Almendannelsens deroute: Bladet “Gymnasieskolen” i publicistisk krise

I starten af marts var jeg involveret i en brevveksling med redaktionen for bladet Gymnasieskolen. Diskussionen vedrørte et citat af rektor for Ørestadens gymnasium, Allan Kjær Andersen, som nok er den højst profilerede gymnasierektor i landet pt.

Politiken citerede tilbage i 2009 Allan Kjær Andersen for følgende:

“Når jeg hører begrebet ‘almen dannelse’, kan jeg ikke lade være med at tænke på Goebbels”, Allan Kjær Andersen, Politiken, d. 21. november 2009.

Gymnasieskolens redaktør mente, at det ville være et ”personangreb” at bringe det. Han begrundede også sin afvisning med, at han stod til ”ansvar over for GL’s hovedbestyrelse”.

Jeg har derfor sendt korrespondancen til GL’s hovedbestyrelse og offentliggør den hermed også på min blog, så alle gymnasielærere i landet kan se, hvilke eksklusionsprocesser og banale småtrusler, der kører rundt i omegnen af det, der burde være vores fineste almendannende institution.

Efter min opfattelse er redaktionens handling og begrundelse en form for censur, der skjuler og beskytter en centralt placeret uddannelsespolitisk aktør, så hans synspunkter ikke kan indgå i den almene drøftelse af holdninger inden for gymnasieområdet. Redaktørens beslutning forstærker desuden bladets redaktionelle linje, der i forvejen er meget venligt stemt over for Allan Kjær Andersens synspunkter (se Gymnasieskolen, nr. 6, 2015 (temanummer om “synlig læring”). Man får derfor det indtryk, at der ligger uddannelsespolitiske og ikke redaktionelle holdninger til grund for redaktionens beslutning.

Her er forløbet med fuld dokumentation:

 

1.

D. 29. februar: Chefredaktør for Gymnasieskolen.dk, Morten Jest, bringer et meget ukritisk interview med  Allan Kjær Andersen: http://gymnasieskolen.dk/politikere-t%C3%A6nker-traditionelt-og-stirrer-sig-blinde#comment-1926

 

2.

D. 3. marts skriver jeg følgende kommentar til interviewet:

”Allan Kjær Andersens “dannelsesbegreb” lyder både som en læringsmåltrussel a la den, som plager folkeskolen, og som et totalt opgør med hele gymnasiets tradition. Det er et kæmpesvigt, Kjær Andersen her annoncerer.

Men Andersen var mig bekendt også med i Ny Nordisk Skole og i DEA’s ungdomsuddannelseskommission, som begge hviler på en kraftig anti-dannelsesideologi.

I 2010 sagde Andersen desuden, at dannelsesbegrebet mindede ham om Goebbels. Ja, han kastede sig ud i denne absurde sammenligning, selvom begrebet er nævnt flere gange i gymnasiets formålsparagraf.

Gymnasielærerne burde efter min mening være meget glade for lovens formål og bruge det meget mere offensivt, så der kan sættes en stopper for det forfald, som Kjær Andersen, som jeg ser det, står som central eksponent for.”

Efter et par dage ”godkender” redaktionen min kommentar, så den kan ses af alle. Jeg får ikke selv tilsendt en kopi af mit indlæg.

 

3.

Et par dage senere bliver jeg ved et tilfælde opmærksom på, at kommentaren er blevet ”forkortet af redaktionen efter offentliggørelse”, som det hedder, selvom min kommentar jo faktisk var meget kort i forvejen. Følgende passage er taget ud:

”I 2010 sagde Andersen desuden, at dannelsesbegrebet mindede ham om Goebbels. Ja, han kastede sig ud i denne absurde sammenligning, selvom begrebet er nævnt flere gange i gymnasiets formålsparagraf.”

(Nogle dage senere ændrer redaktionen ”forkortet af redaktionen” til ”redigeret af redaktionen”)

 

4.

Jeg lægger derpå følgende kommentar på tråden:

”Jeg vil gerne deltage i den gymnasiepolitiske debat her på sitet, hvis det har interesse. Men jeg synes, det er dårlig redaktionsskik at forkorte i et i forvejen kort indlæg uden nærmere forklaring og helt uden orientering.

Kun ved et tilfælde fandt jeg ud af det.

Disse processer foregår langt mere åbent og direkte på søsterportalen www.folkeskolen.dk.

Jeg må drage den slutning, at bladet ikke ønsker al for meget kritik af dets redaktionelle linje vedrørende det skrækkelige Visible Learning, som Anders Kjær Andersen også er en varm fortaler for.”

Kommentaren godkendes ikke til tråden.

 

5.

