Anders Samuelsen og Ayn Rands “interessante problemstillinger”

Her er et interview, hvor Liberal Alliances formand Anders Samuelsen siger noget om Ayn Rand:

Samuelsen starter med at erklære, at LA nu ikke vil modtage flere penge fra Saxo Bank. Men det skal man ikke lægge noget i, for det er kun foreløbigt, og resten af interviewet består af en lovsang til bankens direktør, Lars Seier Christenens, virke. Tilknytningen er jo ikke noget nyt, men understreger den følelsesmæssige tilknytning til Ayn Rands filosofi, som Samuelsen ellers af princip nægter at læse om.

Men pludselig sker der alligevel noget nyt, som gør, at jeg overhovedet sidder og skriver her ved køkkenbordet: I minut 6:40 kan man høre, at Anders Samuelsen faktisk er gået i gang med at læse noget om denne for LA’s vedkommende både skjulte og larmende filosof. Han har, inspireret af højskoleforstander Jørgen Carlsen, læst Ayn Rands forelæsning “Tro og tvang – den moderne verdens ødelæggere” – og hvad siger Samuelsen så til det? Det er jo faktisk spændende, synes I ikke? Jo, han siger, “at der er rigtig mange interessante problemstillinger, der bliver rejst der”, så han “vil da rigtig gerne anbefale andre at læse selve den del”. Det var så det. Der er ingen kritik, ikke den mindste modhage.

Men hvad er det så, at Samuelsen mener har alle disse “interessante problemstillinger”? Ja, jeg skrev selv om Rands forelæsning i min blog “Ayn Rand – altruismens dødbringende gift”, så det ved jeg udmærket. I forelæsningen siger Rand, at den tyske oplysningsfilosof Immanuel Kant ligefrem er roden til alt ondt lige fra nazisme, kommunisme og til velfærdsstaten som sådan, og Rands kritik af Kant fører også pr. automatik til et opgør med dannelse og videnskab, hvilket hendes romaner bekræfter til fulde. Det hele, dvs. alt, hvad der stammer fra Kant, er “savlende, skrigende, overfladisk og en dødbringende gift” mm.. Det er, ifølge Rand, hvad både europæiske velfærdsstater, nationale traditioner, samfundssind og almindelig pligtfølelse er. Hendes hovedfjende er “altruismen”, som er både ond og nærmest nazistisk. Hun gør i forelæsningen alt almindeligt til noget ekstremistisk på en ekstremistisk måde, så vi får en dobbelt ekstremisme. Alt fælles gøres til et spørgsmål om altruisme, som så igen reduceres til simpel ondskab. Flink kusine!

Resten af interviewet med Samuelsen er som nævnt blot en hyldest til Saxo Banks direktør for det ene og det andet.

I andre sammenhænge har Samuelsen forsvaret Seier Christensens Rand-begejstrede indlæg helhjertet. Indlæggende kaldes f.eks. “fremragende”, og hvis nogen, f.eks. højskolelæreren Erik Lindsø eller andre, kritiserer lidt, så bliver der forsvaret på den store klinge af partiformanden.

Samuelsen tror måske selv på, at han selv og hans parti er helt uafhængig af den overordnede filosofi, som han nu selv synes “har rigtigt mange interessante problemstillinger”, og hvis budbringers synspunkter ligefrem er “fremragende”, men det er der vist ingen seriøs iagttager, der kan godtage.

Det er faktisk ligesom at læse Bent Jensens beskrivelser af danske intellektuelle blåøjede jubel over stalinismen, som i parentes bemærket bestemt også manglede en refleksion over Kants filosofi. Det er det samme i den forstand, at der finder et blåøjet møde mellem ideologi, penge og jubel sted, en slags gement træf, hvor “fra og til” kun fylder et par centimeter.

Det er faktisk virkelig ærgerligt.

Som et lille PS kan jeg tilføje, at der i Kristeligt Dagblad d. 30. december er et helhjertet forsvar for Rands filosofi af en folketingskandidat fra Liberal Allicance, nemlig en hr. Just Kjærgaard Pedersen. Store dele af partiet er dybt inficeret.

 

Referencer:

Video med interview med formanden for Liberal Allicance Anders Samuelsen: https://www.youtube.com/watch?v=dhq4d2vSTDI

Mit indlæg om Ayn Rands forelæsning “tro og tvang – den moderne verdens ødelæggere”, som Samuelsen synes rejser ” rigtig mange interessante problemstillinger”: http://www.thomasaastruproemer.dk/ayn-rand-altruismens-doedbringende-gift.html

LA – folketingskandidat Just Kjærgaard Pedersens indlæg i KD: http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/forfatteren-ayn-rand-forklaret-kort-faellesskab-er-godt-tvang-er-skidt

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.