Smittede tanker 42, d. 13. maj

1. Cykeltur

Jeg cyklede lige op forbi parkeringspladsen ved Vejlby-Risskov hallen her i eftermiddags omkring kl. 14.30. Her ligger et af landets største testcentre for corona.

Der stod fire soldater i fuld uniform. Der var også masser af hvide telte og snore og pile og afspæringer. Men der var ingen patienter. Altså som i 0,00.

Sidste uge var jeg også forbi et par gange. Det gav samme resultat.

Soldaterne har nu vogtet statens “kritiske infrastruktur” i omkring 14 dage. “Krisen” handler ikke bare om et reduktionistisk sundhedsbegrebs fri hærgen, men nu også om justitsministeriet og hæren.

Landet er i krig med soldater og våben, og al pluralitet, pædagogik og studenterliv er sat i coronahegn. Statsministeren vil redde “ethvert liv” i fuld profylaktisk fundamentalisme. En lille fjende har pustet sig op.

Heldigvis var soldaterne flinke. De undrede sig også. De troede, de skulle beskytte fædre-landet, men i stedet skal de bevogte et tomt biopolitisk matriarkat, som er u-endeligt.

 

2. Poul Madsens indsats

Ekstrabladets Poul Madsen gør i et indlæg rede for den biopolitiske realitet. Han fortalte også om det i Deadline i forgårs, hvor hans samlede forståelse af sagens politiske og psykologiske aspekter efter min mening langt overskyggede indsigten hos Bjarne Corydon og Rune Lykkeberg, som også var inviteret.

Corydon var tilfreds, hvis biopolitikken blev suppleret af nogle økonomiske regnskaber, mens Lykkeberg så frem til at den nye biopolitiske handlekraft – hvor befolkningen var ”civiliseret” med ”forklaringer”, de kunne ”forstå” – kunne udvides med klimaaktion og Co2-regnskaber.

Madsen skriver bl.a.:

“Vore børn vokser op til en fremtid, hvor de resten af deres liv vil frygte en fjende, de ikke kan se. Vi voksne vil frygte vore medborgere. Og vi må alle forvente, at når vi bliver gamle, så skal vi leve isolerede, som de gamle i Danmark har gjort det de seneste otte uger på plejehjem og i ældreboliger af frygt for, at de skulle blive smittet.

Politisk vil vi se en regering, der som konsekvens af handlemåden de seneste otte uger er nødt til at reagere, hver eneste gang der kommer en ny smitte. For politik handler ikke altid om, hvad der er mest fornuftigt, men om hvad der ser mest fornuftigt ud. At lade stå til vil være politisk selvmord efter den måde, man denne gang har fået opskræmt alle på.

Måske var det rigtigt at gøre, men konsekvensen er, at økonomien er ødelagt, og alle er bange. Men værst af alt, som Jens Kristian Gøtrik skriver, så kan vi nu bare ‘vente på at vi skal lukke samfundet ned hvert år for at spare uundgåelige influenza-dødsfald’.”

Ekstrabladet er for tiden organ for pædagogik, pragmatisme og samfundsmæssig helhed.

På det det netop overståede pressemøde d. 12. maj var det også Ekstrabladet, som var skarpest. Henrik Qvortrup spurgte, om man også ville etablere en Nedlukning ved fremtidige influenzaepidemier? Det kunne Statsministeren ikke afvise. Vi ser frem til årlige nedlukningsaktioner med den ene og den anden årsag. Det et det, som statministeren kalder for “måske altid”.

Endelig er det værd at nævne, at coronaen nu for alvor flytter ind i statsapparatet, hvor især justitsministeriet aktiveres i forhold til en ny aggressiv teststrategi. Og justitsministeren er skam meget kompetent i denne sammenhæng, for han mener jo, at mere overvågning giver mere frihed, hvilket er kernen i den nye socialdemokratiske profylakse-fundamentalisme, som faktisk lå klar til radikalisering, allerede inden coronaen kom spadserende.

https://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/danmark-bliver-aldrig-som-foer/8116874

 

3. Røgslør og skræmsel:

Ifølge TV-avisen kl. 21 har myndighederne ændret synspunkt i løbet af blot en uge på et centralt punkt, nemlig om der kommer en såkaldt ”2. bølge” af coronaen.

Her er to modstridende udtalelser af Kåre Mølbak:

5. maj:
”På nuværende tidspunkt er immuniteten i den danske befolkning relativ lav. Der er således en betydelig risiko, for at der senere kommer en 2. bølge af epidemien.”
(fra den SSI’s ekspertrapport fra d. 6. maj, som lå til grund for 2. fase af ”genåbningen”)

12. maj:
”Det er meget usandsynligt, at Danmark bliver ramt af en 2. bølge af coronavirus” og ”Jeg ser ikke en 2. bølge for mig”. (fra dagens pressemøde)

Kåre Quist spurgte gentagne gange Søren Brostrøm, som var i studiet, om, hvordan denne modstrid skulle forstås. Men Brostrøm kunne overhovedet ikke svare, men talte uafbrudt udenom. Det var meget ubehageligt at iagttage som borger. Senere forklarede Mølbak til Altinget, at der skam ville komme en anden bølge, men kun hvis vi ikke fulgte hans anbefalinger. Sådan forstod jeg det i al fald, selvom jeg ikke vil sige, at jeg forstår noget som helst. Hvis det passer, så kommer 2. bølge ikke, fordi vi aldrig kommer til 1. bølge.

Så måske skubber vi stadig første bølge foran os – ”måske altid” – med smittekurverne strømmende ødelæggende igennem os. I så fald er vi altid i den næste bølge. Det er biostatens recept. Sådan lød det faktisk på den SSI-medarbejder, som blev interviewet i den efterfølgende deadline. Hun har omskrevet en evt. “2. bølge” til en ”opblussen”, som kun kan undgås, hvis man følger biostatens regler. Så ”opblussen” er altså ikke en ”bølge”, selvom den er det lidt alligevel. Den slags mikrodiversitet er forskrækkelig og forskræmselig.

Den manglende konsekvens lægger sig naturligvis ovenpå skiftet i afstandskravet, hvor man har pålagt alle børn og voksne alt for skræmmende og urimelige krav i hele to måneder, mens den nye bio-magt har konsolideret sig.

I samme genre fortæller Politiken her til aften, at SSI lavede en kæmpestor fejlvurdering i forbindelse med den første fase af ”genåbningen”, hvor ”usikkerhed” om høje indlæggelsestal ellers blev brugt i den hel store stil til at fastholde en hyperforsigtig strategi: Politiken skriver:

”Prognoserne i rapporten var dog alt for pessimistiske, viser det sig nu. Rapporten fra SSI estimerede, at der i første halvdel af maj sandsynligvis ville være mellem 124 og 735 coronapatienter på landets intensivafdelinger – forudsat, at borgerne blev ved med at holde social afstand.

Nu er vi i midten af maj, og det står klart, at det højeste antal intensivpatienter på en enkelt dag i maj har været 62. Tirsdag var antallet nede på 43 – altså langt under selv det mest optimistiske scenarium i SSI’s beregninger.”

Det endelige tal endte altså på kun ca. 5% af det, man truede med. Læg dertil ubestemte trusler om 2. bølger og afstandskrav på det dobbelte af WHOs markeringer. Tænk hvad det har haft af konsekvenser!

Links:
TV-avisen, d. 12. maj: https://www.dr.dk/drtv/serie/tv-avisen-21_00_160258

Link til Politikens artikel: https://politiken.dk/…/Forkert-prognose-for-gen%C3%A5bning-…

Altingets interview med Mølbak: https://www.altinget.dk/artikel/hvorfor-tror-seruminstituttet-pludselig-ikke-laengere-paa-en-ny-coronaboelge-her-er-kaare-moelbaks-forklaring

 

4. Testkontrolbiofundamentalisme og gymnasialt samfundssind:

a)
Nu er det jo blevet lidt lige meget med både afstand og 2. bølger, og hvad det alt sammen hedder, og R og P og Q og W falder og falder og falder ned på deres smittede haler.

I stedet skal vi have en ny ”strategi”. Denne strategi blev ganske vist lanceret for flere uger siden for tomme teltpladser, men nu er den relanceret ministerielt.

Hvad skal der ske?

Jo, der skal testes meget mere. Stort set alle skal testes, også selvom du ikke er syg eller noget. Op mod 20.000 om dagen, står der.

Hvis en borger ikke vil testes, så vil Sundhedsministeren og justitsministeren tvinge til samfundssind. Det er en slags retlig udskamning. Det fortalte den magtfulde Magnus Heunicke, som nu må dele magten med overvågningsideologen Nick Hækkerup, om på gårsdagens pressemøde.

Viser det sig så, at man har corona, så skal man gå i “isolation” og angive smittekæder, gerne til et særligt kontor, som så vil “hjælpe” med at kontakte alle smittekædepunkterne. Men det er ikke nok, for desværre står det grelt til med den menneskelige hukommelse. Det Radikale Venstres Stinus Lindgreen, som er ligeså biosocialistisk som biosocialisterne, siger derfor følgende til Politiken:

”Den manuelle opsporing er svær, også fordi du jo i sagens natur kun kan kontakte dem, du kender. Derfor er man nødt til at have andre værktøjer i brug for at kunne kontakte mennesker, man har været i nærheden af uden nødvendigvis at vide, hvem de er. Det kan være, når du har købt ind eller siddet i toget”.

Med disse ”andre værktøjer” tænkes på den ellers meget kritiserede smitte-app, som på en eller anden måde angiver telefonnumre på smittekæderne i Netto, så de pågældende efterfølgende kan kontaktes. Man kan læse om appen på s.7 i strategien.

Der er ganske vist stort set ingen smitte nogen steder i samfundet, men den profylaktiske bio-fundamentalisme har ingen grænser. Efter afstanden nu er mindsket, så skal den kontrolleres af hotlines og apps og almen udskamning og tvivl. Det nye skældsord er “ansigt-til-ansigt kontakt”.

b)

Derimod vises der samfundssind på gymnasiet i Nørre Sundby, hvor rektor vil holde en fin fest for alle elever og lærere med både rundbold og spiritus.

Rektor udtaler de bevingede ord: ”Det er jo efterhånden nemmere at finde ti veganere i Nordjylland, end det er at finde én med corona”.

c)
Endelig vil jeg nævne, at Politikens ATS har en fin kommentar til disse emner:

”Ny teststrategi: Regeringen vil isolere sine kritikere
Statsminister Mette Frederiksen meddeler:

Indtil nu har vi under coronakrisen koncentreret os om at teste befolkningens tålmodighed. Det har vi gjort rigtigt godt og grundigt.

Nu er det tid til at ændre teststrategi, og derfor vil vi i den kommende tid begynde at teste mange flere danskere for coronasmitte. Og vi vil forsøge at isolere de personer, der har sat spørgsmålstegn ved regeringens indsats, så de ikke smitter andre med deres ukonstruktive tilgang til tingene.

Desuden vil vi oprette en ny styrelse, som skal sikre en bedre koordination imellem Søren Brostrøm og Kåre Mølbak, så vi er bedre forberedt, hvis der kommer en anden bølge af corona. Det siger Kåre godt nok, at der næppe gør, men han har jo taget fejl tidligere.”

Links:
Artikel i Politiken, d. 13. maj med sundhedsordførernes reaktioner: https://politiken.dk/…/Partier-leder-efter-det-nye-i-testst…

Sundhedsministeriets nye teststrategi: http://www.sum.dk/…/Teststrategi-fa…/Teststrategi-corona.pdf

ATS, d. 13. maj: https://politiken.dk/…/Regeringen-vil-isolere-kritikere-s%C…

Om Gymnasiefesten: https://nordjyske.dk/…/nordjysk-gymnasium-holder-afslutning…

 

5. Smittetrykket, R

Et af de mange nye biopolitiske styringsinstrumenter er smittetrykket, det såkaldte R. R er for alvor kommet til i løbet af de sidste par uger og vil nu ifølge Berlingske blive offentliggjort på ugentlig basis af Statens Serum Institut. Hele landet sitrer nu om tallet 1.0, som alle aktiviteter og sektorer skal underordne sig som underdanige kvæg. Tallet indgår i en hel systematik af andre tal, som næsten opgøres i realtid. Hvis ikke det ene tal stiger, så stiger det andet. Vi er i smittekurvernes land. Alt andet er omformet i lyset fra smittekurvernes livsfjendske glans.

På epidemiens kunstigt afbrudte peak omkring d. 17. marts var R på 1,8. Man burde have ladet sygdommen gå sin gang ledsaget af almindelige sundhedsfaglige initiativer. I så fald ville man have haft et naturligt peak midt i april og et forventet samlet dødstal på en halv eller en dobbelt influenza. Men i stedet etablerede man en biostat. Herfra gik R fra at være et almindeligt sundhedsfagligt instrument til at være en politisk og almenpædagogisk kategori som sådan, som HELE samfundet nu skulle indrette sig efter.

Allerede i starten af april var R helt nede på kunstige 0,6. Derefter steg tallet til 0,9 frem til d. 24. april. Denne stigning i R, som stadig lå under en influenzaspredning, forstærkede den allerede eksisterende panik og fik derfor stor effekt på forhandlingerne om anden fase af den såkaldte ”genåbning” i sidste uge, som mindede om et tragisk cirkus.

Nu viser det sig, at den første genåbningsfase, som blev indledt d. 15. april, slet ikke har haft negativ effekt på smittetrykket. Tværtimod er R frem til d. 7. maj faldet igen til 0,7. Andre udregninger, som går endnu længere frem, indikerer endda et endnu lavere tal. Farmaceuten Christian Heebøll-Nielsen, som trækker på tal fra Hopkins, taler om et R på ca. 0,4.

Det lave R er desværre et kæmpeproblem, fordi det vil forlænge biostatens magt i endnu flere måneder og “måske altid”. Det nye politiske og pædagogiske begreb og dets “måske altid” har allerede opslugt diskursen og dermed samfundets praksisser som sådan.

SSI om det aktuelle smittetryk:

https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2020/05_smittetrykket-falder-trods-genaabning_11052020

 

6. Er coronaen farlig?

Professor i økonomi ved Aarhus Universitet, Christian Bjørnskov, vurderer coronaens farlighed i nedenstående indlæg på Punditokraterne.dk.

