Bøger

Her er en oversigt over bøger, som jeg selv har skrevet, eller som er redigeret i samarbejde med andre. Under hver udgivelse er der en liste med omtaler, aktiviteter og anmeldelser.

 

Rømer, T.A. (2024). Universitetet og dets fjender – livet på Aarhus Universitet og DPU, Aarhus: Klim. Rømer, T.A. (2024). https://klim.dk/bog/universitetet-og-dets-fjender/

Anmeldelse i Jyllands-Posten ved lektor Michael Busch, d. 13. april 2024 (fire ud af seks stjerner). https://jyllands-posten.dk/kultur/litteratur/ECE16860465/saa-fik-jeg-en-paa-kassen-saa-jeg-kun-kunne-se-vinterstoevler-og-spildt-remoulade-det-var-skoent-lidt-ligesom-at-kaempe-imod-uretfaerdige-fyringer/

Anmeldelse i Science Report ved Rasmus Stochflet, d. 8. marts 2024. https://sciencereport.dk/kultur/den-humanistiske-elendighed-en-anmeldelse-af-universitetet-og-dets-fjender-om-livet-paa-aarhus-universitet-og-dpu/

Anmeldelse i POV-International ved Freja Cæcilie Petri Bondgaard, d. 3. marts 2024. https://pov.international/et-opraab-om-mere-rum-for-sandhedssoegen-og-dannelse-paa-landets-universiteter/

Kronik i Jyllands-Posten, d. 7. marts 2024. ”Universiteter har mistet deres kerneværdier til fordel for strategier og teknokrati”. https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE16901672/universiteter-har-mistet-deres-kernevaerdier-til-fordel-for-strategier-og-teknokrati/

Interview til Ræson, d. 1. marts 2024. https://www.raeson.dk/2024/thomas-aastrup-roemer-i-bogaktuel-vi-har-brug-for-en-akademisk-republik/

Interview til “Alis fædreland”, Radio 24syv, d. 27. februar 2024. https://24syv.dk/episode/hvem-er-universiteternes-fjende

Annoncering af bogreception, d. 20. februar 2024. https://www.taenketankenprospekt.dk/2023/12/04/20-2-bogreception-universitetet-og-dets-fjender/

Interview til Berlingske, d. 2. februar 2024. https://www.berlingske.dk/debatinterview/forfatter-i-haard-anklage-de-borgerlige-er-blevet-fjender-af

Interview til “Blåt bælte”, Radio 24syv, d. 9. januar 2024. https://24syv.dk/episode/det-er-en-pligt-at-bryde-koranloven-og-universitets-fjender

 


Rømer, T.A. (2023). I skolereformens kølvand – kritik, justering og forstærkning, Munkebo: Forlaget Fjordager.

Bogen fremhæves som en af årets bøger i Folkeskolen.dk, december 2023.  https://issuu.com/folkeskolen/docs/folkeskolen_nr._20_2023

Lærke Grandjean omtaler bogen til Folkeskolen.dk, d. 1. maj 2023. https://blog.folkeskolen.dk/blog-laerke-grandjeans-blog-paedagogik/i-skolereformens-kolvand-kritik-justering-og-forstaerkning-af-thomas-aastrup-romer/4713288

Jens Raahauge anmelder bogen til Folkeskolen.dk, d. 1. maj 2023. https://www.folkeskolen.dk/folkeskolereform-malstyring-paedagogik/skolen-traenger-til-en-kaerlig-and/4709468. Og i en kortere version på Sophia.dk, d. 17. maj: https://www.sophia.nu/2023/05/17/skolen-traenger-til-en-kaerlig-and/

Lærer Mark Jewkes omtaler bogen på Facebook, d. 6. juni 2023. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0HsMtipaoXfrvSd9A1ywAJnG1NKbJKUTzBTgNBZetG12xNZqbYhaDbMvdn7SPrwaJl&id=837549480

Lone Nørgaard anmelder bogen til Indblik.dk, d. 9. juni 2023. https://indblik.dk/skolereformen-2014-var-stort-taenkt-men-viste-sig-at-vaere-en-kolos-paa-lerfoedder-og-ren-ideologi/

 


Rømer ,T.A. (2022). Skolens formål – dannelse, splittelse og uniformativering, Aarhus. Klim.

