Alment farlige tanker 5, d. 27. oktober – d. 11. november 2021

1. d. 27. oktober: En uge

A.

I sidste uge var kontakttallet 1. Det foranledigede både Randrup og Viggo A til at sige, at man ikke kan stole på tallet, fordi der er færre tests nu end tidligere. Heunicke sagde et eller andet, der bakkede op.

Men selv i dag testes der skam langt flere end i de første mange måneder af epidemien, hvor der jo på trods heraf var ekstremt fokus på kontakttallet. Man skulle bygge frygten op, selvom kontakttallet egentlig aldrig var særligt højt, men svingede fast omkring 1.

Så med deres udmelding i sidste uge underminerede de to eksperter derfor hele deres støtte til den biopolitiske diskurs, og de underminerede faktisk også en central del af den biopolitiske argumentation som sådan.

Der skulle da også kun gå en uge, før en let stigning i kontakttallet i går medvirkede til bål og brand, kommende nedlukninger samt udskamningstrusler mod folk, der er af den ene eller den anden grund ikke ønsker at blive vaccineret.

Men nu hører vi ingen ”eksperter” sige, at man ikke kan stole på kontakttallet?

Det er jo ganske enkelt upålideligt efter min mening.

B.

For en uge siden kunne man læse, at de fleste indlagte og smittede allerede var vaccinerede. Og det var jo ikke så godt.

Man var så hurtigt ude at sige, at hvis man tog det samlede antal af vaccinerede i betragtning, så var der faktisk 5 gange så mange uvaccinerede, der var smittede og indlagte. Så blev det lidt bedre. Vaccinerne virker! Det var hurtigt i pressen og så videre.

Men nu – på blot en uge – er vi pludselig nede på kun 3 gange så mange uvaccinerede, der er smittede eller indlagte. Og så har vi ikke engang talt de små børn med, som jo ikke er vaccinerede.

Men 3 gange er jo nærmest ingenting, især ikke fordi tallene jo er ret små i forvejen.

Denne sidste udvikling lader dog ikke til at have nogen mediemæssig interesse.

Det er noget galt.

C.

Der er kommet et voldsomt pres i løbet af ugen. Det startede i Letland, som lukkede helt ned. Og Boris J har sagt, at hvis der kommer over 250 daglige døde i England, så genindføres nedlukninger. Men 250 er jo ingenting! Det vil svarer til ca. 25 i Danmark. Og det er jo kun i nogle få uger. Johnson har ingen rygrad efter min mening. I Østrig har man også indført en lignende grænse. Det er Nedlukningens politisk-statistiske logik, der arbejder som en altid nærværende motor.

I Danmark er der to pt slags grænser af denne art:

Allerede nu har man klassificeret sygdommen som ”alment farlig”. Det betyder, at staten og kommunerne kan aftale lokale og indgribende restriktioner af forskellige karakter. F.eks. at begrænse børns muligheder for at lege sammen, eller at man ”opfordrer” til ugentlige tests osv.. Det er slemt nok. Hvad bilder de sig ind? Hermed holdes systemet i live.

Og i samme øjeblik vi rammer et eller andet tal i højhuset med statistiske udsving, tal der minder om tallene i hhv. marts 2020 og november 2020, så har alle jo implicit forpligtet sig på igen at gøre coronaen ”samfundskritisk”. Herfra er man nødsaget til at iværksætte nedlukninger/dyreslagtninger osv. Gør man ikke det, så indrømmes jo implicit, at man har ødelagt samfundet uden grund helt fra starten.

Denne uge har dermed vist os og bekræftet Nedlukningens permanens som en ny biopolitisk struktur, der udgrænser grundloven som samfundets fundament.

Konsekvensen heraf er, at alt, hvad der før var frihedens forudsætning, nu omdannes til statistisk betingede tilladelser. Nogle gange gives tilladelser i en uge, andre gange i et par måneder, måske for et år. Men altid er det tilladelser.

Med ”tilladelser” følger kontrol. Og til det formål er den nye teknologi og det reorganiserede statsapparat særdeles nyttige og effektive midler.

I tilladelsens verden kan man i statens indre bl.a. kommunikere i frisprog pr. sms, som kan slettes, men som kan få endeløse konsekvenser. Men man kan også bare slette nogle mails, hvis man synes. Og alle standarder for korrekt embedsførelse er i total opløsning.

Så gik den uge.

Links:

Heunickes seneste aktion fra i dag, hvor han pludselig godt kan bruge kontakttallet: https://nyheder.tv2.dk/…/2021-10-26-heunicke-hvis-vi…

 

2. d. 28. oktober: Koordineret sletteaktion?

Jeg tror, at hele dette sms-slettecirkus er koordineret, ikke mindst efter at jeg har stiftet bekendtskab med nedenstående tweets og deres sammenhæng:

BTs journalist, Jacob Friberg, søger d. 5. december 2020 om aktindsigt i nogle centrale sms’er i Statsministeriet. Ansøgningen blev sendt 25 dage efter, at selve sms’erne var afsendt (de var afsendt d. 10. november).

