Alment farlige tanker 6, d. 14. januar – d. 3. februar 2022

1. d. 14. januar: Samfundskritiske ødelæggelser

På regeringens pressemøde d. 8. november 2021 blev corona igen klassificeret som ”samfundskritisk”. Herfra blev helvede genstartet.

På mødet hørte vi to ting fra ”helvede”, som er nærmest ubegribelige fra et demokratisk synspunkt:

A. Søren Brostrøm om vaccination af voksne og unge:

”Og jeg har sagt det før, jeg vil gerne gentage det her – det er ikke for at skræmme nogen, men man lever livet farligt i Danmark denne her vinter, hvis man er uvaccineret voksen – så tag vaccinen! Også, hvis du er i 20’erne og føler dig usårlig – du lever livet farligt!”

Hvordan kan Brostrøm fortsætte i sit arbejde med en så eklatant løgn i en så central sammenhæng? Han skulle jo have beroliget både børn og unge, og dem som arbejder med dem. Og hverken de unge eller almindelige ”voksne”, som ikke er vaccineret, lever ”livet farligt”. Det er barokke udtalelser.

Få uger senere kom omikron, der gjorde den absurde udtalelse endnu mere absurd. Men Brostrøm trak ikke sin skræmmekampagne tilbage, men fastholdt tværtimod det falsk funderede vaccinationstryk.

Ingen kan på den baggrund have tiltro til Sundhedsstyrelsen. Det er et samfundsskadeligt biopolitisk propagandaorgan.

 

B. Mette Frederiksen om coronapasset:

På samme møde sagde Mette Frederiksen:

”For alle os, der er vaccineret – ja, der er det nemt. Der er ikke noget bøvl. Vi har prøvet det før, og det fungerer. For alle jer, der ikke er vaccineret, så bliver det selvfølgelig mere besværligt, og sådan mener jeg faktisk også, at det skal være.”

Hvordan kan Mette Frederiksen fortsætte som statsminister og i politik i det hele dagen, når hun hermed udstiller en så eklatant diskriminations- og udskamningsmoral i nærmest fascistisk stil? En stor gruppe medborgere har nu siden midten af november måtte gå i testcenter hver anden dag for at deltage i samfundslivet.

Og denne grundholdning flyder nu rundt i hele samfundet, hvor den gør nærmest uoprettelig skade.

Hun burde jo have manet til solidaritet, frihed og lighed. Men det er fremmedord, har jeg forstået. Også for hendes støttepartier, der lader til at være enige i denne ubehagelige metode?

Det hele er en del af Nedlukningens essens fra marts 2020, hvor mottoet på regeringskontorerne lød: ”udskam de, der ikke er fornuftige”.

En måned senere – dvs. efter at den ufarlige omikronvariant var kommet til landet – blev klassifikationen “samfundskritisk” udvidet i hele to måneder, dvs. frem til d. 5. februar, på anbefaling af regeringens lydige klakører i epidemikommissionen og med bifald fra et stort flertal i folketinget.

Udskrift fra pressemødet d. 8. november: https://www.stm.dk/presse/pressemoedearkiv/pressemoede-den-8-november-2021/

 

2. d. 16. januar: Dødstal som social konstruktion

SSI’s tidligere direktør, Niels Strandberg, fortæller til BT, at man ikke kan stole på de daglige coronadødstal.

Det skyldes dels det forhold, at alle dødsfald, som er forbundet med positiv test inden for 30 dage, registreres som coronadødsfald, uanset hvad de pågældende personer ellers er døde af. Det betyder i sig selv, at dødstallet overestimeres.

Problemet har været kendt hele tiden, selvom myndighederne ikke just har skiltet med det.

Men dette problem forstærkes nu kraftigt via de høje smittetal på den ufarlige omikron-variant.

De høje smittetal, som jo er produceret af verdens største testsystem, betyder nemlig, at der registreres et enormt antal smittede, f.eks. ½ mio. personer på et par uger. På den måde vil rigtig mange flere, som efter 30 dage dør af andre og naturlige årsager, jo tælle som coronadøde.

Vi får en form for dødsdataproduktion. Døden bliver en socialstatistisk konstruktion. Det er virkelig ubehageligt.

Eftersom de daglige dødstal – selv ud fra almindelige standarder – i forvejen er meget lave, så vil det være mest korrekt at sige, at vi pt er i en situation, hvor nærmest ingen dør af denne sygdom.

Vi har dermed fået endnu et tal, som ikke har anden funktion end – på et falskt grundlag –, at bidrage til ødelæggelsen af borgernes almindelige sociale liv.

På den måde så afkobles døden fra døden.

Måske er det ikke sygdommen, der er ”samfundskritisk”, men myndighederne selv?

https://www.bt.dk/politik/tidligere-direktoer-doedstal-kan-reelt-ikke-bruges-til-noget

 

3. d. 18. januar: Mette Frederiksen taler smittisk

I et interview til Ekstrabladet siger Mette Frederiksen følgende ifølge flere medier:

“Vi skal genoverveje ikke alene de nuværende restriktioner, som der ikke er mange af tilbage, men hvordan vi håndterer situationen i det hele taget. Det er i hvert fald det, som vi gør i regeringen lige nu”.