Bjørnskov fortæller, at farligheden er begrænset. Han konkluderer følgende:

“For medierne ligger der således stadig en udfordring i at skille skidt fra snot i den kommunikation, der kommer fra hospitals- og universitetsverdenen. Gør man det, når man til bundlinjen, der viser, at den viden, vi som internationalt samfund har fået de sidste 2½ måned, peger på, at coronavirus faktisk ikke er særligt farlig. Man kan med god grund være bekymret for de meget gamle og borgere med alvorlige respiratoriske lidelser, der har en forhøjet risiko. For resten af os har man lukket ned for samfundet, ødelagt økonomisk værdiskabelse for mindst 150 milliarder kroner og revet to måneder ud af folks liv for at stoppe noget, der ikke er værre end den influenza, vi har levet med i et århundrede.”

http://punditokraterne.dk/2020/05/10/hvor-farlig-er-corona-en-update/?fbclid=IwAR1M-ztphfUtfGu4Emqo73FxjAsF18ilQUHT81Y9dYoKpXzF3_WwnL4x2W0#more-15724

 

Tidligere smittede tanker:

Smittede tanker 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

Smittede tanker 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-2-d-13-marts.html

Smittede tanker 3: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-3-d-15-marts.html

Smittede tanker 4: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-4-d-16-marts.html

Smittede tanker 5: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-5-d-17-marts.html

Smittede tanker 6: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-6-d-18-marts.html

Smittede tanker 7: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-7-d-19-marts.html

Smittede tanker 8: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-8-d-20-marts.html

Smittede tanker 9: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-9-d-21-marts.html

Smittede tanker 10: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-10-d-22-marts.html

Smittede tanker 11: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-11-d-23-marts.html

Smittede tanker 12: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-12-d-24-marts.html

Smittede tanker 13: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-13-d-25-marts.html

Smittede tanker 14: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-14-d-26-marts.html

Smittede tanker 15: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-15-d-27-marts.html

Smittede tanker 16: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-16-d-28-marts.html

Smittede tanker 17: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-17-d-29-marts.html

Smittede tanker 18: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-18-d-30-marts.html

Smittede tanker 19: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-19-d-31-marts.html

Smittede tanker 20: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-20-d-2-april.html

Smittede tanker 21: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-21-d-4-april.html

Smittede tanker 22: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-22-d-5-april.html

Smittede tanker 23: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanke-23-d-6-april.html

Smittede tanker 24: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-24-d-8-april.html

Smittede tanker 25: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-25-d-10-april.html

Smittede tanker 26: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-26-d-12-april.html

Smittede tanker 27: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-27-d-13-april-med-fuld-udskrift-af-kaare-quists-interview-med-mette-frederiksen-i-21-soendag-d-5-april.html

Smittede tanker 28: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-28-d-15-april.html

Smittede tanker 29: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-29-d-19-april.html

Smittede tanker 30: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-30-d-22-april.html

Smittede tanker 31: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-31-d-24-april.html

Smittede tanker 32: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-32-d-25-april.html

Smittede tanker 33a: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33-d-26-april.html

Smittede tanker 33b http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33b-d-26-april-smitteskolens-adfaerdsregler.html

Smittede tanker 34: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-34-d-27-april.html

Smittede tanker 35: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-35-d-28-april.html

Smittede tanker 36: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-36-d-29-april.html

Smittede tanker 37: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-37-d-3-maj.html

Smittede tanker 38: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-38-d-6-maj.html

Smittede tanker 39: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-39-d-7-maj.html

Smittede tanker 40: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-40-d-8-maj.html

Smittede tanker 41: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-41-d-10-maj.html

 

Smittede tanker 41, d. 10. maj

1. Analyse af Sundhedsstyrelsen: “COVID-19: Forebyggelse af smittespredning”

Her er et en række bemærkninger til Sundhedsstyrelsens nye tekst ”Forebyggelse af smittespredning”, som udkom i dag.

Vejledningen bekræfter min almene pædagogisk-filosofiske tese: Under regeringens såkaldte ”genåbning”, fortsætter nu den nidkære og forstærkede nedlukning. Så jo tættere åbningen kommer på ”genåbningens” rekonstruerede normalitet, desto mere indgribende og forstærkende bliver nedlukningens logik.

Rapporten indledes faktisk med en vigtig og umiddelbart positiv nyhed, nemlig at Sundhedsstyrelsen nu vil lægge vægt på to gode principper. Det ene princip er ”proportionalitet”, dvs. et ”rimeligt forhold mellem forventet effekt, skadevirkninger og ressourceforbrug”. Det andet princip er ”bæredygtighed”, dvs. om anbefalingerne kan bevare ”tilstrækkelig stor tilslutning over længere tid og uden uhensigtsmæssige omkostninger og skadevirkninger”.

Disse principper går stik imod den mere tekniske smitteregnskabstilgang i Statens Serum Institut, og principperne går naturligvis også imod regeringens ”hellere gå et skridt for langt” og ”vi vil gå hele vejen” og lignende profylakse-fundamentalistiske besværgelser.

Desværre kan disse to ellers udmærkede principper ikke fastholdes under nedlukningens herre-tegn. Principperne burde have været taget i anvendelse INDEN nedlukningen, hvilket faktisk også var Sundhedsstyrelsens oprindelige indstilling, som jeg forstod det. Nu får de to principper – som jeg vil vise det nedenfor – i stedet en forstærkende og ideologisk effekt. Det er lidt synd for Brostrøm, synes jeg, men ifølge hans forgænger Else Smith er hans ellers udmærkede indstilling blevet kørt lidt ud på et sidespor.

I dagens udspil består ”genåbningen” primært af, at man går fra 2 til 1 meter i anbefalet afstand, ledsaget af et forstærket hygiejnekrav. Som vi skal se, så omsættes denne ”genåbning” af afstanden til to diskursive nyskabelser, nemlig at undgå det som i et nyt almenpædagogisk sprog kaldes for ”ansigt-til-ansigt kontakt” og for “kontaktpunkter”. Det vender jeg tilbage til, men her er alle mine iagttagelser:

 

a.

Vi får et øget fokus på adfærdsregulering:

”Generelt skal man fremme adfærdsregulerende indretninger og tiltag (’nudging’) samt praktiske foranstaltninger i det offentlige rum, der understøtter at der holdes afstand, f.eks. ruminddelinger”.

Vi er i et adfærdsregulerende nudging-rum, som spiller godt sammen med den ny smittesporingsapp.

 

b.

Der bliver differentierede afstandskrav mellem forskellige aktører i samme rum:

”Konkret vil det f.eks. betyde, at der bør sikres 2 meters afstand mellem underviser/foredragsholder og forreste række i klasselokale/auditorium, mens det er tilstrækkeligt med 1 meters afstand mellem elever/tilhørere”.

 

c.

Man skal ”øge afstand til mere end en meter ved ansigtsvendte bordopstillinger”.  Skrækken for det ”ansigsvendte” er en del af et generelt fokus på at undgå ”ansigt-til-ansigt kontakt”, som er et helt nyt biopolitisk udtryk, som den nye vejledning er i gang med at overophede.

Udtrykket ”ansigt-til-ansigt kontakt” er den forstærkede nedlukningsledsager til det sænkede afstandskrav. Man finder også udtrykket i følgende citat, som går i detaljen, og som blot er starten på en længere redegørelse:

”Hvor tæt kontakt er uundgåelig skal særligt længerevarende ansigt-til-ansigt kontakt undgås. Det kan f.eks. ske ved, at bioanalytikeren, der skal tage en veneblodprøve, lægen, der skal måle blodtryk eller tatovøren, der skal skuldertatovere, beder personen vende ansigtet borg og man kan sidde forskudt. Hos f.eks. massører kan man bede kunden vende hovedet nedad på en briks”.

Sådan fortsætter det i en uendelighed. Ånden fra dette citat vil brede sig i samfundets mikrosociale organisme.

Udtrykket optræder 10 gange i den korte tekst.

 

d.

Man fastholder en ubehagelig ubestemthed vedrørende, hvorvidt anbefalingerne er velmente råd eller bindende regler: På den ene side står der, at ”anbefalingerne bør tilpasses situation og risiko”. På den anden side skal det ”samtidig understreges, at anbefalinger skal ses som faglige sigtelinjer, der skal implementeres inden for gældende love og regler”.

Denne dobbelthed så vi sidst for et par uger siden, da undervisningsministeren skrev, at de centrale dele af børnehavepædagogikken var ”præcis som før”, samtidig med at hendes regering havde vedtaget drakoniske indgreb i børns og pædagogers samvær.

Denne ubestemthed vil betyde et forøget double-bind på alle led i offentlig myndighedsudøvelse, især på ledelsesniveauet.

 

e.

Teksten emmer af ubehag ved ting og genstande, der ligesom menneskene er omdannet til smittebærere. Man opremser i fuld detalje og i næsten erotisk sitrende væmmelse følgende: ”f.eks. håndtag, gelændere, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, terminaler, armlæn, bordkanter, legetøj, redskaber, vandhaner, toiletter mv.”.

Selvom man altså slutter remsen med et ”mv.”, så startes alligevel med et ”f.eks.”. Nervøsiteten rumsterer i sætningerne. Det hele samles under endnu et nyt biopolitisk udtryk, “kontaktpunkter”, som har hele 13 hits i teksten.

Man understreger også flere gange, at ”sang” smitter. Det skal undgås i både skole og kirke.

Denne tingsangst understøttes af et øget krav om øget fokus på hygiejne. Herunder en fastholdelse af hygiejneregler i skoler og børnehaver, dvs. håndvask mindst hver anden time i ca. 60 sekunder pr håndvask og med efterfølgende grundig brug af creme. Dertil kommer en lang række konkrete pædagogiske regler, som understøttes af officielle pædagogiske aktiviteter, som fremmer børns kærlighed til håndvask og afstand. (jvf Smittede tanker 33a og 33b).

 

f.

Endelig er det værd at hæfte sig ved hele den faglige sammenhæng. Sundhedsstyrelsen siger, at ”der er ikke sikker dokumentation for et bestemt afstandskrav i det offentlige rum”. Styrelsen henviser her blandt andet til, at Norge har et afstandskrav på kun 1 meter. WHO selv anbefaler også kun 1 meter. Og i Sverige har man – i overensstemmelse med landets ikke-nedlukningsfilosofi – slet ikke ”faste anbefalinger om afstand”. De svenske myndigheder taler blot om ”en armslængde” i den generelle kommunikation, dvs. uden officielle retningslinjer. Svenskerne bruger faktisk bare Sundhedsstyrelsens to principper i almindelig betydning, dvs. uden nedlukning.

Her er det værd at tilføje en detalje, som ikke nævnes. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside har der faktisk hele tiden stået ”1-2 meter”. Hvorfor det er blevet til 2 meter i alle de officielle papirer, ved jeg ikke. Problemet understreges ved det forhold, at smitten på intet tidspunkt har nærmet sig tilstandene i de værst ramte europæiske lande, som formodentlig ender i omegnen af en fordoblet influenza i dødstal.

Så man har udsat folk for uretmæssig afstand i 2 måneder. Det er ikke i orden. Men der følger ingen beklagelse med. Det har vi forstået. Blot en skærpelse af den kortere afstands nedlukningslogik.

Sundhedsstyrelsens udgivelse, d. 10. maj: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning

 

2. Interview med Anders Tegnell

Lederen af den svenske corona-indsats, Anders Tegnell, forklarer til The Daily Show, hvordan de overordnede præmisser for coronabekæmpelsen i Sverige ser ud. Undervejs får han også demonstreret, hvordan en dygtig embedsmand fra sundhedsvæsenet forstår sin rolle i samfundet. Tegnell er en politologisk og pædagogisk dannet mand, som kæmper for at holde sit land på ret kurs, selvom det er svært, når presset fra andre landes fejltagelser er så stort.

Det er sandelig noget andet end det skrækkelige miskmask af den danske indsats, som ledes af 40årige profylakse-fundamentalistiske socialdemokrater og deres underdanige tælledrenge, som er imod, at børn leger sammen, og som nu er i gang med at omdanne hele samfundet til et kæmpestort smitteregnskab.

Tegnells synspunkt svarer lidt til den tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen Else Smiths synspunkt. Smith, som altså tidligere var Danmarks svar på Tegnell, udtalte følgende til Politiken d. 6. maj:

»Jeg bryder mig virkelig ikke om, når det bliver epidemiologen med forstand på smitsomme sygdomme, der skal formulere, hvorfor vores samfundseksperiment ser ud, som det gør. Det var et eksperiment at lukke et samfund så meget ned, og så uden at have en plan for genåbningen. Der var ikke sundhedsfaglig begrundelse for mange af elementerne, grænser eksempelvis. Derfor blev det en blanding af sundhedsfaglighed, politik og resolut handling«,

og videre om den danske detronisering af Sundhedsstyrelsen:

»I starten stod Søren Brostrøm ved siden af ministrene morgen, middag og aften. Pludselig var han så udskiftet med Kåre Mølbak, der også er med på videomøder med partiledere og den slags. Kåre er jo epidemiolog og forsker. Han har forsket i smitsomme sygdomme hele sit liv, det er han supergod til. Måske er han mere villig til at regne. Måske Søren er mere villig til at sætte en fod ned eller stille bare ét kritisk spørgsmål, og det tror jeg ikke, at regeringen er glade for. Det er bare tydeligt, at der er sket et skifte«, siger hun.

Hvem så du helst stå fagligt i spidsen for epidemihåndteringen? (journalistens spørgsmål, TAR)

»Jeg har haft de to herrers job i min karriere, så at sige. Og som kritisk borger vil jeg hellere have, at det var Sundhedsstyrelsens direktør, der gelejder os igennem denne epidemi, end det er seruminstituttet, som også har mange økonomiske og forskningsmæssige interesser«, siger hun.

Interview med Tegnell: https://www.facebook.com/thedailyshow/videos/2533122846939188/?__xts__[0]=68.ARDceK50CYBTXXhti1WXYMhn6Nf7QgDLOCiTf9oYJQUJW_zqKpzv-semgCaZQ-i8jj1KD778e6OB25uFvts09j5HsLMsXGhPRtJx5QSxDkzw0eCRf0_hq70-VAC4VUNn87CTVf5leTHWd_IoP5zwj54BL6zo1FHBV8C0tn_XlmuPKXASzp21RUriXVsMiSkWzw1pMHkBTC8B_u-f54Or3tQb00m-ml1_0ildfFzuzMWdfU_ayCfrtLfM_VcroAPJSa8aGYUhVAXIsouMXSNiz4G8aCcUNR0jsbG0nHhoa_SOibfC9ebvzJnm_VpVCbS-4-z3LLxE_V255VVGYsD3tyDitQ&__tn__=H-R

Interview med Else Smith i Politiken, d. 6. maj: https://politiken.dk/…/Husk-ogs%C3%A5-at-sige-nej-til-reger…

Link til de svenske sundhedsmyndigheders corona-anbefalinger: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

 

3. Om smittetryk og svenske dødstal

Farmaceuten Christian Heebøll-Nielsen, som har skrevet en del artikler i Sundhedspolitisk Tidsskrift, har en hjemmeside med coronastatistik, som han trækker fra Hopkins.

Hvis tallene står til troende, er der to meget interessante informationer, som jeg har lagt mærke til.

a) Smittetrykket, det såkaldte R, er helt nede omkring 0,4, dvs. langt under de 0,9, som Mølbak og andre for et par dage siden forsøgte at forskrække politikerne med, med udgangspunkt i halvgamle tal fra omkring d. 24. april. Faktisk skrev jeg lidt om det i Smittede Tanker 39, så jeg er lidt stolt af mig selv, hvis det passer, for jeg er jo hverken farmaceut eller noget.

For nu at blive i den biopolitiske jargon, så må der i så fald være “råderum” i “smittebudgettet” til at implementere det mest vidtgående af de scenarier, som det sundhedspolitiske ekspertudvalg arbejdede med. I dette scenarium var der ikke noget problematisk tryk på intensivpladserne og forslaget var altså lavet ud fra et R på 0.9 og ikke på 0.4.

Men “åbningen”, dvs. den forstærkede nedlukning, var på ingen måde vidtgående. Ikke engang ZOO, som ellers var i grundpakken, måtte åbne.

b) Den svenske kurve for dødelighed ser ud til at flade ud og peake omkring de 5000. Hvis det passer, så er det – korrigeret for befolkningsstørrelse – på niveauet for den danske influenza-sæson i 17-18. Det er helt barokt i min øjne.

 

4. Museumsoprør og corona-bryllupper

Direktørerne for ZOO og Aros overvejer at trodse Mette Frederiksens nye kultur- og pædagogik-fjendske bio-matriarkat og åbne deres fine museer. Endelig noget godt gammeldags courage. Hvor godt! Håber der bliver lejlighed til at ae en flagermus på Valby Bakke. Jeg havde håbet, at alle museer i landet samler sig i solidaritet med de to fremmelige og selvstændige direktører. Hvad med et godt gammeldags manifest? Men det sker nok ikke, for allerede dagen efter var justitsminister Nick Hækkerup – ham med ”overvågning er frihed” – ude og true med både bøder og lukning. Siden makkede ZOO ret uden videre. Den iltre direktør for AROS står nu alene, og det kommer der ikke noget oprør ud af.

På den biopolitiske fløj kan man i Politiken læse om en mikrobiologisk professor, Hans Jørn Kolmos, som er inviteret til at fortælle om biopolitisk takt og tone for kommende bryllupsfester. Det er noget med at en masse tomme stole, forkortede festsangene, og dans uden berøring. Det kaldes for “genåbning” af bryllupper, dvs. en forstærket og nidkær nedlukning uden sang og kærlighed. Biopolitikkens formel. Og det står i avisens 1. del. Det er ganske vist.

