Alment farlige tanker 1, d. 18. – 31. august

1. d. 18. august: Taleban i Oceanien

New Zealand har 5 mio. indbyggere.

Èn eneste er blevet smittet. Altså EN!

Hele landet lukkes totalt ned.

Filosofien kaldes for “zero covid”. På dansk hedder det et “ekstremt forsigtighedsprincip”. Resten er mikrodiversitetsforskelle.

Hvis du skulle være kritisk, så får man at vide, at man går ind for Trump og misinformation, og at man er imod videnskaben.

Australien har fulgt samme strategi.

Det er en slags biopolitisk, hypermoderne og teknologisk version af Taleban.

https://www.bbc.com/news/world-asia-58241619

 

2. d. 18. august: Bill Gates roser Australien

Den indflydelsesrige rigmand, Bill Gates, mener ifølge mediet The Australian, at den australske radikale zero-covid-strategi er den bedste i verden. Det vil sige: 1 smittet=total nedlukning.

Gates ser ifølge artiklen frem til, at det australske biodiktatur, evt. suppleret med Gates´ teknologiske vaccinesystemer, også vil resultere i udryddelse af forkølelse og influenza. Man bliver lidt stum.

Ifølge artiklen har Gates investeret 55 mio. dollars i vaccineproduktion. Hans fond finansierer også mange andre vigtige organisationers arbejde.

Bill Gates vil tilsyneladende fjerne al sygdom med sine tekniske og farlige ideer.

Er der ingen journalister, der undersøger disse alvorlige sammenhænge?

Konsekvensen af Gates´ filosofi er den såkaldte trans-humanisme, dvs. menneskets totale maskinisering og kontrollering og i videre forstand opløsning som art.

Denne konsekvens understøttes også af WEF, tech-industriens såkaldte Singularity-University og Verdensbanken og sikkert også nogle flere.

Den danske stats såkaldte Disruptionsråd, som Tommy Ahlers understøttede som ny forskningsminister, er også en del af denne proces. Ahlers var selv tæt på Singularity-kredse, som under hans ministertid fik øget indflydelse på uddannelsespolitikken.

Efterfølgeren Ane Halsboe-Jørgensen var mere til effektive metoder, der kunne forebygge udsving i sociale statistikker og optimere det nationaløkonomiske afkast.

Den nye minister, Jesper Petersen, er mest kendt for indædt at forsvare, at Nedlukningen skete “på myndighedernes anbefaling”, selvom det modsatte var tilfældet. Han er sådan en slags australier, hvilket de andre på en måde også er.

Men uanset de nærmere detaljer, så siger Gates’ støtte til Australien noget om de globale vindes retning i dette tidens vigtigste spørgsmål.

https://www.theaustralian.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=TAWEB_WRE170_a_FBK&dest=https%3A%2F%2Fwww.theaustralian.com.au%2Fworld%2Fbill-gates-praises-australias-covid-response-plays-down-relevance-of-virus-origin-report%2Fnews-story%2F146a43e02f68916dfecadd0589ec4e6d&memtype=anonymous&mode=premium

 

3. d. 23. august: Vedr. dagens pressemøde

Det biopolitiske greb om samfundet fastholdes 100%. Al forsamling og samfundsmæssig vekselvirkning er reduceret til og defineret af matematiske åbninger, og moralitet og nedlukninger knyttes direkte til vaccination og smittetal. Ungdommen skal nu opsøges på de enkelte skoler og udskammes til at blive vaccineret. Der skal rejses “en mur”, hedder det forskrækkeligt.

Nedlukning, dvs. angrebet på Grundlovens §79, er en form for filosofisk realitet og horisont, en altid nærværende mulighed, et “værktøj”. Og dermed er grundloven placeret på et sidespor. Demokratiet er ikke mere en forudsætning, men en metode.

Frihed=tryghed=overvågning=værktøj=moralitet.

