Afsluttede sager

Her er en liste over nogle af de enkeltsager, som jeg har engageret mig i:

Afskedigelsessag på UC VIA (2009) (vundet, fyringen blev trukket tilbage)

Afskedigelser af filosoffer på DPU (2010) (vundet, fyringerne blev trukket tilbage)

Flytning af børnelitteraturforskning (2011) (tabt, flytningen blev opretholdt). Del 1: Elfenbenstårnet, børnelitteratur og personaleetik, Del 2: Elfenbenstårnet, børnelitteratur og personaleetik – del 2, og Del 3: Elfenbenstårnet, børnelitteratur og personaleetik – del 3

Erik Schmidt-sagen (2014-19) (vundet, Schmidt vinder over Odense Kommune i Landsretten). http://www.thomasaastruproemer.dk/erik-schmidt

Klagesag ved DPU (2015) (vundet, Universitetet tager mit parti med udgangspunkt i principper for god videnskabelig praksis). http://www.thomasaastruproemer.dk/klagesag-ved-dpu

Keld Skovmand-sagen (2018-21) (afdækket). http://www.thomasaastruproemer.dk/skovmand-sagen

Materiale vedrørende afskedigelsesrunde på DPU (2022) (tabt, fyringerne blev eksekveret på trods af stor modstand). http://www.thomasaastruproemer.dk/indlaeg-og-artikler-om-afskedigelse-paa-dpu.html