Den forstærkede nedlukning har også ramt fodbolden. Eliten må spille uden publikum, og breddefodbolden må ikke lave hovedstød eller tæmme med brystet (!). Der må også kun være 10 på banen ad gangen.

Endelig er der kommet et bio-bureaukratisk regelsæt uden lige, der skal regulere den forstærkede nedlukning af butikscentrene.

Den ene praksis efter den anden omdannes efter nedlukningens livsødelæggende logik.

Oprøret kommer måske fra museerne.

Links:
TV2 interviewer museumsdirektører: https://nyheder.tv2.dk/…/2020-05-09-zoologisk-have-overveje…

Corona-Emma Gad i Politiken: https://politiken.dk/…/Her-er-mikrobiologens-Emma-Gad-for-b…

Coronafodbold: https://www.dbu.dk/…/fodboldklubberne-kan-aabne-igen-med-c…/

Corona-købe ind: https://nyheder.tv2.dk/…/2020-05-08-myndigheder-udsender-re…

 

5. Lidt smånoter

a)
Ifølge Politiken d. 9. maj har der kun været ca. 15 nye coronasmittede i hele Århus på en uge. På hele Djursland har der været 0. Disse tal er det helt almene billede i landet. Alligevel skal samfundslivet udsættes for de mest rigide begrænsninger.

Der skal naturligvis ikke være geografisk “differentieret åbning”, for det vil jo blot være en forstærket Nedlukning. Det skal blot være en nedlukning af nedlukningen, ledsaget af almindelige gode råd.

b)
Først var Brostrøm samfundets helt. Så røg han ud, fordi han ikke makkede ret. Så blev det Kåre Mølbak. Han er vist også på vej ud, selvom han faktisk makkede ret. Nu er det en såkaldt ekspertgruppe, der fører ordet. De skriver, at det ikke fører til overbelastning af intensivpladser at åbne kraftigt og uden afstand, og de taler ikke om nogle “psykologiske forbehold”, som var afgørende under Mølbaks regime. Men den del lytter politikerne ikke efter. De er bare forgabt i landets forskrækkelige statsminister.

Og de hvide telte, som skulle stå for et såkaldt “paradigmeskifte”, står nærmest ubrugte hen som spøgelser.

c)
Og nu strømmer nedlukningen ud af alle åbninger i forstærkede og nidkære såkaldte retningslinjer i skoler, detailhandel og i restaurationsbranche , og københavnerne må ikke gå en tur i Zoo. Nedlukningen sætter sig overalt.

Hvilken absurd og farlig forestilling for en sygdom, som ifølge Sundhedsstyrelsen ikke er farligere end en halv eller en dobbelt influenza.

d)

BT har lidt influenzadødstal og lidt ekspertudsagn om nedlukningen, som nu sætter sig som biopolitiske smitteregnskaber i alle samfundets såkaldte “genåbninger”.

Artiklen er fra d. 22. april. Der er på sin vis intet nyt, men det er vigtigt at repetere disse tal uafbrudt, og siden er de blot blevet endnu mere relevante.

Links:
Politikens tal om nye smittede i forskellige kommuner: https://politiken.dk/…/art7778…/L%C3%B8rdagsavisen-e-udgaven

Om diverse afstandskrav, Politiken, d. 8. maj: https://politiken.dk/…/Afstandskrav-kan-sp%C3%A6nde-ben-for…

Artikel fra BT, d. 22. april: https://www.bt.dk/…/i-2018-doede-29-boern-i-dansk-epidemi-i…

 

Tidligere smittede tanker:

Smittede tanker 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

Smittede tanker 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-2-d-13-marts.html

Smittede tanker 3: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-3-d-15-marts.html

Smittede tanker 4: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-4-d-16-marts.html

Smittede tanker 5: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-5-d-17-marts.html

Smittede tanker 6: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-6-d-18-marts.html

Smittede tanker 7: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-7-d-19-marts.html

Smittede tanker 8: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-8-d-20-marts.html

Smittede tanker 9: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-9-d-21-marts.html

Smittede tanker 10: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-10-d-22-marts.html

Smittede tanker 11: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-11-d-23-marts.html

Smittede tanker 12: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-12-d-24-marts.html

Smittede tanker 13: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-13-d-25-marts.html

Smittede tanker 14: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-14-d-26-marts.html

Smittede tanker 15: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-15-d-27-marts.html

Smittede tanker 16: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-16-d-28-marts.html

Smittede tanker 17: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-17-d-29-marts.html

Smittede tanker 18: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-18-d-30-marts.html

Smittede tanker 19: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-19-d-31-marts.html

Smittede tanker 20: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-20-d-2-april.html

Smittede tanker 21: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-21-d-4-april.html

Smittede tanker 22: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-22-d-5-april.html

Smittede tanker 23: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanke-23-d-6-april.html

Smittede tanker 24: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-24-d-8-april.html

Smittede tanker 25: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-25-d-10-april.html

Smittede tanker 26: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-26-d-12-april.html

Smittede tanker 27: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-27-d-13-april-med-fuld-udskrift-af-kaare-quists-interview-med-mette-frederiksen-i-21-soendag-d-5-april.html

Smittede tanker 28: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-28-d-15-april.html

Smittede tanker 29: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-29-d-19-april.html

Smittede tanker 30: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-30-d-22-april.html

Smittede tanker 31: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-31-d-24-april.html

Smittede tanker 32: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-32-d-25-april.html

Smittede tanker 33a: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33-d-26-april.html

Smittede tanker 33b: Smittede tanker 33b: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33b-d-26-april-smitteskolens-adfaerdsregler.html

Smittede tanker 34: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-34-d-27-april.html

Smittede tanker 35: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-35-d-28-april.html

Smittede tanker 36: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-36-d-29-april.html

Smittede tanker 37: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-37-d-3-maj.html

Smittede tanker 38: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-38-d-6-maj.html

Smittede tanker 39: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-39-d-7-maj.html

Smittede tanker 40: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-40-d-8-maj.html

Smittede tanker 40, d. 8. maj

1.

Alle ting har en økonomi, men ingen ting er økonomi.

Det misforstod man under ”nødvendighedens politik”. Her troede man, at alt var økonomi og ingen ting. Hånden og materien fandtes ikke. Det var den “rene pædagogik”.

Under biostatens ”tvangens politik” er får vi en udvidelse. Her tror man, at ting ikke har en økonomi, og tingene hader man, fordi de smitter. Hånden er farlig.

Begge dele er lige meget gift for pædagogik, men biostaten forstærker “nødvendighedens” dårligdomme.

 

2.

Det er en meget sørgelig dag for Danmark.

Biostaten har med de nye faser af ”genåbningen” forstærket sit greb om samfundet via regeringens og sundhedssystemets profylaktiske enevælde med et amputeret Folketings underdanige tilslutning.

Nedlukningen strømmer nu gennem den nye åbning og ud i endnu flere praksisser, som lægges øde, som i øde-læggelse. Denne forstærkede og udvidede Nedlukning breder sig overalt som små og store smitteregnskabsstrømme og allestedsnærværende afstande. Nu mangler vi bare appen.

I Nedlukningens strømme omdannes borgeren til smittebærer. Borgeren opsluges af tvangen via skammen.

“Måske for altid”.

Link til aftale om 2. fase af den forstærkede nedlukning, d. 7. maj: http://www.stm.dk/multimedia/07-05-2020_Aftale_om_anden_fase_af_en_kontrolleret_gen_bning.pdf

Aftale om fase 3 og fase 4, d. 8. maj: https://www.regeringen.dk/nyheder/2020/aftale-om-plan-for-genaabning-af-danmark

 

3.

I dag kom der rystende nyheder fra Norge, hvor regeringen ifølge ABC-Nyheter erkender, at den har Nedlukket samfundet i flere måneder uden grund.

Smitteværnseffekten af lukkede børnehaver og skoler angives som “liten” i den bagvedliggende rapport fra Folkehelseinstituttet. Og allerede før Nedlukningen var smittetrykket minimalt og kraftigt på vej ned.

Den norske statsminister slår det hen som en “læringskurve” og “en fejl”. Men hun har ikke ”lært” noget, fremgår det, for hun fremturer med sin biopolitiske logik.

Artikel i ABC-Nyheter, d. 7. maj: https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/helse/2020/05/08/195676373/fhi-smitten-var-pa-retur-allerede-for-12-mars

 

4.

I dag er der en meget interessant kronik i Politiken af professor Lars Qvortrup. Han drøfter den nærmere juridiske og sociale karakter af coronaens “undtagelsestilstand” samt denne tilstands forbindelse med etableringen af en ny form for matriarkalsk meritokrati bestående af regeringsmedlemmer og eksperter.

Vi ved, hvor slemt det går, når faderen bestemmer uden en moder. Så forfalder han til manden og endda til hannen. Herfra går alt op i regnskabs-forstand og videre til rå muskelstyrke. Udmærkede ting sådan set, blot ikke i politik og pædagogik.

Når moderen bestemmer uden en fader, så forfalder hun til kvinden og endda til hunnen. Herfra går alt op i forebyggelse og pyntesyge. Gode ting sådan set, blot ikke i politik og pædagogik.

Kronikken slutter med følgende: “Nu mangler vi bare at vinde friheden tilbage”.

Friheden er faderen. Hvor er faderen? Grundtvig, Brandes, Kant, Sokrates og Jesus? De er væk. Erstattet af seruminstituttets “mænd”.

Vi er havnet i kvindens forebyggelse og mandens smitteregnskab. Når denne ubehagelige relation også går i opløsning, så kommer hannen og hunnen, dvs. råheden, som er det modsatte af et politisk “ægteskab”. Et virkeligt politisk ægteskab består af modersmål og fædreland, dvs. kærlighed og frihed, som samlet udgør en “tradition”, dvs. det modsatte af et “partriarkat” eller et “matriarkat”.

Hannah Arendt er den særlige moderlige forbindelse af fødthed og tænkning, hvor handling kommer ud af omsorg og mørke.

John Locke er den særlige faderlige forbindelse af frihed og det blide, af en stærk og passiv stat, som i en “gentle-man”.

Noget andet er så, at Qvortrup under 2010’ernes uddannelsesreformer i høj grad har indtaget den samme forfalds-mandighed, som vi ser hos hans “meritokrati”. Her var både moderen og faderen helt væk til fordel for de forfaldskønnede trivselsregnskaber og læringsregnskaber.

Qvortrup støttede også økonomiens udvidelse i alle de pædagogiske systemer, helt på samme måde, som når smittediskursens Nedlukning strømmer helt ned i børnehaver og skoler (jvf. punkt 2).

Qvortrups kronik i Politiken, d. 8. maj: https://politiken.dk/debat/kroniken/art7769575/Mette-Frederiksen-behandler-os-alle-som-b%C3%B8rn.-Vi-m%C3%A5-vinde-friheden-tilbage

 

Tidligere smittede tanker:

Smittede tanker 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

Smittede tanker 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-2-d-13-marts.html

Smittede tanker 3: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-3-d-15-marts.html

Smittede tanker 4: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-4-d-16-marts.html

Smittede tanker 5: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-5-d-17-marts.html

Smittede tanker 6: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-6-d-18-marts.html

Smittede tanker 7: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-7-d-19-marts.html

Smittede tanker 8: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-8-d-20-marts.html

Smittede tanker 9: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-9-d-21-marts.html

Smittede tanker 10: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-10-d-22-marts.html

Smittede tanker 11: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-11-d-23-marts.html

Smittede tanker 12: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-12-d-24-marts.html

Smittede tanker 13: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-13-d-25-marts.html

Smittede tanker 14: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-14-d-26-marts.html

Smittede tanker 15: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-15-d-27-marts.html

Smittede tanker 16: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-16-d-28-marts.html

Smittede tanker 17: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-17-d-29-marts.html

Smittede tanker 18: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-18-d-30-marts.html

Smittede tanker 19: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-19-d-31-marts.html

Smittede tanker 20: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-20-d-2-april.html

Smittede tanker 21: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-21-d-4-april.html

Smittede tanker 22: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-22-d-5-april.html

Smittede tanker 23: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanke-23-d-6-april.html

Smittede tanker 24: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-24-d-8-april.html

Smittede tanker 25: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-25-d-10-april.html

Smittede tanker 26: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-26-d-12-april.html

Smittede tanker 27: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-27-d-13-april-med-fuld-udskrift-af-kaare-quists-interview-med-mette-frederiksen-i-21-soendag-d-5-april.html

Smittede tanker 28: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-28-d-15-april.html

Smittede tanker 29: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-29-d-19-april.html

Smittede tanker 30: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-30-d-22-april.html

Smittede tanker 31: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-31-d-24-april.html

Smittede tanker 32: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-32-d-25-april.html

Smittede tanker 33a: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33-d-26-april.html

Smittede tanker 33b: Smittede tanker 33b: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33b-d-26-april-smitteskolens-adfaerdsregler.html

Smittede tanker 34: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-34-d-27-april.html

Smittede tanker 35: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-35-d-28-april.html

Smittede tanker 36: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-36-d-29-april.html

Smittede tanker 37: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-37-d-3-maj.html

Smittede tanker 38: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-38-d-6-maj.html

Smittede tanker 39: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-39-d-7-maj.html

Smittede tanker 39, d. 7. maj

1.

Der findes tre slags kommunistisk økonomi:

a) I den gamle politiske kommunisme ville man styre økonomi med 5-årsbudgetter.

b) I den neoliberale kommunisme ville man styre styringen af økonomien med nationalbudgetter og læringsbudgetter.

c) I den moderne biopolitiske kommunisme vil man styre genåbningen af økonomien med smittebudgetter.

Man trænger til lidt god gammeldags demokrati og liberalisme, dvs. noget andet end “budgetter”.

 

2.

Der er kommet to rapporter op til næste ”genåbning”, dvs. den forstærkede nedlukning. Lad os se på dem:

 

A. Den sundhedsfaglige ekspertrapport:

Lad os se på det samlede og vigtigste tal, nemlig konsekvenserne af den maksimale ”åbning”, det tætteste rapporten kommer på et ‘smitteregnskab’ for en normalisering af samfundet som sådan.

Det mest vidtgående ”åbnings”-scenarium handler om følgende:

– Grundblok: Detailhandel, Zoo, lidt bibliotek mm
– Dertil ”åbning” af skolens 6-10. klasse, af efterskoler, af restauranter både inde og ude.
– Desuden – og meget vigtigt – ”normal fysisk afstand” over hele linjen, altså ingen corona-skole osv., hvis jeg har forstået det ret.

Gennemfører man dette mest vidtgående forslag, så vil det gennemsnitligt estimerede tryk på intensiv-pladser stadig være under det hidtidige maksimale tryk tilbage fra slutningen af marts, hvor der var ca. 160 indlagte. Og de 160 var jo i sig selv langt under kapacitetsgrænsen, som lå omkring 1200 pladser, så vidt jeg husker. Selv hvis man inkluderer den vildeste usikkerhed, så vil presset ifølge rapporten ligge langt fra grænsen frem til d. 1. juli, hvor estimatet stopper på en ”opadgående kurve”, som dog ”den efterfølgende måned topper og bøjer af” (s. 22). Her skal vi have in mente, at SSI normalt overdriver risikovurderingerne ganske meget, så vi kan roligt lægge os på det mere gennemsnitlige estimat, hvorefter vi havner på omkring 100 intensivpatienter d. 1. juli. I den lave del af estimatet er vi faktisk helt nede på omkring 10 patienter. Der er langt til 1200.

Stort set hele en evt. stigning ligger i hovedstaden, fremgår det. I resten af landet sker der intet. Selv i de ophedede yderscenarier er der dødt som en dag i januar 2020. Der er ingen smitte. Dvs. at hele Jylland/Fyn overhovedet ikke påvirkes. I Sønderjylland og Nordjylland ligner det et rundt 0, selv med alle risici taget i betragtning. Region Sjælland påvirkes faktisk næsten heller ikke.

Det lader til, at man roligt kan realiserer den mest omfattende åbning. Så må vi hjælpe lidt til i København, hvis man skulle ramme en eller anden usandsynlighed derovre.

