Biopolitisk oprør på CBS: Fuld brevveksling

To forskere ved CBS, sociologen Ole Bjerg og økonomen Rasmus Hougaard Nielsen, som er ansat ved Department of Management, Politics and Philosophy, har skrevet et virkelig flot brev til deres studerende, hvori de bl.a. kritiserer biopolitikkens diskriminationspraksis og derudover nægter at følge de mange nidkære og detaljerede regler for universitetets pædagogiske adfærd.

De to forskere kalder til socialt ansvar med udgangspunkt i efterkrigstidens humanistiske tradition. Med reference til Hannah Arendts arbejde med den såkaldte Eichmann-sag kritiserer de universiteternes ledelse og dennes helt ukritiske underdanighed overfor nedlukningen og dens effekter. En underdanighed, som gælder hele den videnskabelige og pædagogiske sektor, og som Bjerg og Nielsen ikke kan understøtte og deltage i.

På den måde inviterer de to forskere – med stor personlig risiko – deres studerende og medborgere ind i et demokratisk handlingsliv i stedet for blot slavisk at følge universiteternes ukritiske implementering af “myndighedernes” totalitære og statistisk definerede adfærdssystemer.

Brevet er naturligvis også stærkt inspirerende/provokerende for alle andre i samfundet.

Det var Ekstrabladet, der for et par dage siden gjorde opmærksom på sagen, men den journalistiske dækning var så rædsom, at man ikke kan beskrive det. Læs evt. selv artiklen i bunden af mit blogindlæg.

Efterfølgende blev de to forskere nærmest udskammet på de sociale medier, fordi de skrev, at der var væsens-ligheder mellem 1930’ernes jødepas og det aktuelle corona- og vaccinationspas. Ingen af de forargede kritikere viste dog tegn på at have læst brevet i dets helhed. De havde kun læst Ekstrabladets overskrifter.

Men de to forskere har fuldstændig ret i den del efter min mening. De empiriske forhold er selvsagt forskellige dengang og i dag, men sammenhængen mellem totalitarisme, dvs. kollapset i forskellen mellem stat og samfund, og den omfattende diskriminationspraksis er i høj grad sammenlignelig.

Vi lever i en form for 1930’ernes genkomst, blot hyperforstærket af globale, statistiske og teknologiske muligheder.

Og så står der sørme også mange andre ring i brevet, skal jeg hilse og sige.

I den forstand drager Bjerg og Nielsen omsorg for, at totalitarismens effekter ikke går i glemmebogen, men tages frem og undersøges, når det er aktuelt og nødvendigt. Denne måde at tænke og handle på har i høj grad præget efterkrigstidens humanisme, men det har biopolitikkens tilhængere glemt, hvilket netop skyldes, at biostaten bygger på et opgør med 1945 og 1989.

Nedenfor kan man læse Bjergs og Nielsens flotte og omsorgsfulde brev. Efterfølgende kan man også læse et brev, de har sendt til CBS’ ledelse før jul, som indeholder mange tankevækkende betragtninger, og jeg har også gengivet ledelsens svar. Til sidst er der en kort omtale af nogle interessante betragtninger om straffeloven, som Rasmus Hougaard Nielsen gør sig i Berlingske.

Som det fremgår, står der mange forskellige ting i brevene, som læseren nu selv kan danne sig en forhåbentlig mere kvalificeret mening om, end han/hun kunne før, hvor Ekstrabladets skrækkelige artikel var den primære kilde.

Til allersidst er der nogle links som dokumentation. Jeg opdaterer denne del løbende.

 

1. Ole Bjerg og Rasmus Hougaard Nielsens brev til de studerende d. 20. januar

”Kære HA(fil) studerende

Den 31. januar var det meningen, at undervisningen i makroøkonomi skulle begynde.

Som I ved, har CBS før jul valgt at indføre krav om fremvisning af det såkaldte coronapas for at få adgang til campus. Vi (Ole og Rasmus) vil ikke være med til at undervise på de vilkår, da dette krav strider imod en række etiske og juridiske principper. Her er vores bevæggrunde:

Suverænitet

Vi går ikke selv med maske, da vi oplever masken som et dehumaniserende symbol på underkastelse. Vi lader os heller ikke selv teste, da vi føler det som et overgreb mod vores kropslige suverænitet. Og vi har heller ikke taget nogen genterapiindsprøjtninger, da vi mener, at de i bedste fald er en unødvendig foranstaltning mod en relativt ufarlig sygdom, og i værste fald er en eksperimentel behandling med risiko for alvorlige bivirkninger. Da vi forventer, at andre mennesker og samfundsinstitutioner respekterer vores kropslige suverænitet, vil vi heller ikke medvirke til at presse studerende og til at overskride deres kropslige suverænitet.