Statsministeren, justitsministeren og sundhedsministeren er de værste. Her arbejder ideologien virkelig på højtryk.

Men også den ledsagende ekspertgruppe, som består af økonomer og radikaliserede tælleteknikere, har helt købt den filosofiske situation: Her sidder f.eks. Astrid Iversen fra Oxford, som har understøttet den britiske nedlukning, og Jens Lundgren, som går ind for at forlænge coronapasset. Kåre Mølbak, som i sin tid ville forbyde børn at lege sammen, sidder der også. Hertil kommer nogle økonomer, som også har affirmativ smitteadfærd som central faglig kategori.

Så vi har politik, smittekontrolorganisation og “sundheds”-myndigheder i en og samme biopolitiske effekt og materie.

Desuden er der en forskydning, som bør noteres: Før så vi på tal for hele landet, men nu deles der tilsyneladende op i vaccinerede og ikke-vaccinerede. Den nye opdeling er mig bekendt ikke offentlig tilgængelig, men der blev refereret til den flere gange på pressemødet. Dermed er der installeret endnu et niveau af de utallige statistiske lag. Det går altid tilbage i et eller andet lag.

Biostaten venter……. og eksperimenterer lidt med nogle vaccinestationer, moralske formater og nogle statistiske kategorier…., men den er intakt.

 

4. d. 23. august: Små børns skyld

Små børn er nu en direkte årsag til nedlukninger ifølge Politikens overskrift!

Den nye deltalogik, som ikke ser på døde, men primært på børnevaccine, som vel at mærke kobles direkte til moralsk enhed, er ubønhørlig. Det nye delta-statistiske bio-lag udfoldes nærmest ubevidst i den ledsagende artikel.

Jelling sogn er efter sigende tæt på nedlukning. Og det skyldes altså børnene.

https://politiken.dk/indland/art8336140/Smittede-b%C3%B8rn-helt-ned-til-5-6-%C3%A5r-kan-lukke-flere-sogne-i-Danmark

 

5. d. 23. august: Mistillid til myndighederne

Før d. 11. marts 2020 fulgte jeg stort set myndighedernes anbefalinger, og hvis jeg ikke gjorde, så vidste jeg i det mindste, at jeg burde. Jeg havde kort sagt tillid til myndighederne, som agerede med proportionalitet i en demokratisk statsstruktur.

Efter d. 11. marts 2020, hvor Mette Frederiksen påstod, at hun fulgte myndighedernes anbefalinger, selvom hun gjorde det stik modsatte – dvs. stiftede en ekstremistisk biostat – har jeg ikke haft tillid til et eneste ord, som kommer fra myndighederne. Og min mistillid er ustandseligt blevet bekræftet og forstærket.

Man kan ikke stole på myndighederne mere. Al information er forskudt, og dagens dybt ubehagelige og uansvarlige pressemøde, som vil sætte moralsk splid blandt borgere, børn, forældre og kollegaer, forstærker blot denne konklusion.

 

6. d. 24. august: Hvor blev uenigheden af?

For få uger siden mente mange sundhedseksperter, f.eks. Lone Simonsen, Stabell Benn og Søren Riis Paludan, at man skulle lade coronaen løbe blandt børn og unge, nu hvor ældre og syge mennesker var blevet vaccineret. Begrundelserne var, at det var bedst for den kommende generation at få sygdommen, at alternativet ville resultere i for barske kontrolsystemer, og at sygdommen er ufarlig for børn og unge. Ja, flere mente, at deltaen var ufarlig med lav dødelighed.

På den anden side stod folk som Hans Jørgen Kolmos og Viggo Andreasen, som begge er blandt landets absolutte hardlinere, hvad angår corona. De mente, at man skulle opnå fuld flokimmunitet, altså i den tekniske og strategiske betydning af ordet. Det vil sige, at 90% af befolkningen skulle vaccineres, nærmest uanset omkostningerne.