“ikke mange restriktioner tilbage”?

Denne sætning siger alt. Samfundet er jo en stor “restriktion”. Alt er påvirket.

Denne fejl lover ikke godt for de kommende “genåbninger”, undskyld jeg mener: Forstærkede nedlukninger.

Det svarer til, når Frederiksen siger, at hun ikke laver nedlukning, men blot “forsinker”.

Det er smittisk. Orwell kunne ikke have gjort det bedre.

Det værste er, at jeg tror, hun mener det.

 

4. d. 18. januar: Græsk smittisk

Politiken bringer i dagens avis på s.2 en notits om græsk vaccinationstvang. Notitsen stammer fra Ritzau og den lyder sådan her:

“Mandag trådte en lov i kraft i Grækenland, som betyder, at man skal betale en månedlig bøde på 100 euro, svarende til cirka 750 kroner, hvis man er 60 år eller ældre og ikke er vaccineret mod coronavirus. Det sker for at øge vaccinetilslutningen blandt de ældre græske borgere. Den nye lov blev vedtaget i november.”

Så når de græske pensionister er blevet vaccineret med tvang, så kan Politiken og Ritzau efterfølgende skrive, at landets politikere har fået “tilslutning” til vaccineprogrammet? Altså selvom der er tale om regelret tvang?

Så tilslutning=tvang

Det er smittisk. Direkte formidlet af Politiken.

 

5. d. 22. januar: To noter om demokratiske ”tankebilleder”: Minkkommission og børnevaccination

A. Embedsmandens kollaps

I dagens Politiken refereres der fra minkkommissionens afhøringer. Det er politidirektør Lykke Sørensen, der er i manegen.

Lykke Sørensen fortæller, at hun fik kendskab til den manglende lovhjemmel allerede om formiddagen d. 4. november 2020, dvs. samme dag som det store pressemøde, hvor Mette Frederiksen deklarerede sin aflivningsordre.

På trods af denne viden stod Lykke Sørensen for at eksekvere ordren efterfølgende sammen med den øvrige politiledelse.

Udspørgeren spørger så – på demokratiets vegne vil jeg sige –, om den ulovlige praksis ikke gav ”anledning til nogle refleksioner”?

Men det gjorde den tydeligvis ikke. Den manglende hjemmel er ”et vilkår”, siger Lykke Sørensen, og videre: ”det giver mig ikke anledning til anden refleksion”.

Så landets politimyndighed betragter ulovlighed som ”et vilkår” for deres arbejde, som ikke er værd at ”reflektere” over? Jeg er helt sat af. Det er biostatens ånd, der blafrer. Hvad bliver det næste? Alt kan jo ske?

Lykke Sørensen orienterer dog rigspolitichefen Thorkild Fogde om hjemmelsproblemet. Men det var der ingen reaktion på, fremgår det!

Og yderligere en pointe fra referatet: De såkaldte actioncards, som politiet stod for at udarbejde og eksekvere, lagde som bekendt et enormt og ulovligt pres på minkavlerne. Lykke Sørensen bliver spurgt, om hun ikke mener, at minkavlerne havde følt sig presset? Var det ikke ”inde i tankebilledet”, som der står?

Lykke Sørensen svarer: ”Man kan gøre sig alle mulige overvejelser. Det var ikke inde i vores.”

Det er det samme. Demokratiets ånd er helt væk, ude af ”tankebilledet”.

 

B. Børnevaccination og demokratisk tavshed

Fra en anden boldgade kunne man i TV-avisen d. 20. november høre et indslag om den aktuelle kritik af børnevaccinationerne. Her fortalte journalisten om en meget grundig rapport fra de norske sundhedsmyndigheder, som konkluderer, at man ikke bør anbefale vaccination til børn.

Flere danske eksperter, som ellers tidligere har støttet børnevaccinationerne, er nu ved at skifte mening. Det gælder f.eks. formanden for børnelægerne, Klaus Birkelund Johansen, og professor ved SDU, Anton Pottegård. Pottegård har tidligere diskuteret spørgsmålet med Stabell Benn, men nu giver han altså hende ret.

Der er også mange andre kritiske læger og eksperter, som nu virkelig presser Sundhedsstyrelsen. Kritikernes overordnede argumentation går på, at naturlig immunitet er det bedste før børn.

Sundhedsstyrelsens svar i en artikel i Politiken d. 19. januar var det rystende: ”Vi kender godt diskussionen, men det er ikke noget, vi har lagt vægt på”.

Så de danske myndigheder sorterer lidt tilfældigt i, hvad de ”lægger vægt på”. Den meget grundige norske rapport, som man kan tilgå i linket nedenfor, lægger derimod vægt på det hele og konkluderer så som anført.