Ligestilling

At diskriminere mellem mennesker, der er vaccinefri, og mennesker, der ikke er vaccinefri, er for os at sidestille med diskrimination på baggrund af køn, race, seksualitet og religiøs overbevisning. Det hører ikke hjemme nogen steder og slet ikke på et universitet. For os er der ingen væsentlig forskel på coronapasset og det jødepas, som blev indført under Anden Verdenskrig. Begge dele vidner om en manglende respekt for universel menneskelig værdighed.

Sandhed

De begrundelser for lockdowns, masker, tests, indsprøjtninger og andre coronarelaterede restriktioner, som vi er blevet udsat for i løbet af de seneste to år, er ikke baseret på facts, sund fornuft og videnskabelig viden. Restriktionerne er i stedet blevet båret frem af løgne, frygt, panik, massehysteri, vildledende brug af statistik og rå magt. Sandhed og videnskabelig viden er grundlaget for al praksis på et universitet. Hvis vi ikke står ved det princip, så har vi ingen berettigelse i samfundet. CBS’s beslutning om at indføre kravet om coronapas og masker hviler på en stor løgn. Vi vil ikke stå og undervise unge mennesker i filosofi og økonomi på et løgnagtigt fundament. Vi vil ikke være med til at lade som om, det er normalt og rationelt, hvad der foregår.

Ansvar

Som det fremgår af Universitetsdirektørens svar på Oles henvendelse før jul, så begrunder CBS sin beslutning om at indføre coronapas på campus således: ”I håndteringen af COVID19 på CBS følger vi myndighedernes retningslinjer.” Denne begrundelse er som taget direkte ud af Hannah Arendts Eichmann i Jerusalem, der handler om, hvordan embedsmænd efter Anden Verdenskrig undskyldte deres delagtighed i forbrydelser mod jøderne med, at de blot fulgte ordrer fra en højere autoritet. Formålet med uddannelsen i filosofi og økonomi, som I studerer, er netop at uddanne fremtidige ledere og medarbejdere, der ikke bare blindt parerer ordrer, men derimod er i stand til at bruge deres egen dømmekraft og stå ved deres egne etiske overbevisninger. Hvis ikke vi kan gå foran som undervisere og bruge vores egen dømmekraft og stå ved vores egne overbevisninger, så er uddannelsen jo bare meningsløse ord. De seneste to år har været præget af, at alt for mange mennesker i de offentlige systemer har suspenderet deres sunde fornuft, moralske kompas og har undladt at tage fuldt ansvar for deres egne handlinger. Nu er tiden kommet til, at vi begynder at tage ansvar som voksne mennesker.

Legalitet

Spørgsmålet om ansvar handler ikke bare om etik og ledelse. Det handler også om jura. Indførelsen af coronapasset på CBS er i strid med en række love og konventioner (Europarådets resolution 2361 pkt. 7.3.1 og 7.3.2; Straffelovens § 150; FN Verdenserklæring om menneskerettigheder artikel 1 og artikel 27, stk. 1; EU´s Charter om grundlæggende rettigheder artikel 21, er blot et udpluk af disse). CBS har selv en whistleblowerordning, hvor medarbejdere opfordres til at indberette ’overtrædelse af gældende love, forordninger eller andre regler gældende for CBS’ virksomhed.’ I dette tilfælde vælger vi så præventivt at undlade at medvirke til lovbrud i stedet for efterfølgende blot at lave en indberetning. Vi forudser, at der kommer et retsligt efterspil på de sidste to års håndtering af coronakrisen. Nogle taler sågar om en Nürnbergproces 2.0. Også derfor er det vigtigt for os at holde vores sti ren. Den store konklusion på den oprindelige Nürnbergproces efter Anden Verdenskrig var netop, at man ikke fritages for ansvar og straf, blot fordi man har fulgt ordrer fra en højere autoritet.

I takt med at flere og flere mennesker har ladet sig indsprøjte med vaccinen, og at den begynder at virke i deres kroppe, så dukker der også flere og flere beretninger om vaccineskader og vaccinerelaterede dødsfald op. Sådanne bivirkninger ville jo have vist sig, hvis vaccinerne var blevet ordentligt testet efter de procedurer, der normalt gælder for lægemidler. Men fordi vaccinerne er blevet hastet igennem og kun er blevet godkendt som eksperimentel behandling, viser de mere langsigtede virkninger sig naturligvis først nu og i den kommende fremtid. Det har jo f.eks. allerede vist sig, at indsprøjtningerne faktisk ikke beskytter mod smitte og således dårligt nok lever op til definitionen på en vaccine.