I stedet involveres jeg i følgende email-korrespondance:

A. Mail fra journalist XXX til mig, d. 8. marts

B. Mail 1 fra mig til XXX, d. 8. marts

C. Mail 2 fra mig til XXX, d. 8. marts

D. Mail fra chefredaktør Morten Jest, d. 8. marts

E. Mail fra mig til Morten Jest, d. 8. marts

F. Mail fra Morten Jest, d. 9. marts

G. Mail fra mig til Morten Jest, d. 9. marts

H. Mail fra mig til Morten Jest, d. 12. marts.

 

Nedenfor kan man læse den fulde korrespondance (jeg har rettet slåfejl). Nogle læsere synes måske, det er upassende at offentliggøre mails, der er stilet til mig, men for mig at se har denne brevudveksling intet privat indhold overhovedet. Al indholdet af udvekslingen burde ligge på gymnasieskolen.dk’s hjemmeside, som jeg lagde op til helt fra starten og også undervejs. Eftersom det ikke kan lade sig gøre, kan materialet passende ligger her på en privat hjemmeside, som alle har adgang til.

 

A. Mail fra journalist XXX til mig, d. 8. marts.

”Hej Thomas Rømer.

Vi har redigeret i din kommentar angående citat fra en anden person, da han har gjort opmærksom på, at det ikke er korrekt gengivet. Han kalder det injurierende, og det ønsker vi ikke, at gymnasielærernes nyhedssite bliver platform for.

Du kan se vores retningslinjer for debat og kommentarer på gymnasieskolen.dk her: http://gymnasieskolen.dk/debatregler-p%C3%A5-gymnasieskolendkhttp://gymnasieskolen.dk/debatregler-p%C3%A5-gymnasieskolendk

Hvis du mener, at din kommentar mister sin pointe, fjerner jeg gerne kommentaren.

Bedste hilsner

XXX

Fagbladet Gymnasieskolen”

 

B. Mail 1 fra mig til journalist XXX, d. 8. marts.

Kære XXX

Tak for dit svar. Jeg kan ikke lige huske, hvordan jeg skrev det citat, som jeg formoder, der er problemer med, og om jeg overhovedet skrev Kjær Andersens synspunkt i citatform.

Under alle omstændigheder lød udtalelsen sådan her:

“Når jeg hører begrebet ‘almen dannelse’, kan jeg ikke lade være med at tænke på Goebbels”, Allan Kjær Andersen, Politiken, d. 21. november 2009.

Efterfølgende, i 2010, bad gymnasielærerne Mikael Busch og Martin Fogh Nielsen om en forklaring i deres indlæg “Et par spørgsmål til Allan Kjær Andersen, rektor for Ørestaden Gymnasium” (http://gymnasieskolen.dk/et-par-sp%C3%B8rgsm%C3%A5l-til-allan-kj%C3%A6r-andersen-rektor-p%C3%A5-%C3%B8restad-gymnasium)

Og debattøren Claes Kastholm Hansen skrev følgende kommentar i Berlingske d. 24. november 2009.

“REKTOREN OG ALMENDANNELSEN

I en debat på Det Fri Gymnasium om begrebet »almendannelse« sagde rektor Allan Kjær Andersen, Ørestad Gymnasium, ifølge dagbladet Politikens reportage fra diskussionen: »Når jeg hører begrebet ‘ almen dannelse’, kan jeg ikke lade være med at tænke på Goebbels«. Almindeligvis ville vidende mennesker, som rektorer må formodes at være, vel tænke på Goethe, Schiller, Wilhelm von Humboldt, humanismen, den borgerlige kultur, individuel udvikling, verdenskundskab, selvstændighed, men rektor Andersen tænker altså på Goebbels. Rektor Andersen kan ikke lide begrebet ‘ almen dannelse’. Han udtaler:

»Uddannelsessystemet er bygget til at håndtere de problemer, vi kender. Derfor skal systemet og dannelsesbegrebet fornys«.

Rektor Andersen taler som et billigt managementkursus. Begrebet ‘ almen dannelse’ minder ham om nazisme. Det var Goebbels, der jublede: »Under ruinerne af vore ødelagte byer er de sidste resultater af borgerskabets nittende århundrede definitivt blevet begravet«. Goebbels anså det borgerlige kulturbegrebs ‘almen dannelse’ som nazismens værste fjende. Mon ikke rektor Allan Kjær Andersen, Ørestad Gymnasium, trænger til lidt almen dannelse?”

Jeg har prøvet at undersøge, om Kjær Andersen har responderet på disse indlæg, men har ikke kunnet finde noget. Derfor kan jeg ikke forstå, at det på nogen måde skulle være “injurierende”. Jeg citerer jo blot, hvad han selv har sagt.