Til sidst i det omtalte indslag i TV-avisen et der et interview med TV-lægen Peter Qvortrup Geisling. Geisling bliver spurgt, hvordan han vil forholde sig ift. at vaccinere sit eget barn? Her laver han så en distinktion, som på en eller anden måde hænger sammen med punkt 1. Han svarer nemlig følgende:

”Hvis du spørger mig som ansat på DR-nyheder, så har vi ikke nogen holdninger til det i DR-nyheder. Vi holder kun med demokratiet, og det håber jeg også, at seerne kan mærke i vores dækning. Men hvis du spørger mig som læge og far til Merle på 11 år, og som dermed er i målgruppen, så er min datter ikke vaccineret”.

Geisling forklarer herefter sit synspunkt på en udmærket måde. Det er fint.

Men min kritiske pointe er følgende: Der fremgår af Geislings citat, at hos DR betyder en formulering som, at ”holde med demokratiet”, at man ikke siger sin mening? Det kommer i den aktuelle situation meget hurtigt til at betyde, at Brostrøm og Ullum og epidemiudvalg/kommission, altså det Geisling jo må mene er ”demokratiet”, får eneret på at sige deres mening? Så bliver det jo biostatens mening, som DR ender med ”at holde med”? Journalistisk neutralitet fordrer en omfattende omgang med alle samfundets synspunkter og analyser, også de kritiske. Og det sker sjældent i DR. Det er derfor, at Geisling kløjs i det, som jeg ser det.

Så ”demokratiet” bruges i den aktuelle situation, som et begreb, der kan begrunde, at man holder kæft og primært refererer magtens ånde, som altså kaldes for “demokrati”.

Men godt at Geisling fik sagt sin mening alligevel; hvilket han rent faktisk gør en gang imellem, og dermed bidrog til demokratiet, selvom det er synd, at hans analyse kommer til at fremstå som en modsætning til demokratiet, hvilket man derfor også må regne med præger andre af hans vurderinger.

Links:

Politikens dækning af gårsdagens afhøringer i minkkommissionen: https://politiken.dk/indland/art8580772/%C2%BBDet-giver-mig-ikke-anledning-til-anden-refleksion%C2%AB

Aktuel rapport fra de norske sundhedsmyndigheder: https://www.fhi.no/contentassets/3596efb4a1064c9f9c7c9e3f68ec481f/2022-01-07-svar-pa-oppdrag-58-om-dose-to-til-12-15-aringer.pdf

Politikens artikel om børnevaccinationer, d. 19. januar: https://politiken.dk/indland/art8573576/Vil-ikke-anbefale-corona-vaccine-til-de-yngste

 

6. d. 22. januar: En erfaring fra biostatens kirkerum

Jeg vil gerne dele en konspirationsteoretisk mavefornemmelse-fake news-Trump-agtig erfaring, som helt sikkert er ude i hampen, bortset fra, jeg lige selv har oplevet det, hvilket jeg selvfølgelig er meget flov over. Det drejer sig om følgende oplevelse:

To dage med feber, to dage med snot og to dage med kaffe og en spadseretur ved vinterstranden.

Kort sagt: Jeg har haft “influenza” (beklager igen mit trumpagtige konspirationssprog).

Men i biostatens system hedder min gode gamle erfaring noget andet, og der skal jeg logge ind på sindrige biotekniske systemer, så jeg faktisk ikke engang kan forklare det. Dette talebesvær er venstre-progressivt, har jeg forstået. Tavsheden kaldes for “respekt for myndighederne”.

I gamle dage var jeg klar til job og biograftur efter kaffen, men det er mere kompliceret i den nye politiske struktur, for nu at sige det mildt.

 

7. d. 22. januar: Brev til borgere minder om brev til minkavlere

Når man har fået en positiv pcr-test, så modtager man få timer efter et brev i sin e-boks fra Styrelsen for Patientsikkerhed:

Brevet er på 2½ side, og det fortæller om, hvad man efterfølgende skal foretage sig.

Brevet minder mig om brevene til minkavlerne sidste år. Der står ”skal” hele 17 gange i den korte tekst. Man ”skal” testes, man ”skal” fortælle alle mulige om sin sygdom, og de andre ”skal” også alt muligt. Man ”skal” også spritte sine håndtag af og så videre. Det er rene instrukser. Man skulle tro, at man var ansat i styrelsen og ikke borger i en demokratisk stat.

Men alle disse ting er da ellers helt frivillige, er de ikke? Men hvorfor står der så ”skal” alle steder uden den mindste bøjning i formuleringerne? Er det lovligt at skrive det? Det kan jeg ikke forestille mig. Der er heller ingen angivelse af et hjemmel for dette ”skal”.

Så jeg skrev til Styrelsen for patientsikkerhed og fik følgende svar:

”Hej Thomas
Tak for din henvendelse.
Smitteopsporing og test foregår efter eget frivillige ønske. Der er ingen lovgivning, der tvinger dig til at følge anbefalinger.
Vi beklager, hvis tonefaldet har stødt dig. Det har ikke været hensigten.

