Smittede tanker 63, d. 24. september

1. Slavoj Zizeks bog ”Pandemi – Covid19 ryster verden”

Den slovenske filosof Slavoj Zizek er venstrefløjens stærkeste fortaler for den globale corona-politik. Hans pamflet om emnet, ”Pandemi – Covid19 ryster verden”, er netop fint oversat til dansk på Politisk Revy. Teksten viser en venstrefløj i total demokratisk opløsning, men giver også en ide om den horisont, som vores hjemlige venstrefløj arbejder under.

I det følgende gennemgår jeg bogen i to noter.

 

A. Kapitel 1-6: Mundbind er en ”velkommen anonymitet”

Zizek ser meget positivt på coronaen. Den vil bidrage til at afvikle kapitalismen og til at skabe en stærk global solidaritet i en ny verdensorganisationsform. Han mener, at der er tale om ”kommunisme”, og han nævner flere gange Mao positivt. Det hele ender som en slags neo-maoistisk organisationsvælde i globaliserede gevandter. Dvs. total gift for det liberale demokrati.

Men Zizek mener alligevel, at han redder frihedsværdierne. Han giver dog ingen bud på den nærmere karakter af dette paradoks (s.45).

Alle er ”i samme båd” og skal nu ”finde en løsning” (s39). som det bureaukratisk hedder. Vi skal også have en ”global sygesikring”. Det lyder som om, at WHO skal stå for det (s.40).

Zizek ser masker og mundbind som ”en velkommen anonymitet og befrielse fra det sociale anerkendelsespres” (s. 53). Der er ingen kritiske bemærkninger. Han lyder, ligesom Pernille Skipper og Mette Frederiksen ser ud.

Zizek drømmer også om at besøge Wuhan i februar, hvor der skulle herske en ”melankolsk skønhed”.

Han mener, at coronaen implicerer et ”frigørelsesperspektiv”, som er en del af en ”stærkere åndelige intimitet” (s.52). Der er tale om en ”helsebringende virus” (s. 37), som vil give os en nye ”afslappet tid”, en slags filosofisk skole, hvor vi gør op med ”forbrugeristiske tanker” (s. 54). Briterne vil f.eks. i deres version af den ”afslappede tid” lære at føle skam over Brexit. Så når alle er færdige med deres “afslapning” bag de”frigørende” mundbind, så ender de med at blive enige med Zizek. Det er latterligt.

I samme ånd ser Zizek frem til, at man slipper af med forlystelsesparker, biler og krydstogtskibe. Og “listen kan gøres meget længere”, annoncerer han (s.45). Festlig fætter! Vi går ikke rundt på vitalismens marker. Alt hvad der bonner ud i dødens profylakse er godt.

Det er en puritansk verdensorganisationskommunisme.

Freud og Lacan aktiveres som forsvarere for en ny form for hæmmet ”nydelse”, og mennesket anskues som ”invaderende marsboere” (s. 53+18).

Jeg har desuden noteret en meget antipædagogisk betragtning, som Zizek kommer med. Zizek opfatter børnehavepædagogens arbejde med omsorg som en del af det kapitalistiske samfunds udmatningproces, som lægger ”et konstant pres om at være sød” på pædagogen (s.26). Hvilken nedskrivning af ”omsorg” og af pædagogik som sådan!

Men der er andre, som Zizek omtale mere positivt, nemlig de gode og travle hospitalsansatte. De laver noget, som hedder ”kreativt teamsamarbejde”, i verdenskommunismens tjeneste må man forstå.

Zizek taler for en ”stærk stat”, men der tager han helt fejl (s.14). Aldrig har staterne været svagere. Og hans egen tekst er et godt eksempel på en sådan radikal svaghed, fordi den jo er et kampskrift imod staten som sådan: Staten skal opsluges i en verdenskommunistisk organisation, en slags WHO-stat.

Men en ting har Zizek ret i, og det er følgende citat fra bogens indledning:

”Det eneste, vi med sikkerhed kan konkludere, er, at dette virusangreb er på vej til at ryste vores tilværelse i sin grundvold, ja allerede har rystet den” (s.9).

Litteratur:

Slavoj Zizeks: ”Pandemi – Covid19 ryster verden”, Politisk Revy 2020.

Man kan læse en tidligere drøftelse af Zizeks synspunkter i følgende to indlæg, hvor jeg også drøfter Georgio Agambens take på emnet. Agamben, som også tilhører den europæiske venstrefløj, har det stik modsatte synspunkt: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-9-d-21… og http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-20-d-2…

 

B. Kapitel 7-11: Krigskommunisme

Zizek taler for en ”krigskommunisme”, som er rettet mod overlevelse. Han er inspireret af sovjetkommunismen i 1918, hvor der var fattigdom og hungersnød. Men hvad blev der af ”krigskommunismen” dengang? Jo, den endte jo i stalinisme. Men det har Zizek intet blik for. Zizek kalder det for et ”progressivt skridt” (s.82-83). Krigskommunismen skal især dirigeres af WHO fremgår det. WHO citeres for følgende: ”Denne epidemi kan presses tilbage, men kun med en kollektiv, koordineret og omfattende tilgang, der griber ind i alle regeringsapparater”.

Andre steder taler Zizek om en ”katastrofe-kommunisme”, som skulle være bedre end en ”katastrofe-kapitalisme” (s.93). Det kan han selv være.

Denne globale om altomfattende krigs- og katastrofekommunisme skal skabe en ”ny menneskehed” (s.95), som tager klima- og digitaliserings- og fremtidige pandemi-logikkerne til nye højder. Coronaen bliver en slags prøve på det.

Zizek henviser til den nye realisme, især til Latour, og havner dermed i en kritik af humanismen, hvor menneskeheden bliver en invasiv art på tingenes samlinger. Men alligevel refererer han til Kants humanistiske oplysningscredo, hvilket da heller ikke kan opretholdes. Kants kritik-begreb forsvinder med det samme igen. Zizek vil ikke have åndsfrihed, men kun selvforvaltende grupper, der har tillid til en evidensbaseret og krigskommunistisk bio- og klimastat, og som ”med glæde vil følge jeres ordrer” (s. 111+113) og som underkaster sig den ”evidensbaserede kollektive handlings forrang” (s.61). Disse ord peger på en slags globaliseret skolereform.

Zizek hylder det, vi kalder for ”et ekstremistisk forsigtighedsprincip”, dvs. at smittestatistikkens hyper-nul udrydder alle andre hensyn. Det kan man f.eks. læse i følgende: ”Men vores første princip bør ikke være at økonomisere, men at yde hjælp ubetinget og uanset omkostninger til alle dem, der har hjælp behov…” (s. 77). Så Mette Frederiksens ekstremisme minder faktisk om krigskommunismen. Regeringen har da også påtaget sig et krigs-vokabularisk nattøj til den store guldmedalje. I den sammenhæng kritiseres Georgio Agamben, men både gengivelsen af Agambens synspunkter og selve kritikken er så ufuldstændig og uklar, at jeg må lade det fare.

På den måde bliver alle til en ”virusbærer” (s,78). Det bliver den nye moralske tilstand for alle i samfundet, store og små.

Zizek er helt fikseret af Trump og af højrepopulister. Det er ligesom at læse Information. Han lader sig definere ved sin afsmag. Det er ikke til at trænge igennem. Har ingen liberal eller konservativ tænker i verden sagt noget interessant? Åbenbart ikke. Undtagen Hegel, som der refereres til i tide og utide. Men en virusficeret krigskommunisme er ”progressivt”? Det er nok den ”absolutte ånd”. Virus er ånd.

Zizek skriver, at et land ”naturligvis ikke kan holdes nedlukket på ubestemt tid”, men kort tid efter taler han for det modsatte, for med udgangspunktet i netop ”nedlukningen”, skal det så ”genoplukkes på nye måder”, hvorved man jo accepterer nedlukningens præmis. Det er denne logik, vi ser, når politikerne siger, at vi skal have mundbind på for at undgå nedlukning. Mundbind er jo udtryk for en forstærket nedlukning.