Med mindre der er forhold af væsentlig betydning, jeg har overset, vil jeg derfor bede dig om at sætte min tekst ind i kommentaren igen, evt. med det korrekte citat (hvis den oprindelige tekst ikke var korrekt), så landets gymnasielærere kan se, hvilken materie Kjær Andersens synspunkter er skabt af.

Mvh Thomas Aastrup Rømer”

 

C. Mail 2 fra mig til XXX, d. 8. marts.

Kære XXX

Undskyld jeg forstyrrer igen. Jeg vil høre, om du vil sende den fulde ordlyd af det indlæg, som jeg skrev, og som Kjær Andersen mente var injurierende.

vh Thomas

 

D. Mail fra chefredaktør Morten Jest, d. 8. marts

Kære Thomas, jeg har aftalt med XXX, at jeg overtager herfra, da hun (med rette) mener, at det her bevæger sig ind på mit område – jeg er jo ansvarshavende og bliver derfor nødt til at forholde mig til nogle pressejuridiske problemstillinger. Især hvis jeg kan blive dømt for dem!

Grundlæggende kan vi ikke bare viderebringe ubekræftede citater fra tredjepart, slet ikke hvis en af de involverede parter – som i dette tilfælde – mener, at der er tale om injurier. Jeg har derfor brugt lidt tid på at undersøge det her og mener ikke, det giver mening at fortsætte Goebbels-diskussionen.

Lad mig med det samme sige, at jeg tænker, du har handlet i god tro på baggrund af citatet fra Politiken, der i sig selv er korrekt gengivet, og Claes Kastholms efterfølgende udlægning. Problemet er tolkningen, hvis citatet ikke ses i den rette kontekst; man lægger dermed Allan Kjær Andersen holdninger på sinde, som er ren spekulation (hvad enten det forholder sig sådan eller ej).

Ifølge rektoren selv har han ikke sammenlignet noget med Goebbels, men sagt at han kom til at tænke på Goebbels og dennes holdning til begrebet kultur, fordi det bliver brugt som betegnelse for mange forskellige ting – han vender sig altså specifikt mod den anvendelse af almen dannelse, som består i at fastholde et bestemt korpus af tekster og en bestemt adfærd. Der er for mig at se en forskel. Og jeg kan da tilføje, at de andre debattører (Marianne Jelved, Rune Lykkeberg, Claus Jensen) ved det pågældende arrangement ifølge mine undersøgelser på ingen måde har givet udtryk for, at Allan Kjær Andersen mente, at Goebbels havde noget som helst med uddannelse og almen dannelse i det danske gymnasium at gøre. Tværtimod, og det er jo nok derfor, han (altså Allan Kjær, ikke Goebbels!) blev sur over de sidste linjer i dit indlæg. Jeg vil mene, hans ‘sammenligning’ må betegnes som et lidt klodset forsøg på en morsomhed i den givne situation.

Du er velkommen til at deltage i debatten på gymnasieskolen.dk. ud fra de retningslinjer, XXX har linket til. Vi ønsker ikke, at debat har karakter af eller udvikler sig til personangreb.

Vh Morten Jest, chefredaktør”

 

E. Mail fra mig til Morten Jest, d. 8. marts

”Kære Morten

Tak for dit svar.

Hele denne diskussion hører jo hjemme i dit blad og på dets hjemmeside, hvor både du, Allan Kjær Andersen og alle andre kan deltage i den rette afklaring/kontekstualisering af det offentlige citat, som også i den fortolkning, du fremfører, hvor Goebbels sidestilles med “et bestemt korpus af tekster”, er dybt problematisk og uklart. Du tager jo patent på en bestemt tolkning ved at udelukke en offentlig drøftelse, som jeg inviterer til. Om citatet bare er “klodset”, som du kalder det, er op til offentligheden at bedømme og ikke dig. Efter min mening forveksler du din rolle som chef- og som debatredaktør. Men jeg kan forstå, at du er bange for at blive “dømt”?

Jeg bliver desværre nødt til at viderebringe dine efter min opfattelse meget problematiske begrundelser, og jeg kan naturligvis ikke deltage i den pædagogiske og gymnasiepolitiske debat på Gymnasieskolen.dk på det grundlag, du her ridser op, hvor forholdsvist magtfulde og centralt placerede folk ikke må stå til ansvar for diverse citater, som bringes af landets førende medier.

