Artikler

Her er en oversigt over større artikler i tidsskrifter og antologier efterfulgt af nogle boganmeldelser. Til sidst er der en liste over de internationale konferencer/seminarer, jeg har deltaget i med titler på tilknyttede papers.

 

2024:

Rømer, T.A. (2024). “From Bildung to Identity”, i Andersen, L. (red.): What it means to be human – Bildung traditions from around the globe, past, present and future, Nordic Bildung. https://www.nordicbildung.org/what-it-means-to-be-human/

 

2023:

Rømer, T.A. (2023). “Næsten 20 års kamp om de nationale tests i folkeskolen”, Aarsskriftet Critique, d. 21. november. https://aarsskriftet-critique.dk/2023/11/kampen-om-de-nationale-tests-i-folkeskolen/

Rømer, T.A. (2023). “Regeringens skoleudspil forudsætter konkurrencestatens pædagogik”, Tænketanken Prospekt, d. 13. november. https://www.taenketankenprospekt.dk/2023/11/13/notat-regeringens-skoleudspil-fejler/

 

2022:

Rømer, T.A. (2022). “Undersøgelse af relationskompetence og skældud“, Tidsskrift for socialpædagogik, årg. 25, nr. 2, s. 49-60.

Rømer, T.A. (2022). “Europæisk dannelse”, i Laursen, P.F. & Bjerre, J. (red). Pædagogikhåndbogen – seks tilgange til pædagogik, Kbh.: Hans Reitzels Forlag, s. 137-155.

Rømer, T.A. (2022). “Dansk pædagogisk filosofi”, i Laursen, P.F. & Bjerre, J. (red). Pædagogikhåndbogen – seks tilgange til pædagogik, Kbh.: Hans Reitzels Forlag, s. 157-171.

Rømer, T.A. (2022). “Fra demokrati til biostat – konkurrencestatens udvidede pædagogik“, Eftertrykket.dk.

 

2021:

Rømer, T.A. (2021). “Reformpædagogik og dannelse”, i Brinkmann, S. & Tanggaard, L. & Rømer, T.A. (red.): Sidste chance – nye perspektiver på dannelse, Aarhus: Klim.

Rømer, T.A. (2021). “Det danske firkløver: Om modersmål, fædreland, konge og folk”, Grundtvigsk Tidende, vol. 173, nr. 5, s. 21-25.

Rømer, T.A. (2021). “Gert Biesta – Education between Bildung and Poststructuralism“, Educational Philosphy and Theory, vol. 53, nr. 1, s. 34-45.

 

2019:

Rømer, T.A. (2019). “Bæredygtighedens indre konflikt“, KvaN, årgang 39, nr. 115, s. 93-107. Direkte link til artikel: http://www.thomasaastruproemer.dk/wp-content/uploads/2022/06/Baeredygtighedens-indre-konflikt.pdf

Rømer, T.A. (2019). “Pædagogik mellem fortid og fremtid“, Dansk, nr. 2, s. 26-29.

Rømer, T.A. (2019). “Grundtvig og pædagogik – vexelvirkningen”, i Oettingen, A.v. (red.). Pædagogiske tænkere – bidrag til empirisk dannelsesforskning, København: Hans Reitzel, s. 67-81.

Rømer, T.A. (2019). “Skrammologi – et bidrag til verdenspædagogikken”, i Lilleskolernes Årsskrift 2019, s. 26-27.

Rømer, T.A. (2019). “A critique of John Hattie’s theory of Visible Learning“, Educational Philosophy and Theory, vol. 51, nr. 6, s. 587-598. (John Hattie svarer på kritikken her: “John Hattie responds to new critique of visible learning”, Corwin-connect.com).

 

2018:

Rømer, T.A. (2018). “Essentializing Postmodernism“, i Educational Philosophy and Theory, årgang 50, nr. 14, s. 1611-1612.

Rømer, T.A. (2018). “Fremtiden for Risskov Gymnasium”, i Risskov Gymnasium 1968-2018.

Rømer, T.A. (2018). “Dannelse, kritik og demokrati“, i KVAN, nr. 110, 2018 (temanummer om dannelse), s. 79-91.

Rømer,T.A. (2018). “Education and Causality”, Paideutika – Quaderni di formazione e cultura (Notebooks on Education and Culture), årgang 27, nr.1, s. 143-159.