Omtaler og anmeldelser:

Egon Clausen, Jens Raahuage og Georg Metz drøfter bogen i Den2Radio, d. 24. december 2022. https://den2radio.dk/udsendelser/ronkedorerne-december-2022/

Lektor Hans Dorf anmelder for tidsskriftet Unge Pædagoger, nr. 3, 2022, s. 105-112. http://www.thomasaastruproemer.dk/wp-content/uploads/2023/05/Anmeldelse-Unge-Paedagoger.pdf

Lærer og redaktør Erik Schmidt anmelder bogen til Lærerbladet, nr. 3, s. 23: https://www.odenselaererforening.dk/media/15401039/laererbladet-0322.pdf

Lektørvurdering til Bibliotek.dk af Henrik Munch Jørgensen: “Det er en yderst gennemarbejdet og velovervejet udgivelse, som kommer godt i dybden med sine analyser og tolkninger. En både vedkommende, tankevækkende, omfattende og relevant udgivelse for alle med engagement i skoleverdenen. Er absolut værd at læse i sin helhed.”

Rektor og dr. pæd., Alexander von Oettingen, omtaler bogen i fire Facebook-opslag, d. 1.-11. september 2022:

Lærer Lærke Grandjean omtaler bogen på Folkeskolen.dk, d. 26. august: https://blog.folkeskolen.dk/blog-laerke-grandjeans-blog-paedagogik/thomas-romer-curriculum-centreret-undervisning-danner/4671899

Lektor ved pædagoguddannelsen på VIA-UC, Niels Jakob Pasgaard, anmelder bogen på hhv. Facebook og LinkedIn, d. 31. juli 2022:

– Facebook: https://www.facebook.com/nj.pasgaard/posts/pfbid02VYPuKZtzmdwZaZggFzHDf9UBAhKKkac47kPfBxCHzzEFeZSQcNYM2DVyz4zc1S62l/.

– Linkedin: https://www.linkedin.com/pulse/boganbefaling-thomas-aastrup-r%C3%B8mer-skolens-form%C3%A5l-pasgaard/?originalSubdomain=dk

Ove Christensen anmelder for Folkeskolen.dk, d. 17. maj: https://www.folkeskolen.dk/formalets-forfaldshistorie/4634208

Interview til Folkeskolen.dk i anledning af bogen, d. 23. maj: https://www.folkeskolen.dk/formalsparagraffen-forskning-malstyring/forsker-vil-redde-formalsparagraffen-i-ny-bog/4634962

 

——————————————————————————————————————-

Brinkmann, S. & Rømer, T.A. & Tanggaard, L. (red.) (2021). Sidste chance – perspektiver på dannelse, Aarhus: Klim.

Omtaler og anmeldelser:

Lektor Peter H. Frostholm anmelder for Tidsskrift for Professionsstudier, nr. 34, 2022. https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/134064

Lektørvurdering til bibliotek.dk af Grethe Lorentzen: “For alle 16 bidragydere (filosoffer, teoretikere, pædagogiske forskere, en skolelærer og en romanforfatter), er dannelse/den tabte dannelse en hjertesag, og der er væsentlige input til en fortsat diskussion af, og debat om dannelsesbegrebet. Abstraktionsniveauet er i nogle kapitler højt, mens andre er letlæste”

Lektor Jeppe Wolff Eilskov anmelder for www.lektionen.dk, d. 26. marts 2022: https://www.lektionen.dk/blog/26/3/2022/c6un9o7j2n7n9xtng4axdtoad4gheq

Redaktør Erik Schmidt anmelder for Odenses Lærerforenings “Lærerbladet”, marts 2022, s. 23: https://www.odenselaererforening.dk/media/15063779/laererbladet-01-marts-2022-til-screen.pdf

Formanden for Efterskoleforeningen, Torben Vind Rasmussen, anmelder for Dansk Folkeoplysnings Samråd, d. 27. januar, 2022: https://dfs.dk/nyheder/nyheder/et-misbrugt-begreb-med-risiko-for-at-forsvinde/

