Isolerede tanker 2, d. 26. januar – d. 8. februar

1. Filosofisk-etisk kritik af vaccinepas (d. 26/1)

Dr. phil. Per Betzonich-Wilken argumenterer d. 19. januar i Sundhedspolitisk Tidsskrift imod vaccinepas. Han mener, at vi i stedet i højere grad bør satse på vores naturlige systemer.

Han er dermed enig med landets førende vaccineekspert, professor Christine Stabell Benn, i, at man bør slå koldt vand i blodet, frem for at “belaste den i forvejen tyndslidte angstnerve i befolkningen”, som han udtrykker det.

Betzonich-Wilken er filosof, ekspert i medicinsk etik og censor ved lægeuddannelsen fremgår det. Han har udtrykt lignende fornuftige synspunkter i Dagens Medicin, d. 12. januar og i Altinget, d. 8. december.

Links til artikler af Betzonich:

Sundhedspolitisk Tidsskrift: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/…/4287-problemet…

Altinget: https://www.altinget.dk/…/filosof-der-venter-vaccine…

Dagens Medicin: https://dagensmedicin.dk/da-tvangen-kom-ind-ad-bagdoeren/

 

2. Dødens bogholderi (d. 27/1)

Jeg har fundet en række statistikker over udviklingen i dødeligheden i fire forskellige lande, korrigeret for befolkningens størrelse. Det drejer sig om Tyskland, 2016-20, Storbritannien fra 2000-2020, Danmark 2010-20 og Sverige fra hhv. 2010-20 og 1851-2020: De er formidlet på twitter af overlæge dr. med. Søren Schifter, svenskeren Johan Hellström og på facebook af en Joe Quinn.

Tallene afspejler en høj grad af normalitet.

Hvis tallene står til troende, viser de, at selv en betydelig højere dødelighed vil falde under en almindeligvis accepteret varians. I England ville der f.eks. være plads til over 200.000 ekstra døde før man ramte niveauet fra år 2000, hvor der var åbne pubs, og Sverige ligger også lavt, selvom der er åbne butikker og ingen mundbind. I Tyskland og Danmark hersker der også udsøgt normalitet, selvom statistikkerne her ikke går så langt tilbage:

Link til statistikker: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10158919789139481&id=837549480

 

3. Lone Simonsen om vacciner (d. 30/1)

Den indflydelsesrige pandemiforsker Lone Simonsen siger i denne artikel i Politiken, at man kun bør vaccinere risikogrupperne og i højere grad satse på naturlig immunitet. Dermed ligger hun på linje med vaccineforskeren Christine Stabell Benn og med flere andre.

Simonsen, som faktisk i foråret kritiserede kinaficeringen af WHO, har ellers udviklet sig negativt i en mere og mere biopolitisk retning.

Men nu slår hun altså lidt bak, så tak for det. Så kan vi måske slippe for vaccinepas og andre biopolitiske tvangsremedier.

Jeg vil dog tilføje, at Simonsens synspunkt, som jeg forstår det, ikke kun er principielt, men også knyttet til ønsket om en mere retfærdig fordeling af vacciner globalt.

https://politiken.dk/indland/art8080977/%C2%BBHvorfor-skal-vi-vaccinere-unge-mennesker-som-er-sunde-og-raske%C2%AB?shareToken=5lHvFSAAZXLQ

 

4. Europarådet går imod vaccinepas (d. 1/2)

Europarådet lægger sig med en helt frisk vedtagelse i direkte forlængelse af UNESCOs og FN’s bioetiske erklæring. Dermed går Europarådet direkte imod både tvangsvaccinationer og vaccinepas.

Det understreges, endda med med store flotte versaler, at der IKKE må forekomme socialt, politisk eller økonomisk pres for at tvinge folk til at blive vaccineret. Dermed bør regeringen forlade sine vilde planer om at indføre et vaccinepas i stedet for den direkte vaccinetvang, som var den oprindelige plan. Vi må forvente en meget direkte udmelding fra regeringen, men den har nok ikke andet i hovedet en matematiske modeller og smittekurver.

Her er teksten fra punkt 7.3.1. i vedtagelsen, versalerne er som nævnt fra originalteksten:

“ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not wish to do so themselves”.

Sagen er omtalt i vedhæftede artikel fra netmagasinet Indblik, hvorfra man også kan klikke videre til selve vedtagelsen.

Links:

Link til Indblik med videre link til EU-vedtagelse: https://indblik.net/eu-slaar-fast-ingen-skal-tvinges…/

Link til Europarådets informationer om vedtagelsen: Covid-19 vaccines must be a ‘global public good, available to everyone, everywhere’ (coe.int)

Link til omtale af UNESCO’s bioetiske erklæring: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-80…

 

5. Færdigvaccinering (d. 3/2)

I dagens Politiken står der, at 93.746 personer nu er færdigvaccineret. Det må jo være stort set alle plejehjemsbeboere plus nogle flere?

I så fald er en stor del af risikogruppen nu immun. Herefter kan man roligt lade alle andre gå på indkøb, gå i skole, give håndtryk, drikke shots osv., for de vil jo kun udvikle almindelige influenzalignende symptomer.

Nogle få vil komme på hospitalet, som får lidt travlt i et par uger, men de vil ikke udvikle livstruende sygdomme, udover hvad man i almindelighed må regne med i en kold vinter.

Hvis nogle er nervøse, så kan de jo bare blive hjemme. Det er bedre end at tvinge alle hjem, som ikke er i risiko for noget udover det almindelige.

Jeg deler i den anledning lige et læserbrev af en klog læge, Mia Grandahl, som taler de unges sag imod biopolitikkens dødskult.

I indlæggets kommentartråd får Grandahl tæsk. Så svarer hun så fint:

“Dette provokerende indlæg, har jeg skrevet, da jeg mener, at vi ved at fastholde nedlukningen svigter rigtigt mange mennesker. De mennesker, der virkelig er de svageste.

Vi er kommet til at blive alt for fikserede på et dødstal.

Et tal, der ikke fortæller, hvem der egentlig er tale om.

I lægeløftet ligger også hensynet til samfundet som helhed.”

Derefter bliver kommentarerne faktisk noget mere venlige, sådan generelt set.

Mie Grandahls indlæg i Information: https://www.information.dk/debat/2021/02/laege-aabn-danmark-saette-samfundet-styr-svageste-samfundet

 

6. Nedlukningens permanens (d. 6/2)

Landet fastholdes nu i risikoniveau 5, dvs. i omfattende nedlukning og med risiko for udgangsforbud og yderligere restriktioner. Det fremgår af en aktuel rapport fra den såkaldte ”Indsatsgruppe”.

Indsatsgruppen er en integreret del af et lagdelt og komplekst system af biopolitiske grupperinger, som udgør nogle af Biostatens inderste rum.

Indsatsgruppen består af en række statslige myndigheder, herunder en del af de myndigheder, som i sin tid direkte frarådede Nedlukning, men som nu helt har købt den biopolitiske præmis. Dermed er de ansvarlige for den løbende og permanente omdannelse af samfundet til isolerede og statistisk definerede og kontrollerede lunser skærmkød.

Indsatsgruppen består konkret af repræsentanter fra Sundheds-og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Statens Serum Institut, Justitsministeriet og Rigspolitiet. Finansministeriet og Erhvervsministeriet deltager som observatører.

Det er en magtfuld struktur, som vel at mærke supporteres af en såkaldt “referencegruppe”, der består af en række biopolitiske og helt teknificerede “eksperter”, hvis faglighed i mine øjne er dybt kompromitteret.

Alle de biopolitiske tal er på vej i nul, og kontakttallet har været lavt siden november og decideret under nul siden d. 6. december, men ubestemte mutationer mulige og fremtidige fluktationer anvendes nu i stedet som begrundelse. Dermed gøres undtagelsestilstanden permanent.

Links:

Aktuel risikoklassifikation, d. 3. februar: https://sum.dk/…/Publikation-Nationalt-varslingssystem…

Man kan læse mere om biostatens system her: https://sum.dk/…/Publikation-Nationalt-varslingssystem…

 

7. Fra Konkurrencestat til Biostat (d. 7/2)

Frem til 2020 var Statsministeriet defineret af Konkurrencestatens ideologi, hvor især Finansministeriet stod stærkt. Herfra flød den økonomiske logik ud over samfundets praksisser. Som eksempel mistede pædagogikken mistede sin tradition og erindring og blev omdannet til et grænseløst og statistisk konciperet ”læring”, der skulle optimere konkurrenceevnen.

Fra februar 2020 sker der en forstærket korrektion af denne tilstand:

Statsministeriet dropper alle økonomiske hensyn, og Finansministeriet kastes i grøften. Men Statsministeriet overtager vel at mærke hele den statistisk-organisatoriske logik fra Konkurrencestaten, og denne logik overføres nu på ”sundheden”. Dermed reduceres sundheden til en totalitær og grænseløs ”smittestatistik”. Sundhed bliver dermed reduceret på samme måde, som pædagogik og læring blev det. Vi går fra ”sundhedsloven” til en ekstremistisk ”epidemilov”. Det svarer til at gå ”fra indhold til læring”, og hvad det ellers hed i 2013.

Derved etableres en gældsat biostat uden pædagogik og sundhed.

Mølbak og især Brostrøm forsøgte i februar 2020 at undgå, at Statsministeriet omdannede sundheden i sit statistisk-organisatoriske billede. Derved beskyttede de faktisk Statsministeriet. De opdragede staten til at være en stat i stedet for at degenerere til forfaldsformen ”biostat”. Men biostaten kan ikke tage imod opdragelse, for pædagogikken var allerede fjernet, dengang konkurrencestaten herskede.

Og de to sundhedsfolk kunne ikke holde stand. Til sidst blev først Mølbak og siden Brostrøm opslugt i det nye biopolitiske system.

Smittelogikken udryddede sundheden på samme måde, som dengang læringslogikken fjernede pædagogikken.

Fra dette øjeblik breder usundheden sig med læringen som underdanig ledsager.

 

8. Allan Randrup Thomsens vaccinepas (d. 8/2)

En af regeringens førende rådgivere, Allan Randrup Thomsen, har virkelig været med til at sætte dagsordenen både politisk og i medierne. Han melder nu følgende ud vedrørende det såkaldte ”vaccinepas”, hvorefter man skal vise et digitaliseret vaccinebevis for at gå i Netto og meget andet:

”Vi kan bruge et vaccinepas til de dagligdags ting som indkøb, restaurantbesøg, biografture og den slags. Hvis folk er vaccinerede, kan de komme ud i samfundet igen.”

Thomsen bakkes op af en kollega fra Aalborg, Henrik Nielsen.

Også V og LA er positive, fremgår det. Enhedslisten er egentlig også positiv, når blot ”alle” er vaccineret, selvom jeg ikke aner, hvem ham der ”alle” skulle være?

Der er ingen second thoughts overhovedet, hverken hos de interviewede eller i den journalistiske bearbejdning, selvom der har været stærk kritik af vaccinepas-ideologien fra både filosoffer, vaccineeksperter og andre.

Men Thomsen har tydeligvis ikke fuldt med i debatten om det emne, han udtaler sig om. Han sidder fast i en slags enøjet virologisk ekspertboble, som spreder sig til både befolkning og politik som en virologisk ”virus”.

Så coronavirussens vigtigste smitteeffekt er, at den har omdannet samfundets politiske og sociale liv til sit eget billede. Fra dette billede, hvor Allan Randrup Thomsen hænger som et af æres-portrætterne, kan man kun bekæmpe samfundet, mens virus’ indflydelse forstærkes uendeligt.

Dette paradoks kaldes også for “Nedlukning”.

Link til BT’s artikel: https://www.bt.dk/politik/et-vaccinepas-kan-give-danskerne-livet-tilbage

Pædagogisk og politisk regnemaskine: Noter til Pernille Rosenkrantz-Theils og Ane Halsboe-Jørgensens bog “Det betaler sig at investerer i mennesker”

Pernille Rosenkrantz-Theil og Ane Halsboe-Jørgensen er nye ministre for hhv. børn/skole og uddannelse/forskning. De udgør regeringens pædagogiske tandem, dvs. det sted, hvor regeringens filosofi udtrykkes. Deres tanker kan man studere ved at læse en bog, som de har skrevet sammen i 2018. Eftersom en regering konstitueres ved dens pædagogiske filosofi, så vil ideerne præge alle ressortområder.

Bogen hedder ”Det betaler sig at investere i mennesker”. Undertitlen er: ”Lad os sammen åbne døren for det næste store kapitel i velfærdssamfundets historie. Lad os give alle børn en fair chance”.

Jeg vil nu i seks noter gennemgå og perspektivere bogen, hvis indhold ligger i grænsefladen mellem skole- og børnepolitik, velfærdspolitik og uddannelsespolitik, men som også er en integreret del af regeringens samlede ideologiske og politiske profil. Bogens filosofiske struktur præger også det begreb om forebyggelse, som ligger til grund for den aktuelle corona-politik, men det lader jeg dog ligge. Kort sagt: Vi taler om regeringens filosofiske grundlag som sådan.

Titlen lægger an til en ren økonomisk forståelse af mennesker. Det ser man ved titlens to udsagnsord ”betaler” og ”investerer”. I undertitlen knyttes disse ord direkte an til ”alle børn” og ”fair chance”.

Med denne semantiske markering kan man forvente en forståelse af pædagogik og velfærd i rene økonomiske/kvantitative termer, ikke mindst i termer fra den amerikanske økonom James Heckman, som er en af de store inden for humankapital- og konkurrencestatstænkning, og som udrydder dannelse, politik og pædagogik fra dagsordenen. Denne sammenhæng kan man f.eks. læse om i bogen Pædagogikkens Idehistorie, som udkom på Aarhus Universitetsforlag i 2017.

Min forventning passer 100%, hvilket jeg nu vil vise:

 

Note 1: Bogens forord

Lad os se på forordet, s. 7-9:
Her står der, at ”vores drivkraft er at bekæmpe ulighed og give lige muligheder for alle børn”. Det kan betyde alt muligt, så hvad betyder det her? Jo, det skal forstås i humankapital-forstand, hvilket fremgår af den efterfølgende sætning: ”Men vi vil med denne bog vise, at vi aldrig for alvor får virkeliggjort den drøm, hvis vi ikke tør oversætte det socialpolitiske sprog til økonomisprog”.

Forfatterne mener, at finanspolitikkens og socialpolitikkens sprog og ressortområder er for opdelte. Ja, deres ”drøm” om ”frihed for alle børn” kan kun opnås, ”hvis vi bryder muren mellem de to ekkokamre ned”. Men for at det skal ske, så må ”socialpolitikere bevise deres værd i kroner og øre”. Og hvordan skal det ske? Jo, det skal ske ved, ”at man i finansministeriet får øjnene op for værdien af at investere i mennesker. Ikke bare som idé, men helt konkret i et regneark”.

Der er ingen forestilling om, at socialpolitisk arbejde bør have en egenart uden for ”regnearket”, tværtimod opfattes det nærmest som et problem.

Forfatterne taler i stedet om deres ”begejstring over en ny regnemaskine”, der skal skrive ”et nyt kapitel i velfærdssamfundets historie”.

Der gøres klar til regnemaskinernes betalingspædagogik i ”økonomisprog”.

Til sidst i forordet takker forfatterne en række personer, heriblandt Martin Rossen, som indtil for nylig var statsministerens meget diskuterede politiske rådgiver, der også havde plads i regeringens centrale økonomi- og koordinationsudvalg. Fra denne inderkreds har man sikkert også fundet valgsloganet ”børnenes regering”, som vi jo nu så småt er ved at finde ud af, hvad betyder. Med den forbindelse til flere ministerier og regeringens inderkreds, får bogens regneark-logik dermed enorm politisk betydning.

Til allersidst takkes en række unavngivne politiske kollegaer fra højre og venstre, som har været med til at skabe ”fundamentet for en ny velfærdspolitik og en ny regnemaskine”.

Her er det værd at nævne, at den tidligere socialminister, Mai Mercado (K), selv var meget glad for disse ideer fra James Heckman. Hun støttede blandt andet den af tænketanken DEA initierede Småbørnsalliance, der samlede en lang række magtfulde organisationer. BUPL trak sig heldigvis fra dollars-menneskesynet. Red Barnet støttede initiativet, så jeg indstillede omgående mine månedlige indbetalinger. Mercados ministerkolleger på forsknings- og uddannelsessiden – Riisager, Pind og Ahlers – var dog ligeglade med Heckman. Denne lidt mere udprægede pluralisme i den tidligere regering er nu afløst af samlet einheits-flok. En samlet kærlighed til en ny regnemaskine.

Man bør også bemærke, at man igen har samlet 0-18-årsområdet under Rosenkrantz-Theil. Dermed tager man arven op fra Antorinis ministerium, så man kan genoptage arbejdet med at ensrette hele 0-18 års-området under en samlet økonomisk-teknisk ideologi; et fint supplement til Corydons vision.

Regeringen giver officielt indtryk af, at man vil stække finansministeriets magt. I min analyse vil der ske det modsatte. Regnearkets regnemaskine vil brede sig ind over pædagogikken og dermed ind over samfundet som sådan, ikke som økonomisk tilbageholdenhed, men i form af den grundlæggende ideologi, som langsomt men sikkert udrydder samfundets praktiske og pædagogiske lag.

Men nu er jeg allerede i gang med de næste noter.

 

Note 2: Resume og indledning

Bogens forord efterfølges af et lille resume af bogen på to sider, s. 13-14, og en indledning, s. 19-20. Lad os se på det:

PRK og AHJ er kritiske over for Finansministeriets regnemaskine, som tæller offentlig velfærd som en udgift i statsregnskabet. De vil i stedet regne de positive afkasteffekter med. Den nye regnemaskine kalder de for SØM. SØM står for ”Socialøkonomisk investeringsmodel”. Den skal medregne ”dynamiske effekter af sociale investeringer”. Dermed vil man få et mere positivt syn på velfærd, der kan supplere 00’ernes neo-liberalistiske modeller.

AHJ og PRT vil opbygge et effektkatalog, en “vidensbank”, hvor alle ”indsatser” sættes i relation til afkast og effekt og indarbejdes i regnemaskinen. Det fremgår af følgende citat fra senere i bogen:

“Det er rigtigt, at vi ikke har konkrete tal og konkret viden for samtlige tænkelige indsatser på sundheds-, social-, beskæftigelses-, uddannelses- og integrationsindsatser endnu, men det har vi for betydelige områder af vores velfærdssamfund, og vi kan dermed begynde med de områder, hvor der faktisk er gennemprøvede og statsautoriserede tal. Samtidigt kan vi speede processen op med at få gennemprøvet tal til vidensbanken i SØM, så større og større områder kan beregnes. Det er bare om at komme i gang.” (s.113)

Så vi taler om “samtlige tænkelige indsatser” og deres økonomiske effekter, som skal indgå i en korrigeret men stadig finansministeriel logik, som kommuner skal kunne trække på i konkrete afkastmaksimerende afgørelser med nogle særdeles stærke algoritmebårne regnemaskiner placeret på rådhuset. Og ser vi på den Heckman-inspirerede forskning, der allerede pt. foregår, så taler vi om detaljerede og specificerede metoder, f.eks. til at lære børn om bogstaver og sange, og disse metoders effekt. Undersøgelserne udføres oftest af økonomer helt uden pædagogisk sans og uddannelse, og effektforståelsen bygger på testresultater, f.eks. nationale tests og sprogscreeninger. Pædagogikken suges dermed ud af praksis og ind i en traditionsløs og evidensificeret styringslogik.

Dermed bliver pædagogisk viden skruet ned i en økonomisk logik. Denne proces fremskyndes af, at PTK og AHJ absolut ingen forståelse har for områdernes tradition og faglighed. Bogen har ingen socialfaglig eller pædagogisk faglighed. Alt subsumeres under den forskelsløse ækvivalens “velfærd”, hvilket endda alene konciperet som statistik.

Dette ”næste store kapitel i velfærdssamfundets historie” gør, står der i bogens resume, at det ”langt om længe er muligt at sætte tidligt og helhedsorienteret ind (…). Dels ved at bruge pengene dér, hvor vi ved, at de virker. Dels ved faktisk at beregne gevinsten ved velfærd (…).

De fleste eksempler tages fra socialpolitikken. F.eks. kan det betale sig at behandle for alkoholmisbrug osv.. Og der tales konsekvent om, at især Socialministeriets og Finansministeriets ressortområder er ”ekkokamre”. Men PRK’s og AHJ’s anliggende er alment. F.eks. hedder det i et af deres forslag: ”Udvid SØM til uddannelse, sundhed, beskæftigelse og integration”. Og det er også en sådan udvidelse, der pt finder sted, f.eks. omkring Aarhus Universitets Trygforskningscenter, som har omtrent samme ideologiske grundlag.

Ethvert tiltag, der ”giver et økonomisk afkast” kaldes for ”en social investering”. Der er ingen egentlig forskel på en børnehave og et narkobehandlingssted.

Sidst i resumeet står der: ”Vores drøm er, at et barns fremtid ikke skal afgøres af dets forældres liv”. Drøm? Afgøres? Forældres liv? Hvad mon det betyder? Ingen ved det, og i denne ubestemthed kan humankapitalens røde løber rulles ud i den totale teknisk-økonomiske diskurs’ forhal. Og løberen rulles langt ud over rammerne for børn og familier med sociale problemer og ind i samfundets inderste opdragelses-værdier og processer, som disse udspiller sig i det civile samfund, dvs. i både almindelige familier og i gode børnehaver og vuggestuer. Målet er dels at nivellere statistisk variation og dels økonomisk vækst. Konsekvensen er f.eks. tvangsadoption for statistikkens skyld.

SØM er et økonomisk defineret opslagsværk for afkasteffekter for alle ”velfærdsydelser”, men tilfældigvis også for opdragelsen. Men familiers og slægters liv er da også fyldt med alle mulige gode ”afgørelser”? Er det ikke godt, at have håndværksslægter? Eller præsteslægter? Eller lærerslægter? Det er ikke al social arv, der er ”negativ”, og det gode almindelige opdragelsesliv vil jo uvægerligt og heldigvis give statistiske udsving. Frihed er ikke en kurve. På den måde føres AHJ og PRT i retning af en form for socialistisk-teknisk statsopdragelse uden sans for opdragelsens og familiens betydning.

 

Note 3: Kapitel 5-8

Noter til Pernille Rosenkrantz-Theils og Ane Halsboe-Jørgensens bog: “Det betaler sig at investerer i mennesker”, kapitel 5-8.

Kapitel 5:

PRT og AHJ betragter den humankapitalistiske økonom, James Heckman, som en ”børnenes økonom”. Betagende udtryk! Heckman har peget på en ”regneregel”, der skal puttes ind i SØM, som PRT’s og AHJ’s nye regnemaskine hedder: nemlig at jo tidligere indsats, desto større afkast.

Der henvises til den berømte ”Heckman-kurve”, som sætter en konkret indsats i relation til ”rate of return to investment in human capital”, som det hedder. PRK og AHJ kalder det for ”gevinst og effekt”.

Hej lille Peter i klapvognen! Du er vel nok en sød lille humankapital! En lille soldat til Corydons konkurrencestat!

Men hvilke typer ”indsatser” taler James Heckman om? Jo, han taler om ”kognitive og ikke-kognitive færdigheder”. Han kalder det for ”færdighedsudviklende indsatser”. Det er bevist med ”kontrolgrupper”, står der. Det er total antipædagogik, dvs. økonomi. Der er ingen kultur, ingen historie, ingen natur, ingen tilsynekomst, ingen fællesskab, ingen ballade.

Heckman siger, at man får det det allerstørste ”afkast” ved at bryde den sociale arv. PRK og AHJ henviser til en undersøgelse af Rockwool, hvor nogle af de mest inkarnerede Heckman-ideologer sidder. Her har man fundet ud af, at børn af højtuddannede forældre klare sig bedre i de nationale tests end børn af forældre uden uddannelse. Surprise! Ja, og den er faktisk allerede gal fra fostertilstanden. Jo lavere fødselsvægt, desto dårligere klarer man sig. Det må man kalde ”tidlig indsats”!, et udtryk som her er helt ukendelig ift. almindelige sundheds- og socialfaglige tilgange. Jeg kalder det ”forebyggelse på anabolske steroider”, eller foster-læring. Man ser for sig, hvordan SØM-velfærdsstaten metodisk sætter sig i kød og forplantning, indtil alle statistiske variationer er gået i nul.