 

2017:

Rømer, T.A. (2017). “Nogle realistiske bemærkninger til Piagets læringsteori“, Udbildning & Demokrati, vol. 26, nr. 3, s. 85-104.

Rømer, T.A. (2017). “Pædagogik og kausalitet”, i Rømer, T.A. & Tanggaard, L. & Brinkmann, S. (red.) Uren pædagogik 3, Aarhus: Klim, s. 68-82.

Rømer, T.A. & Tanggaard, L. & Brinkmann, S. (2017). “Indledning”, i Rømer, T.A. & Tanggaard, L. & Brinkmann, S. (red.) Uren pædagogik 3, Aarhus: Klim, s. 8-21.

Rømer, T.A. (2017). “Pure and Impure Pedagogy: Report from an Educational Controversy in Denmark”, Paideutika – Quaderni di formazione e cultura (Notebooks on Education and Culture), årgang 13, nr. 25, s. 45-55. (fuld tekst).

Rømer, T.A. (2017). “Er Gert Biesta dannelsesfilosof?”, i Grandjean, L. & Morsing, O.: Uddannelse for en menneskelig fremtid – Gert Biestas pædagogiske tænkning, Aarhus: Klim. s. 141-156.

Rømer, T.A. (2017). “Undervisningens gavegivning“, i Studier i LærerUddannelse og Profession, vol. 2, nr. 1, s. 73-89.

Rømer, T.A. (2017). “Kritik af John Hatties teori om visible learning“, Nordic Studies in Education, vol. 37, nr. 1., s.19-35.

Rømer, T.A. (2017). “Hvad er folkeskolens dannende formål?“, i Moos, L. (red.). Dannelse – kontekster, visioner, temaer og processer, København: Hans Reitzels Forlag, s. 147-170.

Rømer, T.A. (2017). “Et kritisk lys på John Hatties teori om Visible Learning“, i Bjerre, J. m.fl.. Hattie på dansk – evidenstænkningen i et kritisk og konstruktivt perspektiv, København: Hans Reitzels Forlag, s. 129-160.

 

2016:

Rømer, T.A. (2016). “Hvad kan vi bruge skolehistorie til?“, i Laursen, P.F. & Kristensen, H.J. (red.). Pædagogikhåndbogen – otte tilgange til pædagogik, København: Hans Reitzels Forlag, s. 555-573.

Rømer, T.A. (2016). “Det borgerlige Danmarks begejstring for neo-kommunistisk teknokrati“, i Crititque – årsskrift for borgerlig idedebat og kulturkamp, s. 33-50. (fuld tekst)

Rømer, T.A. (2016), “Nysprogsleksikon“, i Dansk Pædagogiske Tidsskrift, nr. 2, s. 44.

 

2015:

Rømer, T.A. (2015). “Thought and Action in Education“, i Educational Philosophy and Theory, vol. 47, nr. 3, s. 260-275.

Rømer, T.A. (2015). “Forholdet mellem skole og gymnasium”, Studenterkredsen, årgang 65, nr. 1, s.14-15.

 

2014:

Rømer, T.A. (2014). “The Relationship Between Education and Evidence“, Cursiv, nr.14, s. 105-122.

Rømer, T.A. (2014). “Pædagogikkens strålering”, i Uren pædagogik 2, Aarhus: Klim, s.238-267.

Tanggaard, L. & Brinkmann,S.& Rømer, T.A. (2014). “Indledning”, i Uren pædagogik 2, Aarhus: Klim, s.7-19.

Rømer, T.A. & Mårtensson, B.D. (2014). “Katastrofal ensretning af den pædagogiske forskning“, Nyt Dansk Udsyn, nr. 8, s. 5-9.

 

2013:

Rømer, T.A. (2013). “Jean-Jacques Rousseau – mellem kosmos og polis”, i Straume, Ingerid S. (red.). Danningens filosofihistorie, Oslo: Gyldendal, s. 136-146.

Rømer, T.A. (2013). “Nature, Education and Things“, i Studies in Philosophy and Education, vol. 32, nr. 6, s. 641-652.

