Nordisk underskriftsindsamling imod DPU’s fyringsvarsel

Med udgangspunkt i miljøet omkring ”The Nordic Society of Philosophy of Education” har der været iværksat en underskriftsindsamling imod DPU’s afskedigelsesvarsel af undertegnede og af varslingerne generelt. Indsamlingens udgangspunkt var nedenstående tekst fra selskabets formand:

“Med bestörtning har vi tagit del av nyheten att vår uppskattade kollega inom den nordiska pedagogiska diskussionen, Thomas Aastrup Rømer, är varslad om uppsägning från sitt lärar- och forskningsuppdrag vid DPU.

Rømer är en lysande och stark forskare inom pedagogikens filosofi. Hans engagemang och insats för våra nordiska och internationella nätverk har under många decennier varit enorm.

Vi, hans nordiska och internationella kollegor, har under en längre tid behövt följa diskussionerna inom den danska universitetsvärlden och de utbildningspolitiska reformerna. Universitetens roll som samhällets främsta institution för sanning och kritik står på spel när ekonomiska kriterier står i föregrund för reformer. När de ekonomiska argumenten därutöver verkar utgöra svepskäl för att avskeda kritiska röster är den fria akademiska kunskapsutvecklingen dvs. en av de främsta garantierna för demokratins fortbestånd, hotat.

Med eftertryck appellerar vi att Århus Universitets ledning omvärderar sina beslut ang. DPU’s anställdas arbetssituation.

Birgit Schaffar-Kronqvist, docent, Helsingfors Universitet (som känner Thomas via hans långvariga medverkan i The Nordic Society for Philosophy of Education)”

Underskriftsindsamlingen resulterede i 322 underskrifter fra brede kredse i det intellektuelle og praktisk pædagogiske liv rundt omkring i Norden, og jeg er meget taknemmelig for hver og en. I det følgende har jeg dog fremhævet nogle af de mest fremtrædende forskere og fagpersoner, som har skrevet under. De er samlet under følgende overskrifter:

 1. Nordiske forsker med særlige tillidshverv
 2. Forskere ved nordiske universiteter
 3. Forskere ved danske universiteter
 4. Forskere og undervisere fra professionshøjskolerne
 5. Redaktører og forfattere

Hvis nogle af de nævnte personer ikke ønsker at optræde på denne liste, eller hvis jeg har fået galt fat i et navn eller en titel, så skriv endelig til mig. Så skal jeg nok få det ordnet med det samme.

(Indsamlingen supplerer en anden indsamling med ca. 1670 underskrifter, som blev initieret af danske forskere, http://www.thomasaastruproemer.dk/underskriftsindsamling-imod-fyringer-paa-dpu.html, og et fælles brev til fra 40 forskere og fagpersoner til universitetets ledelse: https://www.folkeskolen.dk/dpu/debat-protest-mod-dpus-varsel-om-fyring-af-lektor-thomas-aastrup-romer/4690136)

 

1. Nordiske forskere med særlige tillidshverv

Nogle af de forskere, som har skrevet under, har eller har haft forskellige hverv og tillidsposter. De har dog alene skrevet under som enkeltpersoner og altså ikke på vegne af deres organisation:

Marit Honerød Hoveid, professor, Generalsekretær for European Educational Research Association (EERA), NTNU Trondheim

Michael Dal, præsident for Nordic Educational Research Association (NERA), University of Iceland.

Christian Ydesen, professor, bestyrelsesmedlem i NERA, Aalborg Universitet

Carl Anders Säfström, professor, tidl. præsident for NERA, Maynooth University (Irland).

Birgit Schaffar-Kronqvist, formand for “The Nordic Society of Philosophy of Education”, University of Helsinki.

Herner Sæverot, redaktør for Nordic Studies in Education, Western Norway University.

 

2. Forskere ved nordiske universiteter

Michael Uljens, professor, Åbo Akademi

Torill Strand, professor, University of Oslo

Kirsten Sivesind, lektor, University of Oslo

Ole Andreas Kvamme, University of Oslo

Harald Jarning, emeritus, University of Oslo

Inga Bostad, professor, University of Oslo

Bjørn Schiermer, professor, University of Oslo

 

Solveig Østrem, professor, Oslo Metropolitan University

Per Anders Aas, professor, Oslo Metropolitan University

Kim Gunnar Helsvig, professor, Oslo Metropolitan University

Anders Breidlid, professor, Oslo Metropolitan University

Steinar Stjernø, Professor emeritus, Oslo Metropolitan University

Knut Ove Æsøy, Oslo Metropolitan University

Erik Ryen, Oslo Metropolitan University

Eivind Karlsson, Oslo Metropolitan University

Marlen Ferrer, Oslo Metropolitan University

Anders G. Kjøstvedt, Oslo Metropolitan University

Guro Vanebo, Oslo Metropolitan University

Torgeir Haugen, Oslo Metropolitan University

Ingrid Løken, Oslo Metropolitan University

Eva Kosberg, Oslo Metropolitan University

 

Mariann Solberg, professor, UiT – Norges arktiske Universitet

Halvor Hoveid, professor, NTNU Trondheim

Roe Fremstedal, professor, NTNU Trondheim

Pål Anders Opdal, UiT – Norges arktiske universitet

Simon Malkenes, NTNU Trondheim

 

Line Hilt, professor, University of Bergen

Birgitta Haga Gripsrud, professor, University of Stavanger

Svein Tuastad, University of Stavanger

Kari Marie Manum, University of Stavanger

Ingunn Elisabeth Stra, Universitetet i Agder

Greta Marthinussen, Universitetet i Agder

Lotta Strandberg, University of South-Eastern Norway

Lektor Turid Harboe, NLA University College

Brit Marie Hovland, VID university college

 

Carl Cassegård, professor, University of Gothenburg

Ella Johansson, professor, Uppsala Universitet

Mats Deland, Mittuniversitetet, Sverige

Anders Ramsay, Mittuniversitetet, Sverige

Tor Hammer, Mittuniversitetet, Sverige

Lotta Jons, Stockholm University

Anette Olin, University of Gothenburg

Liza Haglund, Södertörns högskola

Anna Engstam, Lund University

Kjell Nilsson, Lund University

Bo Skött, Linnaeus University

Joakim Juhl: TU Munich

 

3. Forskere ved danske universiteter

Professor Klaus Nielsen, Aarhus Universitet

Professor Jacob Dahl Rendtorff, RUC

Professor Svend Brinkmann, Aalborg Universitet

Professor (em) Palle Rasmussen, Aalborg Universitet

Professor Antje Gimmler, Aalborg Universitet

Professor (em) Heine Andersen, Københavns Universitet

Professor Johan Fynbo, Københavns Universitet

 

Lektor Anne-Marie Eggert Olsen, Aarhus Universitet

Lektor Henrik Vase Frandsen, Aarhus Universitet

Lektor Asger Sørensen, Aarhus Universitet

Lektor Henrik Skovlund, Aarhus Universitet

Lektor (em) Hans Hauge, Aarhus Universitet

Lektor Morten Dige, Aarhus Universitet

Ph.d. stud. Jon  Auring Grimm, Aarhus Universitet

Ph.d. stud. William Toke Mathorne, Aarhus Universitet

 

Lektor Henrik Jøker Bjerre, Aalborg Universitet

Lektor Casper Feilberg, Aalborg Universitet

Lektor Janne Bang, Aalborg Universitet

Lektor Arnt louw, Aalborg Universitet

Lektor Anita Naemi Holm, Aalborg Universitet

 

Lektor Dion Rüsselbæk Hansen, SDU

Lektor Stig Børsen Hansen, SDU

Lektor (em) Tone Saugstad, Københavns Universitet

Ekst. lektor, Carsten Fogh Nielsen, SDU

Lektor Morten Korsgaard, Malmø Universitet

Lektor Bo Skøtt, Linnaeus University

 

Forsker Magnus Møller Ziegler, Københavns Universitet

Forsker Søren Engelsen, RUC

Ekst. lektor Adam Hyllested, Københavns Universitet

 

4. Forskere og undervisere ved professionshøjskolerne:

Lektor Kirsten M. Andersen, UC Syd

Lektor Nicki Leding Olesen, UC Syd

Adjunkt Lærke Pallesen, UC Syd

Adjunkt Palle-Emil Stouby, UC Syd

Lektor Kristian Jul Paaske, UCL

Lektor Keld Skovmand, UCL

Lektor Mikala Hansbøl, UCL

Lektor Brian Han Knudsen, UC VIA

Lektor Niels Jakob Pasgaard, UC VIA

Lektor Claus Malling, UC VIA

Lektor Jan Bjerregaard, Københavns Professionshøjskole

Underviser ved den frie lærerskole, Simon Finnerup

 

5. Redaktører og forfattere og andet:

Redaktør Camilla Rohde Søndergaard

Redaktør Erik Schmidt

Redaktør Annette Lind

Asbjørn Nielsen, Efterskoleforeningen

Forfatter Lærke Grandjean

Forfatter Anne-Marie Vestergaard

Forfatter Hugo Hørlych Karlsen

Forfatter Kathrine Assels

 

Begrundelse og underskrifter blev sendt til universitetets ledelse mandag den 12. december 2022.

Indsigelse vedrørende varslet afskedigelse

I forbindelse med en større fyringsrunde på DPU modtog jeg d. 29. november 2022 et afskedigelsesvarsel fra instituttets leder. Man kan læse varslingsbrevet her: http://www.thomasaastruproemer.dk/indlaeg-og-artikler-om-institutleder-claus-holms-afskedigelsesvarsel.html.

Siden blev sagen diskuteret i mange medier

Nedenfor kan man læse min indsigelse, som blev sendt til universitetets ledelse og HR-partner d. 12. december 2022. Jeg offentliggør indsigelsen, fordi jeg mener, at den har relevans for mere principielle diskussioner vedrørende forskningsfrihed og pædagogik.

(I teksten har jeg anonymiseret to navne)

 

                                                                                  Aarhus, d. 12. december 2022

Indsigelse vedrørende varslet afskedigelse

Jeg er d. 29/11-2022 blevet varslet opsagt efter 15 års ansættelse ved DPU, Aarhus Universitet. Jeg gør hermed indsigelse imod varslet, fordi det efter min opfattelse ikke har noget sagligt grundlag, og fordi det muligvis er i strid med grundlæggende videnskabelige principper, som er tiltrådt af Aarhus Universitet. I det følgende vil jeg begrunde disse konklusioner i fire afsnit:

A. De fire afskedigelseskriterier

B. Det femte kriterium

C. Forsknings- og ytringsfrihed på Aarhus Universitet

D. Offentlig debat om sagen

Partshøringen er vanskeliggjort af, at jeg ikke har fået oplyst hvilke oplysninger, der er lagt til grund for varslingen. Nærværende høringssvar er derfor et forsøg på at oplyse sagen i overensstemmelse med dens faktiske omstændigheder.

 

A. De fire afskedigelseskriterier

I varslingsbrevet og ved en efterfølgende varslingssamtale gennemgik institutleder Claus Holm fyringsrundens fire afskedigelseskriterier, som vedrører hhv. forskning, undervisning, kollegiale forhold samt mangelfuld kvalitet i opgaveløsningen.

Varslingen påstås at bero på en ”samlet vurdering” med baggrund i disse kriterier.

Men denne konklusion kan ikke have sin rigtighed, eftersom jeg præsterer i top på alle fire kriterier, jf. følgende:

 

Kriterium 1: Jeg har en omfattende publikationsvirksomhed med syv store monografier, fire indflydelsesrige antologier samt et utal af danske og internationale artikler og papers, og jeg formidler og debatterer min forskning bredt, både i Danmark og internationalt, jf. AU’s publikationssystem Pure.

F.eks. har jeg så sent som i 2022 udgivet en 576-sider lang fagfællebedømt og anmelderrost monografi Skolens formål – dannelse, splittelse og uniformativering, som er financieret af midler fra Aarhus Universitets Forskningsfond. Og der er en ny stor bogudgivelse på vej i 2023: I skolereformens kølvand – kritik, justering og bekræftelse. Desuden blev jeg allerede i 2014 erklæret professorkvalificeret. Endelig har jeg modtaget to pædagogiske priser, f.eks. den prestigefyldte nordiske forskningspris, Ahlström-prisen, i 2019, som uddeles i regi af ”Nordic Educational Research Association” (jf. bilag 1+2).

En lang række førende internationale og danske forskere har fremhævet betydningen af mit videnskabelige arbejde (jf. bilag 3). F.eks. har fire forskere ved Oslo Metropolitan University skrevet følgende i det norske forskningsmagasin Khrono.no, d. 11. december 2022:

”I et nordisk perspektiv er Rømer et kjent navn, både fagpedagogisk og universitetspolitisk. Vi kjenner ham som en aktiv, selvstendig forsker med evne til å problematisere og belyse pedagogiske spørsmål fra perspektiver som ikke er selvklare eller synlige for mange av oss andre. Rømers tenking har påvirket flere av oss. Han berører den pedagogiske grunnlagspedagogikken, og dermed berører også hans faglighet universitetspolitikken.”

(professor Kim Gunnar Helsvig, professor Per Anders Aas, lektor Erik Ryen og 1.amanuensis Knut Ove Æsøy)

En lignende vurdering finder man hos elleve fremtrædende og højt respekterede danske forskere og fagpersoner, som i Politiken, d. 7. december 2022, omtaler min forskning som ”imponerende produktiv og overordentlig selvstændig”. De skriver også følgende: ”Rømer er således både forskningsmæssigt og i den offentlige debat en væsentlig stemme for DPU som pædagogisk universitetsinstitut”.

(De elleve fagpersoner er professorerne Svend Brinkmann (AAU), Hans Siggaard Jensen (DPU, em.), Stig Brostrøm (DPU, em.), Ole Wæver (KU), Heine Andersen (KU), Bent Meier Sørensen (CBS) og Jakob Egholm Feldt (RUC) + lektor Asger Sørensen (DPU) + hhv. lektor og docent ved VIA UC, Niels Jakob Pasgaard og Jan Jap Rothuizen + gymnasielærer Mikael Busch).

Kort sagt: Jeg udfører mit arbejde upåklageligt og mere til, når det kommer til kriterium 1.

 

Kriterium 2: Jeg har i mange år haft udmærkede evalueringer af undervisning, vejledning og modulkoordination (jf. bilag 4). Endvidere lever jeg op til de normer, der er påkrævet i det almindelige aftalesystem. Ved den seneste sommeropgørelse i timeregistreringssystemet Vipomatic havde jeg 348 overarbejdstimer, hvilket har været den generelle tendens under hele min ansættelse.

Desuden står min dør altid åben for studerende, og jeg har i forbindelse med afskedigelsesvarslet fået meget flotte kvalitative tilbagemeldinger fra mange tidligere studerende (jf. bilag 5).

Der er altså heller ikke noget at udsætte på mit arbejde under kriterium 2

 

Kriterium 3: Jeg har gode kollegiale relation til alle, jeg arbejder sammen med. Jeg hilser pænt på alle og deltager aktivt og gerne både i min faglige afdelings og i campus Aarhus’ faglige og sociale aktiviteter til folks og lokale lederes almindelige tilfredshed (jf. bilag 6-8).

F.eks. indledes det seneste MUS-referat fra november 2021, som er underskrevet af afdelingsleder, XXXX,, med følgende sætning:

”Samtalen blev holdt i en god og konstruktiv ånd. Der blev ikke anmeldt faglige eller kollegiale problemer af nogen art, tværtimod”

Og d. 30/11 skrev leder af DPU’s Campus Aarhus, XXXX, følgende i en mail:

”At du er indstillet til afskedigelse er svært at begribe. For du har for mig altid været en klog og højt værdsat kollega, som har deltaget og bidraget som få i faglige og sociale arrangementer på campus Aarhus. Dertil kommer, at du jo er produktiv, så vi andre bare måber – og at din forskning åbenlyst bliver læst og værdsat i professionsfeltet.”

Derudover har jeg været blandt de mest aktive kritikere af den aktuelle fyringsrunde, bl.a. for at beskytte mine kollegaer. Ved andre lejligheder har jeg også helt uegennyttigt forsvaret kollegaer, f.eks. i forbindelse med flytning af Center for Børnelitteratur i 2012 og ved fyringsvarsler af tre pædagogiske filosoffer i 2010.

For en del år siden, i 2012 og 2015, var der to klager over mit kritiske arbejde. Begge klager udsprang af faglige miljøer, som stod den nuværende institutledelse nær. De personer, der klagede over mig, hævdede, at nogle af mine kritiske indlæg var ukollegiale, selvom jeg ikke kendte de pågældende, hverken personligt eller samarbejdsmæssigt. Mine indlæg handlede da også udelukkende om faglige og skolepolitiske emner, og de lå klart inden for almindelige normer for faglig og offentlig debat.

Begge disse klager blev derfor også fuldstændigt afvist af universitetets ledelse; den seneste af klagerne blev endda afvist med direkte henvisning til universitetets officielle ”regler om ansvarlig forskningspraksis, §6). Jeg vil også nævne, at denne sidste klage er bogført i professor Heine Andersens monografi, Forskningsfrihed – ideal og virkelighed. Her er klagen et af de særligt fremhævede eksempler på overgreb mod forskningsfriheden og dermed også på et overgreb mod den virkelige videnskabelige kollegialitet.

Mit kritiske arbejde lever med andre ord fuldt ud op til universitetets videnskabelige og kollegiale standarder. Siden 2015 har jeg da heller ikke hørt mere til disse problemstillinger.

Jeg har dog ud af de seneste ugers processer fået en fornemmelse af, at denne forveksling af kollegialitet og kritik, som altså fandt sted i 2012 og 2015, også kan have betydet noget for den aktuelle varsling. Men hvis det passer, så vil det – i lyset af afgørelsen i 2015 – være ensbetydende med et stort problem for Aarhus Universitets og DPU’s status som videnskabelig institution. Jeg vender tilbage til dette tema sidst i indsigelsen.

Lad mig konkludere på kriterium nr. 3: Jeg har samlet set udvist overordentlig stor ”vilje og evne til kollegialt samarbejde”, som der står i kriteriet; både på det sociale, det faglige og det principielle plan.

 

Kriterium 4: Jeg har en god kvalitet i udførelsen af mine opgaver for DPU. Jeg mindes faktisk ikke at have haft klager i forbindelse med opgaveudførelsen, tværtimod. Jeg tror heller ikke, at jeg nogensinde har sagt nej til at påtage mig en opgave for instituttet, og jeg har altid bestræbt mig på at udføre mine arbejdsopgaver i en venlig og pligtopfyldende ånd.

Jeg har da heller aldrig – i mine snart 15 år som ansat ved Aarhus Universitet – modtaget påtaler af nogen art, f.eks. i forbindelse med forskningstilsyn eller andet.

Dertil kommer, at jeg i 2016 – altså efter de to uretmæssige klager, som forvekslede kollegialitet og kritik – fik tildelt et lektor C-tillæg, som gives for en ”kontinuerlig, højt kvalificeret indsats” og for en ”fremragende indsats”.

Endelig vil jeg henlede opmærksomheden på, at alle de MUS-referater, som jeg er i besiddelse af, er entydigt positive på alle fire kriterier (jf. bilag 6-8).

Der er altså heller ikke nogen problemer på kriterium 4, tværtimod.

 

Konklusion på de fire kriterier og den samlede vurdering:

Varslet kan derfor ikke begrundes ud fra nogle af de fire nævnte kriterier, som derfor i sagens natur heller ikke kan understøtte en negativ ”samlet vurdering” af mit virke.

Der kan derfor heller ikke være tale om, at mit arbejdes omfang, kvalitet og betydning skulle høre til blandt de svageste 5-10% af DPU’s ansatte.

Ovennævnte kendsgerninger gør, at varslingen bør trækkes tilbage. I modsat fald er der ingen forbindelse mellem fyringens regler/kriterier og sagens empiriske realiteter/ materielle indhold.

 

B. Det femte kriterium

I varslet er der også et slags ’femte kriterium’, som handler om, hvad ”ledelsen vurderer, at der er behov for i forhold til Faculty of Arts, DPUs fremtidige opgavevaretagelse”.

Her må man som udgangspunkt antage, at denne ”fremtidige opgavevaretagelse” indbefatter et behov for forskning og undervisning i mine to primære faglige områder, dvs. i Pædagogisk Filosofi og Generel Pædagogik. Denne antagelse hviler på to ting: Dels på ledelsens tilkendegivelse af, at den ikke ønsker at nedlægge uddannelser, og dels på at der aktuelt er indgået flere frivillige aftrædelsesaftaler inden for netop disse to områder. Mine egne ekspertområder bidrager i høj grad til at dække dette nu forøgede opgavebehov, endda på en meget bred og fleksibel måde. Der er derfor ikke nogen sammenhæng mellem afskedigelsen og den ”fremtidige opgavevaretagelse”.

Dertil kommer, at dette ”femte kriterium” i sagens natur ikke bør anskues løsrevet fra de fire andre kriterier, hvor jeg som nævnt udfører mit arbejde upåklageligt.

Endvidere er det svært at forstå, at et stort og selvstændigt videnskabeligt virke med pædagogikkens formål nu ikke mere kan være en del af DPU’s ”fremtidige opgavevaretagelse”. Jeg er nok DPU’s eneste og i hvert fald den mest fremtrædende forsker inden for dette emne, som vel at mærke i disse år diskuteres bredt i mange faglige og politiske kredse; en diskussion som jeg i selv i høj grad har bidraget til at fremme.

Jeg præsterer altså fortræffeligt på det ”femte kriterium”, med mindre udtrykket ”fremtidig opgavevaretagelse” henviser til emner, som ligger uden for min forestillingsevne.

