Velkommen

På denne hjemmeside kan du følge mit videnskabelige og diskuterende arbejde med pædagogiske og uddannelsespolitiske emner. Det overordnede formål er at beskytte den pædagogiske tradition, både i dens videnskabelige og i dens praktiske aspekter, hvilket vil sige at skabe kontakt mellem pædagogisk praksis og både ny og ældre dansk og europæisk tænkning. Dette er efter min opfattelse nødvendigt, fordi mange kredse inden for forskning, uddannelse, administration og politik reducerer pædagogik til anvendelse af tekniske metode- og evalueringssystemer, som man mener skal bidrage til at score højt på pædagogiske ranglister, hvis primære funktion er at servicere en rejselysten og globaliseret kapitalisme uden sans for det fælles liv. Med disse iltfattige tendenser tømmes pædagogik og uddannelse for indhold, tænksomhed og samfundsmæssigt formål, og dermed forsvinder pædagogikken – altså muligheden for en fri genskabelse af vores værdifulde vaner – ud af landets horisont.

På blog-fanen lægger jeg løbende både polemiske og mere forskningsafsøgende indlæg ud. Man er naturligvis velkommen til at dele indlæggene og kommentere stort og småt, men jeg vil bede om, at eventuelle kommentarer både hvad angår saglighed og form lever op til almindelige standarder, samt at man opgiver sit fulde navn og evt. titel/tilknytning. Vær også opmærksom på, at jeg godt kan finde på at rette eller udvide i selve blog-teksterne, som jeg opfatter som udkast og noter snarere end som deciderede udgivelser.

Hjemmesiden er etableret for private midler. Niels Jakob Pasgaard, som er lektor ved pædagoguddannelsen i Viborg, hjælper mig med det tekniske, hvilket han skal have stor tak for.

Man er velkommen til kontakte mig for foredrag eller andre former for opgaver og støtte til mit arbejde.

 

Med venlig hilsen

Thomas Aastrup Rømer

Seniorrådgiver ved Tænketanken Prospekt. www.taenketankenprospekt.dk

E-mail: thomas-r@hotmail.dk

Telefon: 30131320

 

Modtager af:

2023: Sappho-prisen, Trykkefrihedsselskabets ytringsfrihedspris. https://www.trykkefrihed.dk/thomas-aastrup-roemer-modtager-sapphoprisen-2023.htm

2019: Ahlström-prisen, Nordic Educational Research Associations forskningspris. http://www.nfpf.net/?page_id=490

2010: Holgerprisen, Det Alternative Sorømødes debat- og formidlingspris. https://dpu.au.dk/om-dpu/nyheder/nyhed/artikel/aarets-holger-pris-gik-til-lektor-thomas-aastrup-roemer-dpu-aarhus-universitet