 

2. Magnus Heunicke i Spørg Borgen

Magnus Heunicke fortæller i DRs Spørg Borgen, d. 23. september, at der pt er en fornyet overdødelighed i Europa. Men det passer altså ikke, hvis man ser på Euromomos tal. Men hvordan kan han så sige det? Jeg forstår det ikke.

Heunicke sagde også, at sundhedsmyndighederne anbefalede mundbind. Men få dage før det blev indført, kaldte Brostrøm det for meningsløst. Men så kan det da ikke være en “anbefaling”? Jeg forstår det ikke.

Heunickes centrale begrundelse var, at sådan gør de andre lande. Der er en form for politisk gruppepres imod de europæiske og de nationale frihedstraditioner. Og statsministeren havde ellers afvist at sammenligne med andre lande på det sidste pressemøde. Det er nok kun, når det lige passer.

Men godt interview af Biltsøe, og gode spørgsmål fra seerne, som virkelig viste, hvilken biopolitisk boble, Heunicke og regeringen befinder sig i.

Links:

Euromomos tal: https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/

Biltsøes interview: https://www.dr.dk/…/spoerg-borgen_-dansen-med-corona…

 

3. En notits i avisen fra før biostatens tid og lidt moderne socialisme

I influenzasæsonen 2017/18 blev der indlagt 7667 personer med influenza. 549 lå på intensiv. Alene i uge 8 var der indlagt ca. 900 personer.

Ifølge den endelige opgørelse i 2019 døde 2822 personer af denne sæsoninfluenza. Det svarer til ca. 500 døde pr. million.

Af de 2822 døde var langt de fleste ældre, men der var også 24 døde børn under 4 år. Der findes ingen døde af corona under 30 år, og kun 1 person under 50 år.

I 2018 legede børnene sammen og holdt fødselsdage, de voksne var til koncerter og alle nød almindeligt menneskeligt samvær med åbne ansigter.

Årets influenza var en notits i avisen.

I dag giver de mindste statistiske fluktuationer og den mindste lille fortælling anledning til, at hele det politiske apparat sætter ind med omfattende overvågnings-, udskamnings og kontrolsystematikker.

Det er dette skifte, som også kaldes ”det ekstreme forsigtighedsprincip”. Slavoj Zizek kalder det for “krigskommunisme”. Dette nye og altomfattende princip varsler et dybtgående opgør med demokrati, humanisme og frihed.

Landets sundhedsmyndigheder tøvede først, de var jo skabt ved demokratiets livsform, men de har nu entydigt underlagt sig princippet med fuld fane.

Statsministeren er naturligvis storslem, men venstrefløjen følger trop, senest med Pernille Skippers biopolitiske panik-opslag på facebook på facebook. Skippers nye “stram sprit”-kurs kommer her – sammen med den rudimentære tekst – til udtryk i en politisk-æstetisk mundbinds-grafik, der minder om det officielle fotografi af statsministeren, som var decideret uhyggeligt.

Dele af venstrefløjen ser coronaen som anledning til at gennemføre en form for verdenskommunisme. Det er især filosoffen Slavoj Zizek, der står for den gren, hvorimod italieneren Georgio Agamben forfægter socialismens og humanismens frihedsidealer.

Agamben er “dead man walking” blandt landets socialister. Det kan man tydeligt se af Skippers opslag. Skippers kollega, Pelle Dragsted, mener slet ikke, at corona-politikken er politisk. Han siger, at han blot følger eksperterne. Man kan roligt sige, at samfundsanalysen og kritikken er død og begravet på venstrefløjen, altså som i “dead man dead”.

Pernille Skippers opslag: https://www.facebook.com/pernille.skipper.5/posts/3807037325997264

Tallene er hentet fra disse to rapporter:

SSI-opgørelse fra 2018-19: https://www.ssi.dk/…/influenzasaesonen—opgoerelse…

SSI-opgørelse fra 2017-18: https://www.ssi.dk/…/influenzasaesonen—opgoerelse…

 

4. Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer om børnefødselsdage

Dagens biopolitiske notering er, at man ikke må holde børnefødselsdage eller private børnearrangementer i det hele taget plus en masse mere.

Ingen børn i Danmark er døde af sygdommen.

Den nye ekstremistiske stat har ingen stopklodser. Al naturlighed smadres af de små børns byrde som smittebærere. Du ånder, ergo er du skyldig.

Det svarer til dengang, hvor Kåre Mølbak ville forbyde børn at lege sammen. Dengang gik Sundhedsstyrelsen imod, men det er slut. Nu står samme styrelse i spidsen for ødelæggelsen af det civile samfunds engagement.

Initiativet lader ikke til at møde den mindste modstand fra politisk hold.

Om kort tid får børnene masker på ligesom i det stakkels Italien. Der er ingen logik, der kan stoppe det.

https://www.sst.dk/…/Sociale-arrangementer-ifm…

 

Smittede tanker 62: To biopolitiske breve til skoler og forældre

Undervisningsministeren har d. 23. september skrevet to breve: Et brev til alle landets skoler og ungdomsuddannelser og et andet brev til alle landets forældre. Det første af brevene indledes med en opfordring til, at skolelederne videresender deres brev til forældrene, som altså i forvejen har fået et brev. Så er man helt sikker på, at alle har forstået.

Brevene udspringer af Sundhedsstyrelsens nye “retningslinjer” for social omgang på skoler og i det civile liv, og de udgør efter min mening et samlet og systematisk opgør med pædagogisk og civil frihed.

 

A. Brevet til skolerne

Brevet til skolerne er et dybt overgreb på landes pædagogik. Det sker i tre faser.

1.

Først får skolelederne at vide, at de skal aflyse ”alle sociale arrangementer” på skolen, både i og udenfor skoletiden. Det er et direkte indgreb i den pædagogiske og demokratiske frihed og i grundlæggende danske traditioner. Ministeren skriver direkte:

Alle sociale arrangementer bør aflyses i forbindelse med skoler, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Der bør således ikke holdes sociale arrangementer eller arrangementer i forbindelse med skoledagen eller uden for almindelig skoletid, fx klassefester og fælles morgenmad.” (mine kursiveringer)

Disse regler kommer oveni en stor bunke andre små og store restriktioner. Så man må ikke holde en klassefest for små børn?

Her bør man erindre sig, at ingen børn er døde af corona, ja faktisk ingen under 30 år (og kun en enkelt person under 50). Under influenzaen i 2018 døde der faktisk 24 børn under 4 år. Men nu skal de små børn bære byrden som “smittebærere”.

2.

Dernæst står der, at ”Alle elever” skal deltage i et undervisningsforløb om coronaen med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens biopolitiske materiale,

”Er du skoleleder, opfordrer vi til at drøfte med lærerne, hvordan I kan sikre, at alle elever deltager i mindst et undervisningsforløb om COVID19. Det er fx en mulighed at tage udgangspunkt i dette materiale, som Sundhedsstyrelsen har været med til at udvikle: https://coronapaaskemaet.alinea.dk/” (min kursivering)

Så skolerne skal undervise i statsligt tvangsindhold, der endda lige ”sikres”. Men lærerne kan være med til at bestemme ”hvordan” det gøres. Det er den moderne form for ”metodefrihed”. Men selv denne forkrøblede frihed forkrøbles yderligere af den eksplicitte henvisningen til en særlig statsanerkendt metodeplatform, som alle vil ende med at følge.

Læringsmålene for Alineas forløb til 1. klasse samles f.eks. i følgende smittebærerlæring:

 • har du viden om virus og bakterier
 • ved du, hvordan du kan være med til at forebygge smitte
 • har du talt med andre om de tanker, du gør dig, i forhold til smitsomme sygdomme.