Rømer, T.A. (2013). ”Visioner for fremtidens skole: Pejlinger på den stående debat”, i Mårtensson, B. D. (red.). Skolens praksis: tilgange til pædagogik, undervisning og læring, Frederikshavn: Dafolo, s. 270-281.

Rømer, T.A. (2013). “Oplysningens visnen og uren pædagogik“, i Nyt dansk udsyn, nr. 2, s. 5-18.

Rømer, T.A. (2013). ”Ny Nordisk Skole udelukker dannelse og nordisk tradition”, i Liv i skolen, vol. 15, nr. 1, s. 66-72.

 

2012:

Rømer, T. A. (2012). “The Educational Thing”, i Biesta, G. (ed.). Fifteen Contemporary Educational Theorists in Their Own Words, Dortrecht: Springer Publishing Company, s. 71-78.

Rømer, T. A. (2012). “Imagination and Judgment – Intelligent Transactions in a Democratic Context”, Educational Philosophy and Theory, vol. 44, nr. 2, s. 133 – 150.

Rømer, T.A. (2012). ”Grundtvig i overhalingsbanen”, i Dansk Kirketidende, vol 164, nr. 3, s. 6-10.

Rømer, T.A. (2012). ”Formålsskolen og skolens formål”, i Lærerbladet – medlemblad for Odense Lærerforening, nr. 3, s. 9-11.

Rømer, T.A. (2012). ”Pædagogik og evidens”, i Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, vol. 49, nr. 3, 176-186.

 

2011:

Rømer, T. A. (2011). “Dansk pædagogisk i fald og bund”, i Rømer, T. A., Brinkmann, S. og Tanggaard, L. (red.) (2011). Uren pædagogik, Århus: Klim, s. 130-158.

Rømer, T. A. (2011). ”Postmodern Education and the Concept of Power”,Educational Philosophy and Theory, vol. 43, nr. 7, s. 755-772.

Rømer, T. A. (2011). “The Educational Thing”, Studies in Philosophy and Education, vol. 30, nr. 5, s. 499 – 506.

Rømer, T.A (2011). “Friedrich Fröbels pædagogiske filosofi og dansk børnehavepædagogik“, Pædagogiklærerforeningens nyhedsbrev, nr. 33.

Rømer, T.A. (2011). “Disput med Staf Callewart“, Pædagogklærerforeningens Nyhedsbrev nr. 34.

 

2010:

Rømer, T. A. (2010). ”Tilblivelse og bedømmelse af videnskabeligt arbejde”, i Nordic Studies in Education, nr. 4, s. 279-295.

Rømer, T. A. (2010). ”Professionsuddannelsernes opgave mellem teori og praksis”, i Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr. 2, s. 62-71.

 

2009:

Rømer, T. A. (2009). ”Myldrende sætninger og og åbne bedømmelser – om uddannelse som lokal frihed”, Norsk Pedagogisk Tidsskrift, nr. 3, s. 214-225.

Rømer, T. A. (2009). ”Klistrende og forrevne ord”, Utbilding och Demokrati, nr. 1, s.121-136.

Rømer, T.A. (2009). ”Opmærksomhedens pædagogik”, Nordisk Pedagogik, nr. 4, s. 338-354.

Rømer, T.A. (2009). ”Handling og tænkning i pædagogisk teori”, Res Cogitans, nr. 6, s. 259-285.

Rømer, T.A. (2009). ”30 upraktiske råd til en ny lærer”, i Folkeskolen, nr. 19.

Rømer, T.A. (2009). ”Dannelsesbureaukrati, professionsudøvelse og oplysning”, Vinduet, nr. 1-2, s. 16-19.

Rømer, T.A. (2009). “Evaluering og socialpædagogik – i 16 versioner”, VISS.dk, nr. 3, s. 8-9.

 

2008:

Rømer, T.A. (2008). ”Arbejdserfaringer og voksenuddannelse”, Arbejdsliv, vol. 10, nr. 4, s. 92-104.

Rømer, T.A. (2008). ”Demokrati og pædagogik – om elevindflydelse på nordiske skoler, Unge Pædagoger, nr. 6, s. 54-60.

Rømer, T.A. (2008). ”Evaluering og socialpædagogik i 16 versioner”, Vinduet,nr. 2, s. 28-31.

 

2006:

Rømer, T.A. (2006). ”Læring og objektivitet – konstruktivismen som uddannelsesteori”, Nordisk Pedagogik, nr. 2, s. 108-122.