Nu har regeringen så endnu en gang valgt side til fordel for Andreasen og Kolmos. Og allerede i dag taler Andreasen om nye restriktioner.

Så nu er der pludselig ingen ende på, hvor farlig deltaen er for børn og unge, der etableres store kampagner, og voksne udskammes i et nærmest vildt raid.

Ok, tænker jeg. Der må da være nogle journalister, der spørger nogle af de eksperter, som nu er blevet desavoueret på det kraftigste? Jeg ser lidt TV-avis, jeg læser lidt i Politiken og bladrer lidt her og der. Men jeg kan ikke finde noget.

Tværtimod, i Politiken er der – i et karakteristisk journalistisk kollaps – blot en helt affirmativ ”forklaring” på regeringens politik, med lidt udvalgte tal fra de nye statistiske etager.

Pludselig er det som om, at der ikke eksisterer nogen uenighed?

Om lidt kan det, som før var uenighed og diskussion, så forskydes til “misinformation” og “uetisk”.

 

7. d. 24. august: Hinsidan!

Det er meget mærkeligt, synes jeg. I Sverige består 99% af coronatilfældende af den “dødsensfarlige” delta, ligesom det er tilfældet herhjemme.

Men der er ingen coronapas i Sverige og langt færre tests osv.. Som dansker kan man også bare rejse ind i landet, mens svenskere, som kommer til Danmark, mig bekendt skal vise test/vaccine-bevis.

Svenskerne, som aldrig har haft nedlukning, har også kun 50% vaccinerede, mens der er 70% i Danmark. Det virker sådan lidt frivilligt?

Men alle kurverne i det svenske paradis er i nothing, ligesom i Danmark faktisk. Der er stort set ingen døde eller indlagte osv. Men ok, der er en lille forskel. For mens der ligefrem er overdødelighed herhjemme for tiden, så er det modsatte tilfældet i Sverige. Og vores egen overdødelighed kan jo ikke skyldes coronaen, som ingen dør af, så det må have andre årsager.

Selv var jeg på sommerferie hinsidan. Mærkeligt frit land, hvor folk sådan gik rundt imellem hinanden uden at tjekke vaccinationsidentiteten.

Det er meget mærkeligt med de svenskere. Nærmest lidt 2019-agtigt.

Ærgerligt at den dygtige statsminister nu går af. Og bare han ikke afløses af en person af australsk afstamning, som vil bestemme over den heltemodige Tegnell, der nærmest ene mand i verden har holdt stand efter bedste evne. Der er nemlig også stærke kræfter i Sverige, som taler for skolerestriktioner osv..

 

 

8. d. 26. august: Mærkelig ufarlig sygdom

Ifølge SSI er den empirisk konstaterbare risiko for at dø af corona 0% for alle under 60 år. Der er ganske vist tale om afrundede tal, men alligevel: Det er SSI’s egen afrunding. Og fra 60-70 år er risikoen kun 1%. Det fremgår af nedenstående tabel.

Og eftersom der alene er tale om “registrerede tilfælde”, så må man regne med, at de reale tal er endnu mere mikroskopiske ned i de 0-skrabende decimaler.

0%! Vi lader det lige stå og blinke!

I de ældste grupper dør der lidt flere, men her med ca. 80% ledsagende alvorlig sygdom. Det er jo blot naturens gang.

Men i så fald er der jo tale om en fuldstændig ufarlig sygdom?

Og det er jo så nærmest ligegyldigt, om man smitter 10.000 mennesker! Ja, på en måde er det jo godt, fordi mennesket vænner sig lidt til den nye sygdom.

0%!

 

9. d. 26. august: Lav forekomst af smitte siden marts 2020

SSI skriver følgende om det såkaldte kontakttal:

”I en epidemisituation med lav forekomst af smitte vil svingninger omkring 1 være forventeligt”

Og det er lige præcist, hvad der er sket lige siden ruder konge:  Kontakttallet har nemlig svinget omkring 1 siden marts 2020, både i perioder med mange og i perioder med færre restriktioner. Det kan man se af nedenstående graf, som ligger på SSI’s hjemmeside.