Her kommer læringsmålstyringen virkelig til sin ret, må man sige.

3.

Den biopolitiske kontrol fortsætter ned i den sociale detaljen. Her skal lærerne ”tage en snak med børnene”, og elevrådende skal også inddrages, indtil alle er enige med ministeren i, at overgrebet er godt:

”Endelig er det en god idé, at lærere, undervisere eller pædagogisk personale tager en snak med børnene og de unge på den måde, de finder mest egnet. Inddrag også gerne elevrådene, så eleverne selv kan være til at gøre en indsats på den enkelte skole.” (mine kursiveringer)

 

B. Brevet til forældrene

Forældrene har også fået et brev, som er helt i samme ånd. Her blander ministeren sig direkte i opdragelsen. Her er hovedpunkterne:

1.

Hvis nu en enkelt skole ikke skulle have forstået det første brev, så får forældrene lige igen at vide, at de skal aflyse al deltagelse i skolens arrangementer. Derudover skal de også aflyse alle private arrangementer.

Og hvis man ikke selv aflyser, så skal man melde afbud. forældrekredsen vil ende som et civilt udskamningspoliti, som børnene involveres i, og hvor ingen til sidst gider at gøre noget for nogen.

Her er citatet:

”Du bør aflyse eller melde afbud til alle sociale arrangementer i forbindelse med skole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Anbefalingen fra myndighederne om at aflyse sociale arrangementer gælder dels private arrangementer, der ikke er arrangeret af institutionen eller skolen, som for eksempel klassefester, fælles fødselsdage, fælles forældrearrangementer, som ofte er arrangeret af forældre eller eleverne selv. Dels gælder det sociale arrangementer eller arrangementer i forbindelse med skoledagen eller uden for almindelig skoletid fx klassefester, fælles morgenmad, lejrskoler og studieture”. (mine kursiveringer)

2.

Dernæst blander ministeren sig direkte i familiens sociale opdragelse, dens kontakter og samliv. Og både børn og forældre opfordres til at bruge SoMe i stedet for at besøge hinanden. Hvilket samfund!

”Du kan vise dine børn, at man kun krammer de venner, som man i forvejen ses meget med og er tætte på. Og at man stadig godt kan være i kontakt med andre venner via for eksempel sociale medier

Og i samme ideologiske lod, som er udtryk for en ren statslig indoktrinering fra ende til anden, og som supplerer Alineas “læringsmål”, får vi følgende at vide:

”Derfor beder vi dig som forælder om at tale med dit barn/dine børn om corona og risikoen for smitte”. (min kursivering)

Og denne ”risiko” defineres af sundhedsstyrelsen selv vel at mærke. Børn skal påtage sig en smittebærer-identitet.

Begge breve ledsages af en opfordring til, at børene downloader styrelsens smittebære-identifikation, den såkaldte smitteapp. Og forældrene opfordres også lige til selv at gøre det samme, nu man har fat i dem.

 

C. Kontekst og afsendere

Brevene følger som nævnt op på sundhedsstyrelsens i forvejen dybt indgribende retningslinjer fra d. 21. september, som faktisk hermed forstærkes, som jeg ser det.

Brevene er ikke kun underskrevet af ministeren. Store dele af organisations-Danmark, inklusiv de pædagogiske fagforeninger, bidrager med den helt store ja-hat til hele denne ødelæggelse af pædagogisk og civil frihed. Selv de pædagogiske fagforeninger. Dermed forstærkes forstærkningen også organisatorisk. Biostaten sætter sig virkelig fast i samfundet med disse breve.

Det er dybt kompromitterende for disse organisationer, som jeg vil opfordre til, at man melder sig ud af eller i det mindste kritiserer højlydt. Heldigvis er min egen fagforening, DM, ikke på listen, og også Frie Skoles Lærerforening glimrer ved positivt fravær. Her er de pågældende organisationer:

Danmarks Lærerforening

BUPL

GL – Gymnasieskolernes Lærerforening

KL

Skolelederforeningen

BKF – Børne- og Kulturchefforeningen

FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation

FOA

DA – Dansk Arbejdsgiverforening

Lilleskolernes Sammenslutning

Kristne Friskoler

BUPL – Lederforeningen

DLO – Daginstitutionernes Lands-Organisation

Frie Fagskoler

Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier

Frie Skolers Ledere

Danske Skoleelever DGS

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Landssammenslutningen af Handelsskoleelever Erhvervsskolernes Elevorganisation DUF –

Dansk Ungdoms Fællesråd

Deutscher Schul- und Sprachverein

Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier-Lederne

Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier –Bestyrelserne

Danske HF & VUC Danske HF & VUC – Bestyrelserne

Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening

Ungdomsringen Ungdomsskoleforeningen

Skole og Forældre FOLA – Forældrenes Landsorganisation

FGU Danmark

AMU-centrene

TAMU

Danske SOSU-Skoler

Danske Landbrugsskoler

Uddannelsesforbundet

 

Links (opdateres løbende):

Link til de to breve fra d. 23. september:  https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/boerne-og-undervisningsministeriets-breve-om-covid-19

Her er Sundhedsstyrelsens retningslinjer fra d. 21. september: https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Sociale-arrangementer-ifm-dagtilbud-skoler-og-andre-boer-aflyses-i-den-kommende-tid

Ekstrabladet har dækket sagen, d. 23. september: https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/minister-aflys-alt/8301129

Smittede tanker 61: Anders Bondos corona-kronik og arbejdstidsaftalen med KL

Nedenfor følger en analyse af en aktuel kronik af Anders Bondo Christensen samt en vurdering af den nye arbejdstidsaftale med KL. De to emner hænger lidt sammen, så jeg beklager lidt gentagelser i teksten.

 

1. Kronik af Anders Bondo:

Anders Bondo Christensen forlader som bekendt formandsposten i Danmarkslærerforening efter indgåelsen af den nye overenskomst med KL. D. 13. september skrev han en slags afskedskronik i Politiken, hvor han gør status og knytter den ene og den anden tråd.

Jeg vil analysere kronikken om lidt, men først lidt pæne ord.

 

A. Pæne ord

Det er på mange måder en fin kronik, hvor Bondo får erklæret sin kærlighed til den grundtvig-koldske tradition. Derudover har han en række gode kritiske bemærkninger til den økonomificering af det pædagogiske liv, som udviklede sig i løbet af 00’erne.

Man bør hertil erindre sig, at Bondo gennemførte to flotte indholdsmæssige initiativer hos lærerstanden.

For det første det fine professionsideal fra 2002, som faktisk også var Løgstrup-grundtvigsk inspireret, og som skulle gøre op med den såkaldte lønmodtagerstrategi. Den fagforeningstekniske krone på den del af værket var overenskomsten i 2008.

For det andet var det på Bondos vagt, at man i 2019 vedtog det såkaldte folkeskoleideal, som var præget af et mere klassisk herbartiansk tankesæt med fokus på emner som kundskaber, fag og undervisning. De to idealer stod faktisk i en vis spænding til hinanden; en frugtbar spænding muligvis.

Endelig må man aldrig glemme Bondos heroiske indsats i forbindelse med lockouten og S-R-SF’s overgreb mod landets pædagogik og skole i 2013. Faktisk kan man godt opfatte folkeskoleidealet som en form for bolværk både mod Antorinis ”lærings”-revolution, som jo var et opgør med ”undervisning”, men også mod Globaliseringsrådets 2006-reduktion af kundskaber til målstyring og evaluering. Så tak til Bondo for alt det.