Lektor Ove Christensen anmelder for Kulturkapellet, d. 6. januar, 2022: https://www.kulturkapellet.dk/sagprosaanmeldelse.php?id=915

Mikkel Nordvig anmelder for Folkeskolen.dk, d. 14. december, 2021: https://www.folkeskolen.dk/1884498/sidste-chance—hvis-vi-er-heldige-

Konsulent Birgitte Barkholt anmelder bogen for Danske Kommuner, d. 9. december 2021: http://www.danskekommuner.dk/Boganmeldelser/2021/Rescue-911/

Teologen Marie Høgh anmelder bogen i Jyllands-posten, d. 27. november, 2021: https://finans.dk/weekend/ECE13495585/anmeldelse-af-sidste-chance-nye-perspektiver-paa-dannelse-hjerteblodet-flyder-lixtallet-er-hoejt-og-arbejdet-er-serioest/?ctxref=ext

Lektor ved læreruddannelsen, Bodil Christensen, omtaler bogen på folkeskolen.dk, d. 16. november, 2021: https://www.folkeskolen.dk/1882646/kravl-ud-af-vinduet–og-bliv-til-det-bedste-i-dig-selv

 


Rømer, T.A. (2021). Den store nedlukning – dagbog fra biostatens første år, København: U Press.

Omtaler og anmeldelser:

Lektørvurdering til Bibliotek.dk af Kent Skov Andersen. https://bibliotek.dk/anmeldelse/den-store-nedlukning/work-of:870970-basis:62553359/870976-anmeld:133944052:

Lektørens overordnet konklusion: “Vægtig og saglig kritisk analyse af corona-nedlukningen i Danmark. For interesserede i det demokratiske samfunds indretning, når det er under pres.”
Uddrag af lektørens vurdering:
“TAR argumenterer indgående og plausibelt for, at regeringen med indførelse af særloven om nedlukning brød grundlovens centrale bestemmelser, der jo står over al anden lovgivning, og han inddrager andre jurister i sin diskurs. Som han konkluderer, “I demokratiet tæller loven og pædagogikken. I biostaten tæller matematikken og statistikken”. Med en dyb og saglig argumentation placerer bogen sig langt fra fake news og sølvpapirshatte.”

Jens Raahauge anmelder i Folkeskolen.dk, d. 31. marts, 2022. https://www.folkeskolen.dk/corona-dannelse-skolepolitik/jamen/4625940

Bogreception i CEPOS’ lokaler i København, d. 22. september, 2021. Man kan læse mit oplæg og se videooptagelse fra hele arrangementet i dette indlæg fra d. 24. september: http://www.thomasaastruproemer.dk/oplaeg-til-arrangement-ifm-udgivelse-af-bogen-den-store-nedlukning.html.

Podcast med Martin Ågerup, CEPOS, d. 21. september, 2021: https://samfundstanker.captivate.fm/episode/thomas-aastrup-romer

 

——————————————————————————————————————–

Rømer, T.A. (2019). FAQ om dannelse, København: Hans Reitzel.

Anmeldelser/omtaler:

Bodil Christensen: “FAQ om dannelse“, i Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr. 4, 2019

Ove Christensen: “I strid og samstemmighed“, Kulturkapellet, 2019 d. 27. juni, 2019

Alice Buchhave Nørlem: “Hjerteblod i kompliceret kredsløb“, Folkeskolen.dk, d. 15. maj 2019.

Svend Brinkmann: “Dannelse som kulturens hjerte“, Politiken, d. 12. maj. 2019.

Mikael Busch: “Klog men lidt indforstået bog om dannelse“, Jyllandsposten, d. 29. april (papirudgaven d. 5. maj), 2019.

Ceclie Hjorth Pedersen, lektørudtalelse for bibliotekerne. Konklusion: “Interessant guide til dannelsesbegrebet, der kommer godt omkring emnet. Brugbar til opgaveskrivning”

Svend Brinkmann anmelder bogen på Facebook, d. 1. maj.

 

———————————————————————————————————-

Rømer, T.A. (2017). Ballade i pædagogikkens forsamlingshusMunkebo: Forlaget Fjordager.