Med venlig hilsenXXXX
Fuldmægtig, CO-sekretariatet.
På vegne af Kontaktopsporingspostkassen, Styrelsen for Patientsikkerhed/Danish Patient Safety Authority
CoronaopsporingTeglholmsgade 1

Kontaktopsporing@stps.dk

Det er jernets politik.

Jeg fortryder virkelig at jeg tog en sådan pcr-test.

Her er den del af det ubehagelige og intimiderende brev, som er meste relevant i denne sammenhæng, og som altså skulle fortælle om, at alt er ”frivillig” og efter ”eget ønske”:

”Du er smittet med coronavirus (COVID-19)

Undgå at sprede smitten, ved at:

– Gå i isolation

– Identificere og informere dine nære kontakter

OBS: Til dig, der har fået taget en hurtigtest:

Hvis du har fået taget en hurtigtest (antigentest), der er positiv, skal du have taget en opfølgende PCR-test (halspodning) for at be- eller afkræfte resultatet.

Det er vigtigt, at du straks isolerer dig:

Isolation betyder, at du skal blive hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er væk. Hvis du slet ikke har symptomer, skal du blive hjemme indtil 7 dage efter, at testen blev taget. Har du ikke mulighed for at isolere dig hjemme, kan du kontakte borgerservice i din kommune, som muligvis kan bevilge et isolationsophold uden for hjemmet.

Når du er i isolation, skal du:

– Blive hjemme – lad være med at mødes med andre personer, gå ikke på arbejde, undgå indkøb og gåture, og hvis du har hund, så få andre til at lufte den.

– Isolere dig fra dem, du bor sammen med – undlad tæt fysisk kontakt med andre i hjemmet, undgå at tilbringe længere tid i samme rum, og sov i et separat værelse. Det er også bedst, hvis du bruger et separat toilet/badeværelse.

– Være særligt opmærksom på rengøring, hvis du bor sammen med andre, fx spritte håndtag, vandhaner og gelændere grundigt af, hver gang du har rørt dem.

Denne guide giver hjælp til, hvordan du skal forholde dig som smittet: Smittet med coronavirus (coronasmitte.dk)

Registrer dig hos Coronaopsporingen

Gå ind på https://www.sundhed.dk/borger/min-side/corona/covidsvar/ for at indberette nogle få informationer. Dine informationer hjælper til en hurtigere smitteopsporing, og du undgår at vi unødigt kontakter dig. 2/5

Dine kontakter skal identificeres og informeres:

De personer, som du kan have smittet, skal identificeres og informeres. Du skal derfor straks orientere dine husstandskontakter om, at du er smittet, og at de skal bestille tid til test. Du skal give prøvetagningsdato og det rekvisitionsnummer, der står ud for dit positive prøvesvar til dine husstandskontakter. Når dine husstandskontakter logger ind på Coronaprover.dk for at registrere sig og bestille test, skal de taste prøvetagningsdato og rekvisitionsnummeret ind under ”Bestil tid som nærkontakt”. Så kan de bestille tid til de anbefalede testdatoer. Det er vigtigt, at du selv går i gang med at kontakte dine husstandskontakter og ikke venter på, at Coronaopsporingen ringer dig op.

Du skal også hurtigst muligt informere din arbejdsgiver om, at du er smittet med coronavirus. Din arbejdsgiver skal gå i gang med at identificere dine øvrige kontakter på arbejdspladsen.

Dine øvrige kontakter skal orienteres om, at de bør lade sig antigenteste i overensstemmelse Sundhedsstyrelsens retningslinjer….”

Brevene til minkavlerne i efteråret 2020 kan tilgås på følgende link. Der er tale om helt samme diskursive format: http://www.thomasaastruproemer.dk/foedevarestyrelsens-to…

 

8. d. 25. januar: Biopolitisk oprør på CBS

I vedhæftede blogindlæg kan læse Ole Bjergs og Rasmus Hougaard Nielsen flotte og modige brev til deres studerende, som jeg også refererede i går på Facebook. Men jeg har nu fået ægtheden bekræftet. Dertil kommer en yderligere brevveksling med CBS’ ledelse, som hænger sammen med det førstnævnte brev. Endelig er der en omtale af en interessant betragtning af Rasmus Hougaard Nielsen om straffeloven og offentlige ansatte.

Det er historiske tekster, som i bedste efterkrigstidsånd holder 1930’ernes undertrykkelse i aktivt minde, og som er en pryd for den videnskabelige og humanistiske ånd i samfundet.

http://www.thomasaastruproemer.dk/biopolitisk-oproer-paa-cbs-fuld-brevveksling.html

 

9. d. 25. januar: Kasper Wagners dialoger

Jeg har en fb-ven, som hedder Kasper Wagner. Jeg kender ham ikke personligt, men han har løbende lavet nogle flotte satiriske dialoger mellem biopolitikerne og deres klakører. De er simpelthen så sjove.