Rømer, T.A. (2006). “Modstand mod  modstand mod læring”, I Bisgaard. E. (m.fl.) (red.).Voksenundervisning på arbejde – KOMpetenceudvikling i Udkantsområder, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, s. 169 – 181.

 

2005:

Rømer, T.A. (2005). ”Læring og objektivitet i postmoderne uddannelsesteori”, Utbilding och Demokrati, vol. 14, nr. 3, s. 97-118.

Rømer, T.A. (2005). ”Kan sociokulturel teori udtale sig om uddannelse?”, Norsk Pedagogisk Tidsskrift, nr. 3, s. 231-243.

Rømer, T.A. (2005). “Rigtige og forkerte ideer til en ny pædagoguddannelse”, Vinduet, nr. 2-3, s. 1-3.

 

2004:

Rømer, T.A. (2004). ”Magt og uddannelse i det postmoderne”, Nordisk Pedagogik,      nr. 2, s. 130-146.

Rømer, T.A. (2004). ”Reform af pædagoguddannelsen – en kovending er nødvendig”, Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr. 4, s. 60-66.

Rømer, T.A. (2004). ”Postmoderne Evaluering”, opslag i Bjerg, J. (red.). Gads psykologileksikon, København: Gad., s. 449.

Rømer, T.A. & Lütken, G. (2004). ”Pædagogens skolevej – mellem fortid og fremtid, VERA, nr. 28, s. 74 – 80, s. 1-3.

Rømer, T.A. & Lütken, G. (2004). ”Pædagogens skolevej – mellem fortid og fremtid”,Vinduet, nr. 2, s. 3-6.

 

2003:

Rømer, T.A. (2003). ”Learning and Assessment in Postmodern Education”, Educational Theory, vol. 53, nr. 3, s. 313-328.

Rømer, T.A. (2003). ”Learning Process and Professional Content in the Theory of Donald Schön”, Reflective Practice, vol. 4, nr. 1, s. 85-94.

Rømer, T.A. (2003). ”Professionsuddannelsernes opgave mellem videnskab og praksis”, i Gaarsmand, Bodil & Jacobsen, Benny (red.): Folkeskolen – intern organisering og ekstern tilpasning, København: Billesø & Baltzer, s. 156-169.

 

2002:

Rømer, T.A. (2002). ”Læring og objektivitet i Projektarbejdsformen”, i Nordisk Pedagogik, nr. 2, s. 88-98.

Rømer, T.A. (2002). ”Læring og evaluering i sprogspil”, Nordisk Pedagogik, vol. 23, nr. 1, s. 33-48.

Rømer, T.A. (2002). “Situated Learning and Assessment”, i  Assessment  & Evaluation in Higher Education, vol. 27,  nr. 3, s. 233-241.

Rømer, T.A. (2002). ”Professionsuddannelsernes opgave mellem videnskab og      praksis”, i Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr. 3, s. 60-67.

Rømer, T.A. (2002). ”Socialpædagogiske problemer”, i Tidsskrift for      Socialpædagogik, nr. 9, s. 11-17.

Rømer, T.A. (2002). “Pluralismens konsekvenser for repræsentation og bedømmelse i forbindelse med evaluering af viden og læring”, i Laursen, E. (red.). Viden om læring, Aalborg: Videncenter for Læreprocesser, Aalborg Universitet, s.73-82.

Rømer, T.A. (2002). “Macess – europæisk masteruddannelse i socialt arbejde”, Vinduet, nr. 2.

Rømer, T.A. (2002). “Konference i Polen”, Vinduet, nr. 2.

 

2001:

Rømer, T.A. (2001). ”Evaluering af læring – en diskussion af vurdering af læring med udgangspunkt i nyere mesterlæreteorier”, Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr. 2, s. 82-90.

Rømer, T.A. (2001). “Et pust fra Europa – Faglige indtryk fra en fælleseuropæisk konference for socialarbejderuddannelser”, Vinduet, nr. 5, s. 12-14.

 

1998:

Rømer, T.A. (1998). “What have we got and what have we not”, Vinduet, nr. 1.

 

1997:

Rømer, T.A, (1997). “Berlinmuren og personalesamarbejde, nogle sammenligninger”, Vinduet, nr. 2.