Anmeldelser:

Alexander Carnera: “Da Pedagogikken forsvant“, anmeldelse i Ny Tid (norsk tidsskrift), d. 5. april 2018 (fuld tekst)

Anne-Marie Vestergaard: “Farvel til en skole og dannelsestradition“, anmeldelse i Information, d. 16. december 2018.

Thorkild Thejsen: “Thomas Rømers virkelige tekst“, anmeldelse i Folkeskolen.dk, 2018.

 


Rømer, T.A. & Tanggaard, L. & Brinkmann, S. (2017) (red.). Uren pædagogik 3, Aarhus: Klim.

Anmeldelser og omtaler:

Niels Rosendal Jensen anmelder Uren Pædagogik 3: “Så er leerne hvæsset“, Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr. 2, 2018.

Gunnar Green anmelder Uren Pædagogik 3: “Vi strides stadig“, Folkeskolen.dk, d.21. december 2017.

Steen Nepper Larsen anmelder Uren Pædagogik 3: “Pædagogik: Sagen i centrum, men hvilken….?“, Information, d. 25. november 2017.

Kai Pedersen anmelder Uren Pædagogik 3 i AKTbladet, nr. 174, s.28-31, anmeldelsen findes ikke on-line (Pedersen giver topkarakter).

Esben Christensen: “Brinkmann, Tanggard og Rømer vil give folkeskolen ‘pædagogisk ilt’“, www.folkeskolen.dk, d. 16. august, 2017. (interview med redaktørerne).


Rømer, T.A. (2016). Færgen, Forlaget Fjordager (skønlitteratur).

Anmeldelser:

Mikael Busch: “Den menneskelige faktor”. Anmeldelse af “Færgen“, Jyllandsposten, d. 6. februar. 2016. (se også låst link til JP).

 


Rømer, T.A. (2015). Pædagogiske landskaber – 232 indre drys, Munkebo: Forlaget Fjordager.

Anmeldelser:

Heidi Lykke Nissen: “En utrolig rodebunke”. Anmeldelse af “Pædagogiske landskaber – 232 indre drys“, Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr. 1, 2016, s. 86-87.

Jens Raahauge: “Souvenir eller psoriasis”. Anmeldelse af “Pædagogiske landskaber – 232 indre drys”, på www.folkeskolen.dk, d. 9. oktober 2015. https://www.folkeskolen.dk/skolepolitik-skolepolitik-christiansborg/souvenir-eller-psoriasis/1870778

Jens Raahauge: Anmeldelse af “Pædagogiske landskaber – 232 indre drys“, i Ronkedorerne på Den2Radio (i dialog med Egon Clausen og Georg Metz).

 


Rømer, T. A. (2015). Pædagogikkens to verdener, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Anmeldelser:

Mads Rangvid: “Et monstrøst forsvar for skolen”. Anmeldelse af “Pædagogikkens to verdener“, Filosofiske anmeldelser, nr. 4, 2016, Dansk Filosofisk Selskab,

Bodil Christensen: “Tværingens kritiske spørgsmål”. Anmeldelse af “Pædagogikkens to verdener“, Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr. 1, 2016, s. 90-91,

Laura Lundager Jensen: “Dannelsestanker og personangreb”, Anmeldelse af Pædagogikkens to verdener“, Dansk Kirketidende, d. 11. januar 2016 (her kopieret fra infomedia).

Steen Nepper Larsen: “Modtænkende og herligt utidsvarende”. Anmeldelse af “Pædagogikkens to verdener“, Information, d. 26. september 2015.

Helle Bjerresgaard: “Poetisk polemik”. Anmeldelse af “Pædagogikkens to verdener“, på www.folkeskolen.dk, d. 16. september 2015.

Johannes Adamsen: Anmeldelse af “Pædagogikkens to verdener“, i Studier i Pædagogisk filosofi, 2015, nr. 1, s. 95-96.