To dage efter Fribergs ansøgning, altså d. 7. december, modtager han en bekræftelse fra Statsministeriet på, at hans ansøgning er modtaget. Man kan læse ansøgningen nederst, hvor der også er link til Fribergs tweets.

Hele tre dage efter bekræftelsen og altså fem dage efter modtagelsen, d. 10. december, bliver sms’erne så slettet i hele det centrale statsapparat, dvs. hos statsministeren, hendes departementschef og hendes departementsråd, Pelle Pape. Alle tre havde en baggrund i justitsministeriet. Også Martin Justesens sms’er, som Friberg i særlig grad interesserede sig for, blev slettet! Justesen er Martin Rossens afløser som Frederiksens politiske rådgiver.

Så denne kvartet, som bebor statens og biopolitikkens indre, sletter deres sms’er 3-5 dage efter, at deres ministerium er blevet gjort bekendt med, at sms’erne er gjort til genstand for en ansøgning om aktindsigt!

Og sms’erne handler jo ikke blot om almindelig drift. Samme flok ved på dette tidspunkt udmærket, at disse sms’er er højspændt materiale, eftersom hele hjemmelsdiskussionen allerede her kører på de høje nagler. Det vil sige, at de ikke kan undslå sig med en indstilling på deres telefon. En indstilling, de endda selv har lavet, og som derfor ikke er ”automatisk”.

Her er Jacob Fribergs tre tweets om emnet fra hhv. i går og i dag:

a)

”Lad os lige huske, at jeg søgte aktindsigt i sms-beskederne 25 dage, efter de var sendt. Nu oplyses det, at Martin Justesen og de tre andre medarbejdere i STM havde automatisk sletning efter 30 dage.”

b)

”Her er aktindsigten. Sendt 5. dec. en lørdag. STM kvitterede for modtagelse 7. december” (vedlagt som billede til tweet, TAR):

”Kære STM, BT begærer aktindsigt (både telefon/sms og mail) mellem Martin Justesen, stabschef i det politiske sekretariat i Statsministeriet, og Søren Andersen, tidligere særlig rådgiver i Miljø- og Fødevareministeriet).

Af vedhæftede mails fremgår det, at Søren Andersen og Martin Justensen har haft korrespondance om, hvad tidl. Miljø- og fødevareminister Morgens Jensen skal udtale.

Det er den korrespondance, jeg begærer aktindsigt i.

Temaet for aktindsigten er myndighedernes og regeringens håndtering af covid-19-smitte i mink. Et tema, der har stor offentlig interesse: Håndteringen har haft stor samfundsmæssig betydning samt stor betydning for en række borgere. Derfor skal jeg anmode om, at I overvejer princippet om meroffentlighed, når i behandler sagen.

Vil I venligst hurtigst muligt kvittere for at have modtaget denne aktindsigt?

Venlig hilsen

Jacob Friberg”

c)

”I STMs svar til Ombudsmanden lyder det, at sms’erne var slettet, da man behandlede aktindsigten. STM har altså ventet mindst 3 dage med at behandle den, efter de kvitterede for modtagelse 7. december. Og så blev Justesens sms’er automatisk slettet d. 10.”

Link til twittertråd: https://twitter.com/Jacob_Friberg/status/1453331296663613448

 

3. d. 29. oktober: Nationale tests i folkeskolen A

Der er lavet en ny aftale om nationale tests mm. Det vil sige, at vi befinder os i regi af den evalueringsideologi, som blev effektueret af Globaliseringsrådet i 2006, som blev forstærket af Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling i årene 2007-2013, og som kulminerende i skolereformen fra 2013. Der var tale om et dybt opgør med dannelse og dansk skoletradition. Evaluering erstattede slet og ret pædagogik som bærende begreb.

Denne ideologi fastholdes og forstærkes i den nye aftale. Her fra indledningen:

”Det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem skal bidrage til en endnu stærkere evalueringskultur i folkeskolen. Ligesom der skal etableres en stærkere opfølgningskultur. At teste eleverne skal skabe gennemsigtighed for elever, forældre, lærere og samfund. Og skal danne baggrund for opfølgning over for skoler og i undervisningen.

Gennem et dybt og systematisk kendskab til elevernes styrker og svagheder skal vi skabe et solidt grundlag for at støtte og stimulere alle elever, så de får det bedste ud af deres skolegang. Dermed får vi en folkeskole, der skaber de stærke faglige resultater, som alle partier er enige om, er helt centrale både for børnenes liv og for samfundet som helhed.” (mine kursiveringer)

Så vi kan ikke nøjes med ”evalueringskultur”, som i sig selv var et opgør med pædagogik. Nej, vi skal skam have en ”endnu stærkere evalueringskultur” og en ”stærkere opfølgningskultur”. Det vil give ”gennemsigtighed”, står der.