Der må ikke findes statistiske forskelle. Det skal pædagogikken nu bidrage til at ordne. Derfor skal man lave ”indsatser”, som kan indgå i SØMs effektkatalog over indsats-effekt-kombinationer. Men det er forkert, for pædagogikken har ikke ligheden som mål, men som forudsætning, og denne forudsætning kaldes for ”ligeværd”. Vendes det om, som det sker i Heckman-ideologien, får vi umenneskelighed.

Bemærk også henvisningen til Nationale Tests. Mange af Heckman-forskerne er meget bekymrede for, at man fjerner disse tests, fordi det vil ødelægge forskernes mulighed for at teste læringsmetoders afkast. Jeg hørte både Heckman og hans tilhængere forrige år på en konference i Aarhus. Det er lukket pædagogisk land.

Man forstår godt, at BUPL forrige år forlod et Heckman-inspireret samarbejde med henvisning til menneskesynet, endda selvom Heckman jo faktisk taler for flere penge til daginstitutionerne. Det var en flot aktion.

Kapitel 6:

Men det er ikke kun Heckman-kurven, som skal lægges ind i SØM. Det samme skal ”specialiseret og detaljeret viden” om ”afledte effekter”, som skal give et mere ”korrekt beslutningsgrundlag” både ”nationalt, regionalt og lokalt”. SØM er både et ”forvaltningsmæssigt styringsgrundlag” og ”den finansielle motorvej”. Det passer perfekt til KL’s ideologi og eksistens.

Denne ”specialiserede og detaljerede viden” er et rent metodeinferno, og den har intet med egentlig kundskab at gøre. Men styringssegmentet kan vinge af i regnearket. Måske kan man også vinge et verdensmål eller to af, og skrive om det på kommunens facebook-side.

På s. 97 står der, at SØM pt især bruges på socialområdet. PRT og AHJ vil udvide gyldighedsområdet til uddannelses- og børneområdet, som de jo begge i dag er blevet ministre for. Det vil ”sætte gevaldigt kul på kedlerne i forhold til at sætte tidligere ind og være mere præcis i velfærdsindsatsen”, som det nærmest truende hedder. Metoden skal bruge ”rigtigt og massivt”. Denne ’massive og præcise indsats’ skal ”nedbryde siloer”, dvs. ressortområder, der alle kan omdannes til økonomiske kalkuler via de begrebsmæssige processer, som jeg har beskrevet.

Der er brug for det modsatte, nemlig at opbygge flotte siloer af kundskaber og politik efter at den økonomiske tænkning har hærget i årtier. Men PRT og AHJ vil det modsatte af det modsatte. De vil nedbryde resterne af faglig selvstændighed i økonomiens og statistikkens navn. Og alle, der ikke følger trop er “siloer”.

Kapitel 8:
Her får vi at vide, at ”i SØM ligger en vidensbank med data for, hvordan en given social indsats virker”, og som ”vi allerede har dokumenteret effekten af”.

Man ser for sig en hærskare af små og store konceptpædagogiske pakker, som kommunerne køber ind på, og som implementeres ned over en børnehavepædagogisk tradition, som disse socialdemokratiske ”velfærdspolitikere” har 0,00% sans for.

Desuden vil der blive en strategisk kamp uden lige om at komme ind og ud af SØM. Den pædagogiske viden bliver pakkede styringsværktøjer, som det kræver magt og penge at etablere og agere i inden i det store SØM-system.

PRT og AHJ kalder denne proces for at et område ”SØMMES” (s. 114). Løb væk! bare løb!

Så finansministeriets DREAM skal suppleres med SØM. Der er et eller andet ved disse to ord, som sætter mig helt i stå.

 

Note 4: Generel vurdering

Undervisningsministerens og uddannelses- og forskningsministerens store vision om en samlet velfærdsregnemaskine bygger på et enormt socialpolitisk-økonomisk system, SØM, som PRK og AHJ drømmer om at udbrede det til hele uddannelsessektoren, som de nu alene er ansvarlige for som nytiltrådte ministre.

SØM står for ”Den socialøkonomiske investeringsmodel”. Det blev indført i vinters, helt under min radar. Det skyldes nok, at det i første omgang “kun” er et socialpolitisk system. Men de to ministre vil altså udvide systemet til hele den offentlige sektor.

SØM er udviklet af to konsulentbureauer, nemlig VIVE, som er en sammenslutning af SFI og det kommunale KORA, og det økonomiske konsulenthus Incentive, der er helt ude i konsulenttågerne hvad angår de emner, der drøftes her. Incentive’s beskrivelse af dets arbejde med den sociale sektor er følgende:

”Omkostnings-, effekt- og registeranalyser, evalueringer, Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM), datadrevne beslutningsprocesser, sociale investeringer, social investeringsfond.”

Og der er ikke den mindste sans for institutionernes formål, faglighed og historie. Det er samfundet omdannet til teknik og spyttet ud som et SØM, der med ”datadrevne beslutningsprocesser” borer sig ind i det sociale livs kød, til det tømmes for blod.

Det er Incentive, der står for “uddannelsen” til systemet, hvis jeg har forstået det ret. Det kan man læse om, på firmaets hjemmeside.

SØM sammenfatter effektforskning inden for hele det sociale område. For nylig er der også lavet et SØM for børn og unge. Vores to ministre vil nu også indfører det på børne-, skole- og uddannelsesområdet. Kommunerne er ellevilde. Data-ideologerne hopper også i spændt forventning.

Kigger man på systemet er der tale om det mest teknokratiske system, som man overhovedet kan forestille sig. Der er fyldt med effektmålinger, koncepter, progression og d-scorer. Det er lige til at putte John Hattie og Nationalt Center for Skoleforskning ind i, blot er det langt mere omfattende og systematisk.

Jeg vil på det kraftigste råde alle relevante aktører til at indstille alt konstruktivt samarbejde med de to nye ministre, indtil de dropper deres intentioner. De Nationale Tests er intet ved siden af dette system.

Man kan selv gå på opdagelse i de ubehøvlede systemer. Blot som eksempel er her SØM’s definition af deres allestedsnærværende effekt-begreb:

”En effektstørrelse er et tal, der udtrykker, hvor stor en forskel en indsats gør for borgerne, der modtager indsatsen sammenlignet med status quo (der kan være en anden eller ingen indsats). Effekten for borgeren kan fx være opgjort som øget livskvalitet, bedre trivsel, færre symptomer etc.

En effektstørrelse kan både være positiv eller negativ. En positiv effektstørrelse betyder, at borgerne i indsatsgruppen i gennemsnit har en bedre effekt af indsatsen end borgerne i en eventuel sammenligningsgruppe. En negativ effektstørrelse betyder, at borgerne i indsatsgruppen i gennemsnit har en dårligere effekt af indsatsen end borgere i en eventuel sammenligningsgruppe. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at indsatsen har negative effekter for borgerne i indsatsgruppen, men blot at indsatsen gør det dårligere end den indsats, der sammenlignes med.

I SØMs vidensdatabase er alle effektstørrelser opgjort som standardiserede effektstørrelser (Cohen’s d). Det betyder, at det er muligt at sammenligne effektstørrelser på tværs af studier, der har benyttet forskellige effektmål.”

Sådan er det over det hele. Der er ingen faglighed.

Og betænk venligst, at det er hele velfærdssektoren, altså også skole, børnehave, UC’er og Universiteter, der nu foreslås inddraget i denne store regnemaskine-effekt-systematik. Det bliver et kvantificeret metodeinferno uden lige.

Der er ingen henvisninger til pædagogiske eller socialfaglige emner. SØM ved slet ikke hvad det er. Den går kun op i “beregningsredskaber” og “effektdatabaser”. Det er fremtidens socialdemokratiske politik for alle velfærdsinstitutioner samt for skole, børnehaver etc.., ja for samfundet som sådan.

Det er regnemaskine-kærlighed. Og det er Pernille Rosenkrantz-Theils og Ane Halsboe-Jørgensens samt et totalt dannelsestømt Socialdemokratiets kærlighed. Det er en form for læringsmålstyring for hele samfundet. På en måde er det også et forstadium til coronaens altomfattende smitteregnskab. Det nye SØM består af virologer.

Det er et åndeligt, pædagogisk og politisk kollaps.

 

Note 5: Et eksempel

De nye ministre, Pernille Rosenkrantz-Theil og Ane Halsbo-Jørgensen, er vilde med velfærdsøkonomen James Heckman og den såkaldte SØM-metode, som de ønsker at overføre fra det sociale område til uddannelsesområdet. De har endda skrevet en bog sammen om emnet, hvor de erklærer deres kærlighed til ”den nye regnemaskine”.

SØM vil resultere i et omfattende fokus på metode, evidens og økonomi og i et tab af pædagogisk indsigt og kvalitet, hvilket jeg på det principielle plan har argumenteret for i ovenstående noter 1-4.

I denne note 5 vil jeg omtale et konkret eksempel på denne begrebsmæssige proces:

Tænketanken CEVEA, som er knyttet til Socialdemokratisk tankegods, har i 2018 lavet en rapport om brugen af SØM. Forordet er skrevet af den nyvalgte socialdemokratiske kandidat til EU-parlamentet, Niels Fuglsang. I rapporten finder man fuldstændig samme ånd som i ministrenes bog, dvs. Heckman og SØM.

CEVEAs rapport refererer helt ukritisk videre til en RAMBØLL-rapport fra 2012 om samme emne. Begge rapporter fremhæver en særlig pædagogisk metode, nemlig De Utrolige År (DUÅ), som især er rettet mod børnehaverne. Metoden giver ifølge rapporterne et særligt stort afkast. Dvs. at metoden er topscorer på SØM-Heckman-skalaerne. Derfor anbefaler Socialministeriet metoden, som også er officiel pædagogik i mange kommuner. I den nye regering er småbørnsområdet overgået til undervisningsministeriet.

Der er også lavet et helt datasystem, hvor kommunerne kan tilgå ”effekterne af DUÅ-programmerne”. Effekten måles med ”det validerede testredskab Eyberg Child Behaviour Inventory”. CEVEA skriver, at De Utrolige År har et ”stort samfundsøkonomisk potentiale”, og så videre.

DUÅ, som bl.a. er beskrevet i Christians Aabros bog ”Koncepter i pædagogisk arbejde”, er en dybt problematisk samling af tekniske belønnings/straf-processer, der ligger milevidt fra dansk-tysk-italiensk børnehavetradition. Den pædagogiske værdi er altså lig med minus 100%, uanset en evt. målt effekt på ditten eller datten.

De nye ministre vil nu via SØM/Heckman-ideologien udbrede De Utrolige År i uddannelsessektoren. Og endnu mere alvorligt: De vil udbrede hele denne tankegang om metode, effekt, evidens og styring til børnehaver, skoler og på uddannelsesinstitutioner, under velfærdsstatens og lighedens slidte banner.

Det vil sige, at store kommercielle, forskningspolitiske og nationaløkonomiske interesser begynder at arbejde sammen om at afgrænse, konceptualisere og organisere bestemte metoder, som har egne – ofte globale – konsulent- og kursussystemer, og som dermed kan indgå i SØM-systematikken. Imens udgrænses den pædagogiske tradition og dennes forbundethed med historiske og civilsamfunds-processer. Pædagoguddannelsen vil efter min mening lide ubodelig skade ved denne proces.

Vi får virkelig brug for uren pædagogik.

 

Note 6: Ny forskningsenhed i Børne- og Undervisningsministeriet

Til sidst vil jeg omtale en helt aktuel konsekvens af den tankegang, som jeg netop har skitseret.

Undervisningsministeriet har pr. d. 30. januar etableret en ny forskningsenhed. Ministeriets opslag, som interesserede forskningsinstitutioner kunne søge, er fra september 2020. Lad mig kort omtale disse to tekster/hændelser. Først opslaget fra september.:

Af opslaget fremgik det, et den nye forskningsenhed skal foretage en ”afdækning af kausale sammenhænge og anvendelsen af økonometriske metoder”.

Vi er ikke i videnskabens område af to årsager:

For det første normeres indhold og metode på forhånd. Enhedens primære indholdsmæssige opgave – altså det med ”kausale sammenhænge og økonometriske metoder” – er følgende:

”Bidrage til at udvikle et metodisk redskabskatalog i samarbejde med BUVM, herunder fx estimering af langsigtede konsekvenser af tidlige indsatser og spill-over effekter.”

Alting handler om at udvikle et redskabskatalog med evidensbaserede metoder, så statistiske forskelle kan gå i nul, og så der kan komme noget økonomisk afkast. At tankegangen hænger sammen med SØM-modellen fremgår af følgende formulering:

”Formålet hermed er at styrke det vidensmæssige grundlag for BUVM’s fremadrettede arbejde med at skabe stærke uddannelser, hvor alle børn og unge lykkes, herunder udvidelse af den socialøkonomiske investeringsmodel(SØM) til BUVM’s område”

Der er også en anden grund til, at forskningsenheden ikke har noget med fri forskning at gøre. Udover den indholdsmæssige normering, jeg lige har omtalt, så skal forskningen nemlig indgå i et særdeles tæt samspil med det politiske niveau. Der står nemlig, at forskningsenheden skal….

”Deltage i opfølgning og sparring på relevante aktiviteter i BUVM, herunder fx rådgivning i forbindelse med opstart af analyseprojekter, give konkret input til implementeringsmekanismer, analyser, forsøgsdesign mv.”

Ja, forskningsenhedens ansatte kan endda i perioder flytte fysisk arbejdsplads til ministeriet, fremgår det.

D. 1. februar 2020 blev modtagerne af forskningsbevillingen så offentliggjort. Det kan man læse om på Folkeskolen.dk:

”Ud fra ‘en samlet vurdering af ansøgerne’ har ministeriet valgt, at den nye forskningsenhed åbner til efteråret på Københavns Universitet i et samarbejde mellem Økonomisk Institut, Sociologisk Institut og Copenhagen Center for Social Data Science.

Forskningsenheden skal ‘levere forskning på internationalt niveau og engagere sig i kvantitativ metodeudvikling’. Arbejdet skal så vidt muligt basere sig på danske data, herunder registerdata, nye indsamlinger af data samt allerede indsamlede data på ministeriets område.”

Så SØM handler om økonomi og social data. Der er ingen pædagogik.

Jeg havde faktisk troet, at Tryg-forskningscentret ved Århus Universitet, som også er stærkt Heckman- og økonomi-inspireret, havde vundet udbuddet, men måske har århusianerne ikke været data-orienterede nok? I al fald etableres altså nu en helt ny data-social-økonomisk enhed i København; en enhed der i sin politiske og faglige struktur minder lidt om den dybt indgribende biopolitiske realitet, som siden d. 11. marts har holdt landet i et jerngreb.

 

Referencer og Links:

Link til bogudgivelse: https://forlagetaxl.dk/?product=det-betaler-sig-at-investere-i-mennesker

Link til SØM: SØM — Socialstyrelsen – Viden til gavn

Omtale af Heckman-ideologien på Aarhus Universitet: http://www.thomasaastruproemer.dk/indtryk-fra-match-point-seminar-paa-aarhus-universitet.html

Om BUPLs aktion i 2018:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10156087463169481&id=837549480

CEVEAs rapport: https://cevea.dk/analyse/positive-okonomiske-effekter-af-sociale-indsatser/

Rambøll-rapport fra 2012: https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/evaluering-af-de-utrolige-ar-slutrapport

Socialstyrelsen om De Utrolige År: Teori og metode — Socialstyrelsen – Viden til gavn

Link til De Utrolige Års danske hjemmeside: https://xn--deutroliger-68a.dk/de-utrolige-ar-programmer

Link til De Utrolige Års amerikanske hjemmeside: The Incredible Years | Training series for Parents, Teachers, and children

Christians Aabro (2016): Koncepter i Pædagogisk Arbejde”, Hans Reitzel.

Link til Incentive: https://www.incentive.dk/

Korsgaard, Kristensen & Jensen (2019). Pædagogikkens Idehistorie, Aarhus Universitetsforlag.

Undervisningsministeriets opslag fra d. 20. september 2020 om det nye forskningscenter: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/sep/200901-bliv-vaertsinstitution-for-ny-enhed-for-boerne–og-undervisningsforskning

Folkeskolen.dk’s dækning af det nye SØM-center på KU, fra d. 1. februar 2021 https://www.folkeskolen.dk/…/undervisningsministeriet…

 

Her er et par eksempler på nogle praktisk-kommunale konsekvenser af tankegangen:

Zetland-artikel fra d. 3. februar 2021 om et projekt i Hjørring og Silkeborg: Kan algoritmer se ind i et barns fremtid? I Hjørring og Silkeborg eksperimenterede man på udsatte børn (zetland.dk)

Artikel fra Ingeniørens hjemmeside fra d. 27. januar 2021 om den såkaldte Gladsaxemodel: Gladsaxe-modellen spøger: Nyt AI-projekt skal forudsige mistrivsel hos børn | Version2

 

Ovenstående blog bygger på en række facebook-opslag fra juli-august 2019, som kan tilgås i følgende links med diverse kommentarer etc.:

Note 1:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10157348119469481&id=837549480

Note 2:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10157350612084481&id=837549480

Note 3: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10157353012694481&id=837549480

Note 4: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10157354607779481&id=837549480

Note 5: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10157382362234481&id=837549480

Indlæg og artikler om en fri læreruddannelse

Der pågår i disse uger en intens debat om etableringen af nyt frit seminarium, som muligvis skal ligge i Herning. Det vil i så fald være det andet frie seminarium i landet og dermed supplere Den Frie Læreskole i Ollerup. Går vi længere tilbage, har landet en rig tradition for frie seminarier med rødder i forskellige folkelige og filosofiske sammenhænge og lag.

Ligesom Ollerup-uddannelsen er Herning-initiativet grundtvigsk-koldsk funderet. Forskellen mellem de to skoler er, at det nye seminarium er mere kundskabsorienteret. F.eks. skal der være eksaminer, og uddannelsen skal kvalificere direkte til at arbejde i folkeskolen. Men der er naturligvis også en stor fællesmængde. Derudover er dannelsesbegrebet mere fremtrædende, selvom det bestemt ikke er fraværende i Ollerup. Endelig lægges der vægt på samspillet mellem national og verdensborgerlig dannelse, ligesom der er henvisninger til den kristne kulturkreds og til en mere dannelsesorienteret reformpædagogik.

Dødsstødet for den frie tradition var Globaliseringsrådets såkaldte strategi i 2006. hvor man nedlagde seminarierne og i stedet indførte nogle få centralt definerede professionshøjskoler, de såkaldte University Colleges/professionshøjskoler, som på den måde blev født ind i en meget teknisk og centralistisk dagsorden. UC’erne bidrog i høj grad selv til at  forstærke disse uheldige processer i de efterfølgende år. Det skete ikke mindst med deres eksplicitte opbakning til en historisk stærk instrumentalisering af dansk pædagogik, hvis højdepunkt var skole- og læreruddannelsesreformen i 2013. Denne tilstand blev sidst bekræftet af et stort UC-baseret udviklingsprojekt i 2018, som var direkte funderet i 2013-loven samt i nogle af landets mest dannelsesglemsomme kredse. I den forstand er professionshøjskolerne etableret i et regelret opgør med seminarietanken og dennes dannelsestraditioner.

Det aktuelle initiativ har rødder i kredse, som er præget af højskoletraditionen og af folk med filosofisk og historisk interesse. Det nye seminarium er udtryk for national rod og verdensborgerligt udsyn med fuld sans for både kundskaber og børns selvvirksomhed. Den oprindelige kreds, som har arbejdet med grundlaget, bestod af følgende:

Valgmenighedspræst og tidligere forstander for Askov Højskole, Morten Kvist.

Højskoleforstanderparret Thue og Nina Kjærhus, Rønshoved Højskole

Afdøde filosof og teolog Peter Kemp

Historiker Michael Böss

Mig selv

Hertil kommer politisk og vist nok også økonomisk opbakning i lokale kredse, hvor ikke mindst venstre-politikeren Kristian Jensen yder en stor indsats for at fremme de nye gamle ideer.

Professionshøjskolerne, især UC-VIA, er i sagens natur kritiske. De er bange for deres egne afdelinger og “stationer”, som de kalder det, i Vest- og midtjylland. Men der har ikke været fremført nogen faglige eller pædagogiske modargumenter imod det nye seminariums relevans. Af debatten skulle man indimellem ligefrem tro, at UC’erne selv var et slags seminiarie-initiativ, men det er ren strategi, for det omvendte er tilfældet, hvilket jeg kort har begrundet ovenfor.

For at seminariet i Herning – eller evt et andet sted – kan realiseres, kræves imidlertid en lovændring, så den juridiske ”undtagelse”, som Ollerup udgør, kan suppleres af endnu en undtagelse, f.eks. i Herning. Tænk jer: I gamle dage var seminarierne ”reglen”, som var underlagt lov og pædagogisk formål. Nu må de kæmpe for at blive ”undtagelser” i en anti-pædagogisk lov.

For at fremme denne kamp har en bred kreds af partier – V, RV, K og DF – derfor stillet beslutningsforslag om, at regeringen går i gang med at etablere et nyt seminarium. Siden har Alternativet, LA og Ny Borgerlige tilsluttet sig initiativet, så det nu har et flertal bag sig. SF burde også støtte sagen efter min mening, hvis partiet ønsker at følge dets folkesocialistiske gener, men partiet er imod. Det samme er Socialdemokratiet, som mistede kontakten til dets dannelsestradition omkring 1998. Enhedslisten er også imod. Jeg tror, de er nervøse for, at det nye seminarium er et neoliberalistisk initiativ, selvom det modsatte er tilfældet. Faktisk er det UC’erne, der er funderet på neoliberale tanker via ideologien om den såkaldte ”konkurrencestat”, der prægede sindene fra 2005-2015.