 

B. Kritiske ord

Men nok om de pæne ord i dagens anledning. Lad os se på kronikken. Den har nemlig to indbyggede modsætninger, som samtidig også siger noget om modsætningen i lærerforeningen, og som desværre vælter det fine indhold omkuld.

i) Modsætning nr. 1: Corona vs Grundtvig

Bondo hylder det grundtvig-koldske. Det er fint, for dermed understreger han jo – stik mod de herskende socialdemokratiske vinde – at folkeskolen og de frie skoler er ud af samme substans. Men der er et problem, og det er, at Bondo bruger denne henvisning til at tale for mere corona-pædagogik. Bondo fortæller, at tingene var bedre i forårets corona-pædagogiske tilstand, som jo stadig i høj grad gælder. Dermed tænker han især på, at klasserne var mindre. Det er muligt, men den corona-pædagogiske praksis var til gengæld det stik modsatte af friskoletraditionen.

Corona-pædagogikken er præget af afstande, regler, ubehag ved både mennesker og ting og ikke mindst af et opgør med forsamlinger og sang. Pædagogisk liv reduceres til nidkære adfærdsregelsæt, som er en del af S-regeringens profylaktiske totalitarisme, den såkaldte ”ekstreme forsigtighed”.

Men Bondo mener, at coronaen har styrket ”den sociale proces”. Denne fatale fejl kan man studere i dette citat fra kronikken, hvor corona-pædagogikken omtales som ”positive elementer”:

”Den nordiske skoletradition, der ikke mindst i Danmark har et solidt afsæt i de grundtvig-koldske skoletanker, har i mange mange år været fundament for undervisningen og hele måden at holde skole på i Danmark – og den er netop kendetegnet ved ovenstående positive elementer.”

Men som jeg netop har forklaret, så er de ”grundtvig-koldske” skoletanker det modsatte af coronapædagogikken.

Dermed kommer Bondo i modstrid med sig selv og faktisk også med sit elskede professionsideal efter min mening, eftersom dette ideal jo netop byggede på det grundtvig-koldske i en venstretidehvervsk aftapning.

 

ii) Modsætning 2: OECD vs. pædagogik

Bondo kritiserer både økonomificeringen af pædagogikken og den tilhørende læringsmålstyring. Specielt kritiserer han OECD og finansministeriet. F.eks. skriver han:

”Centrale beslutninger, der i mange kommuner blev fulgt op af lokale initiativer i form af datafunderet læringsledelse, it-funderet præfabrikerede læringsforløb, visible learning og lignende koncepter, som lærerne har svært ved at se meningen med, og som lægger beslag på massive økonomiske og tidsmæssige resurser og suger energi og engagement ud af skolerne.”

Men alligevel indfører Bondo den økonomiske logik af bagvejen. Det sker på to måder. For det første fordi han henviser til det kognitions- og adfærdspsykologiske og stærkt individualiserede udtryk ”selfefficacy”, som han har samlet op hos netop OECD, som selv har det fra psykologen Albert Bandura.

Bondo bruger altså OECD og læring til at gøre op med OECD og læring. Han tror, at self-efficacy markerer et opgør med økonomificeringen af pædagogikken. Men intet kunne være mere forkert, og dermed forstærker han blot OECDs skolesyn.

Faktisk passer ”selfefficacy”s fokus på adfærd og individ supergodt med coronapædagogikken. Her er vi måske ved forklaringen på Bondos eller uforklarlige vurderinger under pkt. 1. Bandura slår Løgstrup for nu at sige det på den måde.

Dermed kommer der en dyb splittelse ind i DLF; en splittelse, som man også kan se i den nye overenskomst mellem DLF og KL. Her står der helt i starten af aftalepapiret, at ”læreren er den vigtigste faktor for elevernes udbytte af undervisningen”, og i en tråd på folkeskolen.dk understreger Bondo endda, at netop dette citat er udtryk for at DLF har fået indflydelse på aftalen. Men her tager Bondo fejl efter min mening, for med denne sætning – undervisning forstået som ”udbytte” og læreren forstået som en ”faktor” – så anerkendes fuldstændig skolereformens og ikke mindst KL’s skolesyn.

Udtrykket ”faktor for udbytte” henviser til netop indflydelsen fra den økonomiske logik, som OECD i høj grad står for. “Faktor-udbytte”-diskursen kom ikke mindst til Danmark via Skolerådets beretning fra 2012, som selv var funderet i en blanding af synlig læring, OECD og økonomisk logik.

Denne tolkning bekræftes af DLF’s digre værk ”Gør en god skole bedre” fra 2004, som er gennemsyret af økonomisk tankegang, og hvor der netop refereres udførligt og positivt til OECD’s uddannelsesdirektør Andreas Schleicher, som med sin stedsløse og statistiske evalueringsideologi om nogen – og nu i mange år – har stået for en opløsning af den Grundtvig-koldske tradition og faktisk også den herbartianske. Desværre er det Schleicher, som via DPU’s store rolle for begrebssætningen har magten over landets pædagogiske sprog. Det er også derfor, at Scheicher og Herbart pr stedfortræder er i strid i Danmark. Stedfortræderne hedder Jeppe Bundsgaard/DPU’s ledelse og Alexander von Oettingen.

Så med Bondos kronik som udgangspunkt kan Bondo og DLF kan ikke opretholde deres professions- eller folkeskoleideal.

Referencer:

Link til Bondos kronik, d. 13. september: https://politiken.dk/…/For%C3%A5rets-skole-giver…

Link til ”Gør en god skole bedre” fra 2004: https://www.dlf.org/media/44134/goerengodskolebedre.pdf

Link til arbejdstidsaftale 2020: https://www.dlf.org/…/aftale_om_arbejdstid_for…

Bondos understregning af ”faktor”-citatets betydning finder man på tråden under denne artikel i Folkeskolen: https://www.folkeskolen.dk/…/medlemmernes-ret…

DLFs professionsideal, 2002

DLFs folkeskoleideal, 2019

 

2. Vurdering af arbejdstidsaftalen

Jeg har nu læst aftalen mellem KL og DLF. Jeg har tre bemærkninger. Den første af bemærkningerne har jeg sådan set nævnt under punkt 1, men jeg gentager den altså her for fuldstændighedens skyld.

 

A.

Folkeskolens formålsparagraf fra 2006 er en ypperlig tekst, som desværre samtidig har været en passage for et dybt opgør med selvsamme formål. Spørgsmålet er, hvordan aftalen indgår i dette paradoks. Er læreren en del af formålet eller en del af opgøret med formålet? Ender vi samme sted som Bondos kronik?

Aftalen indledes med lidt drys fra formålsparagraffen på den der særlige DLF-måde, som udviklede sig op igennem 00’erne. Her var affirmativiteten den overordnede ledetråd, kulminerende med DLFs formandsskab i Antorinis Ny Nordisk Skole, som var forløber til skolereformen. Formandsskabet var delt med konkurrencestats-socialdemokraten, Lars Goldschmidt. Disse indledende formuleringer giver os derfor ingen vished for, om vi er på formålets side eller det modsatte.

På linje 10 – lige efter formålsordene – kommer der så følgende helt afgørende formulering, som endegyldigt afgør sagen:

”Lærerne er den vigtigste faktor for elevernes udbytte af undervisningen”.

Med denne sætning – undervisning forstået som ”udbytte” og læreren forstået som en ”faktor” – så anerkendes fuldstændig skolereformens og ikke mindst KL’s skolesyn. Det var det skolesyn, som skabte læringsmålstyringen, og som gav Erik Schmidt en tjenstlig advarsel for at sige sin mening. Advarslen var lovstridig ifølge Landsretten, men KL har ikke anerkendt, at sagen handlede om ytringsfrihed.

Hvis nogen forstod protesterne i 2013 som protester, ikke blot imod ”overenskomsten” men også imod skolesynet, så har man derfor tabt.

KL har vundet den ideologiske kamp. Læreren er nu en ”faktor”. Det er ikke skolens formål, men dets undergravning der har vundet.

 

B.