Og så kommer det allerværste, nemlig at man vil opnå ”et dybt og systematisk kendskab til elevers styrker og svagheder”. Her blinker alle tegn på en skrækkelig blanding af agloritmer, læringsstyring, lighedsstatistik og centralstyring.

Resten er tekniske justeringer.

Rapportens centrale referencer består af to henvisninger til EVA og VIVE, dvs. to evalueringsorganisationer, som har evalueret evalueringerne, og som i høj grad har bidraget til og forstærket Globaliseringsrådets dagsorden op gennem 00’erne.

Baggrundsgruppen hedder “Sammen om skolen”. Gruppens sammensætning og synspunkter ligger i direkte forlængelse af evalueringsideologiens ånd.

Men hvorfor skal man overhovedet have et ”bedømmelses- og evalueringssystem”? Væk med det!

Links:

Ministeriets pressemeddelelse med link om baggrund etc.: https://www.uvm.dk/…/211029-bred-aftale-om-fremtidigt…

Reportage fra dagens pressemøde: https://www.folkeskolen.dk/…/forbroedring-ved…

Direkte link til aftalen: https://backend.folkeskolen.dk/…/aftale-om-det…

 

4. d. 29. oktober: Nationale tests i folkeskolen B

Politikerne får det til at lyde som om, at vi nu slipper for nationale tests. Zenia Stampe skriver ligefrem på FB, at ”endelig afskaffer vi de sindssyge nationale tests”.

Det er rent nysprog, for realiteten er følgende ifølge aftalens s.2:

Før: 11 obligatoriske tests og 4 frivillige tests

Nu: 14 obligatoriske tests og 11 frivillige tests

Altså flere tests end før.

Desuden kommer der en større testbyrde på de små klasser (2. og 3. klasse). Jamen, det er da bare så hyggeligt. Og en almindelig lærer kan naturligvis ikke selv finde ud af, hvordan det går, må man forstå. At der så skal testes i færre fag er nærmest en detalje efter min mening.

Det hele kører naturligvis som en del af et stort centralt kontrolsystem med testbanker og meget mere. Det har egentlig ikke noget at gøre med almindelige pædagogiske bedømmelser af børns udvikling eller faglige arbejde. Der er heller ikke tale om almindelige ”eksaminer” eller ”karakterer”. Det er bare kontrol og kontrol ud fra en omfattende datagenereringsproces.

Man regner også med – gjorde lærer Erik Schmidt mig opmærksom på – at hele 10% af landets skoler skal hænges ud for dårlig kvalitet. Og kvalitet er her vel at mærke lig med et inferno af kvantitative indikatorydelser. Disse over 100 uartige skoler kommer så til ”skoleudviklingssamtale” på kommunen. Det kan man læse om på s. 16. Det kører helt automatiseret i et kæmpestort statistisk apparat. Det er noget coronaplanlægnings-system over det, hvis jeg må være lidt sjov.

Før hed det ”nationale tests”. Nu hedder det så ”Folkeskolens nationale færdighedstests”. Det er mageløst. Det betyder ikke andet, end at Danmarks Lærerforening nu endelig er blevet en integreret del af skolereformens ideologi. Foreningens formand kalder systemet for ”meningsfuldt”. Foreningen har svigtet lærernes kamp i 2013.

Endelig er det værd at bide mærke i, at aftalen introducerer IQ-test som relevant pædagogisk værktøj. Det er en ladeport for forskrækkeligheder. Mig bekendt har man ikke brugt denne metode i almenpædagogikken siden 1930’erne.

Politikerne, herunder SF og RV, er rørt til tårer, fremgår det af folkeskolen.dk’s dækning af dagens pressemøde. Begge disse partier stemte ellers imod de nationale tests indførelse i 2006, hvor de var en del af Anders Fogh Rasmussens store globaliseringspakke. De vendte på en tallerken i 2013, hvor de blev begejstrede skolereformtilhængere. Og nu bekræfter partierne altså deres tilknytning til skolereformens ånd, som består af et evalueringsfunderet opgør med pædagogik, som ikke mindst VK-regeringen i 2000’erne stod for at gennenføre.

 

5. d. 30. oktober: Nationale tests i folkeskolen C

Hvem er sejrherren i aftalen om et nyt evalueringssystem for folkeskolen? Det er Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen. Det er nemlig ånden og forslagene fra Fogh Rasmussens stort anlagte Globaliseringsaftale fra 2006, som nu endelig tiltrædes af stort set alle politiske partier og centrale samfundsorganisationer. Løkke Rasmussens skoletanker i det såkaldte Vækstforum fra 2009 er i samme ånd.

De små ændringer, der lægges op til i de nye aftaler, er mikrodiversitet under de oprindelige aftalers åndelige herretegn.

I starten, dvs. i 2006, var SF og RV faktisk imod, og det samme var nogle få socialdemokrater, som havde rod i 1960’ernes socialdemokratiske åndssocialisme.