Mvh Thomas

Ps. Linket til retningslinjerne var dødt”

 

F. Mail fra Morten Jest til mig, d. 8. marts

Kære Thomas – hvis du har lagt det oprindelige indlæg direkte ind på gymnasieskolen.dk, er det jo det, der er redigeret i, men lad mig lige kigge basen og mine mails igennem og se, om jeg har det. Ellers hører jeg XXX i morgen tidlig, om hun kan fremskaffe det.

Mht. den videre diskussion: Du har tilsyneladende tænkt dig at viderebringe, hvad jeg betragter som en privat e-mail korrespondance. Det er dårlig stil. Men gør du bare, som du er “nødt” til (så dramatisk!). Fordi nogle ikke giver dig ret? Selvovervurdering?

Nu er jeg jo ansat til at understøtte varetagelsen af GL’s interesser, så hvad du mener om dette og hint er ikke vigtigt for mig. Ej heller om du vil deltage i debatten på Gymnasieskolen, hvis det ikke er dig muligt uden personangreb. Du kan deltage eller lade være. Det er et tilbud (som tilmed gælder ikke-medlemmer).

Jeg står til ansvar overfor GL’s hovedbestyrelse, ikke for dig.

Hvorfor ikke bare give udtryk for uenigheden med Allan Kjær Andersen uden et forsøg på at dæmonisere hele mennesket bag? Helt ude af proportioner, hvis du spørger mig.

Jeg forsøgte at forklare dig sammenhængen, efter på journalistisk vis at have tjekket op på nogle ting, hvilket du i princippet selv kunne/burde have gjort. Men helt generelt kan man som medie altså ikke – uanset hvad du så synes – bare slynge udokumenterede beskyldninger ud om dit og dat.

Hilsen Morten”

 

G. Mail fra mig til Morten Jest, d. 9. marts

”Kære Morten

Jeg glemte at sige: Jeg vil bede dig om at sende mig mine to indlæg, som jeg ikke har kopi af. Jeg går også ud fra, at mit sidste indlæg kommer på diskussionstråden, så man kan se, at jeg er kritisk over for “forkortelsen”?

Mvh Thomas”

Dagen efter sender Morten Jest mine to kommentarer.

 

 H. Mail fra mig til Morten Jest, d. 12. marts.

Efterfølgende, d. 12. marts, skriver jeg følgende mail, som er endnu en opfordring til, at den under punkt 4 omtalte kommentar offentliggøres:

”Kære Morten

Mange tak for det.

Men hvorfor lægger du ikke dette indlæg på nettet uden videre? Så kan du jo bare selv kommentere. Du sætter jo al diskussion i stå på den måde.

Vh Thomas”

———————-

Der er ikke sket videre i sagen.

Med denne samtidighed af redaktionel og diskursiv ideologi, trusler om injurier og uddannelsespolitisk magt  indskriver både Allan Kjær Andersen og Gymnasieskolen sig efter min opfattelse direkte ind i det, jeg kalder for Danmarks Pædagogiske Oligarki (DPO), som via læringsbegrebets hegemoni underminerer landets pædagogik, og som jeg har beskrevet udførligt i følgende to indlæg:

http://www.thomasaastruproemer.dk/danmarks-paedagogiske-oligarki-dpo-del-2.html

http://www.thomasaastruproemer.dk/danmarks-paedagogiske-oligarki.html

 

 

PS (tilføjet d. 12. maj): D. 26. april 2016 modtager jeg følgende mail fra GL’s hovedbestyrelse:

“Kære Thomas Rømer

GL’s hovedbestyrelse har behandlet din henvendelse om retningslinjer for indlæg på Gymnasieskolen.dk. Redaktøren af Gymnasieskolen har ansvaret for hvilke læserbreve der bringes og retningslinjerne herfor. Hovedbestyrelsen finder ikke anledning til at ændre herpå.

Med venlig hilsen

Endre Szöcs

GL

Vesterbrogade 16

1620 København V

Tlf.: 3329 0900

www.gl.org

 

GL Beskytter altså redaktørens faglige og redaktionelle linje.

 

Øvrige referencer:

Michael Busch og Martin Fogh Nielsen: “Et par spørgsmål til Allan Kjær Andersen, rektor på Ørestad Gymnasium”, www.gymnasieskolen.dk, d. 22. februar 2010.

Claes Kastholm Hansen: “Rektoren og almendannelsen”, Berlingske, 24. november 2009.

Link til Gymnasieskolen nr. 6, 2015, hvor temaet er Synlig Læring: http://gymnasieskolen.dk/gymnasieskolen-06-2015

Link til DEA’s ungdomsuddannelseskommission 

Link til Ny Nordisk Skoles akademiråd

Allan Kjær Andersen i kontemplativt samkvem med Statsminister Lars Løkke Rasmussen på Ørestadsgymnasiets hjemmeside.

 

 

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.