Her i dag har han overgået sig selv, så jeg deler dagens fantastiske dialog nedenfor, så jeg ikke glemmer den. Måske kan jeg få lov til at få dialogen med i en evt. næste bog om nedlukningen.

https://www.facebook.com/kasperewagner/posts/10159638377883928

 

10. d. 25. januar: Refleksion over epidemikommissionens indstilling

Nedenfor kan man læse Epidemikommissionens aktuelle indstillinger vedrørende en ændret klassifikation af coronaen. De bliver spændende at følge nærmere. Jeg har dog allerede bemærket, at der lægges op til, at mundbindskrav og coronapas nu flyttes fra at være almene krav til at være en obskur blanding af krav og opfordringer ifm civile sammenkomster, f.eks. koncerter, plejehjemsbesøg og andre ting. Det kan hurtigt blive en form for kaotisk eksperimentarium.

Hvis ikke politikerne er opmærksom på det, så kan nedlukningens effekter derfor sive fra det samfundskritiske og med ned i det almene, så forskellen mellem disse to klassifikationer kun vil være foreløbig.

Det mest sikre vil være, at sygdommen nedklassificeres helt til “smitsom”, ligesom den jo var fra marts 2020-marts 2021. Det vil frarøve epidemikommissionen dens magt. Det er kun Brostrøm, der kan gøre det. Han skal altså bare gøre det, som han også gjorde i coronaens første år.

Men uanset hvad er der intet at være taknemmelig for, for i så fald accepterer man jo, at man har fået en gave, hvilket man jo ikke har. Tværtimod er vi blevet bestjålet.

Hvis åbningen viser sig at være decideret reel, så bryder raseriet først løs, for så har vi i månedsvis været holdt for nar.

https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/EPI/bilag/327/index.htm

 

11. d. 27. januar: ”Normalisering” – Skolerne i biostatens venteværelse

Selvom resten af samfundet nu ”genåbnes” i et slags foreløbigt og matematisk defineret adfærdsrum, så fastholdes skolerne i en skruestik.

Hele testsetuppet med kviktests og hjemmetests opretholdes, skriver folkeskolen.dk, og Danmarks Lærerforening presser på for, at der ikke lempes i – ja, at der nærmest skrues op for – de sociale og pædagogiske restriktioner.

Samfundssindets børn må ikke glemme den sociale realitet, mens mor og far går i teatret.

DLF’s formand, Gordon Ørskov Madsen, er en slags pædagogisk epidemikommissionsformand, lader det til. For han kan slet ikke nøjes med testene, som om de ikke skulle være slemme nok.  Der er ”brug for mere end det”, siger han. Han vil have flere ”redskaber”, der skal ”fange smitten”. Det fremgår af følgende statement:

“Man må på skolerne have redskaber til at opfange smitten og dæmpe smitten, når den bryder ud.”

Gordon Ørskov Madsen er også meget glad for mundbind. Han synes, de er ”naturlige”. I dagens nummer af Folkeskolen er han citeret for at sige følgende:

”De fleste børn er vant til at se voksne med mundbind på. Derfor er det kun naturligt, at lærerne også kan bruge dem”.

Det lader til, at skolerne skal være et af de steder, hvor biostaten kan ligge i dvale, mens den venter på nye materialiseringsmuligheder.

Epidemikommissionen anbefaler i sin aktuelle indstilling ellers ”en normalisering”, dvs. et ophør af de sociale restriktioner, og den omtaler slet ikke test-settuppet, som man derfor skulle tro faldt under ”normalisering”, hvilket altså åbenbart ikke er tilfældet.

Kommissionen omtaler heller ikke ”mundbind”. Det har været et konstant krav fra DLF, som altså mener, at det er ”naturligt”.

Men for at understrege, at den biopolitiske realitet stadigvæk gælder, så skriver kommissionen alligevel følgende:

”Offentlige og private arbejdsgivere opfordres til løbende at vurdere situationen og indrette arbejdspladserne efter lokale smitteforhold og de fysiske forhold på arbejdspladsen”

Så ingen må glemme “smitten”. Det er det, som biostaten kalder for ”normalisering”, og som DLF nu kan rumstere i.

Links:

Folkeskolen.dk’s omtale af den aktuelle situation: https://www.folkeskolen.dk/1887156/ministeriet-der-opfordres-stadig-til-test-i-skolerne-efter-paa-tirsdag

Ørskov Madsens citat om mundbind står på s. 9 i folkeskolen.dk, nr. 2, 2022: https://backend.folkeskolen.dk/~/9/9/folkeskolen02x22.pdf

Epidemikommissionens indstilling: https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/EPI/bilag/327/2518602.pdf

 

12. d. 27. januar: Europæiske stemmer

Den kroatiske jurist og løsgænger i Europaparlamentet, Mislav Kolakusic, forklarer i nedenstående video Ursula van der Leyen, hvordan den aktuelle tilstand i EU går stik imod de store europæiske værdier, som blev funderet i erfaringerne fra 2. verdenskrig.

Van der Leyen kigger skræmt ned i sit kinesiske mundbind.

Kolakusic kan følges på twitter.