SF og RV kom dog – via et konkurrencestats-radikaliseret socialdemokrati – med på Fogh Rasmussen-vognen i forbindelse med skole- og læreruddannelsesreformen i 2013. Konsekvensen var en stor konflikt med DLF. Det var dengang, at Barbara Berthelsen sad i Moderniseringsstyrelsen under Corydon.

Men nu er DLF også kommet med. Her er man nu også blevet fans af Fogh Rasmusssens og Lars Løkkes opgør med pædagogik.

Så nu hylder alle, inklusive SF og RV og DLF, Anders Fogh Rasmussens og Lars Løkke Rasmussens politik, som andre har kaldt den fuldbårne “neoliberalisme”.

2000’erne er nu fuldbyrdet.

 

6. d. 31. oktober: Interview i Indblik.dk

Redaktøren for det liberale netmagasin, Claes Theilgaard, har interviewet mig i forbindelse med udgivelsen af min bog “Den store nedlukning – dagbog fra biostatens første år”, som udkom for en måneds tid siden på forlaget U Press.

Indholdet i interviewet har fået ekstra relevans i den sidste uges tid, hvor der nu varsles om genindførelse af coronapasset, f.eks. fra SF og DF, men også fra Politikens lederkollegium, endda selvom alle tal stadig er “grønne”, som denne kategori defineres i ekspertgruppens rapport fra september. Ved de mindste udsving træder det ekstreme forsigtighedsprincip i aktion.

Pludselig en dag er coronaen “samfundskritisk” igen, og selv når den ikke er, er det som om, at ingenting er sikkert mere. Pludselig i morgen skal alle husdyr skydes og alle skoler lukkes? Et eller andet bliver forbudt? Man ved det ikke.

Det hele er så følsomt og eksplosivt. Det er som om, at alt kan ske og endda uden varsel.

Det er biostatens nye følelseskonsekvens: Vi får en dyb utryghed, som er skabt af biopolitikken selv og dens statistiske lag for – paradoksalt – at forøge trygheden.

Så jo mere ufrihed i grundlaget, desto mere utryghed overalt.

En ny og kroget psykologi.

Link til interview: https://indblik.dk/dansk-filosof-i-ny-bog-vi-lever-nu-i-en-biostat-hvor-nedlukning-er-normaltilstanden/

 

7. d. 1. november: SMS-gate

Allerede d. 11. november 2020 stod det klart, at Folketinget havde til hensigt at undersøge hele forløbet om aflivningen af mink. Det skriver JP, som har været en tur nede i arkiverne. Folketingets partier var ganske vist uenige om undersøgelsens nærmere karakter og omfang, men IKKE om at der skulle foretages en undersøgelse som sådan.

Dertil kommer, at BT allerede d. 5. december 2020 anmoder om aktindsigt på en specifik sms-korrespondance. En anmodning som Statsministeriet er meget utilbøjelige til at efterkomme, hvilket betyder, at sagen trækker i langdrag.

Alligevel sletter de fire centrale folk i Statsministeriet deres SMS’er pr d. 12. december 2020. Sms’erne slettes altså, totalt velvidende om at der kommer en stor undersøgelse, og formodentlig også velvidende om, at der eksisterer en anmodning om aktindsigt.

De begrundelser, som Statsministeren indtil nu har fundet på, har ingen gang på jord. De er alle afvist ved kasse 1 af den ene og den anden jurist, og alting swupper i mudder. Regeringen er fuldstændig klædt af.

Det er jo helt langt ude i skoven lå et lille bjerg!

En indvending, som jeg har hørt, er, at sms’erne jo er gemt på modtagernes telefoner. Det nød vi jo godt af, da vi fik adgang til Henrik Studsgaards I-phone. Men dette argument gælder jo ikke for de sms’er, der er sendt imellem de fire centrale personer, der her er tale om. Og det er her – i hele denne interne kommunikation – at hele virkelighedens verden befinder sig. Og desuden er det jo ikke sådan ligetil, at finde alle de andre “modtagere”.

Dertil kommer – hvis jeg har forstået det ret –, at samme konstellation, dvs. Frederiksen og Berthelsen, også stod bag forsøget på at skjule realiteterne i Tibet-sagen. Er det virkelig sandt?

Frederiksen siger til Ritzau i dag:

»Derfor traf vi som regering den eneste beslutning, en ansvarlig regering kan træffe. Jeg sagde i starten af det her forløb, at vi kommer til at begå fejl. Og der var en fejl i forhold til en manglende hjemmel, viste det sig. Og det har vi nu en minkkommission, der undersøger”

”Den eneste beslutning”! Hun er jo lige så udemokratisk som sin politiske ordfører. Hvad mon der ellers findes af ”eneste beslutninger”, som forskellige grupper i befolkningen skal udsættes for over natten?

Staten er i opløsning.