Her er der links til beslutningsforslaget og til Folketingets behandlinger af sagen:

Selve beslutningsforslaget, fremsat d. 21. december af RV, K, V og DF kan læses her: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/beslutningsforslag/b111/20201_b111_som_fremsat.pdf,

Og her er der link til hele lovgivningsarbejdet: https://www.ft.dk/samling/20201/beslutningsforslag/b111/20201_b111_som_fremsat.htmhttps://www.ft.dk/samling/20201/beslutningsforslag/b111/20201_b111_som_fremsat.htm

D. 26. februar har Folketingets Forsknings- og Uddannelsesudvalg afgivet en betænkning om forslaget: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/beslutningsforslag/b111/20201_b111_betaenkning.pdf

(PS: Jeg opdaterer ovenstående tekst engang imellem, så den kan fremstå som en aktuel og kort og nogenlunde fyldestgørende introduktion til sagen)

Nedenfor har jeg noteret alle de forskellige indlæg om sagen med den seneste måned øverst, og kronologisk inden for månederne. Skriv gerne til mig, hvis jeg mangler et indlæg eller en artikel. Listen opdateres løbende. Til sidst har jeg lagt nogle andre og lidt ældre links, som måske kan have interesse:

 

April 2021:

D. 2. april: “Uddannelse til lærer skal gentænkes og opgraderes”, indlæg af Mette Thiesen (NB), i Jyllandsposten.

 

Marts 2021:

D. 30. marts: “Nye lærere ska tilbage på skolebænken”, interview med formand for de lærerstuderendes organisation, Caroline Holdflod Nørgaard på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1868645/nye-laerere-skal-tilbage-paa-skolebaenken

D. 26. marts: “Nye og gamle lærere”, indlæg af Stefan Hermann i Weekendavisen: https://www.weekendavisen.dk/2021-12/samfund/nye-og-gamle-laerere

D.25. marts: “Mange lærere har nærmest følt sig kriminelle, når de har forsøgt at komme uden om folkeskolens teknokrati for at undervise”, kronik af Iben Benedikte Valentin Jensen i Jyllandsposten: https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE12858376/mange-laerere-har-naermest-foelt-sig-kriminelle-naar-de-har-forsoegt-at-komme-uden-om-folkeskolens-teknokrati-for-at-kunne-undervise/

D. 16. marts: Akademikerbladet (det gamle Magisterbladet) dækker sagen: https://www.akademikerbladet.dk/aktuelt/2021/marts/privat-laereruddannelse-vil-udfordre-professionshoejskoler

D. 13. marts: Mette Bock har et indlæg i JP om placeringen af den nye uddannelse: https://jyllands-posten.dk/debat/kommentar/menneskerogmagt/ECE12816648/foerst-var-det-politiskolen-nu-er-det-en-ny-laereruddannelse-herning-er-aabenbart-et-fyord-paa-borgen/

D. 10. marts: Generel artikel i Information om sagen: https://www.information.dk/indland/2021/03/foerst-grundskolen-blevet-privatiseret-laereruddannelsens-tur

D. 8. marts: Indlæg af lærer Erik Vedstesen i Lemvig Folkeblad: https://folkebladetlemvig.dk/artikel/ny-l%C3%A6reruddannelse-er-et-af-de-bedste-initiativer-i-lang-tid

D. 7. marts: Indlæg af mig selv om Hermanns kritik, på www.thomasaastruproemer.dk: http://www.thomasaastruproemer.dk/det-nye-seminarium-og-professionshoejskolernes-faglige-deroute.html

D. 5. marts: Interview med Stefan Hermann i Skolemonitor: https://skoleliv.dk/nyheder/art8121855/Det-er-t%C3%A5gesnak-og-vr%C3%B8vl-at-der-ikke-er-dannelse-og-autonomi-p%C3%A5-l%C3%A6reruddannelsen

D. 4. marts: Folkeskolen.dk om, hvorvidt lærere fra det nye seminarium må undervise i folkeskolen: https://www.folkeskolen.dk/1867092/privat-laereruddannelse-minister-beskyldes-for-chikane

D. 3. marts: Leder i magasinet Arbejderen: https://arbejderen.dk/leder/ny-privat-l%C3%A6reruddannelse-er-et-skr%C3%A5plan

D. 3. marts: Folkeskolen.dk skriver om, at undervisningsministeren mener, at det nye seminarium er et brud på folkeskoleloven: https://www.folkeskolen.dk/1867003/folkeskoleforlig-laerere-fra-fri-uddannelse-maa-ikke-undervise-i-folkeskolen

D. 3. marts: Politiken dækker 2. behandlingen af forslaget:https://politiken.dk/indland/uddannelse/art8121444/Flertal-vedtager-forslag-om-ny-privat-l%C3%A6reruddannelse (blev også bragt i Skolemonitor, d. 2. marts)

D. 3. marts: Berlingske dækker 2. behandlingen: Regeringen i mindretal: »Kan ikke huske, det er sket før i så vigtig en sag« (berlingske.dk)

D. 2. marts: Folkeskolen.dk rapporterer fra Folketingets 2. behandling af beslutningsforslaget: https://www.folkeskolen.dk/1866967/forslag-om-fri-laereruddannelse-vedtaget-udvalg-skal-bestemme-hvem-der-skal-staa-bag

D. 2. marts: Interview med Morten Kvist i Skolemonitor/Politiken: https://skoleliv.dk/nyheder/art8100513/%C2%BBProfessionsh%C3%B8jskolerne-har-banket-dannelsen-ned-under-gulvbr%C3%A6dderme%C2%AB

D. 1. marts: Interview med Forsknings- og uddannelsesministeren i Kr. Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/folketingsudvalg-skal-udvaelge-ny-fri-laereruddannelse

 

Februar 2021:

D. 1. februar: Ole P. Kristensen skriver leder i Berlingske om sagen: https://www.berlingske.dk/ledere/socialdemokratisk-nej-til-privat-uddannelse-er-ren-betontaenkning

D. 2. februar: Indlæg af Morten Kvist i Kr. Dagblad, hvor han svarer på ministerens kritik fra d. 30. januar: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/nej-der-er-ikke-tale-om-laegge-et-kristent-snit-ned-over-ny-fri-laereruddannelse-eller

D. 2. februar: Indlæg på folkeskolen.dk af uddannelseschef ved UCN, Henrik Larsen: https://www.folkeskolen.dk/1864574/giv-mere-frihed-til-laereruddannelsen

D. 3. februar: Seks lærere fra UC-Syd taler for mere “seminarium” i læreruddannelsen: https://skoleliv.dk/debat/art8073743/S%C3%A6t-l%C3%A6reruddannelsen-fri

D. 3. februar: Bertel Haarder taler for et frit seminarium på Sjælland: https://sn.dk/Sjaelland/Ny-laereruddannelse-paa-vej-Boer-oprettes-paa-Vestsjaelland/artikel/1407572

D. 3. februar: Indlæg af Jes Fabricius Møller i Kr. Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kommentar/laereruddannelsen-har-i-over-200-aar-vaeret-en-kampplads

D. 3. februar: Interview med rektor for UC-Absalon, Camilla Wang: https://sn.dk/Sjaelland/Absalon-rektor-om-privat-laereruddannelse-Letkoebt-loesning/artikel/1407571

D. 3. februar: Leder af redaktør Morten Rasmussen i Kr. Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/leder/laereruddannelse-fortjener-chance

D. 4. februar: Interview med Lærerforeningens formand i Herning, Helen Sørensen:  https://www.herningfolkeblad.dk/artikel/40f6bd62-a4ab-47c6-b023-fda2c5cd8392/

D. 5. februar: Interview med Bertel Haarder i Skoleliv: https://skoleliv.dk/nyheder/art8089987/Der-skal-ogs%C3%A5-v%C3%A6re-en-i-Vestsj%C3%A6lland

D. 5. februar: Kronik af Lærke Grandjean i Kr. Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/undskyld-men-snorksover-laereruddannelsen

D. 6. februar: Indlæg af Jens Raahauge på Dansklærerforeningens hjemmeside: https://dansklf.dk/nyheder/f%C3%B8rst_pisser_de_p%C3%A5_os_s%C3%A5_%E2%80%93_jens_raahauge_blogger_p%C3%A5_folkeskolendk

D. 7. februar: Indlæg af MF Birgitte Vind (A) i Fredericia Dagblad: https://frdb.dk/artikel/privat-l%C3%A6reruddannelse-i-herning-kan-skade-optaget-p%C3%A5-l%C3%A6reruddannelsen-i-jelling

D. 8. februar: Indlæg af MF Bjørn Brandenborg (A) i Berlingske: https://www.berlingske.dk/kommentarer/afvisning-af-privat-laereruddannelse-er-sund-fornuft

D. 9. februar: Indlæg af Søren Rønhede i Herning Folkeblad: https://www.herningfolkeblad.dk/artikel/d328a52e-5a48-4003-a695-2a5f5569bf6b/

D. 9. februar: Indlæg af MF Anders Kronborg (A) og MF Jesper Petersen (A) i Jyske Vestkysten:  https://jv.dk/artikel/nej-tak-til-privatisering-af-l%C3%A6reruddannelsen

D. 9. februar: Indlæg i Altinget af dekan ved KP, Jacob Harder, og formand for Lærerstuderendes Landskreds, Caroline Holdflod Nørgaard: https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/dekan-og-laerestuderende-giv-mere-frihed-til-laereruddannelser-i-hele-landet

D. 9. februar: TV-Midtvest dækker sagen, bla. med interview med Jakob Sølvhøj (EL): https://www.tvmidtvest.dk/midt-og-vestjylland/enhedslisten-privat-laereruddannelse-er-paa-maanen

D.9. februar: Debatprogram på TV-midtvest med deltagelse af Kristian Jensen (V), Jakob Sølvhøj (EL), Thomas Jensen (A): Krydsfelt – En ny privat læreruddannelse – Krydsfelt | TV MIDTVEST

D. 10. februar: Indlæg af Anders Bondo Christensen i Kr. Dagblad: Anders Bondo: Vi skal ikke privatisere læreruddannelsen. Men der plads til forbedring – Kristeligt Dagblad (kristeligt-dagblad.dk). Også bragt d. 11/2 på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1865305/vi-skal-ikke-have-en-privat-laereruddannelse

D. 11. februar: Kronik af Morten Kvist og Michael Böss i Berlingske: Forsvar for den fri læreruddannelse: I dag bliver folkeskolen betragtet som en offentlig serviceydelse, ikke en dannelsesinstitution (berlingske.dk)

D. 11. februar: Skolemonitor har en artikel om sagen: https://skoleliv.dk/nyheder/art8098906/Misforst%C3%A5else-at-uddannelse-skal-have-en-religi%C3%B8s-toning

D. 11. februar: Interview med Bertel Haarder i Kr. Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/bertel-haarder-det-paedagogiske-felt-traenger-til-nye-ideer

D. 12.. februar: Indlæg i Skolemonitor af 12 personer fra DMs professionshøjskolesektion: https://skoleliv.dk/debat/art8099090/Ny-l%C3%A6reruddannelse-er-politisk-hykleri-i-h%C3%B8j-potens-fra-is%C3%A6r-Venstre-og-De-Radikale.

D. 12. februar: Indlæg af Lærke Granjean på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1865415/kaere-anders-bondo-og-per-fibaek#1865891

D. 12. februar: Interview med Uffe Elbæk i Skolemonitor: https://skoleliv.dk/nyheder/art8097673/%C2%BBDet-er-besk%C3%A6mmende-at-man-kan-tr%C3%A6ffe-s%C3%A5-vidtg%C3%A5ende-en-beslutning-p%C3%A5-s%C3%A5-tyndt-et-grundlag%C2%AB. Interviewet blev også bragt i Politiken, d. 13/2.

D. 12. februar: Interview med Morten Kvist i Weekendavisen: https://www.weekendavisen.dk/2021-6/samfund/den-myndige-laerer

D. 12. februar: Indlæg i Kr. Dagblad af efterskoleforstander Rasmus Bro Henriksen: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/forstander-en-ny-fri-laereruddannelse-moeder-stor-modstand-men-det-er-svaert-forstaa

D. 13. februar: Indlæg af Brian Duus Nørgaard i Herning Folkeblad: https://www.herningfolkeblad.dk/artikel/598dbd42-e0de-4e1d-9865-6f43af2572a3/

D. 13. februar: Kronik af Stefan Hermann i Kr. Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/laereruddannelser-er-haemmet-af-et-stalinorgel-af-styring

D. 16. februar: Indlæg af Majbritt Breum Nielsen og Tina Bjerre fra VIA- UC i Holstebro Dagblad: Læreruddannelsen er langt bedre end sit rygte | dagbladet-holstebro-struer.dk (dagbladet-holstebro-struer.dk)

D. 16. februar: Indlæg af Michael Böss i Kr. Dagblad: Michael Böss: Læringsmålstyranniet hersker i folkeskolen – Kristeligt Dagblad (kristeligt-dagblad.dk)

D. 17. februar: indlæg af Per B. Christensen i Kr. Dagblad: Vi mangler ikke en ny læreruddannelse. Men større frihed og ambition i den nuværende – Kristeligt Dagblad (kristeligt-dagblad.dk)

D. 17. februar: Indlæg af Carsten Hjort Pedersen i Kr. Dagblad: Daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut: Ny fri læreruddannelse er en god idé – Kristeligt Dagblad (kristeligt-dagblad.dk)

D. 18. februar: Interview med Uffe Elbæk på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1865874/elbaek-privat-laereruddannelse-vil-vaere-politisk-skandale-paa-nuvaerende-grundlag-

D. 18. februar: Indlæg af Jørgen Grønnegaard Christensen i Weekendavisen: https://www.weekendavisen.dk/2021-7/samfund/laerestreg-paa-heden

D. 19. februar: Indlæg af tidl. censorformand for Læreruddannelsen, Hans Krab Koed, i Kr. Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/stop-klynkeriet-og-red-vores-faelles-super-gode-laereruddannelse-og-opgiv-kontrollen

D. 22. februar: Indlæg af formand for UC’ernes religionslærere, Michael Riis i Kr. Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/jeg-hverken-tror-eller-haaber-en-ny-fri-laereruddannelse-bliver-til-noget-lav-i-stedet

D. 24. februar: Interview med Uffe Elbæk på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1866409/svar-goer-elbaek-sikker-i-sin-sag-privat-laereruddannelse-en-full-blown-skandalesag

D. 25. februar: Interview med Uffe Elbæk i Skolemonitor: https://skoleliv.dk/nyheder/art8115090/%C2%BBDet-er-en-skandale%C2%AB

D. 26. februar: Interview med Morten Kvist på folkeskolen.dk (svarer på Elbæks kritik): https://www.folkeskolen.dk/1866583/initiativtager-bag-fri-laereruddannelse-elbaeks-kritik-skyder-langt-over-maalet

D. 27. februar: Indlæg af Michael Böss i Politiken: https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art8111756/Derfor-har-vi-brug-for-en-ny-fri-l%C3%A6reruddannelse

 

Januar 2021:

D. 4. januar: Politiken Skoleliv fortæller, at LA støtter initiativet: https://skoleliv.dk/nyheder/art8052211/Flertal-vil-have-ny-l%C3%A6reruddannelse

D. 5. januar: Indlæg af Elsebeth Jensen og prorektor Gitte Sommer Harrits (begge fra UC-VIA) i JP, også bragt på UC-VIA’s hjemmeside: https://www.via.dk/om-via/presse/debatindlaeg/privat-laereruddannelse-kan-tvinge-via-til-at-lukke-laereruddannelser-i-vestjylland

D. 23. december: Kr. Dagblad omtaler initiativet: https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/politisk-flertal-bag-ny-fri-laereruddannelse

D. 12. januar: interview med Morten Kvist på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1862712/i-spidsen-for-ny-fri-laereruddannelse-man-kan-uddanne-laerere-paa-en-ny-maade

D. 14. januar: Kronik af Morten Kvist i Kr. Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/derfor-er-der-brug-en-ny-fri-laereruddannelse

D. 7. januar: Interview med Kristian Jensen (V) på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1862316/laereruddannelsen-mangler-noget-holdning-til-hvordan-man-skal-vaere-laerer

D. 7. januar: Interview med prorektor ved UC-syd, Alexander von Oettingen, på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1862368/von-oettingen-politikere-skyder-helt-ved-siden-af-med-privat-laereruddannelse

D. 8. januar: Artikel på Politiken Skoleliv om emnet: https://skoleliv.dk/nyheder/art8056776/Fri-l%C3%A6reruddannelse-i-Herning-vil-lukke-tre-andre-frygter-prorektor

D. 12. januar: Indlæg af Monica Lendal Jørgensen, Næstformand i Frie Skolers Lærerforening, i Politiken Skoleliv: https://skoleliv.dk/debat/art8060238/Det-er-ubegribeligt-at-flertal-vil-oprette-alternativ-konkurrent-til-l%C3%A6reruddannelsen

D. 13. januar: Indlæg i JP af Kristian Jensen (V): https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE12679425/en-ny-laereruddannelse-styrker-skolen/

D. 13. januar: Interview med underviser ved UCL, Lise Sandahl Matthisson, på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1862856/underviser-i-jelling-vi-kan-meget-af-det-samme-som-en-fri-laereruddannelse

D. 16. januar: Interview med Elsebeth Jensen, leder i UC-VIA og formand for læreruddannelsens ledernetværk, på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1863137/talsperson-for-laereruddannelsen-vi-har-brug-for-flere-studerende—ikke-flere-uddannelser

D. 18. januar: Indlæg af Kristian Jensen (V) i Politiken Skoleliv: https://skoleliv.dk/debat/art8064578/Derfor-er-en-ny-fri-l%C3%A6reruddannelse-i-Herning-en-god-ide

D. 19. januar: TV-midtvest dækker sagen: https://www.tvmidtvest.dk/herning/mulig-ny-laereruddannelse-i-herning-moeder-kritik

D. 20. januar: Indlæg af Else Skibsted og Mette Molbak fra UC-VIA på Politiken Skoleliv: https://skoleliv.dk/debat/art8070065/%C3%98nsket-om-en-privat-l%C3%A6reruddannelse-bygger-p%C3%A5-en-falsk-pr%C3%A6mis

D. 20. januar: Indlæg af lærer ved UC-VIA, Dorete Kallesøe, i Dagbladet Holstebro-Struer: https://dagbladet-holstebro-struer.dk/artikel/en-fri-l%C3%A6reruddannelse-eller-l%C3%A6reruddannelsens-frihed

D. 21. januar: Interview med afgående censorformand for læreruddannelsen, Hans Krab Koed, på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1863552/censorformand-siger-farvel-fri-laereruddannelse-kan-bryde-skadende-monopol

D. 23. januar: Indlæg af Jan Klim Hansen på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1863802/to-laereruddannelser

D. 23. januar: Indlæg af René Nord Hansen (K) fra Herning Byråd i Herning Folkeblad: https://www.herningfolkeblad.dk/artikel/d8b05aa9-deb8-4d33-a441-54b6814f49a8/

D. 25. januar: indlæg af Peter Villadsen (løsgænger) fra Herning Byråd i Herning Folkeblad: https://www.herningfolkeblad.dk/artikel/7e62e79f-baa0-411a-b50e-92e4183a0cdf/

D. 26. januar: Midtjyllands Avis dækker sagen: https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/78376e81-72a4-481b-b220-dc978c7bc792/

D. 27. januar: Annette Lind (S) kritiserer initiativet i Folkebladet Lemvig: https://folkebladetlemvig.dk/artikel/privat-l%C3%A6reruddannelse-i-herning-truer-eksisterende-tilbud-i-mindre-byer

D. 27. januar: Interview med forsknings- og uddannelsesministeren i Folkebladet Lemvig: https://folkebladetlemvig.dk/artikel/minister-nej-til-privat-l%C3%A6reruddannelse-i-herning-da-det-vil-f%C3%A5-alvorlige-konsekvenser

D. 27. januar: Iben Benedikte Valentin Jensen diskutere sagen i Kr. Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/laereruddannelsen-er-en-bureaukratisk-datafikseret-doedsspiral-en-ny-fri

D. 28. januar: Stefan Hermann interviewes i Folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1864059/stefan-hermann-dramatisk-hvis-folketinget-siger-ja-til-fri-laereruddannelse-i-herning

D. 28. januar: Berlingske dække sagen, markeringer fra forsknings- og uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen, Kristian Jensen (V) og Henrik Dahl (LA): Minister advarer om alternativ læreruddannelse: »Vil få alvorlige konsekvenser« (berlingske.dk)

D. 28. januar: Interview med uddannelsesministeren og med lederen af læreruddannelsen på UCL-Jelling, Annette Falk: https://jv.dk/artikel/minister-frygter-ny-konkurrent-i-herning-jellings-l%C3%A6reruddannelse-kan-risikere-lukning

D. 28. januar: Interview med ministeren i Politiken Skoleliv: https://skoleliv.dk/nyheder/art8082039/Minister-afviser-privat-l%C3%A6reruddannelse-i-Herning

D. 28. januar: Interview med ministeren i Berlingske: Derfor vil regeringen forhindre privat læreruddannelse: »Frygter konsekvensen« (berlingske.dk)

D. 28. januar: Interview med socialdemokratisk lokalpolitiker i Esbjerg og med rektor for UC-Syd Birthe Friis og med Ulla Tørnæs (V): https://jv.dk/artikel/rektor-og-politiker-tordner-mod-privat-l%C3%A6reruddannelse-vil-v%C3%A6re-en-katastrofe-for-esbjerg

D. 28. januar: Indlæg af tillidsmanden for lærerne i Lemvig, Steen Madsen: Det er alt sammen fine skåltale-ord | dagbladet-holstebro-struer.dk (dagbladet-holstebro-struer.dk)

D. 28. januar: Reportage fra Folketingets behandling af beslutningsforslaget på folkeskolen.dk: Fri læreruddannelse tæt på en realitet: Men den skal måske ikke ligge i Herning – Folkeskolen.dk

D. 29. januar: Berlingske interviewer Morten Kvist: Udskældt præst bag ny læreruddannelse: »En dansklærer skal kunne sætte kommaer« (berlingske.dk)

D.29. januar: Indlæg af lærer Ove Christensen fra UC-Absalon på folkeskolen.dk: Fri eller kristen læreruddannelse? – Folkeskolen.dk

D. 29. januar: reaktion fra Danmarks Lærerforening på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1864220/dlf-paradoksalt-at-der-er-flertal-for-alternativ-laereruddannelse

D. 29. januar: Politikens uddannelsesredaktør, Jacob Fuglsang, diskutere sagen: https://politiken.dk/indland/uddannelse/art8083218/Der-er-gr%C3%A6nser-for-friheden-undtagen-n%C3%A5r-det-g%C3%A6lder-l%C3%A6reruddannelsen?shareToken=39d6atAAZWvg

D. 30. januar: Leder i Information af Lise Richter: https://www.information.dk/indland/leder/2021/01/offentlige-laereruddannelser-boer-samme-frihed-ny-privat

D. 30. januar: Indlæg af lærer Brian Duus Nørgaard i Herning Folkeblad: Ja tak til en ny læreruddannelse i Herning | Herning Folkeblad

D. 30. januar: Interview med ministeren i Kr. Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/minister-bekymrende-man-vil-laegge-kristent-snit-ned-over-laereruddannelse

 

December 2020:

D. 21. december: Selve beslutningsforslaget, fremsat d. 21. december af RV, K, V og DF: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/beslutningsforslag/b111/20201_b111_som_fremsat.pdf, Link til hele lovgivningsprocesssen: https://www.ft.dk/samling/20201/beslutningsforslag/B111/som_fremsat.htm

D. 21. december: TV-midtvest omtaler initiativet, interview med Morten Kvist: https://www.tvmidtvest.dk/herning/laereruddannelse-paa-vej-til-herning-skal-fokus-paa-dannelse-og-frihed

 

Links til de seneste evalueringer/kommissioner om læreruddannelsen:

Evaluering af læreruddannelsen, januar 2019: https://www.folkeskolen.dk/650647/evaluering-af-laereruddannelsen-kravene-til-studerende-boer-skaerpes

Forsknings- og uddannelsesminister Tommy Ahlers (V) nedsætter en kommission i marts 2019 med følgende medlemmer: Kommission om fremtidens læreruddannelse — Uddannelses- og Forskningsministeriet (ufm.dk),

2019-kommissionens kommissorium: Kommissorium for Kommission om fremtidens læreruddannelse — Uddannelses- og Forskningsministeriet (ufm.dk)

2019-kommissionen nedlægges allerede i 2020 af den nye minister Ane Halsboe-Jørgensen (A): Nedlægger kommission om fremtidens læreruddannelse: ”Nu kan vi for alvor komme i gang” | DM Akademikerbladet, august 2020

Ministeren nedsætter i november 2020 en ny udviklingsgruppe: https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2020/minister-saetter-gang-i-arbejdet-med-at-udvikle-laereruddannelsen. Gruppen kritiseres for at glemme underviserne: https://www.folkeskolen.dk/1860069/underviserne-paa-laereruddannelsen-foeler-sig-glemt-af-ministeren

 

 

Tidligere indlæg om læreruddannelsen på nærværende blog:

Læreruddannelsens opgør med læreruddannelsen, maj 2018: http://www.thomasaastruproemer.dk/laereruddannelsens-opgoer-med-laereruddannelsen.html

Foreløbige bemærkninger til læreruddannelsens formålsstruktur, april 2017: http://www.thomasaastruproemer.dk/foreloebige-bemaerkninger-laereruddannelsens-formaalsstruktur.html

 

Diverse indlæg om KLM-faget, som blev et slags dannelsessymbol i forbindelse med læreruddannelsesloven fra 2013:

 1. Kronik i Kristeligt Dagblad, d.31. januar 2013 af 22 seminarielærere: www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/496586:Kronik–22-undervisere–Kristendomsfag-er-blevet-sneget-ud-af-laereruddannelse.
 2. Interview med Jens Rasmussen: ”Professor: Dannelse er mere end religion” i Kristeligt Dagblad d. 1. februar 2013. www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/496727:Danmark–Professor–Dannelse-er-mere-end-religion
 3. Thomas Aastrup Rømer: ”Professorens slørede tale – den sidste rest af nordisk dannelsestænkning fra læreruddannelsen skal væk”, i Kristeligt Dagblad d. 5. februar 2013. www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/497160:Debat–Professorens-sloerede-tale–De-sidste-re2ster-af-nordisk-dannelsestaenkning-fra-laereruddannelsen-skal-vaek
 4. Jens Rasmussen: ”Almen dannelse er vigtig, men lad os tale redeligt om sagerne”, d. 7. februar 2013. www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/497432:Debat–Almen-dannelse-er-vigtig–Men-lad-os-tale-redeligt-om-sagerne
 5. Lars Qvortrup: “uanstændig kamp”, i Kristeligt Dagblad, d. 7. februar 2013 www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/497452:Debat–Kort-sagt
 6. Thomas Aastrup Rømer: ”Dannelseskrise i læreruddannelsen – professor Jens Rasmussen og lektor Thomas Aastrup Rømer i Kristeligt Dagblad”, www.folkeskolen.dk.
 7. Peter Kemp: ”Modstandere af KLM-fag spiller ikke med åbne kort”, i Kristeligt Dagblad d. 13. februar 2013. www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/498070:Debat—Modstandere-af-KLM-faget-spiller-ikke-med-aabne-kort
 8. Merete Riisager og Mette Bock: ”Liberal Alliance – hæv baren for dannelsesfagene”, Kristeligt Dagblad, d. 12. februar 2013. www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/498077:Debat–Liberal-Alliance–Haev-barren-for-dannelsesfagene
 9. Michael Böse: ”Utroværdig minister”, i Berlingeren, d. 9. februar 2013, www.b.dk/kommentarer/utrovaerdig-minister
 10. Michael Bach Henriksen: ”Lærerens almene dannelse”, leder i Kristeligt Dagblad d. 2. februar 2013, www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/496844:Leder–Laerernes-almene-dannelse
 11. Birgitte Stoklund Larsens leder i Dansk Kirketidende nr. 4: ”Har skolen brug for dannelse”?
 12. Henrik Sommer: ”nedvurdering af faglighed i KLM er åndelig dovenskab”, i Kristeligt Dagblad d.7. februar, www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/498063:Debat–Nedvurdering-af-faglighed-i-KLM-er-aandelig-dovenskab
 13. Michael Riis: ”Faget KLM – Rasmussens mærkelige forandringer skal frem i lyset”, i Kristeligt Dagblad, d. 13. februar 2013.
 14. ”Almen dannelse står til at tabe værdikamp om læreruddannelse”, artikel i Kristeligt Dagblad, d.31. januar 2013. www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/496588:Danmark–Almen-dannelse-staar-til-at-tabe-vaerdikamp-om-laereruddannelse
 15. Casper Strunge: ”Embedsmændene presser kristendom ud af folkeskolen”, Den Korte Avis, d. 8. januar 2013. http://denkorteavis.dk/2013/embedsmaendene-presser-kristendom-ud-af-folkeskolen/

Isolerede tanker 1, d. 20-26. januar

Siden d. 11. marts har jeg udgivet 82 smittede tanker. Nu er tankerne ikke mere smittede, men isolerede. Alle er alene. Vi går fra smittede tanker til isolerede tanker, selvom ingen kan tænke i en “silo-isol”-ation. Nok alene, men ikke i en silo. Så overskriften på den nye serie er en modsætning, en umulighed. Dermed ønsker jeg at pege på et tragisk moment, nemlig det endegyldige tab af samfund, der er forårsaget af Nedlukningens magt, som i sin effekt er ensbetydende med Nedlukningen af tanken og dermed af Europa.