Det vil sige, at vi har haft ”lav forekomst af smitte” hele tiden.

Nu har vi ellers ”delta”, som skulle være ondskaben selv. Men der er stadig ”lav forekomst af smitte”! Mærkeligt. Og nu må man endda synge i kirken?

Måske er sygdommen ikke engang særlig smitsom? Men skal den så overhovedet ”klassificeres”? Ville vi overhovedet bemærke den, hvis der ingen måle- og testsystemer var? Der er ingen døde og blot “lav forekomst af smitte”.

Og hvad betyder en evt. højere smitte, hvis ingen dør af det?

I Sverige, hvor der jo ikke var nedlukning, er der sørme også ”lav forekomst af smitte”. Her svinger kontakttallet også omkring 1. Og det samme er faktisk tilfældet for mange andre lande, f.eks. i England og selv i Indonesien, som for tiden udgør de ”italienske tilstande”. Også Brasilien og USA har svinget omkring 1 hele vejen (tal fra worldindata). Der er ”lav forekomst” i stride strømme.

Men jeg skriver det med al forbehold, for jeg må jo have misforstået det hele?

 

10. d. 26. august: Australsk politistat

Spiked-online bringer en insider-rapport fra den australske politistat, hvor – som der står – “politiet er blevet undertrykkere, og naboer er blevet spioner”.

Der er på en måde helt stille i det nye diktatur.

Måske er det derfor, altså pga stilheden, at ingen danske medier fortæller om sagen?

Men det er en larmende og ildevarslende tavshed.

Hvorfor er der ingen korrespondenter i Sydney, som kan lave daglige og fyldige beretninger fra denne ekstreme version af biopolitisk totalitarisme, som kaldes “zero covid”. Verdens ondeste tilstand.

https://www.spiked-online.com/2021/08/26/australia-is-at-breaking-point/

 

11. d. 27. august: Fornuftens seks niveauer: fra fakta til ting

1.

Forskeren finder fakta.

2.

Eksperten anvender fakta.

3.

Videnskabsmanden undersøger og kritiserer fakta med andre fakta, så faktakompleksiteten breder sig. Det er en holdøvelse, som kræver tilstedeværelse af andre videnskabsmænd.

4.

Filosoffen opløser fakta og finder liv og sammenhæng i faktakompleksiteten, dvs. i den skabte ting i sig selv.

5.

Pædagogen undersøger livets sammenhæng uden fakta. Al fakta og statistik bandlyses fra det pædagogiske sted og tingslighed, så der kan skabes nye fakta, som kan findes.

6.

Teologen, poeten og historikeren undersøger resten, dvs. tingene i deres skabthed og tilblivelse.

Et oplyst samfund bygger på alle seks niveauer og ikke kun på de to første.

 

12. d. 28. august: Vurdering af den seneste biopolitiske udvikling

Coronaen er ikke længere en ”samfundskritisk sygdom”. Det er meget glædeligt, fordi de lokale nedlukninger, coronapas og flere andre restriktioner nu bortfalder.

Spørgsmålet er, om denne ændring i klassifikation også betyder, at vi vender tilbage til en normal politisk og filosofisk tilstand? Altså om vi er i en demokratisk stat eller i en biostat. Om vi, udover at være glade i en periode, også skal sige tak? Om det hele blot er slut for en stund, eller om det er helt slut? Lad os se på det.

Lad mig starte med konklusionen: Biostaten er fuldt intakt. Der er ingen grund til tak. Åbningen er foreløbig. Kritikken bør fastholdes 100%.

Her er argumenterne:

A.

Sygdommen er stadigvæk klassificeret som en Liste A-sygdom, dvs. den opfattes som ”alment farlig”. Det betyder, at vi stadigvæk befinder os i regi af epidemiloven.