Links:

JP: https://jyllands-posten.dk/…/en-saerlig-dato-i…/

Ritzau/Berlingske: https://www.berlingske.dk/…/statsminister-lover-svar-i…

 

8. d. 2. november: Myndighedernes anbefalinger

A. Per Okkels ydmyger Mølbak

Redaktøren for Sundhedspolitisk Tidsskrift, Kristian Lund, minder i dagens leder om et prekært forhold, som jeg faktisk havde overset i kampens hede.

Lund fortæller om den dramatiske sms-korrespondance mellem Sundhedsministeriets departementschef, Per Okkels, og Kåre Mølbak, som kom frem i minkafhøringerne, og som jeg tidligere har noteret. Det er her, hvor Okkels virkelig sætter Mølbak godt og grundigt på plads.

Men Kristian lund fortæller så også, hvilket jeg havde overset, at sms-udvekslingen faktisk finder sted lige midt i selve mink-pressemødet d. 4. november. De sms’ede simpelthen for rullende kameraer. Hvilket drama!

Lund kalder Mølbak for en ”skødehund” og en ”marionet”.

Okkels var jo under total indflydelse fra Bertelsens og statsministerens ”ekstreme forsigtighedsprincip” helt tilbage fra marts 2020. Og i sms-korrespondancen fra november 2020 ser man, hvordan de resterne af ministeriets faglige miljøer her i november 2020 er totalt under tøflen.

 

B. SSI og SST vil genindføre coronapasset

BT fortæller, at både SSI og SST på fredagens møde med politikerne foreslog, at man genindfører coronapasset.

Det er faktisk tankevækkende, for i foråret 2020 var både SST og SSI begge imod, at man overhovedet testede personer, medmindre de havde alvorlige symptomer. Men nu vil begge myndigheder teste alle mulige tilfældige personer for at kontrollere, om folk går på cafe eller til fodbold og så videre.

Men ok, i dag ledes SSI ikke mere af en underkuet ”skødehund”, som vi lærte om ovenfor, men af en fuldblods bioteknokrat. På en måde er det værre.

Det er blot et spørgsmål om tid, før politikerne makker ret, fremgår det med al tydelighed af BT’s artikel. Biostaten mangler data.

 

C. Konklusion

Så efter at regeringen var gået imod myndighedernes anbefaling i marts 2020, så omskabte regeringen myndighederne i regeringens eget billede, så myndighederne anbefalede det, som regeringen havde tvunget dem til, så regeringen kunne følge myndighedernes anbefaling.

Men kan man stole på en sådan “myndighed”? Ikke jeg.

Links:

Leder i Sundhedspolitisk tidsskrift, d. 1. november 2021: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/…/var-kare-molbak…

Artikel fra BT, d. 1. november 2021: https://www.bt.dk/…/statens-serum-institut-vil…

 

9. d. 6. november: Nedlukningens reproduktion

Allerede d. 16. marts 2020 stod det klart, at regeringen havde omdannet statens indre organer, endda stik imod myndighedernes anbefalinger. Man ville lave et sundhedspolitisk diktatur på grund af en sygdom, som ikke engang blev anset for “almen farlig”. Det kan man f.eks. læse om i Informations artikel fra dengang, som der er link til i bunden.

Den interviewede jurist er rystet. Han taler om “proportioner”.

Senere kom det frem, at regeringens aktion netop var et opgør med “proportioner”. Fra det tidspunkt var alle en slags mink. Det kaldte man for et “ekstremt forsigtighedsprincip”. Det er navnet på regeringens politik og en central del af den nye stats eksistensform.

Minksagen er en underafdeling af Nedlukningen. Den ene sag efter den anden vil rulle, både i stort og småt. Fra vilde og pludselige beslutninger til nidkære og systematiske legeregler i børnehaver.

Folketinget, som i første omgang kunne have undskyldt sig med at være ekstremt mangelfuldt oplyst af regeringen, makkede efterfølgende uden videre ret og accepterede den nye statslige logiks herredømme. Fra da af kunne alt ske.

Det var folkestyrets sorteste stund. Heunicke synes dengang ikke, at der var noget problem, fremgår det. En farlig mand på et farligt sted på et farligt tidspunkt.

Herefter kunne regeringen lave nogle nye myndigheder, som kunne anbefale det, som regeringen ønskede, og det biopolitiske folketing kunne nu kun makke ret, fordi det jo med 100% havde accepteret Nedlukningen og den biostatslige konstruktion fra marts 2020.

Det er hele dette cirkus, som nu gentages og reproduceres. Sundhedsministeren har bedt sine nye underdanige “myndigheder”, den såkaldte “epidemikommission”, om at gøre coronaen “samfundskritisk” efter blot få måneders pause som “almenfarlig”, som sygdommen jo pludselig og uden begrundelse blev omklassificeret til efter et helt år som almindelig “smitsom”.