Jeg vil også gøre opmærksom på en anden tekst med samme filosofiske pointe. Nemlig artiklen “European Democracy after COVID 19” fra tidsskriftet “Democratic Theory”, vol 7, 2020. Her drøfter den fremtrædende tyske politolog Ulrike Guerot, som her i januar 2022 gav et ekstremt kritisk interview til Information sammen med hendes kollega, Michael Hunklinger, EUs moralske-politiske problemer.

Både Guerot og Hunklinger går begge ind for en europæisk politisk konstruktion, men de ser allerede her i foråret 2020 corona som en trussel mod et sådant projekt, ikke mindst pga. de omfattende og systematiske grænselukninger, der umuliggør egentlig europæisk solidaritet og borgerdyd, hvor man ikke blot “konkurrerer”, men også diskuterer og samarbejder i ligeværd.

De to forskere er i tvivl om, hvorvidt EU overhovedet “will survive the virus”.

Så den interessante pointe er: Både nationalstaterne og EU er faktisk truet af den sammenhobning af teknologisk og globale interesser, som coronaen er et udtryk for.

Link til video med Kolakusic’ flotte tale: https://twitter.com/i/status/1485159946958385159

Link til artikel fra 2020: https://www.proquest.com/docview/2524955316

Link til interview med Guerot i Information, 2022: https://www.information.dk/udland/2022/01/tysk-fransk-politolog-venstrefloejen-omfavner-ukritisk-staten-coronakrisen-lader-bunden-samfundet-betale-prisen

 

13. d. 27. januar: Søren Brostrøms aktion?

Uanset hvad man mener om den aktuelle genåbning, tror jeg, at dens omfang kom bag på de fleste.

Spørgsmålet er, hvem af Epidemikommissionens medlemmer, der har været den afgørende stemme?

Som jeg ser det, må det være Søren Brostrøm. Her er lidt argumentation:

Læser man Sundhedsstyrelsens notat til mødet, så lægges der vægt på den såkaldte ”dekobling” mellem smitte og indlæggelser. Det er det samme begreb, som optræder i Epidemikommissionens rapport og også på selve pressemødet. Dertil kommer, at notatet indeholder en generel afdramatisering af situationen.

Det kan man derimod ikke sig om SSI’s notat til kommissionen. Her lægger man decideret op til at fortsætte i det samfundskritiske spor:

”Det høje antal daglige smittetilfælde udfordrer allerede på nuværende tidspunkt en lang række samfundskritiske funktioner, og inden for en række konkrete erhverv, ses der meget høj og fortsat stigende smitte, der yderligere må forventes at kunne udfordre sygefraværet de næste uger. Overordnet vurderer SSI, at epidemien fortsat er i vækst, og at der fortsat er risiko for at smittetallene vil stige yderligere i de kommende uger. Disse stigninger i antallet af nye tilfælde indebærer fortsat også en risiko for stigning i de afledte indlæggelser.”

Så SSI har ikke været begejstret for genåbningen.

Styrelsen for Patientsikkerhed lægger i sit notat sig i samme linje som SSI, vil jeg sige. Styrelsen beretter om stor belastning på ”de kritiske funktioner”, og der er ingen forbehold.

Den faglige referencegruppe, hvor hele det biopolitiske oligarki sidder, udtaler sig lidt frem og tilbage. Den taler ganske vist om ”dekobling”, men er også bekymret for f.eks. indlæggelser af børn og flere andre ting. Selvom gruppen ikke udtaler sig eksplicit om klassifikationsspørgsmålet, så virker den skeptisk, synes jeg. Det fremgår også af gruppens notat, at der har været uenighed.

Den uafhængige sundhedsekspert, som er indkaldt til kommissionen, er Allan Randrup Thomsen. Han støtter formelt set nedklassificeirngen, men opfordrer alligevel til brug af mundbind og coronapas flere steder. Det virker som om, at han har fået armen vredet lidt om?

Resten af medlemmerne har næppe haft noget at skulle have sagt, men hvem ved?

Så summasummarum: Det er Brostrøm, der har kørt med klatten. Hvorfor aner jeg ikke? Måske har han dårlig samvittighed over Sundhedsstyrelsens indoktrinerende vaccinationsreklamer for små børn? Eller så han lige sig selv i spejlet og mødte en frisk ung version af sig selv fra februar 2020?

Det kan også bare være, at jeg tager fejl.

Links:

Man kan finde alle dokumenterne her: https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/EPI/bilag/327/index.htm

Liste med Epidemikommissionens medlemmer: https://sum.dk/temaer/epidemikommissionen

 

14. d. 31. januar: Den tredje tilladelse

Biostaten går nu ind i en tredje periode med matematisk definerede adfærdstilladelser, de såkaldte “genåbninger”, dvs. en slags biopolitisk “venten” eller “pause”, som er fyldt med små og store reguleringssystemer, hvor den nye moral kan holdes ved lige med selvtestsystemer og grænserestriktioner og generel europæisk opløsning. Hele den biopolitiske organisations- og klassifikationsstruktur står også fuldstændig fast og kan aktiveres ud af det blå.