 

C. Forsknings- og ytringsfrihed på Aarhus Universitet

Endelig har jeg noteret mig, at institutledelsen og jeg igennem årene har haft meget forskellige faglige og skolepolitiske analyser og synspunkter, og at ledelsen ved tidligere lejligheder har haft problemer med at skelne faglig uenighed fra personalemæssige emner, jf. f.eks. punkt A, kriterium 3. Jeg er i tvivl om, hvorvidt denne uenighed har spillet ind på varslingen; en tvivl som deles af mange i det videnskabelige miljø (jf. bilag 3).

I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på universitetets ”Politik for forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis” fra d. 8. juni 2022, hvor der står følgende:

”Den højeste kvalitet kræver ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed i alle institutionens forskningsaktiviteter med respekt for forskningsfriheden og i et forskningsklima med en levende, åben og kritisk videnskabelig diskussion inden for og mellem forskellige forskningsområder og -traditioner.” (min kursivering)

Jeg vil også nævne universitetets ”Erklæring: Ytringsfrihed for medarbejdere og studerende på Aarhus Universitet” fra d. 7. april 2022. Her står der følgende:

”Den akademiske frihed er grundlaget for universitetets virke. Forskningsfrihed, tankefrihed og ytringsfrihed er nøje forbundet med akademisk frihed, hvis essens er friheden til at søge og formidle viden, erkendelse og forståelse. Det gælder både forskning, uddannelse og samarbejde.” (min kursivering)

Eftersom en af landets førende pædagogiske kritikere nu uden saglig begrundelse fratages sin plads og stemme i universitetets haller, så brydes med princippet om en ”levende, åben og kritisk videnskabelig diskussion” og med den akademiske friheds ”essens”.

Med beslutningens manglende saglighed, med forvekslingen af kritik og kollegialitet og med den omtalte faglige og politiske uenighed in mente, så er der samlet set grundlag for at formode, at varslingen ikke lever op til videnskabens grundlæggende etiske og filosofiske principper. I så fald bør man – for at undgå at både landets pædagogik og Aarhus Universitets omdømme tager skade – gentænke DPU’s videnspolitiske organisation.

 

D. Offentlig debat om sagen

Til sidst vil jeg sige, at fyringsvarslet har skabt en omfattende offentlig debat, hvor en række fremtrædende danske og udenlandske forskere og intellektuelle har kritiseret varslingen og dens filosofiske og politiske konsekvenser på det kraftigste, bl.a. via offentlige breve og to store underskriftsindsamlinger (jf. bilag 3). Også mange folk fra skoleverdenen har protesteret. Alle indlæg og artikler om sagen, hvoraf langt de fleste deler forskellige elementer af ovenstående analyse, kan tilgås via dette link:  http://www.thomasaastruproemer.dk/indlaeg-og-artikler-om-institutleder-claus-holms-afskedigelsesvarsel.html

En så omfattende støtte bekræfter den konklusion, som jeg i forvejen har argumenteret grundigt for, nemlig at varslet er ubegrundet og muligvis også er imod videnskabelig etik.

 

Med venlig hilsen

Thomas Aastrup Rømer

Lektor ved DPU, Aarhus Universitet

 

Bilag:

Bilag 1: Curriculum Vitae, prisudtalelser og professorbedømmelse

Bilag 2: Publikationsliste

Bilag 3: Underskriftsindsamlinger og brev til ledelse

Bilag 4: Evaluering af modulet Almen Pædagogik, 2022

Bilag 5: Udtalelser fra tidligere studerende

Bilag 6: Referat fra MUS-samtale 2018

Bilag 7: Referat fra MUS-samtale 2019

Bilag 8: Referat fra MUS-samtale 2021

DPU’s angreb på pædagogik, indlæg fra d. 7.-8. december

Nedenfor kan man læse seks indlæg om den aktuelle fyringssag. Teksterne, som er skrevet d. 7-8. december, står også på min facebook-væg, hvor de kan tilgås med ledsagende kommentarer.

De seks indlæg er følgende:

1. Fyringssagen dækkes af norsk medie

2. Angående underskriftsindsamlingen imod fyringerne på DPU

3. Klumme af Christian Egander Skov

4. Læringsrevolutionen samler tropperne

5. Ukollegial konspiration og videnskabelig praksis

6. Skifter AU mening om DPU?

 

1. Fyringssagen dækkes af norsk medie

Det norske forskningsmagasin, Khrono, har bragt sin anden artikel om DPU-fyringen. Denne gang skriver mediet om den aktuelle underskriftsindsamling, som er initieret af 11 fremtrædende fagpersoner.

Journalisten har interviewet en af initiativtagerne, professor Heine Andersen, som i sine udtalelser følger logikken i indsamlingens ledsagende tekst; en tekst der i dag bringes i Politikens papiravis:

For det første forstår Heine Andersen ikke begrundelserne for den almene fyringsrunde.

– ”Fem millioner kroner på et stort fakultet er jo ikke veldig mye penger. Det lyder merkelig at man ikke skulle kunne finne andre måter å spare de pengene på”.

Derudover har Andersen følgende markeringer med udgangspunkt forhold til min egen sag:

– ”En kan ikke frigjøre seg fra mistanken om at det er snakk om en form for represalier mot en kritisk forsker for å lukke munnen på ham”

– ”Det er ingen som angriper den faglige produktiviteten og dyktighet, han er internasjonalt anerkjent og svært produktiv. Han har også hatt betydning i debatten om utdanningspolitikken, der han har representert en linje som har gått mot den dominerende linjen. Det er en profilert person som har uttrykt seg kritisk. Det er jo et varsel om at det skal man ikke gjøre”

– ”Det er et fryktregime mange steder, på grunn av den autokratiske ledelsesformen som har utviklet seg ved danske universiteter. Folk er redde for å uttale seg”

Med andre ord: Tavsheden vil brede sig på universitetet og derfra ud i hele samfundet, så man ikke i fremtiden vil kunne regne med forskningens resultater eller generelt med de aktivitetsformer, som er forbundet med videnskabelig aktivitet.

Journalisten skriver da også, at Heinesen samlet set mener, at ”Oppsigelsesvarslene er et alvorlig slag mot den akademiske friheten”.

I 2019 skrev Heine Andersen en stor bog, som netop hed “Forskningsfrihed – ideal og virkelighed”. I den bog får man nærmest en forklaring på den aktuelle sags eksistens.

https://khrono.no/akademikeropprop-mot-oppsigelser-forsterker-et-fryktregime/740382

 

2. Angående underskriftsindsamlingen imod fyringerne på DPU

Jeg har lavet en liste over nogle af dem, der har skrevet under med deres evt. ledsagende begrundelser. Skriv til mig, hvis der mangler noget/nogen, eller hvis nogen gerne vil tages af listen.

http://www.thomasaastruproemer.dk/underskriftsindsamling-imod-fyringer-paa-dpu.html

 

3. Klumme af Christian Egander Skov

Redaktør og forfatter, Christian Egander Skov, er en af landets vigtigste borgerlige stemmer, både som redaktør for tidsskriftet Critique og i hans nye bog ”Borgerlig krise”.

Han støttede også Merete Riisagers arbejde med at bringe pædagogikken tilbage til dens naturlige tilstand. Det skete i en stor kronik i Politiken i 2018, som han skrev sammen med mange af dannelsens folk, f.eks. Peter Kemp, Niels Jakob Pasgaard, Lene Tanggaard, Brian Degn Mårtensson og flere andre. Egander Skov er en “uren pædagog”, som vi kalder det i min butik.

Nu har han så begået en veloplagt klumme i Berlingske, hvor han gennemgår min fyringssag.

Bare titlen, “På DPU må en god krise ikke gå til spilde”, tyder på en god interesse for situationen.

Først ridser han de faglige fronter op, og undervejs er der er fyldt med overraskende hyperlinks.

Dernæst gør Egander Skov lidt veloplagt grin med universitetets hemmelighedskræmmeri:

”Nu er der naturligvis ingen, der med sikkerhed kan sige, at Rømers afskedigelse har noget som helst at gøre med det anspændte forhold til institutlederen. Det hele kan være helt tilfældigt – ligesom når oligarker falder ud ad vinduerne i Rusland.”

Og sidste konkluderer han i følgende smukke sætninger:

”Derfor er Rømers stemme vigtig. Det er en modstandsrøst. Den er egensindig. Umulig at sætte i bås. Alt for villig måske til at sætte sig selv i sin egen bås. Hvad skal man dog stille op? Nogle gange vil man krone ham med laurbær og andre gange tømme en skoldhed suppeterrin i skødet på ham. Han er som hvepsen, der summer insisterende om hovedet på magten og fryder sig over at stikke.”

Mange tak til Christian Egander Skov.

https://www.berlingske.dk/kommentatorer/paa-dpu-maa-en-god-krise-ikke-gaa-til-spilde?referrer=RSS

 

4. Læringsrevolutionen samler tropperne

31 lektorer fra DPU har skrevet et åbent brev. Først sendte de brevet rundt på de indre linjer til hele DPU og til universitetets ledelse. Og i dag har de så publiceret brevet på folkeskolen.dk.

Tendensens læringspolitiske og almenpædagogiske profil bæres især frem af fremtrædende folk, der står institutlederens ideologi nær, f.eks. Lars Qvortrup, Jeppe Bundsgaard og Lars Geer Hammershøj. Også Morten Nissen, som var en central støtte for Dorte Staunæs’ klager i 2015, ligesom også Holm og Qvortrup var, er medunderskriver.

Det er netop denne almenpædagogiske konstellation, som disse personer udspringer af, som jeg har kritiseret siden 2010 i adskillelige tykke bøger.

Der er også flere andre, men de er mere anonyme i den store sammenhæng. Der er også et par deciderede undtagelser fra logikken, men det lader jeg ligge.

Forfatterne indleder med at fritage AU som sådan for ansvaret for fyringsrunden, og Claus Holm fritages for sit ansvar for de konkrete fyringer. I stedet skydes skylden entydig på politikerne. Dermed adskiller forfatterne sig radikalt fra analysen hos de 11 fagpersoner, der har igangsat underskriftsindsamlingen i solidaritet med DPU, hvor netop AU’s og Holms ansvar blev fremhævet.

Denne forskydning resulterer i en de facto accept af afskedigelsernes bagvedliggende ideologi; det vil sige en støtte til konkurrencestatens ideologi, som den viser sig i nogle af AU’s ledelses centrale dokumenter, som ledte til selve fyringsrunden, og ikke mindst til Claus Holms særlige pædagogisering af konkurrencestaten. Det er netop denne ideologi, som via Holms ”samlede vurdering” har kunnet udskille mit arbejde som irrelevant for DPUs ”fremtidige opgavevaretagelse”, som der står i varslingsskrivelsen.

Undervejs i indlægget sker det noget problematisk med hhv. kritik- og kollega-begrebet:

A. Kritik

Forfatterne roser Holm for hans åbenhed og for hans interesse for forfatternes forskningsområder. Det lyder som et meget dejligt sted.

Forfatterne skriver også, at den ”kritiske forskning lever i bedste velgående på DPU”. Måske kommer de frem til den konklusion, fordi de – som der står – opererer med ”forskellige forståelser af, hvad kritik er”. Men det er altså slut nu med disse “forskellige forståelser”, må man forstå, eftersom den mest kritiske stemme nu fjernes.

Fra nu af er det den af institutledelsen accepterede kritik, der altså ”lever i bedste velgående”.

Men denne underdanige kritik gælder ikke den filosofiske og almenpædagogiske kritik af DPU’s forudsætninger. Denne grundlæggende kritik betragtes nu som ukollegial og konspiratorisk, som jeg har fået at vide andetsteds. Lidt som da Merete Riisager blev sammenlignet med Donald Trump. Det er den nye “forståelse af, hvad kritik er”.

Derfor kan Qvortrup og hans “kolleger” som sagt konkludere følgende: “Den kritiske pædagogiske forskning lever i bedste velgående på DPU”. Man har udelukket kritikken i kritikkens eget navn.

Den almenpædagogiske tendens hos forfatterne er netop den blanding af systemteori, kompetencetænkning, poststrukturalisme og skolereformsaffirmativitet, som jeg og mange andre har kritiseret siden 2010. Det er læringens sprog, som arbejder i hele indlæggets grundforudsætning.

B. Kollegialitet

Det er læringsrevolutionen, der slår igen. Hvad det betyder, kan man f.eks. læse om i Lars Qvortrups og Jens Rasmussens bog “Skoleret”, hvor de vier et helt kapitel til omtalen af mit kritiske, dvs. ægte kollegiale, arbejde, som de dog ikke mener er ”kollegialt”.

Dette “kollega”-emne er også fremhævet i indlægget, der omtaler fyringskriteriets “evne eller vilje til kollegialt samarbejde”.

Jeg er helt enig i, at det er vigtigt, og derfor “samarbejder” jeg også godt med alle. Jeg forsøger også at være kollegial, når jeg beskytter kolleger mod flytninger og fyringer, f.eks. i 2010 og 2012 og aktuelt.

Men hvis “kollegialitet” og “kritik” forveksles, som Qvortrup f.eks. gør det i sin bog, så kollapser kritikken, og det samme gør det “kollegiale”.

Forfatternes indlæg er derfor udtryk for et sammenbrud i begreberne kritik og kollegialitet, og sammenbruddet er forårsaget af læringens begreb. Det skyldes, at disse to praksisser, kollegialitet og kritik, er knyttet til institutioner, formål og engagement, mens læringsbegrebet undergraver alle disse emner.

På den måde er DPU på vej væk fra videnskaben og fællesskabet.

https://www.folkeskolen.dk/dpu/debat-kollega-modsvar-i-debatten-om-afskedigelser-pa-dpu/4689601

 

5. Ukollegial konspiration og videnskabelig praksis

Hvis nogen skulle have interesse i en almenpædagogisk og uddannelsespolitisk forklaring på DPU’s historiske og aktuelle situation, så kan man læse mit bud på sagen i bogen ”Skolens formål – dannelse, splittelse og uniformativering”, som udkom i april 2022. Det er især bogens DEL 4, der omhandler emnet.

Bogen er ganske vist både anmelderrost, fagfællebedømt og finansieret af AU’s forskningsfond, men den er tabu på DPU, hvor man har travlt med at fremme helt andre læringspolitiske dagsordner.

Efter de helt nye DPU-standarder for videnskabelig aktivitet, så er bogen helt klart både ”konspirationsteoretisk, trumpsk og ukollegial”, som gammeldags videnskabelig og filosofisk aktivitet hedder i de kredse.

Men andre er åbenbart glade for den gamle marginaliserede og “ukollegiale” praksis:

F.eks. har dr. Paul Adams fra det skotske University of Strathclyde underskrevet underskriftsindsamlingen imod fyringerne på DPU, ledsaget af følgende pæne kommentar om mit arbejde:

“Academic freedom is vital, as indeed is all freedom. The awful actions of HE leaders in this instance are deplorable and demonstrate the creeping desire of all in power to control both people and the narrative. I know Thomas’ work well, and his paper at INPE in 2022 was quite simply excellent. He is an excellent scholar and a true friend to educational professionals, communities and countries across Scandinavia and beyond.”

Og den norske professor i pædagogik, Solveig Østrem, er inde på noget lignende i denne kommentar:

”Thomas Aastrup Rømer er blant de viktigste og mest markante stemmene i dagens pedagogiske debatt og et lysende eksempel på en forsker som tar sitt samfunnsansvar på alvor. Han er også en betydningsfull forsker og sterk forsvarer av pedagogikk som selvstendig disiplin. En oppsigelse av Rømer vil ta kvelertak på den åpne, offentlige debatt og erstatte akademisk frihet og sannhetssøken med taushetskultur og frykt. Dersom DPU ønsker å bevare sin troverdighet som akademisk institusjon, er det maktpåliggende at oppsigelsen trekkes tilbake.”

Imens putter DPU sig i læringskollegialitet, hvilket er det modsatte af videnskabelig kollegialitet.

Mange tak til Paul Adams og Solveig Østrem.

 

6. Skifter AU mening om DPU?

Aarhus Universitet har fået ny bestyrelse og ny økonomidirektør. Denne atmosfære af vadested kan sagtens have bidraget til fornemmelsen af kaos i forbindelse med universitetets angreb på DPU.

På universitetets officielle medarbejderside bringes et interview med den nye bestyrelsesformand, Birgitte Nauntofte. Man må formode at artiklen er tjekket af i alle ender og kanter.

Nauntofte får sagt nogle helt fantastiske ting. Artiklen bør efter min mening føre til en omgående tilbagetrækning af de varslede afskedigelser på DPU; afskedigelser som jo alene berører DPU, og som angiveligt skyldes, at man mangler sølle 5 mio. kroner.

Lad os se på sagen. Der er fire punkter, og I kan godt glæde jer til det fjerde:

For det første får vi at vide, at økonomien godt nok er lidt presset og usikker, men at egenkapitalen stadig svinger inden for de grænseværdier, som bestyrelsen har besluttet:

”Bestyrelsen har tidligere besluttet, at universitetets egenkapital skal ligge et sted mellem 7,5 og 12,5 procent af omsætningen; med en målsætning på 10 procent. De seneste år har den ligget over den øvre grænse, men med årets resultat forventes egenkapitalen i forhold til omsætningen at komme tæt på den nedre grænse, og derfor skal universitetet på længere sigt have genoprettet egenkapitalen.”

Så ingen egentlige problemer. Kun et ”længere sigt”.

For det andet siger Nauntofte, at man sagtens kan bruge egenkapitalen som ”buffer i dårlige tider”.

”Egenkapitalen og afkastet på den har muliggjort en række faglige investeringer de seneste år, men egenkapitalen kan også bruges som buffer i dårlige tider.”

Men hvorfor tager man så ikke bare de 5 mio. kroner fra egenkapitalen, som jo er på ca. 900 mio.?

Kan I så komme i gang. Og gerne inden weekenden.

For det tredje er Nauntofte fuld af optimisme. Hun taler ligefrem om, at universitetet er på en ”vækstrejse”:

”med universitetets ansvarlighed og kyndige ledelse er jeg overbevist om, at universitetet får afbødet konsekvenserne i årene, der kommer, samtidig med at vi fortsætter den vækstrejse, universitetet er på”

Og så – for det fjerde – kommer så den allermest fantastiske sætning:

Der står, at især fakultetet ARTS, som DPU jo hører under, har ”særlige udfordringer”, men at universitetet vil være “solidarisk”:

”I den situation agerer universitetet solidarisk, og de øvrige fakulteter og Fællesadministrationen har også skullet bidrage med budgetforbedringer for at skabe balance i økonomien.”

Men det er jo lige netop det, man ikke har gjort!!!???

Der er to mulige fortolkninger af denne artikel:

Enten er universitetets ledelse ved at skifte mening om DPU. You know: ny formand og nye vinde. I så fald er alle problemer pludselig løst og alle sms’er er slettet.

Eller også er denne artikel den mest ydmygende manifestation af et universitetspolitisk kollaps, jeg nogensinde har oplevet.

Under alle omstændigheder står DPU nu helt uden institutionel begrundelse for fyringerne.

https://medarbejdere.au.dk/nyheder/nyhed/artikel/et-stort-underskud-i-2022-laegger-pres-paa-aus-budget-for-2023

Underskriftsindsamling imod fyringer på DPU

11 fremtrædende forskere og fagfolk har igangsat en underskriftsindsamling om fyringerne på DPU. De kritiserer både fyringerne generelt og også specifikt min egen fyringssag, f.eks. i følgende citat:

”Rømer er således både forskningsmæssigt og i den offentlige debat en væsentlig stemme for DPU som pædagogisk universitetsinstitut. At denne angiveligt saglige fyringsproces kan ende med at pege på netop Rømer som en af de seks VIP’ere, man bedst kan undvære, ud af DPU’s over hundrede forskere, forekommer os helt uforståeligt.”

Initiativets navne og begrundelser, som både står på dansk og engelsk, fremgår af dette link, hvor der også er mulighed for at skrive under: https://www.skrivunder.net/stop_fyringerne_pa_dpu

Gruppen kalder sig “Gruppen for akademisk frihed på DPU”. Et smukt navn.

Underskriftsindsamlingens begrundelser er også bragt som debatindlæg i Politiken, d. 7/12 (papiravis). https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art9109703/Ledelsen-af-DPU-vil-fyre-sine-kritikere

Der er i skrivende stund 1727 underskrifter (pr. d. 6/1-2023). Jeg opdaterer teksten løbende.

Jeg er meget glad for alle underskrifter. Men til brug for den offentlige debat har jeg alligevel tilladt mig at fremhæve de signaturer, som har en offentlig stemme, og/eller hvis arbejde jeg er særlig bekendt med. Jeg har også noteret deres ledsagende kommentarer. Endelig vil jeg sige, at jeg – bortset fra i listen med initiativtagerne – ikke har noteret, om folk er “emeritus” eller ej.

Skriv endelig, hvis jeg har overset noget/nogen, hvis I vil fjernes fra listen, eller hvis jeg har fået galt fat i en titel osv.:

Her er listen, som jeg har opdelt i fem grupper

 1. De 11 Initiativtagere
 2. Universitets- og professionshøjskoleverdenen
 3. Skole- og gymnasieverdenen
 4. Tidligere studerende ved DPU
 5. Andre

(Jeg vil også nævne, at der har været endnu en underskriftsindsamling, som er initieret i regi af “The Nordic Society for Philosophers of Education”)

 

1. De 11 Initiativtagere

Professor emeritus Heine Andersen, KU

Lektor Asger Sørensen, DPU: ”Forskningsfrihed er afgørende for både videnskab og demokrati.”