At dømme efter reaktionerne fra sundhedsordførerne, som stort set alle har været faste i 1½ år, vil det parlamentarisk baserede epidemiudvalgt godkende en ny klassifikation uden de store problemer.

Så “friheden” blev fra d. 12. marts 200 omdannet til lejlighedsvise “tilladelser”. Her i efteråret 2021 varede tilladelsen kun i to måneder.

Herfra kan vi køre en næste runde, hvor biostatens opgør med Grundlovens forudsætninger kan fortsætte og forstærkes yderligere, og hvor samfundets prakisser kan ændres i en statistisk-teknologisk retning, med ledsagende kontrol og overvågning.

Links:

Artikel fra Information, d. 16. marts 2020: https://www.information.dk/…/sundhedsstyrelsen-vendte…

Aktuel artikel fra Berlingske om partiernes indstilling til evt. indstilling fra epidemikommissionen: https://www.berlingske.dk/…/skal-covid-19-paa-ny…

 

10. d. 9. november: Udskamning, tavshed og kaos

Note til regeringens pressemøde d. 17. marts 2020: “Udskam dem der ikke har været fornuftige”.

Nedlukningens ideologi er intakt og er endda forstærket det seneste døgn, hvor både børn, unge, indvandrerkvarterer og folk, som af den ene og den anden grund ikke ønsker at bliver vaccineret, gøres til genstand for det mest primitive politiske had i mands minde. Jeg frygter for de næste skridt, bare i sådan en form for total angst.

Frederiksen nægtede dengang i 2020, at noten stammede fra hendes ministerium. Det kan ingen tro på. Nedlukningens løgne breder sig også, ligesom Nedlukningens ideologi. Alle mulige steder og hele tiden breder det sig. Løgnene dækkes af socialdemokratiske soldater og teknokratiske og sentimentale facebook-opslag.

Alt er bare på en eller anden måde i total opløsning. Man kan knap nok kommentere situationen mere. Kritikken bliver tavs, fordi dens genstand er blevet kaotisk.

Herfra kan kaos udskamme tavsheden, som egentlig var kritikken, men som nu er stille, kuet og latterliggjort af det kaotiske kaos, som derved kan brede sit kaos overalt.

 

11. d. 10. november: Så lidt skal der til, før kaos sætter ind i biostatens kaos

– Smittetrykket ligger og svinger omkring 1 (gennemsnitsestimat på 1,1). Det er på højde med i sommerferien. Dvs. en epidemi som ikke udvikler sig. Tallet er endda stabilt til let faldende.

– Positivprocenten er stabilt lav omkring 1-2,5. Det vil sige, at de flere smittede i absolutte tal hænger sammen med et stærkt øget antal testede, og at der nu igen høstes blandt kviktestede. Man fanger alt muligt.

– Antallet af indlagte er langt under 500, dvs. langt inden for den selv den grønne grænse i den såkaldte Ekspertgruppen september-rapport og 100% normalt. Det er på ingen måder “samfundskritisk”.

– Dødstallene er stabilt lave. Sygdommen lader til at være helt ufarlig for almindelige mennesker.

– Antallet af patienter på intensiv og i respirator er stabilt og lavt.

Altså helt almindeligt og fredeligt?

Alligevel forstærkes Nedlukningens totale slagtning af samfundets og statens moralske helhed. Og alle partier lader til at understøtte nedlukningen (måske bortset fra NB? Har ikke helt styr på det)?

Det er det ekstreme forsigtighedsprincip, dvs. opgøret med myndigheder og demokrati, der arbejder. Den svage og aktive stat skal høste data for at få total kontrol over alt med et virvar af statistiske lag som biopolitisk horisont.

Det kaotiske kaos kaositiserer.

Selv professor Jens Lundgren, som ellers er med i den dybt ideologiserede ”ekspertgruppe”, har været ude og sige, at der er tale om en overreaktion. Så ved man, at den er helt gal.

Og også Christian Heebøll-Nielsen, som ellers går ind for Nedlukning, har fået nok. I et indlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift skriver han: ”Coronasmitten vil stige. Lev med det”.

Og så er der et spørgsmål om, hvorvidt de nye restriktioner er et opgør med religionsfriheden, dvs. med Grundlvoens §67? I Kristeligt Dagblad er professor i kirkeret, Lisbet Christoffersen, meget kritisk. I avisen står der følgende:

”I Kristeligt Dagblad fortæller Hvis man spørger Lisbet Christoffersen , der er professor i kirke- og religionsret ved Roskilde Universitet, er det et indgreb i religionsfriheden at forlange, at kirkegængere skal vise coronapas i døren. Hun understreger dog, at der kan gøres indgreb i religionsfriheden, så længe det sker ved lov og er ”nødvendigt og proportionalt””

Men Nedlukningen er jo netop et opgør med det ”proportionale”! Konkret betyder de nye apartheid-regler, at f.eks. udstødte borgere og andre, som ikke uden videre kan rejse 10km for at blive testet, ikke har adgang til kirken.