Og så har rapportens forfattere ikke engang estimeret effekten af den nye omfattende teststrategi, står der på s. 4. Men det var jo ellers den strategi, som skulle sætte “den vilde tiger i bur”, som Brostrøm udtrykte det, og dermed udrydde virussen fra landets overflade? Men man har ingen problemer med at fokusere på “fysisk afstand”, selvom den samlede effekt heraf lader til ikke at overbelaste kapaciteten.

Af en eller anden grund ser det ikke ud til, at der er regnet på en nedlukning af nedlukningen, dvs. en total tilbagetrækningen af biopolitikkens initiativer. Man er nok bange for at miste sin nye biopolitiske magt. Det ligger helt uden for horisonten, at folk kunne være skråt ligeglade med noget smitteri, ligesom de altid har været, når der f.eks. har været influenzaepidemier eller andet, som man går og dør af.

Kurverne står på s. 68.

 

B. Økonomirapport fra finansministeriet.
Regeringen har også – i al hast – bedt tre økonomer om at lave en rapport, som afvejer smitterisiko mod økonomiske fordele ved forskellige aktiviteter. En økonom siger til Politiken om rapporten, at der er ”luft i smittebudgettet”, som det hedder i det nye sprog. Først kom budgettet, så kom læringsbudgettet, og nu har vi smittebudgettet.

Af rapporten fremgår det på s. 17 – hvilket mig bekendt her helt overset i den offentlige debat – at åbning af universiteterne vil udgøre en særlig gunstig kombination af lav smitteeffekt og positiv økonomisk effekt.

Der står også, at teatre, kirker, forlystelsesparker, biografer, efterskoler og museer har et lavt smittetryk. Det skyldes, at disse aktiviteter ikke er så samfundsmæssigt omfattende, selvom de hver især er ligeså smittefarlige som f.eks. skoler og børnehaver. Men disse nye aktiviteter kan man altså også roligt åbne, må man forstå, for det er jo en vigtig pointe, at man ikke kun ser på aktiviteten i sig selv, men også dens omfang. Hvorfor har ingen tænkt på det før?

Det ser faktisk også nogenlunde ok ud for lufthavne og hoteller og natklubber, som endda angives til at have mere økonomisk effekt end den første gruppe (teatre, kirker mm.).

Mange af disse resultater går stik imod sundhedsmyndighederne, som jo har placeret f.eks. efterskoler i den mist smitterisikable gruppe.

Derimod er der meget smitte i supermarkeder og cafeer, folkeskole og indkøbscentre, som alle indgår i planerne for den kommende ”åbning”, hvilket skyldes, at disse aktiviteter også scorer højt på den økonomiske variabel.

Det er dejligt, at finansministeriet er begyndt at blande sig lidt mere. Men det går ikke godt, før alle samfundets fagligheder kommer i spil og kvæler nedlukningens logik totalt.

Konklusion: Nedluk nedlukningen. Gør noget i stedet for alt.

Links:
Sundhedsfaglig ekspertgruppe: https://files.ssi.dk/Ekspertrapport-af-den-6-maj

Økonomisk ekspertgruppe: https://fm.dk/…/oekonomisk-ekspertgruppe-har-afsluttet-sit…/

 

3.

D. 6. april – altså for en måned siden – udkom den SSI-rapport, som lå til grund for den første ”genåbning” af skoler, børnehaver mm..

Her estimerede SSI, at ”genåbningen” ville betyde et behov for 124-734 intensivpladser, hvis man opretholdt “social afstand”, hvilket man jo gjorde. Dette interval var vel at mærke med fuld og urealistisk usikkerhed. Den ”maksimale mediane belastning” af ”genåbningen” – dvs. det sandsynlige max. – var på 264 intensiv pladser, blot ca. 25 % af det samlede antal intensivpladser i landet.

I rapporten stod der også, at konsekvenserne af ”genåbningen” ville vise sig efter 2-4 uger. Og det er jo nu. I går er der gået 4 uger, siden skolerne ”genåbnede”.

Hvordan ser det så ud? Hvor mange ligger på intensiv pga. corona?

Tallet er 46, altså langt under de 264, og endnu længere under kapacitetsgrænsen, og det har været faldende uafbrudt.

Det vil sige, at resultatet endte langt under estimatet. SSI er altså alt for forsigtige. Fejlbedømmelsen har haft enorme pædagogiske, sociale og økonomiske konsekvenser.

Ovenstående tal er jo med “social afstand”. Hvis man havde lavet fase 1-genåbningen uden afstandskrav, så var den mediane maksimale belastning ifølge rapporten havnet på 767 intensivpladser, altså stadigvæk langt under kapaciteten på ca. 1200. Følger vi tendensen i ovenstående fejlvurdering, ville det reale antal intensivpatienter være helt nede på ca. 150.

Man kunne altså roligt have droppet afstandskravene i skoler og børnehaver.

Endelig peger disse tal på, at SSI’s aktuelle rapport om 2. fase af “genåbningen”, som jeg skrev om under punkt 1, må vurderes i lyset af dette overestimat. Dvs. at behovet for intensivpladser ved det mest vidtgående aktuelle genåbningsforslag uden social afstand vil være ca. 100, altså nærmest ingenting og under alle mulige ubestemte “grønne kurver”, og hvad man ellers kalder samfundet på biosprog.

Links:
SSIs ekspertrapport om fase 1, d. 6. april: https://files.ssi.dk/ekspertrapport–matematisk-modellering…

SSIs dagsvurdering, d. 6. maj: https://files.ssi.dk/COVID19-overvaagningsrapport-06052020-…

SSI-ekspertrapport om fase 2, d. 6. maj: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10158218115389481&id=837549480

 

4.

Der har været meget blæst om, at smittetrykket – det såkaldte R – er steget fra 0,6 til 0,9. For få dage siden brugte Mølbak dette tal til at understrege at normaliteten havde lange udsigter.

Ifølge SSI’s rapport fra d. 29. april, hvor tallene står, stammer det første tal, altså 0.6, fra ugen op til d. 10. april, mens det andet tal, 0.9, dækker perioden d. 19-24. april. I den periode – altså fra d. 10. til d. 24. april – var der faktisk en stabil til stigende udvikling i antallet af indlæggelser, som angives som værende en central del af grundlaget for udregningen af R.

Men siden d. 24. april og frem til i dag er antallet af indlæggelser faldet ret drastisk – fra ca. 35 i april til ca. 20 om dagen nu – så det helt aktuelle smittetryk må derfor være pænt under 0,6?

Det betyder i så fald, at smittetrykket er faldet kraftigt siden første “genåbning” d. 15. april, selvom man har været i coronaskole og ude i forårssolen på Islands Brygge? Men hvorfor hører vi ikke noget om det, når vi nu hørte så meget om stigningen? Men måske har jeg misforstået noget? Og så igen, måske ikke, for en række læger forstår heller ikke, at R skulle være steget, skriver TV2.

Og tidligere chef for sundhedsstyrelsen, Else Smith, advarer i Politiken om at bruge R som en slags møntfod. Hun frabeder sig desuden kraftigt, at landets styres af smitteeksperter. Af samme artikel fremgår desuden, at Mølbaks “matematiske modeller” har vundet over Brostrøms bredere sundhedssyn. Uanset hvem af de to, der har vundet, så har samfundet som sådan tabt, fordi sundhedssystemet har hospitaliseret samfundet som sådan. Man kan også læse om disse emner i en kronik i Politiken, hvor to professorer – en økonom og en politolog – kritiserer myndighederne for “overforsigtighed” og for at forveksle forholdet mellem eksperter og politik, så eksperterne makker ret, mens politikerne lyder som “papegøjer”.

Det nyeste er så, at SSI mener, at coronaen er ved at dø ud, men kun hvis vi fastholder nedlukningen i yderligere u-endelighed i alle mulige hele og halve scenarier og kurver. En anden bølge vil nemlig ramme DK ekstra hårdt, fordi så få har været smittet. Jamen, det var sørme da også øv øv øv, at vi på den måde har bidt os selv i halen, for så må vi jo fastholde nedlukningen i endnu mere u-endelighed. Så hjælper det sølle, at SSI “åbner” for et par ekstra forstærkede nedlukninger i nogle kanter af det lukkede samfund.

 

Links:
Smittetrykrapport fra d. 29. april: https://files.ssi.dk/Status%20for%20smittetrykket%20i%20Dan…

Overvågningsrapport fra d. 5. maj: https://files.ssi.dk/COVID19-overvaagningsrapport-05052020-…

TV2 interviewer nogle læger: https://www.tv2ostjylland.dk/…/danske-forskere-i-opraab-vil…

Den ekstrafarlige 2. bølge: https://www.berlingske.dk/…/nyt-notat-afsloerer-corona-kan-…

Interview med Else Smith, d. 6. maj: https://politiken.dk/…/Husk-ogs%C3%A5-at-sige-nej-til-reger…

Dagens kritiske kronik i Politiken: https://politiken.dk/…/Hvor-g%C3%A5r-gr%C3%A6nsen-mellem-K%…

Tilføjet: Den nye rapport fra SSI, som omtales i artiklen fra Berlingske med alle mulige smitteregnskabsscenarier: https://files.ssi.dk/Ekspertrapport-af-den-6-maj

 

Tidligere smittede tanker:

Smittede tanker 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

Smittede tanker 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-2-d-13-marts.html

Smittede tanker 3: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-3-d-15-marts.html

Smittede tanker 4: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-4-d-16-marts.html

Smittede tanker 5: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-5-d-17-marts.html

Smittede tanker 6: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-6-d-18-marts.html

Smittede tanker 7: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-7-d-19-marts.html

Smittede tanker 8: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-8-d-20-marts.html

Smittede tanker 9: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-9-d-21-marts.html

Smittede tanker 10: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-10-d-22-marts.html

Smittede tanker 11: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-11-d-23-marts.html

Smittede tanker 12: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-12-d-24-marts.html

Smittede tanker 13: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-13-d-25-marts.html

Smittede tanker 14: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-14-d-26-marts.html

Smittede tanker 15: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-15-d-27-marts.html

Smittede tanker 16: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-16-d-28-marts.html

Smittede tanker 17: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-17-d-29-marts.html

Smittede tanker 18: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-18-d-30-marts.html

Smittede tanker 19: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-19-d-31-marts.html

Smittede tanker 20: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-20-d-2-april.html

Smittede tanker 21: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-21-d-4-april.html

Smittede tanker 22: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-22-d-5-april.html

Smittede tanker 23: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanke-23-d-6-april.html

Smittede tanker 24: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-24-d-8-april.html

Smittede tanker 25: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-25-d-10-april.html

Smittede tanker 26: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-26-d-12-april.html

Smittede tanker 27: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-27-d-13-april-med-fuld-udskrift-af-kaare-quists-interview-med-mette-frederiksen-i-21-soendag-d-5-april.html

Smittede tanker 28: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-28-d-15-april.html

Smittede tanker 29: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-29-d-19-april.html

Smittede tanker 30: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-30-d-22-april.html

Smittede tanker 31: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-31-d-24-april.html

Smittede tanker 32: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-32-d-25-april.html

Smittede tanker 33a: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33-d-26-april.html

Smittede tanker 33b: Smittede tanker 33b: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33b-d-26-april-smitteskolens-adfaerdsregler.html

Smittede tanker 34: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-34-d-27-april.html

Smittede tanker 35: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-35-d-28-april.html

Smittede tanker 36: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-36-d-29-april.html

Smittede tanker 37: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-37-d-3-maj.html

Smittede tanker 38: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-38-d-6-maj.html

Smittede tanker 38, d. 6. maj

1.

Tiger i bur:

Søren Brostrøm gjorde d. 28. april i JP rede for Sundhedsstyrelsens nye “strategi”. Han kaldte det ”et kæmpestort skift”. Der skiftes ”strategi” i et væk under nedlukningens forstærkede og udvidede praksis. Samfundet er omdannet til en ”strategi”.

Den nye strategi består af et omfattende system af tests, af individualiseret ansvar for opsporing af smittekæder og af en app, som adfærdsunderstøtter afstand og omsætter data i realtid på både mikro- og makroniveau.

Det er vist den slags, som kaldes for ”evidensbaseret forskning”.

Brostrøm omtaler coronaen som ”en vild tiger”, og hans nye strategi er et ”bur”. Han siger:

»En vild tiger ramte Danmark. Nu er den spærret inde i et bur.«

Der er noget galt med natursynet. Coronaen er jo ikke Hitler eller Stalin. Det er en sygdom, som kommer fra en flagermus, som har fløjet rundt i Kina. Det er en naturlig ting, en del af menneskets vekselvirkning med naturen. Men nu skal den i ”bur”?

Og er sygdommen ”vild”? Ja, den er lidt vild for gamle mennesker, og ellers ikke. Det er jo ikke Ebola, som Brostrøms forgænger i embedet har sagt, understøttet af jeg ved snart ikke hvor mange læger og epidemologer. Så sygdommen er ikke særlig vild. Ikke vild nok til at komme i ”bur”, og slet ikke den slags bur, som Brostrøm foregår, der fører direkte i retning af statsministerens ”måske for altid”.

Og hvis nogen sniger sig til at give tigeren lidt mad – som jo er ensbetydende med en registrerbar stigning i smitteregnskabets realtid – så skal hun ”udskammes”, som det kaldes på de bonede gulve, når loven ikke slår til. Det kaldes “samfundssind”.

Brostrøms formulering, og de praksisser og u-endelighedsklausuler som omgiver den, vil gøre landets befolkning katte-angste. Og tigeren vil blive mere og mere vild efterhånden, som den ikke kan få god dyrepleje og mildnes via naturlig omgang med sine omgivelser.

Den indespærrede og vilde tiger vil blive en ny form for opdrager. Den vil sætte sig i menneskenes psykiske og moralske struktur som en ny indespærret og vild natur, der er omgivet af udskamning og social kontrol, først synlig og siden usynlig og måske næsten hemmelig.

Denne struktur af indespærret vildskab og kontrolbaseret skam er gift for demokrati, pædagogik og humanisme.

Interview med Brostrøm: https://jyllands-posten.dk/premium/indblik/Indland/ECE12103791/brostroem-klar-med-ny-plan-for-at-teste-folk-uden-symptomer-danmark-kan-virkelig-komme-paa-forkant

 

2.

Ide til mulige informationskoblinger: CPR-nummer, læringsregnskab, Co2-regnskab, smitteregnskab, gen-bank, socialt regnskab og kontakttætheds-regnskab.

Evt. kan det hele samles i profiler, som samles på en individuel applikation, der står i direkte kontakt med statens digitale systemer.

Ide til anvendelse (også kaldet “forskning”): Detaljeret og accelereret statistik i realtid, som definerer indhold og hastighed i politiske initiativer, samt omgående personlig henvendelse og aktion ved udskamningsrelevante udsving.

Det hele kaldes for “samfundssind”.

 

3.

Lidt om sygdom og død og begravelser:

I 2018 døde 55.232 mennesker i Danmark ud af en befolkning på 5,80 mio. Der var en notits om influenza i en eller anden avis.

I 2007 døde 55.604 mennesker i Danmark ud af en befolkning på 5,45 mio, altså forholdsvist endnu flere end i 2018. Var der en notits? Jeg erindrer intet.

i 2014 døde kun 51.400. Det var det laveste tal. Det må være Corydons skyld, for han var jo finansminister? Nødvendighedens politik, you know!

I år lader det til, at vi kommer til at ligge i de nedre lag. Der er ingen overdødelighed. Det er der i nogle af de andre lande, men kun i få måneder. Sverige var også lige oppe og vende i et par uger, men er nu nede på normalen, stadig på en halv influenza. Mærkeligt, at de ikke spiller Allsvenskan? Det synes jeg, de skulle. Men god ide at øge den sundhedsmæssige kapacitet i et par måneder, det er klart.

Det går lidt op, og det går lidt ned. Folk fødes, og folk dør af mange forskellige sygdomme. Nogle gange kommer der en ny sygdom, og så dør der lidt flere det år. Måske opbygges der lidt immunitet til en ny sygdom om 10 år? Måske endda til en farlig sygdom? Naturens veje er uransagelige.