 

1. Tallenes kamp, leder i BT, d. 20. januar

BTs chefredaktør, Michael Dyrby, gør i dagens leder op med den altopslugende biopolitiske ekstremisme, og han retter en hård kritik mod mediernes rolle i ødelæggelsen af samfundets sæder og skikke. Især kritiserer Dyrby han tallenes og statistikkernes tyranni og hegemoni, og han har fin sans for, at tallene er en form for ”aktører”. Han skriver: ”Tallene gør testede, smittede, indlagte og døde til synlige aktører i kampen mod det nuværende unaturlige samfund.” Dermed undertrykkes imidlertid en række andre tal, som er ligeså vigtige. Det er denne tallenes kamp, der på en måde er Dyrbys bidrag til forståelsen af de biopolitiske logik.

Dyrbys leder er mig bekendt den første markante markering fra kredsen af chefredaktører. Tom Jensen fra Berlingske var også kritisk engang, men han er siden faldet ned som et lam fra Information eller Politiken, hvor man nærmest opfattes som en trumpistisk kongresstormer, hvis man kritiserer det nye biodiktatur.

https://www.bt.dk/debat/bt-mener-de-daglige-smittetal-snyder-os

 

2. Cluster 5, d. 20. januar

PH.d. i mikrobiologi, Allan Holm Nielsen, fortæller i dette indlæg, at nogle forskere har undersøgt Cluster5 og konkluderet, at denne berømte mutation hverken er vaccineresistent eller mere smittefarlig end den gammeldags corona.

Dermed forstærkes en af Nedlukningens store skandaler, minkskandalen, der dog overgås uendeligt af Nedlukningen selv, som nu er evig, og hvis uendelighed nu forstærkes for hver dag, Folketingets partier støtter den biopolitiske ekstremisme.

Allan Holm Nielsen lægger hver dag fine iagttagelser af biostatistikkernes fluktuationer ud på sin facebook-side. I går kunne han f.eks. demonstrere, at SSI har nedjusteret en række politisk afgørende kontakttal, uden at nogen efterfølgende fortalte befolkningen om det.

https://indblik.net/mink-panikken-var-en-storm-i-et-glas-vand/

 

3. Ekstremismens logik, to eksempler på Nedlukningens logik, d. 21. januar

D.11. januar havde BT en interessant artikel, som viser to eksempler på den ekstreme forsigtigheds logik.

Begge eksempler tager udgangspunkt i følgende udtalelse fra Mette Frederiksen, som stammer fra starten af januar, hvor første del handler om den engelske variant og den anden om Cluster5:

”Lige nu kæmper vi i Danmark mod uret på grund af en engelsk mutation, som er meget mere smitsom end den oprindelige danske (….). Og det var lige præcis sådan et scenarie, vi også frygtede med minkmutationen. Altså ud over at den måske kunne underminere en vaccine, at du så ville få en mutation, som ville gøre, at vi ville miste epidemikontrollen i Danmark”.

A. Eksempel nr. 1: Cluster 5

BT godtgør, at Frederiksens aktion mod minkerhvervet kun var baseret på et meget smalt og vildt overdrevent SSI-skøn. Centrale organisationer og personer, som endda normalt er regeringsaffirmative, var uenige med statsministeren, herunder:

Lægemiddelstyrelsen

WHO

EU-agenturet for sygdomsforebyggelse (ECDC)

Professor Jens Lungreen

Professor Niels Højby

Senere har det vist sig, at kritikerne havde helt ret. Cluster 5 var både fraværende og ufarlig og ligegyldig, og den var heller ikke vaccineresistent. Men regeringen tog sig ikke tid til at undersøge sagen, og derfor gik statsministerens vanvittige aktion ud over borgere med et almindeligt frit og lovligt erhverv.

Statsministeren gennemførte sit Grundlovsbrud over natten. Og på trods af al evidens mener Frederiksen altså stadig, jf. citatet, at Cluster5 var en potentiel Wuhan.

BT har på denne baggrund stillet følgende tre spørgsmål til Frederiksen:

”Hvorfor bliver statsministeren ved med at gentage påstanden om, at minkmutationen kunne underminere en vaccine, når danske og internationale myndigheder samt uafhængige eksperter har en anden vurdering?

Hvorfor siger statsministeren, at det havde været farligt for Danmark og potentielt verden at fortsætte den danske minkproduktion, når EU siger, at risikoen er lav, og WHO siger, at risikoen er meget lav?

Mener statsministeren stadig, at SSI’s risikovurdering var tilstrækkeligt grundlag at lukke hele minkerhvervet på?”

Men selvom det er Frederiksen selv, der har både talt og handlet, så vil hun ikke svare.

B. Eksempel nr. 2: Den britiske virus

Det er også interessant, at statsministeren i ovennævnte citat, der jo er fra omkring d. 7. januar, omtaler ”den britiske virus”, som ifølge citatet skulle være ”meget mere smitsom end den danske”, og som jo har forårsaget en total Nedlukning af samfundets økonomiske, pædagogiske og kulturelle kredsløb. Men ligesom med minkene viser det sig nu, at der slet ikke er fare på færde. I stedet for at den stakkels brite skulle være op til 70% mere smitsom, som var det tal, man baserede sin onde aktion på, så er der nu blot tale om 30%, og alle smittetal går mod Marianergraven.

C. Generelt

Der er helt samme grundlæggende struktur i både disse to og i alle andre begivenheder, som har virket i stort og småt siden den biopolitiske ekstremisme overtog proportionalitetsprincippet d. 11. marts.

Nedlukningens policy-logik materialiseres konstant i tre faser:

 1. Skab frygt ved overdrevne prognoser, som ingen kan kontrollere gyldigheden af.
 2. Under frygtens kappe gennemføres dybe overgreb mod demokratiets og samfundslivets mest grundlæggende principper. Overgrebene ledsages af juridiske og organisatoriske, dvs. vedvarende, initiativer.
 3. Når det hele viser sig at være en storm i et glas vand, så fasthold organisation/jura og dermed overgrebenes strukturer.
 4. Man kan herefter lempe og stamme, men hele tiden under Nedlukningens nu veletablerede statistiske og biopolitiske struktur. I dette regi udvikles begrebet ”genåbning”.

På den måde er Nedlukningen evig. Al tale om ”genåbning” forstærker nedlukningens filosofi.

https://www.bt.dk/politik/mette-frederiksen-beskyldes-for-at-fremmane-falsk-trussel

 

4. Regeringen vil have mundbind og tvang overalt, d. 21. januar

BT kan berette, at regeringen nu lægger pres på folketinget om at kunne indføre krav om mundbind overalt i det offentlige rum og om yderligere dybt indgribende tvangsforanstaltninger ved den mindste smittemistanke ved helt almindelige forsamlinger.

Ideerne, som skulle indskrives i en i forvejen ekstremt problematisk hastelov, føres konkret frem af justitsministeren og af sundhedsministeren.

Det Radikale Venstre er skeptiske, men partiets stærkt biopolitiserede ordfører har kun tekniske indvendinger. Han vil snart komme med på vognen.

Her er den kontroversielle paragraf i hasteloven, som Hækkerup og Heunicke vil udvide med maskeforbud og yderligere tvangsforanstaltninger:

”§ 28. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om, at personer, som har befundet sig et bestemt sted, deltaget i en forsamling, ved et arrangement, en begivenhed eller lignende, hvor der er konstateret smitte med en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, skal lade sig undersøge af en sundhedsperson eller isolere i en egnet facilitet.”

(Jeg er ikke helt klar over, om jeg forveksler hastelov og ny og gammel epidemilov og et underliggende bekendtgørelseslag. Det hele kører i så høj hastighed og i så mange lag, at en almindelig scient.pol. som jeg, der også skal nå at rette eksamensopgaver, ikke kan følge med)

https://www.bt.dk/politik/vild-drejning-pludselig-smed-ministrene-to-nye-coronatiltag-paa-bordet

 

5. SSI’s overforsimplinger, d. 21. januar

Ifølge en forsker, Theis Lange, der samarbejder med SSI, er der i SSI’s arbejde med den britiske mutant “nok sket en overforsimpling af virkeligheden”.

Altså endnu en “overforsimpling” i dette onde biopolitiske imperium, som i foråret 2020 endda forsøgte at forbyde børn at lege sammen og som skalter og valter med borgernes data.

Flere forskere er stærkt kritiske over for de konstante “overforsimplinger”, fremgår det af Berlingskes fine artikel.

Tro aldrig mere dette ekstremistiske “institut” over en dørtærskel.

https://www.berlingske.dk/danmark/ssi-direktoer-paastod-at-britisk-mutation-smitter-op-til-74-procent-mere

 

6. Isolerede tanker, d. 24. januar

A.

Ifølge Københavns sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling, er alle plejehjemsbeboere i København nu vaccineret. Det står i dagens Politiken.

Men så kan man da sagtens lukke 100% ned for Nedlukningen i hele København? Resten af københavnerne er jo nu uden anden risiko end ved almindelige virusser. Og hvis man er nervøs alligevel, kan man jo bare blive hjemme, mens alle dem, som ikke er nervøse, så kan gå til skomageren eller på værtshus eller på gymnasiet, eller hvad de nu har for; uden biopolitiske og totalitære symboler for munden vel at mærke, det er klart.

B.

Hvorfor er folk sure over, at man rejser til andre lande? Der er jo lidt smitteri over det hele, så om man tager til Køge eller til Dubai, Bagsværd eller til Frankrig kan vel være det samme. Ja, det er endda vigtigt at mødes med andre verdensborgere i denne tid, synes jeg. Men den platte udskamning har ingen grænser.

Den danske regering er blevet så bionationalistisk, at den har ødelagt al international udveksling, dvs. at den har dræbt ånden fra 1945 og 1989. Det er ondt på alle måder.

C.

Medierne er pludselig fyldt med brændende dukker og sortklædte mænd. Det er skrækkeligt. Men der er også fredelige demonstrationer og seriøse kritikker, som medierne fortier. Og den journalistiske kvalitet er så affirmativ og normativ, at det må gøre ondt i journalistikkens sjæl.

Den selverklærede “ekstreme” Biopolitik har gjort flere centrale medier til underdanige eftersnakkere til biopolitikken, og den har gjort landet tavst og ensomt og fattigt. Det er også skrækkeligt. Og det er under alle omstændigheder virkelig godt, at folk går på gaden og protesterer.

Det er helt banal social kausalitet. Al skyld ligger alene på politikken. Spørgsmålet er derfor, hvordan politikken er funderet? Heri ligger forklaringen på det hele.

 

7. Forholdet mellem normalitet og restriktion, d. 25. januar

Folketingsmedlem Lars Boje Mathiesen (NB) har en meget interessant refleksion over forholdet mellem normalitet og bevisbyrde. Hans pointe er, at dette forhold er blevet vendt på hovedet, så man efter Nedlukningen skal føre bevis for at gøre det normale i stedet for omvendt.

Nedluknings-virologerne har altså ikke mere pligt til at føre evidens for, at f.eks. fodbold er smittefarligt, hvilket jo vil være det normale ved så kraftige indgreb som f.eks. at forbyde organiseret idræt. I stedet er det fodboldspilleren, som skal føre evidens for, at han ikke smitter. På den måde er det fodboldspilleren, der bliver den “unormale”, til en “smittebærer”, der skal gestalte en eller anden form for “bevis”.

Denne omvending er et udslag af Nedlukningens altomfattende struktur og permanens.

Jeg tror, at Boje Mathiesen her har identificeret et væsentlig træk ved den nye biopolitiske realitet. Dette træk bør noteres i den kommende politologi om emnet, når den samlede analyse skal laves.

Teksten ligger på hans FB-side.

Her er Boje Mathiesens fine indlæg:

“Corona-nyt. Hvor er dokumentationen henne og hvorfor fremlægger regeringen ikke tallene for befolkningen?

Lad mig først lige slå noget fast. Det vi oplever nu er ikke normalen. Den måde vi lever på er ikke normalen, og det må det aldrig blive.

Børn plejer ikke at være hjemme.

Butikken plejer ikke at være lukkede.

Frisører klipper ikke kun sig selv.

Fodboldbanerne står ikke tomme.

Ja, det burde jo faktisk slet ikke være nødvendigt at skrive, men jeg bliver nødt til det. For der er sneget sig en yderst bekymrende begyndende tendens ind i samfundet. Den nye normal.

Når jeg taler med journalister, så spørger de ofte, Lars Boje… hvor er din dokumentation for at fx de små elever kan komme tilbage i skolen?

Men det er ikke mig, som skal komme med en dokumentation for at de kan være i skole. Det er regeringen, der skal komme med en dokumentation for at de ikke kan!!

Hvor er tallene og dokumentationen for at der vil ske en smittespredning ved fx 0-4 klasser, som har et niveau, så sundhedsvæsenet ikke vil kunne følge med?

Jeg har ikke set det. Ingen har!

Tværtimod er der flere fagfolk, som siger det modsatte. Som slet ikke mener skolerne burde være blevet lukket.

Hvornår begynder medierne at kræve flere svar fra statsministeren end bare folkesundhed og forsigtighedsprincip?

Og hvad med de liberale erhverv? En frisør må gerne kører rundt til folk og klippe. Men folk må ikke blive klippet hos frisøren. Hvor er dokumentationen for den beslutning?

Regeringens nedsatte ekspertgruppe siger selv der er meget lidt smitterisiko ved de liberale erhverv. Hvor er dokumentationen for at de reelt udgør en smittestigning, så de fortsat skal være lukkede?

Jeg har nu i flere måneder efterspurgt at regeringen fremlægger tal på hvor meget man vurderer det vil rykke på smitten, ved hver enkelt delelement.

Fx udendørs idræt.

Men jeg kan ikke få tallene. Ja, måske eksisterer de slet ikke. Og nej, det er ikke facitlister jeg beder om. Men prognoser, fremskrivninger og analyser.

De har jo rigeligt af dem, når de vil holde landet lukket ned.

Altså, når regeringens ekspertgruppe går ud med anbefalinger om hvad der skal åbne først, så må det jo bero på data, hvor man har vægtet hvad hver enkelt element vil betyde for smitten….. ellers bliver det da først vildt!

Så hvorfor fremlægger regeringen ikke denne information og viden til befolkningen? Hvorfor må vi ikke vide hvad det vil betyde, hvis vi begynder at vende tilbage til normalen?

Vi burde kunne forvente svar fra de magthavere, som påtvinger os at leve på denne måde…og forhindrer os i at komme tilbage til det normale.

Jeg bliver ihverfald ved med at afkræve magthaverne svar!

/Lars Boje Mathiesen”

Link til Lars Boje Mathiesens fb-opslag: https://www.facebook.com/LBMathiesen/posts/3112606828842444

 

8. Christine Stabell Benn om vacciner, d. 25. januar

Her er nogle fornuftige og helt normale ord om vacciner af landets førende vaccine-ekspert, professor Christine Stabell Benn. Hun foreslår, at man vaccinerer de gamle og syge, der har lyst, og lader resten smitte hinanden i god ro og orden.

Stabell Benns sans for proportion og demokrati er udtryk for en logik, som Magnus Heunicke og regeringen, der lever i ekstremismens verden, slet ikke kan forstå.

Tak til det nye magasin “Indblik” for at bringe dette fine interview.

https://indblik.net/professor-kritiserer-regeringens-plan-om-at-vaccinere-alle-danskere

 

9. Farvel til Europa, d. 25. januar

Politiken kan i en stort anlagt forsideartikel i dagens avis fortælle, at vi godt kan ”glemme alt” om, at vaccinationsprogrammet skulle gøre en ende på coronaen. Vi skal også ”glemme” B117, altså briten, står der. Det hele er nu ligegyldigt.

For nu kommer nemlig de næste ”varianter”, nemlig B1351 og P.1 fra hhv. Sydafrika og Brasilien, som endda har deres egne særlige ”mutationer” med de romantisk klingende navne 501Y og 484K. Og snart vil der komme nye. Det er forsidestof.

Det er de to danske virologer, Astrid Iversen fra Oxford og Kristian G. Larsen fra Californien, der denne gang står for at mane den ubestemte og totalt ensporede frygt frem; en frygt, der gør nedlukningens logik uendelig.

Kristian G. Larsen vil ligefrem gå efter nul smittede og foreslår maske i mange år fremover og uafbrudte tests ved sociale aktiviteter. Man skal gøre noget ”ekstraordinært”, siger han.

Astrid Iversen, som bor i samme båd, deltog i sin tid i arbejdet med de indflydelsesrige Imperial College-rapporter, der virkelig satte standarden for indførelsen af frygt og biopolitisk intervention, og som bidrog til at smadre europæiske politikeres dømmekraft. Her arbejdede hun sammen med kollegaen Niel Ferguson, og netop Ferguson er for nylig blevet interviewet til The Times. Her siger han et par interessante ting, som magasinet ”Indblik” har berettet om.

Ferguson henviser til Kina på en måde, så det bliver tydeligt, at Nedlukningen – dvs. Ferguson selv og Imperial College og dermed de europæiske regeringer – hænger dybt sammen med etableringen af et biopolitisk diktatur i fuld radikalitet og øjeblikkelighed.

Men ifølge et interview i The Times, som refereres i “Indblik”, kom det faktisk helt bag på Ferguson selv, at europæiske stater var indstillet på at indføre kinesiske tilstande, dvs. gøre op med Europas demokratiske traditioner. Ferguson siger følgende:

”Det er et kommunistisk etpartistyre. Vi kunne ikke slippe af sted med den slags i Europa, troede vi … og så gjorde Italien det. Og så gik det op for os, at det kunne vi godt”

Så Nedlukningen ændrede ”Europa”. Europa blev kinesisk, på et øjeblik.

Først var EU imod grænselukninger, men siden fulgte de trop, og i dag følger alle trop, mens logikken pumper fra de indre og onde organer.

I Danmark, som i dag ledes af biopolitiske ekstremister, er man derfor gået i gang med at indføre tvangsisolation af indrejsende.

Link til interview med Ferguson: https://indblik.net/professor-da-kina-lukkede-ned-troede-jeg-ikke-at-den-slags-ville-kunne-indfoeres-i-europa/

Link til omtale af regeringens opgør med Europa: https://nyheder.tv2.dk/…/2021-01-26-flertal-for-at…

 

10. D. 26. januar: Nedlukningens rasen over minken

Mette Frederiksens grundlovsbrud over for et helt erhverv blev gennemført som en tyv om natten og med yderst tvivlsom dokumentation og ledsagende ansvarsforflygtigelse.

Denne forbrydelse koster nu de danske borgere 19 mia. kroner. Det er langt over, hvad skandalen i Skat løb op i, og forbryderen – dvs. regeringen – har endda selv bestemt “erstatningen”.

Hvorfor lader Folketinget hende sidde og forhandle konsekvensen af sin egen forbrydelse? Er det overhovedet et Folketing? Det yder jo ingen beskyttelse, og det samarbejder direkte med forbryderne selv. Staten må naturligvis betale ved kasse 1, men først når Frederiksen sidder i kachotten, hvor Sanjay Shah – ham der løb med vores skattekroner – jo også hører hjemme.

Faktisk er der tale om et ret smalt forlig. K, EL DF, Å og NB forlod forhandlingerne, skriver Altinget, men blot det forhold, at de forhandlede med forbryderen, gør, at de accepterede forbrydelsen. Det samme gør naturligvis V, LA, RV og hele venstrefløjen, som har stemt for aftalen.

Så Nedlukningens logik og realitet har dermed sat Folkestyret i en kritisk moralsk tilstand.

Regeringen lander bred aftale om milliarderstatning til minkavlere – Altinget – Alt om politik: altinget.dk

Link til Altingets dækning: Regeringen lander bred aftale om milliarderstatning til minkavlere – Altinget – Alt om politik: altinget.dk

Smittede tanker 82, d. 19. december – 20. januar

1. d. 19. december: Sørine Gotfredsens kamp for kirken

Sørine Gotfredsen kæmper her op til jul for, at biopolitikken og dennes “ekstreme forsigtighed” ikke bemægtiger sig kirkerummet, nu hvor den allerede har taget pædagogikken til fange. Det vil sige, at hun kæmper for, at Gudstjenesten har en egenart og ikke blot er et venteværelse på hospitalet.

Hun kæmper også imod den nye logik, hvor præster og pædagoger selv beder om at blive lukket ned, både af virologificeret panikangst og for at blive “anerkendt” af biopolitikkens nye smitte-vi.

Første gang, jeg stødte på denne nye blanding af skræk- og anerkendelseslogik, var, da skolelærere pludselig selv begyndte at kræve at bære mundbind i undervisningen.

Kære biostat! Anerkend mig, ellers er jeg ikke! Så vil jeg danne mig i din henvendelses billede.

Konkurrencestatens person danner sig som økonomisk opportunist.

Biostatens person danner sig som isoleret og angst smittebærer.

Demokratiets person dannes sig i mange forskellige livskredse med egen historisk og indholdsmæssig fylde.

https://www.dr.dk/nyheder/indland/soerine-gotfredsen-advarer-mod-lukke-kirker-til-jul-du-kan-ikke-sammenligne-kirker

 

3. d. 20. december: vaccine-nysprog

Nyt biopolitisk nysprog: frihed er tvang

Du har skam vaccinefrihed. Du er så fri, så fri. Vi har endda fået ændret epidemiloven, så din frihed er sikret.

Men desværre kan du ikke gå nogle steder, med mindre du er blevet vaccineret, og det er registreret i et pas.

Du er fri i dit fængsel.

Og det hele er vel at mærke noteret i et statsligt vaccinepas, som er sovset ind i smitteregnskaber i dusiner af lag.

Dette nye “friheds”-princip føres især frem af nogle biokommunister, der kalder sig “liberalister”.