Resten af teksten lader til at være helt uden den strukturering af arbejdet, som ellers bør præge et pædagogisk liv. Der er ingen normering til forberedelse, fælles liv, videreuddannelse eller andet. Og vigtigst af alt: der er ingen loft for undervisningslektioner. De bør ikke overskride 20 timer om ugen. Skolen er et åndssted og ikke en ”faktor”-fabrik.

Selv er jeg ansat på et universitet. Der er konkrete forberedelsesfaktorer, som sætter en ramme for hele arbejdslivet og folks pædagogiske og videnskabelige virke. Denne ramme forhandles, når der overenskomst, og ellers ikke, og de er ikke noget man snakker om i det daglige.

 

C.

Og i stedet for en traditionel ordning, søsættes en fagforeningsmagt med hyppige DLF-KL-processer om skolens indhold og organisation. Det gælder på flere niveauer, f.eks. helt nede på skoleniveauet:

“Skoleledelse og tillidsrepræsentant drøfter, hvilke målsætninger ledelse og lærere vil arbejde for i det kommende skoleår og ledelsens prioriteringer af lærernes arbejds-tid.”

Fagforeningen bør ikke blande sig i ”målsætninger”. Det skal et frit og oplyst lærerråd tage sig af, som helst ikke ved, hvad ”en faktor” er.

Der er, så vidt jeg kan se, ingen andre markeringer i aftalen vedrørende lærernes demokrati, selvom emnet faktisk er markeret i den nuværende regerings såkaldte ”aftalepapir”. Emnet er tabt og fortaber sig i en KL-DLF-bureaukratisk symbiose på KL’s præmis.

Summa Summarum: KL har vundet. Og DLF har vundet en del af KL’s sejr.

PS: Det er også lidt tankevækkende, synes jeg, at et flertal af hovedbestyrelsen i Uddannelsesforbundet, som jo huser en del af de lærere, som ikke er ansat i folkeskolen, anbefalede et nej til aftalen. De kan formodentlig godt se, at problemerne i aftalen kan sive hen til forbundets andre områder og dermed underminere hele den pædagogiske sektor indefra.

PPS. Med aftalen bekræftes den ånd, som indstiftedes med den såkaldte KL/DLF-lærerkommission i 2019, hvis formand var Per B. Christensen, som har spillet en central rolle i læringsrevolutionen flere steder, både som leder af skoleområdet i Næstved og som medlem af AP Møllers såkaldte vurderingsudvalg. Han stod altså for alt det, som Bondo kritiserer i sin kronik, men som Bondo nu selv har bygget sin arbejdstidsaftale på.

Men så er det, at man også skal huske på de pæne ord.

Links:

Link til aftale mellem KL og Lærernes centralorganisation: https://www.dlf.org/…/aftale_om_arbejdstid_for…

Link til Uddannelsesforbundets side om emnet (rul ned for indstillingerne): https://www.uddannelsesforbundet.dk/…/forhandlinger-om…/

Lærerkommissionens rapport: https://www.uddannelsesforbundet.dk/…/laererkommisionsr…

Kommentar til lærerkommissionen: http://www.thomasaastruproemer.dk/laeringskonsensus…

 

 

Smittede tanker 60, d. 20. september

1. Sund fornuft og syg forstand?

Statsministeren taler om, at landets borgere skal bruge deres ”sunde fornuft”. Jeg har interviewet mig selv om emnet:

Interviewer: Er landet ”sundt”?

Thomas: Nej, det er sygt.

I: Hvorfor?

T: Fordi det kun går op i sygdom.

I: Men det er godt at gå op i sygdom, er det ikke?

T: Jo, det er rigtigt.

I: Men hvad er så problemet?

T: Der er fire problemer: For det første at landet udelukkende går op i sygdom, som dermed trumfer pædagogikken og retten. For det andet at det egentlig ikke handler om sygdom, men om at ”undgå” sygdom. For det tredje at denne ”undgåelse” alene forstås ”statistisk”, og for det fjerde at hele systemet baseres på frygt. På den måde får vi et ensrettet, profylaktisk og kvantitativt organisations- og krigsregime, som udrydder landets livsformer, dømmekraft og sprog. Dermed bliver den ”sunde fornuft” udryddet, og man kan ikke mere have opdragelse i samfundet.

I: Kan man så ikke bruge den sunde fornuft til noget i den nuværende situation?

T: Jo, det kan man godt, men kun som modstand mod regeringens aktioner, dvs. med inddragelse af andre kundskabsområder og med interesse for sine medborgeres sunde fornuft.

I: Svarer det til at gå fra proportionalitetsprincippet til det ”ekstreme forsigtighedsprincip”?

T: Ja, det er det samme. Hvem glemmer d. 11. marts? Det var den dag, man forlod demokratiet til fordel for biostaten.

I: Men vi kan da stadigvæk stemme?

T: Ja, men først bliver det noget ydre, så bliver det noget digitalt, og så forsvinder det. Det skyldes opgøret med den sunde fornuft, dvs. demokratiets livsform. Afstemninger kan kun fungere sammen med den sunde fornuft, som regeringen jo afvikler.

I: Så ”sund fornuft” handler om at afveje forskellige hensyn i konkrete situationer med størst mulig interesse for disse hensyns nærmere karakter og fylde?

T: Ja, det er en god definition. Den svarer omtrent til det, man finder i meget filosofisk litteratur.

I: Så den ”sunde fornuft ” er blevet til ”syg fornuft”?

T: Ja, det kan man godt sige, men så alligevel ikke.

I: Hvorfor ikke?

T: Fordi en fornuft ikke kan være syg, for så er det ikke en fornuft. Man kan jo heller ikke sige ”fri leg”, fordi man i så fald postulerer, at leg også kan være tvangsmæssig. Den leg, som har tillægsordet ”fri”, er ikke en leg.

I: Men ud fra den logik kan man da heller ikke tale om en ”sund fornuft”?

T: Nej, det har du egentlig ret i, men som demokrater og videnskabsmænd ved vi, at sandhed nok findes, men at den ikke er nogens ejendom. Den ”sunde fornuft” er derfor et slags ydmyghedstegn over for fornuften, en menneskelig hyldest til skaberen og til den videnskabelige ånd. Derfor er udtrykket ”sund fornuft” i politisk, etisk og videnskabelig forstand bedre end ”fornuft”, selvom man ikke må glemme det sidste, som jo er forudsat.

I: Hvad sker der, hvis man glemmer det?

Glemmer man forudsætningen, altså fornuften og tingene i sig selv, så bliver man radikal konstruktivist, og så kan man ikke have institutioner i samfundet. Dermed får vi samme konsekvens som i biostaten, som jo også har frakoblet både fornuften og den sunde fornuft og omdannet institutionerne til smitteregnskaber.

I: Men hvad skal vi så kalde det, hvis ”syg fornuft” ikke dur?

T: Ja, jeg vil foreslå ”syg forstand”. På den måde overgår fornuften til det mere erkendelsestekniske ”forstand”. Og forstanden bliver ”syg”, fordi den mangler kontakten til den sunde fornuft og dermed også til fornuften. Vi får en slags autistisk ekspertvælde. Forstanden mangler sin mor og far, for nu at sige det på den måde.

I: Hvad bliver biostatens næste skridt?

T: Mundbind i butikker, temperaturmålinger, vagtværn og digital adfærdskontrol, smitteregnskaber for minkfarme og et tiltagende ideologisk pres på samfundets rest-logikker, altså resterne af den sunde fornuft.

I: Hvad med smitteregnskaber for myretuer?

T: Jeg tror først, det kommer i 2021.

TV2 om pressemødet: https://nyheder.tv2.dk/2020-09-18-pressemoede-om-coronavirus

Link til tidligere pressemøder om coronaen: https://www.stm.dk/_p_12743.html

 

2. Regeringens nye retningslinjer

Jeg har et par bemærkninger til de nye ”krav” og ”opfordringer”, som blev anmeldt d. 18. september, vel at mærke helt uden offentlig diskussion eller debat i ”folketinget”. Opfordringerne er en blanding af drakoniske og nidkære sociale krav samt små biopolitiske eksperimenter, som man efterfølgende vil kunne skrue på og give fuld ”krav”-status.