Indsprøjtningernes virkning rejser et civilretsligt spørgsmål: Hvem har erstatningsansvaret, hvis en studerende har følt sig presset til at tage vaccinen for at kunne gennemføre sin uddannelse, og efterfølgende rammes af en alvorlig vaccineskade (lammelse, blødninger, ufrivillig abort, infertilitet, hjertemuskelbetændelse, eller en af de andre bivirkninger, som nu nævnes i forbindelse med vaccinerne)? Vi vil jo helst ikke, at nogen skal føle sig presset til at lade sig vaccinere. Men vi vil heller ikke bringe os selv i en situation, hvor vi vil kunne gøres juridisk ansvarlige for en vaccineskade.

Makroøkonomi

Som I nok kan fornemme på denne besked, så tager vi, Ole og Rasmus, denne sag meget alvorligt. Under de nuværende omstændigheder bliver der således ikke nogen undervisning i makroøkonomi med os som undervisere. Det bliver op til CBS, hvad der så skal ske. Vi er ikke interesserede i et kompromis, hvor vi får lov at gennemføre undervisningen online. I snart to år er I som studerende blevet holdt for nar. Ligesom vores demokrati og retsstat er blevet sat i undtagelsestilstand med henvisning til en sygdom, der med tiden jo har vist sig at have en dødelighed, som er sammenlignelig med almindelig influenza, så er jeres uddannelse og studietid jo også blevet sat i undtagelsestilstand, og I er blevet spist af med livløse zoom-forelæsninger. Det er et kæmpe svigt af hele jeres generation. Det er på tide, at det falske cirkus stopper. Og det gør det først, når folk slipper frygten, vågner op og begynder at sige nej til vanviddet. Den bevægelse er heldigvis i fuld gang overalt i verden, og den vil tage til i de kommende uger og måneder. Dette her er vores lille bidrag til bevægelsen.

Ole Bjerg, Lektor og Rasmus Hougaard Nielsen, Ekstern Lektor”

Under afsnittet ”ansvar” er der omtalt en brevveksling før jul mellem Ole Bjerg og CBS’ ledelse. Den følger nu under pkt. 2 og 3.

 

2. Ole Bjergs mail til CBS’ rektor, til undervisningsdirektør Kirsten Winther Jørgensen og til alle ansatte ved Department of Management, Politics and Philosophy på CBS, d. 18. december

”Emne: Opklarende spørgsmål vedrørende COVID19 restriktioner

Kære Kirsten Winther Jørgensen

Jeg har i fredags modtaget din mail om, at CBS har valgt at følge Regeringens strammede restriktioner i forbindelse med COVID19.

Restriktionerne indebærer ikke alene, at jeg som ansat på CBS skal træffe nogle vigtige beslutninger i forhold til min egen krop og sundhed. De betyder også, at jeg pådrager mig et moralsk og juridisk ansvar i forhold til de unge mennesker, som jeg underviser. For at kunne modtage undervisning hos mig vil de studerende jo også skulle leve op til disse restriktioner.

For at kunne træffe de nødvendige beslutninger på et fuldt oplyst grundlag har jeg brug for afklaring af en række spørgsmål. Jeg vil således være taknemmelig, hvis du vil give mig følgende oplysninger i overensstemmelse med gældende lov.

1) Kan du oplyse mig om den juridiske status af de forskellige vacciner, der registreres i det Coronapas, som CBS pålægger ansatte og studerende at fremvise? Er de godkendte som almindelige lægemidler eller til eksperimentel brug?

2) Kan du give detaljer og forsikringer om, at vaccinerne er blevet fuldt, uafhængigt og videnskabeligt testet mod kontrolgrupper og kan du oplyse mig om de efterfølgende resultater af disse tests?

3) Kan du oplyse mig om risikoen for at blive alvorligt syg eller dø af COVID19 i forhold til andre sygdomme?

4) Kan du oplyse mig om indholdet af de vacciner, som registreres i Coronapasset?

5) Kan du bekræfte, at vaccinerne reelt er vacciner og ikke en eksperimentel genterapi?

6) Kan du oplyse mig om risikoen for bivirkninger af vaccinerne?

7) Kan du oplyse mig om karakteren af mulige bivirkninger ved at tage vaccinerne?

8) Kan du oplyse mig om risikoen for at dø af vaccinerne? Hvor mange mennesker er indtil videre døde af vaccinerne i Danmark?