Før d. 11. marts 2020 havde vi frihed som forudsætning, dvs. en forfatningsreguleret relation mellem stat og samfund. Nu har vi “frihed” som “tilladelse” under frihedens filosofiske og politiske kollaps.

Frihed er endt som noget, Trump har fundet på, må man forstå. Det er en konklusion med helt uoverskuelige konsekvenser.

Vi er blevet frarøvet “handlingen”. I stedet har vi fået “adfærd” tildelt som en teknokratisk, profylaktisk og biologisk erstatning, mens EU eksperimenterer med at optimere nye regionale pas-systemer, som bygger på hel og delvis tvang.

Sig ikke tak for denne forbrydelse! Kritiser! Vær indigneret! Vreden, sorgen og fornuften skal ingen ende tage, mens vi får lov til noget.

 

15. d. 2. februar: Nedluknings-mellemtanker: Fem skandaler

1.

Søren Brostrøm siger til Kr. Dagblad, at regeringen har ført en ”uværdig” coronapolitik i ældreplejen og på hospitaler. Men det er da en skandale!

2.

De omfattende skolelukninger var ”en klar fejl” siger overlæge Mia Dall Grandahl. Hun bakkes op af selveste Allan Randrup, der kalder det en ”tilståelsessag”. Det er også en skandale!

3.

Selvom nedlukningerne havde haft 500% effekt i forhold til at undgå dødsfald og dermed også i forhold til at undgå alt liv, ville de være politisk og moralsk forkastelige.

Men det er nu alligevel tankevækkende, at nedlukningen rent faktisk ikke engang har haft nogen effekt på sin egen præmis. Der er ingen sammenhæng mellem nedlukninger og dødsfald. Det viser økonomen Jonas Herby sammen med to fremtrædende kollegaer i et internationalt studie/working paper.

Det er også en skandale! Både nedlukningen og den manglende evidens for nedlukningen.

4.

Sundhedsstyrelsen overvejer nu – efter hårdt fagligt pres – at holde op med at anbefale børnevaccination. For 1½ måned siden levede uvaccinerede ellers livet farligt, fik vi at vide på et af de vilde pressemøder, men nu er det hele ligegyldigt? Det er helt til grin.

Nu bliver næste spørgsmål: Hvorfor vaccinerer man egentlig unge og voksne? Det er der jo heller ikke nogen grund til i så fald?

Det er også en skandale!

5.

Af de seneste tal om gennembrudsinfektioner hos SSI fremgår det, at der nu er decideret flere smittede blandt de vaccinerede. Så vaccination giver mere smitte!

Og ser man på hospitalsindlæggelser er der nu kun 2½ gange så mange smittede blandt de uvaccinerede (før var det 5 gange). Også dette tal rasler altså ned.

Men ok, alle disse tal – især indlæggelsestallene – er totalt upålidelige, så jeg ved faktisk ikke, hvorfor SSI ikke nedlægger disse dashboards, eller hvorfor de overhovedet blev oprettet in the first place.

Og alligevel opretholdes vaccinepasset, både i Danmark og Europa.

Endnu en skandale!

Links:

Om Brostrøms interview til Kr. Dagblad: https://indblik.dk/soeren-brostroem-gaar-til-erkendelse-det-var-uvaerdigt/

Allan Randrup til TV2: https://nyheder.tv2.dk/lokalt/2022-02-02-skolelukninger-var-en-klar-fejl-mener-laege-naesten-en-tilstaaelsessag-siger

Jonas Herbys studie: https://sites.krieger.jhu.edu/iae/files/2022/01/A-Literature-Review-and-Meta-Analysis-of-the-Effects-of-Lockdowns-on-COVID-19-Mortality.pdf

Herby svarer på kritik her: https://punditokraterne.dk/2022/01/30/faq-og-svar-om-a-literature-review-and-meta-analysis-of-the-effects-of-lockdowns-on-covid-19-mortality/#er-det-ikke-et-problem-at-et-studie-betyder-sa-meget-for-jeres-konklusioner

Om Sundhedsstyrelsens ny syn på børnevacciner: https://www.information.dk/indland/2022/02/sundhedsstyrelsen-misinformerer-foraeldre-covid-vacciner-boern

 

16. d. 3. februar: Ny bog om pædagoguddannelsen

Det er ikke kun læreruddannelsen, der er til løbende diskussion. Det samme gælder pædagoguddannelsen.

Der er netop udkommet en debatbog om emnet ”God og dårlig pædagoguddannelse”, som indeholder ”18 skarpe tekster om landets største videregående uddannelse”, som det hedder i undertitlen.

Der foregår mange interessante ting i bogen, som indledes med et flot manifest, der gør radikalt op med den pædagoguddannelse, som har udviklet sig siden midt-00’erne. Manifestet lægger vægt på formål, frihed og fag.

Der er også mange spændende tekster; f.eks. åbningsartiklen, som er skrevet af den nok førende forsker inden for feltet, den tidligere seminarielærer ved Jysk Pædagogseminarium, Karsten Tuft.