Måske dør der 60.000 et år, måske 50.000 et andet år.

Coronadøden kommer ikke af ondskab, mishandling, terror eller krig. I så fald var der grund til politisk handling. Corona er bare en sygdom, som man bliver syg af og dør, hvis man er gammel og syg i forvejen, og ellers stort set ikke. Og der bliver flere og flere gamle. På få år er levetiden steget med 4 år, og befolkningstallene stiger også i nogle lande, f.eks. i Sverige pga. indvandrere med andre livsformer. Så der dør måske lidt flere, end hvis middellevetiden kun var 70 år, og alle var kedelige protestanter som jeg selv.

En sygdom kræver sygepleje og menneskelig omsorg, men ikke u-endelig nedlukning, robotudstyr, forstærket nedlukning og nidkære smittedatalogiske smitteregnskaber samt ødelæggelse af børns og unges liv. Og hvis et menneske dør, så bør man foranstalte en begravelse med en præst og hele familien samlet uden afstand i stedet for at lade Mette Frederiksens og Kåre Mølbaks udskamningspoliti omdanne hele samfundet til et u-endeligt hospital.

 

4.

Carolina Magdalene Maier har skrevet kloge ord om coronapædagogikkens problematiske indflydelse på især børn og unges sociale liv og muligheder. Hun siger f.eks.:

“Staten har valgt en linje, som potentielt betyder, at små børn socialiseres til en omgangsform, som kan skade deres tilgang til andre mennesker livsvarigt.”

Dermed er Maier på linje med BUPLs forkvinde og med lektor Grethe Kragh-Müllers kritik af coronapædagogikken. Men læs selv, for Maier er i topform.

Maiers indlæg i Altinget: https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/carolina-m-maier-nu-er-det-nok-med-de-rigide-regler-om-fysisk-afstand

 

5.

Gymnasielektor Jan Maintz har en virkelig kompetent kritik af skolesynet hos gymnasierektorerne og Dansk Erhverv, som i et aktuelt indlæg var helt stukket af i erhvervsdigitaliseringslæringsoptimerings-sprog.

Maintz peger stille og roligt på gymnasieskolens formål, som den seneste gymnasiereform faktisk understregede betydningen af, men som rektorerne helt har glemt i deres erhvervsdigitaliseringsiver. Jeg synes denne ligegyldighed over for loven er et juridisk problem, må jeg indrømme. Tak til Maintz for hans indsats.

Maintz noterer dog ikke, at det indlæg, han kritiserer, faktisk også knytter an til den nye corona-ideologi, som dermed forstærker den konkurrencestatsideologi, som var der i forvejen.

Resultatet bliver et forstærket opgør med de pædagogiske institutioner. Den samme tendens, som Carolina Magdalene Maier er på færden af (jf pkt 4).

Maintz’ indlæg i Altinget: https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/debat-hvornaar-forstaar-gymnasierektor-foreningen-at-gymnasiets-formaal-ikke-er-erhvervslivet

 

6.

Svaret på nedlukningen er ikke en genåbning. Hvorfor ikke? Nej, fordi en “genåbning” blot er en forstærket og udvidet og u-endelig nedlukning.

Men hvad er så svaret på nedlukningen? Jo, det er at nedlukke den. Simpelthen at annullere den. Som i en 100% nedlukning af nedlukningen. Det vil sige at vi fortsætter med et helt almindeligt pædagogisk liv og med folkemøder, festivaller, bryllupper, barer, forelæsninger, påskefrokoster, hygge i parken, fri leg osv..

Alle coronahegn og alle masker samles i et bål på landets rådhuspladser. Mens det hele brænder afsynges højskolesange, mens man holder i hånd. Sangskatten er samfundets og ikke nedlukningens.

Hvis der kommer et problem i en eller anden sektor, f.eks. i sundhedsvæsenet, så klarer man det herefter, så godt man kan. De andre sektorer kan hjælpe hospitalet, men de skal ikke selv hospitaliseres, så hospitalerne til sidst står tomme.

Derved får vi et normalt samfund, som forsøger at løse de problemer, der opstår, og hvor alle hjælper hinanden. Et år er det sygehusene, der skal hjælpes lidt ekstra, et andet år er det bankerne eller skolerne. Et år dør der lidt flere gamle mennesker, et andet år lidt færre.

Princippet er: Hellere gøre for lidt og derefter måske noget, end at gøre alt i et enkelt systems altopslugende præventive logik, som udsletter “noget”.

Og en ting er helt sikkert: Man skal aldrig gøre “alt, hvad det kræver”. Det er den direkte vej til samfundets opløsning, dvs. totalitarisme.

Nedlukning af nedlukningen er princippet for en stærk, men passiv stat, hvilket er det modsatte af den aktuelle genåbning, som tager udgangspunkt i en svag, men aktiv stat.

Som jeg har forstået det, svarer det også sådan cirka til forskellen mellem Sverige og Danmark. Sverige lukkede aldrig ned, og gør herefter “noget” med den annulerede nedlukning som udgangspunkt, mens Danmark nu genåbner nedlukningen i en forstærket nedlukning. Den svenske børnehave er ikke “genåbnet”, for den var aldrig “nedlukket”.

Selvom også svenskerne er gået for langt i nedlukningsretningen efter min mening, så har de derfor klaret sig klaret sig hundredevis af % bedre end “Danmark”, eller hvad man nu skal kalde coronahegnet.

 

7.

DR og “endda”:

Kåre Quist var ikke just i sit kritiske hjørne i søndagens interview med statsministeren. Tendensen til mikrofonholderi blev anholdt af blandt andet Henrik Qvortrup fra Ekstrabladet.

DR’s nyhedschef, Thomas Falbe, har svaret på kritikken i Politiken. Falbe har en helt særlig fortolkning af DRs rolle. Han fortæller, at han vil have ”svar, som danskerne kan bruge til noget” frem for et ”kritisk interview”, som Qvortrup foreslår.

Det er en meget problematisk holdning for en national journalistisk institution efter min mening. Jeg vil ikke have journalistik, som jeg kan “bruge til noget”. Må jeg være fri! Det er jo “constructive journalism” af værste skuffe.

Qvortrup har også været vågen i en anden sammenhæng. Han har hæftet sig ved regeringens misbrug af dronningen under den tidlige nedlukningsfase, hvor den nye udskamningspolitik skulle etableres. Det var dengang, dronningen sagde, at det var ”hensynsløst” at holde fest eller runde fødselsdage:

”Nogle holder endda stadig fester og runde fødselsdage. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt. Det er tankeløst. Og det er først og fremmest hensynsløst.” (dronningen, d. 17. marts)

Og ordet “endda” tyder endda på, at det endda også er ansvarsløst at holde en lille påskefrokost, hvilket statsministeren jo også var imod. Og børn skulle endda heller ikke lege sammen osv.. I al u-endelighed naturligvis, endda “måske altid”.

Men det er da godt for Mette Frederiksen, at hun har en dronning.

 

Tidligere smittede tanker:

Smittede tanker 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

Smittede tanker 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-2-d-13-marts.html

Smittede tanker 3: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-3-d-15-marts.html

Smittede tanker 4: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-4-d-16-marts.html

Smittede tanker 5: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-5-d-17-marts.html

Smittede tanker 6: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-6-d-18-marts.html

Smittede tanker 7: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-7-d-19-marts.html

Smittede tanker 8: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-8-d-20-marts.html

Smittede tanker 9: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-9-d-21-marts.html

Smittede tanker 10: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-10-d-22-marts.html

Smittede tanker 11: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-11-d-23-marts.html

Smittede tanker 12: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-12-d-24-marts.html

Smittede tanker 13: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-13-d-25-marts.html

Smittede tanker 14: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-14-d-26-marts.html

Smittede tanker 15: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-15-d-27-marts.html

Smittede tanker 16: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-16-d-28-marts.html

Smittede tanker 17: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-17-d-29-marts.html

Smittede tanker 18: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-18-d-30-marts.html

Smittede tanker 19: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-19-d-31-marts.html

Smittede tanker 20: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-20-d-2-april.html

Smittede tanker 21: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-21-d-4-april.html

Smittede tanker 22: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-22-d-5-april.html

Smittede tanker 23: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanke-23-d-6-april.html

Smittede tanker 24: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-24-d-8-april.html

Smittede tanker 25: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-25-d-10-april.html

Smittede tanker 26: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-26-d-12-april.html

Smittede tanker 27: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-27-d-13-april-med-fuld-udskrift-af-kaare-quists-interview-med-mette-frederiksen-i-21-soendag-d-5-april.html

Smittede tanker 28: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-28-d-15-april.html

Smittede tanker 29: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-29-d-19-april.html

Smittede tanker 30: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-30-d-22-april.html

Smittede tanker 31: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-31-d-24-april.html

Smittede tanker 32: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-32-d-25-april.html

Smittede tanker 33a: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33-d-26-april.html

Smittede tanker 33b: Smittede tanker 33b: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33b-d-26-april-smitteskolens-adfaerdsregler.html

Smittede tanker 34: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-34-d-27-april.html

Smittede tanker 35: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-35-d-28-april.html

Smittede tanker 36: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-36-d-29-april.html

Smittede tanker 37: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-37-d-3-maj.html

Smittede tanker 37, d. 3. maj

1.

Ordet strategi giver kun mening, hvis man accepterer nedlukningens logik. I nedlukningen bliver alt reduceret til smitteregnskabsminimeringsstrategier.

Men Sverige lukkede ikke ned. Derfor har Sverige egentlig ikke en “strategi”. Landet kæmper snarere for at holde smitteregnskabsstrategien ude af samfundet. Svenskerne har derfor heller ikke brug for en “exitstrategi”, som i nedlukningslandene kaldes for ”gradvis åbning”, hvilket er nysprog for en udvidet og forstærket nedlukning.

Derfor kan man heller ikke sammenligne de to landes “strategier”, eftersom Sverige ingen ”strategi” har. Gør man det alligevel, reducerer man Sverige til nedlukning.

Sverige vil som samfund vinde over Danmark helt uanset smittetallene, fordi landet har bevaret er samfund, hvilket Danmark ikke har. Danmark er fanget i biopolitikkens logik “måske for altid”, og dermed omdannes alt til biopolitisk strategi, som højst kan blive til en “exitstrategi” i ”strategiens” tegn, dvs. til en forstærket og udvidet nedlukning.

 

2.

Stikord til biostatens etablering, udvidelse og hegemoni.

Personificerede smittekæder med totale tests og individualiseret opsporingsansvar.

Dataficeret adfærdskontrol med aggregerede smittedata i realtid og dertil ledsagende styringsaktioner.

Måske for altid.

En ufarlig tiger i skabet, som lukker grænser i totalforebyggelsens jernnæve.

Sundheds- og statsministeriet i magtfuld smittestatistisk udskamningssymbiose.

Alle fagligheder er erstattet af snæversynede epidemiologiske “eksperter”.

Måske for altid.

Fra nødvendighedens politik til tvangens politik.

Fra nedlukning til nedlukningens u-endelige forstærkning.

Fra hammer til mere nidkær hammer.

Måske for altid

Økonomisk ruin og livets størknen.

Uendelig social skam.

Pædagogikkens og politikkens destruktion. Angreb på ungdommen.

Måske for altid.

 

3.
I Danmark ville man først klare sygdommen hen ad vejen. Derefter gik man efter en såkaldt “grøn kurve”, som skulle toppe i ugerne efter påske, eller hvordan det nu var.

Men da alt det grønne lod vente på sig, er man nu gået over til arbejdet med at eliminere sygdommen helt. Desværre kræver denne dårlige ide en række omfattende, langvarige og nidkære kontrol- og smittesporingsteknikker, herunder en smiteapp, som går langt videre end Googles egne anbefalinger, og som vil forstærke biostatens realtids-datamagt. Det hele foregår under en nedlukningens logik, som vil vare “måske for altid”, som det siges fra højeste sted. Denne “strategi”, som det kaldes, vil ødelægge det åbne samfund og omdanne det til kvantitative scorer på smitteregnskabets skalaer.

I Sverige siger den ledende epidemolog Anders Tegnell bare sådan helt almindeligt til Ritzau, at man ikke vil have apps af hensyn til privatlivet. Sverige er et normalt samfund. Et enkelt sted er han lige ved at falde i, men han redder det nogenlunde. Sverige har ikke lukket ned, og det skal derfor ikke bruge nogen app til exit-kontrol.

Tidligere har den indflydelsesrige epidemi-forsker, Lone Simonsen, også talt for en big-dataovervågning. Hun vil også helt af med sygdommen. Konsekvensen er en varig lukning af grænsen og u-endelig social afstand, som reducerer borgeren og mennesket til en smittebærer.

I gårsdagens Deadline blev appen forsvaret af Dansk Magisterforenings Camilla Gregersen, så længe appen var “dataetisk forsvarlig”, som det hed. Men det er slet ikke nok, for det er hele indsamlingslogikken, som er problematisk. Den app skal bare tages af bordet, som man altså gør i Sverige med helt almindelige sociale og liberale argumenter. Jeg var meget skuffet over Camille Gregersen i denne debat. Desværre sidder hun i et advisory-board om emnet. Nedlæg det!

Venstres Cristoffer Melson var – også i Deadline – helt vild i varmen med appen. Det samme var Eva Flyvholm fra Enhedslisten. Begge partier er nu dybt kompromitteret. Venstre og Enhedslisten er mikrodiversitet under biostatens ideologi, nu altså med Dansk Magisterforenings blåstempling.

Det er firmaet Netcompany, der står for smitteappen. Den ansvarlige er helt uden sans for konsekvenserne. Det kunne man læse om i Politiken i sidste uge (jeg skrev også om det i et tidligere Smittede Tanker).

 

4.
I WA fortæller en anden førende svenske epidemolog, Johan Giesecke, at coronaens dødelighed er å 0,1, dvs. som en influenza. Denne vurdering deler han med mange kolleger, også i Danmark.

Giesecke kritiserer også nedluknings-landene for at mangle “exitstrategi”, hvilket man roligt kan sige er korrekt. I Danmark ruller logikken nu ud over stepperne i en total ødelæggelse af socialt liv.

Søren Villemoes interviewer, men desværre uden fornemmelse for disse nuancer. Han er helt tabt til biostatens logik.

Links:
Om den svenske holdning til smitteapps: https://politiken.dk/…/Sverige-g%C3%A5r-igen-enegang-og-sig…

Om digitaliseringsstyrelsens Advisoryboard: https://digst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/nyt-advisory-board-skal-raadgive-myndighederne-om-den-kommende-danske-smittestops-app/

Politikens dækning af Netcompanys smitteapp: https://politiken.dk/…/Dansk-corona-app-g%C3%A5r-t%C3%A6tte…

Interview med Giesecke til WA: https://www.weekendavisen.dk/2020-18/…/flokimmunitet-til-maj

 

5.

Tidligere undervisningsminister Merete Riisager, som i sin tid kæmpede ene kvinde mod centrum-Venstres læringsrevolution, er ikke begejstret for de nye biopolitiske læringsinitiativer, hvor børn skal lære om glæden ved social afstand mm. Hun mener, at man bør opretholde en forskel mellem pædagogik og politik, hvis børn nogensinde skal blive politiske som voksne. Det er virkelig ærgerligt, at Riisager har forladt Christiansborg.

Desværre er regeringens, Brostøms og Mølbaks ansvarsløse destruktion af pædagogik og dermed også af samfundssind en logisk følge af, at man har overladt forholdet mellem stat og pædagogik til smitteregnskaber og en deraf følgende social skam.

Før var det læringsregnskabet. Det var skidt. Men nu er angrebet formidabelt, det kommer nemlig fra biostatens konstante, forstærkede og u-endelige omdannelse af folket til smittebærere og af politik til et smitteregnskab.

Ingen smittekvotienter kan retfærdiggøre denne opløsning af både politik og pædagogik, hvis konsekvens Riisager har blik for, selvom hun ved andre lejligheder har anerkendt den overordnede biopolitiske præmis, hvis jeg har forstået det ret.

