Artikler

Her er en oversigt over mine tidsskriftartikler, både dem som er bedømt af fagfæller og dem, som har været igennem en almindelig redaktionel proces. Om en artikel er fagfællebedømt eller ej siger ikke nødvendigvis noget om kvaliteten, men kun om den bedømmelsesproces, som den pågældende artikel har været igennem. Endelig er der til sidst en liste over anmeldelser, jeg har skrevet.

 

Fagfællebedømte artikler:

Rømer, T.A. (2018). “A critique of John Hattie’s theory of Visible Learning“, Educational Philosophy and Theory, online d. 25. juni 2018.

Rømer,T.A. (2018). “Education and Causality“, Paideutika – Quaderni di formazione e cultura (Notebooks on Education and Culture), årgang 27, nr.1, s. 143-159.

Rømer, T.A. (2017). “Nogle realistiske bemærkninger til Piagets læringsteori“, Udbildning & Demokrati, vol. 26, nr. 3, s. 85-104.

Rømer, T.A. (2017). “Pædagogik og kausalitet”, i Rømer, T.A. & Tanggaard, L. & Brinkmann, S. (red.) Uren pædagogik 3, Aarhus: Klim, s. 68-82.

Rømer, T.A. & Tanggaard, L. & Brinkmann, S. (2017). “Indledning”, i Rømer, T.A. & Tanggaard, L. & Brinkmann, S. (red.) Uren pædagogik 3, Aarhus: Klim, s. 8-21.

Rømer, T.A. (2017). “Pure and Impure Pedagogy: Report from an Educational Controversy in Denmark”, Paideutika – Quaderni di formazione e cultura (Notebooks on Education and Culture), årgang 13, nr. 25, s.45-55. (fuld tekst).

Rømer, T.A. (2017). “Er Gert Biesta dannelsesfilosof?”, i Grandjean, L. & Morsing, O.: Uddannelse for en menneskelig fremtid – Gert Biestas pædagogiske tænkning, Aarhus: Klim. s. 141-156.

Rømer, T.A. (2017). “Undervisningens gavegivning“, i Studier i LærerUddannelse og Profession, vol. 2, nr. 1, s. 73-89.

Rømer, T.A. (2017). “Kritik af John Hatties teori om visible learning“, Nordic Studies in Education, vol. 37, nr. 1., s.19-35.

Rømer, T.A. (2016). “Hvad kan vi bruge skolehistorie til?“, i Laursen, P.F. & Kristensen, H.J. (red.). Pædagogikhåndbogen – otte tilgange til pædagogik, København: Hans Reitzels Forlag, s. 555-573.

Rømer, T.A. (2015). “Thought and Action in Education“, i Educational Philosophy and Theory, vol. 47, nr. 3, s. 260-275.

Rømer, T.A. (2014). “The Relationship Between Education and Evidence“, Cursiv, nr.14, s. 105-122.

Rømer, T.A. (2014). “Pædagogikkens strålering”, i Uren pædagogik 2, Aarhus: Klim, s.238-267.

Tanggaard, L. & Brinkmann,S.& Rømer, T.A. (2014). “Indledning”, i Uren pædagogik 2, Aarhus: Klim, s.7-19.

Rømer, T.A. (2013). “Jean-Jacques Rousseau – mellem kosmos og polis”, i Straume, Ingerid S. (red.). Danningens filosofihistorie, Oslo: Gyldendal, s. 136-146.

Rømer, T.A. (2013). “Nature, Education and Things“, i Studies in Philosophy and Education, vol. 32, nr. 6, s. 641-652.

Rømer, T. A. (2012). “The Educational Thing”, i Biesta, G. (ed.). Fifteen Contemporary Educational Theorists in Their Own Words, Dortrecht: Springer Publishing Company, s. 71-78.

Rømer, T. A. (2012). “Imagination and Judgment – Intelligent Transactions in a Democratic Context”, Educational Philosophy and Theory, vol. 44, nr. 2, s. 133 – 150.

Rømer, T. A. (2011). “Dansk pædagogisk i fald og bund”, i Rømer, T. A., Brinkmann, S. og Tanggaard, L. (red.) (2011). Uren pædagogik, Århus: Klim.

Rømer, T. A. (2011). ”Postmodern Education and the Concept of Power”,Educational Philosophy and Theory, vol. 43, nr. 7, s. 755-772.

Rømer, T. A. (2011). “The Educational Thing”, Studies in Philosophy and Education, vol. 30, nr. 5, s. 499 – 506.

Rømer, T. A. (2010). ”Tilblivelse og bedømmelse af videnskabeligt arbejde”, i Nordic Studies in Education, nr. 4, s. 279 – 295.

Rømer, T. A. (2010). ”Professionsuddannelsernes opgave mellem teori og praksis”, i Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr. 2, s. 62 – 71.

Rømer, T. A. (2009). ”Myldrende sætninger og og åbne bedømmelser – om uddannelse som lokal frihed”, Norsk Pedagogisk Tidsskrift, nr. 3, s. 214 – 225.