Uddrag af de to fagfællebedømmelser kan tilgås i dette Facebook-link: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02uzhjTuxbWvBpqAeevKRmzfa4B4vN2js7MpmiPCjtVkKcBoYpB9MzzmyMA6z6NouRl&id=837549480


Tanggaard, L. & Rømer, T.A. & Brinkmann, S. (2014). Uren pædagogik 2, Århus: Klim.

Uren Pædagogik 2

Anmeldelser:

Niels Rosendal jensen: Anmeldelse af “Uren pædagogik 2” i Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr. 1, 2015, s. 101-102.

Lone Nørgaard: Anmeldelse af “Uren pædagogik 2” i Jyllandsposten, d. 11. august, 2014.

Jonas Møller: Anmeldelse af “Uren pædagogik 2” i Højskolebladet, juli, 2014, s. 18-19.

Lærke Grandjean: Anmeldelse af “Uren pædagogik 2” i Uddannelsesbladet, nr. 7-8, 2014, s. 31

Henrik Munch-Jørgensen: Lektørudtalelse for  “Uren pædagogik 2“, Dansk Bibliotekscentral. Konklusion: “Denne artikelsamling rammer godt ned i den pædagogiske debat, som er på sit kogepunkt i disse år, hvor grundskolen står overfor den nok største omvæltning nogensinde. Det er interessant og tankevækkende læsning for både de pædagogiske udøvere og de skolepolitiske beslutningstagere. Der er stof til megen overvejelse og debat”.

Per Vafai-Blom: Anmeldelse af “Uren pædagogik 2” i Ungdomsskolen, nr. 4. 2014, s. 12.

Gunnar Green: Anmeldelse af “Uren pædagogik 2” på www.folkeskolen.dk, d. 10. juni 2014.

 


Rømer, T. A. (2013). Krisen i dansk pædagogik, Munkebo: Forlaget Fjordager.

Krisenidanskpædagogik

Anmeldelser:

Thomas Szulevicz: Anmeldelse af “Krisen i dansk pædagogik“, i Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr. 4, 2013.

Finn Held: Anmeldelse af “Krisen i dansk pædagogik” i Magisterbladet, nr.12 (s.19), 2013.

Egon Clausen: Anmeldelse af “Krisen i dansk pædagogik” i Højskolebladet, juni 2013.

Lærke Grandjean: Anmeldelse af “Krisen i dansk pædagogik” i Uddannelsesbladet, december 2013, s. 44.

Torben Nørregaard Rasmussen: Anmeldelse af “Krisen i dansk pædagogik” på folkeskolen.dk, juni 2013.

Mikael Jalving: Anmeldelse af “Krisen i dansk pædagogik” på sin blog på Jyllandsposten, maj 2013.

Egon Clausen og Jens Raahauge diskuterer “Krisen i dansk pædagogik” i programmet “ronkedorerne” på Den2Radio, maj 2013.

Michael Milo Jørgensen: Anmeldelse af “Krisen i dansk pædagogik” i LFS-nyt, nr. 5, april 2014.

Jytte Bræmer: Lektørudtalelse for DBC af “Krisen i dansk pædagogik“, juni 2013.

 


Rømer, T. A. & Tanggaard, L. & Brinkmann, S. (2011). Uren pædagogik, Århus: Klim.

urenpædagogik

Anmeldelser:

Jørgen Gleerup: Anmeldelse af “Uren pædagogik, i Studier i Pædagogisk Filosofi, vol. 2, nr.1, 2013.

Gunnar Green: Anmeldelse af “Uren pædagogik” i Folkeskolen, d.15. august 2011.

Christina Mohr Jensen anmelder i Kulturkapellet, d. 2. agust 2011. https://www.kulturkapellet.dk/sagprosaanmeldelse.php?id=339

Ib Jørgensen: Anmeldelse af “Uren pædagogik” i Uglen, nr. 1, 2012.

Stefan Hermann: Anmeldelse af “Uren pædagogik” i Information, d. 29. oktober 2011.

Thorstein Balle: Anmeldelse af “Uren pædagogik”, i Dansk Kirketidende, vol. 164, nr.1, 2012.

Bodil Christensen: “Anmeldelse af “Uren pædagogik” i Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr. 1, 2012.

Stig F. Jørgensen: Anmeldelse af “Uren pædagogik” i Gymnasieskolen.