Riisagers fb-opslag: https://www.facebook.com/merete.riisager/posts/3645614665465209?__xts__[0]=68.ARCZIWOXJ25eWHpPZAKqlTZqEpwcl6vPB_Au56KuTuB1rl0LEgx-UCfAdZcf8ngk3YbKzHEngna0JpcnaFguPzhueOk8wqCk94Zw0Mo1ysEu1OVCbE3QaOsWKoMvlo58N-qxvvwzDps5vJU-eeuyBMLQpjmVUHZTuYZJJD-jiX3JyWstUVEb7VfSErs_3Um1mCoBJ2BzMVcFKvnjySyXHICYkL5XVYoKfSdQHnyC4cloIvyBd81vStMi9vBwec9ojF0gEEdHz1lFqMKmZC3aBRai3Q7ggRM3tJE_QqTLIG-4kHWDPF7ysPDdtsBTvArJLzHHJgPh0jxTpNA&__tn__=H-R

Se også Smittede Tanker 33a og 33b for analyser af Sundhedsstyrelsens pædagogiske vejledninger og instrukser.

 

6-

Statens Seruminstitut fortsætter sit opgør med landets pædagogik. Instituttet har udarbejdet et notat, som vurderer smitterisikoen ved forstærkede nedlukninger af forskellige sektorer. Papiret angives af journalisterne at være et fortroligt, men jeg tror helt klart, at “lækket” er en del af regeringens politiske strategi.

De pædagogiske aktiviteter ligger helt i bund, og man tager ikke stilling til en normalisering af skoler og dagtilbud.

Tidligere var Kåre Mølbak ud med at børn ikke burde lege sammen, og han mener også at unge burde skamme sig, når de mødes i solen.

https://www.dr.dk/nyheder/politik/se-listen-statens-serum-instituts-vurdering-af-det-mindst-og-mest-risikabelt-aabne

 

Tidligere smittede tanker:

Smittede tanker 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

Smittede tanker 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-2-d-13-marts.html

Smittede tanker 3: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-3-d-15-marts.html

Smittede tanker 4: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-4-d-16-marts.html

Smittede tanker 5: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-5-d-17-marts.html

Smittede tanker 6: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-6-d-18-marts.html

Smittede tanker 7: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-7-d-19-marts.html

Smittede tanker 8: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-8-d-20-marts.html

Smittede tanker 9: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-9-d-21-marts.html

Smittede tanker 10: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-10-d-22-marts.html

Smittede tanker 11: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-11-d-23-marts.html

Smittede tanker 12: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-12-d-24-marts.html

Smittede tanker 13: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-13-d-25-marts.html

Smittede tanker 14: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-14-d-26-marts.html

Smittede tanker 15: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-15-d-27-marts.html

Smittede tanker 16: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-16-d-28-marts.html

Smittede tanker 17: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-17-d-29-marts.html

Smittede tanker 18: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-18-d-30-marts.html

Smittede tanker 19: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-19-d-31-marts.html

Smittede tanker 20: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-20-d-2-april.html

Smittede tanker 21: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-21-d-4-april.html

Smittede tanker 22: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-22-d-5-april.html

Smittede tanker 23: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanke-23-d-6-april.html

Smittede tanker 24: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-24-d-8-april.html

Smittede tanker 25: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-25-d-10-april.html

Smittede tanker 26: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-26-d-12-april.html

Smittede tanker 27: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-27-d-13-april-med-fuld-udskrift-af-kaare-quists-interview-med-mette-frederiksen-i-21-soendag-d-5-april.html

Smittede tanker 28: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-28-d-15-april.html

Smittede tanker 29: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-29-d-19-april.html

Smittede tanker 30: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-30-d-22-april.html

Smittede tanker 31: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-31-d-24-april.html

Smittede tanker 32: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-32-d-25-april.html

Smittede tanker 33a: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33-d-26-april.html

Smittede tanker 33b: Smittede tanker 33b: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33b-d-26-april-smitteskolens-adfaerdsregler.html

Smittede tanker 34: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-34-d-27-april.html

Smittede tanker 35: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-35-d-28-april.html

Smittede tanker 36: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-36-d-29-april.html

Smittede tanker 36, d. 29. april

1.

En række førende danske eksperter vurderer i dagens Information, at dødeligheden for corona her i Danmark svarer til en influenza. Dermed ligger man på linje med Sundhedsstyrelsens vurderinger.

Men alligevel syntes regering og et selvamputeret “folketing” da lige, at de ville omdanne samfundets grundlæggende strukturer, logikker og praksisser til smittekurvelogiske data-regnskaber. Og de skyndte sig også i samme runde at smadre livsgrundlaget for tusindvis af mennesker og virksomheder. Det er i “mindst et år” og “måske for altid”, fortæller de.

Den nye logik har sat sig overalt i systemerne, helt ned i opdragelsen af de mindste børn, og ungdommen går hvileløst rundt.

Vejen ud bliver smallere og smallere.

https://www.information.dk/indland/2020/04/coronavirus-draeber-overvurderet-usandsynligt-doedsraten-to-procent

 

2.

Statslig corona-pædagogik:

Sundhedsstyrelsen har pr. d. 28. april udarbejdet et helt skrift med en række corona-pædagogiske forslag til dagtilbuddene.

Den poetiske titel på skriftet er:

”Inspirations- katalog: Inspirationskatalog til pædagogiske aktiviteter, der tager højde for
Sundhedsstyrelsens retningslinjer for dagtilbud under corona-epidemien”.

Det fremgår, at Undervisningsministeriet har bidraget til arbejdet, men altså under Sundhedsstyrelsens kommando, hvilket er helt i overensstemmelse med de nye ministerielle hierarkier.

På forsiden af det ministerielle skriv er der en sød, naturlig storsmilende pige, som minder lidt om Pipi Langstrømpe. Den sundhedsideologiske propaganda kender ikke til begrænsninger.

I skriftet foreslår udvalgte ”eksperter” seks coronoa-relevante læringsaktiviteter med udgangspunkt i dagtilbuddenes officielle læreplanstemaer. Det er mest folk fra professionshøjskoler og nogle private psykologer. Den vigtigste kritiker af regeringens coronapædagogik, lektor fra Aarhus Universitet Grethe Kragh-Müller, er ikke nævnt. Jeg er faktisk lidt stolt af, at ingen fra min egen institution har bidraget til initiativet.

Under læreplanstemaet ”Alsidig personlig udvikling” er der udviklet en tilgang, som hedder ”hænder er dejlige”. Metoden handler om at gøre små børn totalt fikserede på håndvask på den helt rigtige psykologiske måde. Og det fremføres altså som ”alsidig personlig udvikling”. Det er dybt deprimerende læsning. Sagen er, at coronaideologien – og dermed også dens afledte pædagogik – har indbygget et dybt opgør med ”hånden” og med “tingen” som sådan.

Og under temaet “social udvikling” er der forslag til leg, hvor der arbejdes med at holde afstand. Der er også “gode råd” under temaet “kommunikation og sprog”.

En af de hidkaldte eksperter omtalte på Facebook forslagene som “hyggelige corona aktiviteter”.

Under temaet “Krop, sanser og bevægelse” er der en hel corona-sang ned ledsagende  anbefalinger, som jeg bliver nødt til at citere i fuld længde:

Vers 1
Vi må passe på corona
Fra New York til Barcelona
Aarhus eller København
Har din by et andet navn?
Voksne og børn brøler i kor: Hvor bor vi?
(voksne og børn råber bynavnet i kor)
OBS: Kan suppleres fx med børnehavens
navn, stuernes navne osv., hvis børnene synes,
det er sjovt.

Vers 2
Hvis vi vasker vores hænder (alle lader, som
om de vasker hænder – gerne med hele
kroppen)
Passer godt på vores venner (alle vinker, smiler eller sender fingerkys til deres venner)
Kan vi sagtens drøne rundt (alle løber op og
ned på stedet masser af kraft)
For det er jo rigtig sundt (alle strækker sig
mod himlen – op på tæer og op med armene)

Vers 3
Vi kan snige os og hoppe (alle hopper)
Løbe hurtigt eller stoppe (alle stopper)
Kravle op og ned igen (alle kravler op og ned)
Lege gemme med en ven (alle gemmer ansigtet i hænderne, som om de gemmer sig)”

Og sådan fortsætter det fra tema til tema. Man lærer at holde afstand og vaske hænder og være lykkelige for det.

Dermed har den forstærkede nedlukning etableret sig som pædagogiske krav helt ned i vuggestuerne. Og det er ”mindst et år” og ”måske for altid”.

Det hele suppleres med Sundhedsstyrelsens almene “Vejledning” og “instruks”, som jeg beskrev i Smittede tanker 33a og 33b.

Corona er ikke farlig for børn og unge. Men de skal nu bære den sociale byrde og skam ved biostatens allestedsnærværende kontrol.

Den slovenske filosof Zlavoj Zizek har ret. Vi har retning mod en biopolitisk verdenskommunisme. Forskellen er blot, at han bifalder det, men det er jo en anden sag.

Link til inspirationskatalog: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Inspirationskatalog-til-paedagogiske-aktiviteter

Se også: SST om pædagogik i skoler: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Dagtilbud/Faghaefte-til-dagtilbud-0-6-ar-om-paedagogik-i-en-Coronatid_farve.ashx?la=da&hash=B671093C6A32937FD4EE196E0EE95FA5B7FEACF3, se i dagtilbud: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/det-paedagogiske-arbejde-i-dagtilbud-under-coronaepidemien

 

3.

Ifølge dagens tal fra Statens Serum Institut er der virkelig tale om en ufarlig sygdom i det almindelige billede. Jeg runder op i runde tal:

Testede i alt: 200.000
Smittede i alt: 10.000

Skaleres det op på nationalt niveau – for nu at være lidt effektiv – så er der i alt 300.000 smittede i en befolkning på 6 mio.

Der er for tiden 500 døde (rundet hurtigt op fra dagens 434, fordi det tager tid at dø).

Det betyder, at dødeligheden i Danmark  med dagens tal er på 0,17. Formodentlig falder tallet, efterhånden som endnu flere testes, formodentlig ned til omkring 0,1. Dvs. i underkanten af en influenza, som angives til at være 0,1-0,2.

Ved fuld smitteeffekt, 60% af befolkningen – altså en vild worst case – som angives at være grænsen for den såkaldte “flokimmunitet”, vil der være smittet 3,6. mio. mennesker. Det vil i så fald betyde ca. 3600-7200 døde. Og det er helt uden nedlukninger vel at mærke. Under influenzaen i 17/18 døde der 2822. Det blev til en notits i avisen.

Sundhedsstyrelsens estimat vedr. antallet af smittede er dog kun 600.000 uden nedlukning. Det vil i så fald kun give 900 døde, hvis vi regner med 0.15. Sundhedsstyrelsen regner dog selv med 1680-5600 døde, hvilket skyldes, at dens dødelighedsprocent er hele 0,3-1,0, hvilket var WHO’s estimat i lang tid, og hvilket jo er pænt over de 0,1-0,2, som jeg lige har angivet på linje med en række danske forskere.

Hvert år dør der 55.000 mennesker om i Danmark.

Disse resultater stemmer overens med en række ekspertudmeldinger fra tidligere (jvf. f.eks. punkt 1).

Det er rystende kendsgerninger efter min mening. En skændsel for Christiansborg og myndighederne. Jeg vil aldrig stemme på et parti, der har nedlagt landet på denne måde i “mindst et år” og “måske for altid”.

Link til dagens tal: https://www.ssi.dk/aktuelt/sygdomsudbrud/coronavirus)

 

4.

På Altinget kan man læse et indlæg fra digitaliseringskonsulent Sofie Emmertsen. Hun kommer fra firmaet Inspera, som beskæftiger sig med 21. century skills og digitalisering og evaluering osv.

Emmertsen kobler direkte corona og behovet for mere digitalisering. Hun skriver: ”Takket være Coronavirus, er omstillingen til digital undervisning et globalt problem lige nu.”

Der er en dyb og logisk sammenhæng mellem ”afstand” og digitalisering og faktisk også globalisering, hvilket jeg har godtgjort ved flere lejligheder.

Jeg nøjes derudover med at citere fra gymnasielæreren Asger Villes offentlige facebookopslag om Emmertsens indlæg:

”I Altinget kan man i dag læse et fascinerende indlæg af Sofie Emmertsen fra Inspera. Her argumenteres for, at der skal en overordnet strategi til, så den digitale undervisning kan lykkes. Det skal komme helt fra toppen og udmønte sig i hvert klasselokale gennem en indsats fra ministeriet. Det, der skal til, er: “Klare målsætninger for online undervisning på hvert klassetrin, uddannelse af lærere og elever, fuldt udfoldede digitale læringsforløb som eksempelmateriale til lærere”. I må selv gætte, hvem der kan levere dét.

Hvorfor er det nødvendig, spørger du fuld af forventning? Det ene belæg ligger implicit i teksten: Digitalisering er ikke et valg, men et vilkår, og har det ikke fungeret godt, må svaret være mere digitalisering. Det andet belæg leveres eksplicit i denne sætning: “Forskning viser problemerne. Læreres metodefrihed er den første. Hvis lærere selv skal vælge hvordan de underviser, kommer digital omstilling sjældent i gang.”

Ordet “forskning” er blevet en empty signifier. Man kan proppe lige, hvad man vil derind, men det støtter altid afsenderens påstand – som i dette tilfælde er, at lærernes metodefrihed er et problem…”

 

5.

Jeg noterer mig også, at der sideløbende med sammenhængen mellem corona og læring og date, også er ved et opstå en tilsvarende proces inden for kirkens område. Det skriver Nanna Hauge om i dette indlæg: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/sognepraest-digital-begejstring-kan-foere-til-kirkelukninger-og-mere-praestekirke

Internationalt set er der også kritiske strømninger. Her er et kritisk indlæg fra en katolsk biskop fra Mexico, R.R. Reno, som også er redaktør af tidsskriftet “First Things”. I i sit indlæg trækker Reno på den italienske filosof Georgio Agamben, som selv har været meget aktiv i corona-debatten:

Indlæg af biskop R.R. Reno: https://www.firstthings.com/web-exclusives/2020/04/a-responsible-bishop?

 

6.

En læge fra Bronx, New York, som ellers har været hårdt ramt, anbefaler i et indlæg, at man ophæver nedlukningen, og at coronaen har haft sit naturlige peak.

https://nypost.com/2020/04/27/ive-worked-the-coronavirus-front-line-and-i-say-its-time-to-start-opening-up

 

7.

Endelig har jeg noteret, at Sverige ikke vil udvikle en smitteapp, som Norge allerede har gjort, og som Danmark også arbejder med, ikke mindst ifm den nye teststrategi. Jeg har tidligere skrevet om dette emne, og Politiken behandlede det udførligt den anden dag.

Der en dyb sammenhæng mellem nedlukning, digitalisering og social kontrol.

Svensk nej til smittestop app: https://www.nettavisen.no/nyheter/sverige-sier-nei-til-smittestopp-app—ville-skapt-storre-uro-i-befolkningen/3423959908.html

 

Tidligere smittede tanker:

Smittede tanker 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

Smittede tanker 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-2-d-13-marts.html

Smittede tanker 3: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-3-d-15-marts.html

Smittede tanker 4: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-4-d-16-marts.html

Smittede tanker 5: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-5-d-17-marts.html

Smittede tanker 6: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-6-d-18-marts.html

Smittede tanker 7: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-7-d-19-marts.html

Smittede tanker 8: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-8-d-20-marts.html

Smittede tanker 9: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-9-d-21-marts.html

Smittede tanker 10: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-10-d-22-marts.html

Smittede tanker 11: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-11-d-23-marts.html

Smittede tanker 12: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-12-d-24-marts.html

Smittede tanker 13: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-13-d-25-marts.html

Smittede tanker 14: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-14-d-26-marts.html

Smittede tanker 15: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-15-d-27-marts.html

Smittede tanker 16: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-16-d-28-marts.html

Smittede tanker 17: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-17-d-29-marts.html

Smittede tanker 18: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-18-d-30-marts.html

Smittede tanker 19: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-19-d-31-marts.html

Smittede tanker 20: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-20-d-2-april.html

Smittede tanker 21: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-21-d-4-april.html

Smittede tanker 22: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-22-d-5-april.html

Smittede tanker 23: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanke-23-d-6-april.html

Smittede tanker 24: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-24-d-8-april.html

Smittede tanker 25: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-25-d-10-april.html

Smittede tanker 26: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-26-d-12-april.html

Smittede tanker 27: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-27-d-13-april-med-fuld-udskrift-af-kaare-quists-interview-med-mette-frederiksen-i-21-soendag-d-5-april.html

Smittede tanker 28: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-28-d-15-april.html

Smittede tanker 29: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-29-d-19-april.html

Smittede tanker 30: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-30-d-22-april.html

Smittede tanker 31: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-31-d-24-april.html

Smittede tanker 32: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-32-d-25-april.html

Smittede tanker 33a: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33-d-26-april.html

Smittede tanker 33b: Smittede tanker 33b: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33b-d-26-april-smitteskolens-adfaerdsregler.html

Smittede tanker 34: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-34-d-27-april.html

Smittede tanker 35: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-35-d-28-april.html

Smittede tanker 35, d. 28. april

1.