Professor Svend Brinkmann, AAU

Professor emeritus Stig Broström, DPU: ”Sølle 5 mio. kr. ligger til grund for, at DPU og Danmark skal miste prominente forskere. Men værst af alt er, at der er tale om politiske fyringer. Ledelsen benytter lejligheden til at skille sig af sine kritikere. Mage til udemokratisk handling er svær at opdrive.”

Professor Jakob Egholm Feldt, RUC

Professor emeritus Hans Siggaard Jensen, DPU

Professor Ole Wæver, KU

Lektor Mikael Busch, Kolding Gymnasium

Lektor Niels Jakob Pasgaard, UC VIA

Docent Jan Jaap Rothuizen UC VIA: ”To forhold falder mig for brystet: det ene er den manglende transparens der dermed begrunder mistænksomhed i forhold til motiver og egentlige kriterier, det andet at Thomas Rømer er én af de ganske få her til lands som har et indgående kendskab til pædagogik som en selvstændig disciplin, med egne værdier, antinomier og forståelsestilgange -en kontinental tradition, som man i DK i praksis har sin egen fortolkning af og er loyal overfor, men som man på teoretisk plan siden Grue Sørensen holdt på KU (i 1974) har tilsidesat, overset, negligeret og marginaliseret. Hvilket jo sker igen nu her med fyringsvarslet.”

Professor Bent Meier Sørensen, CBS

 

2. Universitets- og professionshøjskoleverdenen

A. Udenlandske universiteter

Professor Solveig Østrem, Oslo Metropolitan University: ”Thomas Aastrup Rømer er blant de viktigste og mest markante stemmene i dagens pedagogiske debatt og et lysende eksempel på en forsker som tar sitt samfunnsansvar på alvor. Han er også en betydningsfull forsker og sterk forsvarer av pedagogikk som selvstendig disiplin. En oppsigelse av Rømer vil ta kvelertak på den åpne, offentlige debatt og erstatte akademisk frihet og sannhetssøken med taushetskultur og frykt. Dersom DPU ønsker å bevare sin troverdighet som akademisk institusjon, er det maktpåliggende at oppsigelsen trekkes tilbake.”

Dr. Paul Adams, University of Strathclyde: “Academic freedom is vital, as indeed is all freedom. The awful actions of HE leaders in this instance are deplorable and demonstrate the creeping desire of all in power to control both people and the narrative. I know Thomas’ work well, and his paper at INPE in 2022 was quite simply excellent. He is an excellent scholar and a true friend to educational professionals, communities and countries across Scandinavia and beyond.”

Lektor Piotr Zamojski (fremtrædende polsk pædagogisk filosof): “Although I may disagree with the work of Thomas from time to time, his work in philosophy of education is exceptional, inspirational and of world-leading quality. Firing him from the DPU seems absurd.”

Lektor Joris Vlieghe (fremtrædende belgisk pædagogisk filosof): “I completely agree with the concerns explained in this petition. This decision is unreasonable and undeserved. I know Thomas Römer as an excellent and important scholar of international allure. Hence I have no reservations whatsoever to sign this petition and I hope AU will come back on this unacceptable decision.”

Professor Malesevic Sinisa, University College Dublin: “Support from University College, Dublin.”

Professor Carl Cassegård, Göterborg Universitet

Førsteamanuensis Mari Pettersvold, Universitetet i Sørøst-Norge

Lektor Karolina Enquist Källgren, Stockholm Universitet

Lektor Mikela Lunddahl Hero, Gøteborg Universitet

Professor Stefan Ramaekers, KU Leuven (Belgien)

Professor Antonio Campillo, University of Murcia, Spanien, ex-præsident for REP (det nationale spanske filosofinetværk) og RFI (det ibera-amerikanske filosofinetværk)

Professor Juan Carlos Siurana Aparisi, Valencia Universitet

Professor Joaquin Valdivielso,

Professor Emilio Martínez Navarro, University of Murcia (Spanien)

Lektor Tomeu Sales, University of the Balearic Islands (Spanien)

Professor Salvador Tarodo, University of Leon (Spanien)

Professor Theo Hug, University of Innsbruck

Professor Clarissa Pepe Ferreira, University of Malaga

,Lektor SunInn Yun, Incheon National University, South Korea

Ph.d. Hans Schildermans, University of Vienna

Lektor Kai Wortmann, Friedrich-Schiller-Universität Jena

Professor Emmanuel Picavet, Pantheon-Sorbonne University (Paris): “L’université d’Aarhus, que j’ai eu le plaisir de visiter dans sa branche près de Copenhague, est un établissement sérieux et renommé qui ne devrait pas tomber dans de telles pratiques!”

 

B. Danske universiteter

Professor Henning Salling Olesen: ”Det ligner selektiv, politisk fyring.”

Professor Jacob Dahl Rendtorff

Professor Palle Rasmussen

Professor Klaus Rasborg

Professor Jeppe Læssøe

Professor Hanne Foss Hansen

Professor Peter Nedergaard: Fyringen af Thomas Aastrup Rømer er åbenbart urimelig

Lektor Anne-Marie Eggert Olsen

Lektor Henrik Vase Frandsen

Lektor Sune Frølund

Lektor Karen Bjerg Pedersen

Lektor Hans Dorf

Lektor Nikolaj Nottelmann: “Næstformand for Dansk Filosofisk Selskab. Lektor i filosofi, SDU.”

Lektor Søren Langager: ”Fyringerne på netop DPU handler mere om universitetspolitik end om økonomi, selvom de af AU-ledelsen centralt begrundes hermed.”

Lektor Lejf Moos: ”Det er meget nødvendigt at råbe op, når nogen agerer så ideologisk fordummende som denne ledelse.”

Lektor Svend-Erik Holgersen: ”Åbenhed i beslutning om fyringer er afgørende for universitetets troværdighed. Det gælder både, om fyringer kunne være undgået og kriterier for, hvem der i givet fald skal fyres.”

Lektor Steen Beck: ”Jeg skriver ikke under, fordi jeg er enig med Rømer i et og alt. Faktisk er jeg meget ofte uenig med ham. Men Rømer har udvist et kæmpestort mod med sine advarsler i forhold til i forhold til en instrumentalisering af pædagogikken, og han har bidraget med et arbejde, som hos en uddannelsesforsker som mig har været til inspiration og også modsigelse i en tid, hvor der mere end nogensinde er brug for kritisk tænkning. Selvfølgelig kan det pædagogiske felt rumme Rømer; et institut er ikke et politisk parti, og de diskussioner der skal tages – også med Rømer – skal tages i det åbne offentlige rum. Ellers hører alting op!”

Lektor Jan Mejding

Lektor Torben Næsby: ”Anslag mod den kritiske forskning er uacceptabelt; nedskæringer inden for den pædagogiske forskning er ligeledes uacceptable.”

Lektor Casper Feilberg: ”Jeg skriver under, fordi jeg er bekymret over, at DPU og det pædagogiske miljø af alle institutter på hele AU skal spare så kraftigt, at det fører til en række fyringer. Hvor er rektor?”

Lektor Tone Saugstad

Lektor Adam Hyllested: ”DPU-ledelsen har enten begået fagpolitisk motiverede fyringer, herunder af faglige fyrtårne, eller på uprofessionel og uforståelig vis udsat sig selv for stærk mistanke herom og pådraget sig de klareste motiver. Begge dele er uhyrligt og på det niveau vist også helt uhørt i Danmark. Uanset hvad er selve processen med mailfyring og tavshed ved samtalen en skandale. Støtte fra KU-kollega til Rømer og hans fagfæller.”

Lektor Ole Morsing: “I stedet for akut at spare på tænkningen ville en god ledelse (på alle niveauer) i sin planlægning spare på pengene.”

Professor Fritz Henglein: “(…) Budskabet til dem, der følger Thomas Rømers og lignende sager, hvor lektorer og professorer i ‘permanente’ stillinger afskediges, specielt de unge og ambitiøse og dem der drømmer om at ‘do good’, er måske: Det er desværre farligt at ville være en højt specialiseret og uafhængig forsker på et dansk universitet (…).”

Professor Hans Thybo: “Det danske universitetssystem er blevet en bureaukratisk smeltedigel, styret af akademisk ukvalificerede ledere, der ikke tør tage personligt ansvar, hvor akademisk frihed undertrykkes og kritiske røster afskediges uden rimelig grund.”

Lektor Bernard Eric Jensen

 

C. Undervisere ved professionshøjskoler

Lektor Keld Skovmand

Lektor Ninon Schloss: ”Det er en skandale at fyre en person, der har kæmpet i årevis for at gøre pædagogiske problemstillinger synlige og forklare, hvor vigtige de er for hele samfundet.”

Lektor Karen Marie Hedegaard

Lektor Knud Moos: ”Min underskrift er udtryk for en mistro til de varslede fyringers grundlag og troværdighed – bl.a. forekommer sagen mere ideologisk end saglig-faglig”

Lektor Frank Juul Agerholm

Lektor Ole Gade-Lorentzen

Lektor Hans Krab Koed

Lektor Jesper Garsdal: ”Jeg er fuldstændig enig med den i teksten fremførte argumentation, og i, at det som sagen i er belyst i offentligheden er svært at se fyringerne som andet end et anslag mod den akademiske frihed”.

Lektor Johannes Adamsen: ”Jeg underskriver fordi man ikke ud fra de angivne kriterier forstår fyringen af Rømer, andet end disse har vi ikke. Er der kritikpunkter, fx af kollegial art, så skal det opspores med det samme som tjenesteproblemer og ikke gemmes under økonomisk tvang. Det kan af en oplyst offentlighed kun tolkes som fordækt og er ikke mit gamle universitet værdigt.”

Lektor Gitte Siggaard: Kritikkens frihed

Lektor Jane Lanng: ”Jeg skriver bl.a. under for at støtte kritiske og vedholdende stemmer i den pædagogiske forskningsverden. Stemmer jeg ikke altid er enig med, men som utrætteligt undersøger, hvad pædagogik er og bør være med en insisteren på pædagogikkens egenart, normativitet, bevægelighed og tradition i opposition til et reduktionistisk, instrumentelt syn på pædagogik.”

Seniorforsker Mikala Hansbøl: ”Jeg er enig!”

Lektor Hanne Tange: ”Jeg skriver under som medlem af et Akademisk Råd, hvor vi løbende drøfter ytringsfrihed og akademisk frihed. Fyringen af Thomas Aastrup Rømer skaber tvivl om i hvilket omfang universitetsansatte kan ytre sig kritisk omkring forholdene inden for en organisation, der siden Universitetsloven 2003 har været præget af en udpræget grad af topstyring.”

Lektor Andreas Kjeldsen: ”Jeg skriver under fordi jeg støtter den fri forskning og ikke bryder mig om magtmisbrug og ekskludering af kritisk konstruktive personer, som i bund og grund er dybt engagerede og ansvarlige.  Ukritiske ja-sigende nikkedukker i vores ledelser er den største trussel for frihed, demokrati og folkeoplysning. Trist når egoisme, opportunisme og mangel på dannelse undertrykker ytringsfriheden. Mvh Andreas Kjeldsen, lektor.”

Docent Thomas Thyrring Engsig

Lektor Stinus Storm Mikkelsen

Lektor Jacob Fogh Korterød

Lektor Keld Ørskov

 

3. Skole- og gymnasieverdenen

Debattør Lærke Grandjean

Skolelærer Erik Schmidt

Skolelærer Simon Malkenes

Lektor Uffe Gravers Pedersen

Skoleleder Peter Ulriksen: ”DPU skal bevare sin bredde, sit udsyn og den væsentlige debat om pædagogik i dens mange afskygninger inden for instituttets egne vægge. De grundige undersøgelser og de indspark, der er kommet fra Thomas Rømers hånd de sidste mange år, har været uundværlige i bestræbelsen på at skaffe et blik og et sprog for striden i det pædagogiske felt. Det er katastrofalt, fejt og polariserende at tage skridt til en fyring.”

Cand. pæd. Lonni Østergaard: ”Thomas Rømer skal selvfølgelig ikke fyres. Han indædte engagementet i pædagogisk filosofi og skoleliv er helt uovertruffen! Han er en glimrende formidler og en vigtig kritisk stemme i den pædagogiske debat. Thomas Rømer er både produktiv og yderst synlig, hvilket er vigtige egenskaber som forsker. Han er en glimrende formidler, og som tidligere studerende har jeg kun positivt at sige om ham som underviser.
Det er en skandale, at DPU’s ledelse har valgt at afskedige så vigtig en medarbejder”

Gymnasielærer Erik Jerlung

Lærer Anette Lind

Journalist Stig Wørmer: Jeg skriver under som protest imod vilkårligheden i disse fyringer.

Friskolemand Torsten Johannessen: ”Fordi Thomas er en højt kvalificeret forsker og formidler.”

Skoleleder Morten May: ”Thomas bidrag i debatten er helt uundværlige”.

Redaktør Thorkild Thejsen

Skoleleder Lasse Dalén Andersen: ”Vi har brug for Thomas Rømer i den pædagogiske debat”.

Skolelærer Mads Aagaard: ”Jeg har fulgt Thomas Aastrup Rømer i flere år, og han har givet mig en fortsat tro på, at mit arbejde som folkeskolelærer stadig kan kvalificere en modvægt til teststyrrede læringsideologier, som er ved at sejle hele folkeskolen ad helvede til.”

Gymnasielærer Jan Maintz: ”At dadle og at lovprise er to sentimentale operationer, der intet har med kritik at skaffe.”

Skolelærer Malene Avlund Hansen: ”Jeg skriver under, fordi jeg ikke har tiltro til, at fyringerne generelt hviler på et sagligt og fagligt grundlag. Dertil frygter jeg, at fyringerne vil fremme en mere ukritisk og ensidig forskning – og som en konsekvens medføre en ligeledes mere ukritisk og ensidig pædagogisk, didaktisk og pædagogisk-psykologisk tænkning og debat generelt.”

Skolelærer Niels Christian Sauer: “Fordi der er tale om skamløs forfølgelse af anderledes tænkende.”

Skolelærer Kasper Lund Resen

Skolelærer Astrid Schjødt Pedersen: “Jeg ønsker mangfoldighed og skæve vinkler i den pædagogiske debat og i forskningen.”

Underviser Vibeke Juel: ”Jeg skriver under, fordi kritisk fri og særligt kritisk fri pædagogisk forskning er under pres og har været det de sidste mange årtier. Og fordi fyringsrunden fremstår usaglig, ugennemskuelig og virker ideologisk begrundet. Dvs. virker ikke hæderlig.”

 

4. Tidligere studerende ved DPU

Cand. pæd. Helene Kobbersmed: ”Jeg har haft Thomas Rømer som underviser og har sat stor pris på hans enorme viden inden for både dansk og international dannelsesforskning, bl.a. hans evne til at vejlede og hans kritiske perspektiver”.

Cand. pæd. Merete Dalsgaard: ”Jeg skriver fordi jeg ønsker at medvirke til et mangfoldigt universitet, hvor forskningen ikke er underlagt ideologiske kriterier. Thomas’ forskning er værdifuld, skarp, kritisk tænkende, aktuel, fuld af integritet, kompromisløs og hvis et universitet ikke udgør platform for dette, hvad skal det så bruges til? Har haft Thomas som specialevejleder – han kan være noget så fagligt provokerende, men man kan være sikker på at man får hans uforbeholdne og ærlige vejledning. Specialeforløbet med Thomas udgør 90% af mit samlede udbytte fra min kandidatuddannelse, takket være den dannelsesproces det blev for mig.”

Cand. pæd. Flemming Pedersen: ”Har haft Thomas Rømer som underviser og vejleder, og kender ham kun som dygtig, passioneret og voldsomt produktiv.”

Cand. pæd., Thorbjørn Holst Rasmussen: ”Thomas Rømer er en institution i institutionen. Han er i mine øjne indbegrebet af et universitet: Søgende, selvstændig og udfordrende. Det er min oplevelse som tidligere studerende på DPU, at Rømer er vellidt og respekteret af både kolleger og studerende. Det må være et universitets fornemste opgave at kunne rumme de farverige, kritiske og til tider besværlige stemmer”.

Cand. pæd. Sarah Schein: ”Jeg er cand. pæd. fil. fra DPU. De økonomiske problemer (af overskueligt omfang) derude skulle være forvaltet ordentligt – og ikke med fyringer til følge. Det var blevet lovet på et nyligt møde, at det ikke ville ende med fyringer. Fyring af kritiske forskere er akademias undergang.”

Cand. pæd. Amanda Gudmand: ”Thomas’ arbejde og engagement samt hans kritiske stemme i den pædagogfaglige diskussion er vigtig for mig og andre pædagoger og lærere i en virkelighed, hvor vi i arbejdet med samfundets børn og unge ofte må løbe panden mod muren i en praksis, hvor central styring og instrumentalisering af vores fag alt for ofte har menneskelige konsekvenser. Det indhold i studieordningen for pædagogisk filosofi, som Thomas er en af kræfterne bag, var selv samme årsag til, at jeg valgte at søge ind på DPU i sin tid.”

Cand. pæd. Casper Lossin: ”Som studerende på DPU stiftede jeg bekendtskab med både Henrik Skovlund og Thomas Rømer. Begge er i mine øjne kapaciteter, der ikke kan undværes i dansk pædagogik. Thomas især, som jo er DPUs mest offentlige forsker, forstår jeg slet ikke skal fyres?”

Cand. pæd. Rune Kløve Junge

Cand. pæd. Mads Egekov

Cand.pæd. Kirsten Dahl Holm: “Som tidligere studerende på DPU i pædagogisk filosofi.
Thomas formåede at bringe det nuværende samfunds aspekter, og den diversitet pædagogikken afspejler, ind i undervisningen på et filosofisk plan. Det har i høj grad afspejlet det pædagogiske syn på samfundsplan. Dette oplever jeg som vigtigt.”

Cand. pæd. Flemming Christian Tordenskjold: “Jeg underskriver for at støtte de frie, kritiske stemmer i det pædagogiske miljø. Tak til Rømer for nogen gange irriterende – men altid saglige og oplysende – ‘indspark’, der fordrer nødvendig refleksion og ganske enkelt indbyder til debat. Det er den slags, et sundt samfund har brug for.”

Cand. pæd. Dennis Bonde: “Thomas er et fyrtårn inden for pædagogisk forskning.”

Cand. pæd. Jonas Ibdal: “Thomas Aastrup Rømers stemme i den pædagogiske debat i Danmark er uundværlig. Indimellem er kritikken kras, uforbeholden, uden omsvøb og konsekvent, men altid relevant og syleskarp. Hans akademiske arbejde er forbilledligt. De varslede fyringer af TAR, Henrik Skovlund mfl. er en politisk skandale. Fyringerne bør rulles tilbage, før det er for sent, og inden de får gjort uoprettelig skade på forskningsmiljøet på DPU og på den pædagogiske forskning og debat i Danmark.

Cand. pæd. Sara Louise Bruun

Maj Luffe Andersen: “Jeg skriver under, fordi den akademiske ytringsfrihed på fineste vis personificeres gennem Thomas’ forskning og offentlige stemme i den filosofiske pædagogiske debat. Som tidligere elev af Thomas ser jeg det som et uigenkaldeligt tab for dansk pædagogisk forskning og undervisning, hvis hans fyring ikke trækkes tilbage. Thomas har en enestående evne til ikke bare at undervise i kritisk teori, men også til at undervise i kritisk metode. Med sine publikationer viser Thomas gang på gang, hvordan den kritiske stemme materialiserer sig som en nødvendighed i alle faglige debatter, tiltag og fagpolitiske diskussioner.”

 

5. Andre

Leo Komischke-Konnerup, direktør for Karisefonden: “Selvom jeg ikke på alle områder er enig med Thomas er Thomas` kritik og pædagogiske tænkning helt afgørende og livgivende – også for det specialpædagogiske område. Både som skole- og uddannelsesforsker og som direktør for Karisefonden er jeg rystet over den behandling som Thomas Rømer og fri dansk pædagogisk forskning og tænkning bliver udsat for af Århus Universitet. Dansk special/socialpædagogisk praksis har – som aldrig før – brug for en kritisk og almen pædagogisk stemme! (…)”

Forfatter Kasper Støvring

Forfatter Christian Egander Skov

Tidl. formand for gymnasielevernes forening, Jens Philip Yazdani

Ph.d. Uffe Jonas

Uddannelsesrådgiver Aleksander Eeg-Kruse: ”Jeg finder det dybt problematisk, at kritiske ryster fyres uden saglige grunde. Hvis AU skal fungere som et kritisk universitet, skal institutterne rumme internt kritiske videnskabelige personaler. Her er særligt Thomas A. Rømer en vigtig pædagogisk modpol til det etablerede flertal. Han er flittig, vellidt og aktiv i den offentlige debat. Kvaliteter som bør være alt det et universitet søger i videnskabeligt personale. Netop derfor må fyringen være begrundet ideologisk, og det er en regulær skandale.”

Redaktør Morten Grønborg: ”Kamp er åndens fremtrædelsesform. Uden kritik, ingen sandhed. Så hjælp DPU og AU med at komme tilbage på sporet her. Man kan ikke fyre den største kritiker – Rømer – under dække af så almene kriterier, at de kan fælde enhver. Han er netop ikke enhver.”

Forfatter Hugo Hørlych Karlsen

 

DPU’s angreb på pædagogik og forskning, indlæg d. 3.-6. december

Nedenfor kan man læse seks indlæg om den aktuelle fyringssag. Teksterne, som er skrevet d. 3-6. december, står også på min facebookvæg, hvor de kan tilgås med ledsagende kommentarer.