A.

Det er en klar styrkelse af overvågningsdelen. Det sker i form af et krav og to opfordringer:

Vigtigt er kravet i punkt 11, der handler om ”opsynspersonale” i større butikker. Det minder om de såkaldte ”vagtværn” på Nyborg Gymnasium. Disse værn skal holde øje med adfærden i butikken. Denne regel vil hurtigt kunne udvides til andre sammenhænge, f.eks. til uddannelsessteder. I mindre butikker er kravet nednormeret til en ”opfordring”. Dvs. at vi i realiteten får vagtværn overalt. Her er teksten:

”Der indføres krav om synligt opsynspersonale i lokaler i detailhandlen over 2000 m2, herunder udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader mv. Opgaverne for personalet skal udmøntes nærmere i sektorpartnerskabsretningslinjer, og kravet forventes at gælde med virkning fra den 25. september 2020. For mindre lokaler opfordres der til, at der på lignende måde er personale, der holder opsyn med, at der ikke opstår trængsel i lokalet. For alle i detailhandlen opfordres der til at sætte særligt ind i spidsbelastningsperioderne, hvor der er mange kunder, for at sikre afspritning og overholdelse af afstand.”

Dette vagtværnskrav hænger sammen med to andre overvågningspunkter, nemlig med punkt 8, som vedrører ”opfordringen” til at ”aktivt bruge” smittestop-appen, og punkt 9, som handler om ”opfordringen” til at foretage ”frivillig registrering af kontaktinformationer” for cafe- og bargæster (punkt 9 og 8).

I forbindelse med denne sidste opfordring fremgår det, at datatilsynet skam allerede har ”udarbejdet seks gode råd til registrering af restaurantgæsters oplysninger”.

En række af disse initiativer skal styres af såkaldte ”sektorpartnerskaber”. Dermed styrkes biostatens organisatoriske apparat.

 

B.

Mundbindskravet udvides nu til større dele af sundhedsvæsenet og til hele restaurationsbranchen. Også her skal ”sektorpartnerskaber” tage sig af den nærmere kontrol med restauratøren.

I Silkeborg har biostaten tidligere testet masker i butikkerne. Det kommer også snart. På flere ungdomsuddannelser har man også allerede masker. Og statsministeren laver officielle fotografier af sig selv iført sort dannebrogsmaske og blodplettet skjorte.

 

C.

Der lægges et omfattende moralsk pres på samfundets civile liv, herunder på fester, selskaber, arbejdspladser, småarrangementer i børnehaven mv., som nu lægges øde, eller genopstår som små coronaficerede aftalelommer, som består af berøringsangste og maskebærende neutralier.

 

D.

Det ”anbefales”, at ”indkøb kun foretages af ét familiemedlem ad gangen”. Så staten skal blande sig i, om man skal handle ind sammen med sin kæreste. Det bliver nok en sag for Nettos vagtværn at kontrollere.

 

E.

Også i den offentlige transport skal man bære maske, og dertil kommer, at man nu igen skal undgå myldretider. Det vil formodentlig betyde en halvering af passagerer ift. situationen før d. 11. marts, hvis jeg må komme med et ukvalificeret skøn.

 

Link til de nye retningslinjer: https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/September/~/media/Filer%20-%20dokumenter/01-corona/Tiltag-udbrudshaandtering-18092020.pdf

 

3. Kim Varming på twitter.com

Kim Varming er speciallæge i klinisk immunologi. Han er også ledende overlæge for klinisk immunologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Varming agerer sundhedspolitisk på twitter.com. Her har han nogle særdeles kritiske corona-politiske tweets.  Han mener, at smitteudviklingen er naturlig, og at der er ved at blive opbygget flokimmunitet, altså samme synspunkt, som ligger til grund for den svenske corona-politik, og som Kåre Mølbak også stod for tilbage i marts.

Varmings sidste tweet lyder sådan her:

”Kære politikere. Hvad er problemformuleringen? Der er få indlagte og få døde. Smitten spredes stabilt, så de sidste kan blive immune. Tænker at tiden er inde til at ophæve alle restriktioner og ophæve epidemiloven.”

Han lyder som noget så sjældent som en virus-ekspert med proporations-sans, dvs. som en ekspert, der vurderer sygdomme på andet end realtids-statistiske udsving i sundhedsministerens krigskabinet.

Mig bekendt har Varming ikke været i medierne?

https://twitter.com/KVarming

 

4. Vær forsigtig med forsigthedsprincippet

Politiken bringer i dag et stort interview med den svenske statsepidemiolog Anders Tegnell. Interviewet står i PS-sektionen, og der er en ledsagende artikel i 1.del. Jeg siger lidt om begge tekster:

 

A. Interviewet i PS

Interviewet har den herlige overskrift: ”Vær forsigtig med forsigtighedsprincippet”.

Her er nogle noter til den tankevækkende tekst:

 

i) Om marts:

”Det var min fornemmelse på den tid, at verden var blevet gal”.

 

ii) Coronaen er ikke meget værre end de fleste influenzapandemier:

”Nu er covid-19 formentlig noget værre end de fleste influenzapandemier, vi har haft. Men den er ikke meget værre”.

 

iii) Svensk dødelighed har ikke noget at gøre med Nedlukning:

”Det var helt åbenlyst ting, man kunne og burde have gjort i plejesektoren tidligere, end det skete. Men i løbet af de sidste to-tre måneder har vi ikke set nogen spredning i plejesektoren. Der har helt klart været et problem, men det har ikke været koblet til, om vi have lukket samfundet ned eller ej”.

I en anden artikel fra i går, fortalte Tegnell, at de højere svenske dødstal, som svarer til en hård influenza, muligvis skyldes en mild influenzasæson sidste år.

 

iv) Lukning af skoler og liberale erhverv er uden betydning

Tegnell mener ikke, at skolelukninger eller grænselukninger betyder noget, heller ikke lukningen af de liberale erhverv.

 

v) Frederiksens Nedlukning, som gik stik imod de danske myndigheders anbefaling, ville ikke kunne ske i Sverige.

 

vi) Tegnell kritiserer det danske ”forsigtighedsprincip” kraftigt.

”Forsigtighedsprincippet er nødt til at samtænkes med effekten og de eventuelle negative effekter af forskellige tiltag. At lukke en skole har f.eks. en utrolig stor negativ effekt”. Her nævner han f.eks. børnenes langsigtede udvikling og deres sundhed og ”tænker bredt på sundheden”.

Dermed taler Tegnell for et proportionalitetsprincip. Han er derfor videnskabsmand og demokrat frem for ekspert og profylakse-totalitær.

 

vii) flokimmunitet

Tegnell mener, at der er i Sverige er opbygget en ”vis immunitet”. Hermed henviser han til den flokimmunitet, som også Kåre Mølbak forfægtede herhjemme tilbage i marts.

 

B. Artiklen i 1. del:

Inde i avisen har samme journalist interviewet sundhedsøkonomen Kjeld Møller Pedersen fra SDU. Pedersen siger helt korrekt, at Tegnells synspunkt minder om de danske sundhedsmyndigheders position tilbage i starten af marts.

Det var dengang, hvor statsministeren desavouerede sundhedsmyndighederne, samtidig med at hun henviste til dem. Dagen efter fik Sundhedsministeren enevældig magt af et halveret folketing. En skændsel i vores lands historie.

Venstres Karsten Lauritzen siger at Tegnells synspunkter ”gør stort indtryk”, og at han ”ikke er overbevist om, at den danske strategi var den rigtige”. Han har også ”ondt af dem, der driver værtshus”. Men det er helt til grin, for hans parti støtter de facto statsministeren 100%.