Karsten Tuft skriver, at pædagoguddannelsen udspringer af det civile samfunds opdragelsesprocesser, som især landets kvinder arbejdede med, og som staten efterhånden så velvilligt på. Denne proces fik stor betydning for demokratiets og pædagogikkens udvikling.

Dertil kommer, at Tuft placerer pædagoguddannelsen som en central del af den demokratiske udvikling omkring grundlovens frihedsparagraffer, især §71, som stadfæster den personlige friheds ukrænkelighed. Og der er bestemt ikke tale om nyliberalisme her. Det er snarere tale om demokratisk-liberale-humanistiske erklæringer, der trækker på hele efterkrigstidens kulturudvikling. Tufts samtidige interesse for leg og tradition gør ham altid interessant at læse.

I en note om sin tese definerer Tuft forskellen mellem demokrati og totalitarisme på en måde, som i høj grad forklarer, hvorfor pædagogikken har trange kår under nedlukningens regimer. Ja, Tuft nævner faktisk vaccinationstemaet i denne sammenhæng:

”I et demokrati er skellet mellem civilsamfund og stat, mellem det private og det offentlige, en forudsætning, der adskiller demokratiet fra totalitarismen, hvor dette skel ophæves og det totalitære styre gennemtrænger alt”

En anden af bidragsyderne er Jan Jaap Rothuizen, som er forskningsleder i UC-VIA’s dannelsesgruppe. Han fortæller i en af sine artikler, ”Mellem styring og pædagogik”, om udviklingen fra pædagogseminarierne til de moderne professionshøjskoler. Han kalder det en ”forfaldshistorie”. Han mener, at ”pædagogik blev taget ud af ligningen”, at de moderne UC’er lider af ”forstoppelse”, og at uddannelsen er blevet ”affortryllet”. Der bliver virkelig kritiseret igennem i disse passager.

I to andre artikler arbejder Niels Jakob Pasgaard og Jan Jaap med at revitalisere kundskabsbegrebet, og jeg vil også nævne Hans Henrik Hjermitslevs artikel, som forbinder seminarietraditionen med de grundtvigske linjer. Til sidst vil jeg fremhæve Hans Henrik Hermitslevs og Pasgaards fælles artikel om dannelse, hvor de forbinder de aktuelle dannelsesdiskussioner med pædagoguddannelsens muligheder og tradition.

I en tredje artikel af Rothuizen fremhæves inspirationen fra den tyske dannelsestradition, især fra Herbart. Det er faktisk lidt kontroversielt i denne sammenhæng, fordi mange pædagoger, herunder Karsten Tuft, har haft et meget negativt syn på Herbarts arbejde, der opfattes som et udtryk for en form for sort skole. Det er dejligt, at Jan Jaap her bryder ny grund for den pædagogiske dannelse. Årsagen til, at Rothuizen kan komme frem til disse konklusioner er i min fortolkning hans reviderede og udvidede opfattelse af kundskabsbegrebet. Jeg er dog lidt ærgerlig over, at hans interessante begreb om ”ballade”, som tidligere har fyldt i hans arbejde, er udeladt af analysen. Der er dog rester af begrebet i en artikel, som han har skrevet sammen med Line Togsverd, hvor der tales om de pædagogiske situationers indbyggede ”ustyrlighed” og ”polyfone” struktur. Men i en vis forstand er ”ustyrlighed” det modsatte af ”ballade”, eftersom ”ustyrligheden” jo køber styringens præmis.

Der er også flere andre udmærkede indlæg, men jeg vil holde her.

Det tegner godt for pædagoguddannelsen, hvis disse tanker og deres manifest kan realiseres.

Litteratur:

H.H. Hjermitslev & B.M. Rasmussen & L. Togsverd (red.). ”God og dårlig pædagoguddannelse – 18 skarpe tekster om landets største videregående uddannelse”, DPP Forlag. https://www.werkshop.dk/producenter/85-forlaget-dpp/1097-god-og-daarlig-paedagoguddannelse-/

En tanke om “Alment farlige tanker 6, d. 14. januar – d. 3. februar 2022

  1. Tak for den grundige opdatering, Rømer. Man kan vist roligt konstatere at restriktionsstaten stadig eksisterer i bedste velgående, på trods af vores nyfundne “frihed” efter 1.februar (for af en eller anden grund så fandt juntaleder Frederiksen ikke at sygdommen kunne nedjusteres med det samme), se bare på coronarestriktionsdiktaturerne Østrig, Australien, Canada, Spanien, Frankrig, Italien osv osv.. for slet ikke at nævne dele af USA. Det her er overhovedet ikke slut endnu- formentlig tværtimod. Og regeringer rundt omkring gør alt hvad de kan for at forlænge restriktioner, undtagelsestilstand og hvad der ellers findes af totalitære instrumenter i værktøjskassen.. det vil nærmest kræve en koordineret verdensomspændende indsats fra friheds- og borgerrettighestilhængere, for at overvinde de radikaliserede coronastatstilhængeres tyranni.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.