De seks indlæg er følgende:

 1. Underskriftsindsamling fra ”The Nordic Society for Philosophy of Education”
 2. Dansk underskriftsindsamling
 3. Claus Holms “polemiske dumdristighed”
 4. The Ethics and Politics of Free Thinking. The End of the Public Intellectual
 5. Lærke Grandjeans opfordring
 6. Artikel i Berlingske om afskedigelserne
 7. Claus Holms scoringssystem

 

1. Underskriftsindsamling fra ”The Nordic Society for Philosophy of Education”

Birgit Schaffar-Kronqvist er lektor ved universitetet i Helsingfors. Hun er også formand for ”The Nordic Society for Philosophy of Education” (NSPE), som er en del “Nordic Educational Reseach Association” (NERA). Hun er lektor ved universitetet i Helsingfors.

I den egenskab har hun taget initiativ til en underskriftsindsamling, der støtter op om min fortsatte ansættelse. Hun skriver, at hun er ”bestyrtet” og taler flot om mit arbejde som ”lysande och stark”.

Schaffar-Kronqvist kritiserer desuden, at økonomiske argumenter bruges som slet skjult anledning til at afskedige kritiske røster. Det er til fare for demokratiet:

”När de ekonomiska argumenten därutöver verkar utgöra svepskäl för att avskeda kritiska röster är den fria akademiska kunskapsutvecklingen dvs. en av de främsta garantierna för demokratins fortbestånd, hotat”

Jeg er selv med i NSPE’s bestyrelse, og er derfor ekstra glad denne opbakning fra mine nordiske venner.

Jeg har deltaget i stort set alle NERA-konferencer siden 2001, især i NSPE’s netværk. Der er en helt særlig stemning i disse sammenhænge. Diskussioner og forskellige synspunkter brydes på den skønneste måde. Det har været en kæmpeinspiration.

NERA er efterkrigstidens hyldest til videnskab, demokrati og nordisk samarbejde. Det er en slags moderne version af Grundtvigs vision om et nordisk universitet i Göteborg. Derfor er jeg også ekstra glad for, at teksten i denne sammenhæng er formuleret på klingende svensk og ikke på engelsk.

Mange tak til Birgit for dette smukke initiativ i nordisk ånd.

Link til underskriftsindsamlingen: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=WXWumNwQiEKOLkWT5i_j7jsD4gCMzfROkDHwHXYUXZVUMzBJTTNWTkVKSFNLVUg5OURGNldXQVVVNi4u&web=1&wdLOR=cD60351E3-CB5F-4BF4-86AF-471AF2B42681

 

2. Dansk underskriftsindsamling

11 fremtrædende forskere og fagfolk har igangsat endnu en underskriftsindsamling.

Gruppen kalder sig “Gruppen for akademisk frihed på DPU”. Et smukt navn.

Underskriftsindsamlingens ledsagende tekst er også bragt som debatindlæg i Politiken.

Jeg kan se, at der i løbet af et det første døgn er kommet over 1000 underskrifter. Dem, der signerer, har også mulighed for at skrive en kommentar.

Her er navnene på de 11 fagpersoner, der står bag det aktuelle initiativ:

Heine Andersen, professor emeritus, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Svend Brinkmann, professor, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet

Stig Broström, professor emeritus, DPU Aarhus Universitet

Ole Wæver, professor, Københavns Universitet

Mikael Busch, lektor, Kolding Gymnasium

Jakob Egholm Feldt, professor, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC

Hans Siggaard Jensen, professor emeritus, DPU, Aarhus Universitet

Niels Jakob Pasgaard, lektor, VIA University College

Jan Jaap Rothuizen, docent, VIA University College

Asger Sørensen, lektor, DPU, Aarhus Universitet

Bent Meier Sørensen, professor, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School

Links:

Link til indsamling: https://www.skrivunder.net/stop_fyringerne_pa_dpu

Indlæg i Politiken: https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art9109703/Ledelsen-af-DPU-vil-fyre-sine-kritikere

 

3. Claus Holm og “polemisk dumdristighed”

I august 2010 blev jeg tildelt den såkaldte Holgerpris ved et arrangement på Askov Højskole. Efterfølgende lagde jeg min takketale på folkeskolen.dk. I talen kritiserede jeg – som en af de få i landet – den skolepolitik, som efterfølgende ledte frem til skolereformen i 2013.

Claus Holm – som dengang var prodekan under Lars Qvortrups ledelse, og hvis navn jeg nævner en enkelt gang i talen – kastede sig ind i diskussionen på den ledsagende debattråd. I truende og nedladende termer og iført fuld cheftitel konkluderede han følgende:

”Men du må oppe dig og tage dig sammen til at levere analyse og argumenter. Man må kunne forvente et stærkere analytisk niveau og ikke mindst, at dine argumenter beror på viden om og indsigt i alt det, du skælder ud på. Ellers står jeg tilbage med et oplæg, der mest af alt består af uunderbyggede påstande om, at alle andre end du befinder sig i en blindgyde med hensyn til pædagogisk forskning og som alene hævder sig ved en polemisk dumdristighed.

Claus Holm, Prodekan for formidling, DPU, Aarhus Universitet”

D. 29. november 2022 satte Holm – nu som chef for hele butikken – ind overfor denne ”dumdristighed”.

Fra nu af er ”kritik” det samme som at være ”dumdristig”.

Dermed bekræftes hele pointen i min tale.

Det bliver DPU’s ruin.

Hele denne diskussion mellem mig og Holm er samlet i min bog “Krisen i dansk pædagogik” fra 2013.

Link til tale og debattråd: https://old.folkeskolen.dk/505720/oplaeg-paa-det-alternative-soroemoede

 

4. “The Ethics and Politics of Free Thinking. The End of the Public Intellectual”

Cand.pæd. Sandra Frost Campos Gumay har skrevet en flot støtte til mit arbejde, jvf. nedenfor.

Sandra er ph.d.-studerende i et helt nyt projekt om forskningsfrihed og videnskabeligt engagement, som ledes af professor Jakob Dahl Rendtdorff.

Projektet hedder “The Ethics and Politics of Free Thinking. The End of the Public Intellectual”.

Hun fortæller selv om projektet i sin tekst. Jeg er stolt over, at mit arbejde bliver fremhævet i den sammenhæng:

“Thomas Rømer repræsenterer netop den offentligt intellektuelle figur, der i kraft af sine akademiske evner arbejder for demokrati, oplysning, bæredygtig udvikling, og videnskabens samfundsansvar gennem den offentlige pædagogiske debat. ”

Jeg har også bemærket, at Jacob Dahl Rendtdorff har signeret den danske underskriftsindsamling imod fyringerne på DPU.

For blot en måned siden deltog jeg i et flot arrangement på RUC, som denne nye gruppe havde arrangeret. Gruppens begreb om “engagement” er efter min menig bedre end det meget omdiskuterede “aktivisme”, og selvfølgelig langt bedre end den nypositivistiske metodefetichisme, som også gør sig gældende rundt omkring.

Udtrykket “engagement” har bedst sans for, at videnskaben er en praksis.

Link til Gumays fb-opslag: https://www.facebook.com/SandraFrostg/posts/pfbid02xNbuST5SCUaJm9hJz65EkEdKCJncGM2oYwR3Y7XqSU8riGK1gSbEg2fRKLP8x3VUl

 

5. Lærke Grandjeans opfordring

Lærke Grandjean har skrevet et åbent brev til universitetets ledelsesstreg, hvor hun opfordrer rektor, dekan og institutleder til at trække fyringsvarslet tilbage.

Hun opfordrer også andre til at skrive til denne ledelsestrio, så der kan komme pres på Holms mærkelige og lukkede læringslands-afgørelser.

Endelig hæfter hun sig ved, at Claus Holms fire fyringskriterier ikke lader til at kunne appliceres på mit arbejde. Grandjean mener i stedet, at der har været lagt læringsideologiske og dermed usaglige årsager til grund. Jeg er helt enig, og det er mange andre også.

Grandjean har op gennem 2010’erne gjort pædagogikkens store tjenester, f.eks. ved at stå for en række udgivelser af og om Gert Biestas filosofi, og ved at sammenfatte årtiets kritiske arbejde i en lang række store interviews på folkeskolen.dk.

Med disse indsatser tvang hun tænkeevnen i aktivitet, og dermed bidrog hun til den effekt, der nu igen viser sig som modstandsvilje.

Og aktuelt har hun kastet sig ud i en vigtig kritik af dannelsesbegrebet, som skal holde begrebet på pædagogikkens vej, i stedet for omvendt. Det er sundt for mange af os at blive mindet om.

Lærke Grandjean er, som jeg ser det, indbegrebet af udtrykkene “åndsfrihed” og “handling” i skolens formålsparagraf.

Dermed er hun i godt selskab med ægtefællen, idehistorikeren Ole Morsing, som sammen med Lærke var medredaktør på den store Biesta-antologi “Uddannelse for en menneskelig fremtid” fra 2017. Denne bog var en slags specialiseret Uren Pædagogik-bog, tror jeg godt man kan sige. Morsing har også skrevet en virkelig interessant bog om Løgstrup og Sløk og så videre.

Der findes ikke noget skønnere end kærlighed og kundskaber, når de træder i karakter.

Mange tak til Grandjean.

https://blog.folkeskolen.dk/blog-laerke-grandjeans-blog-paedagogik/claus-holm-brian-beck-nielsen-og-johnny-laursen-bor-ophaeve-fyringsvarslet-imod-thomas-romer/4689002

 

6. Artikel i Berlingske om Claus Holms afskedigelser

Berlingske har en stor artikel i dagens avis om Holms fyringsaktion.

A.

Journalisten fortæller, at jeg bliver kaldt ”et fyrtårn, en original kapacitet og en respekteret og omstridt forsker”.

Det lyder jo godt.

Andre siger, står der, at de frygter mig, fordi ”kritikken kan være hård”, og fordi jeg har ”en stor følgerskare i det pædagogiske miljø”.

Men det lyder da godt med et helt følge af selvstændige og kritiske borgere og fagfolk, som interesserer sig for ens arbejde? Det er straks værre med det pædagogiske oligarki, som har en meget magtfuld ”følgerskare” af ”organisationer”, som endda er helt ukritiske. Og så mange “følgere” har jeg nu heller ikke. Undervisningsministeren har f.eks. flere. Hun har ca. 10 gange så mange.

Dernæst omtaler journalisten netop min tese om Danmarks Pædagogiske Oligarki, som jeg simpelthen er så pavestolt over fat have fundet, identificeret og dokumenteret i min fagfællebedømte bog om ”Pædagogikkens to verdener” fra 2015, som udkom på Aalborg Universitetsforlag.

B.

Dernæst ridses de fire fyringskriterier op. Journalisten har i den forbindelse talt med to forskere, som kritiserer Holms beslutning:

Lektor Asger Sørensen siger bl.a. følgende:

”Thomas er flittig, internationalt anerkendt og en god kollega. Det kan kun være uvilje mod Thomas, der har spillet ind i fyringen.”

Asger Sørensen kalder “Rømer en meget venlig og god kollega med stærke meninger.” Mange tak hr. Sørensen, og i lige måde .

Derfor kan Asger Sørensen heller ikke forstå, hvorfor jeg skulle ligge på bunden i forhold til fyringsrundens fire afskedigelseskriterier.

Svend Brinkmann har også udtalt sig. Han siger følgende:

”Rømer er anerkendt og utrolig flittig. Ledelsen og andre forskere slår sig på ham, men det er en nødvendighed. Det er det, der får mig til at konkludere, at der kun kan være usaglige grunde til at fyre ham”.

Så Brinkmann mener altså, ligesom Asger Sørensen, at fyringen er usaglig.

C.

Journalisten har også fundet en kollega, som støtter Claus Holm, hvis jeg forstår det ret. Det er lektor Morten Nissen.

Nissen var en kraftig støtte for Dorte Staunæs, da hun i 2015 – i de mest utrolige vendinger – klagede til universitetets ledelse over en helt regelret kritisk artikel, jeg havde skrevet. Denne sag fra 2015 omtales også i artiklen.

Staunæs klage blev afvist ved kasse ét af universitetet med henvisning til det officielle regelsæt for hæderlig forskning. Holm støttede faktisk også Staunæs’ klage i sin tid. Det er efter min mening denne strøm, der nu igen aktiveres. Det er pinligt på alle måder.

En eller anden anonym person siger også, at en eller anden engang har grædt på et eller andet tidspunkt over et eller andet jeg har skrevet om et eller andet. Det er simpelthen for ubestemt til, at det er muligt at forholde sig til.

Brinkmann fejer da også Nissens og Staunæs’ system helt af banen. Hvis afskedigelsen skal forstås som et angreb på min kritiske praksis, så er den først gal, mener Brinkmann:

”Hvis det er tilfældet, er det en vaskeægte skandale, fordi et universitets opgave er at beskytte retten til at ytre sig frit og kritisk. Om man skriver om en forsker i USA eller på kontoret ved siden af er ligegyldigt.”

D.

Og så er der en interessant ting: Alle, som journalisten har talt med, altså både kritikere, “tilhængere” og tillidsrepræsentanter, kritiserer ledelsen for ikke at give ”saglige grunde” i den aktuelle sag. Journalisten skriver:

”Selv Thomas Aastrup Rømers kollegaer, der mener, at han er alt for svær at være kollega med, deler den udlægning: At det er dybt nødvendigt at give saglige grunde for, hvem der skal fyres. Og at det ikke er sket i denne sag.”

E.

Til sidst har man interviewet Claus Holm. Han føler sig åbenbart presset, for han giver faktisk Brinkmann ret, ser det ud til. Holm siger følgende:

”På et universitetsinstitut som DPU er der uenighed forskerne imellem, og det vil der helt sikkert også være i fremtiden. Det handler altså ikke om, hvorvidt den ene eller anden forsker har en bestemt faglig tilgang”

Men så er spørgsmålet: Hvorfor fyrer Holm så? Jeg tror, det er fordi, han har en særlige konkurrencestatslæringsvision, et slags femte kriterium, der afgør indholdet i de andre kriterier, og dette femte kriterium, det svarer til Holms stærkt læringsideologiske version af den “fremtiden”, som han nævner. Han vil have kritik, men kun på hans egen fremtids præmis. Men dermed er det jo netop ”en bestemt faglig tilgang”, nemlig pædagogikkens, som udstødes.

På den måde kan en 576 siders fagfællebedømt og fondsfinansieret bog om skolens formål pludselig tælle ned.

DPU er i total nedsmeltning efter min mening.

Mange tak til Berlingske for at bringe denne flotte artikel.

Link til artikel: https://www.berlingske.dk/samfund/forsker-kritiserede-sin-chef-og-kalder-instituttet-propaganda-agtigt-men

 

7. Claus Holms scoringssystem

Berlingske bringer i dag endnu en artikel. Avisen har interviewet en af de andre fyringsvarslede, psykologen Henrik Skovlund. Her kommer der nogle virkeligt interessante ting frem, som især handler om lukkethed i aktindsigtsprocessen:

Det hele handler om, at to af fyringskriterierne, om hhv. forskning og undervisning, er ”kvantitative”. Derfor har ledelsen angiveligt lavet et scoringssystem, hvorefter de enkelte medarbejdere får et tal.

Oprindelig havde universitetet stillet i udsigt, at de varslede ville få deres individuelle score at vide, men pludselig, på selve fyringsdagen, så trak man dette løfte tilbage.

Så nu har jeg tre spørgsmål af både konkret og almen interesse:

A.

Er det rimeligt, at ledelsen på den måde trækker et konkret løfte om aktindsigt tilbage uden varsel og uden begrundelse? Altså et løfte, som den selv har givet, og som endda trækkes tilbage på selve dagen? Hvad bliver det næste, som offentlige myndigheder sådan går og trækker frem og tilbage på den måde? Det virker ligegyldigt og ydmygende. Gad vide, om det er lovligt?

B.

Må ledelsen gerne nægte at udlevere principperne for det almene scoresystem, som Holm åbenbart har konstrueret i nattens mulm og mørke?  Det er jo et stærkt indgribende dokument med store retsvirkninger.

Sådan et scoresystem kan jo skrues sammen på alle mulige måder afhængig af ideologisk temperament. Og her kender vi til Holms dybe kærlighed til konkurrencestats- og læringspolitik, som har været til så stor skade for dansk skole og pædagogik. Så på en måde er der muligvis ikke blot tale om et ”ledelsesværktøj”, som det kaldes, men snarere om et ideologisk værktøj.

En anden fyringsvarslet, psykologen Henrik Skovlund, tvivler efterhånden på, at der overhovedet findes et sådant “scoresystem”, og eftersom der ikke er et eneste konkret tegn på systemets eksistens, så kan jeg godt følge denne tvivl.

Claus Holm udtaler følgende om konstruktionen af dette scoringssystem, som er helt uden pligtfølelse og procesansvar:

»Ja, det skal man gøre. Og det er den score, som alle omfattede medarbejdere er vurderet ud fra. Jeg troede længe, at de kunne få deres egen score udleveret, men det er hr-juridisk efter bogen, at den ikke udleveres. De påtænkt afskedigede er udvalgt på grund af sparekravet og en samlet vurdering af de opstillede kriterier,« siger han.”

Men hvad er det for en “hr-juridisk bog”, som Holm henviser til? Hvem er det, der siger, at han skal lave et scoresystem, som han så ikke engang må eller vil udlevere? Ved nogen noget om det.

C.

Det er muligt, at ledelsen har vide rammer for sit skøn, men der skal trods alt være en eller anden sammenhæng mellem de fire almene fyringskriterier og den empiriske realitet, hvilket Holm jo også anerkender i sin sidste sætning. Sådan en sammenhæng er der i al fald ikke i mit tilfælde, hvilket jeg tidligere har dokumenteret.

Hvis denne sammenhæng mellem kriterium og faktum ikke fastholdes, så kan Holm skrue sin ”samlede vurdering” sammen efter helt ”egen vurdering”.

Link til artikel: https://www.berlingske.dk/samfund/kritiske-forskere-beskylder-ledelse-for-at-hemmeligholde-aarsagen-til

Indlæg og artikler om afskedigelser på DPU

(senest revideret d. 26. januar 2023)

D. 29. november 2022 fik jeg et afskedigelsesvarsel af DPU’s institutleder Claus Holm. Det skete i forbindelse med en større fyringsrunde på DPU. Som jeg ser det, er afskedigelserne generelt set dårligt begrundet, og i mit specifikke tilfælde er der tale om en usaglig fyring. Som det fremgår af de mange indlæg i sagen, står jeg ikke alene med dette synspunkt. Efter nogle ugers høringsproces blev fyringen effektueret d. 16. december.

Nedenfor kan man tilgå alle sagens indlæg, dokumenter, artikler, kommentarer mv. Skriv endelig, hvis jeg mangler noget eller har misforstået en titel eller andet. Jeg opdaterer listen løbende.