Forskellen på at leve og at overleve svarer til forskellen mellem pædagogikkens essens, som er vekselvirkningen mellem tradition og frihed, og et sundhedsbegreb, som reducerer alle menneskelige aktiviteter til overlevelses- og smittestatistikker.

Ved at reducere alt til overlevelse og smitte, ophører livet. Herfra ophører også døden. Overlevelsens “død” mister mening. Den er omgivet af masker og ”værn”. Og overlevelsens “liv” mister også mening. Det er omgivet af ”afstand” og tællemaskiner.

Liv og overlevelse er absolutte modsætninger.

Pædagogik er liv og død. Overlevelse er kontrol og afstand.

 

2.

Alle problemer med ”åbningen” kommer fra ”nedlukningen”.

Enhver ”gradvis åbning” er en yderligere og forstærket nedlukning, som kan defineres ved nedlukningens nye herretegn, smittekurven, som er biostatens mønt.

Hvad er smitteregnskabet for en fodboldkamp?

 

3.

Udtrykket ”genåbning” er nysprog. ”Genåbning” forudsætter, at samfundet var ”åbnet” før. Men det var det ikke. Det var ikke “åbnet”. Det var bare ”åbent”. Nu er det derimod ”lukket”, uanset hvor meget man åbner. Denne forskel svarer til forskellen mellem en demokratisk stat og en biostat.

Filosoffen Karl Popper forsvarede ”det åbne samfund”. Hele verdens politikere etablerer nu ”nedlukningens afstande”.

Alt, hvad der foregår under nedlukningens faktum, er en yderligere nedlukning.

 

4.

I en demokratisk stat ved man ikke, hvem menneskene er, men man interesserer sig for det. Spørgsmålet er: Hvem er du sammen med andre? Det er eksistens og kærlighed, så længe livet varer. Derfor er der brug for skoler og kirker.

I en biostat ved man derimod alt om, hvem mennesket er, nemlig punkter på en smittekurve. Spørgsmålet er: Hvor meget smitter du? Dette spørgsmål kan besværes med en blanding af smitteapps og social skam.

Da regeringen forberedte nedlukningen, stod der i en note til Statsministerens tale:

”Udskam de, der ikke har været fornuftige«

Skammen er nedlukningens ledsager, og den fortsætter ud i den sociale afstands detaljer.

 

5.

Dejligt med børn og unge der mødes i det fri eller i sommerhuse og hygger sig og spiller bold eller tumler lidt rundt helt uden at ane, hvad ordet ”smitte” betyder. Jeg håber de strækker loven helt til grænsen. Det vil være ægte samfundssind.

 

6.

Intet dødstal kan begrunde en nedlukning, som hævdes at finde sted i et demokrati.

Ingen besættelse kan begrunde en nedlukning, som hævdes at finde sted i et demokrati.

Lukningen er en fortsættelse af samarbejdspolitikken.

Den totalitære fare kommer ikke fra virussen, men fra reaktionen, som kalder sig et “demokrati”.

 

7.

I løbet af blot 20 år er der kommet to milliarder flere mennesker på jorden. I samme periode er ”globalisering” vokset som ideologi og faktum.

Så svarer naturen igen med en virus, som kun er farlig for samme segment som en influenza. Den dræber måske 5 mio.? Næppe mere. Foreløbig har den kun dræbt 211.000. Altså nærmest ingenting. Nogle år dør der 640.000 af influenza. Hvert år dør der omkring 60 mio. mennesker i hele verden.

Hvis vi ikke tillader naturen at tale så modereret tilbage en gang imellem, så går det helt galt for os, hvis der kommer en farlig sygdom spadserende. Sundhedssystemet skal arbejde så godt det kan, men hele samfundet skal ikke omdannes til et hospital pga. en overdødelighed på nogle få procent.

 

8.

I Danmark dør der 55.000 mennesker om året. Ifølge sundhedsstyrelsen er en worst case corona-dødelighed 5600 mennesker. Ok, det var så det år, 2020, hvor der døde 60.000 mennesker, som næsten alle var gamle og syge! Det er absolut ingen begrundelse for at lukke det åbne samfund og i stedet genetablere det “måske for altid” som gradvis åbning. Heller ikke 10.000 eller 15.000 døde vil kunne begrunde det.

Overdødelighed er kun et argument for en periodevis styrkelse af kapacitet i sundhedssystemet og for ellers lade alt gå sin stille gang i skoler og kirker.

 

9.

Nedlukningens ondeste konsekvens – ud over omdannelsen af det åbne samfund til en ”genåbnet nedlukning” – er, at børn og unge omdannes til ”smittebærere”. Alle ”nedluknings”-begrundede regler skal derfor omgående fjernes fra skoler, børnehaver og gymnasier. Børn skal slet ikke vide, hvad ”en virus” er, andet end noget man lærer om i biologi.

 

10.

Dele af klimabevægelsen vil have kontrol med fødslerne, så der kommer færre mennesker på jorden. En førende klimaforsker rådgiver sine studerende til at overveje deres babyers Co2-belastning. Det er kontrol i naturens tegn, en form for forfaldshumanisme i den eksistentielle skams tegn.

Nu hjælper naturen hele balancen lidt på vej med en hurtig virus, som dræber de samme segmenter, som en influenza gør. Naturen foreslår en lille naturlig korrektion, så der kommer lidt færre mennesker i den allerede propfyldte verden.

Men hvad gør mennesket? Det nøjes ikke med at afbøde sygdommen efter bedste evne, rede nogle flere senge på sygehusene og sørge over sine døde i meningsfulde ritualer. Nej, mennesket vil kontrollere dets eget kontroltab helt ned i den sociale smittedetalje.

Vi er endt i en forfaldshumanisme. Menneskets fornuft, som er reduceret til kontrol, hersker over en natur, som er reduceret til smittekurver og overlevelse.

Mennesket reduceres til overlevelse og kontrol, og den tilhørende stat, biostaten, er i færd med at sætte sit totalitære maskineri ned over den mindste sociale detalje: Hvad er smitteregnskabet for en old boys fodboldkamp?

Det er det modsatte af ”etik”.

Smittede tanker 34, d. 27. april

1.

Biopolitikken sætter sig nu for alvor igennem i pædagogikken. I går omtalte jeg de nye hygiejne- og adfærdsregler og disses indbyggede doublebind-strukturer (ST 33a og 33b). I dag bekræftes min hypotese til fulde:

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har sammen med Signe Nielsen fra Forældrenes Landsorganisation et kort debatindlæg i dagens Politiken (d.27. april). Her får vi at vide, at det pædagogiske liv i dagtilbuddene næsten ligner sig selv:

”Børn er børn og opfører sig som børn – ikke som små voksne. Det betyder, at de må lege, kramme og savle præcis som før coronakrisen. De er i mindre grupper end normalt for at undgå for mange smittekæder. Og pædagogerne har præcis samme opgave nu som for to måneder siden: at skabe tryghed, glæde og udvikling hos vores børn.” (min kursivering)

Men der er noget galt. Der kan ikke være tale om ”præcis” det samme, når der arbejdes systematisk med adskillelse og afstand. I en københavnsk børnehave er der f.eks. indkøbt coronahegn til legepladsen, og der skal stadig holdes to meters afstand ved bordene, her i et citat fra ministeriets officielle vejledning: ”Sidder børnene ved borde, skal de så vidt muligt placeres så der er to meter i mellem børnene”.

Børnene kan altså overhovedet ikke ”lege præcist” som før.

Og pædagogerne har heller ikke ”præcis den samme opgave” som før. Deres hovedopgave er nu at deltage i den biopolitiske smitteminimering, hvilket bekræftes i udtrykket ”undgå for mange smittekæder”. De er nu indrulleret i biostatens nye maskineri. Deres reelle funktion bliver nu at lære børn ”glæde og tryghed” ved social skam og afstand.

Undervisningsministeren og hendes medskribent skriver også næsten enslydende med det første citat:

”Derfor skal pædagogerne trøste, kramme og lege med ungerne lige så meget, som de gjorde inden epidemien”.

Men dette ”lige så meget” kan om nævnt ikke være korrekt. For i Sundhedsstyrelsens såkaldte ”plakat” – som bygger videre på en ”instruks”, og som refererer til både vejledning og bekendtgørelse – står der følgende:

”Hold afstand: Du kan ikke undgå tæt kontakt med børn – og det skal du heller ikke, men

  • Begræns fysisk kontakt når det er muligt
  • Hold afstand til dine kollegaer”

Så pædagogerne skal altså ”begrænse fysisk kontakt, når det er muligt”. Det er det modsatte af at  ”trøste, kramme og lege lige så meget” som før.

Ministerens indlæg bliver derved en del af den ansvarsfraskrivende double-bind-fordeling, som både skoler og dagtilbud nu sættes i. Og i skolerne skal “kontakt” vel at mærke ikke blot ”begrænses”, men decideret ”undgås”, men det er måske også ”præcis det samme” og ”lige så meget som før”?

Undervisningsministeren sørger for hele to gange at bruge den allestedsnærværende floskel ”børn er børn”, som er blevet den overordnede politiske kode for pædagogikkens opløsning.

 

Pernille Rosenkrantz-Theil og Signe Nielsen: “Børn skal have tryghed – corona eller ej”, Politiken d. 27. april.

Se for uddybning og links:

Smittede tanker 33a: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33-d-26-april.html

Smittede tanker 33b: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33b-d-26-april-smitteskolens-adfaerdsregler.html

 

2.

I Politiken d. 27. april fortæller journalisten Jens Bostrup om, hvordan en kommende dansk smitte-app faktisk vil gå endnu videre end Google og Apples systemer, når det kommer til overvågning og kontaktopsporing.

Bostrup har interviewet André Rogaczewski, som er direktør for firmaet Netcompany. Netcompany står for at udvikle den danske smitte-app.

Det er en utrolig historie. Danskere har ifølge artiklen stor ”tillid” til staten, et forhold som er veldokumenteret både i diverse målinger, men også kulturhistorisk hos både Grundtvig og Løgstrup. Og nu vil Netcompany og staten udnytte denne ”tillid” til at forstærke den smittepolitiske kontrol og altså gå langt videre end de globale techgiganter. Sådan kan dyder blive til et problem.

Appen skal hedde ”smittestop”. Den registrerer via bluetooth, hvor mange mennesker du har været i kontakt med i løbet af dagen. Den tæller og regner ud og sammenligner, og der skulle ifølge Rogaczewski gerne gå ”sport i at holde tallet nede”.

Data samles i bigdatasystemer, hvor udviklingen af sociale kontakter kan opsamles i ”realtid”, så staten kan lave løbende smittekurvepolitik rundt omkring i landet. Senere vil myndighederne endda kunne sige, hvilke telefonejere, som er i særlig risiko. Vedkommende kan så få en push-besked.

Der står – som et slags datapolitisk kors -,  at Apple og Google forsøger at modsætte sig, men det lyder som om, at man nok skal finde en løsning.

Det er rystende læsning.

Link til Politikens artikel, d. 27. april: https://politiken.dk/viden/Tech/art7761895/Dansk-corona-app-g%C3%A5r-t%C3%A6ttere-p%C3%A5-borgerne-end-Googles-version

 

3.

Jeg har været på cykeltur til de lokale seværdigheder, dvs. et af landets nye store testscentre, som ligger ved Vejlby Risskov-hallen nord for Aarhus. Nu har teltene og det hele stået klar i en lille uge, og sådan en søndag eftermiddag må der da være propfyldt med folk, der skal testes.

Klokken er 14.30, rush hour i teste-land, skulle man tro.

Det første, der møder mig, er en person i militæruniform. Jeg tænker, at han nok er fra hjemmeværnet, men næ nej, han er skam rigtig soldat. Fra en nedlukket kaserne ved Lemvig, synes jeg han sagde. Landets forsvar er lukket ned. Soldaten holder øje ved indkørslen. Han har god tid til at snakke. Han fortæller, at det er meningen, at man vil teste 20.000 mennesker om dagen i landet. Hvis man har symptomer, skal man ringe til sin læge, som vil henvise til testcentret. Jeg var noget snottet i forgårs, så jeg vil lige tjekke det ud, når jeg kommer hjem, tænkte jeg.

Soldaten fortalte, at der ikke have været mange mennesker, og at han i sit stille sind undrede sig over den dybe stilhed. Så var vi jo to om en fælles undren, en soldat og en lektor.

Jeg kiggede ind mod pladsen og de mange telte. Der var ikke et øje. Jeg cyklede videre ind på pladsen. I et af teltene sad fire unge mennesker med vesirer og snakkede. Det var medicinstuderende. Det var dem, som skulle teste. Men der var ingen at teste. Der var ingen biler, ingen mennesker, ingen cykler og ingen dyr. Der var ingen som helst. Bare en masse telte, snore og skilte, en soldat, en lektor og fire studerende.

Jeg cyklede hjem igen. En time senere kørte jeg en tur i bilen. Jeg kørte lige forbi testområdet igen. Men igen: Der var helt tomt.

Så kørte jeg op til Skejby Sygehus. Der er også nogle telte. Men der kunne jeg heller ikke se nogen mennesker. Jeg var også forbi i forgårs, og der var det det samme.

Da jeg kom hjem, gik jeg ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside for at finde ud af, hvornår man skulle kontakte lægen, for jeg var jo lidt utilpas i forgårs. For hvis man vil lave 20.000 tests om dagen, så er det jo nærmest alle, man vil teste?

Men på styrelsens www. stod der, at man kun skulle kontakte sin læge, hvis man havde vejrtrækningsbesvær, høj feber, oplever en pludselig forværring af tilstanden eller hvis man er i en risikogruppe, hvis jeg ellers har forstået det ret, hvilket jeg ikke vil love, for jeg er blot en almindelig borger. Men jeg levede jo ikke op til nogle af de kriterier, så jeg tog en Tuborg Classic i stedet for. Og på den måde bliver de hvide telte jo aldrig fyldt op.

Mærkelig dødelig og smitsom epidemi.

Tilføjet d. 27. april: Jeg har besøgt testområdet igen her i eftermiddag kl. 16. Der var igen tomt som hullerne i osten. Men nu stod der ikke bare en, men hele to soldater i fuld uniform og passede på “ingen”

Link til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til, hvornår man bør søge læge: https://www.sst.dk/da/corona/Borgere

 

4.

Samme aften, d. 26. april, havde Kåre Quist et langt interview med professor Lone Simonsen i TV-avisen. Simonsen var “optimstisk”, hed det sig. Der var “gode nyheder” lød det igen og igen. Hvad var mon det? Jo, Simonsen mente, at hvis man testede alle hele tiden og ledsagede testningen med big data-apps – dvs. kombinerede punkt 2 og 3 – så kunne man få et 80% normalt liv. Det kan man da kalde radikaliseret corona-logik (se også ST 32 for omtale af den Lone Simonsens bagvedliggende kronik på videnskab.dk).