9) Kan du oplyse mig om de mulige langtidseffekter af vaccinerne?

10) Kan du oplyse mig om effektiviteten af vaccinerne i forhold til at forhindre smitte og smittespredning?

11) Kan du oplyse mig om videnskabelig evidens for, at masker har en virkning i forhold til smitte og smittespredning?

12) Kan du oplyse mig om, hvem der bærer det juridiske ansvar, hvis det skulle vise sig, at jeg eller en af mine studerende skulle pådrage sig en skade eller dø som følge af at have tage en vaccine? Kan producenten af vaccinerne drages til ansvar? Vil CBS tage det juridiske ansvar? Vil du personligt tage det juridiske ansvar? Kan jeg som underviser drages til ansvar for evt. vaccineskader blandt mine studerende?

13) Kan du oplyse mig om, hvad CBS har gjort for at oplyse ansatte og studerende om mulighederne for fritagelse og undtagelse fra masker, tests, pas og vacciner?

14) Kan du oplyse mig om, hvorvidt CBS’s beslutning om at indføre de givne restriktioner er i overensstemmelse med Nürnbergkoden? Her tænker jeg særligt på §1 omkring ’Permissible Medical Experiments’, hvilket jo omfatter både tests og vacciner. Begyndelsen af denne paragraph lyder: ’The voluntary consent of the human subject is absolutely essential.’

15) Kan du oplyse mig om, hvorvidt CBS, CBS’s ledelse og CBS’s ansatte i henhold til Nürnbergkoden er fritaget fra moralsk og juridisk ansvar, idet man følger Regeringens instrukser.

16) Kan du bekræfte, at det faktisk er frivilligt (voluntary), hvorvidt man som ansat eller studerende på CBS vil bære maske, lade sig teste eller lade sig vaccinere?

17) Kan du oplyse mig om, hvordan restriktionerne harmonerer med, at CBS’s har forpligtet sig på ’Diversity’ som en af vores strategiske kerneværdier? Kan du bekræfte, at restriktionerne ikke medfører en de facto diskrimination af vaccinefri ansatte og studerende?

Jeg tænker, at afklaring af de ovenstående spørgsmål ikke blot er relevant for mig men for samtlige ansatte og studerende på CBS, så vi alle kan træffe vores personlige beslutninger på et fuldt oplyst grundlag. Derfor vil jeg opfordre dig til at rundsende dine svar til alle ansatte og studerende.

Som du kan se, har jeg allerede delt dette brev med mine kollegaer på mit eget institut.

Jeg stoler på, at du vil læse og besvare dette brev i samme ånd, som det er skrevet. Jeg har en stor taknemmelighed og kærlighed til CBS, som har givet mig utroligt meget i de over 10 år, jeg har arbejdet her. Jeg tror, at måden vi håndterer den nuværende situation på, vil blive helt afgørende for vores fremtid som en troværdig videns- og uddannelsesinstitution. Og så tror jeg, at vi befinder os i en tid, hvor vi hver især bliver tvunget til at træffe nogle personlige valg, der kommer til at definere resten af vores liv. Det er en fantastisk tid.

Kærlige hilsner Ole Bjerg, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi”

 

3. Undervisningsdirektør, Kirsten Winther Jørgensens svar på Ole Bjergs brev ovenfor, d. 20. december

”Emne: SV: Opklarende spørgsmål vedrørende COVID19 restriktioner

Kære Ole,

Tak for din mail.

I håndteringen af COVID19 på CBS følger vi myndighedernes retningslinjer. Dem kan du læse mere om på de relevante myndigheders hjemmesider, herunder på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside, her.

Du kan følge med i den løbende information omkring håndteringen af COVID19, som CBS giver til sine ansatte hhv. studerende på CBSShare hhv. mycbs.

Ift. den sundhedsfaglige vurdering af vacciner mm. skal jeg henvise til sundhedsmyndighederne.

På coronasmitte.dk kan du læse mere om coronapasset, herunder også om muligheden for at have et gyldigt coronapas uden vaccine. Det skal understreges, at det er CBS ligegyldigt, om gyldigheden af dit coronapas baserer sig på vaccine, test eller immunitet efter smitte.

Glædelig jul og godt nytår.