 

3. d. 21. december: Magnus Heunicke lukker for rejser til England

Den enevældige sundhedsminister, som d. 12. marts fik foræret al magt af et skræmt og halveret folketing, lukker nu i vild hurlumhej for rejser og fly til England, selvom SSI i et pludseligt anfald af proportionssans i et aktuelt notat skriver, at den britiske cluster ikke er mere alvorlig end den gode gammeldags corona fra før minkens tidsalder. SSI holder i max to dage er mit bud, før de nye biostater gennemtrumfer nye paniske kontrolsystemer.

Det er nok det, man kalder for at følge “myndighedernes anbefaling”. Ligesom d.12. marts, hvor sundhedsmyndighederne blevet totalt overrulet og begyndte at gøre det, som de oprindeligt havde været imod?

Og imens lægger statsministeren, hvis parti pt. står for et radikalt opgør med barndom og ungdom, et klamt “jeg elsker Mette”—børnebrev ud på Instagram.

Aldrig før har danskere og englændere haft brug for at trykke hånd og drikke en pint sammen. Og aldrig har børn og unge haft så lidt brug for Socialdemokratiets teknokratiske og biopolitiske overvågningssystemer, som reducerer alt til smittebærerlejre.

Link til SSIs notat: https://www.ssi.dk/…/2020/ny-covid-virusstamme-i-england

Ministerens opslag: https://www.facebook.com/heunicke/posts/3583989535041835

 

4. d. 22. december: En ide til vaccinationsprincip

Jeg har hørt om en god ide. Lad mig forklare:

Hvorfor vil man egentlig vaccinere alle? Gør man det, så vil Nedlukningen jo strække sig ind i 2022, hvilket vil sige for evigt, fordi der jo altid kommer en mutation og en sporvogn til. Det kan man f.eks. læse om i en panik-artikel i Berlingske fra i dag. Det er det klokkeklare perspektiv. Jeg siger det bare.

Men sygdommen er jo ufarlig for næsten alle, både børn unge og voksne. Derfor kan man nøjes med at vaccinere dem, der er gamle og meget syge, hvis de altså har lyst. Ingen i risikogruppen kan derefter få sygdommen.

Resten kan så smitte hinanden i god ro og orden ligesom ved influenza. Fuldstændig normalitet bør derfor kunne indtræde fra omkring februar om ikke før.

Yngre mennesker kan jo også lade sig vaccinere, hvis de har lyst, eller er meget nervøse ligesom ved influenza. Men det er der ingen grund til at belemre andre med.

Vaccinationerne kan foregå hos den praktiserende læge, helt uden telte og militær.

Vi slipper også for det skrækkelige “vaccinepas”, som er biostatens totalitære svar på den gamle stats “pas”, som selv snart vil være passé, hvis man følger den biopolitiske logik.

Man vil også kunne droppe hele testcirkusset og smide smitteappen i affaldsspanden med “småt elektronik”.

Som jeg har forstået det, er det også landets førende vaccineekspert, Christine Stabell Benns, snusfornuftige synspunkt.

Benn er demokrat med god faglighed og dømmekraft efter min mening. Derimod vil den biopolitiske logik fører til demokratiets opløsning.

Så derfor: Vacciner de gamle, som har lyst, og lad resten leve helt almindeligt.

https://www.berlingske.dk/samfund/vaccinemangel-og-mutationer-kan-spolere-2021-eksperter-mener-du-boer

 

5. d. 2. januar: Kulturpsykologisk kritik

De to kulturpsykologiske professorer Lene Tanggaard og Jaan Valsiner reflekterer: Valisner skriver:

“I 2020 blev verden et stort psykiatrisk hospital specialiseret i paranoia og tvangshandlinger”.

Så vi er gået fra en verden med et hospital til en hospitaliseret verden, endda til en psykiatrisk totalhospitalisering.

Det svarer til overgangen fra proportionalitetsprincippet til et “ekstremt forsigtighedsprincip”.

Link til Lene Tanggaards FB-opslag: https://www.facebook.com/lene.tanggaard.5/posts/10158933267647277

 

6. d. 3. januar: En ”fortælling uden proportioner”

Professor i biologi ved KU, Mogens Pedersen, har skrevet et fint indlæg i dagens Kr. Dagblad, hvor han fremlægger nogle interessante tal.

Pedersen fortæller, at dødstallet for influenzaen i 1996 og 1998 var hhv. 5252 og 4477. Dengang var befolkningstallet ca. 10% mindre end nu, så det reelle tal er tilsvarende højere.

I 1996 kom man dermed op på ca. 1000 døde pr. million indbyggere på en enkelt sæson. Der var en notits i avisen. Tallet svarer til de hårdest ramte corona-lande, som jo nu endda er i fuld gang med anden sæson. Der er ca. det dobbelte af det svenske dødstal for første sæson.

Men ok, det var dengang, hvor vi havde et samfund med et hospital. Det er modsat nu, hvor vi har hospitaliseret hele samfundet, og hvor vi har overdraget al magt til enøjede virologer og matematiske modelleringer.

Mogens Pedersen slutter af med at spørge, ”om vi lever i en fortælling uden proportioner?”

Svaret på det spørgsmål er et rungende faktuelt ja, for proportionalitetsprincippet forlod vi jo d. 11. marts, da regeringen og et halveret og underdanigt folketing gik direkte imod myndighedernes anbefaling og indførte ”et ekstremt forsigtighedsprincip”, dvs. at man de facto tvang hele samfundet ind under et biopolitisk statistisk smittediktatur, som fik magt til at regulerer ned den mindste sociale interaktion.

Her er Pedersens tal i citat:

”Døden denne vinter er dog milevidt fra det, vi oplevede i 1990’erne med henholdsvis 5252 og 4477 influenzarelaterede dødsfald i vintrene 1995/1996 og 1998/1999.

Ligeledes langt fra de næsten 3000 døde, vi oplevede i 2017/2018-sæsonen, hvor vi uden problemer håndterede 7667 indlæggelser med influenza, hvoraf 549 modtog intensivbehandling. Hovedparten indlagt fra nytåret til og med marts og knap 900 på en gang, da det toppede.”

 

7. d. 5. januar: Almindelig varians

Højeste dødstal i nyere tid var året 1995: 63.127 døde. Det var en notits i avisen.

I 2014 var tallet lavest, nemlig 51340 døde.

2020 har til og med uge 50 haft 52.742 døde (egen optælling fra Dansk Statistik). Vi kan lægge 2000 til for de sidste par uger, dvs. max. 55.000. Det er 100% normalt. Ifølge det europæiske Euromomo-kontor er der da heller ingen overdødelighed i Danmark i år.

Befolkningens størrelse er vokset 10 % siden 1995. Korrigerer man for denne stigning er de runde dødstal:

1995: 70.000

2014: 51.000

2020: 55.000

Alle disse tal er udtryk for en normal varians, men kun i 2020 fik vi en ekstremistisk Nedlukning.

Så vi er altså stadig hele 15.000 dødsfald fra normaltilstanden i den øvre ende. En corona i fri dressur vil ifølge Sundhedsstyrelsen forårsage 1660-5600 døde pr. sæson. Der er langt til 15.000, som altså var en notits.

(Og middellevetiden er endda steget med ca. 10% siden 1995 fra ca. 75 til 81 år, dvs. omkring alderen for et gennemsnitligt corona-dødsfald).

https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/professor-i-biologi-trods-hoeje-smittetal-er-vi-noedt-til-stille-spoergsmaalet-lever-vi

 

8. Kritik i Kr. Dagblad, d. 7. januar

Jeg er kommet i fint selskab i Kr. Dagblad.

Overlæge dr. med. Christian Akim Jacobsen, professor Mogens Petersen og undertegnede kritiserer på forskellige måder regeringens biopolitiske ekstremisme og dens konsekvenser.

https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/tre-debattoerer-proportionerne-er-fuldstaendig-roeget-i-coronapolitikken

 

9. SSI omdannelse til biopolitisk aktør i forbindelse med diskussionen om den engelske variant, d. 7. januar

SSI har helt frem til årsskiftet været meget forbeholdne over for den engelske mutation, som jo er den primære begrundelse for den forstærkede Nedlukning fra d. 3. januar. Pludselig – nærmest fra dag til anden – skifter de hest. Lad os se på det:

 

A. d. 16. december: Ingen fare på færde:

Så sent som d. 16. december skriver SSI, at den engelske mutation ikke er farligere end den gammeldags corona. Det står her:

”Stammen har 9 genetiske ændringer i Spike proteinet. Det drejer sig om 2 såkaldte deletioner og 7 mutationer. Derfor har der været overvejelser, om virus af denne stamme kan være mere smitsomt, medføre mere alvorlig sygdom og/eller være mere modstandsdygtigt over for antistoffer og vacciner end andre stammer. Der er imidlertid ikke noget der tyder på, at denne stamme er mere alvorlig end andre COVID-stammer.”

Altså ingen fare på færde.

 

B. Stadig rolig, d. 23. december:

En uge senere er man stadig pænt rolig. Her tales om at den ”engelske” smittespredning er på ”et meget lavt niveau, og at de eksisterende tiltag virker fint, men der åbnes også for en usikkerhed i prognoserne:

”For nuværende ser de implementerede tiltag i Danmark, uanset tilstedeværelsen af virusvarianten, ud til at være effektfulde og have bremset smittespredningen”

Men alligevel lukker Magnus Heunicke i al sin magt og vælde af for rejser til og fra England. Det sker faktisk allerede d. 21. december. Men altså uden årsag andet end diktatorisk magtbrynde og ekstrem forsigtighed. Sverige lukker også grænsen til Danmark. Dermed er smitteregnskabet hoppet fra matematik til politik, hvilket er biostatens formel.

 

C. Stadig rolig, d. 28. december

SSIs vurderinger fastholdes alligevel i et notat fra d. 28, hvori der står, at risikovurderingen fra d. 23/12 stadig gælder. SSI er endnu ikke helt koopteret af biopolitikken.

 

D. Forvirret, d. 1. januar

Her udgiver SSI et nyt notat, hvor man er lidt mere forvirrret. Der er ingen rolige vurderinger, men heller ikke noget decideret panik

 

E. Panik, d. 5. januar

Der udsendes nu et notat, hvor de matematiske modeller og panikpolitikken arbejder sammen, fuldstændig som i forårets worst-case scenarier, som aldrig holdt det mindste. Men pludselig dominerer det forskrækkede sprog, og der peges på nogle meget stejle kurver. Ved nærmere læsninger finder man dog ud af, at den stejle grafik i worst-case peger på blot 4000 smittede i midten af februar, hvilket jo er ingenting, og det kan slet ikke begrunde, at man skal holde små børn hjemme fra skole og forstærke jerngrebet om landet.

Vi har med andre ord endnu et eksempel på, hvordan der indledes med rolige vurderinger, men så snart disse vurderinger kommer i kontakt med regeringens politisering – her via grænse- og skolelukninger -, så ændres sproget, og Nedlukningsekstremismen træder i karakter og omdanner samfundets logikker og praksisser til nye biopolitiske logikker.

Links:

Risikovurdering, d. 16. december: Ny covid-virusstamme i England (ssi.dk)

Risikovurdering d. 23. december: engelsk_virusvariant_231220.pdf (ssi.dk)

Pressemeddelelse d. 28. december: Statens Serum Institut udgiver opdaterede tal for den engelske covid-19-virusvariant (ssi.dk)

Notat, d. 2. januar: Ny status på forekomsten af cluster B.1.1.7 i Danmark (ssi.dk)

Nyhedsbrev, d. 5. januar: Spredning af den engelske virusvariant – cluster B.1.1.7 (ssi.dk)

Estimater fra ”ekspertgruppen”, d. 5. januar: Estimerede scenarier for udviklingen i cluster B.1.1.7 (ssi.dk)

 

10. Sofa-tanker, d. 18. januar

Jeg sidder her i sofaisolation og spekulerer på, om DR, TV2 og Politiken mon er købt og betalt og ejet af Magnus Heunicke? Disse medier nærmest nægter at invitere kritiske røster. De vil kun snakke med enøjede virologer og andre tællelarver, der pludselig tror, at de er samfundsforskere og politikere og filosoffer, hvilket er en rolle, de er blevet sat i af regeringen via hastelovene i foråret.

Jeg sidder også og tænker på den enorme moralske byrde, som landets gamle mennesker er blevet påduttet af Frederiksens biototalitarisme, og som nu har hensat en hel generation af unge isoleret og gældsat. Regeringen har ikke blot smadret barndommens natur og ungdommens sociale eksperimenter. Den har også smadret retten til at bliver gammel uden skyld. Det er ondskab efter min mening. Når jeg bliver gammel, vil jeg aldrig bede nogen om at spærre børn inde for min skyld. Det er bud nr. 1 i menneskelivet, for så vidt det er et Vita Activa.

Jeg sidder også og tænker på, at man nu kan tvinges til både isolation, behandling og hospitalisering i alle mulige sammenhænge, fordi der er nogle tal inde i nogle andre tal, som måske vil blive til nogle tredje tal om fem uger, hvor der vil være endnu flere tal inde i de fjerde tal, som vil eksplodere engang i futura. Det hele skal beskyttes af et biopolitisk vaccinepas, der styres af den nye disruptions- og overvågningskapitalisme.

Jeg sidder også og tænker på, at ånden fra 1989 nu er totalt smadret af alle folketingets partier. Alt er lukket, låst og isoleret på ubestemt tid, selvom der er ca. lige meget smitteri alle steder i Europa. I stedet for at besøge hinanden, så tør ingen nu rejse til Bremen og snakke med en tysker.

Og når ånden fra 1989 er smadret, så går der 0,5 minutter, så er ånden fra 1945 også væk. Og når det sker, så er vi tilbage i 1930’erne, hvorefter tiden kan arbejde sig frem mod 1940.

Nedlukningen er uendelig. Selv hvis der åbnes, så er Nedlukningen som princip gældende. Og det er denne logik, der vil føre os ud af demokratiet.

 

11. ”Lav forekomst af smitte”, d. 19. januar

SSI skriver følgende på sin hjemmeside:

”Hvis kontakttallet er over 1, vokser epidemien. Hvis det er under 1, aftager epidemien. I en epidemisituation med lav forekomst af smitte, vil svingninger omkring 1 være forventeligt.”

Ok, så tror man jo, at kontakttallet må ligge på Mount Everest, når man betænker, at samfundet er totalt lammet. Men hvordan ser det så ud?

Jo, ifølge SSI har kontakttallet nu ligget på 1 eller derunder siden d. 6. december. For tiden er tallet endda helt nede på 0,6, hvilket er det laveste siden d. 4. april. 0,6!!!

I sidste uge, hvor regeringen ødelagde landet igen, var kontakttallet det næsten ligeså lave 0,7.

Vi har altså ikke bare ”lav forekomst” af smitte, men snarere ’ultralav forekomst af smitte’, som endda er stærkt faldende.

Den britiske mutation har ifølge TV2 et kontakttal på sølle 0,8, og ifølge NB’s sundhedspolitiske ordfører – den heltemodige enmandshær Lars Boje Mathiesen – fortæller SSI, at den stakkels brite-virus endda er betydelig mindre smitsom end oprindeligt antaget. Og 0,8 er jo også klart under 1. Altså igen ultralav forekomst af smitte.

Men der varsles allerede nye ”mutationer” af de enøjede virologer, der repræsenterer en videnskab i det dybeste moralske og saglige forfald. Et forfald, der desværre påvirker store dele af lægestanden og beslægtede fag, og som har Nedlukningen som sin centrale årsag. Men hele dette faglige forfald er samlet i indflydelsesrige ekspertråd og præger hele mediefladen.

Så både den ene og den anden variant er altså i aftagende og har ultralav ”forekomst af smitte”.

Men alligevel fastholder og strammer Mette Frederiksen sit biopolitiske jerngreb om samfundets mindste detaljer med omfattende overgreb på frihedsrettigheder og på demokratisk livsform som både aktuel og varig konsekvens.

Positivprocenten er på 0,9, hvilket svarer til maj måned, hvor samfundet blev genåbnet med yderligere fald i positivprocenten til følge, selvom SSI’s prognoser igen var på Mount Everest.

I TV2’s reportage fra dagens interview med statsministeren hyperventilerede hun i nærmest erotisk sitrende begejstring og med blussende kinder og hakkende stemme, mens hun fortalte om, hvordan Nedlukningen skulle forlænges yderligere.

Hun og hendes sundheds- og justitsminister er dybt farlige for vort samfund efter min mening. De andre er bare en flok scaveniusser.

Smittede tanker 81: The Great Reset – konspiration eller faktum?

Nogle kritikere af corona-politikken har hæftet sig ved betydningen af det såkaldte Great Reset, som de opfatter som en ideologisk og politisk proces, der vil omdanne vores samfunds grundlæggende opbygning og sammenhæng. Andre mener, at begrebet og kritikken er udtryk for en blanding af konspirationsteori og misinformation. Det gælder f.eks. i stort set alle medier, hvor kritikken enten latterliggøres, eller hvor man helt undlader at gå ind i nærmere undersøgelser af sagen og dens mange forgreninger.

Jeg har derfor undersøgt noget af sagen selv og er indtil videre kommet frem til, at termen The Great Reset bestemt ikke er nogen “konspirationsteori”, men at den derimod er forbundet med den såkaldte transhumanistiske ideologi, som har vundet stærkt fodfæste i dansk politik på forskellige måder, og som diskuteres heftigt i mange videnskabelige og filosofiske sammenhænge. At den coronapolitiske “ekstreme forsigtighed” er forbundet med disse tekno-humane processer, burde i høj grad interessere demokratiske medier efter min mening.

Lad mig lave nogle nedslag i emnet:

 

1. Disruptionsrådet

Der skete nogle vigtige ting i Løkke Rasmussens anden periode fra 2015-19. Hans væsentligste handling var at nedsætte et såkaldt Disruptionsråd, som arbejdede i 2017-18 på den helt store teknologiske, futuristiske og robotificerede klinge. Disruptionsrådet var en slags efterfølger til konkurrencestatens såkaldte Globaliseringsråd og Vækstforum, som afrapportederede i enerådende teknisk-økonomiske formater i hhv. 2006 og 2010, og som ændrede samfundets pædagogik og genskabelse grundlæggende. Og Globaliseringsrådet og Vækstforum blev altså i 2017 suppleret med et Disruptionsråd. Vi fik teknik-økonomi plus data under anti-pædagogikkens måne.

I Disruptionsrådet sad en lang række indflydelsesrige organisationer og personer, heriblandt direktør, André Rogaczewski, hvis firma “Netcompany” stod for den kontroversielle Smitteapp, og som er kraftig fortaler for et elektronisk vaccinepas. Rogaczewski er også formand for en anden indflydelsesrig rådsdannelse, som også stammer fra Løkke Rasmussens regeringstid, nemlig TeknologiPagt-rådet, som skal understøtte en såkaldt Teknologipagt med at udvikle “STEM”-kompetencer, der er en slags anvendt naturvidenskab i globaliseringens tjeneste. Også i TeknologiPagt-rådet sidder der mange indflydelsesrige organisationer og personer.

Disse rådsdannelser har rod i en politisk “Aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst” fra 2018, som blev ledsaget af en “digital strategi”, og som blev signeret af den daværende regering (V, K, LA) og DF og RV.

 

2. Singularity University

Danmark var det første land i Europa, hvor Singularity University (SU) etablerede sig som selvstændig enhed, vist nok i 2016. SU har rødder i en moderinstitution i Silicon Valley, som har fuld forbindelse til amerikansk tech-industri. Bevægelsen bygger på amerikanerens Ray Kurzweils transhumanistiske filosofi, hvorefter mennesket i løbet af dette århundrede vil omdannes til teknologiske formater. Hans hovedværk hedder på dansk “Ånden i maskinen”. Herhjemme fik filosofien – naturligvis i mere moderede former – indflydelse via især bl.a. den daværende forskningsminister, Tommy Ahlers, og direktør Anders Hvid. Begge havde rod i SU’s tankegods, og Hvid var decideret medstifter af den danske SU-kreds. Ida Auken var også begejstret.

Anders Hvid talte ved Undervisningsministeriets Sorømøde, og han var en central bidragsyder til et stort professionshøjskole-initieret udviklingsprojekt om læreruddannelsen. Hvid sad også i den teknologibegejstrede SIRI-kommission, hvor Ida Auken var formand, og ikke mindst var han direktør for firmaet Dare Disrupt, der stod bag KL’s futuristiske teknologiudspil “Teknologispring” fra 2018. Det var i denne KL-rapport, hvor Dare Disrupt talte positivt om Cambridge Analyticas metoder. Denne radikaliserede symbiose mellem futurisme, KL og pædagogik presser konstant skolens dannelsesprocesser.

 

3. World Economic Forum – aftale med Danmark, den fjerde revolution og ”the great reset”

En anden og overlappende udløber af disruptionsfilosofien har direkte aktuel relevans. Det drejer sig om, at Lars Løkke Rasmussens regering – igen som det første land i Europa – i februar 2018 indgik en aftale med World Economic Forum (WEF), som er en stor og ekstremt magtfuld global interesseorganisation, der arrangerer årlige møder med verdens beslutningstagere og politikere i den Schweiziske by Davos.

Aftalen mellem WEF og Danmark knyttede sig på overfladen til FN’s verdensmål. Går man ind i selve aftalen bliver man mere konkret: Her får vi at vide, at WEF står for ”societal and technological transformation”, mens den danske stat især er god på ”flexicurity” og klima. Men Danmark har da en rig tradition for ”social transformation”? Det er en barok arbejdsdeling.

Aftalen refererer også til det globale, men dansk initierede, P4G-initiativ, som minder lidt om WEF, men som har mere eksplicit fokus på Parisaftalerne og verdensmålene. Verdensmålene og FN bliver dermed en slags passage for en dyb teknologificering og konsulentstyring, og det hele finder sted i horisonten af et globalt ’det store vi’, som herefter implementeres i evaluerings-, regnskabs- og datastrukturer med fuldt tilhørende kompetencesæt. Mette Frederiksen ”samfundssind” kan ses som en lokal materialisering af dette nye ”vi”. Det er meget langt fra traditionel “bæredygtighed” forstået som decentrale, omsorgsfulde og demokratisk initierede udvekslinger mellem mennesker og natur.

WEF/DK-aftalen rammesættes via en teknologisk ”Fourth Industrial Revolution”, som er i gang med at ”forandre naturen af vores globaliserede verden”, som det hedder. Derfor vil WEF og den danske stat ”join forces”. Hele tiden kører FN’s mål og de teknologisk-økonomiske diskurser sammen. Der er ingen henvisning til spørgsmål om rettigheder, dannelse eller traditionel politik.

WEFs stifter og direktør, Klaus Schwab, har direkte skrevet en bog med titlen ”The Fourth Industrial Revolution”, hvor han argumenterer for en dyb integration af menneske, teknologi og biovidenskab. Dermed kommer han tæt på den såkaldte transhumanisme, som også lå til grund for Singularity University, som vil omdanne mennesket til en såkaldt ”cyborg”, dvs. en slags teknificeret kød.

Ifølge aftalen går Danmark også med ind i det WEF-initierede ”Centre for The Fourth Industrial Revolution”. Går man i dag ind på dette centers hjemmeside under ”about”, indledes der med følgende med direkte henvisning til coronaen:

“As the world undergoes a great reset, our ability to harness and disseminate the new technologies of the Fourth Industrial Revolution (4IR) will play a key role in ensuring our recovery from the pandemic and the avoidance of the future crises.”

Dette “great reset”, som endda har fået sin egen hjemmeside, er simpelthen den corona-initierede betegnelse for en forstærket ”fjerde revolution”. Det er ikke ”konspiration”, men benhård ideologisk og politisk realitet.

Mere konkret forpligter aftalen mellem WEF og den danske stat til, at der samarbejdes om ”biotechnology” og præcisions-medicin og om det såkaldte ”internet of things”. Desuden samarbejdes om ”digital trade/cross border data, Artificial Intelligence/machine learning, Big Data, data ethics, autonomous vehicles, and blockchain”.

Denne konstellation af begreber peger direkte i transhumanistisk og singularistisk retning.

Dermed forbindes WEF med en teknologisk, sundhedspolitisk og ideologisk tekno-global radikalisering, og Coronaen opfattes af WEF som en kraftfuld positiv forstærker af denne proces. Med denne grundlæggende filosofi lægger Klaus Schwab sig på linje med OECD’s direktør Andreas Schleicher, som har været inde på noget lignende for uddannelsesområdets vedkommende, og som roser Kinas skolesystemer i høje toner. Også Schleicher ser coronaen som en anledning til at fremme globalisering og dataficering af pædagogik. Dertil kommer en lang række pædagogiske initiativer, bl.a. udgivelsen ”Firedimensional uddannelse”, hvor der er reference til både Singularity og OECD og til læringsmålsstyringens system.