Må jeg være fri! Det vil jo være et 0% normalt liv, overvåget og hægtet op på smittekurvens tvang, “måske altid” som Mette Frederiksen siger.

Link til 21 Søndag, d. 26. april: https://www.dr.dk/drtv/serie/21-soendag_7225

 

Man skal gøre noget, men man skal ikk gøre alt!

 

Tidligere smittede tanker:

Smittede tanker 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

Smittede tanker 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-2-d-13-marts.html

Smittede tanker 3: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-3-d-15-marts.html

Smittede tanker 4: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-4-d-16-marts.html

Smittede tanker 5: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-5-d-17-marts.html

Smittede tanker 6: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-6-d-18-marts.html

Smittede tanker 7: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-7-d-19-marts.html

Smittede tanker 8: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-8-d-20-marts.html

Smittede tanker 9: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-9-d-21-marts.html

Smittede tanker 10: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-10-d-22-marts.html

Smittede tanker 11: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-11-d-23-marts.html

Smittede tanker 12: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-12-d-24-marts.html

Smittede tanker 13: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-13-d-25-marts.html

Smittede tanker 14: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-14-d-26-marts.html

Smittede tanker 15: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-15-d-27-marts.html

Smittede tanker 16: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-16-d-28-marts.html

Smittede tanker 17: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-17-d-29-marts.html

Smittede tanker 18: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-18-d-30-marts.html

Smittede tanker 19: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-19-d-31-marts.html

Smittede tanker 20: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-20-d-2-april.html

Smittede tanker 21: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-21-d-4-april.html

Smittede tanker 22: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-22-d-5-april.html

Smittede tanker 23: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanke-23-d-6-april.html

Smittede tanker 24: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-24-d-8-april.html

Smittede tanker 25: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-25-d-10-april.html

Smittede tanker 26: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-26-d-12-april.html

Smittede tanker 27: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-27-d-13-april-med-fuld-udskrift-af-kaare-quists-interview-med-mette-frederiksen-i-21-soendag-d-5-april.html

Smittede tanker 28: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-28-d-15-april.html

Smittede tanker 29: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-29-d-19-april.html

Smittede tanker 30: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-30-d-22-april.html

Smittede tanker 31: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-31-d-24-april.html

Smittede tanker 32: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-32-d-25-april.html

Smittede tanker 33a: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33-d-26-april.html

Smittede tanker 33b: Smittede tanker 33b: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33b-d-26-april-smitteskolens-adfaerdsregler.html

Smittede tanker 33b, d. 26. april: Smitteskolens adfærdsregler

I ST 33a så jeg på Sundhedsstyrelsens instrukser om håndvask og hygiejne. Lad os her i ST 33b se på ”adfærden”, som fremgår af samme regelmateriale. Vi skal altså undersøge biostatens opfattelse af pædagogisk samvær.

 

1. ”Instruks” til skoleledelserne:

Overordnet i denne instruks står der, at skoleledelsen selv skal lave “instrukser for hygiejne og adfærd”. Så en ”instruks”, som henviser til officiel vejledning og bekendtgørelse, instruerer om, at der skal laves en ”instruks”. Der er altså tale om en kraftfuld politisk/administrativ aktion. Dermed trues implicit med sanktioner, hvis der er slinger i valsen.

Gå vi ned under punktet ”adfærd”, finder vi følgende tekst:

 

”Som ledelse skal I sikre, at der findes en instruks for adfærd. Instruksen skal beskrive, hvilke forholdsregler de enkelte ansatte skal følge.

Fokuspunkter:

  • Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal undgås.
  • Større forsamlinger skal undgås.
  • Der skal undervises i mindre grupper og kun inden for den samme klasse.
  • Aktiviteter skal planlægges, så de foregår i mindre grupper af de samme elever.
  • Aktiviteter skal planlægges så de foregår udenfor, med mindre dette ikke er muligt, fx grundet vejret.
  • Ved møder mellem ansatte skal dette ske udendørs eller via video/telefon. Det er op til de enkelte skoler og fritidsordninger at tilrettelægge dagen og udarbejde en instruks så den passer til institutionens forhold.”

 

Så ifølge denne officielle instruks skal ”fysisk kontakt som håndtryk og kram undgås”. Men undervisningsministeren siger i pressen, at man gerne må ”kramme”, og det samme siger Sundhedsmyndighederne rundt omkring i uforpligtende sammenhænge. Dertil kommer alle de andre regler, som uddybes og suppleres i de næste skrivelser.

 

2. Sundhedsstyrelsens vejledning om adfærd

I den overordnede vejledning, som altså er grundlaget for ”instruksen”, er der faktisk en række endnu mere præcise adfærdskrav, hvoraf de fleste er samlet under den biostatslige overskrift ”Afstand mellem hinanden”, som jo henviser til myndighedernes centrale smitteminimerende metode, som skal gælde “mindst et år” og “måske for altid”. Her er der mere bindende gods til skolelederen, når han eller hun skal lave sin egen ”instruks”:

 

”- Elever skal placeres ved borde, så der er to meter i mellem eleverne. Det kan være nødvendigt at dele eleverne op i grupper og fordele dem i flere klasselokaler for at sikre den nødvendige afstand.

– Ved aktiviteter der kan foregå udendørs anbefales dette.

– Frikvarterer kan indrettes forskudt således, at mange elever ikke holder frikvarter på samme tid.

– Det anbefales, at flere voksne er tilstede udenfor, for at sikre, at elever holder afstand og undgår fysisk kontakt.

– Der skal leges i mindre grupper på fx fem elever udenfor og to-tre elever indenfor og kun inden for samme klasse.

– Offentlig transport skal undgås ved eventuelle ture væk fra skolen.

– Elever skal opfordres til kun at færdes i de samme mindre grupper både i og uden for skoletiden.”

 

Så eleverne skal altså ”undgå fysisk kontakt i frikvarterne”. Og de skal sidde med to meter mellem sig i undervisningen. Hvem har dog lavet disse regler? Det er jo en total nedlukning af pædagogikken som sådan, dvs. det stik modsatte af en ”åbning”. Det svarer til, da Kåre Mølbak sagde, at børn ikke burde lege sammen. Men regeringen gentager som en kommunikationsmaskine, at “børn er børn”, samtidig med at de instruerer om at “undgå kontakt”.

 

3. Sundhedssytrelsens instruks til personalet

I Sundhedsstyrelsens anden ”instruks” om emnet – nu til ”personalet”,  den første var jo til “skoleledelsen” – står der det samme, nu under overskriften ”afstand mellem hinanden”:

 

”- Elever skal placeres ved borde, så der er to meter i mellem eleverne. Det kan være nødvendigt at dele eleverne op i grupper og fordele dem i flere klasselokaler for at sikre den nødvendige afstand.

– Ved aktiviteter, der kan foregå udendørs, anbefales dette.

– Frikvarterer kan indrettes forskudt således, at mange elever ikke holder frikvarter på samme tid.

– Det anbefales, at flere voksne er tilstede udenfor, for at sikre, at elever holder afstand og undgår fysisk kontakt.

– Der skal leges i mindre grupper på fx fem elever uden for og to-tre elever inden for og kun inden for samme klasse.

– Offentlig transport skal undgås ved eventuelle ture væk fra skolen.

– Elever skal opfordres til kun at færdes i de samme mindre grupper både i og uden for skoletiden.”

 

Igen understreges det, at “eleverne” skal undgå ”fysisk kontakt”, og at det skal overvåges og ”sikres”. Dertil kommer afstanden i undervisningen, som umuliggør almindelige pædagogiske aktiviteter. Samlet set omdannes skolen til en smitteminimeringsorganisation.

 

Under andre overskrifter, men i samme instruks, er der yderligere en række adfærdskrav:

F.eks. hedder det under den neutralt klingende overskrift ”indretning”:

 

“- Større forsamlinger skal undgås – fx morgensang og andet hvor klasser er samlet.

– Det anbefales, at der tidsinddeles mellem klasser i forhold til ankomst, frokost og frikvarterer, således at mange ikke er samlet på samme tid.

– Lærere skal komme til eleverne i klasserne – elever skal ikke skifte klasselokale.

– Ved møder mellem ansatte skal dette så vidt muligt ske udendørs, via video/telefon eller med god afstand til hinanden.

– Der skal sikres let adgang til håndvask med vand, flydende sæbe og engangshåndklæder. Hvis der ikke er adgang til håndvask i lærerværelser, kan der opsættes dispensere til hånddesinfektion, iht. gældende aftaler med Brandtilsyn, sikkerhed ift. børn mv.”

 

Hygiejne- og adfærdsregler lægger sig på og smyger sig om hinanden i forstørrende, fordybende og ekspanderende lag, som sætter sig dybt i praksis og i en hel generations sindelag og sociale erfaring. Intet barn og ingen lærer bør udsættes for dette, uanset hvor mange milliarder smittekurver, man kan mobilisere i biostatens maskinrum.

Og under overskriften ”undervisning” fortsætter man samme linje med endnu et lag:

 

“- Skoledagen tilrettelægges således at undervisningen foregår udendørs når det er muligt. Undervisningen kan foregå indendørs fx hvis vejret ikke tillader udendørs undervisning eller ved manglende udendørsfaciliteter på skolen.

– Specifikke fag skal gennemføres væsentlig anderledes end før, fx madkundskab med fokus på ernæring i stedet for konkret madlavning.

– Idrætstimer skal foregå udendørs og planlægges uden kontaktsport.

– Det kan være nødvendigt at fag, hvor ovenstående forholdsregler ikke kan opretholdes, aflyses og der undervises i andre fag i stedet.”

 

Så man skal helst ikke være ”indendørs”, hvor man ellers sidder to meter fra hinanden, og man må ikke dyrke almindelig sport eller leg, hvor der er ”kontakt”. Kombiner med ”undgå fysisk kontakt og kram” og forbyd morgensang og besøg i klasser osv. Det er jo ikke en ”åbning”.

 

4. Sundhedsstyrelsens informationsmateriale til dagtilbuddene

Forkvinden for BUPL, Elisa Rimpler, havde i Politiken d. 25. april følgende bemærkning til lignende regler for dagtilbuddene:

“Skal vi opdrage børn til at have mistillid til andre? Skal vi flå et fordybet barn ud af en leg for at overholde en håndvaskeregel? Og hvorfor er det så vigtigt med to meter mellem vuggestuebørn, når de sidder ved et bord. Når vi nu ved, at de alligevel ender i en stor bunke nede på gulvet lige om lidt?”

Man forstår hende godt, for i Sundhedsstyrelsens anbefalinger til dagtilbuddene fra d. 8. april – opdateret d. 16. april – står der følgende:

”Hold afstand, gerne på to meter, til dine kollegaer, og når det muligt også til børnene” og videre: ”Når I sidder ved borde, så sørg så vidt muligt for, at børnene sidder med to meters afstand”.

I skolerne skulle børnene “undgå fysisk kontakt”. I dagtilbuddene skal kontakten ikke “undgås”, men blot “begrænses”, eller som der står på en officiel ministeriel informationsplakat:

“Begræns fysisk kontakt når det er muligt”.

“Hold Afstand”-metoden er jo en helt aldersgradueret ideologi

Man forstår godt Rimplers harme. Børnehavens ting skal vaskes i et væk og det samme skal alle hænder og kropslighed er mistænkeliggjort på den helt store klinge. Der er en skræk ved hånd og ting og berøring, som er gift for pædagogik, men som fungerer fint på et karantænehospital.

Har Lærerforeningen egentlig udtalt sig om disse emner? Eller andre?

Ifølge Danmarks Evalueringsinstitut går det skam fint. De har interviewet en dagtilbudsleder, en konsulent og en pædagog, som lader til at være ved godt mod. Og en børneforsker fra UC-VIA mente, at regelsættet var et ”gavnligt benspænd” (ST 30). Det skorter ikke på affirmativ “forskning”.

 

5. Summasummarum

  1. På skolerne skal både lærere og elever ifølge de officielle instrukser ”undgå fysisk kontakt”. Og i børnehaverne skal pædagogerne ”begrænse fysisk kontakt”. Men i medierne siger både minister og myndigheder i bedste centraliserede kommunikationsstil, at ”børn er børn” og ”man må gerne kramme”.
  2. Og ifølge de officielle instrukser skal der vaskes hænder med ”faste intervaller” med ”minimum to timers mellemrum” i ca. 90 sekunder pr gang, men lærerne må selv bestemme det alligevel, får de nonchalant at vide af en eller anden mellemleder i Sundhedsstyrelsen.

Det er ren doublebind.

Det et godt, man ikke er lærer, pædagog, skoleleder eller barn i Danmark under den reale forstærkede nedlukning, som officielt kaldes for en ”gradvis kontrolleret åbning”.

 

Man skal gøre noget, men man skal ikke gøre alt!

 

Links:

Sundhedsstyrelsens vejledning: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Skoler/Vejledning-til-skoler-og-fritidsordninger.ashx?la=da&hash=1AE73D75F65CB5D36E593E14A3AB39A5960ED53A

Sundhedsstyrelsens instruks til skoleledelserne: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Skoler/Instruks-til-ledelser-i-skoler-og-fritidsordninger.ashx?la=da&hash=E477CBA830F8F0647C723722026877119C2B8781

Sundhedsstyrelsens instruks til personalet: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Skoler/Instruks-til-personale-paa-skoler-og-i-fritidsordninger.ashx?la=da&hash=307C5EE8A144B25C204E25E628EDFC9A6B5E6F2B&fbclid=IwAR0nEF-y3mEQYFOr2Xf5vbSYviyJYweXCSMNvVAL6PlBmodEO0pJgi3mkDU

EVAs rapport om de første erfaringer: https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/3-erfaringer-genaabningen-retningslinjer-gensynsglaede?utm_term=0_91d3404a52-3161c6390c-77661785

Sundhedsstyrelsens vejledning og instrukser til dagtilbuddene: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-dagtilbud

Sundhedsstyrelsens infomraitonsplakat til dagtilbudspersonale: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Dagtilbud/Plakat-Personale-i-dagtilbud-A4-tilgaengelig.ashx?la=da&hash=BC580EBA1FFE7CCE657FBCFAFD7DBF9076C5789F

 

Tidligere smittede tanker:

Smittede tanker 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

Smittede tanker 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-2-d-13-marts.html

Smittede tanker 3: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-3-d-15-marts.html

Smittede tanker 4: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-4-d-16-marts.html

Smittede tanker 5: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-5-d-17-marts.html

Smittede tanker 6: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-6-d-18-marts.html

Smittede tanker 7: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-7-d-19-marts.html

Smittede tanker 8: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-8-d-20-marts.html

Smittede tanker 9: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-9-d-21-marts.html

Smittede tanker 10: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-10-d-22-marts.html

Smittede tanker 11: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-11-d-23-marts.html

Smittede tanker 12: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-12-d-24-marts.html

Smittede tanker 13: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-13-d-25-marts.html

Smittede tanker 14: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-14-d-26-marts.html

Smittede tanker 15: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-15-d-27-marts.html

Smittede tanker 16: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-16-d-28-marts.html

Smittede tanker 17: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-17-d-29-marts.html

Smittede tanker 18: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-18-d-30-marts.html

Smittede tanker 19: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-19-d-31-marts.html

Smittede tanker 20: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-20-d-2-april.html

Smittede tanker 21: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-21-d-4-april.html

Smittede tanker 22: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-22-d-5-april.html

Smittede tanker 23: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanke-23-d-6-april.html

Smittede tanker 24: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-24-d-8-april.html

Smittede tanker 25: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-25-d-10-april.html

Smittede tanker 26: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-26-d-12-april.html

Smittede tanker 27: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-27-d-13-april-med-fuld-udskrift-af-kaare-quists-interview-med-mette-frederiksen-i-21-soendag-d-5-april.html

Smittede tanker 28: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-28-d-15-april.html

Smittede tanker 29: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-29-d-19-april.html

Smittede tanker 30: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-30-d-22-april.html

Smittede tanker 31: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-31-d-24-april.html

Smittede tanker 32: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-32-d-25-april.html

Smittede tanker 33a: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33-d-26-april.html