Tilbage i marts 2020 nægtede Brostrøm, at gøre corona til Liste A-sygdom, så epidemiloven kunne aktiveres. Det var derfor, regeringen måtte lave en hastelov, så den kunne aktivere nedlukningen alligevel. Det var her, man løj overfor folketing og befolkning, da man hævdede, at Nedlukningen var på ”myndighedernes anbefaling”, selvom det modsatte var tilfældet.

Først med den nye epidemilov et helt år senere, i marts 2021, blev coronaen gjort ”alment farlig”, og i samme hug også ”samfundskritisk”. Ved samme lejlighed blev kriterierne for ”alment farlig” slækket, så mere almindelige sygdomme nu også kunne dækkes af kategorien ”alment farlig” og dermed gøre truslen om nedlukninger permanent.

Så med klassifikationen af corona som ”alment farlig” er vi stadig under epidemilovens område; en epidemilov, som vel at mærke i sig selv nu er en form for naturalisering af Nedlukningen.

B.

Klassifikationen “alment farlig”, som altså stadig gælder, får to konkrete konsekvenser. For det første er der stadig en lang række tiltag, som kan foretages, som har nedlukningslignende karakter, og som stadig vil overophede den almindelige stemning i samfundet i retning af moralsk panik, f.eks. aktuelt med vaccinestationer på skolerne, men også lokale skolelukninger og mange andre ting. Rigtig mange af epidemilovens paragraffer gælder altså også for alment farlige sygdomme. TV2 har lavet en liste, som man kan se i link-listen.

For det andet kan klassifikationen atter suppleres med ”samfundskritisk” som med et knips. Det kræver blot, at den nye administrative konstruktion, den såkaldte epidemikommission, ikke går imod en sådan ændring. Og det vil let kunne ske, for i kommissionen sidder alle de ordførere, som har stemt for hastelovene. Og tilknyttet til kommissionen er alle de eksperter, som har understøttet nedlukningen med deres enøjede logik hele vejen.

Med andre ord: Hvis der kommer en stigning i et eller andet statistisk lag – og vi ved, hvor lidt der skal til – så vil denne kommission føle sig forpligtet på vende tilbage til den ”samfundskritiske” klassifikation. Ellers vil den jo tabe ansigt, hvilket alle mennesker hader.

C.

At denne fortolkning er korrekt, kan aflæses flere steder i de politiske udmeldinger. F.eks. i Sundhedsministeriets pressemeddelelse, hvor der henvises direkte til, at vi stadigvæk er underlagt pandemiens krav, som gør, at man ”ikke vil tøve”:

”Men selvom vi lige nu står et godt sted, så er vi ikke ude af epidemien. Og regeringen vil ikke tøve med hurtigt at sætte ind, hvis pandemien igen truer vigtige funktioner i vores samfund.”

Og i nogle af Magnus Heunickes tweets om sagen, finder vi samme logik:

Først understreger han, at sygdommen stadig er ”alment farlig”, jf. mit punkt 1+2:

”Ifølge epidemiloven skal en sygdom være defineret som alment farlig af Sundhedsstyrelsen, for at man kan sætte ind med en række af de tiltag, vi har haft i brug i Danmark. Denne sundhedsfaglige vurdering er der ikke ændret på mht covid-19.”

Dernæst omtaler han den fortsatte eksistens af hele det biopolitiske apparat, samt at man er ”parat”:

“Vi fortsætter med en stærk epidemiovervågning, test, sekventering, spildevandstest mm, en effektiv vaccinationsudrulning og en parathed til at sætte ind, skulle det blive nødvendigt.”

Bemærk især ”spildevandstesten”. Man håber, at statistiske analyser af afføringen vil effektuere kommende indgreb, måske endda på husstandsniveau (hørte jeg en læge, der foreslog). Og udtrykket ”skulle det blive nødvendigt” henviser jo direkte til Nedlukningens logik. Sproget er som en mur. Der er ingen real besindelse.