Jeg har opdelt teksterne under otte emner:

 1. Underskriftsindsamlinger og andre handlingsinitiativer
 2. Artikler i aviser og magasiner.
 3. Debatindlæg i aviser og magasiner
 4. Indlæg på Facebook og LinkedIn.
 5. Mine egne indlæg om sagen
 6. Kommentarer på diverse debat-tråde.
 7. Reaktioner fra skolelærere og tidligere studerende
 8. Links til generel omtale af fyringerne på DPU

Sagens dokumenter kan tilgås her:

Afskedigelsesvarslet fra d. 29/11: http://www.thomasaastruproemer.dk/dpus-afskedigelsesvarsel.html

Min indsigelse mod varslingen, d. 12/12: http://www.thomasaastruproemer.dk/indsigelse-vedroerende-varslet-afskedigelse.html

Selve fyringsbrevet, d. 16/12: http://www.thomasaastruproemer.dk/claus-holms-fyringsbrev.html

Dekan Johnny Laursen: “Blæst over uddannelsesforskningen”, folkeskolen.dk, d. 24/1-2023. Mit svar med link til indlægget. http://www.thomasaastruproemer.dk/johnny-laursen-forsvarer-fyringerne-paa-dpu.html

 

1. Underskriftsindsamlinger og andre handlingsinitiativer

d. 5/12: En bred kreds af fremtrædende danske forskere har lavet en underskriftsindsamling, hvor de protesterer imod fyringerne på DPU: https://www.skrivunder.net/stop_fyringerne_pa_dpu. For yderligere omtale, se følgende blogindlæg: http://www.thomasaastruproemer.dk/underskriftindsamling-imod-fyringer-paa-dpu.html

d. 5/12: Formanden for Nordic Society of Philosophy of Education, Birgit Schaffar-Kronqvist  har lavet en underskriftsindsamling, hvis resultat er omtalt i dette blog-indlæg: http://www.thomasaastruproemer.dk/nordisk-underskriftsindsamling-imod-dpus-fyringsvarsel.html

d. 12/12: 40 forskere og fagpersoner skriver til universitetets ledelse. Brevet offentliggøres på folkeskolen.dk. https://www.folkeskolen.dk/dpu/debat-protest-mod-dpus-varsel-om-fyring-af-lektor-thomas-aastrup-romer/4690136

d. 4/12: Lærke Grandjean opfordrer til, at man skriver til universitetets ledelse: https://blog.folkeskolen.dk/blog-laerke-grandjeans-blog-paedagogik/claus-holm-brian-beck-nielsen-og-johnny-laursen-bor-ophaeve-fyringsvarslet-imod-thomas-romer/4689002

d. 28/12: Lærke Grandjean skriver direkte til de 30 DPU-forskere, som har støttet Claus Holm. https://blog.folkeskolen.dk/blog-laerke-grandjeans-blog-paedagogik/pa-rejse-efter-paedagogik-18/4692045

 

2. Artikler i aviser og magasiner:

Folkeskolen.dk, d.29/11: ”Afskedigelse på DPU: Otte varslet fyret”. https://www.folkeskolen.dk/afskedigelse-dpu/otte-varslet-fyret-pa-dpu/4688420

Folkeskolen.dk, d. 1/12: ”Skoleforsker i oprør over fyringsvarsel: Der er åbenbart ikke plads til kritik”. https://www.folkeskolen.dk/afskedigelse-dpu/skoleforsker-i-opror-over-fyringsvarsel-der-er-abenbart-ikke-plads-til-kritik/4688687

Politiken Skolemonitor, d. 1/12: ”Jeg synes, det er et angreb på den pædagogiske forskning og forskningsfriheden”. https://skolemonitor.dk/nyheder/art9103342/%C2%BBJeg-synes-det-er-et-angreb-p%C3%A5-b%C3%A5de-den-p%C3%A6dagogiske-forskning-og-forskningsfriheden%C2%AB

Berlingske, d. 2/12: ”Opgør i pædagogisk institut deler vandene” (overskrift i papiravis). https://www.berlingske.dk/samfund/forsker-kritiserede-sin-chef-og-kalder-instituttet-propaganda-agtigt-men

Khrono (norsk medie om forskningspolitik), d. 2/12: ”Fikk varsen om oppsigelse etter 14 år: Mener det er ideologisk motivert”. https://khrono.no/fikk-varsel-om-oppsigelse-etter-14-ar-mener-det-er-ideologisk-motivert/738707

Berlingske, d. 3/12: ”Kritiske forskere beskylder ledelse for at hemmeligholde årsagen til deres fyring”. https://www.berlingske.dk/samfund/kritiske-forskere-beskylder-ledelse-for-at-hemmeligholde-aarsagen-til

Omnibus, d. 5/12: “19 medarbejdere forlader DPU i stor sparerunde”. https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/19-medarbejdere-forlader-dpu-i-stor-sparerunde-11-gaar-frivilligt-8-er-varslet-fyret

Khrono (norsk forskningsmedie), d. 6/12: “Akademiker­opprop mot oppsigelser: — Forsterker et fryktregime”. https://khrono.no/akademikeropprop-mot-oppsigelser-forsterker-et-fryktregime/740382

Politiken Skolemonitor, d. 6/12: “Endnu en DPU-forsker står frem efter fyringsvarsel”. https://skolemonitor.dk/nyheder/art9110609/Endnu-en-DPU-forsker-st%C3%A5r-frem-efter-fyringsvarsel

Politiken Skolemonitor, d. 6/12: “Lars Qvortrup indgår aftale om frivillig fratrædelse midt i DPU-storm”. https://skolemonitor.dk/nyheder/art9110870/%C2%BBDet-ville-g%C3%B8re-ondt-i-min-sj%C3%A6l-hvis-jeg-blev-h%C3%A6ngende-mens-en-yngre-kollega-skulle-fyres%C2%AB

Politiken Skolemonitor, d. 8/12: “31 DPU-forskere i modsvar: Genkender ikke billedet af angreb på forskningsfriheden”. https://skolemonitor.dk/nyheder/art9113757/Genkender-ikke-billede-af-angreb-p%C3%A5-forskningsfriheden

Omnibus, d. 13/12: “Fyringsvarslede medarbejdere på DPU får ikke indsigt i, hvorfor det lige er dem, der bliver fyret”. https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/fyringsvarslede-medarbejdere-paa-dpu-faar-ikke-indsigt-i-hvorfor-det-lige-er-dem-der-bliver-fyret

Politiken Skolemonitor, d. 19/12: “DPU fastholder fyring”. https://skolemonitor.dk/nyheder/art9131764/DPU-fastholder-fyring

Folkeskolen.dk, d. 19/12: “DPU fastholder fyring af kendt skoleforsker”. https://www.folkeskolen.dk/afskedigelse-dpu/dpu-fastholder-fyring-af-kendt-skoleforsker/4691421

 

3. Debatindlæg i aviser og magasiner:

Rune Toftegaard Selsing: ”Når forskere bliver fyret for deres holdninger, tier resten stille”, Jyllands-Posten, d. 30/11: https://jyllands-posten.dk/debat/kommentar/ECE14640559/naar-forskere-bliver-fyret-for-deres-holdninger-tier-resten-stille/

Mikael Busch: ”Til rektor for Aarhus Universitet: Find nu de fem millioner”, avisen.dk, d. 3/12: https://avisendanmark.dk/artikel/til-rektor-for-aarhus-universitet-find-nu-de-fem-millioner-kroner

Lærke Grandjean: ”Claus Holm, Brian Bech Nielsen og Johnny Lausen bør ophæve fyringsvarslet imod Thomas Rømer”, folkeskolen.dk, d. 4/12. https://blog.folkeskolen.dk/blog-laerke-grandjeans-blog-paedagogik/claus-holm-brian-beck-nielsen-og-johnny-laursen-bor-ophaeve-fyringsvarslet-imod-thomas-romer/4689002

“Professorer og lektorer: Ledelsen af DPU vil fyre sine kritikere”, Politiken, d. 5/12. Indlægget er skrevet af følgende ti personer: Heine Andersen. Svend Brinkmann, Stig Broström, Mikael Busch, Jakob Egholm Feldt, Hans Siggaard Jensen, Niels Jakob Pasgaard, Jan Jaap Rothuizen, Asger Sørensen, Bent Meier Sørensen. https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art9109703/Ledelsen-af-DPU-vil-fyre-sine-kritikere

Lone Nørgaard: “Forskere med integritet jagtes”, Jyllands-Posten, d. 5/12. https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE14646478/forskere-med-integritet-jagtes/

Christian Egander Skov: “På DPU må en god krise ikke gå til spilde”. Berlingske, d. 6/12. https://www.berlingske.dk/kommentatorer/paa-dpu-maa-en-god-krise-ikke-gaa-til-spilde?referrer=RSS

Lone Nørgaard: “Jagten på forskere”, Nordjyske Stiftstidende, d. 7/12.

31 lektorer ved DPU: “Kollega-modsvar i debatten om afskedigelser på DPU”, folkeskolen.dk, d. 8/12, (se også papirudgaven, nr. 22). https://www.folkeskolen.dk/dpu/debat-kollega-modsvar-i-debatten-om-afskedigelser-pa-dpu/4689601.

Lærke Grandjean: “Det brænder under DPU. Træk fyringsvarsler tilbage”, folkeskolen.dk, d. 9/12. https://blog.folkeskolen.dk/blog-laerke-grandjeans-blog-paedagogik/det-braender-under-dpu-traek-fyringsvarsler-tilbage/4689830

Prof. Kim Gunnar Helsvig, prof. Per Anders Aas, lektor Erik Ryen og amuniensis Knut Ove Æsøy, ”Pedagogisk mangfold i fare”, Khrono.no, d. 11/12. https://khrono.no/pedagogisk-mangfold-i-fare/742063

40 lærere, forsker og intellektuelle: ”Protest mod DPU’s varsel om fyring af lektor Thomas Aastrup Rømer”, folkeskolen.dk, d. 12/12. https://www.folkeskolen.dk/dpu/debat-protest-mod-dpus-varsel-om-fyring-af-lektor-thomas-aastrup-romer/4690136

Lærke Grandjean: “Claus Holm, dette er i dyb forstand ved at skade pædagogik”, folkeskolen.dk, d. 13/12. https://blog.folkeskolen.dk/blog-laerke-grandjeans-blog-paedagogik/claus-holm-dette-er-ved-i-dyb-forstand-at-skade-paedagogik/4690341

Diverse indlæg i folkeskolen.dk, nr. 22 (d. 16/12), s. 28-29: https://issuu.com/folkeskolen/docs/folkeskolen_nr._21-22_2022

Jens Raahauge: “Målløs”, folkeskolen.dk, d. 19/12. https://blog.folkeskolen.dk/blog-dansk-dansk-indskoling/mallos/4691437

“Julequiz 2022”, Weekendavisen, d. 22/12.  https://www.weekendavisen.dk/2022-51/samfund/julequizzen-2022 (spørgsmål 183)

Den2radio: “Ronkedorerne”, december 2022. https://den2radio.dk/udsendelser/ronkedorerne-december-2022/

Lærke Grandjean: “På rejse efter pædagogik 1(8)”, folkeskolen.dk, d. 28/12. https://blog.folkeskolen.dk/blog-laerke-grandjeans-blog-paedagogik/pa-rejse-efter-paedagogik-18/4692045

Johnny Laursen: “Blæst over uddannelsesforskningen”, folkeskolen.dk, d. 24/1-2023. https://www.folkeskolen.dk/dpu/debat-blaest-over-uddannelsesforskningen/4696459 (mit svar kan tilgås her: http://www.thomasaastruproemer.dk/johnny-laursen-forsvarer-fyringerne-paa-dpu.html)

Jacob Rendtorff og Pernille Weiss: “Den akademiske frihed er truet, og det kræver fælles europæisk handling”, Ræson, d. 9/2- 2023. https://www.raeson.dk/2023/weiss-og-rendtorff-den-akademiske-frihed-er-truet-og-det-kraever-faelleseuropaeisk-handling/

 

4. Indlæg på Facebook og Linkedin

4A. Indlæg på Facebook

Professor Svend Brinkmann, d. 29/11: https://www.facebook.com/svendbrinkmann/posts/pfbid02pvnHUkTZ2fyPsU3TFU3B2TbPXH3Mmmi36yDvFUuMWaZgQk4L5W6HTyLWHT7yKbXYl

Historiker Michael Böss, d. 29/11: https://www.facebook.com/michael.boss.37/posts/pfbid02s9Kd3HnHikpfz7d3Jwofa6CkHnAv1brzaZY3Nqkr4Bsx2xLH9EnXZdpMCM8znphUl

Professor emeritus Heine Andersen, d. 29/11: https://www.facebook.com/groups/166751200038468/posts/5668730599840473/

Skolelærer Erik Schmidt, d. 29/11: https://www.facebook.com/erik.schmidt.758/posts/pfbid02xF4bg7bykC8C7K4VWUGSKFArZPLfiRr8HeiWRcUv5jFSWmQgh9srSdwRWuWh4U6El

Højskoleforstander Thue Kjærhus, d. 29/11: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02m1dBFCcL2CcnahkZXagJmsU8yCseLyXfSz8ijGeZssrUubMcw17wtSBy6EToXSXrl&id=100006325087335

Rektor Lene Tanggaard, d. 29/11: https://www.facebook.com/lene.tanggaard.5/posts/pfbid02tnZ2r1umFwSH9xeJVMcgB7GeF3wakr5kPGauoChcySYzJFnkbKTxo24opNAG1V7Jl

Lektor ved VIA UC, Niels Jakob Pasgaard, d. 29/11: https://www.facebook.com/nj.pasgaard/posts/pfbid024mociBvYmCg5AWDLkK6BnZQC6V8pMu1WPMcywpD3hnsogSDjLCJ7efzjSipfTRjKl

Folketingskandidat Carolina Magdalene Maier, d. 29/11: https://www.facebook.com/carolinamagdalene/posts/pfbid0Pxz37CqV4h5A9NBN7cQ4HHQZ5YBrBPg74sNgEezywHuqNQwSi33UUzBFT5evcA52l

Forstander, cand.pæd., Brian Degn Mårtensson, d.29/11: https://www.facebook.com/briandegn.martensson/posts/pfbid02uX32krW6PtuXK17XYnvDJivvfCtrYaRHHk366dkAnZpw23cKG2NYtmMSUBAazV6Dl

Psykolog, ph.d., Rasmus Alenkær, d. 29/11: https://www.facebook.com/rasmus.alenkaer/posts/pfbid023MTe5NrUmsEr91uaHk1dLkLqBdV6hPNPdrS1QDFYQaXz7PMUXGkgwypdpRUnTmi4l

Cand pæd. Merete Holm Dalsgaard, d. 29/11: https://www.facebook.com/merete.h.dalsgaard/posts/pfbid02rck3rYTPn4H3tfHryLy3qPrYtJgcEpHnRzhGgnaytEB61NetT8jvW4dw9fds48njl

Skolelærer og bibliotekar Lonnie Østergaard, d. 29/11: https://www.facebook.com/Oskanna3012/posts/pfbid02f3D8zLbDEZRTyg6ZpyV2M6t26kQ6QT1ftRMAPQDHxRf4bXuReGgU213FTrE7vB1Zl

Folketingskandidat (LA) og cand.pæd. Marianne Damgaard Porsgaard d. 29/11: https://www.facebook.com/marianne.porsborg/posts/pfbid0KbBPUCqFY5LjgaEQL15xbTbqBUmfaY3K2E9MzaVqyTDVaGQTwriEhiR8TMuiF7GRl

Folketingskandidat (V) Sarah Brandt-Kofoed, d. 29/11: https://www.facebook.com/stemsarahbrandtkofoed/posts/pfbid0FpKgL4Lu5q7s5RrAJCT3a5NvzC1Rrw2rggH8WzpgcwZLv3s8TKezSZLqLF8uCXW1l

Forfatter, ph.d., Uffe Jonas, d. 30/11: https://www.facebook.com/uffe.jonas/posts/pfbid0sKUnYbWbLBLogcWJUFCXzCiLwa3BDtinvMyUvq4c6AmwNyMnT3Cyzc1zfzn82hYTl

Forskningsmedarbejder, ph.d.-stud, Sandra Frost, d. 30/11: https://www.facebook.com/SandraFrostg/posts/pfbid02xR7PmEKSqScu4suhe647BgFjFKEUAdpKVcCbGk2SNfrQa23btfKNa72FbLXF9qufl

Forfatter, Cand. pæd., Karen Vinther Ringsmose, d.30/11: https://www.facebook.com/karen.ringsmose/posts/pfbid0ca3736fwQoUcNLHEzo6kiUZp5oCs2oAd5k7LWgTmPbK15Ea4y7dBc3smCCeWCL4tl

Skoleleder Peter Ulriksen, d. 30/11: https://www.facebook.com/peter.ulriksen.7/posts/pfbid027pwiVPPCFuvneJDksyYkwsYg2kuMbef8N1V1xiF1GFEC1S81n5QNnPETQJ9Niaudl

Forfatter, cand.pæd., Christian Lund Pedersen, d. 30/11: https://www.facebook.com/clpedersen2/posts/pfbid0jaBy84AsrgXXuoNkeXd1TZnLvSCDn2ZUipMNSfzv7VzmzEsHtrbt6HVrwLYq9Se7l?notif_id=1669840107571821&notif_t=feedback_reaction_generic_tagged&ref=notif

Lektor Hans Krab Koed, d. 1/12: https://www.facebook.com/hanskrabkoed/posts/pfbid02tSTciRxXxQY421nP2EKan1cFTWVN1WThp84RQDPNuefkNncBp8GHZgv9cCxxjLjrl

Skolelærer Charlotte Birk, d. 1/12: https://www.facebook.com/charlotte.birk.58/posts/pfbid02P6xzcsBqxXeUhFHMMbyxHJMVEeiA8dZEE3Nnftfxen21DujsMextopfXvwVLjkY4l

Lektor i pædagogisk psykologi, Henrik Skovlund, d. 2/12: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02GSgye2gzKGXRpWDzKwZPTLuxU7rqsvfRskfHoenEuz5FwxpPocqMQKKN2r9Xovwsl&id=100069290021146

Skoleudvalgsformand i Lyngby-Taarbæk kommune, Simon Pihl Sørensen (A), d. 2/12: https://www.facebook.com/SimonPihlSorensen/posts/pfbid0219Mjnb7F9papyTHidSbDGaP1vKouWFRMj2KuxCQG2gkVTTyXTgkibsdNCukQ1UZml?notif_id=1669965169078845&notif_t=feedback_reaction_generic_tagged&ref=notif

Lektor ved UC-Lillebælt, Mikala Hansbøl, d. 2/12: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02nsxnjBsAKZVio9JCJwgtibyQ85kuUntY6zAKcgLQSqg2uyuh7b6Bi8yvnEWahXCSl&id=691538482

HB-medlem i GL, Mikael Busch, d. 3/12: https://www.facebook.com/mikael.busch.73/posts/pfbid024JBC36B55u43Fef6t2Lrf1ywdMdQESU9HyFvtfHz3md3muNTYdfkBMkCcqbUPUFDl

Professor emeritus, Niels Ole Finnemann, d. 4/12: https://www.facebook.com/niels.finnemann/posts/pfbid025LMNqEK6HztFBqnu1w24JNHdkr7UXTBer4rAP3gR3fSYKVuDWLYMj41fTFiPv1hNl

Lektor emiritus, Hans Hauge, d. 4/12: https://www.facebook.com/hans.hauge.47/posts/pfbid025uzJjemgESGDL2e7LqVpQBBWE36Uen5q9ubZzzAy8kYcmweq7fTcbMNSqK1PS6dBl

Lektor Stig Børsen Hansen, d. 4/12: https://www.facebook.com/stigborsen/posts/pfbid0VYgjnZMBdUr1XHoLaMpPTBd9xTjCKpjFywJs8nPNW1fRM2HaDiEksTxpWTBVfGbnl

Lektor Dion Rüsselbæk Hansen, d. 6/12: https://www.facebook.com/dnrh.hansen/posts/pfbid02EXqvhjUM4QdaDe1WFr8nSetEgwJ7tQKXiqvNmkxBsYCPtb76TkZGUbNj8wtaM3vxl

Professor Eva Bendix Petersen, d. 6/12: https://www.facebook.com/eva.b.petersen.7/posts/pfbid0XDmsyCb2dbXRaQ3kC4s2qALxQNBhBDNjHG1Dx5MGmyDsqyrZsVWuaWfkGe7v1WGHl

Uddannelsesrådgiver Louise Pedersen, d. 6/12: https://www.facebook.com/louise.pedersen.58/posts/pfbid02DqDas755s6hfE3wW3keu3d8HfgmXM6q9S4yQUGfnRAhh36Yr9Apfyny8vQCjVHiJl?notif_id=1670328892819649&notif_t=feedback_reaction_generic_tagged&ref=notif

Højskoleforstander Thue Kjærhus, d. 6/12: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02wRT986wFNZSRvtzetMMM423R9P2GUdMSSJLYjGaxVQQFvb42bcHovCtpfsv7towRl&id=100006325087335

 

4B. Indlæg på Linkedin:

Docent ved UC VIA, Jan Jaap Rothuizen, Linkedin, d. 1/12:

”Jeg kender Thomas som en skarp akademiker, en der med afsæt i pædagogik som selvstændig disciplin både er kritisk og opbyggelig, og også som en nysgerrig og rummelig kollega, som dernæst har fået publiceret enestående værker -og så mener institutlederen åbenbart at netop han og “den slags” ikke bør være en del af fremtidens DPU. Det er sgu uhyggeligt du.”

Gymnasielærer Sigrid Jørgensen, Linkedin, d. 3/12 (to indlæg):

Indlæg nr. 1: ”En varslet fyring, der hverken kan forstås eller forklares, er en skandale.
En højere læreanstalt kan ikke varsle en højt estimeret, flittig og fagligt velfunderet lektor afskediget uden en saglig begrundelse. De ansvarlige sætter spørgsmålstegn ved det ellers velrenommerede “Aarhus Universitet”, men det må bero på en regnefejl.”

Indlæg nr. 2: ”Når den frie forskning er truet på livet, holder alting op.
Når tolerancen erstattes af intolerance, holder alting op.
Når en varslet afskedigelse hverken kan forklares eller forstås, holder alting op.
Enhver med forstand opfordrer jeg hermed til at sende en offentlig støtteerklæring til Thomas Aastrup Rømer.”

 

5. Mine egne indlæg om sagen

DPU’s afskedigelsesvarsel, d. 29/11 (kort intro og selve varslingsteksten): http://www.thomasaastruproemer.dk/dpus-afskedigelsesvarsel.html

Indsigelse mod varsling d. 12/12: http://www.thomasaastruproemer.dk/indsigelse-vedroerende-varslet-afskedigelse.html

Selve fyringsbrevet, d. 16/12 med kortindledende analyse: http://www.thomasaastruproemer.dk/claus-holms-fyringsbrev.html

Alle indlæg og artikler om afskedigelsesvarsel: http://www.thomasaastruproemer.dk/indlaeg-og-artikler-om-institutleder-claus-holms-afskedigelsesvarsel.html

Om dansk underskriftsindsamling imod fyringer på DPU: http://www.thomasaastruproemer.dk/underskriftindsamling-imod-fyringer-paa-dpu.html

Om nordisk underskriftsindsamling imod fyringer på DPU: http://www.thomasaastruproemer.dk/nordisk-underskriftsindsamling-imod-dpus-fyringsvarsel.html

Facebook-indlæg, d. 29.-30.november: http://www.thomasaastruproemer.dk/institutleder-claus-holms-angreb-paa-paedagogik-og-videnskab-indlaeg-fra-d-29-30-november.html

Facebook-indlæg, d. 1.-2. december: http://www.thomasaastruproemer.dk/institutleder-claus-holms-angreb-paa-paedagogik-indlaeg-d-1-2-december.html

Facebook-indlæg, d. 3.-6. december. http://www.thomasaastruproemer.dk/institutleder-claus-holms-angreb-paa-paedagogik-og-forskning-indlaeg-d-3-5-december.html

Facebook-indlæg, d. 7-8. december. http://www.thomasaastruproemer.dk/dpus-angreb-paa-paedagogik-indlaeg-fra-d-7-8-december.html

Facebook-indlæg, d. 9.-14. december. http://www.thomasaastruproemer.dk/dpus-angreb-paa-paedagogik-indlaeg-fra-d-9-14-december.html

Facebook-indlæg, d. 16-21. december. http://www.thomasaastruproemer.dk/dpus-angreb-paa-paedagogik-indlaeg-fra-d-16-21-december.html

Facebook-indlæg, d. 22-27. december. http://www.thomasaastruproemer.dk/dpus-angreb-paa-paedagogik-indlaeg-fra-d-22-27-december.html

Facebook-indlæg, d. 28. december – 2. januar (2023). http://www.thomasaastruproemer.dk/dpus-angreb-paa-paedagogik-indlaeg-fra-d-28-december-2022-d-2-januar-2023.html

“Johnny Laursen forsvarer fyringerne på DPU”, d. 25. januar 2023. http://www.thomasaastruproemer.dk/johnny-laursen-forsvarer-fyringerne-paa-dpu.html

Universitetspolitiske noter, d. 9. januar – d. 15. februar 2023.    http://www.thomasaastruproemer.dk/universitetspolitiske-noter-den-9-januar-den-15-februar-2023.html

 

6. Kommentarer på diverse debattråde og på twitter:

Professor Gert Biesta, på min fb-profil, d. 29/11: “That’s tremendously frustrating to read Thomas, not just for your personally but also because it must feel as a judgement about your scholarship too. For the bookkeepers you’re probably just a salary line in a spreadsheet, but for the field of education you are a unique voice that needs to be heard, also within DPU.”