OECD, WEF og FN flyder sammen i en ny altomfattende utilitarisme, i et ”samfundssind”, hvor menneskehedens liberale og sociale traditioner langsomt opløses og omdannes til et nyt tekno-vi, hvor biomedicin spiller en central rolle i kroppens og åndens teknificering og uniformering. Bagved arbejder enorme økonomiske interesser, der har rod i det, som den amerikanske professor i i sociologi Shoshana Zuboff har kaldt for “overvågningskapitalismens tidsalder”, og hvis formuer raketerer ud i universet.

 

4. Filosofiske diskussioner

Med disse symbioser af digitalisering, økonomi, globalisering, futurisme og radikaliserede tech-ideologiske indsatser blev forbindelsen mellem den danske læringsstat og en transhumanistisk futurisme etableret, især i perioden 2016-19.

Schwabs styringsmæssige ideer minder faktisk lidt om den slovenske filosof Slavoj Zizeks verdenskommunistiske vision fra hans nye bog ”Pandemi!”, bortset fra at Zizek ikke er så optaget af det teknologiske. Han taler blot om kampen mod coronaen som en moderne ”krigskommunisme”, hvilket han opfatter som noget positivt. Heroverfor står den italienske filosof Georgio Agambens forsvar for social og politisk pluralitet. Agamben er stærkt kritisk over for symbiosen mellem dataficering, smittebæreetik og social atomisering.

Og den nye transhumanisme suppleres endda af en paradoksal transhumanistisk humanisme, som har et nærmest globalt-kommunistisk-teknologisk præg, hvor et abstrakt og kvantificeret ”wellbeing” sikres af data og global utilitarisme, som understøtter teknologiens overtagelse af politik og pædagogik. Tankegangen understøttes filosofisk af f.eks. den britiske transhumanist David Pearce, der ser den nye cyborg som et udtryk for en mere ultimativ menneskelighed, mens klassiske humanister, som f.eks. Roberto Manzocco og Robert Frodeman og faktisk også vores egen Svend Brinkmann, der trækker på britiske og centraleuropæiske åndstraditioner, er oprørte, ligesom jeg selv også er.

 

Referencer:

Disruptionsrådet: https://www.regeringen.dk/partnerskab/

Teknologipagtsaftalerne, februar 2018: https://em.dk/ministeriet/arbejdsomraader/samfundsoekonomi-konkurrenceevne-og-digitalisering/teknologipagten/

Om Teknologipagten: https://www.teknologipagten.dk/teknologipagten/om-teknologipagten

SIRI-kommissionen: https://ida.dk/om-ida/temaer/siri-kommissionen, blogindlæg om emnet fra 2018: http://www.thomasaastruproemer.dk/siri-kommissionens-opgoer-demokrati-paedagogik.html

Om aftalen mellem Danmark og World Ecomonic Forum, Januar 2018: Danmark underskriver samarbejdsaftale med World Economic Forum (fm.dk)

WEF’s “fjerde industrielle revolution”: https://www.weforum.org/focus/fourth-industrial-revolution

WEF’s “the great reset”: https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/

KL’s og Dare Disrupts “Teknologispring”: https://www.kl.dk/politik/teknologispring/

Roberto Manzocco (2019): “Transhumanism – engineering the human condition”, Springer.

Robert Frodeman (2019): “Transhumanism, nature and the end of science”, Routledge.

Shoshana Zuboff (2019). “Overvågningskapitalismens tidsalder”, Informations forlag.

Svend Brinkmann (2019). “Hvad er et menneske? – en filosofisk dannelsesrejse”, Gyldendal, (kapitel 5: “Fremtidens menneske: Homo futuris”)

Tidligere indlæg om disruptionstankegangen og dens forbindelse til aktuel velfærdsteori, fra 2018: http://www.thomasaastruproemer.dk/indtryk-fra-match-point-seminar-paa-aarhus-universitet.html

 

Smittede tanker 80: Tvangsvaccinationer og vaccinepas

I dette indlæg vil jeg se lidt på regeringens nyeste eksperiment, nemlig intensiveringen af den biopolitiske tvang. Jeg tænker her på både tvangstests og tvangsvacciner og ikke mindst på den nyeste biopolitiske opfindelse, nemlig ideen om et digitaliseret vaccinepas, der for alvor vil forstærke sammenkoblingen mellem politik, krop, magt og data, og som formodentlig vil bidrage til at gøre en ende på relevansen af det nationale pas.

Der er en udførlig link- og referenceliste i bunden af indlægget.

(PS: teksten er redigeret pr. d. 3. februar med et par yderligere informationer og indlæg, men grundteksten er skrevet d. 27. december)

 

A. Tvangstests

I november 2020 vedtog Folketinget en hastelov, der tillod arbejdsgivere at tvangsteste medarbejdere af hensyn til både “sundhed” og virksomhedens drift.

For hasteloven stemte følgende partier: S, V, RV, K, SF

Imod stemte følgende: DF, LA, NB, ALT, UFG

Undlod at stemme: EL

DF havde først meldt ud, at de stemte for, men skiftede mening undervejs.

Det var starten. Det var under mink-krisen, så der var en del modstand, som man kan se af stemmeafgivningen. Men loven gik altså igennem.

 

B. Tvangsvaccine

Herefter trådte en mere omfattende diskussion i værk, nemlig spørgsmålet om tvangsvaccination. Nogle personer argumenterede direkte for et vaccinepåbud, heriblandt journalisten David Trads og filosoffen Anders Fogh Jensen i Politiken. Og i Information talte politologen Anne-Sofie Greisen Højlund ligefrem for isolation af såkaldte “vaccinenægtere”. Greisen Højlund mener, at isolation er et alternativ til tvangsinjektion. Vi er i mikrodiversitetens univers, for begge “alternativer” er jo tvang med kæmpe ”T”.

Heroverfor står folk som vaccineforskeren Christine Stabell Benn, som har udtrykt sig særdeles kritisk om emnet både i Politiken og på twitter. Og Professor i etik, Thomas Søbirk Petersen, skrev sammen to læger en kritisk kronik i Politiken om emnet. Han udtalte sig desuden til samme artikel i Politiken som David Trads og Fogh Jensen bidrog til, men altså på linje med Stabell Benn.

Muligheden for tvangsvaccine var faktisk skrevet ind i regeringens første forslag til epidemilov, men blev taget ud i den endelige version efter kritik fra især liberale kredse, og den faglige kritik spillede måske også en rolle.

Tvangsvaccination er da også imod menneskerettighederne, hvilket jeg her kort vil gøre rede for:

I regi af UNESCO har verdens lande i 2005 nemlig underskrevet en ”Universal Declaration on Bioethics and Human Rights”. Her fremgår det tydeligt, at enhver form for medicinsk intervention, herunder en vaccine, skal bygge på et frit tilsagn fra borgeren. Emnet rejses eksplicit i artikel 5 og 6:

“Article 5 – Autonomy and individual responsibility

The autonomy of persons to make decisions, while taking responsibility for those decisions and respecting the autonomy of others, is to be respected. For persons who are not capable of exercising autonomy, special measures are to be taken to protect their rights and interests.

Article 6 – Consent

Any preventive, diagnostic and therapeutic medical intervention is only to be carried out with the prior, free and informed consent of the person concerned, based on adequate information. The consent should, where appropriate, be express and may be withdrawn by the person concerned at any time and for any reason without disadvantage or prejudice.”

Man kan altså ikke tvangsvaccinere. Hele ånden i dokumentet emmer af 1945 og menneskerettigheder, dvs. en hyldest til humanitet, frihed og fornuft og til et bredt socialt defineret sundhedsbegreb.

Til sidst er der en enkelt undtagelsesparagraf, artikel 27. Her står der følgende:

Article 27 – Limitations on the application of the principles: If the application of the principles of this Declaration is to be limited, it should be by law, including laws in the interests of public safety, for the investigation, detection and prosecution of criminal offences, for the protection of public health or for the protection of the rights and freedoms of others. Any such law needs to be consistent with international human rights law.”

Så kun med loven i hånd og i fuld respekt for menneskerettighederne, kan man altså – og kun i helt specielle sammenhænge – ”begrænse anvendelsen” af deklarationen, f.eks. ved hensyn til ”beskyttelsen af folkesundheden”.

Men sådan en undtagelse er der under ingen omstændigheder tale om i corona-tilfældet, hvor almindelig frivillig vaccination jo vil beskytte alle, som gerne vil beskyttes, og hvor sygdommen er ufarlig for langt den største del af befolkningen, herunder børn og unge.

Umiddelbart efter denne meget begrænsede undtagelsesbestemmelse fremsættes derfor deklarationens afsluttende artikel 28, som igen strammer op om menneskerettighedernes primat:

“Article 28 – Denial of acts contrary to human rights, fundamental freedoms and human dignity. Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any claim to engage in any activity or to perform any act contrary to human rights, fundamental freedoms and human dignity.”

Som sagt forlod regeringen efter stærkt pres denne direkte tvangslinje, og Søren Brostrøm var da også meget klar i mælet, da han understregede ovenstående værdigrundlag på TV.

I stedet gik man over til en anden strategi, nemlig den indirekte tvang. Det handler næste afsnit om.

 

C. Vaccinepas: Tvangsvaccine ad bagvejen

I stedet for det problematiske vaccinepåbud forsøger man sig nu med et indirekte påbud, nemlig et såkaldt vaccinepas. Sundhedsministeriet sagde allerede i november, at det arbejdede med sagen, og noget lignende overvejes kraftigt i andre lande, f.eks. Irland. Initiativerne understøttes også af WHO, men ikke af EU, som vi skal se om lidt. Diskussionen tog for alvor til fra midten af december, hvor den den mere direkte tvangsvaccine var fjernet fra horisonten, men emnet ulmede allerede i slutningen af november.

Ifølge ideen om vaccinepas skal man have et digitalt bevis for, at man er vaccineret. Ellers kan man ikke få adgang til f.eks. rejser, transport, kulturarrangementer og måske heller ikke til indkøb og restaurationer. Beviset skal ligge på mobiltelefonen, hvor det løbende opdateres og interagerer med diverse registre og andet data. Filosofien går ud på, at et vaccinepas vil medføre, at man dermed kan åbne samfundet. Men det er helt forkert. Et pas af denne type er tværtimod udtryk for den ultimative nedlukning og tvang. En forstærket Nedlukning, hvor liv, vitalitet og samfundsliv omsmeltes til smittebærerens digitaliserede bio-eksistens, symbolsk markeret ved brugen af det politisk-juridiske ord ”pas”.

Kort sagt: Du er fri til at være isoleret!

Ifølge tidligere nævnte Stabell Benn er et vaccinepas da også udtryk for en ”de facto tvang”.

Men mange er begejstret. Det gælder f.eks. en række store erhvervsorganisationer, herunder Dansk Industri, hvor Brian Mikkelsen helt har tabt den politisk-juridiske jordforbindelse, og restaurationsforeningen Horesta.

Direktør i Netcompany, André Rogaczewski, som har åbenlyse interesser i et digitalt vaccinepas, har heller ingen skrupler. Han siger, at kritikere har ”tabt sutten”, og at man skal ”indordne sig”. Netcompany stod også bag Smittestop-appen, som især i de tidligste versioner var ekstremt indgribende. Først efter politisk pres måtte Netcompany nedtone overvågningsaspektet. En stat, der opfatter sig selv som demokratisk, bør indstille samarbejdet med dette firma efter min mening. Rogaszewski er endda formand for Teknologirådet. Nogle af disse ideer spiller kraftigt sammen med begejstringen for de asiatiske systemer.

På avisernes lederspalter har jeg registreret helhjertet opbakning til vaccinepasset fra Berlingskes Birgitte Erhardtsen og Nordjyskes Carl Erik Stougaard. Jeg har ikke læst om nogen modstand fra landets redaktioner.

Mange politikere er også begejstrede. Det gælder f.eks. LA’s Henrik Dahl, som mener, at et vaccinepas vil ”forfine og effektivisere” coronapolitikken. Dahl støttede også regeringens forslag til epidemiloven, som jo talte for deciderede tvangsvacciner, men han trak senere i land, da Alex Vanopslagh overtog det sundhedspolitiske ror for en stund. Men Vanopslagh har fået stress, så Dahl lader til at bestemme igen.

I nogle artikler fra slutningen af november fremgår det, at vaccinepasset dengang blev støttet af Konservative, Venstre, Alternativet og Socialdemokratiet, altså et kæmpeflertal.

I en senere artikel i Berlinske fra d. 23. december lader det til, at de Konservative har skiftet holdning, så de nu skulle være imod, men efterfølgende har jeg igen hørt modsatrettede udmeldinger fra partiets sundhedspolitiske ordfører, som formodentlig ikke er upåvirket af kampagnen fra Dansk Industri. SF og Enhedslisten, som ellers virkelig har købt den biopolitiske præmis, er vist nok også kritiske, men det er lidt svært at lodde kritikkens dybde, synes jeg. Venstre har mig bekendt ikke udtalt sig? Så pt. er det hele lidt uklart i det repræsentative system. Ny Borgerlige er stærkt imod vaccinepasset, for her regerer enmandshæren Lars Boje Mathiesen, som er liberal på den gammeldags måde.

Men ministeriet er altså som sagt allerede i fuld gang med vaccinepasset med støtte fra både Netcompany og Dansk Industri. Så de kritiske stemmer i Folketinget skal op i gear, hvilket bliver svært, fordi de jo har købt Nedlukningens logik via deres tilslutning til hasteloven d. 12. marts.

Hvad angår Sundhedsministeriet, som jo allerede var positiv i november, skriver Berlingske d. 23. december: ”Sundheds- og Ældreministeriet oplyser i et skriftligt svar, at man allerede arbejder på et vaccinepas, som forventes klar til brug i starten af 2021.” Og d. 3. februar bekræfter regeringen, at den har fuld gang i udviklingen af et vaccinepas, selvom det tilsyneladende trækker ud med den endelige implementering.

Det er værd at nævne, at EU-parlamentet d. 27. januar 2021 med en helt ny vedtagelse har lagt sig i direkte forlængelse af UNESCOs og FN’s bioetiske erklæring. Dermed går Europa-parlamentet direkte imod både tvangsvaccinationer og vaccinepas.
Parlamentet understreger, endda med med store flotte versaler, at der IKKE må forekomme socialt, politisk eller økonomisk pres for at tvinge folk til at blive vaccineret. Her er teksten fra punkt 7.3.1. i vedtagelsen, versalerne er som nævnt fra originalteksten:
“Ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not wish to do so themselves”.
D. 3. februar 2021 bringer Berlingske desuden et interview med den tidligere chef for SSI, Niels Strandberg Pedersen, som ellers støtter Nedlukningslogikken. Pedersen er kritisk over for vaccinepasset og taler om “en form for vaccinetvang”, som vi “altså ikke har i Danmark”. Det vil være et “paradigmeskifte”, fremgår det. Pedersen møder her konsekvenserne af den biopolitiske linje, som han selv har været med til at fremme, og fyldes nu med pludselig væmmelse. Der er en form for tragedie i gardinerne. Men dejligt, at han er vågen.
D. 29. januar 2021 har den ligeledes Nedluknings-affirmative forsker, Lone Simonsen, også lagt op til en større vægt på de naturlige immunitetsprocesser ved at nedtone vaccineintensiteten for dem, som ikke har nogen sygdomsrisiko. Dermed ender hun de facto samme sted som Stabell Benn og Strandberg Pedersen.
D. Et alternativ

Hvorfor vil man egentlig vaccinere alle? Gør man det, så vil Nedlukningen jo strække sig ind i 2022, hvilket vil sige for evigt, fordi der jo altid kommer en mutation og en sporvogn til. Det kan man f.eks. læse om i en panik-artikel i Berlingske fra d. 22. december. Det er det klokkeklare perspektiv. Jeg siger det bare.

Men sygdommen er jo ufarlig for næsten alle, både børn unge og voksne. Derfor kan man nøjes med at vaccinere dem, der er gamle og meget syge, hvis de altså har lyst. Ingen i risikogruppen kan derefter få sygdommen.

Resten kan så smitte hinanden i god ro og orden ligesom ved influenza under den totale normalitets smilende sol.

Yngre mennesker kan jo også lade sig vaccinere mod betaling, hvis de har lyst, eller hvis de er meget nervøse, ligesom ved influenza. Men det er der ingen grund til at belemre andre med.

Vaccinationerne kan foregå hos den praktiserende læge, helt uden telte og militær og smittestatistikker.

Vi slipper dermed også for vaccinepasset, som er biostatens totalitære svar på den gamle stats “pas”, som snart vil være passé, hvis man følger den biopolitiske logik.

Man vil også kunne droppe hele testcirkusset og smide smitteappen i affaldsspanden med “småt elektronik”.

Som jeg har forstået det, er det også landets førende vaccineekspert, Christine Stabell Benns, snusfornuftige synspunkt.

Benn er demokrat med god faglighed og dømmekraft efter min mening. Derimod vil den biopolitiske logik fører til demokratiets opløsning.

Så derfor: Vacciner de gamle, som har lyst, og lad resten af befolkningen leve helt almindeligt.

 

Links (kronologisk, opdateres løbende):

Unescos erklæring om bioetik: https://en.unesco.org/themes/ethics-science-and-technology/bioethics-and-human-rights

Lov om tvangstestning, d. 19. november: https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l102/index.htm

Søren Christensen på Denoffentlige.dk., d. 20. november om tvangstestning og tvangsvacciner: https://www.denoffentlige.dk/nu-kan-din-chef-faa-dig-tvangstestet

JP om vaccinepas, d. 24. november: https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12584353/virksomheder-og-rejsebranchen-oensker-covidpas/

JP om Sundhedsministeriets planer om vaccinepas, d. 25. november: https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12586828/sundhedsministeriet-vil-indfoere-et-covid19vaccinepas/

Den politiske situation pr. d. 26. november ifølge Fagbladet 3F: https://fagbladet3f.dk/artikel/flertal-i-folketinget-er-positive

Indlæg d. 30. november i Information af Anne-Sofie Greisen Højlund: https://www.information.dk/debat/2020/11/tving-vaccinenaegtere-isolere-hjemmet-folkesundhedens-skyld

Horesta om vaccinepas i fødevarewatch.dk, d. 1. december: https://fodevarewatch.dk/Fodevarer/article12596065.ece

The Independent om WHO’s tilslutning og om nogle britiske forskeres reservationer, d. 3. december: https://www.independent.co.uk/news/world/covid-vaccine-immunity-passport-certificate-b1765641.html

Fire debattørers, herunder Stabell Benns, syn på tvangsvaccination, Politiken, d. 9. december: https://politiken.dk/debat/art8022000/%C2%BBDen-enkeltes-ret-til-at-bestemme-over-sin-egen-krop-er-for-mig-at-se-ukr%C3%A6nkelig%C2%AB

Kritik af tvangsvacciner, kronik i Politiken, d. 11. december: https://politiken.dk/debat/kroniken/art8019703/Drop-hjemlen-til-tvangsvaccinering.-Det-skader-langt-mere-end-det-gavner

Birgitte Erhardtsens leder i Berlingske, d. 13. december: https://www.berlingske.dk/ledere/vaccinepas-er-en-vigtig-brik-i-genoplukningen

Henrik Dahls syn på vaccinepas, Berlinske d. 17. december: https://www.berlingske.dk/kommentarer/henrik-dahl-der-er-ingen-tvivl-om-at-et-effektivt-vaccinepas-er-vejen

Direktør i Netcompany, André Rogaczewskis syn på vaccinepas, Berlingske, d. 22. december: https://www.berlingske.dk/kommentatorer/andre-rogaczewski-er-du-vaccineret-maa-du-faa-er-du-ikke-maa-du-gaa

Berlingske om Nedlukningens uendelighed, d. 22. december: https://www.berlingske.dk/samfund/vaccinemangel-og-mutationer-kan-spolere-2021-eksperter-mener-du-boer

Berlingskes reportage om forskellige partiers og virksomheders synspunkter, d. 23. december: https://www.berlingske.dk/virksomheder/erhvervslivet-vil-have-digitalt-vaccinepas-partier-afviser-det-er

Carl Erik Stougaards leder i Nordjyske, d. 27. november: ikke på net i skrivende stund.

Link til Indbliks artikel om EU-parlamentets vedtagelse d. 27. januar 2021, med videre link til selve vedtagelsen: https://indblik.net/eu-slaar-fast-ingen-skal-tvinges…/

Smittede tanker 79, d. 10-18. december

1. d. 10. december: Proportionalitetsprincippets sidste pip?

I Fødevarestyrelsens begrundelse for, at minkaflivningen var ulovlig, henviser styrelsen til det ”veterinærfaglige” og til et ”proportionalitetsprincip”. Disse to begrundelser hænger faktisk sammen:

Først angående det veterinærfaglige: Der lader til at være en uenighed om, hvorvidt SSI’s risikovurderinger kan anses for at være ”veterinærfaglige”. Det mener Mølbak ”bestemt”, siger han til Politiken d. 8/12, fordi han har haft dyrlæger med i gruppen. Normalt anses Fødevareministeriet for det kompetente organ på området, som altså står for det ”veterinærfaglige”.

Dermed demonstrerer Mølbak igen en total mangel på fagligt mådehold, dvs. på ”proportionalitet”. Med den logik kan man nedlægge alle landets styrelser og ressortområder og lade SSI overtage biksen. Denne diskussion bliver derfor et eksempel på proportionalitetsprincippets sammenbrud.

Dermed er vi henne ved Fødevarestyrelsens anden begrundelse, altså ”proportionalitetsprincippet”: Dengang Sundhedsstyrelsen blev overrulet af biopolitikken tilbage i marts, henviste Brostrøm også til dette princip. Men den gik ikke. I stedet blev han få dage efter, d. 11. marts, indlemmet i regeringens ”ekstreme forsigtighedsprincip”, hvorved den demokratiske stats indre gik i opløsning.

En række ministerier accepterede uden modstand det nye princip, hvilket reducerede hele samfundet til adfærdsmolekyler i et enøjet smittebogholderi, ledsaget af en hel hær af tælle-ekspertise.

Og nu udsættes fødevareministeriet altså for samme logik, men nu ledsaget af en mere eller mindre bevidst modstand, som viser sig i ministeriets henvisning til ”proportioner”.

Med sit nye overgreb forsøger biostatens “ekstreme forsigtighedsprincip” at sætte sig igennem på endnu et ressortområde. Den nye stat tester sin magt.

I den aktuelle situation testede man først sin magt, da Justitsministeriet skriver til Fødevarestyrelsen og foreslår, at Fødevarestyrelsen laver en udvidet fortolkning af dyreholdslovens §30, så regeringen kunne omsætte SSIs radikale og stærkt omdiskuterede risikovurdering fra dag til anden i en hypereffektiv destruktion af minkerhvervet.

Og da Fødevareministeriet afviser denne fortolkning, så klør regeringen bare på alligevel i dage og ugevis. Hele processen kører under den ekstreme forsigtigheds ekstreme hastværk.

Biopolitikkens nye herretegn er ”folkesundheden”, som fortolkes som ”smittestatistikker” i flere lag. Denne henvisning indlemmer alle ressortområder under sin kommando og reducerer sundhedsbegrebet i sig selv til statistiske lag, ofte ledsaget af data- og overvågningssystemer, som indlejres institutionelt og materielt. Dermed udvider ”den ekstreme forsigtighed sit felt.

Det er dette ekstreme princip, som også lukker statsgrænser og kommunegrænser og laver manualer for juleaftener osv., og som blev indstiftet i staten og samfundet d. 11. marts i en handling, der ændrede alt på et øjeblik.

 

2. d. 10. december: Lidenlund

Dødens gang i Lidenlund

Ugerne i Lidenlund:

Den uge, hvor coronaen peakede herhjemme, i uge 14, døde der 1156 personer, altså inkl. alle årsager.

I 2018 i uge 10 døde der mange flere, nemlig 1337 personer.

Siden 2006, som statistikken dækker, er rekorden uge 4 i 2009, hvor der døde 1364. Alt var HELT normalt.

Det vil sige, at der kan dø over 200 ekstra på blot en uge af corona, og vi vil stadig falde inden for influenzanormalen, som ikke er andet end en notits i avisen.

