Byrettens afgørelse i Agedrup-sagen, del 3: En skoleleder med ”negativ holdninger og synspunkter”, der ”pisker en negativ stemning op”.

Hermed tredje del af en refleksion over Mohamed Bibis sejr over Erik Schmidt i byretten. Refleksionen vedrører, hvem der lever mest op til en skoleleders lovmæssige pligt? Bibi eller Schmidt?

 

A. Mohamed Bibis pligtforsømmelse

Mohammed Bibi er leder af folkeskolen i Agedrup. Og hvad er en skoleleders opgave ifølge skolens lov? Lederens opgave er beskrevet i §2 under lovens kapitel 1, og dette kapitel hedder slet og ret: ”Folkeskolens formål”. Jeg forudsætter, at folk er bekendt med §1 i kapitel 1, så her kommer det relevante uddrag af §2:

”§2 Stk. 2. Den enkelte skoles leder har inden for rammerne af lovgivningen og kommunalbestyrelsens og skolebestyrelsens beslutninger ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål, jf. § 1, og fastlægger undervisningens organisering og tilrettelæggelse.

Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål” (mine fremhævninger).

Bibi er altså sammen med skolens lærere, forældre og elever forpligtet på at grunde skoles praksis i skolens formål. Det står to gange. Både i stk. 2 og stk. 3. Dertil kommer §10 og §18, som knytter formålet sammen med fagene og undervisningen.

Men Bibis fattige vision om økonomisk optimering og læringsmaksimering fra ”det britiske imperium”, som jeg har omtalt i en tidligere blog, har intet med skolens formål at gøre. Bibis vision bestod først af et kort og teknisk “læringsmaksimering”, men da Bibi blev spurgt til dannelsesbegrebet af sine lærere, så tilføjede han lige “dannelsesmaksimering”. How low can you go? (se link nedenfor til skolens aktuelle “vision”, som enhver lærer har pligt til at opponere imod efter min mening).

Ordene fra folkeskolens formålsparagraf er totalt fraværende i både ånd og bogstav. Den eneste gang, Bibi mig bekendt nævner formålet, er i sin forklaring til retten, hvor han ligefrem fortæller, at han vil ”gå videre end formålet”!

Bibis ”vision” er dermed en afvisning af hans pligt ifølge §2. Og det er denne afvisning af loven, som sætter følelserne i kog, ja, som “pisker en negativ stemning på” for nu at blive i Bibis fattige sprog.

Dermed demonstrerer Bibi stærkt “negative holdninger og synspunkter”, og han “pisker en negativ stemning op”, dvs. selvsamme unoder, som han beskylder Schmidt for. For hvilken lærer vil tvinges til at arbejde i en skole, som står i den mest primitive modsætning til loven?

 

B. Erik Schmidts pligtopfyldelse

Derimod repræsenterer Schmidt og lærergruppen netop formålets indhold og lovens ånd. I rettens tekst kan man læse, at lærerne spørger engageret ind både til dannelse, til fagene og til skolens tradition og liv. Og Schmidt er endda blandt landets mest aktive lærere i den nationale pædagogiske debat, hvorfor han har en særlig pligt til at hæve stemmen, når loven trues af den dybeste mangel på faglighed. Ja, Schmidt er nærmest en form for personificering af skolens formål, og hans arbejde kan samle alle fra højre og venstre, undtagen læringsteknokraterne naturligvis.

Men i Odense byret kaldes Schmidts årelange arbejde med skolens formål og tradition for ”forandringsresistens” af den lokale dommer, som dermed støtter Bibis oppiskeri og negativitet.

 

C. Konklusion

På en måde er det Schmidt, der er skolens leder. Det er Schmidt, der arbejder efter §2. Bibi arbejder for Singapore eller Kina eller noget helt tredje, som han lige har fundet på sammen med KL, som har sanktioneret advarslen.

Noget andet er – for nu at tage den stakkels Bibi lidt i forsvar – at §2 er en splittet paragraf, som stiller alle skoleledere i en svær situation. Splittelsen skyldes, at skolereformen fra 2013 faktisk som sådan er imod skolens formål. Derfor bærer Bibi ikke ansvaret helt alene, men deler det med med KL, ministeriet og dele af forligskredsen. Men det er kun en forklaring og ikke en undskyldning.

Min “venlige forklaring” har som konsekvens, at Bibis ageren reduceres til “adfærd” frem for “handling”. Derimod er det handlingen, der er Schmidts gebet. Og “handling”, det er et ord fra skolens formål §1, stk.2.

Bibi bærer derfor et fuldt ansvar for at piske en negativ stemning op med sin negative adfærd over for landets pædagogiske formål og egentlige ledere.

 

Links:

Folkeskoleloven

Agedrup Skoles “vision”.

 

Tidligere indlæg om byretssagen:

Del 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/byrettens-afgoerelse-agedrup-sagen-1-mohammed-bibis-opgoer-skolens-lov.html

Del 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/byrettens-afgoerelse-agedrup-sagen-del-2-dommerens-fortolkning-bibis-opgoer-skolens-lov.html

Alle indlæg i sagen: http://www.thomasaastruproemer.dk/erik-schmidt

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.