Poul Aarøe Pedersen: Anmeldelse af “Uren pædagogik”, i Politiken, d. 25. juni 2011.

Egon Clausen: Anmeldelse af “Uren pædagogik“, i Højskolebladet, september 2011.

Lærke Grandjean: Anmeldelse af “Uren Pædagogik“, i Uddannelsesbladet, nr. 9, 2011, s.35.

Jytte Bræmer har lavet lektørudtalelsen for bibliotekerne.

 


Rømer, T. A. (2010). Uddannelse i spænding, Århus: Klim.

Uddannelseispænding

Anmeldelser:

Steen Nepper Larsen: Anmeldelse af “Uddannelse i spænding“, Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr. 2, 2011, s. 94-95.

Stig F. Sørensen: Anmeldelse af “Uddannelse i spænding”, Gymnasieskolen, s. 45. https://www.gl.org/OmGL/Gymnasieskolen/Gymnasieskolen_2011_16.pdf

Lone Nørgaard: Anmeldelse af “Uddannelse i spænding”, Jyllandsposten, 15.november 2011. https://jyllands-posten.dk/kultur/litteratur/ECE4422978/thomas-aastrup-roemer-uddannelse-i-spaending/

Louise Nabe-Nielsen: Anmeldelse af “Uddannelse i spænding“, Folkeskolen, 6. april 2011.

Lone Marie Pedersen, Socialpædagogen, d. 10. december 2010.  https://socialpaedagogen.sl.dk/arkiv/2010/bogomtale-uddannelse-i-spaending/

Hilmar Laursen: Anmeldelse af “Uddannelse i spænding“, www.peadagogikogdidaktik.wordpress.com, januar 2012.

Lektørvurdering til bibliotekerne af Annemette Schönberg Johnsen: Lektørudtalelse af “Uddannelse i spænding“. Vurderingens konklusion: “Provokerende, nytænkende filosofisk-pædagogisk tilgang til begreberne læring og uddannelse af prisbelønnet, kontroversiel DPU-lektor. Akademisk diskussion, der udfordrer traditionelle tilgange og foreslår alternative veje for fremtidens lærere. Spændende, inspirerende og energisk debatbog for fagfolk”.

 


Rømer, T. A. (2005). At lære noget i en verden uden gelænder, København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag (i dag: Aarhus Universitetsforlag).

Atlærenogetienverdenudengelænder

Anmeldelser:

Svend Brinkmann: Anmeldelse af “At lære noget i en verden uden gelænder“, Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr. 2, 2006, s. 95-96.

 


Rømer, T. A. (2003). Læring og evaluering i nyere uddannelsesteori, Ålborg Universitet: Institut for Læring, Ph.d. afhandling (292 sider). Vejledere (i nævnte rækkefølge): Hanne Kathrine Krogstrup, Peer Mylov og Erik Laursen.

 


Rømer, T. A. (1993). Videnskab og værdier – fra et værdirelativistisk til et post-empiristisk værdibegreb, specialeafhandling ved Aarhus Universitet: Institut for Statskundskab (159 sider). Vejleder: Jørn Loftager.

Kapitel 1: Indledning (+ indholdsfortegnelse): http://www.thomasaastruproemer.dk/wp-content/uploads/2021/10/speciale-forside-indledning-kap.-1.pdf

Kapitel 2: Værdibegrebet hos den værdirelativistiske tradition: http://www.thomasaastruproemer.dk/wp-content/uploads/2021/10/speciale-kapitel-2.pdf

Kapitel 3: Kritikken af værdibegrebet hos den værdirelativistiske tradition: http://www.thomasaastruproemer.dk/wp-content/uploads/2021/10/speciale-kapitel-3.pdf

Kapitel 4: Det post-empiristiske værdibegreb: http://www.thomasaastruproemer.dk/wp-content/uploads/2021/10/speciale-kapitel-4.pdf

Kapitel 5: Konklusion og perspektiver + Litteraturliste: http://www.thomasaastruproemer.dk/wp-content/uploads/2021/10/speciale-kapitel-5-konklusion-litteraturliste.pdf