Statsministeren forsvarer sin totalitære ”hammer”: ”Det var nødvendigt for at få smitten ned og få styr på situationen”, siger hun, men det har hun helt misforstået. Hun skal regerer landet og ikke styre det. Hun vil heller ikke ”gå ind i diskussioner om andre landes strategier”, hvilket er noget helt nyt, for hun har løbende refereret til andre lande.

Hendes ny måde at undgå at svare på noget er at sige: ”jeg anerkender ikke din præmis”. Det sagde hun flere gange på pressemødet den anden dag. Udtrykket betyder ikke andet, at der kun findes én præmis, nemlig statsministeren. Hun står der med blod på skjorten og kulsort dannebrogsmundbind med sin ENE PRÆMIS, som er farligere en noget virus i verden.

 

C. Søren Riis Paludan-citat

I en helt tredje artikel fortæller Søren Riis Paludan, som er professor i biomedicin, at ”95% af de mennesker, der dør, ellers ville have haft meget få måneder forventeligt tilbage at leve i”.

Så ved man dag lige det.

Paludan er en af de få eksperter, som forsøger at tale moderation, selvom hans øjne og stemme ofte flakker, hvilket på en måde er et sundhedstegn i denne tid.

 

Referencer:

Interviewet med Anders Tegnell: https://politiken.dk/…/Advarsel-fra-statsepidemiolog…

Artikel i avisens 1. del: https://politiken.dk/…/Tegnell-er-glad-for-at-Sverige…

Artikel med Søren Riis Paludan-citatet: https://politiken.dk/…/Danmark-har-brug-for-ny…

Tegnell om sidste års milde influenzasæson: https://politiken.dk/…/Tegnell-forklarer-h%C3%B8jere…

 

 

 

Smittede tanker 59, d. 8-17. september

1. D. 8. september: biopolitisk pres på det private og sociale liv

Mandag d. 7. september var der pressemøde. Der er stigende smittetal i København og Odense. Vi nærmer os april-niveauet, forstod vi, selvom der blev testet 10 gange så mange dengang. Der er også en stigning i antallet af indlæggelser, selvom der få dage før havde været et tilsvarende fald, som vel at mærke ikke afstedkom nogle lempelser. Sundhedsministeren, Brostrøm, patientstyrelsen og de to relevante borgmestre var samlet. Der var eksplosion, kriseberedskab og alarmisme over det hele uden en eneste proportion.

Det centrale indtryk var, at man nu tester, om det er muligt at lægge et kæmpe moralsk pres på det civile liv. fester, selskaber og bryllupper osv., altså på almindelig menneskeligt samvær. Der vil blive udfærdiget retningslinjer for alle mulige detaljer, f.eks. omgangen med chip-skålen. Det kaldes for “løftede pegefingre”.

Derudover “opfordrede” man til, at spisesteder registrerede besøgende med navn og adresse, som man også gør i Tyskland.

For få uger siden var det Aarhus og Silkeborg, der var i fokus. I Aarhus lavede man maskekrav i busserne. Få dage efter gjorde man dette krav nationalt gældende. Man testede også, hvor langt man kunne gå med at udskamme bestemte befolkningsgrupper. Det fortsætter man med, nu med et overgreb på de unge, og det som man kalder “unge voksne”. I Silkeborg var der maskekrav i butikkerne. Det kan vi roligt regne med også kommer, for Sundhedsministeren “følger udviklingen tæt”, og varsler “resolutte” tiltag.

Og det biopolitiske pres følges op af de to byers uddannelsessteder, kommuner mm., hvor der er panik og hjemsendelser og mangel på kritisk aktivitet.

Link til Sundhedsministeriets beslutninger vedrørende København og Odense: https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/September/~/media/Filer%20-%20dokumenter/01-corona/07092020-Pmoede/Information.pdf

Link til Sundhedsstyrelsens retningslinjer om private fester, pr. d. 8. september: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Arrangementer/Gode_Raad_Fejringer-og-private-arrangementer_090920.ashx?la=da&hash=9E018EDE5C1CD7E8013A81451C5F4A06AADF9F57

Danmarks statistik: https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=SMIT1&PXSId=222026&tablestyle=&ST=SD&buttons=0

og mere Danmarks Statistik: https://www.dst.dk/da/Statistik/eksperimentel-statistik-covid-19

 

2. D. 8. september: Tre spørgsmål:

Nu går Danmark amok igen, og der testes en række nye biopolitiske kontrolsystemer i København og Odense, ikke mindst på den private front, men også i forhold til at registrere folk på restauranter.

Jeg har tre spørgsmål, som jeg synes, myndighederne burde omtale i stedet for at mane til ekstrem forsigtighedspanik:

1.

Man plejer at sige, at der går et par uger, før et stigende antal smittede kan aflæses i antallet af indlagte.

For et par uger siden var der stort smitte-ståhej Aarhus og Silkeborg, “eksplosiv stigning” og pressemøde osv..

Men i Region Midt har antallet af indlagte i august ligget konstant omkring 1-5 og det er det stadigvæk, nemlig 3. Disse udsving er så små, at stilstand omkring 0 bedste man kan sige om den sag. Og der er 0 indlagte i Region Sjælland, hvor der også var “eksplosion” for et par uger siden (kan I huske Ringsted?). Der har stået nul i en uge nu. Men måske er der en mink, der har en bacille på halen?

Så smittestigningen i Aarhus og Ringsted afstedkom ikke flere indlæggelser.

Derimod er der en lille stigning i indlagte i hovedstaden fra 10 til 15, men det er jo også meget små absolutte tal, som vel at mærke ikke kan hænge sammen med en stigning i antal smittede, for det var jo ikke her, der var problemer for et par uger siden.

Så de flere indlagte har ingen sammenhæng med stigende smitte? Det er bare tilfældige udsving er mit bud. Hvad ved jeg?

Er det ikke underligt? Al den fokus på Aarhus med alle mulige restriktioner og udskamninger af unge og indvandrermiljøer, men ingen stigning i døde eller indlagte. Det var jo de unge og somalierne, der fik ret!

Men man fik da testet maskerne i busserne, som få dage efter ligefrem blev gjort landsdækkende, selvom Sundhedsstyrelsen få dage før havde sagt, at mundbind var meningsløse. Og der var også afledte effektive effekter med mundbind og vagtværn på forskellige gymnasier.

2.

Myndighederne fortæller til skræk og advarsel, at der nu næsten er ligeså mange smittede som i april. Men i dag tester man altså 10 gange så mange som dengang. Hvorfor siger de ikke det? Det er da en vigtig information. Især når folk er så opskræmte. De såkaldte “virologer” fortæller det heller ikke, og DR er tavs som en hule.

3.

For få uger siden var antallet af indlagte på landsplan 23. Så faldt det til 15. Det var der ingen, der holdt pressemøde om. Nu er det så steget til 28, og så er der pludselig gang i de biopolitiske bølger.

Konklusion: Hvad foregår der? Der er sket det, at regeringen allerede d. 11. marts forlod proportionalitets-princippet til fordel for det ekstreme forsigtighedsprincip.

Der er ”ingen”, der dør af den “dødsensfarlige” sygdom, selvom der nu har været “smitteeksplosion” i ugevis. Det samme er tilfældet i de andre europæiske lande.

 

3. D. 9. september: Små børn synger bagved mundbind

Nedenstående artikel fra JP er egentlig ikke noget særligt, men det er det ledsagende billede i høj grad. Her kan man nemlig se, hvordan biostaten bedriver sangundervisning i 3. klasse i en skole på Frederiksberg.

Eleverne tager mundbind på, når de skal synge.

Det er en form for udvidelse af Kåre Mølbaks biopolitiske legeforbud tilbage i april.

En hel generation får ødelagt deres forhold til mund og sang, dvs. til hele den grundtvigske dannelsestråd.