Rømer, T. A. (2009). ”Klistrende og forrevne ord”, Utbilding och Demokrati, nr. 1, s.121-136.

Rømer, T.A. (2009). ”Opmærksomhedens pædagogik”, Nordisk Pedagogik, nr. 4, s. 338 – 354.

Rømer, T.A. (2009). ”Handling og tænkning i pædagogisk teori”, Res Cogitans, nr. 6, s. 259 – 285.

Rømer, T.A. (2008). ”Arbejdserfaringer og voksenuddannelse”, Arbejdsliv, vol. 10, nr. 4, s. 92 – 104.

Rømer, T.A. (2006). ”Læring og objektivitet – konstruktivismen som uddannelsesteori”, Nordisk Pedagogik, nr. 2, s. 108 – 122.

Rømer, T.A. (2005). ”Læring og objektivitet i postmoderne uddannelsesteori”, Utbilding och Demokrati, vol. 14, nr. 3, s. 97 – 118.

Rømer, T.A. (2005). ”Kan sociokulturel teori udtale sig om uddannelse?”, Norsk Pedagogisk Tidsskrift, nr. 3, s. 231 – 243.

Rømer, T.A. (2004). ”Magt og uddannelse i det postmoderne”, Nordisk Pedagogik,      nr. 2, s. 130 – 146.

Rømer, T.A. (2003). ”Learning and Assessment in Postmodern Education”, Educational Theory, vol. 53, nr. 3, s. 313 – 328.

Rømer, T.A. (2003). ”Learning Process and Professional Content in the Theory of Donald Schön”, Reflective Practice, vol. 4, nr. 1, s. 85 – 94.

Rømer, T.A. (2002). ”Læring og objektivitet i Projektarbejdsformen”, i Nordisk Pedagogik, nr. 2, s. 88 – 98.

Rømer, T.A. (2002). ”Læring og evaluering i sprogspil”, Nordisk Pedagogik, vol. 23, nr. 1, s. 33 – 48.

Rømer, T.A. (2002). “Situated Learning and Assessment”, i  Assessment  & Evaluation in Higher Education, vol. 27,  nr. 3, s. 233 – 241.

Rømer, T.A. (2002). ”Professionsuddannelsernes opgave mellem videnskab og      praksis”, i Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr. 3, s. 60 – 67.

 

Ikke-fagfællebedømte artikler:

Rømer, T.A. (2018). “Fremtiden for Risskov Gymnasium”, i Risskov Gymnasium 1968-2018.

Rømer, T.A. (2018). “Dannelse, kritik og demokrati“, i KVAN, nr. 110, 2018 (temanummer om dannelse), s. 79-91.

Rømer, T.A. (2017). “Hvad er folkeskolens dannende formål?“, i Moos, L. (red.). Dannelse – kontekster, visioner, temaer og processer, København: Hans Reitzels Forlag, s. 147-170.

Rømer, T.A. (2017). “Et kritisk lys på John Hatties teori om Visible Learning“, i Bjerre, J. m.fl.. Hattie på dansk – evidenstænkningen i et kritisk og konstruktivt perspektiv, København: Hans Reitzels Forlag, s. 129-160.

Rømer, T.A. (2016). “Det borgerlige Danmarks begejstring for neo-kommunistisk teknokrati“, i Crititque – årsskrift for borgerlig idedebat og kulturkamp, s. 33-50. (fuld tekst)

Rømer, T.A. (2016), “Nysprogsleksikon”, i Dansk Pædagogiske Tidsskrift, nr. 2, s.44.

Rømer, T.A. (2015). “Forholdet mellem skole og gymnasium”, Studenterkredsen, årgang 65, nr. 1, s.14-15.

Rømer, T.A. & Mårtensson, B.D. (2014). “Katastrofal ensretning af den pædagogiske forskning”, Nyt Dansk Udsyn, nr. 8, s. 5-9.

Rømer ,T.A. (2014). “The Oblique Teacher”, præsentation af paper til NERA-konference i Norge.

Rømer, T.A. (2013). “The Philosophy of “Assumption” in Ranciere and Kierkegaard”, præsentation af paper til NERA-konference i Island.

Rømer, T.A. (2013). ”Visioner for fremtidens skole: Pejlinger på den stående debat”, i Mårtensson, B. D. (red.). Skolens praksis: tilgange til pædagogik, undervisning og læring, Frederikshavn: Dafolo.

Rømer, T.A. (2013). “Oplysningens visnen og uren pædagogik“, i Nyt dansk udsyn, nr. 2, s. 5-18.

Rømer, T.A. (2013). ”Ny Nordisk Skole udelukker dannelse og nordisk tradition”, i Liv i skolen, vol. 15, nr. 1, s. 66-72.

Rømer, T.A. (2012). ”Grundtvig i overhalingsbanen”, i Dansk Kirketidende, vol 164, nr. 3, s. 6-10.