Og krigsretorikken fortsætter i det nedenstående tweets ”vi vil ikke tøve”:

”Hvis der sker pludselige, alvorlige udviklinger, fremkommer nye varianter eller andet, der truer epidemikontrollen i Danmark, vil vi ikke tøve med at sætte ind igen.”

Fra d. 11. september 2021 overgår vi med andre ord til en tilværelse under en matematisk-statistisk defineret åbning, der tillader en foreløbig frihedsfølelse. Men friheden er ikke genetableret som en forudsætning, hvilket jo er tilfældet i et demokratisk samfund.

D.

Der har heller ikke været ført kritik af andre landes biopolitiske ekstremisme. Tværtimod har man indtil for nylig konsekvent fremhævet statistiske worst-case-eksempler, mens de totalitære tendenser – f.eks. i Australien – ligeså konsekvent negligeres. Med denne selektive fordeling af tavshed og tale understøttes den biopolitiske hovedvej.

Det internationale kollaps understreges af, at Danmark netop har indført skærpede indrejseregler til f.eks. Tyskland og Sverige. I pressemeddelelsen herom står der med direkte henvisning til den nye beslutning:

”Regeringens udmelding i dag om, at COVID-19 ikke længere anses som en samfundskritisk sygdom og den deraf følgende ophævelse af de nationale restriktioner, får ikke indflydelse på restriktionerne. Der vil således fortsat gælde de samme rejserestriktioner. Årsagen er, at epidemikontrollen fortsat vil tage højde for risikoen for import af smitte fra udlandet. De nuværende rejserestriktioner følger den politiske aftale af 13. april 2021 om gradvis genåbning for rejseaktiviteter, som regeringen indgik med et bredt flertal i Folketinget. Aftalen udløber ultimo oktober 2021.”

Konklusion: Biostaten er intakt. Den venter, mens friheden, som nu er nednormeret til en slags ”udvidet tilladt adfærd”, vænner sig til den nye horisont.

Links:

Pressemeddelelse om ophør af samfundskritisk-kategorisering: https://sum.dk/nyheder/2021/august/regeringen-planlaegger-ikke-at-forlaenge-kategorisering-af-covid-19-som-samfundskritisk-sygdom

Ritzau/Berlingske: https://www.berlingske.dk/danmark/mange-coronarestriktioner-ophoerer-10-september

Heunickes tweets: https://twitter.com/Heunicke/status/1431180043905118210

Ændringer af rejsevejledninger: https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-08-27-rejsevejledning-for-sverige-og-tyskland-skaerpet

TV2’s omtale af sagen med liste over “Alment farlig-restriktioner”: https://nyheder.tv2.dk/2021-08-27-snart-betegnes-corona-ikke-som-en-samfundskritisk-sygdom-hvilke-restriktioner-kan-stadig

Epidemilov fra 2019: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1026

Epidemilov fra 2021: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/285

 

13. d. 30. august: To noter

A. Sogne

Nedlukninger kan ikke vente, men det kan foreløbige oplukninger åbenbart godt.

Om 12 dage er corona ikke mere spor ”samfundskritisk”, men det er der lang tid til, må man forstå. Indtil da er den skam “samfundskritisk” på fuld skrue.

Pt er hele fire sogne lukkede, og der er netop udsendt varsel for Mørkhøj Sogn, som ligger i Gladsaxe Kommune. Her ligger der blandt andet to skoler, som altså desværre stadigvæk er ”samfundskritiske”.

Mens nedlukningerne sker fra dag til anden, må oplukningerne vente. Som om 14 dage var ligegyldige småting.

Det er for groft.

(I øvrigt kan staten stadig lukke skoler efter d. 10. september, hvis jeg har forstået det ret. Det kan bare ikke ske via det automatiske nedlukningssystem. Det skyldes, at sygdommen stadig er kategoriseret som “alment farlig”, hvorfor samfundslivet stadigvæk reguleres af epidemiloven.)