Medlem af AU’s bestyrelse, Jørgen Carlsen, på min fb-profil, d. 29/11: ”Kære Thomas. Dette her er hinsides enhver rimelighed. Du er en af de mest betydningsfulde røster i den pædagogiske debat. Hvem er det, der vil dig til livs?”

Lektor Asger Sørensen på min fb-profil, d. 29/11: “Kære Thomas Aastrup Rømer, som det allerede er skrevet her på tråden, så bekræfter denne fyringsvarsling din forskning det sidste årti. Det er det nærmeste på en politisk fyring fra et universitet, som man kan komme. Ingen på DPU har så engageret, vedholdende og kritisk som dig kæmpet for pædagogikken, ingen har leveret så vigtig en ideologikritik af DPUs dekonstruktion af dansk pædagogisk tradition og ingen har så solidarisk stået op for udsatte kollegaer. Så hermed indskriver du dig i dansk universitetshistorie som et af de klareste eksempler på skandaløse fyringer ved siden at tidligere prominente eksempler. Uden at kunne se ind i folks hoveder og hjerter, så er der kun et kriterium af de officielt udmeldte, der kan pege på dig, og det er det afgørende gummikriterium, nemlig ledelsens forestilling om, hvem der kan bruges på det fremtidige DPU. Og at de ikke kan se dig på det fremtidige DPU, det er ildevarslende for os tilbageværende. Til gengæld er jeg sikker på, at din fyring giver mere larm og opmærksomhed om ledelse og styring af danske universiteter end alle andres tilsammen. Så på den måde er der måske er en fornuft bag om ryggen, som kommer til at ramme rektor Brian, dekan Johnny og institutleder Claus. Jeg håber de har undervurderet folkesuveræniteten. Tak for mange gode års samarbejde og fælles kamp. Lad os håber på en fortsættelse.”

Lektor ved UC Syd, Kirsten M. Andersen, på min fb-profil, d. 30/11: “Det er meget alarmerende, at Holm har varslet en fyring af dig og dermed lægger op til at afskære dig fra at undervise og forske på AU. Der er brug for din forskning og stemme i skole, læreruddannelse og universitet.”

Tidl. chefredaktør Thorkild Thejsen, på min fb-profil, d. 30/11: “Thomas Rømer er besværlig, irriterende og original. Af og til rammer han helt udenfor skiven. Men han er først og fremmest analytisk skarp, når han kaster sit idéhistoriske lys på en sag og forsøger at trække paralleller, pege på perspektiver og konsekvenser.

Jeg har ikke helt sjældent været uenig med Thomas, med det er et vilkår, når man undersøger og diskuterer vigtige forhold. Det er i de gode faglige uenigheder, der kan opstå noget spændende.

For den pædagogiske diskussion er det vigtigt med en som Thomas, der kan gnide salt i såret, skælde ud, provokere og være Rasmus Modsat. For DPU er det vigtigt, at det er forskere, der tør råbe op og kritisere ledelsens ensliggørende politik. Den ledelse, der ansatte Alexander von Oettingen som professor i pædagogik, og som tre dage efter trak ansættelsen tilbage. Også han havde åbenbart den forkerte faglighed.”

Professor Carl Anders Säfström, på min fb-profil, d. 30/11: ”It’s a shame! Awful and completely unacceptable. Take care Thomas!”

Professor emeritus ved DPU, Hans Siggaard Jensen, på min fb-profil, d. 1/12: ”Frygtens lammende følger. Netop derved kvæles den frie debat. Ødelæggende for fri forskning. Hans Siggaard”

Forfatter Egon Clausen på min fb-profil, d. 1/12: “Thomas Aastrup Rømer bør ikke indrulleres i en partipolitisk fløjkrig. I hans tilfælde handler det ikke om højre eller venstre, og det skader hans sag, hvis man forsøger at binde den fast til en af fløjene i dansk indenrigspolitik. Som jeg ser positionerne i nutidens skolepædagogik handler det om læring kontra undervisning. Om mekanik kontra ånd. Læring er maskinel tænkning der reducerer sand oplysning til noget der kan måles i et regneark. Undervisning er et møde mellem stof og mennesker. Undervisning er skabelse. I undervisningen kan børn, unge og voksne blive til mennesker. I læringens verden bliver man irriteret på en mand som Thomas, for han passer ikke ind i den fremherskende excelverden. I undervisningens verden er der derimod brug for en fri fugl som Thomas. Han har skrattet uhøjtideligt med sit muntre næb fra sin gren i det pædagogiske træ, og hans videnskabelige værker har tyngde og vil forhåbentlig få betydning fremover. Det vil sige, når læringsmaskinen og dens falske løfter om sikkerhed og fremgang bryder sammen.”

Skolelærer Niels Christian Sauers kommentar til artikel i folkeskolen.dk, d. 1/12:  “Thomas Rømer er formentlig den mest udadvendt-produktive ansatte på hele DPU. Hans skrifter er bredt anerkendt, også uden for Danmarks grænser, for deres høje niveau og originalitet, og hans kompromisløse mod til at fastholde en række for DPU-ledelsen ubekvemme dagsordener er respektindgydende. At Claus Holm vælger at slå ned på ham, kommer desværre ikke bag på mig, ihukommende Holms egne skriverier, senest i Politiken, hvor han ikke taler om lærerne, men de ‘velfærdsprofessionelle’, der i hans øjne skal have noget mere efteruddannelse – i Holms butik, forstås. Holm er ikke så dum, at han ikke ved, hvilke ubehagelige tanker hans behandling af Rømer sætter igang. Men han er åbenbart ligeglad. Er der nogen, der skal fyres på DPU, er det Claus Holm.”

Professor Jeppe Bundsgaard, twitter, d. 6/12: “Er Thomas Rømer så stor en helt som folk fra nær og (langt flest) fjern påstår? Det er han ikke. Det kan ikke forklares hvorfor meget bedre end Eva Bendix Petersen gør her. #skolechat.” (se Eva Bendix’ FB-opslag fra d. 6/12 under afsnit 5).

Professor Michael Uljens, d. 6/12: “Ytterst beklakligt! En aktiv, självständig forskare med förmåga att problematisera och belysa pedagogiska frågor ur perspektiv som inte är självklara eller synliga för många andra av oss.”

 

7. Reaktioner på facebook fra skolelærere og tidligere studerende:

Ditte Petersen: ”Et kæmpe tab… du har været med til at give pædagogikken, særligt den urene, en vigtig stemme og det skræmmer mig at tænke på, hvis stemmerne skal tie… Du var for mig en stor inspiration v DPU både som underviser men lige så meget som vejleder og menneske.”

Mia Elsby: ”Kære Thomas, Det er jeg ked af at høre. Jeg glæder mig over, at jeg nåede igennem min DPU tid med dig som underviser og vejleder. Du har været og er en inspiration – Tak!”

Pia Jakobsen: ”Jeg stemmer med i koret her om netop dig som den underviser der med din kritiske position har haft en kæmpe betydning i studietiden og efter. Tak Thomas”

Iben Hansen: “Kære Thomas, Jeg kender dig ikke personligt, men fra mit studie på DPU, hvor jeg bl.a. var så heldig at have dig som underviser. Dine udgivelser og undervisning har inspireret mig ufatteligt meget. Som nyuddannet og ansat på læreruddannelsen har du kontinuerligt været medvirkende til at styrke min faglighed og kritiske tilgang. Det er simpelthen skandaløst at fyre dig på så tyndt et grundlag. Det er jeg virkelig ked af på dine og vores allesammens vegne! Jeg er målløs og trist…. Mange varme tanker til dig! Vh Iben”

Henrik Fink: “Thomas Aastrup Rømer har været en KÆMPE inspiration i mit virke som lærer. Det er virkelig en åndsfyrste, DPU har tænkt sig at afbryde et ansættelsesforhold til. Thomas især – og med ham selvfølgelig andre gode pædagoger/filosoffer – har inspireret mig til fortsat “at studere” sideløbende med min lærerhverdag. Thomas er et lys i mørket i en pædagogisk universitær verden, der i mange henseender de seneste år har løbet efter populære, kortsigtede agendaer. Det er lige før, jeg vil sige, Thomas har været et nødvendigt “mørke i et falsk lys”. Og som Svend Brinkmann skriver, så er han ubestikkelig og slet ikke servil. Det gode er, at man ved, Thomas fortsat vil være i pædagogikkens tjeneste – han kan ikke lade være. DPU, derimod – tja . . DPU – relevant? . . . burde være, men – næppe!”

Maria Svarre: “Taknemmelig over at have haft ham som lektor og vejleder i min studietid. Hvis der var en som lærte mig om kritisk tænkning var det ham! Han stillede de vildeste (provokerende) spørgsmål i forbindelse med en af mine skriftlige opgaver. på DPU. Thomas er på alle måder en inspiration for frie filosofiske tanker kombineret med den akademiske skarphed for objektiv kritisk stillingtagen.”

Dennis Bonde: “Hej Thomas Aastrup Rømer. Det er yderst bekymrende, at den politiske agenda, hvor ytringsfrihed, demokrati, fællesskab, kritisk tænkning, forskning og sund fornuft (blandt andet under den store nedlukning og minksagen) blev underordnet, noget de kaldte forsigtighedsprincippet (hvad er det i øvrigt for et mærkeligt begreb, hvem er man forsigtig overfor ? – ja ikke mig ihvertfald…) og i forsigtighedsprincippets navn mistede vi vores frihed, demokrati og ytringsfrihed (nogle yderst centrale grundsten i vores selvforståelse og historie) helt uden det havde og stadig har nogle konsekvenser for de ansvarlige (jo der var en fødevareminister der røg i svinget). Den agenda gennemsyrer altså også ledelsen på vores fineste uddannelsesinstitutioner – så ved jeg faktisk ikke hvad vi har tilbage – ud over håbet…..

På den baggrund er det tyndt med opråb fra dine kollegaer, som stilsigende accepterer universitets kollaps – det kræver et opråb, en vækkelse fra alle der kender dig.

Thomas dit store bidrag til en kvalificeret og nuanceret debat om – og forsvar for – pædagogikken kan vi ganske enkelt ikke undvære. Jeg håber virkelig, at du selv får lov til at give tøjlerne videre til kompetente kollegaer, der fortsat vil kæmpe kampen for pædagogikken – det har vi brug for.”

Martin B.-Nielsen: “Thomas, du vil for altid have din integritet og værdighed i behold og nyde stor respekt blandt mange profesionelle i det pædagogiske miljø – i modsætning til Claus Holm. Og du er en kæmpe inspiration for mange af vi skolefolk (lærere, ledere og pædagoger) der til daglig kæmper med og mod dårlige politiske beslutninger. Din litteratur er stærk medvirkende til, at jeg er den lærer, jeg er (lidt rebelsk, vil nogen sikkert mene). Tak for din indsats samt dine bøger og artikler, håber du finder en ny og stærk platform at arbejde ud fra, for der er meget at kæmpe for.”

Mads Egekov: “Kære Thomas. Din afskedigelse er et enormt tab for dansk pædagogisk forskning. Tusinde tak for kyndig undervisning og specialevejledning på kandidatuddannelsen.”

Louise munk: “Det er jeg ked af Thomas. Holdt meget af din undervisning og husker den tydeligt selv om det efterhånden er nogle år siden. Det er et tab for DPU og de studerende især.”

Daniel Nouri: “Kære Thomas, Du skal vide; da jeg i sin tid traf beslutningen om at læse videre efter læreruddannelsen, så blev det netop pædagogisk filosofi i kraft af blandt andre dig og dit kritiske (for mig ganske oplivende) pædagogisk filosofiske perspektiv. Tak.”

Merete Dalsgaard: “Nej nej nej… Der mistede DPU en meget stor del af sin integritet som aktuel kritisk dannelsesinstitution. Thomas var en af DPUs helt store dannelsesprofiler – hvis ikke den største. Jeg er både trist på dine vegne Thomas, men allermest på DPU’s vegne og alle de studerende som nu og fremover får en mere ensrettet og mindre kritisk uddannelse med sig ud i den pædagogiske verden. Præcis hvad der ikke er brug for! Thomas’ undervisning, forfatterskab og ikke mindst specialevejledning har om noget formet mig og min kritiske sans gennem kandidatuddannelsen i generel pædagogik på DPU. Ligesom mange andre bærer jeg det aftryk Thomas har sat, med mig videre – nu som en endnu mere nødvendig stemme og pligt til at holde den kristiske dannelse højt!”

Helle Nielsen: “Kære Thomas. Det er jeg ked af at høre. Tak for den store inspiration du er, og ikke mindst tak for den fantastiske specialevejleder, jeg oplevede, du er. Jeg ønsker dig alt det bedste.”

Nikolaj Grønberg: “Tak for dine fantastiske forelæsninger på DPU! Tak for dine mange gode tekster! Din skarphed og intellekt er en inspiration – Claus Holms beslutning kan umuligt være sagligt begrundet. Spørgsmålet er, om M/F DPU stadig vil være attraktiv, når en leder som Kaptajn Holm tydeligvis har kurs mod isbjerget.”

Helene Urbak: “Kære Thomas, Du har haft stor betydning for mig, da jeg var studerende på DPU, og var heldig at få dig som specialevejleder. Og du inspirerer mig stadig og hjælper mig med at forholde mig kritisk i mit daglige pædagogiske arbejde, tak for det. Et tab for pædagogikken, og for alle de kommende studerende som kunne have haft glæde af din undervisning.”

Laura Isaksen: “Sikke et tab for DPU og særligt de studerende. Altid tankevækkende undervisning. Jeg husker dig som min bedste og værste vejleder. Den værste fordi du gav mig modstand (det kan føles hårdt, og man kommer i tvivl om man er på rette vej) og den bedste fordi du gav modstand (du førte mig dermed på rette vej). Tak.”

 

8. Links til generel omtale af fyringerne på DPU

Her er tre links til indlæg og tekstsamlinger om baggrunden for fyringsrunden på DPU. Teksterne er skrevet og samlet i perioden september-november 2022:

 

DPU’s angreb på pædagogik og forskning, indlæg d. 1.-2. december

Nedenfor kan man læse syv indlæg om den aktuelle fyringssag. Teksterne, som er skrevet d. 1-2. december, står også på min facebookvæg, hvor de kan tilgås med ledsagende kommentarer.

De syv indlæg er følgende:

 1. Kritik af varslingens begrundelser
 2. Artikel i Politiken Skolemonitor
 3. Artikel på Folkeskolen.dk
 4. Artikel i Khrono (norske videnskabsmagasin)
 5. Carolina Magdalene Maier kritiserer DPU
 6. Jan Jaap Rothuizen kritiserer DPU Niels Jakob Pasgaard kritiserer DPU

Tidligere indlæg om sagen kan tilgås i dette link: http://www.thomasaastruproemer.dk/institutleder-claus-holms-angreb-paa-paedagogik-indlaeg-fra-d-29-30-november.html

 

1. Kritik af varslingens begrundelser

Jeg sidder og pusler lidt med min partshøringstekst, som jo skal indleveres til universitetet senest d. 14/12. Her er en kladde, hvor man kan læse om mit syn på varslingsskrivelsens begrundelser:

Jeg er pr. d. 29/11-2022 varslet opsagt. Denne opsigelse er uden saglig grund, og derfor vil jeg hermed gøre indsigelse imod den.

I varslingsbrevet og ved en efterfølgende varslingssamtale har institutleder Claus Holm gennemgået fyringsrundens fire materielle afskedigelseskriterier, som vedrører hhv. forskning, undervisning, kollegiale forhold samt mangelfuld opgavevaretagelse.

Varslingen skulle angiveligt bero på en ”samlet vurdering” med baggrund i disse kriterier.

Men denne konklusion kan ikke have sin rigtighed, eftersom jeg præsterer i top på alle fire kriterier:

– Jeg har en omfattende publikationsvirksomhed og formidler og debatterer min forskning bredt i samfundet. F.eks. har jeg i 2022 udgivet en 576-siders lang fagfællebedømt og fondsfinansieret monografi om ”skolens formål”.

– Jeg har pletfri evalueringer af undervisning- og modulkoordination, og jeg underviser også i det omfang, som er påkrævet i det almindelige aftalesystem.

– Jeg har gode kollegiale forhold til alle, som jeg arbejder sammen med, og jeg deltager i både min afdelings og mit campus’ aktiviteter til folks og lokale lederes almindelige tilfredshed.

– Jeg har en god kvalitet i udførelsen af alle mine opgaver.

Disse forhold understreges af, at de tre sidste MUS-referater er entydigt positive. Jeg har heller aldrig – i mine 14 år som ansat ved DPU – modtaget påtaler af nogen art, f.eks. i forbindelse med forskningstilsyn eller andet.

Afskedigelsen kan altså ikke på nogen måde knyttes til problemer på et eneste af de fire kriterier. Der kan derfor heller ikke være tale om ”en samlet vurdering”.

Denne ubestridelige kendsgerning gør i sig selv, at varslingen må trækkes tilbage.

Sagens kerne er snarere ideologisk. Den ”samlede vurdering” er knyttet til noget helt andet end de fire kriterier, nemlig til institutlederens helt subjektive og ideologiske opfattelse af, hvad pædagogik og forskning går ud på, og hvad dens “fremtid” er.

Varslingen er med andre ord effektueret ud fra et ”helt femte kriterium”, som består af institutlederens egen pædagogiske ideologi.

Dette fremgik f.eks. af varslingssamtalen, hvor Holm sagde, at afskedigelserne hviler på en ”samlet vurdering” af, hvad ”jeg mener, at DPU i fremtiden har brug for”. Et ”jeg mener”, som sætter Holm i stand til at behandle de fire kriterier efter forgodtbefindende, dvs. efter netop den faglige linje, som jeg har kritiseret i et omfattende kritisk virke. Et arbejde som jeg vel at mærke har høstet stor anerkendelse for blandt forskere i både ind- og udland.

På den måde – via dette ”jeg mener” og Holms “fremtid” – kan en bog om ”Skolens formål” pludselig irrelevant.

Afskedigelsen er derfor ideologisk og ikke saglig, og den bør derfor trækkes tilbage.

Link til selve varslingsskrivelsen: http://www.thomasaastruproemer.dk/dpus-afskedigelsesvarsel.html

 

2. Artikel i Politiken Skolemonitor

Politikens Skolemonitor dækker i dag sagen om min fyring.

Jeg udtaler selv, at jeg mener, at afskedigelsen er usaglig, og at den er en trussel imod pædagogik og forskningsfrihed.

Dernæst omtales analyser fra professor Svend Brinkmann, lektor Michael Böss og lektor Niels Jakob Pasgaard, som alle sammen støtter mit synspunkt, dvs. kritikkens og forskningens sag imod DPUs ideologiske aktion. Her med nogle udvalgte citater, som er bragt i artiklen:

Brinkmann på FB:

”Når den mest originale pædagogiske forsker i Danmark, Thomas Aastrup Rømer, nu er varslet fyret fra sin stilling som lektor på DPU, så er det intet mindre end en skamplet på den institution”

Böss på FB:

”Det er dybt pinligt for DPU, og jeg opfordrer AU’s ledelse til at gribe ind i en sag, som giver universitetet et dårligt renommé.”

Pasgaard i interview:

”Og hvis der på nogen måde er hold i, at han bliver fyret for at kritisere ledelsen, så er det i mine øjne et angreb på hele universitetets grundlæggende ide om altid at søge sandhed, uanset om den er populær eller upopulær”

Det er kraftfulde kritikker fra tre fremtrædende fagfolk.

Til sidst udtaler institutleder Claus Holm sig, og her falder niveauet. Han siger, at alle de fyrede er ”dygtige”. Mange tak. Det har jeg aldrig hørt ham sige før. Heller ikke til varslingssamtalen.

Dernæst nævner han de fire fyringskriterier, som er godkendt i DPU’s samarbejdsudvalg. De fire kriterier handler om forskning, undervisning, kollegiale relationer og kvalitet i opgaveløsning.

Men sagen er, at jeg gør det udmærket på alle disse kriterier, hvilket den udbredte og offentlige støtte fra både forskere, praktikere og tidligere studerende også vidner om.