//Kirsten”

 

4. Interview med Rasmus Hougaard Nielsen på DR.dk

I forbindelse med DRs omtale af sagen fra d. 24. januar er der et interessant interview med økonomen Rasmus Hougaard Nielsen, som siger følgende:

”Det, der foregår, er på grænsen til en kriminel handling. Jævnfør paragraf 150 i straffeloven om tvang i offentligt embede. Man tvinger de studerende til enten at blive testet eller blive vaccineret, og der kan der være elever, der står tilbage med psykiske mén eller fysiske bivirkninger, og det vil jeg ikke stå til strafferetligt ansvar overfor”

Her er §150 og §151 i straffeloven:

§150: Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, misbruger sin stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, straffes han med fængsel indtil 3 år.

§151: Den, som tilskynder eller medvirker til, at nogen, der er underordnet vedkommende i offentlig tjeneste eller hverv, forbryder sig i denne tjeneste, straffes, uden hensyn til om den underordnede kan straffes eller på grund af vildfarelse eller af andre grunde er straffri, efter den for den pågældende forbrydelse gældende bestemmelse.

Dermed fortsætter Nielsen den anslåede Arendt-inspirererede kritik fra brevet til de studerende. Det er interessante betragtninger.

 

Links og artikler om sagen i dagspressen og andet:

Ektrabladets dækning, d. 22. januar: https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/undervisere-ingen-vaesentlig-forskel-paa-coronapas-og-joedepas/9092647?ilc=c

DRs dækning, d. 24. januar: https://www.dr.dk/nyheder/indland/cbs-lektorer-naegter-undervise-sammenligner-coronapas-med-joedepas-fra-anden

Berlingskes dækning, d. 24. januar: https://www.berlingske.dk/samfund/cbs-lektorer-naegter-at-undervise-ingen-vaesentlig-forskel-paa (blot referat fra DR’s dækning)

Brevet blev også delt på et CBS-studenterforum: https://www.reddit.com/r/Denmark/comments/s9yxiw/cbs_professor_er_anti_vaxx_og_aflyser/

 

3 tanker om “Biopolitisk oprør på CBS: Fuld brevveksling

 1. Tak for sober gennemgang af sagen med de to modige undervisere fra CBS – og for fremlæggelse af brevene, så man selv kan danne sig sin mening.

  Ville have sendt en hilsen personligt til Thomas Hougaard Nielsen og Ole Bjerg, men kunne ikke umiddelbart finde deres kontaktoplysninger (er ikke længere på Facebook). Hvis du er i kontakt med dem, må du meget gerne overbringe dem min tak for deres mod og personlige integritet.

  • Fantastisk at se professorer, der tør stille sig op imod vanviddet, med risiko for deres arbejde og liv og på trods af den ventede automat-ordrefølger-propagandafloskel-aflirings reaktion fra rektoren.
   Jeg tror forøvrigt slet ikke at kampen er slut endnu, på trods af den grundlovsbrydende statsministers pludselige og overraskende retræte fra det totale tyrannis indførelse. Se bare på hvordan det ser ud i de øvrige “frie vestlige lande”..
   Sagen er den at disse to års samfundselendighed med al tydelighed har vist at vi har behov for at få forstærket befolkningens rettigheder- for nu at sige det så mildt som muligt!
   Der findes indtil flere love omkring “respekt for myndighederne”. Hvornår kommer lovene omkring “respekt for befolkningen”??!..

 2. Stor RESPEKT! for disse forskere, der med jeres arbejdsliv som indsats traf den juridisk forsvarlige beslutning. Ser frem til lignende sager kommer for arbejdsretten, så vi kan få belyst de juridiske aspekter i tilfælde af fyringer.
  Det lader til Mor Danmark har indført fascistoid underkastelsestvang, og dermed reelt afskaffet ‘demokraturet.’ Professorernes kamp, viser os alle hvor vigtigt frihedskæmperne kamp var, og hvorfor vi ikke skal vælge ‘følgagtige’ ledere.
  I tråd med det kan nævnes afdøde Juraprofessor Alf Roos’ artikel: Livets hellighed
  kontra Individets autonomi’ bragt i Ugeskrift for læger omkring 1990 der netop overfor sundhedsstyrelsen pegede på de etiske aspekter: At anerkende patientens ret til at fælge/fravælge behandling udfra et OPLYST grundlag. Heri anvendte han netop frihedskæmperne som eksempel. De valgte at kæmpe for en sag, uanset prisen kunne være den højeste. Nogle betalte den….
  Derfor bør det eksempel disse professorer modigt har sat til efterfølgelse roses. Historien har med al tydelighed vist at det er mænd og kvinder af denne støbning vi har brug for som ledere og undervisere. Deres klarsyn bør ikke straffes, men netop frikende dem, når opgøret med dette ,i folkeretlige forstand, overgreb kommer. (NÜRNBERG 2.)

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.