 

B. Religiøst

Søren Brostrøm har knælet i en dansk moske. Ikke fordi han er troende muslim, men alene for at lokke folk til at blive vaccineret, selvom de ikke har udtrykt ønske om det.

Så først angribes hele den kirkelige og religiøse sammenhæng med omfattende og langvarige Nedlukninger, som endda formodentlig er i strid med Grundlovens religionsfrihedsparagraf. Gudstjenester har været forbudt, nadveren har været helt coronafiseret, salmesang har været forbudt eller kraftigt reguleret, og det samme har kirkelige arrangementer som konfirmation og bryllupper.

Og dernæst – for at toppe ydmygelsen – tropper den ødelæggende og selvsamme myndighed sørme op i moskeen og misbruger bønnens praksis til at fremme netop den teknologi, som havde ødelagt det religiøse livs autonomi in the first place.

Heldigvis var der, ifølge Politikens reportage, ingen af vores muslimske medborgere, som ønskede at deltage i denne tekniske ødelæggelse af bønnen. Men skam til de imamer, der tillod det. Den var forhåbentlig ikke gået i den lokale folkekirke. I så fald er jeg den, der er skredet.

Men hvem ved? Måske kan Brostrøm forestå en nadver i et af de nedlukkede sogne? Så kan menigheden få et skud Moderna i stedet for den gode altervin, ledsaget af ordene ”teknikkens kristi blod”? Det vil være en form for materialiseret hyldest til den nye globale bio-Gud.

Links:

Om Mørkhøj: https://nyheder.tv2.dk/lokalt/2021-08-29-sogn-faretruende-taet-paa-nedlukning-nu-opfordrer-kommune-til-testning

Om Brostrøms bønne-stunt: https://politiken.dk/indland/art8343731/Ingen-m%C3%B8dte-op-til-vaccination-i-moskeen

 

15. d. 30. august: Frikendelse i byretten

Jeg har noteret en lille juridisk sejr til arkivet: En ung mand er blevet frikendt i byretten for ikke at bære mundbind i efteråret 2020. Politimænd lader til at være blevet forkert orienteret af deres overordnede.

Det hele siger noget om stemningen i november 2020, hvor minksagen jo udspillede sig. Her spillede rigspolitiet også en særdeles problematisk rolle, for nu at sige det mildt.

Tak til den unge medborger for at vise samfundssind og selvstændighed og for ikke bare at betale bøden.

https://sn.dk/Hilleroed/Sagen-endte-i-retten-da-26-aarig-ikke-bar-mundbind/artikel/1464737

 

16. d. 30. august: Kombination af tre synspunkter og Nedlukningens modstand

Endnu en ekspert stemmer nu i ved det kor, der mener, at man skal lade smittekæderne løbe frit blandt børn og unge. Det er den tidligere SSI-direktør, Niels Strandberg, som ellers ikke i almindelighed har ligget på den kritiske side, der fremfører sit synspunkt i Berlingske.

Strandbergs synspunkt, der som sagt ligger i tråd med mange lignende markeringer fra andre eksperter, forstærkes af en ny israelsk undersøgelse. Undersøgelsen viser, at immuniteten ved at få corona på den naturlige måde er langt højere end ved vaccination. Forskellen er ”huge”, som en af forskerne siger.

Kombineres disse to aspekter, altså Strandbergs og den ny forsknings konklusioner, så understøttes Christine Stabell Benns synspunkt, som går ud på, at det ligefrem er moralsk rigtigt at understøtte børnesmitten, så den næste generation kan opbygge en effektiv naturlig omgang med sygdommen.