Så jeg er altså både ”dygtig”, og udfører mit arbejde godt.

Men i så fald er der kun en eneste fyringsårsag tilbage, og det er den begrundelse, som Holm har fremført mundtligt; nemlig at der er tale om en ”samlet vurdering af, hvad jeg (altså Holm, TAR) mener, at DPU i fremtiden har brug for”.

Fyringen er et stort “jeg mener”.

Men så passer det jo ikke, når han siger, at de fire kriterier er begrundelsen? De har intet betydet. Det hele er et korthus. Et majestætisk, ensomt og læringsideologisk ”jeg mener”. Et kollaps for DPU og universitetet.

Det er den rene pædagogiks primitive angreb på kritikken af skolereformens filosofi.

Link til artikel: https://skolemonitor.dk/nyheder/art9103342/%C2%BBJeg-synes-det-er-et-angreb-p%C3%A5-b%C3%A5de-den-p%C3%A6dagogiske-forskning-og-forskningsfriheden%C2%AB

 

3. Artikel på folkeskolen.dk

Folkeskolen.dk har i dag dækket sagen om Claus Holms aktioner imod videnskab og pædagogik. Jeg siger selv lidt, og derefter er der et interview med en DM-jurist, som efter min mening slet ikke har sans for sagens politiske og juridiske substans. Til sidst siger Holm noget.

Efter artiklen har lærer Niels Christian Sauer lagt følgende smukke kommentar ind:

”Thomas Rømer er formentlig den mest udadvendt-produktive ansatte på hele DPU. Hans skrifter er bredt anerkendt, også uden for Danmarks grænser, for deres høje niveau, originalitet og læseværdighed, og hans kompromisløse mod til at fastholde en række for DPU-ledelsen ubekvemme dagsordener er respektindgydende.

At Claus Holm vælger at slå ned på ham, kommer desværre ikke bag på mig, ihukommende Holms egne skriverier, senest i Politiken, hvor han ikke taler om lærerne, men de ‘velfærdsprofessionelle’, der i hans øjne skal have noget mere efteruddannelse – i Holms butik, forstås.

Holm er ikke så dum, at han ikke ved, hvilke ubehagelige tanker hans behandling af Rømer sætter igang. Men han er åbenbart ligeglad. Er der nogen, der skal fyres på DPU, er det Claus Holm.”

Mange tak til folkeskolen.dk for at interessere sig for sagen og til Sauer for kommentar.

Link til artikel: https://www.folkeskolen.dk/afskedigelse-dpu/skoleforsker-i-opror-over-fyringsvarsel-der-er-abenbart-ikke-plads-til-kritik/4688687

 

4. Artikel i Khrono (norsk videnskabsmagasin)

Claus Holms ideologisk betingede afskedigelsesaktion er i dag omtalt i det norske forskermagasin Khrono:

Jeg udtaler mig selv lidt. Derudover nævnes en række kritiske markeringer fra hhv. Svend Brinkmann, Michael Böss og Rune Selsing.

Holm siger, at han ikke vil sige noget, fordi sagen er en “personalesag”, men det passer ikke.

Holms “personalesag” er nemlig intet andet end et ideologisk konstrueret begreb, hvis funktion er at virke som en passage for Holms og læringsideologiens forøgede magt over dansk pædagogik og pædagogisk forskning.

Link til artikel: https://khrono.no/fikk-varsel-om-oppsigelse-etter-14-ar-mener-det-er-ideologisk-motivert/738707

 

5. Carolina Magdalene Maier kritiserer DPU

Carolina Magdalene Maier har skrevet en god kritik af DPU’s aktion og et dejligt forsvar for min ansættelse.

Hun konkluderer følgende i et indlæg på facebook:

”Netop derfor er Thomas Rømer en helt nødvendig stemme i den danske pædagogiske debat. Netop derfor burde DPU værne om en forsker som Thomas. Og præcis derfor er den varslede fyring intet mindre end en katastrofe. Og en politisk en af slagsen, anderledes kan det ikke fortolkes.”

Maier spillede som skolepolitisk ordfører for Alternativet en stor og positiv rolle omkring 2018 i forbindelse med Alternativets spændende skoleudspil, og hun var også aktiv omkring Keld Skovmand-sagen i 2019. Endelig var hun en kritisk-konstruktiv stemme i forbindelse med Riisagers virke. Efterfølgende blev hun Radikal, hvilket Riisager jo også oprindelig var.

I min optik står netop Riisager og Maier for de radikales baggrundsfilosofi, som ellers har været totalt underdrejet siden 2013.

Jeg skriver en del om dette emne i min næste bog “I skolereformens kølvand”, som nok bliver forbudt læsning på det nye DPU.

Maier har også bidraget til antologien “Sidste chance – nye perspektiver på dannelse”.

Mange tak til Maier.

Link til Maiers opslag: https://www.facebook.com/carolinamagdalene/posts/pfbid0Pnq2p4ZkFASuc6ig9NpBEd3rf61Yb5gjPZGiccRMGGEG1MD2kAHXQQQKexRgBZPKl

 

6. Jan Jaap Rothuizen kritiserer DPU

Jan Jaap Rothuizen er docent ved UC VIA, hvor han bestyrer forskningsprogrammet ”Etik og dannelse”. Han er en af landets mest interessante forskere inden for både daginstitutions- og den almene pædagogiks felt.

Forleden kommenterede Rothuizen DPU-sagen på sin Linkedin-profil. Han kalder Holms beslutning for ”uhyggelig”:

”Jeg kender Thomas som en skarp akademiker, en der med afsæt i pædagogik som selvstændig disciplin både er kritisk og opbyggelig, og også som en nysgerrig og rummelig kollega, som dernæst har fået publiceret enestående værker – og så mener institutlederen åbenbart, at netop han og “den slags” ikke bør være en del af fremtidens DPU. Det er sgu uhyggeligt du.”

Rothuizen har også bidraget til antologien ”Uren pædagogik 3” med kapitlet ”Pædagogikkens fortællinger”.

Mange tak til Rothuizen.

Link til Rothuizens indlæg: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7003813613316505600/

 

7. Niels Jakob Pasgaards kritiserer DPU

Niels Jakob Pasgaard er blandt landets fremmeste repræsentanter for den pædagogiske kritik, som har udviklet sig siden omkring 2013. Han har skrevet en vigtig kritisk monografi om læringsmål og har i nogle år også været meget aktiv i diskussionen af pædagoguddannelsen.

Pasgaard har også bidraget til antologien “Sidste chance – nye perspektiver på dannelse” med den dybt tankevækkende pædagogisk-filosofiske refleksion “Kunsten ikke at lære verden at kende”.

Forleden skrev han følgende om fyringssagen på FB:

“Thomas Aastrup Rømer er, efter min mening, Danmarks skarpeste pædagogiske tænker.

Senest har han udgivet et mesterværk af en bog om skolens formål, hvor han udfolder de fine traditioner, der bærer den danske skoles formål, og hvor han hudfletter det forfald, der har præget skolepolitikken gennem de seneste årtier.

Rømer har været en skarp kritiker af konkurrencestatspædagogik, læringsmålstyring og konceptpædagogik i mange år, og han har altid talt dannelsens og skolens sag, når økonomistiske tanker om effektivitet og output har truet med at instrumentalisere den.

Gennem en lang række bøger og artikler har Rømer desuden opbygget sin egen originale tings-orienterede pædagogiske filosofi, der trækker på nogle af de helt nye strømninger indenfor filosofien, og kombinerer dem med klassiske tanker om skolen som institution.

På trods af alt dette og meget mere, er Thomas Rømer i dag blevet varslet fyring fra sin stilling som lektor på DPU, Aarhus Universitet.

Det er i sandhed en trist dag for skolen.”

Mange tak til Pasgaard.

Link til Pasgaards indlæg: https://www.facebook.com/nj.pasgaard/posts/pfbid024mociBvYmCg5AWDLkK6BnZQC6V8pMu1WPMcywpD3hnsogSDjLCJ7efzjSipfTRjKl

DPU’s angreb på pædagogik, indlæg fra d. 29.-30. november

Indholdsfortegnelse:

 1. Fyringsvarslet
 2. Svend Brinkmann kritiserer DPU
 3. Michael Böss kritiserer DPU
 4. Erik Schmidt kritiserer DPU
 5. Rune Selsing kritiserer Aarhus Universitet

 

1. d. 29. november: Fyringsvarslet

Jeg har i dag kl. 9:03 modtaget et opsigelsesvarsel. Og kl. 14:30 var jeg til TEAMS-møde med Holm om sagen. Holm var ledsaget af HR-partner, Henrik Jensen, og jeg selv af min TR.

Holm, hvis arbejde jeg løbende har kritiseret, ville ikke pege på nogle konkrete begrundelser, hverken skriftligt eller mundtligt, selvom jeg spurgte ham direkte flere gange. Jeg henviste til, at jeg trods alt har haft 14 års virke på DPU i pædagogikkens og universitetets tjeneste, men det hjalp ikke noget. Der var ingen begrundelser.

Holm henviste blot til fyringsrundens fire almene kriterier, der handler om forskning, undervisning, kollegialt samarbejde og evt. ”svingende eller mindre god kvalitet i opgaveløsningen”.

Men i mit tilfælde er der ingen problemer på nogle af disse kriterier, tværtimod.

Derudover henviste Holm flere gange til en ”samlet vurdering”, så ”instituttet til enhver tid kan gennemføre sine opgaver inden for forskning, undervisning, formidling og administration”.

Det handler om, sagde han, hvad ”jeg (altså Holm) mener, at DPU i fremtiden har brug for”.

Men så er fyringen jo helt privatiseret? DPU lader til at være en slags privat koncern i Holms læringsvision, helt uden forbindelse til de kriterier, som man selv har opstillet.

Efter min opfattelse er der tale om en ideologisk baseret afskedigelse. Det må jeg indrømme. Det fortalte jeg også til mødet, men det var der ingen reaktion på.

Der er partshøringsfrist til d. 14. december.

I alt er der varslet 6 fyringer blandt det videnskabelige personale ud af ca. 120 ansatte.

Interesserede kan tilgå selve varslingsskrivelsen i dette opslag: http://www.thomasaastruproemer.dk/dpus-afskedigelsesvarsel.html

 

2. d. 30. november: Svend Brinkmanns kritiserer DPU

Professor Svend Brinkmann har reageret skarpt på Holms beslutning. Det sker i et FB-indlæg, der både forsvarer universitetet som institution og som støtter min ansættelse.

Brinkmann indleder med følgende flotte formuleringer:

“Et universitet er et både mærkeligt og vidunderligt sted, fordi samfundet betaler forskere for at søge sandheden og ytre den, også når det er ubekvemt. Når den mest originale pædagogiske forsker i Danmark, Thomas Aastrup Rømer, nu er varslet fyret fra sin stilling som lektor på DPU, så er det intet mindre end en skamplet på den institution.

Rømer er en afholdt underviser og en særdeles flittig forsker, der gennem mange år på universitetet har udgivet såvel tykke bøger om dansk pædagogik og skoleliv som videnskabelige artikler i anerkendte internationale tidsskrifter. Det er således svært – hvis ikke umuligt – at finde saglige grunde til afskedigelsen, og det er nærliggende at tolke fyringen som ideologisk betinget.”

Mange tak til Brinkmann.

Link til Brinkmanns opslag: https://www.facebook.com/svendbrinkmann/posts/pfbid0kuBZzwFzMoxDoeYcGDPUCtTHr1U4kPmbK3evEfbrwCgXgXqMKDumsyS248V6wph4l

 

3. d. 30. november: Michael Böss’ kritiserer DPU

Historiker og dr.phil. Michael Böss kritiserer i et FB-indlæg DPU’s afskedigelsesvarse og opfordrer universitetets ledelse til at gribe ind..

Böss konkluderer følgende:

“Jeg er dybt skuffet over, at man på DPU befinder sig på et så lavt menneskeligt og kollegialt niveau, at man afskediger medarbejdere, der ikke er følgagtige, men tør være kritiske over for, hvad ledelsen mener.

Det er dybt pinligt for DPU, og jeg opfordrer AU’s ledelse til at gribe ind i en sag, som giver universitetet et dårligt renommé. Det er ikke et universitet vældigt at have en sådan ansættelsespolitik og arbejdsmiljø.”

Mange tak til Böss, som jeg lærte at kende omkring 2013 i forbindelse med forsvaret for KLM-faget på læreruddannelsen. KLM-diskussionerne var efter min mening en del af samme grundlæggende strid, som den aktuelle sag er et udtryk for.

Mange tak til Böss.

Link til Michael Böss’ opslag: https://www.facebook.com/michael.boss.37/posts/pfbid02JWbs667Kz9wWWz86yovcpQ6SGCuSgFDHEHGeJ8CxNQas8RevVZCxKQdWQmmc1vcWl

 

4. d. 30. november: Erik Schmidts kritiserer DPU

Lærer og redaktør, Erik Schmidt, kalder afskedigelsessagen ved DPU for “en skandale” og DPUs ledelse for “skandaløs”. Han har skrevet følgende på FB:

“SKANDALE PÅ AARHUS UNIVERSITET

På DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet) er instituttets vigtigste stemme varslet fyret.

Thomas Aastrup Rømer er en kæmpekapacitet, når det gælder forskning i pædagogikkens ideer og historie, og han har i mere end 20 år gjort sig den ulejlighed at deltage i den pædagogiske debat med både indsigtsfulde, krast polemiske og skønt poetiske indlæg og kommentarer.

Hans store forfatterskab taler for sig selv.

DPU’s ledelse har med beslutningen vist dårlig dømmekraft og mistet troværdighed.

Den er simpelthen skandaløs!”

Schmidt var selv i kamp mod læringsideologiens tropper, da han i 2014 blev tildelt en tjenstlig advarsel af Odense Kommune for at kritisere det nye læringssprog på et lærermøde.

I 2018 vandt Schmidt sagen big time i Landsretten. Advarslen var ulovlig.

Nu er det blot spændende, hvad der sker i forbindelse med den aktuelle sag, hvis filosofiske substans er fuldstændig den samme som i Schmidts sag.

Mange tak til Schmidt.

Link til Erik Schmidts opslag: https://www.facebook.com/erik.schmidt.758/posts/pfbid0tDTtCJQR5K3oqjesbKhKBS8ahzh33gEKCSK1cMAqThNJGAXyGNwwGJKpJkCBZf4Ql

 

5. d. 1. december: Rune Selsing kritiserer Aarhus Universitet

Forfatter, filosof og debattør, Rune Selsing, har i Jyllands-Posten skrevet et flot forsvar for universitetets ide og praksis og for mit eget arbejde. Selsing retter kritikken imod Aarhus Universitet som sådan, som jeg forstår det.

Her er Selsings flotte konklusion:

”I sig selv er det en tragedie, at Rømer er blevet fyret. Han var en gave til universitetet og en gave til den frie intellektuelle offentlige debat. Endnu værre er, at hans fyring skaber frygt. De langt mindre kritiske og langt mindre modige intellektuelle lærer, at de skal være tavse. Hvis de skal have en fremtid på universitetet, skal de tie stille. Rette ind. Være loyale. Ukritiske.”

Selsing nævner også Lene Tanggaards, Svend Brinkmanns og undertegnedes arbejde med begrebet ”uren pædagogik”. Et emne som virkelig er en torn i øjet på læringsfolkene; ja, som på sin vis er hele kernen i den strid, som nu igen kommer til syne.

Jeg er simpelthen så glad for, at mit arbejde nogle gange samler folk, som normalt ikke er enige med hinanden, fra alle faglige og politiske verdenshjørner for at hylde frihedens og formålenes traditioner. Det er som at sætte gang i og være en del af et demokratisk handlingsfællesskab. Det er pædagogens glæde, tror jeg.

Mange tak til Selsing.

Link til Selsings indlæg: https://jyllands-posten.dk/debat/kommentar/ECE14640559/naar-forskere-bliver-fyret-for-deres-holdninger-tier-resten-stille/

Institutleder Claus Holms afskedigelsesvarsel

DPU skal spare 5 mio. kroner; et beløb som Aarhus Universitetet med sin enorme egenkapital ikke har ønsket at dække. I den forbindelse blev otte ansatte prikket, herunder seks videnskabeligt ansatte (ud af 120). Det skete d. 29. november 2022.

På denne dato, kl. 9.03, fik jeg selv en mail fra institutleder Claus Holm med et vedhæftet afskedigelsesvarsel. Efterfølgende, kl. 14:30, deltog jeg i en TEAMS-samtale med Holm, som ikke ønskede at begrunde afskedigelsen. Han gentog blot de fire almene kriterier for fyringsrunden, som fremgår nedenfor, og sagde, at der var tale om en ”samlet vurdering”, med udgangspunkt i det, ”jeg mener, at DPU i fremtiden har brug for”.

Efter min opfattelse er der tale om en ideologisk baseret afskedigelse, hvilket mange er enige med mig i. Denne opfattelse bunder i,  at jeg performer udmærket på alle de fire kriterier, som angives i varslingsskrivelsen, hvilket jo betyder, at fyringen alene kan begrundes med henvisning til Holms “jeg mener”. Denne “mening”, en slags “femte kriterium”, er efter min opfattelse udtryk for et af landets mest instrumentelle, underdanige og ukritiske syn på pædagogik og videnskab, hvilket jeg har argumenteret grundigt for i andre sammenhænge.

Nærværende indlæg har dog alene et dokumentarisk formål. Nedenfor kan man nemlig læse selve afskedigelsesvarslet. Jeg har tilladt mig at opdele brevet i to dele for overskuelighedens skyld. Første del vedrører Holms forståelse af historikken, og anden del handler om hans afskedigelseskriterier og begrundelser.

Jeg har rettet et komma i den meget komplekse, men vigtige sætning, som følger efter listen med de fire kriterier i DEL 2. I denne sætning kan man studere varslingsskrivelsens version af den “jeg mener”-sætning, der varsler så ilde for forskningsfriheden og for den pædagogisk videnskab.

 

DEL 1: Holms forståelse af historikken

“Partshøring om påtænkt afskedigelse

Aarhus Universitet påtænker under henvisning til overenskomst for akademikere i staten §20 at afskedige dig fra stillingen som Lektor til fratræden med udgangen af juni måned 2023.

Begrundelsen herfor er besparelser på lønbudgettet.

Alle medarbejdere blev orienteret om den økonomiske situation på Aarhus Universitet, Faculty of Arts, herunder DPU via nyhedsbrev den 7. juni 2022 og på medarbejdermødet den 22. juni 2022. Heraf fremgik det, at Faculty of Arts skal spare ca. 35 mio. kr., og at DPU’s andel vil udgøre 13 – 15 mio. kr. Hen over sommeren blev der arbejdet på at finde besparelser udenfor lønbudgettet på baggrund af input fra medarbejderne. I denne proces blev der fundet besparelser på 2 mio. kr. via bygningsfortætning og en målrettet indsats for at forøge STÅ-produktionen.

Den 19. august 2022 godkendte Dekanen på Faculty of Arts de fremlagte budgettilpasninger. Der blev efterfølgende orienteret om budgettilpasningerne på et ekstraordinært FSU-møde den 31. august 2022.

Den 7. september 2022 blev der afholdt ekstraordinært LSAU-møde. Her blev der orienteret om, at sparekravet er 15 mio. kr., og at der er fundet 2. mio. kr. uden for lønbudgettet. Det betyder, at der skal findes 13 mio. kr. på lønbudgettet. På mødet blev rammerne og processen for frivillig fratrædelse fremlagt og drøftet.

Referat fra det ekstraordinære LSAU-møde, og det bagvedliggende økonominotat er vedlagt som bilag.

Den 19. september 2022 blev der afholdt medarbejdermøde, hvor restsparekravet på 13 mio. kr. blev fremlagt, herunder at besparelsen skal have fuld effekt fra 2024. Herudover blev mulighederne for frivillige fratrædelser fremlagt. Alle medarbejdere blev orienteret om indholdet af medarbejdermødet via DPUs nyhedsbrev den 20. september 2022.

Den 4. november 2022 blev der afholdt ekstraordinært LSAU-møde, hvor der blev orienteret om, at der er indgået frivillige fratrædelsesaftaler med otte personer, og at tre medarbejdere har opsagt deres stilling. Det betyder, at sparekravet på 13 mio. kr. blev reduceret med yderligere 8 mio. kr. Referatet fra det 2. ekstraordinære LSAU-møde om fratrædelser er vedlagt som bilag.

Efter de nævnte besparelsesforslag, iværksatte afværgeforanstaltninger og ordinære opsigelser fra medarbejdere, mangler Faculty of Arts, DPU fortsat at finde varige besparelser for 5 mio. kr. for at den samlede nødvendige varige årlige besparelse kan opnås. Ledelsen har således besluttet at indstille otte medarbejdere ved Faculty of Arts, DPU til afskedigelse.”

DEL 2: Afskedigelseskriterier og begrundelser:

“Kriterier for udvælgelse af medarbejdere til afskedigelse blev fremlagt for LSAU på det ekstraordinære mødet den 4. november 2022. Ledelsen har besluttet, at udvælgelsen af medarbejdere til afskedigelse skal ske ud fra følgende kriterier:

 • Færre uddannelsesaktiviteter vurderet ved en sammenligning med øvrige medarbejdere (kvantitativ vurdering)
 • Færre forskningsaktiviteter vurderes ved en sammenligning med øvrige medarbejdere (kvantitativ vurdering)
 • Mindre evne eller vilje til kollegialt samarbejde vurderet ved en sammenligning med øvrige medarbejdere (kvalitativ vurdering)
 • Svingende eller mindre god kvalitet i opgaveløsningen inden for undervisning eller forskning vurderet ved en sammenligning med øvrige medarbejdere (kvalitativ vurdering)

Det er således på baggrund af ovenstående besparelsesproces og de fastlagte udvælgelseskriterier, at ledelsen har besluttet at indstille dig til afskedigelse. Du påtænktes afskediget som følge af besparelseskravene på Faculty of Arts/DPU, og de deraf følgende nødvendige reduktioner på lønbudgettet.