Rømer, T.A. (1997). “Elevbegrebet i skammekrogen – en snigende bekymring”, Vinduet, nr. 4.

 

1994:

Rømer, T.A. (1994). “Demokratibegrebet – billeder af et landskab”, Vinduet, nr. 4.

 

1992:

Rømer, T.A. (1992). “Nogle betragtninger over elevbegrebets metafysik”, Kandestøberen, nr. 2 (maj), 2. årgang, s. 4-5. (link til fuld debat)

 

Anmeldelser:

Anmeldelse af Riishøj, Hanne (2024). “Ribe i børnehøjde”, Årsskriftet Critique, d. 21. juni. https://aarsskriftet-critique.dk/2024/06/ribe-i-boernehoejde-vi-maatte-bare-lege-og-bruge-vores-fantasi/

Anmeldelse af Andersen, Lene Rachel (2023). “Libertisme – begrib det 21. århundrede”, Årsskriftet Critique, d. 13. juni. https://aarsskriftet-critique.dk/2023/06/libertisme-skal-teknologien-bemaegtige-sig-menneskets-indre/

Dobbeltanmeldelse af Pio, Frederik (2012). “Introduktion til Heidegger” og af Qvortrup, Lars (2012). “Den myndige lærer”, i Gjallerhorn, 2014, nr. 18, s. 118-122.

Anmeldelse af Biesta, Gert (2011). “God uddannelse i målingens tidsalder – etik, politik og demokrati“, i Studier i pædagogisk filosofi, 2013, vol. 2, nr. 1, s. 85-86.

Anmeldelse af Tanggaard, Lene (2008). “Kreativitet skal læres – når talent bliver til innovation“, i Psykologisk set, 2009, nr. 73, s. 34-36.

 

Deltagelse i internationale konferencer med paper:

Nordbild, maj 2024 i København: “The Inner Contradiction of Sustainability”.

NERA, marts 2024 i Malmø: “Hannah Arendt on Education and Politics”.

INPE (International Network of Philosophers of Education), august 2022 i København: “What is a Lockdown?”.

NERA (Nordic Educational Research Association), november 2021 i Odense: “Reform Pedagogy and Bildung”.

NERA, marts 2020 i Turku: “Two Manifestos of Education”.

NERA, marts 2019 i Uppsala: “What is Formation?”.

ECER 2019 in Hamburg: “Is Gert Biesta af philosopher of Bildung?” + “Evidence, Efficiency And The Illusory Abolition Of Risk” (for symposium)

NERA, 2018 i Oslo: “Is Gert Biesta a Philosopher of Bildung?”.

ECER, 2018 i Bolzano: “The Ring of Education”.

NERA, 2017 i København: “Causality in Education”.

NERA, 2016 i Helsingfors: “A Critique of John Hattie’s Theory of Visible Learning”.

NERA, 2015 i Göteborg: “The Radiant Ring of Pedagogy”.

NERA, 2014 i Lillehammer: “The Oblique Teacher”.

NERA, 2013 i Reykjavik:  “The Philosophy of Assumption in Rancière and Kierkegaard”.

ECER, 2013 i Istanbul: ?.

NERA, 2012 i København:  “John Dewey’s Philospophy of Thing”.

Laboratory for Educational Theory, 2012 i Stirling: ?.

NERA, 2011 i Jyväskyla: “The Educational Thing”.

ECER, 2011 i Berlin: ?.

NERA, 2010 i Malmö: “Aristotle and the Relations Between Thought and Action”.

NERA, 2009 i Trondheim:  “Attention and Citizenship in the Work of Rousseau”.

NERA, 2008 i København: ?.

NERA, 2007 i Turku: ?.

NERA, 2006 i Örebro: “Arbejdserfaringer og voksenuddannelse” (sammen med Palle Rasmussen og Annette Rasmussen).

NERA, 2005 i Oslo: “Michael Polanyi and the Tacit Structure of Knowledge”.

NERA, 2004 i Reykjavik: “Tradition, Reflection and the Organisation of Time in Postmodern Education”.

NERA, 2003 i København: ?.

NERA, 2002 i Tallin: “Postmodern Theory and Educational Assessment”.

INPE, 2002 i Oslo: “Postmodern Educational Communities”