Mere vil følge i kaotisk kaos.

Links:

Lundgrens skepsis: https://www.dr.dk/…/tilpas-eller-en-overreaktion-nu…

Heebøll-Nielsens indlæg: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/…/5487…

Artikel i Kr. Dagblad fra i dag: https://www.kristeligt-dagblad.dk/…/kirkelig-kritik-af…

 

12. d. 10. november: Hast og drakoner i Epidemiudvalget

Lars Boje Mathiesen fra Ny Borgerlige beretter i nedenstående fb-opslag direkte fra biostatens kaotiske kaos, hvor også det aktuelle arbejde med reklassifikation af corona og minimale tidsfrister til drakoniske indgreb omtales. Det vil sige, at alt er som i marts 2020.

Mange tak for dette indlæg.

https://www.facebook.com/LBMathiesen/posts/429182355314916

 

13. d. 10. november: Fra demokrati til biostat

1.

Først, i marts 2020, hævdede regeringen, at den fulgte myndighedernes anbefaling. Men realiteten var det stik modsatte, nemlig at regeringen i stedet gik direkte imod myndighedernes anbefaling. Myndighederne anbefalede ”proportionalitet”, mens regeringen forlangte ”ekstrem forsigtighed”.

Nedlukningen bygger dermed på en radikal løgn.

2.

Folketinget blev i de efterfølgende timer ekstremt mangelfuldt orienteret om løgnen under punkt 1. Folketingets medlemmer, som endda halverede sig selv i dagens panikramte anledning, stemte derfor ja til opgøret med myndighedernes anbefaling i den tro, at man dermed fulgte myndighedernes anbefaling, selvom det modsatte var tilfældet. Dermed lovfæstedes ekstremismen ulovligt. Det var folkestyrets kulsorteste dag.

Den udøvende magts løgn blev nu transporteret over i den lovgivende magt.

I selvsamme øjeblik døde den demokratiske stat, og nedlukningen fossede ud af alle åbninger. Alt blev smadret.

Resterne af frihedens forudsætning blev herefter omdannet til matematisk og statistisk betingede tilladelser, som altid var foreløbige og som kunne trækkes tilbage over natten. Denne forstærkede Nedlukning blev kaldt “genåbning”.

3.

Derefter opbyggede man nogle helt nye myndigheder, som kunne anbefale det, som regeringen gerne vil have, så regeringen nu kunne følge myndighedernes anbefalinger, og så det halverede ½olketing kunne makke ret.

De gamle myndigheder havde dermed ændret substans. De var opslugt af det ekstremistiske princip. Epidemiloven fra marts 2021 var kronen på denne proces.

Dermed havde ekstremismen overtaget staten og opslugt de gamle myndigheder.

4.

Hele dette rekonstruerede system, dvs. det nye symbiotiske og løgnagtige samspil mellem regering, myndigheder, ekspertsystemer og ½olketing, agerede herfra i et rent opgør med demokrati, samfund og proportionalitet, iklædt totalteknokratiets, “myndighedernes” og makrelmaddernes falsk legitimerende diskurs.

5.

Herfra er der kun kaos, og det er endda et kaos, der reproducerer sig selv i rytmiske, abrupte og uforudsigelige stød i en række direkte angreb på pædagogik og på samfundets politiske fundament. Situationen er fuldstændig uforudsigelig.

6

Konklusion: Stol ikke på myndighederne.

 

14. d. 11. november: Brud på Folkeskoleloven

Man har kun kunnet lave hjemmeundervisning mm. for børn og unge på grund af en hastelov, som blev vedtaget d. 19. marts 2020, dvs. en lov som suspenderer folkeskoleloven i en periode.

En forlænget version af den oprindelige hastelov udløb i sommers, og derfor kan man ikke fjernundervise. Folketinget har derfor – igen i ekstrem hast – vedtaget en ny hastelov, som gælder frem til nytår.

Nedlukningens digitaliserede skole, som tech-sektoren og dele af KL og statsapparatet sætter en begejstret lid til, er altså en del af hele nedlukningens juridisk-politiske struktur. Zoom er lig med Nedlukning.

Folkeskoleloven og Grundloven hænger dybt sammen. Så Nedlukningens angreb på forsamlingsfrihed er også et angreb på den pædagogiske frihed og pligt, dvs. på folkeskolen, der opløses som pædagogisk sted. Det er en del af det, jeg kalder for ”kaos”.

I Grundloven står der, at alle børn har ”ret til fri undervisning i folkeskolen”, og digital sofalæring er IKKE ”undervisning”, og har aldrig været det. Og den ensomme hjørnesofa er ikke ”i folkeskolen”. Men det har altså ændret sig nu med sådant et raskt snuptag, der har rod i Nedlukningen, som jo blev gennemført IMOD myndighedernes anbefaling og uden at oplyse folketinget.