Det er ud fra en samlet vurdering af de opstillede udvælgelseskriterier ledelsens vurdering, at du er blandt de medarbejdere, som Faculty of Arts, DPU i den givne situation bedst kan undvære henset til, at Faculty of Arts, DPU som helhed skal være bedst muligt i stand til at varetage sine opgaver med de funktioner, kvalifikationer og forventninger til kollegialt samarbejde, som ledelsen vurderer, at der er behov for i forhold til Faculty of Arts, DPUs fremtidige opgavevaretagelse.

Universitetet har vurderet mulighederne for omplacering af dig til en eventuel ledig stilling på Faculty of Arts og på universitetet overordnet. Der er desværre ikke aktuelt en omplaceringsmulighed.

Du har, i henhold til forvaltningslovens § 19 om partshøring, ret til at udtale dig om sagen, inden der træffes afgørelse.

Da du har været ansat uafbrudt ved Aarhus Universitet i mere end 12 år, vil du såfremt du afskediges i forbindelse med ansættelsens ophør få udbetalt 1 måneders løn i fratrædelsesgodtgørelse under henvisning til funktionærlovens § 2a.

Hvis du har bemærkninger til ovenstående, skal disse være os i hænde senest den 13. december 2022 kl. 12.00. Eventuelle bemærkninger sendes til HR-partner, Henrik Jensen på mail heje@au.dk.

Hvis Aarhus Universitet ikke har hørt fra dig senest den 13. december 2022 kl. 12.00, forudsættes det, at du ikke har bemærkninger til den påtænkte afskedigelse. Der vil herefter blive truffet afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag.

Venlig hilsen Claus Holm, Institutleder, DPU”

Tænkningens spørgsmål: Svend Brinkmann og hans kritikere

Svend Brinkmann er nok den intellektuelle personlighed, der i nyere tid har gjort mest for pædagogikken og videnskaben i dette hele land. Allerede i 2006 kastede han sig ud i en grundig gennemgang af John Deweys filosofi, efterfulgt af en flot strid med den indflydelsesrige positive psykologi og ledsaget af en mere almen kritik af diagnosticeringens og selvrealiseringens teorier. Senere har han videreudviklet sine ideer i en række populære, men stadigvæk dybt seriøse udgivelser om religiøse, etiske og eksistentielle emner. Ikke mindst det folkelige gennembrud ”Stå fast” fra 2014, ledsaget af 2016-udgivelsen ”Ståsteder”, viste mange mennesker en vej ud af det omsiggribende nysprog. Med udtryk som ”tag nej-hatten på” og ”gamle ideer til en ny verden” skabte han et frihedsrum for både professionelle, forskere og almindelige borgere, hvor man kunne være i dialog med fortidens ting og disses talerier. Undervejs har han også bidraget til kritikken af store dele af den læringsideologi, der har domineret det pædagogiske og politiske parnas i hele hans voksenliv, bl.a. i arbejdet med Uren Pædagogik-serien. Senest har han udgivet den rigt facetterede bog ”Tænk”, der er et glødende forsvar for nødvendigheden af humanistisk forskning og filosofisk aktivitet i samfundet.

Brinkmanns arbejde bygger på en lang række filosofiske og psykologiske kilder, hvor både den sociale og den individbårne tradition har haft stor betydning. I filosofien trækkes det sociale ind via især Aristoteles og John Dewey. Sidstnævnte har Brinkmann som sagt skrevet en fremragende introduktion til, inspireret af en af hans lærere, filosoffen Hans Fink. Og i psykologien henter han det sociale hos den russiske psykologi og dens arvtagere, dvs. hos Lev Vygostky og den såkaldte situerede læring. Her er han inspireret af en anden af sine lærere, nemlig professor Steinar Kvale. Brinkmann er elev på den store filosofiske klinge. Store dele af ”Tænk” trækker på disse inspirationer.

Men Brinkmann har også sans for individet og dettes kultivering. Det viser sig ved den hyppige inddragelse af f.eks. Søren Kierkegaard og stoicistisk filosofi. I ”Tænk” er det dog især Hannah Arendt, der sammen med Sokrates har til opgave at individualisere det sociale, eller hvordan man nu skal udtrykke det. Det er dannelsesbegrebet, som i særlig grad kommer til at bære denne sammenhæng. På en måde gør Brinkmann hele samspillet mellem tænkning, dannelse og samfund til omdrejningspunktet og passage for et mylder af intellektuelle og praktiske ideer.

”Tænk” fremstår som et storslået populærfilosofisk værk, hvor ovenstående kilder for alvor materialiserer sig. Tænkningen bliver en skøn invitation til kundskabsmæssig fordybelse, rettet til en befolkning og en forskning, der ellers mere og mere befinder sig under instrumentalismens kolde åg. Tag Sokrates og Hannah Arendt i hånden og gå ud i verdens lag!

Dertil kommer, at Brinkmann har haft et meget aktivt videnskabeligt og intellektuelt liv. Han har skrevet flittigt om pædagogiske og psykologiske emner i både danske og internationale tidsskrifter, han har haft indlæg i mange af landets medier, og han har holdt foredrag i overalt og været radiovært for nogle dybt seriøse udsendelser med fremtrædende forskere og kulturpersonligheder. Han har haft et ”virke” i ordets bedste betydning, dvs. det modsatte af en plat og opportunistisk ”karriere”. Derfor har han heller ikke “taget skade”, som man siger. Al hans arbejde har været båret af fuldstændig personlig og faglig integritet og beskedenhed.

Med dette rige og dybt seriøse baggrundstæppe, som jeg kun har nævnt en flig af, har Brinkmann ydet en enorm og positiv indflydelse på hele samfundets evne og mulighed for at drøfte samfundsfilosofiske emner. Det er svært at forestille sig nogen, der fortjener et større tak end han for at give sprog og energi til humaniora, pædagogik og samfundsvidenskab. Relevansen heraf er netop blevet aktualiseret ved Reformkommissionens og regeringens aktuelle angreb på selve universitetets ide, som jo netop bygger på dannelsens begreber.

Med denne viden om Brinkmanns arbejde og virke har det været meget mærkeligt for mig at studere nogle af de kritikker, som Brinkmanns arbejde på det seneste har været genstand for i nogle af landets medier.

Hvorfor denne kritik? I det følgende vil jeg forsøge at adressere dette spørgsmål på min egen måde, vel vidende at Brinkmann selv har svaret både den ene og den anden kritiske røst:

 

1. Kronik af Matthias Dressler-Bredsdorff

D. 25. august anmelder Matthias Dressler-Bredsdorff (MDB) bogen ”Tænk” i Politiken. Den får to hjerter. Hvad er der galt? MDB starter faktisk med at give Brinkmann ret i hele grundanalysen, men får det så til at lyde, som om at Brinkmanns kritik er nærmest banal. Men det var den sørme ikke i 2012, da Brinkmann gik i aktion, skal jeg hilse og sige, og på de bonede gulve og i mange forskningsmæssige sammenhænge er Brinkmanns analyse stadigvæk totalt fremmedsprog.

MDB mener, at Brinkmann nu står i ”tidsåndens midte”, som Brinkmann endda – påstås det – på en måde ender med at forsvare. Intet kunne være mere forkert. Brinkmann står helt ude på sidelinjen, mens tidsånden kværner som et altopslugende instrumentelt pædagogisk og digitalt system. Brinkmann har da også i både ”Tænk” og i andre bøger nogle ret grundige og kritiske analyser af både den moderne teknologi og dennes anvendelse. MDB’s analyse er derimod en vild forsimplet opfattelse af, at alle denne type problemer nu er væk. Ingen seriøs samfundsforsker vil give ham ret i det.

Det er faktisk MDB, der med sine overfladiske markeringer ender med at bekræfte ”tidsånden” ved at hævde, at Brinkmann med sin stort anlagte kritik står midt i den, selvom han ikke gør.

MDB mener, at Brinkmanns individ er uden sted og krop. Men det er en helt uforståelig markering, eftersom Brinkmann i store dele af bogen arbejder ihærdigt på netop at forbinde tænkningen med det sociale og kropslige liv. Det er jo netop hele dette projekt, der gør bogen så spændende. Det er helt barokt, at MDB overser dette.

MDB reducerer herefter uden videre Brinkmanns arbejde til den ”oplyste middelklasse”. Det er så plat, at det ikke er værd at kommenterer. På den måde kan man godt sende næsten hele filosofi- og kunsthistorien på møddingen.

Så skriver MDB, at Brinkmanns ”syntese” er ”letforståeligt”. Men det forstår jeg ikke, for MDB har jo netop ikke forstået en pind?

Endelig mener MDB at man ikke bør skrive om tænkning, når nu ”Sydeuropa brænder”, som der står med henvisning til sommerens hedebølge. Med den logik udryddes al filosofi, og tænkningen omdannes til et instrument for statistisk klimaoptimering. Det er på en måde MDB, der bliver en del af problemet, og dermed reducerer humaniora til klimaoptimeringsmetoder. MDB ender i en slags instrumentel udvidelse af konkurrencestatens logik, hvor humaniora blot var et redskab til at forøge økonomisk vækst. Det er lige netop her, at relevansen af tænkningen som begreb forstærkes.

Jeg har forsøgt at undersøge, hvad MDBs teoretiske og filosofiske udgangspunkt er, men jeg har desværre ikke kunnet finde ud af det. Det lyder som om, at han hylder en eller anden blanding af poststrukturalistisme og identitetspolitik. Brinkmann skriver selv et sted, at MDB er inspireret af Foucault. Hvis det er rigtigt, forstår jeg meget mere. Det vender jeg tilbage til.

Brinkmann svarede MDB i Politiken d. 29. august, hvor han bl.a. nævner nogle af de ting, som jeg også har lagt mærke til i afsnit 3.

 

2. Kronik af Finn Janning

Filosoffen Finn Janning følger d. 9. september op på MDB’s kritik i en kronik i Politiken. Janning er helt på linje med MDB, men forstærker kritikken af, at Brinkmann ikke kommer med bud på klimakrisen. Det er meget mærkeligt, at et så primitivt krav skal kunne gøres gældende nærmest uanset, hvad man skriver om. Janning og MDB tilhører den desperate generation, tror jeg man kan sige, uden at kende deres præcise alder.

I stedet trækkes så filosoffen Gilles Deleuze op af hatten som en form for guru. Men Deleuze var da selv filosof og inspireret af filosofiske og teologiske ting fra gamle dage- altså alt det, som Brinkmann forsøger at reetablere et grundlag for at diskutere – og mig bekendt løste han ikke noget klimaproblem, for nu at være lidt sarkastisk.

Noget andet er, at Deleuzes’ kritik i dens normale anvendelser er præget af en dyb kritik af humanitet og af institutioner som sådan. I den forstand skriver han i forlængelse af især psykoanalytikeren Wilhelm Reich, som gjorde op med Freuds forsøg på at forene menneske og kultur. Reich blev kendt for orgasmens filosofi og fik stor indflydelse på de mest problematiske sider af dansk reformpædagogik. Deleuze har også på det pædagogiske område præget den særlige blanding af CBS-filosofi og systemaffirmativitet, som Janning selv er uddannet hos, så vidt jeg har forstået. Mennesket og institutionerne opløses i ”affekter”. Skolen bliver til et ”affekt”-system. På DPU er disse ideer meget indflydelsesrige. Og man skal ikke kritisere det, har jeg erfaret, for så vanker der klager til universitetets ledelse for mobning og så videre ud i affekternes tomme rum. Kritik=affekt.

Et af Jannings Deleuze-citater viser netop denne ødelæggende effekt:

”Det, der i sandhed er umoralsk, det er enhver anvendelse af moralske termer, retfærdig, uretfærdig, fortjent, skyld”.

Her bliver moralen til et opgør med al moral. Det er derfor, at Janning tror, at Brinkmanns bog ”Stå fast” handler om at være ”skråsikker”, selvom det forholder sig stik modsat. Kort efter i kronikken er Janning selv moraliserende til den store guldmedalje.

Janning mener så, lader det til, at Brinkmann er en slags freudianer. Jeg tror ikke engang at Brinkmann nævner Freud? Men for Janning bliver alt, der ikke minder om Deleuze, til Deleuzes modstandere. Janning betoner i stedet noget, han kalder for ”fleksibilitet”. På den måde er det klart, at han ender med at gå imod tænkning og dannelse, for tænkningen er netop totalt ufleksibel, både i sig selv og i dens praktiske anvendelse. Den er snarere bevægelig. Deleuze-folkene omdanner kritik til fleksibilitet og affekt. Den kritiske tradition ender med at spise sige selv.

Til sidst opfordrer Janning til, at man ”glemmer guruerne”, men det er en barok markering al den stund, at han selv kun trækker på kun en eneste filosof, helt ukritisk endda, mens Brinkmann er i dialog med brede dele af både den filosofiske, den psykologiske og litterære tradition.

Brinkmanns efterfølgende svar i Politiken, d. 16. september, er virkelig på sin plads. Han understreger Jannings anti- og posthumanisme og dennes problemer med både filosofi, tænkning og samfundsmæssighed. Brinkmann skriver i sit svar, at også MDB har et poststrukturalistisk udgangspunkt. På en måde demonstrerer Brinkmann her noget af den skarphed og stridbarhed, som ind imellem mangler i hans bøger, og som også efterspørges i flere af de mere positive omtaler af den aktuelle udgivelse.

Og ikke mindst peger Brinkmann med dette svar på en meget grundlæggende konflikt i de moderne samfund, nemlig konflikten mellem humanisme og antihumanisme. Det er humanismen, der skal beskytte institutionernes egenart og rodnet, mens antihumanismen omdanner alting til en form for tvangsaktualistisk blanding af magt og affekt.

Men det korte af det lange: Aldrig har vi haft så meget brug for Svend Brinkmanns arbejde som nu, så vi kan fastholde fuld humanistisk og kritisk aktivitet på en og samme tid. Uden Brinkmanns påmindelser sander det hele til i antihumanistisk affekt eller i Reformkommissionens økonomiske nihilisme. Hans arbejde er en form for opfordring til, at alle fortsætter med at tænke selv, dvs. i dialog med verdens stemmer, fra hver deres udgangspunkt. På den måde vil kritikken, fortiden og ideerne myldrer frem over stepperne under Platons sol.

 

3. Andre anmeldelser og omtaler

Diskussionen mellem MDB og Brinkmann blev gentaget i Kr. Dagblad. Her blev MDB interviewet d. 2/9, og Brinkmann svarede d. 6/9. Der kom ikke noget så meget nyt frem så vidt jeg kan vurdere det. Dog forstærker MDB kritikken af Brinkmann for ikke at bidrage til identitetspolitisk udvikling, hvilket ikke stod så tydeligt i anmeldelsen i Politiken. Med denne ekstra indvending – som jo er en afart af klimaargumentet – forstærkes sammenstødet mellem Brinkmanns humanisme og MDBs anti-humanisme.

MDB skælder også ud på noget han kalder for ”tænkningens bureaukrater”. Det er filosoffer, som skriver i fagtidsskrifter, må man forstå. Der er noget rindalistisk over MDB’s foretagende. Sådan en slags left-wing Danmarksdemokrat. MDB fortæller også, at Brinkmann mener, at tænkning er ”noget meget personligt og individuelt”, og at det er dårligt. Men hele Brinkmanns bog handler jo netop om samspillet mellem tænkningen og det sociale liv. Det er meget uforståelige indvendinger, MDB kommer med. Og selvfølgelig spiller personen også en rolle. Vil MDB virkelig benægte det? I så fald kan man godt nedlægge al demokratisk virksomhed.

Brinkmanns bog har også fået mere almindelige og positive anmeldelser, bl.a. af den højrenationale debattør, Rune Selsing, som anmeldte i Berlingske, d. 30. august. Konstellationen er lidt pudsigt, men anmeldelsen er neutral i forhold til Selsings øvrige synspunkter, så der er egentlig ikke så meget at kommentere.

I Weekendavisen anmelder Asker Hedegaard Boye d. 25/8 sådan nogenlunde positivt uden de store armbevægelser. Samme avis har også dækket diskussionen mellem MDB og Brinkmann i en stort anlagt artikel fra d. 16/9. Der kommer dog ikke noget nyt frem som sådan i forhold til de ting, jeg allerede har noteret.

I Information er bogen anmeldt positivt af Michal Agerbo Mørch og samme avis’ såkaldte ”Center for vild analyse” har også en ret nuanceret vurdering af Brinkmanns virke.

De anonyme forfattere bag ”Center for vildd analyse” er dog enig med MDB i, at Brinkmann mangler at diskutere ”Karl Marx, Simone de Beauvoir og Michel Foucault”. Sådan kan man jo blive ved med at nævne alt muligt, der mangler. Men spørgsmålet er godt: Jeg ser selv frem til analyser af disse tre forfatterskabers muligheder for at bidrage til tænkningens filosofi. De er jo alle tre som snydt ud af netop den kulturhistorie, som Brinkmann elsker. Jeg tror dog ikke, det bliver så let at forbinde deres filosofi med tænkningen, selvom det bestemt heller ikke er umuligt. Det kræver under alle omstændigheder en hel anden besindelse på tænkningens tradition end den, som MDB og Janning fremviser. Men en sådan undersøgelse vil helt klart være et spændende og vigtigt projekt, som vil rive disse tre vigtige forfatterskaber ud af de nye og ensomme poststrukturalisters klør, som kun har tænkningens ødelæggelse som konsekvens. Lykkes dette projekt vil det være en Brinkmannsk redning af ungdommen og dermed af kritikken, som er en af “mylderets” udtryksformer.

Vi er i dag endt med den tankeløse ”diversitet” overfor tænkningens ”pluralitet”, dvs. identitetspolitisk statistisk varians overfor eksistensens tilsynekomst i verden. Det er faktisk synd for både Marx, de Beauvoir og Foucault, at de nu bliver brugt i så simple formater mange steder.

Til sidste vil jeg nævne, at der har været to mere fagligt orienterede kritikker af Brinkmanns bog. Det drejer sig dels om Mogens Pahuus’ artikel i tidsskriftet Paradoks og dels om lektor Johannes Adamsens kritik i POV-international. Deres markeringer er ikke knyttet til poststrukturalistiske tilgange, men snarere til hhv. fænomenologiske og nogle andre filosofiske baggrundstraditioner. De er sådan set ikke uenige med Brinkmanns arbejde med at rehabilitere tænkning, men har så den ene og den anden indvending og tilføjelse af mere faglig og begrebsmæssig karakter.

 

Omtalte indlæg om emnet:

Kritisk anmeldelse i Politiken af Matthias Dressler-Bredsdorff, d. 25. august: https://politiken.dk/kultur/boger/art8922371/B%C3%B8r-vi-glemme-Svend-Brinkmann. Brinkmann svarer d. 29. august: https://politiken.dk/kultur/boger/art8940311/Politikens-store-afsl%C3%B8ring-om-mig-er-s%C3%A5-fort%C3%A6rsket-at-det-er-til-at-grine-ad

Finn Jannings kritiske kronik i Politiken, d. 9. september: https://politiken.dk/debat/kroniken/art8949836/Ja-vi-b%C3%B8r-glemme-figuren-Svend-Brinkmann. Brinkmann svarer d. 16. september: https://politiken.dk/debat/art8976612/Svend-Brinkmann-Jeg-vil-kraftigt-advare-imod-det-antihumanistiske-alternativ

Rune Selsings anmeldelse i Berlingske, d. 30. august: https://www.berlingske.dk/litteratur/fem-stjerner-kongen-af-antiselvhjaelp-snuser-til-evigheden-i-vellykket

Debatten omtales i Kr. Dagblad med interview med Dressler-Bredsdorff, d. 2. september: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/anmelder-brinkmann-er-blevet-eksponent-en-farlig-maade-taenke-paa. Brinkmann svarer, d. 5. september: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/svend-brinkmann-svarer-paa-kritik-svaert-tro-anmelderen-har-laest-min-bog-det-virker-som

Anmeldelse i Kr. Dagblad, d. 24. august: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/svend-brinkmann-skriver-saa-mange-boeger-man-som-anmelder-kan-komme-til-gentage-sig-selv-men

Analyse af debatten i WA, d. 15. september: https://www.weekendavisen.dk/2022-37/boeger/staa-baglaens

Anmeldelse i WA, d. 25. august: https://www.weekendavisen.dk/2022-34/boeger/gulvtaeppetaenkning

Anmeldelse i Information: https://www.information.dk/kultur/anmeldelse/2022/08/brinkmanns-nye-bog-begejstre-fans-bekraefte-kritikerne

Center for Vild Analyse i Information, d. 17. september: https://www.information.dk/moti/2022/09/svend-brinkmann-tilbyder-to-ting-paa-gang-kritikken-bestaaende-bestaaende#comments-open

Mogens Pahuus’ kritik i ”Paradox”, d. 7. september: https://paradoks.nu/2022/09/07/taenkningens-filosofi-kritiske-bemaerkninger-til-svend-brinkmann/

Johannes Adamsens kritik i ”POV-International”, d. 26. september: https://pov.international/brinkmanns-beskedne-omgang-med-taenkningen/