Rømer, T.A. (2012). ”Formålsskolen og skolens formål”, i Lærerbladet – medlemblad for Odense Lærerforening, nr. 3, s. 9-11.

Rømer, T.A. (2012). ”Pædagogik og evidens”, i Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, vol. 49, nr. 3, 176-186.

Rømer, T.A (2011). “Friedrich Fröbels pædagogiske filosofi og dansk børnehavepædagogik“, Pædagogiklærerforeningens nyhedsbrev, nr. 33.

Rømer, T.A. (2011). “Disput med Staf Callewart“, Pædagogklærerforeningens Nyhedsbrev nr. 34.

Rømer, T.A. (2009). ”30 upraktiske råd til en ny lærer”, i Folkeskolen, nr. 19.

Rømer, T.A. (2009). ”Dannelsesbureaukrati, professionsudøvelse og oplysning”, Vinduet, nr. 1-2, s. 16 – 19.

Rømer, T.A. (2008). ”Demokrati og pædagogik – om elevindflydelse på nordiske skoler,Unge  Pædagoger, nr. 6, s. 54 – 60.

Rømer, T.A. (2008). ”Evaluering og socialpædagogik i 16 versioner”, Vinduet,nr. 2, s. 28 – 31.

Rømer, T.A. (2006). “Modstand mod  modstand mod læring”, I Bisgaard. E. (m.fl.) (red.).Voksenundervisning på arbejde – KOMpetenceudvikling i Udkantsområder, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, s. 169 – 181.

Rømer, T.A. (2005). “Rigtige og forkerte ideer til en ny pædagoguddannelse”, Vinduet, nr. 2-3, s.1-3.

Rømer, T.A. (2004). ”Reform af pædagoguddannelsen – en kovending er nødvendig”, Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr. 4, s. 60 – 66.

Rømer, T.A. (2004). ”Postmoderne Evaluering”, opslag i Bjerg, J. (red.). Gads psykologileksikon, København: Gad., s. 449.

Rømer, T.A. & Lütken, G. (2004). ”Pædagogens skolevej – mellem fortid og fremtid, VERA, nr. 28, s. 74 – 80, s.1-3.

Rømer, T.A. & Lütken, G. (2004). ”Pædagogens skolevej – mellem fortid og fremtid”,Vinduet, nr. 2, s. 3 – 6.

Rømer, T.A. (2003). ”Professionsuddannelsernes opgave mellem videnskab og praksis”, i Gaarsmand, Bodil & Jacobsen, Benny (red.): Folkeskolen – intern organisering og ekstern tilpasning, København: Billesø & Baltzer, s. 156 – 169.

Rømer, T.A. (2002). ”Socialpædagogiske problemer”, i Tidsskrift for      Socialpædagogik, nr. 9, s. 11 – 17.

Rømer, T.A. (2002). “Pluralismens konsekvenser for repræsentation og bedømmelse i forbindelse med evaluering af viden og læring”, i Laursen, E. (red.). Viden om læring, Aalborg: Videncenter for Læreprocesser, Aalborg Universitet, s.73 – 82.

Rømer, T.A. (2002). “Macess – europæisk masteruddannelse i socialt arbejde”, Vinduet, nr. 2.

Rømer, T.A. (2002). “Konference i Polen”, Vinduet, nr. 2.

Rømer, T.A. (2001). ”Evaluering af læring – en diskussion af vurdering af læring med udgangspunkt i nyere mesterlæreteorier”, Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr. 2, s. 82 – 90.

Rømer, T.A. (2001). “Et pust fra Europa – Faglige indtryk fra en fælleseuropæisk konference for socialarbejderuddannelser”, Vinduet, nr. 5, s.12-14.

Rømer, T.A. (1998). “What have we got and what have we not”, Vinduet, nr. 1.

Rømer, T.A, (1997). Berlinmuren og personalesamarbejde, nogle sammenligninger, Vinduet, nr. 2.

Rømer, T.A. (1997). “Elevbegrebet i skammekrogen – en snigende bekymring”, Vinduet, nr. 4.

Rømer, T.A. (1994). “Demokratibegrebet – billeder af et landskab”, Vinduet, december.

Rømer, T.A. (1992). “Nogle betragtninger over elevbegrebets metafysik”, Kandestøberen, nr. 2 (maj), 2. årgang, s. 4-5. (link til fuld debat)

 

Anmeldelser:

Dobbeltanmeldelse af Pio, Frederik (2012). “Introduktion til Heidegger” og af Qvortrup, Lars (2012). “Den myndige lærer”, i Gjallerhorn, 2014, nr. 18, s. 118-122.

Anmeldelse af Biesta, Gert (2011). “God uddannelse i målingens tidsalder – etik, politik og demokrati“, i Studier i pædagogisk filosofi, 2013, vol. 2, nr. 1, s. 85 – 86.

Anmeldelse af Tanggaard, Lene (2008). “Kreativitet skal læres – når talent bliver til innovation“, i Psykologisk set, 2009, nr. 73, s. 34-36.