Månederne i Lidenlund:

I de måneder, hvor coronaen peakede herhjemme, i marts og april 2020, døde der hhv. 4830 og 4739 personer.

Det var færre end januar 2020, hvor der døde hele 4840 personer. Sig mig lige: Var der corona i januar?

Ugestatistikken går helt tilbage til år 1900:

I nyere tid er rekorden december 1993, hvor der døde hele 7192 personer. Endda med et betydeligt lavere befolkningstal (10% lavere), dvs. i realiteten ca. 8000 personer. Det svarer til Italien i marts 2020. Det var den måned, hvor jeg blev kandidat på universitet. Vi holdt en fin fest med unge og gamle. Alt var HELT normalt.

I december 1995 var der 7020 døde.

Livets gang i Lidenlund.

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectTable/Omrade0.asp?SubjectCode=02&ShowNews=OFF&PLanguage=0&

 

3. d. 11. december: Biostatens indre

A. Frederiksens kommandotelefon:

Lørdag d. 7. november ringer minkavlernes formand, Tage Pedersen, til Fødevareministeriets departementschef. Henrik Studsgaard, for at høre, om ”det er det det rigtige, vi gør”, når alle mink aflives.

Herefter må der være sket følgende: Studsgaard, som jo i lang tid har vidst, at både aflivningsordren d. 4/11 og brevet til minkavlerne d. 6/11 er ulovlig, bliver tvivlrådig pga. det ekstremistiske forsigtighedsprincips effekt, og ringer derfor til Mogens Jensen. Jensen er i tvivl på samme måde, så han ringer til Mette Frederiksen.

Frederiksen ringer derefter – helt uhørt – direkte in persona til Tage Petersen og beordrer endnu engang slagtningen gennemført.

Det er ikke første gang, at Frederiksen har ageret på denne måde. I foråret ringede hun direkte til regionsformændene for at sikre, at de ikke brugte proportionalitetsprincippet, når de organiserede corona-bemandingen. I tilfældet med regionerne var der ”kun” tale om en faglig/organisatorisk desavouering. I det aktuelle tilfælde er henvendelsen derimod Grundlovsstridig og ulovlig på alle måder, og derfor langt værre. Begge tilfælde er determineret af nedlukningens ekstremistiske filosofi.

B. SSI’s forbehold

SSI afviser ansvaret for minkbeslutningen. Først via et høringssvar til den nye minklov, hvor SSI – direkte imod regeringens påstand – afviste, at instituttet skulle have anbefalet aflivning af alle mink.

Denne ’forskel’ bekræftes nu via JP’s offentliggørelse af et mødereferat fra d. 2/11. Heraf fremgår det, at Mølbak mente, at man skulle bevare avlsdyr, hvilket var en af de modeller, som blev diskuteret på Koordinationsmødet d. 4. november, men som blev afvist, blandt andet på grund af den manglende hjemmel.

I stedet valgte Koordinationsudvalget en langt mere omfattende løsning, hvor alle mink, altså inklusiv avlsdyr, blev aflivet, og det er derfor helt ude i skoven at forestille sig, at regeringen ikke skulle have haft kendskab til hjemmelsproblemet.

Så ”sundhedsmyndighedernes anbefaling” svarede altså ikke til den løsning, som statsministeren beordrede på pressemødet d. 4/11 eller i telefonsamtalen med Tage Petersen d. 7. november.

Endnu engang er regeringen gået ”imod myndighedernes anbefaling”, samtidig med at den påstår, at den følger ”myndighedernes anbefaling”.

Dertil kommer hele postyret om Cluster5, som viste sig at være en storm i glas vand. Der er tale om en hel politologisk og juridisk biopolitisk struktur og mønster.

Hvad skal vi med en ”granskningskommisssion”? Vi skal da bare mistillid over hele linjen, tak.

Links:

TV2’s reportage om Frederiksens telefon opkald: https://nyheder.tv2.dk/politik/2020-12-09-mens-systemet-kendte-til-lovproblemer-statsministeren-ringede-selv-og-bad-os

JP’s reportager om Mølbaks forbehold: https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12622723/han-gemte-de-bedste-dyr-til-sidst-vi-kunne-have-bygget-det-op-igen/

 

4. d. 13. december: SSI’s udmeldinger omkring d. 11. marts

D. 11. marts lukkede Mette Frederiksen landet ned. Kåre Mølbak sagde ifølge Politiken ellers følgende på pressemødet:

”Vi har utroligt godt styr på udviklingen i Danmark”.

Altså ikke bare ”godt styr på”, men endda ”utroligt godt styr på”.

Og få timer før samme dag, d. 11. marts kl. 18:49, dvs. få timer før Nedlukningen, skriver SSI på sin officielle twitterprofil følgende:

”Coronavirus. SSI’s faglige direktør Kåre Mølbak finder det usandsynligt, at coronavirus-epidemien vil få det danske sundhedsvæsen til at bryde sammen”.

Der er ingen problemer.

Igen samme dag, d. 11. marts, mente SSI desuden, at “det værste scenario”, man kunne forestille sig var, at coronaen toppede til påske. SSI tweetede følgende kl. 18:55:

“CORONAVIRUS. Selv om det ikke er sikkert, det går sådan, skal vi forberede os på det værste scenarie – at corona-epidemien trækker ud og først topper efter påske, sagde Kåre Mølbak”

Men nu er påsken vist forbi? Allerede d. 19. marts siger Mølbak da også, at det med påsken var en and:

“Myndighederne gør nu klar til såkaldt fuld epidemi, hvor coronavirusset ikke bliver hæmmet af sommeren. Det siger SSI’s faglige direktør Kåre Mølbak til Detektor”

Men det passede jo heller ikke, for smitten forsvandt jo i sommers. Men Mette Frederiksen annoncerede sit ”måske-altid-corona” scenarie.

Og minuttet efter d. 11. marts, altså kl. 18:56, twitter SSI følgende:

“I virkelighedens verden muterer en virus som regel til en mildere form, beroligede Kåre Mølbak på TV2 News”

Det passer jo fint med nu, dvs. en “mildere form”.

Kl. 20 samme dag lukker regeringen landet på “anbefaling af myndighederne”, som ellers havde anbefalet det modsatte.

Det næste tweet, fra kl. 07.49 dagen efter, handler om Nedluknings-pressemødet.

Fra dette sekund er det slut med alle forbehold. Fra det øjeblik er der ikke ”styr” på noget som helst, og SSI går i totalsymbiose med regeringens panik. “Styr på” ændres til “styring” i ekstremismens tegn. Nu tør ingen mødes. Kaos breder sig.

PS:

D. 14. marts finder vi dog følgende kritiske tweet, som en enlig undtagelse:

“Beslutningen om at lukke landets grænser var en ren politisk beslutning og ikke på sundhedsmyndighedernes opfordring, slog sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm i dag fast.”

PPS:

Går vi lidt længere tilbage i SSI tweets, kan vi løse følgende:

d. 12/2:

“Overlæge på Statens Serum Institut: Der er ingen forskning, som viser, at mundbind har betydning for en nedsat risiko for at blive syg af en luftvejssygdom”.

d. 27/2:

“På morgenens pressemøde i Sundhedsministeriet fremhævede SSI’s faglige direktør Kåre Mølbak, at for størstedelen af dem, der bliver ramt af COVID-19, har sygdommen et mildt forløb.”

d. 27/2:

“Ifølge Kåre Mølbak er det tallene uden for Kina, som er den bedste rettesnor for, hvor dødelig COVID-19 er. Der er dødeligheden på syv promille”.

d. 27/2:

“Faktisk er denne virus ikke særlig smitsom. Slet ikke som mæslinger, skoldkopper eller kighoste, som vi kender til, og som er meget mere smitsomme, sagde Kåre Mølbak på pressemødet.”

d. 5/3:

“Børn undgår i stor stil at blive smittet med den ny coronavirus. Det viser en WHO-rapport om coronavirus-udbruddet i Kina.”

d. 11/marts, kl. 08.47:

“I en helt ny risikovurdering fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut vurderes det, at 580.000 danskere kan blive smittet med ny coronavirus, og at mellem 1.680 og 5.600 kan dø af sygdommen” (svarende til mellem en halv og en dobbelt 2017/18-influenza).

Herfra tager de tweets over, som jeg skrev i brødteksten:

Man mærker, hvordan regeringens ministre og politik begynder at blande sig lige så langsomt, for fuldstændigt at kulminere fra d. 11. marts kl. 20.

https://twitter.com/SSI_dk

 

5. d. 14. december: Berlingskes vaccinepas

Berlingske er i dybt sundhedspolitisk fald i dagens leder, som er signeret af Birgitte Erhardtsen. Avisen ønsker, at folk skal have et vaccinepas, hvis de vil rejse, gå til koncert, til fodbold.

Men det er skam “frivilligt”, understreges det med en naivitet, som er himmelråbende.

Denne holdning forstærker Nedlukningens filosofi i detaljen.

Her er, hvad man bør gøre i stedet: Man skal vaccinere dem i risikogruppen, der har lyst. Alle andre, som jo er uden risiko for alvorlig sygdom, skal være frie som fuglen og lade sig smitte som vinden blæser. De skal også selv betale for vaccinen. Alle vaccinepas-ordninger forbydes 100%.

Det vil være i god ånd fra Stabell Benn og The Great Barrington Decleration, og det er det eneste, som er foreneligt med en demokratisk stat, der baserer sig på menneskerettigheder.

https://www.berlingske.dk/ledere/vaccinepas-er-en-vigtig-brik-i-genoplukningen

 

6. d. 14. december: Bioetik og menneskerettigheder

I regi af UNESCO har verdens lande i 2005 underskrevet en ”Universal Declaration on Bioethics and Human Rights”. Her fremgår det tydeligt, at enhver form for medicinsk intervention, herunder en vaccine, skal bygge på et frit tilsagn. Emnet rejses eksplicit i artikel 5 og 6:

“Article 5 – Autonomy and individual responsibility

The autonomy of persons to make decisions, while taking responsibility for those decisions and respecting the autonomy of others, is to be respected. For persons who are not capable of exercising autonomy, special measures are to be taken to protect their rights and interests.

Article 6 – Consent

Any preventive, diagnostic and therapeutic medical intervention is only to be carried out with the prior, free and informed consent of the person concerned, based on adequate information. The consent should, where appropriate, be express and may be withdrawn by the person concerned at any time and for any reason without disadvantage or prejudice.”

Man kan altså ikke tvangsvaccinere. Hele ånden i dokumentet emmer af 1945 og menneskerettigheder, dvs. en hyldest til humanitet, frihed og fornuft og til et bredt socialt defineret sundhedsbegreb.

Til sidst er der en enkelt undtagelsesparagraf, artikel 27. Her står der følgende:

“Article 27 – Limitations on the application of the principles

If the application of the principles of this Declaration is to be limited, it should be by law, including laws in the interests of public safety, for the investigation, detection and prosecution of criminal offences, for the protection of public health or for the protection of the rights and freedoms of others. Any such law needs to be consistent with international human rights law.”

Så kun med loven i hånd og i respekt for menneskerettighederne, kan man altså – og kun i helt specielle sammenhænge – ”begrænse anvendelsen” af deklarationen, f.eks. ved hensyn til ”beskyttelsen af folkesundheden”.

Men sådan en undtagelse er der under ingen omstændigheder tale om i corona-tilfældet, hvor almindelig frivillig vaccination jo vil beskytte alle, som gerne vil beskyttes, og hvor sygdommen jo er ufarlig for langt den største del af befolkningen, herunder børn og unge.

Umiddelbart efter denne meget begrænsede undtagelsesbestemmelse fremsættes derfor deklarationens afsluttende artikel 28, som igen strammer op om menneskerettighedernes primat.

“Article 28 – Denial of acts contrary to human rights, fundamental freedoms and human dignity

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any claim to engage in any activity or to perform any act contrary to human rights, fundamental freedoms and human dignity.”

https://en.unesco.org/themes/ethics-science-and-technology/bioethics-and-human-rights

 

7. d. 14. december: SSI undersøgelse fra maj

D. 20. maj 2020 offentliggjorde SSI tal for en omfattende undersøgelse af hele 9500 coronasmittede danskere, dvs. slet og ret alle registrerede smittede i starten af maj.

Her er nogle citater fra den meget beroligende pressemeddelelse, der ledsagede artiklen:

”Der er dog kun meget få personer under 60 år i Danmark, der er døde af COVID-19. Det gælder uanset, om de har haft op til to kroniske sygdomme. Omvendt har danskere op til 80 år haft en høj overlevelse, hvis de ikke har haft nogle kroniske sygdomme.”

”Vores undersøgelse viser, at det især er borgere, der både har fremskreden alder og flere kroniske sygdomme, de såkaldt multisyge, der ikke godt tåler at blive syge med den nye coronavirus.”

”Gennemsnitsalderen på patienter, der er døde med COVID-19, er på 82 år. Dermed er den lige så høj som den gennemsnitlige alder blandt danskere, der dør i al almindelighed. (…). Det betyder selvfølgelig ikke, at disse personer ikke godt kunne have levet noget længere, hvis de ikke havde mødt COVID-19. Men risikofaktorerne for et alvorligt COVID-19 forløb ligner meget risikofaktorerne for influenza og lungebetændelse. Infektioner, som i forvejen er kendte og meget hyppige dødsårsager blandt ældre, skrøbelige danskere, f.eks. på plejehjem.”

Det fremgår, at der i maj var døde 6% af alle dem, der var testede positive. I dag, hvor man jo har testet mange flere, er det tal helt nede på 0,8%, og det er konstant faldende. I Norge estimeres det reelle tal at være helt nede på 0,1%.

Undersøgelsen er udarbejdet af et større forfatterkollektiv som består af en bred skare af danske forskere. Både Tyra Grove Krause og Kåre Mølbak fra SSI deltager, og undersøgelsens resultater og rolige sprog minder faktisk meget om SSI’s meget moderate risikovurderinger fra før d. 12. marts. Allerede i maj var både Krause og Mølbak ellers ved at være godt og grundigt radikaliserede, så der er noget anakronistisk over pressemeddelelsen.

https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2020/9500-danske-covid-19-patienter-kortlagt-for-forste-gang

 

8. d. 15. december: En notits i avisen

Influenzasæsonen 2017/18 peakede i uge 7, hvor der var ca. 900 indlagte. Der var fast over 500 indlagte i hele perioden fra uge 5-14. Pt. er der 429 coronaindlagte.

Den gennemsnitlige alder ved indlæggelse var 69 år, men ved nogle af influenzatyperne var der også folk i 50’erne, som var indlagte.

95% af de indlagte havde ledsagende sygdomme.

På toppunktet i 2018 var der 80 personer i intensiv behandling. Pt ligger coronaen på 61. Der var ingenting om overbelastede sundhedsvæsner i pressen andet end på notitsplanet.

I 2017/18 døde der 2822 personer af influenza, heraf 24 børn mellem 0-4 år. Coronaens sæson 1, frem til uge 40, ligger på ca 600 døde og med 0,00 døde under 30.

Hele 2017/18-sæsonen var 3-5 gange så dødelig som en normal influenza-sæson, men der har tidligere – også i nyere tid – været sammenlignelige influenzaangreb. En nyere dansk undersøgelse estimerede også, at coronaen var 3-5 gange så dødelig som en gennemsnitlig influenza. Så coronaen svarer til en hård influenza?

Det svarer også til Sundhedsstyrelsens og SSIs estimat i starten af marts 2020, hvor man forudsagde 1600-5600 døde i første sæson, men dog i den lave ende ved almindelige tiltag (dvs. uden nedlukning).

Dødeligheden for influenzaen i 17/18 var ca. 500 pr. mio., dvs. svarende til den første svenske corona-sæson (frem til uge 40), men ca. fem gange så meget som sæson 1 i Danmark. Det minder altså meget om coronaen, det må jeg indrømme.

Men dejligt at man kun opgjorde disse statistikker en gang om året. I dag er denne “hårde influenza” ophøjet til et være et ideologisk-statistisk jerngreb, der regulerer samfundets mindste detaljer i tid og rum.

Kilder: SSI’s influenzaopgørelser 2017/18 og 2018/19:

2017-18: https://www.ssi.dk/…/influenzasaesonen—opgoerelse…

2018-19: https://www.ssi.dk/…/influenzasaesonen—opgoerelse…

 

9. d. 15. december: DJØFs TechDKkommission og Læringsrådets rapport

DJØF har nedsat en såkaldt TechDKkommission. Den er pænt bredt sammensat, og Stine Bosse er formand.

Kommissionen har lige lavet en rapport om tech og uddannelse. Rapporten er særdeles kritisk overfor den symbiose af coronaens krav om ”afstand” og det opgør med fysisk undervisning, som vi er vidne til, og som aktuelt forstærkes af en nærmest eksplosiv indflydelse fra tech-giganter og fra de læringssyn, som ligger implicit i tech-industriens portaler og ydelser. Tech-giganterne ”profiterer vildt”, står der i rapporten.

I rapporten står der også direkte: ”Big Tech må ikke blive gøgeungen, der fortrænger de humboldtske idealer om det interesseløse, frie og sandhedssøgende universitet.”

Rapporten lægger stor vægt på betydningen af ikke digitaliseret undervisning, og der er også en god kritik af den globale algoritmebaserede læringsindustris indflydelse på pædagogiske begreber og pædagogisk praksis.

I en ledsagende artikel i Politiken taler Stine Bosse varmt om ”Grundtvig, højskolerne, og hvad der ellers hører med til den danske tradition”, som hun mener skal have langt mere systematisk indflydelse på udviklingen af de pædagogiske teknologier.

Her er det så blot ærgerligt, at skiftende danske regeringer og forskere siden omkring år 2000 har gjort alt for at afvikle disse dannelsestraditioner – både Humboldt, Grundtvig, højskoler og ”hvad der ellers hører til” – fra vores samfund, kulminerende med skole- og læreruddannelsesreformerne i 2013 og disses institutionelle ækvivalenser, UC’erne og det fusionerede DPU.

Faktisk er dansk pædagogik – via disse meget uheldige processer – i dag uhyre velegnet til at kaste sig kærligt i favnen på hele den globale tech-industri.

Der mangler med andre ord en pædagog i kommissionen, som kan bringe lidt mere realisme ind i de gode intentioner inden for dette emne. I modsat fald ender de fine ord med at være glasur på en proces, der opløser dannelsen.

Men trods denne reservation: Mange tak for dette for mig lidt uventede stykke urene pædagogik.

PS: I dag har Rådet for Børns Læring kommet med dets årsberetning, som også omtaler forholdet mellem pædagogik og digitalisering. Her er man langt mere positive, og man kritiserer kun det digitale for nogle negative psykologiske konsekvenser. Rådet omtaler slet ikke den dannelsesmæssige sammenhæng, som Tech-kommissionen angiver.

I de forskellige organisationers bemærkninger til Læringsrådets rapport er der ingen særlig kritik. Især Skolelederne synes, at rapporten, som altså nærmest ikke er kritisk, er alt for kritisk. DLF ligger dog mere på linje med TechDK kommissionens linje, så vidt jeg kan bedømme det.

Links:

Aktuel rapport: https://www.djoef.dk/-/media/documents/djoef/t/techdk/techdk_analyse_uddannelse_tech_a4_1120_web.ashx

Artikel i Politiken: https://politiken.dk/viden/art8033621/Amerikanske-techgiganter-s%C3%A6tter-sig-tungt-p%C3%A5-danske-uddannelser

Kommissionens hjemmeside: https://www.djoef.dk/tema/teckdk-kommission.aspx

Rådet for børns læring (rapport i bunden af link): https://www.folkeskolen.dk/1860898/charlotte-roenhof-folkeskolereformen-fik-den-haardeste-foedsel-ever

 

10. d. 16. december: Europa

De nyeste opgørelser fra det europæiske kontor for mortalitetsstatistik, euromomo, viser, at der ingen unormal overdødelighed er i Sverige og heller ikke har været det på noget tidspunkt siden i foråret, hvor der var en overdødelighed svarende til en hård influenza.

I UK er tallene også helt normale for en vintermåned.

I de to tyske provinser, der er registreret, Berlin og Hesse, er der decideret underdødelighed. Tallene dækker uge 49. Men Merkel er gået amok.

Der er i uge 49 heller ingen overdødelighed af betydning i resten af de europæiske lande, der er tilsluttet samarbejdet. Når jeg skriver ”af betydning”, mener jeg, hvad der svarer til en hård vintermåned før coronaen, dvs. svarende til det som euromomo kalder for ”substantial”, et begreb der er udviklet til almindelige forhold.

Jeg har også konstateret, at der i Sverige, ligesom i Danmark er nul døde personer under 30 år. Så jeg vil foreslå, at alle børn og unge voksne vender tilbage til et 100% frit socialt og pædagogisk liv. Der dør endvidere stort set ingen i den erhvervsaktive alder, så der er ingen grund til mundbind og lukkede barer. Dem, der er nervøse, kan så blive hjemme. Det er bedre, end at alle bliver hjemme og leger sygehus og isolationscelle i dagligstuen.

I Euromomos såkaldte ”networkhub” sidder der fem personer fra SSI, heriblandt Kåre Mølbak og Tyra Grove Krause. Hvorfor reagerer de ikke, når medierne hyperventilere på f.eks. den svenske situation? Ligesom SSI gjorde i starten af marts, hvor man talte almindeligt sundhedssprog?

Nedlukningen har ikke noget med sygdom at gøre, som jeg ser det. Nedlukningen har snarere noget at gøre med at afslutte efterkrigstiden; både den humanisme som ledsagede befrielsen og hele ånden fra 1989. Hvad mon der dukker op i stedet? Et uhyre eller en engel?

Man skal gøre noget, men man skal ikke gøre alt.

Svensk statistik: https://experience.arcgis.com/…/09f821667ce64bf7be6f9f8…

Euromomo: https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/

 

11. d. 16. December: Kurrils Klitgaards kritik af regeringen

Professor i statskundskab, Peter Kurrild-Klitgaard, har et fortrinligt indlæg i Berlingske, hvor han opsummerer minksagens mange aspekter, som alle peger i retning af et retligt og demokratisk kollaps.

Han konkluderer først følgende:

“Alt i alt tegner der sig en opførsel overfor medier og offentlighed, som vi ikke normalt ville associere med et liberaldemokratisk retssamfund”.

Og han fortsætter konklusionen med at sige, at folketingets partier bør være “uhyre forsigtige med at deponere så mange ekstraordinære beføjelser hos en regering, at magten bliver ukontrollabel.”

https://www.berlingske.dk/kommentatorer/regeringen-har-undergravet-retsfoelelse-og-tillid

 

12. d. 16. december: Christine Stabell Benn om vacciner

D. 7. december sad tre eksperter og svarede på spørgsmål om vacciner til DR’s såkaldte “Tæt på”. En af eksperterne var professor Christine Stabell Benn. Hun gav nogle virkelig interessante svar på en del af spørgsmålene:

a.

Kasper: Kan man forestille sig betydelige lempelser på restriktionerne kort efter gennemførelse af første vaccinationsfase (udsatte, sundhedspersonale m.fl.), eller først efter de unge har fået?

Stabell Benn: Jeg vil mene, at vi kan lempe meget på restriktionerne, så snart de udsatte er vaccineret – jeg mener jo faktisk ikke, at vi skal vaccinere alle, og slet ikke børn/unge: https://www.raeson.dk/2020/forskere-benn-og-aaby-skal-vi-vaccinere-born-mod-covid-19-nar-muligheden-kommer/

b.

Jesper: Vil I selv tage vaccinen?

Stabell Benn: Nej, ikke umiddelbart – jeg er sund og rask, og ikke i risiko for alvorlig COVID.

c.

Emma: Hej Christine, angående svar om I selv ville vaccineres: Er det ikke meningen, at så mange som muligt skal vaccineres, syge som raske? For at få flokimmunitet?

Stabell Benn: Vi er stille og roligt på vej mod flokimmunitet ved at folk, der har været syge, udvikler immunitet. Min mening er, at vi aldrig kan forsvare at vaccinere børn og unge op til i hvert fald 30 år, for hvem gevinsten ved vaccination er helt minimal hvis eksisterende, med en ny vaccine, der kan have uerkendte bivirkninger. Se mere her: https://www.raeson.dk/…/forskere-benn-og-aaby-skal-vi…/.