Først var de borgerlige imod den aktuelle hastelov, men siden sagde de ja, men for en kortere periode end det oprindelige forslag. Dermed har vi fuldstændig samme proces som ved aftalen om at omklassificere corona til at være ”samfundskritisk”. Man siger ja til Nedlukningen, men snakker lidt underdanigt om periodens længde.

Så alle accepterer bruddet på samfundets og pædagogikkens grundlæggende struktur, men er blot uenige om perioden. Det er det, jeg kalder mikrodiversitet under samme nedlukningens.

Både DLF og Skolelederforeningen støtter dette angreb på skolens ide.

Kun Ny Borgerlige står uden for begge de aktuelle aftaler. Mange tak for det. Alle andre partier har stemt for. De mener, at de har gjort deres pligt ved at forkorte overgrebets gyldighedsperiode. Hvilken fejl!

Den oprindelige hastelov fra d. 17. marts 2020 blev stemt igennem af alle Folketingets partier.

Hasteloven, som altså er imod loven, gælder også for ungdomsuddannelser og for højskoleområdet.

Igen har biostatens “ekstreme forsigtighed” sat sig igennem overfor demokratiets “proportionalitetsprincip”.

Links:

Folkeskolen.dk’s omtale af sagen: https://www.folkeskolen.dk/…/politisk-kompromis…

Den aktuelle hastelovs hjemmeside: https://www.ft.dk/…/20211/lovforslag/L61/som_fremsat.htm

Selve den aktuelle lov med bemærkninger: https://www.ft.dk/…/lovfo…/l61/20211_l61_som_fremsat.pdf

Hastelovsforlængelsen d. 23. februar 2021: https://www.ft.dk/…/l114/20201_l114_som_vedtaget.htm

Den oprindelige lovs hjemmeside fra marts 2020 (L241): https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l140/index.htm

 

15. d. 11. november: Noter

A. Juridisk kollaps:

Regeringen dræbte alle mink uden hjemmel. Men ifølge Mette Frederiksen og Barbara Berthelsen er et sådant totaldrab skam noget helt andet end “nedlukning”.

De to kvinder vidste nemlig godt, at det krævede hjemmel at ‘nedlukke’, men, siger de sådan helt “uskyldigt”: De havde skam ingen ide om, at det skulle kræve hjemmel at ‘dræbe alt’.

Men det er jo fuldstændig det samme! Når man dræber alt, så nedlukker man.

Hvis Folketinget lader Frederiksen slippe afsted med dette, så er kan ingen borger mere regne med noget som helst.

 

B. SMS

Politiken fortæller, at Minkkommissionen hele fem gange bad om at få udleveret eller gendannet sms’erne, men at regeringen konsekvent trak sagen i langdrag. Det hele er så kaotisk, at det ikke engang kan kritiseres.

 

C. Hast og ekstremisme

Regeringen holdt et vildt pressemøde – som efter min opfattelse indeholdt fascistiske træk – FØR epidemiudvalget havde behandlet sagen om opklassificering og coronapas. Derefter fik epidemiudvalget kun nogle ganske få timer til at læse sagens dokumenter, selvom sagen jo på ingen måde havde nogen hast.

Man skulle ikke tro, at man lever i virkeligheden.

I Berlingske kan man læse, at den socialdemokratiske ordfører skam ikke synes, at denne proces skulle være et problem. Det er sådan lidt synd for ham, men han må naturligvis forlade politik så hurtigt som muligt sammen med alle hans kammesjukker.

Links til hver af de tre punkter:

Statsministeren og Berthelsen: https://www.dr.dk/…/intern-mail-barbara-bertelsen…

Om kommunikation mellem Minkkommission og regeringen: https://politiken.dk/…/Minkkommissionen-opfordrede-fem…

Den socialdemokratiske ordfører forklarer sig til Berlingske: https://www.berlingske.dk/…/socialdemokratiet-ringede…

En tanke om “Alment farlige tanker 5, d. 27. oktober – d. 11. november 2021

  1. Vi kan med sikkerhed konstatere at vore påståede demokratiske og “grundlovssikrede” rettigheder kan køres over så nemt som ingenting- og mine landsmænd lader forøvrigt i vid udstrækning til at være komplet indifferente. Fortjener vi overhovedet at leve i frihed, når vi er så ligeglade og egentlig bare betragter frihed som et samfundsgode, der kan skrues op og- især- ned, for?
    Jeg vil selvfølgelig påstå at jeg og mine ligesindede, de såkaldt “frihedsorienterede” mennesker, bør have denne rettighed. For vi har altid argumenteret for frihed og borgerrettigheder. Men mine landsmænd er generelt set uenige og ønsker at tvinge mig og andre ned i samme åndsmæssige og samfundsmæssige elendighed, uden frihed og uden rettigheder. Og det ser ud til at lykkes for dem.
    Tillykke til de totalitære kræfter. Deres sejr er total.
    Vi er nogle, der har set det her komme i flere årtier. Alligevel lyttede ingen.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.