Men disse sammenhængende konklusioner modarbejdes af coronapolitikken, også efter d. 11. september. Det skyldes, at sygdommen stadig efter denne dato anses for at være ”almen farlig”. Denne klassifikation betyder, at Styrelsen for patientsikkerhed, og dermed staten som sådan, stadig laver smitteopsoringskontrol samt hjemsendelses- og isolations politikker for de enkelte skoler og dagtilbud. Det kan man læse om i en dagsaktuel artikel i Politiken, hvor man også kan læse om, hvor ufarlig sygdommen er for børn og unge.

Nedlukningens ideologi agerer hårdt og tilfældigt og konstant.

Links:

Indlæg af Niels Strandberg i Berlingske, d. 28. august: https://www.berlingske.dk/videnskab/epidemiekspert-efterlyser-paradigmeskift-vi-kan-alligevel-ikke-stoppe

Det israelske studie, d. 25. august: https://www.science.org/content/article/having-sars-cov-2-once-confers-much-greater-immunity-vaccine-vaccination-remains-vital

Artikel i Politiken, d. 30. august: https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art8346103/N%C3%A6sten-halvdelen-af-de-smittede-er-under-20-%C3%A5r.-B%C3%B8rn-bliver-sj%C3%A6ldent-ret-syge.-Men-det-er-b%C3%B8vlet

 

16. d. 31. august: Kulturministre og finansloven

Den nye kulturminister har klædt sig ud som en vølve fra den nordiske mytologi. Det er herligt på alle måder. Friskt initiativ, og flot lavet af Jim Lyngvild, som igen træder i karakter som en af landets store pop-kunstnere.

Vikingerne er jo kendt for rejser, mandsmod og fællesskab, og deres vølver, hvoraf Freja var den vigtigste, stod for de smukkeste sammenhænge til fællesskabets krop og ånd, kort sagt til kvindens princip.

I nyere tid stod Grundtvig for syntesen mellem viking, kristen og borger, hvor også vølvens principper var helt afgørende. Ingrid Ank fra Grundtvigsk Forum har da også forsvaret det flotte billede i Kr. Dagblad.

Men på en måde er det hele løgn: For hvorfor går kulturministeren så imod vølvens tankegang i den nye finanslov? Her er der markante nedskæringer til landets skoleskibe, som jo repræsenterer ungdom og rejser, og Grundtvigcentret trues nu for tredje år i træk på dets eksistens. Det drejer sig egentlig kun om få millioner kroner, men det er livsvigtigt for de små små institutioner. I stedet er der hele 4 mia. kr. til coronakrig, som er et direkte opgør med vores nordiske vitalistiske og åndelige rødder.

På den måde bliver vølven en form for ideologisk karikatur. Og billedets kniv og blod bliver et symbol på slagtningen af vølven selv.

Det var det samme med den tidligere kulturminister, Joy Mogensen. Hun fik min store respekt, da hun erklærede sin kærlighed til 90’ernes pophits. Men efterfølgende stod Joy for at sønderlemme det postmoderne musikliv totalt, og hun forsøgte også at styre landets nyhedsformidling. Vi ender i samme karikatur.

Men på en måde er Joy bedre end Ane. Det skyldes, at Joy ikke har skrevet nogle bøger, hvilket Ane har. Når man ikke skriver, kan man jo heller ikke skrive noget dårligt. Men Ane har skrevet, og det var dårligt. Hendes bog om “at investere” var nemlig udtryk for den samme totalt profylaktiske anti-vitalisme, som nu finder sit klimaks i finanslovens enorme coronakrigskasse, som altså udrydder småbevillinger til landets kultursammenhænge.

Så må vi bede om virkelige vølver, der stimulerer og omfatter ånd, handling og mandsmod, og om et levende og kreativt schlagermiljø, som folk kan danse til døgnet rundt.

Link til omtale af kulturministerens bog: http://www.thomasaastruproemer.dk/profylakse-og-regnemaskiner-noter-til-pernille-rosenkrantz-theils-og-ane-halsboe-joergensens-bog-det-betaler-sig-at-investerer-i-mennesker.html

 

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.