De skal hellere have sygdommen, hvilket formentlig også (baseret på erfaringer fra influenza) giver dem en stærkere “immunitetsport-folio” – og det leder på sigt til den ønskede flokimmunitet. Så vi kan nøjes med at vaccinere de folk, vi ved har højest risiko for alvorlig COVID: ældre og kronisk syge – og derudover synes jeg, det skal være et tilbud til sundhedsprofessionelle/plejepersonale.

d.

Henrik: Hvad skal der til, før alle restriktioner kan fjernes?

Stabell Benn: At ældre/sårbare er vaccineret. Inden da kan der løftes flere restriktioner, hvis vi kan blive bedre til at føre en aldersstratificeret politik, hvor der fokuseres på at beskytte de ældre/sårbare, fx med inddragelse af hurtigtest og meget mere intensiv testning, end det nu praktiseres.

e.

Mathias: Christinas svar i forhold til, hvem der skal vaccineres, er anderledes end de fleste andre eksperter. Er der evidens for, at vi er ved at opbygge flokimmunitet på naturlig vis, og at immunitet varer ved?

Stabell Benn: Jeg sidder her i Afrika, hvor alt tyder på, at vi har en vis flokimmunitet – her er i hvert fald ikke noget COVID af betydning længere. Mht. om immuniteten varer ved, så har vi nu, 11 måneder inde i pandemien, kun en håndfuld reinfektioner ud af 65 mill bekræftede tilfælde. Det tyder på en OK immunitet. Med alt hvad vi ved om virus og immunsystemet, så betyder det, at selvom vi kan have svindende immunitet, så vil det være sjældent, at vi vil blive lige så syge anden gang som første gang, vi smittes.

Lone Simonsen har vist, at en af de nu cirkulerende Corona-virus formentlig startede med en pandemi i 1890erne. Den Coronavirus ville vi aldrig drømme om at vaccinere imod nu – den giver bare forkølelse.

Vi vil kunne bruge ressourcerne langt bedre på store folkesundhedsproblemer end på vacciner mod SARS-CoV2.

Jeg ved, at mange tænker anderledes om dette – men jeg vil altid gerne diskutere det, og se, om vi kan blive klogere .

f.

Helene: Jeg er bekymret for, at vaccinen kan gøre mig steril eller skade mit barn i en fremtidig graviditet. Hvordan kan vaccinens bivirkninger på de områder være dækket?

Stabell Benn: Vaccinerne er endnu ikke testet i gravide, og jeg kan ikke forestille mig, at man vil anbefale vaccination af gravide foreløbigt. Jeg har set at nogle forskere udtrykker bekymring ift fertilitet, men også, at andre mener, at det ikke er begrundet. Har desværre ikke haft tid til at sætte mig ind i det selv.

g.

Til sidst vil jeg sige, at det fremgår, at Stabell Benn allerede har købt en billet til sommerens Roskilde Festival.

LÆS SVARENE: Ingen vacciner er 100 pct. effektive – men effekten af Covid19-vaccinerne skal tjekkes, inden de bliver godkendt | Nyheder | DR

 

13. d. 17. december: Henrik Dahls vaccinepas

Henrik Dahl fortæller i dette indlæg, at han vil sende den nye vacine, som han beskriver som en “stump genetisk kode”, ind i kroppen, og at han vil indskrive dette helt nye “højteknologiske” indgreb i et centraldirigeret vaccinepas, som kan regulere adgang til flyrejser, kongresser og arrangementer mere bredt.

Det er jo regulær tvang ad bagvejen.

Dahl kalder det for at “forfine og effektivisere” på sit helt særlige corona-nysprog.

Dahl er nok det længste væk, man kan komme fra et liberalt menneske. LA bliver nødt til at sende ham hen til sine venner i Socialdemokratiet. Ellers spærrer han for liberal og konservativ corona-kritik, ligesom han også gjorde det i foråret. Han lyder jo nærmest som Antorini på speed.

Spørgsmålet er: hvem mener det samme som Dahl? Ja, det gør i al fald Berlingske, som på lederplads har udtrykt lignende ideer, jf. afsnit 5 ovenfor. Og denne tilslutning til “vaccinepasset” blev i mere overordnet forstand bekræftet af en leder af chefredaktøren Tom Jensen, som var særdeles positiv stemt over for den aktuelle nedlukning.

Og hvem mener det samme som f.eks. vaccineforskeren Christene Stabell Benn, som kritiserer Dahl ovre på twitter, og som står på proportionalitetsprincippets og menneskerettighedernes side i sagen?

Henrik Dahls indlæg om vaccinepas, d. 17. december: https://www.berlingske.dk/kommentarer/henrik-dahl-der-er-ingen-tvivl-om-at-et-effektivt-vaccinepas-er-vejen

Berlingskes leder om vaccinepas: https://www.berlingske.dk/ledere/vaccinepas-er-en-vigtig-brik-i-genoplukningen

Tom Jensens leder om en aktuelle nedlukning, d. 17. december: https://www.berlingske.dk/ledere/det-er-ikke-restriktionerne-den-er-gal-med-men

 

14. d. 18. december: Indlagte af corona og af influenza

Der er pt ca. 500 coronaindlagte. Under influenzaen i 2017/18 var der i flere uger omkring 900, fortæller Berlingske i en fin artikel. Dengang var der en notits i avisen om, at der var travlt på Svendborg Sygehus.

Men hvorfor så denne panik? Jo, det er ikke primært pga. coronaen, men snarere pga af nedlukningen. En række af de centrale årsager, som nævnes i artiklen, er nemlig ikke knyttet til sygdommen men til den nedlukningsfilosofi, som omgærder sygdommen, f.eks. fremhæves følgende af den ene og den anden læge og ekspert:

1) Man laver vagtplaner ud fra fremtidsprognoser, som vi ved ofte er overdrevne, og som regel også endda meget overdrevne. Det så vi i foråret. Disse prognoser er drevet frem af SSI’s Nedlukningskurver, som er determineret af Nedlukningens ”ekstreme forsigtighed”.

2) Alt for mange patienter kommer på hospitalet. De er ikke særligt syge og skal blot ind til en hurtig afklaring. Det kunne være ordnet ved en praktiserende læge, men pga. af Nedlukningen kommer patienterne direkte på sygehuset og fylder op.

3) Personalet er trætte. Jo tak, det er alle, ikke mindst af Nedlukningen, som har tvunget hele befolkningen ud i søvnighed og omdannet hele samfundet til et træt hospital.

Så det, der skulle have været en almindelig travlhed, bliver nu pga. den “ekstrem forsigtighed” til en kunstigt oppustet hypertravlhed.

Til sidst siger professor Kjeld Møller Pedersen:

”Udviklingen er mere afdæmpet end i april, hvilket indikerer, at de tilfælde, der indlægges, ikke er så alvorlige, som dem, der blev indlagt i marts og april, og patienterne er heller ikke indlagt så længe, fordi man er blevet bedre til at behandle dem, ligesom gennemsnitsalderen for indlagte er faldet”.

Og om ”april” siger Møller Petersen: ”Der skal frigøres senge til covidpatienter – også selvom man i april langtfra brugte alle de senge, der var blevet frigjort”.

Berlingske refererer til et nyt notat, som Sundhedsstyrelsen har lavet om emnet. Det vedhæfter jeg også. Her kan man studere kurverne for indlagte og intensivbelægning i landets regioner.

Links:

Berlingskes artikel: https://www.berlingske.dk/…/derfor-er-hospitalerne…

Sundhedsstyrelsens notat om indlæggelser: https://www.sst.dk/…/Sygehuskapacitet-dashboard-uge-51…

Anmeldelse af Keld Skovmand & Lene Tanggaard: “Hvad vi taler om, når vi taler om at lære – syv lærestykker til skolen”

Jeg har lige læst, hvad der må være årets pædagogiske udgivelse. Det drejer sig om Keld Skovmands og Lene Tanggaards nye bog ”Hvad vi taler om, når vi taler om at lære – syv lærestykker til skolen”, Hans Reitzels Forlag.

1.

De to forfattere sad i Merete Riisagers såkaldte Rådgivningsgruppe vedr. Fælles Mål, hvor man med udgangspunkt i den såkaldte ”justering” af skolereformen foreslog en række dannelsesorienterede pejlemærker for skolen. Det er derfor helt basalt historisk interessant at læse om Skovmands og Tanggaards opfattelse af Rådgivningsgruppens betydning og indflydelse.

Deres overordnede konklusion er, at arbejdet i dag nærmest forties i de officielle kanaler til fordel for netop den læringsideologi, som Rådgivningsgruppen var et opgør med. Bogen har et par virkelig gode fund fra ministeriets hjemmeside og andre steder, der underbygger denne tese. Vi er altså tilbage ved skolereformens læringssyn, nu blot nødtørftigt semantisk ”justeret” til ”læringsorientering” i stedet for ”læringsmålstyring”, hvilket i pædagogisk forstand er det samme.

I den forbindelse bliver vi også lige mindet om hele stemningen i 2015, hvor vi fik de ministerielle læringsmålstyringsvejledninger, som blev udarbejdet i samarbejde med de nye identitetssøgende UC’er og det konkurrencestatsinficerede DPU. At især Skovmand kommer igennem disse øvelser stort set uden at nævne navne må have været en kraftanstrengelse.

2.

Skovmand og Tanggaard arbejder grundigt med betydningen af indhold og formål, og det myldrer frem med både teoretiske og praktiske ideer. Det er især Jean Laves ”situated learning” og Gert Biestas læringskritiske indsats, der gør arbejdet, men bagved summer Hannah Arendt, Grundtvig og en række avancerede reformpædagogiske og didaktiske anslag. F.eks. er der en meget positiv vurdering af læringsforståelsen i Den Blå Betænkning fra 1960 og af håndværkerelevers “fuskerier” rundt omkring på værkstederne.

3.

Der er også en virkelig interessant dobbeltverdens-teori, hvor ”at lære” og ”læring” bliver modsætninger. I den forbindelse opridses på s. 89 tre dybt interessante paradokser, f.eks: ”Med naturaliseringen af læringsbegrebet sker der en afnaturalisering af det at lære”, og ”ingen lærer kan lære nogen at lære, når der ikke længere skal læres noget”.

Mest fundamentalt angives det, at læringsideologien faktisk fratager et barn og et menneske dets evne til at lære. De kulturelle konsekvenser af den udvikling er katastrofale.

Så ”læring” er det modsatte af at ”lære noget”. Det er tale om fremragende filosofisk arbejde i disse passager.

Herefter arbejdes der hårdt med at genrejse læringsbegrebet med udgangspunkt i især Jean Laves teori. Det kommer der faktisk mange interessante tanker ud af.

Der er også en fin fortolkning af Halfdan Rasmussens digt “At lære er at ville befri sin ensomhed”, der emmer af post-besættelsens dannelsesånd med dets hyldest til “åndens kilde”, og forfatterne har en enestående evne til at finde ord med “lære” i, men som bryder med “læring”, f.eks. lærebroder, lærerig, lærepenge osv..

4.

Endelig vil jeg ikke undlade at nævne, at coronaen inddrages som et pædagogisk eksempel i forbindelse med udviklingen af en meget avanceret didaktisk teori, som de knytter til skolens formål (s. 188-189):

Forfatterne undersøger tre didaktiske principper under det, de kalder for ”åndsfrihedens didaktik”. De tre principper er ”undervisning som undersøgelsesfællesskab”, “spørgsmålsprincippet” og “fantasiprincippet”. I den sammenhæng skriver de følgende under ”fantasiprincippet”:

”Vi må altid have modet til at spørge os selv, på hvilke måder noget kunne være eller gøres anderledes. Denne spørgen må principielt være grænseløs. Eksempelvis må vi gå bag om forskellige matematiske måder at gengive coronakrisen på i diverse medier. Hvor meget fyldte coronadødeligheden i den samlede dødelighed i Danmark, dag for dag og uge for uge i marts, april og maj 2020? Hvorfor førte vi ikke daglig statistik over andre former for dødelighed i samme periode? Hvordan dækkede danske medier dødeligheden i forbindelse med influenzaepidemien vinteren 2017/18?”

I den type didaktiske arbejde skal læreren gøre sig selv ”metodisk uvidende”, som der står, muligvis inspireret af den franske filosof Jacques Rancières arbejde med ”den uvidende lærer”. Dermed gøres undersøgelsen til et fælles anliggende. Det svarer til Skovmands tidligere statement: “Genstanden er metoden” (tror jeg nok det lød). Det er svært at få armene ned.

Det er sandelig noget andet end den statsautoriserede coronapædagogik – den såkaldte “coronapaaskemaet.alinea.dk” -, som er læringsmålstyret på den store klinge, og som nærmest har karakter af indoktrinering efter min mening.

Tak for denne fine bog om skolens formål, indhold og undervisning, som vil lære børn at stille spørgsmål under åndsfrihedens og undervisningens fane. På den måde kan både de og vi lære noget, så dette “noget” hele tiden kan rumstere og vise sig i samfundet.

Svend Brinkmann har skrevet et lille forord, hvor han fortæller om, at “vi efterhånden har hørt om den lærende organisation til kvalmegrænsen”. Brinkmann deler forfatternes interesse for dannelse og kundskaber, og han slutter af med en virkelig fin lille refleksion, der sætter bogens arbejde med “læring” i relation til Ludwig Wittgensteins filosofiske arbejde med sprogets mening og meningsløshed.

Link til forlagets omtale: https://hansreitzel.dk/products/hvad-vi-taler-om-nar-vi-taler-om-at-lare-(i-bog)-i-bog-49609-9788702316667

Link til analyse af Sundhedsstyrelsens forståelse af pædagogik, inklusiv link til coronapaaskemaet.alina.dk: http://www.thomasaastruproemer.dk/to-biopolitiske-breve-til-skoler-og-foraeldre.html

Den store skolekommission 1919-23

Skolekommissionen 1919, også kaldet ”Den store skolekommission”, blev nedsat under den radikale undervisningsminister, teologen Søren Keiser Nielsen, som var undervisningsminister 1913-1920. Arbejdet blev videreført under Venstremanden, Jacob Appel, som blev undervisningsminister allerede fra foråret 2020 og i resten af perioden.

Appel var også forstander for Askov Højskole fra 1906-1928, og han havde også været undervisningsminister fra 1910-13. Han havde mange spændende ideer om forholdet mellem friskole og folkeskole, men dem lader jeg ligge her.

Den store skolekommission udarbejdede en række fuld færdige lovforslag med bemærkninger og høringsprocesser for alle skolens områder, og den fik effekt langt frem i tiden. Kommissionens rapport fra 1923 er på 606 tætskrevne sider; en præstation der ikke overgås frem til 1960, hvor den Blå Betænkning udkommer.

Reformpædagogen og socialdemokraten, Vilhelm Rasmussen, var med i kommissionen, hvor han var meget aktiv. Det var ham, som fik ”selvvirksomhed” med i Skolekommissionens centrale tekst, hvilket jeg viser lige om lidt. ”Selvvirksomhed” kom faktisk også med som selvstændig paragraf i 1937-loven, hvor §15 slet og ret lød sådan her:

“§ 15. I alle Klasser bør der lægges mest mulig Vægt paa Elevernes Opøvelse til Selvvirksomhed.”

I 1975 spadserede udtrykket direkte ind i skolens formålsparagraf, men røg ud igen i 1993. Rasmussen blev senere, fra 1924-1939, forstander for Danmarks Lærerhøjskole.

Thora Constantin Hansen, som var med til at udgive Maria Montessoris hovedværk ”Montessori Metoden” på dansk, holdt oplæg om Montessori-metoden for udvalget. Vilhelm Rasmussen var i øvrigt også formand for en dansk Montessori-forening i nogle år. Derudover sad der en masse lærere og lærerinder samt et par gårdejere etc..

På betænkningens s. 81 er der en række bemærkninger til lovforslaget om folkeskolen, hvor hele den moderne skoles problemstilling og baggrund ridses op. Her er tre citater under mine overskrifter og i moderne retskrivning:

 

1. Skolens egenart og suspension:

I bemærkningerne indleder kommissionen med at ophøje folkeskolens dannelsesmæssige betydning, som en både selvstændig og uafhængig pædagogisk form:

”Med hensyn til det grundsynspunkt, der skal præge nærværende lov, har der indenfor kommissionen været enighed om, at folkeskolen som den betydningsfuldeste af alle skoleformer skal have sit mål i sig selv og ikke behøve at indrette sig på, hvad den højere skole måtte fordre af den.”

Og umiddelbart efter understreges betydning af ”kundskabsfylde og åndelig udvikling”. Og igen betones skolens mål i sig selv:

”Folkeskolens opgave skal være at bibringe den danske ungdom en god opdragelse med den kundskabsfylde og åndelige udvikling, som må anses fornøden til, at den kan udfylde sin plads i livet, og målet for denne undervisning må sættes efter folkeskolens eget tarv uden hensyn til, hvad der vil behøves for at skabe en forbindelse mellem folkeskolen og eksamensskolen, således at det ikke skal være eksamensskolens krav, der skal være normgivende for, hvad folkeskolen skal nå.” (mine kursiveringer).

 

2. Fagene og didaktikken:

Dernæst kommer der en lang markering af fagenes og didaktikkens og klasens betydning. Det står lidt ufilosofisk, hvilket er en slags forvarsel om et senere læk. Det er også lidt underligt, at den københavnske skoleborgmester, den konservative Ernst Kaper, ikke deltager i Kommissionens arbejde. Kaper var didaktikkens mand og kom senere på kant med reformpædagogerne. Det kunne man måske have undgået, hvis de havde snakket lidt mere sammen, f.eks. i Skolekommissionen. Fagene kom på den måde til at mangle deres filosofi. Her er Kommissionens tekst:

”Der er dernæst enighed om, at det mål, som folkeskolen skal sætte sig, må være at bibringe sine elever, der er den langt overvejende del af landets børn, fyldige og solide kundskaber i de almindelige skolefag, der hidtil har fundet plads inden for folkeskolens læseplan, og at denne fagkreds ikke skal i væsentlig grad udvides, men at det betydningsfuldeste fremskridt, der skal tilstræbes ved nærværende lov, skal være det, at undervisningen gøres fyldigere og bedre inden for de således afstukne rammer, dels ved at foretage en udvidelse af undervisningstiden, dels ved at søge tilvejebragt en fyldigere klassedeling, og endelig ved at bidrage til en ændring i undervisningsformen, der kan muliggøre et bedre udbytte for børnene af skolens undervisning og en rigere udvikling af deres evner.” (mine kursiveringer)

 

3. Selvvirksomhed:

Dernæst kommer så den spirende reformpædagogiks centrale bidrag, nemlig ”selvvirksomhed”, som jeg omtalte ovenfor i forbindelse med omtalen af Vilhelm Rasmussens indflydelse i Kommissionen:

”Uden i så henseende at ville binde udviklingen til ganske bestemte baner har kommissionen ment i særlig grad at måtte henlede opmærksomheden på de rige frugter, som en opmuntring af barnets selvvirksomhed under skolearbejdet kan give, og den interesse for og kærlighed til skolen og dens virksomhed, som en veltilrettelagt undervisning, der tager barnets initiativ og arbejdsiver i sin tjeneste på rette måde, kan fremkalde, og man har derfor i det herhenhørende bestemmelser givet anvisning på, at undervisningen i størst mulig omfang bør bygge på barnets selvvirksomhed.” (s. 81)

Konklusion på punkt 1-3: Alt i alt en flot skoletænkning med dannelse, faglighed og selvvirksomhed.

 

4. Aktuel sammenhæng

Disse tre citater hænger sammen med vores eksisterende skolelovgivning. Afsnit 2 som skolens egenart svarer til hele meningssammenhængen, dvs. til skole- og kundskabssynet i den aktuelle formålsparagrafs stk. 1. Afsnit 2 om fagene svarer til skolelovens §5. Afsnit 3 om selvvirksomhed svarer til stk. 2.s tale om fantasi og handling, dvs. hele reformpædagogikken. Det aktuelle formåls stk. 3, der handler om demokrati og folkestyre, kom først for alvor til efter 1945. stk 3. nævner også “åndsfrihed”, som jeg synes ligger under afsnit 2’s temaer, og som strengt taget også burde stå i stk. 1 i dag.

 

5. Forhistoriske nedslag

Disse markeringer fik som tidligere nævnt stor betydning for strukturen i skolens formål i 1937 og frem til i dag, og de stod i en vis forbindelse til to tidligere dokumenter:

 

a)

Det Shtyrske cirkulære fra 1900. Dette Cirkulære var et forsøg på at forene den folkelige og den herbartianske tradition i samfundet med nye pædagogiske ideer, den såkaldte “anskuelsesundervisning”. Metodefriheden blev også knæsat her. Cirkulæret inspirerede senere den såkaldte 1941-bekendtgørelse, som blev genudgivet sammen med den Blå Betænkning i 1960, som en form for historisk-folkelig korrektion af 1960-betænkningens spændende men også indimellem lidt for rodløse og moderne ideer. Det var den radikale K. Helveg Petersen, der stod for dette 1960-arbejde, hvor den radikale Jørgen Jørgensen og socialdemokraten Julius Bomholt svævede over vandene.

 

b)

Per Fibæk Laursen trækker i en interessant artikel en tråd fra Det radikale venstres program fra partiets stiftelse i 1905. Programmet understreger åndsfrihed, helhedsskole og folkeoplysning, og Fibæk trækker, via Skolekommissionens arbejde, denne tredeling helt frem til i dag. Det radikale program har da også et udførligt afsnit om skole- og kulturpolitik, der lyder sådan her:

”Ved Statens Virksomhed for Folkeoplysning og Aandsliv sættes som Maal at give alle lige Adgang til Kundskab og gøre alle delagtige i vor Kultur. Det tilstræbes at bevare og udvikle den nationale Samfølelse med vore Landsmænd udenfor Danmark.

Aandslivets Frihed anerkendes paa ethvert Omraade.

De bestaaende Rester af Censur afskaffes.

I den offentlige Skole tilstræbes Enhedsskolen. En virkelig Undervisningsreform i Folkeskolen gennemføres.

Skolen unddrages det gejstlige Tilsyn. Folkeskolens Lærere løses fra deres tvungne Forhold til Kirken. Det er Forældrene tilladt at fritage deres Børn for Religionsundervisningen. Naar Læreren ønsker det, fritages han for Religionsundervisningen. Den fornødne Tid til Religionsundervisning gives. Vejledende Tillidsmænd udgaaede fra Skolens egen Kreds indføres. Forældrenes Indflydelse paa Skolen udvides. Frie Skoler kan støttes af det offentlige, naar de staar Maal med den offentlige Skole og ikke skønnes at fremme Klasseinteresser.

Ved den videregaaende Udvikling af Valgmenighedernes Frihed og Menighedernes Selvstyre muliggøres Overgangen til et frit Menighedsliv uden Statens Indblanding. Rigsdagens Lovgivningsmyndighed paa det kirkelige Omraade opretholdes.”

 

5. Andre iagttagelser:

a) Skolekommissionen foreslog også en løsere binding mellem kristendom og pædagogik. Dette syn tilsluttede Det Grundtvigske Konvent sig helt ubetinget i foreningens høringssvar. Konventet udtalte, at kristendomsundervisningen skulle være frivillig, og at man på seminarierne kun underviser i faget i såkaldte ”frie timer” (s. 149). Det var åndsfrihed i arbejde.

b) På s. 110 kan man læse om et mindretals, herunder Vilhelm Rasmussens, fine vision om børnehaver og såkaldte ”fritidsværksteder”, som skulle være en del af en samlet skoletænkning. Disse ideer fik for alvor fik effekt efter 1945, hvor disse tanker blev forstærket af den såkaldte Emdrup-plan.

(jeg udbygger denne tekst løbende)

Referencer:

Skolekommisssionen (1923). Betænkning med lovforslag afgivet af skolekommissionen i henhold til lov nr. 77 af 21. februar 1919, København: J.H. Schultz.

Gjerløvv, A.K. mfl. (2015). Dansk Skolehistorie – Da skolen blev sin egen, 1920-1970, bd. 4, Aarhus Universitetsforlag.

Det radikale venstre (1905). Odense-programmet, https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/det-radikale-venstres-partiprogram-1905/

Laursen, P.F. (2005). ”Åndsfrihed og folkelig oplysning – det Radikale Venstres uddannelsespolitik”, i Pedersen, S. & Lidegaard, B.: B – radikalt, 1905-2005, København: Gyldendal.

Det shtyrske cirkulære (1900): https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/cirkulaere-om-undervisningsplaner-for-de-offentlige-folkeskoler-sthyrske-cirkulaere-6-april-1900/