Man kan jo ikke lade være med at spekulere på, om denne form for bio-pædagogisk elendighed hænger sammen med regeringens nedlæggelse af Grundtvig-centrets bevilling. Det drejer sig om ca. 10mio, dvs. ca. det samme som ca. 8 timers coronatests.

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12378515/skal-vi-have-ondt-af-vores-boern/

 

4. D. 10. september: Proportioner og mundbind

Læge og lektor ved Københavns Universitet, Lars Kayser, kritiserer i dette indlæg, at borgere pålægges at bruge mundbind i det civile liv, f.eks. i toge og busser.

Han mener ikke, at der er evidens for, at det nytter, men vigtigst af alt fra mit synspunkt, så gør han det, som en del læger efterhånden gør, men som mange af vores virologiske eksperter ikke gør. Han siger nemlig, at regeringens ekstreme forsigtighedsprincip har udløst panik og truer den frie tænkning. Her er den centrale sætning:

“Her er vi på en farlig glidebane i forhold til at bevare et frit tænkende og vidensbaseret samfund”

Det, Kayser gør her, er at placere sundhedspolitikken i en større kontekst, nemlig som EN DEL af samfundet som sådan. Denne strategi er det modsatte af Mette Frederiksens tilgang, hvor sundhedspolitikken definerer samfundet som sådan, hvorved sundhed bliver til monoton statistisk nidkærhed.

Spørgsmålet er, om hospitalerne skal blive på hospitalerne, eller om samfundet skal omdannes til et hospital?

Kayser taler dermed for proportionalitet frem for ekstremisme. Det var det synspunkt, som Sundhedsstyrelsen oprindeligt forfægtede, både i forhold til nedlukningen i marts og til den aktuelle mundbindspolitik.

Til sidst har Kayser en kritisk gennemgang af maskeundersøgelserne.

https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/forsker-ophaev-paabud-om-mundbind-der-er-intet-bevis-for-effekten

 

5. D. 11. september: Induktiv metode

D. 11. marts frarådede sundhedsstyrelsen, at man lukkede skolerne. Konsekvens: Få timer efter lukkede statsminister skolerne.

D. 11. september ”forventer” Sundhedsstyrelsen ikke, at man laver ”større skolelukninger Prognose: Om få dage lukker statsministeren skolerne.

Andre episoder:

Sundhedsstyrelsen fraråder lukning af grænser. Konsekvens: Få dage efter lukker statsministeren grænserne.

Sundhedsstyrelsen fraråder brugen af mundbind. Konsekvens: Få dage efter gennemtvinger statsministeren mundbind.

https://www.dr.dk/nyheder/indland/smitten-stiger-blandt-de-10-til-19-aarige-jeg-forventer-ikke-stoerre

 

6. D. 12. september: Biostatens adfærds-manualer:

De biopolitiske processer breder sig i detaljerigdom og inddrager nu for alvor nye psykologiske teknikker og markeder. Sundhedsstyrelsen har f.eks. i dag udgivet to ”manualer” med retningslinjer for “adfærd” på kontorer og i det offentlige rum.

Her er filosofien bag ”manualerne”. Det anførte citat kan studeres sidst i begge biostatslige “manualer”:

”Manualerne er udarbejdet af firmaet ”iNudgeyou”, som er en forskningsvirksomhed specialiseret i anvendt adfærdsvidenskab – måske bedre kendt som ’nudging’.

Målet i iNudgeyou er at udvikle og kommunikere evidensbaserede og pro-sociale løsninger, der overkommer de adfærdsproblemer, som vi alle sammen møder i dagligdagen. De sidste 40 års adfærdsforskning (adfærdsøkonomi, kognitions- og social psykologi) har vist, at vi mennesker ikke er fuldt ud rationelle. Det betyder, at faktorer, som ikke burde påvirke vores adfærd i princippet, faktisk gør det i praksis. Og det er hér adfærdsproblemet opstår.”

Den ekstremistiske forsigtigheds politik har nu indkøbt adfærdsmanualer for det offentlige rum af den adfærdspsykologiske business. Hermed bekræftes nedlukningens udvidede filosofi.

Links:

Sundhedsstyrelsens manualer med retningslinjer for adfærd på kontor og i det offentlige rum: https://www.sst.dk/…/Saadan-undgaar-du-smitte-med-COVID…

Mere om iNudgeyou’s corona-projekter: https://inudgeyou.com/da/coronavirus/

 

7. D. 12. september: Frederiksens sms’er

En forvirret statsminister lagde d. 19. marts pres på den københavnske regionsformand og på formanden for Danske Regioner med en række opskræmte sms’er, der skulle gennemtvinge en mere effektiv lukning af hospitalerne efter hendes ekstremistiske forsigtighedsprincip, som blev effektueret d. 11. marts.

De to formænd forsøgte at bevare et proportionalitetsprincip med henvisning til sundhedsstyrelsens retningslinjer og for at beskytte andre patientgrupper, men statsministeren fortsatte i frygtens vokabular.

Det fortæller DR i dette link, hvor man også kan læse sms’erne.

På den måde er sms’erne udtryk for en gentagelse af den kamp mellem Sundhedsstyrelsens “proportionalitet” imod regeringens “ekstremisme”, som man allerede så effektueret op til d. 11. marts. Nu blot på sms-niveau, og med en statsminister som går uden om Brostrøm og direkte ned på de lokale administrative led.

Professor Kjeld Møller Pedersen mener, at regionerne havde fat i den lange ende. Til JP siger han følgende:

“Nedlukningen var baseret på smittetal fra Kina og Italien. Set i bagklogskabens klare lys skød man helt vildt ved siden af. Men det vidste vi ikke dengang.”

Og videre:

“Sms’erne viser, hvor optaget statsministeren var af, at retningslinjerne blev fulgt, og sms’erne viser, at statsministerens voldsomt enøjede fokusering på smittespredning blev modereret af de to driftsansvarlige regionsformænd, der sagde ”Hør nu her, der er også andre patientgrupper at tænke på”.”

Magnus Heunicke mener ikke, man kunne have gjort andet, siger han til DR, men det kunne man da sagtens. Man kunne have gjort det, som Sundhedsstyrelsen og regionerne forslog, og som altså bakkes op af Møller Pedersen.

Tak til DR for denne lille brik i puslespillet om biostatens konstituering i marts 2020.

Links:

DR’s dækning: https://www.dr.dk/…/sms-traad-mellem-statsministeren-og…

JP’s dækning: https://jyllands-posten.dk/…/smstraad-kaster-nyt-lys…/

 

8. D. 13. september: Godt indlæg af Rasmus Nøhr

Sangeren Rasmus Nøhr har skrevet et coronakritisk indlæg, som er fyldt med kloge ord. Det var Nøhr, som skrev den skønne sang “Sommer i Europa” dengang i 2006, hvor der stadig var en rest af 1989-ånd i verdensdelen. Det er der ikke mere. 1989-ånden forsvandt først med konkurrencestatsideologien, siden med nedlukningerne og absolut endegyldigt, da Berlins bystyre svigtede sit historiske ansvar som 1989-åndens vugge og forsøgte at forbyde en demonstration mod mundbind.

https://ugeavisen.dk/kbhliv/artikel/rasmus-n%C3%B8hr-om-corona-skr%C3%A6mmekampagne-hvis-du-lufter-den-mindste-tvivl-s%C3%A5-er-du-i-fare-for-at-komme-i-den-kasse-der-hedder-konspirationsteoretiker-og-s%C3%B8lvpapirshat

 

9. D. 13. september: Flotte fotografier af statsministeren

Fotografen Mads Claus Rasmussen har begået en sandt mesterværk i den nye fotoserie af statsministeren. Især et af billerne er fuldstændig unik portrætkunst.

Mette Frederiksen står, som er hun anholdt, iført håndjern med blod på skjorten, med mundbindet skævt og nærmest tvunget på.

Er hun en fange?

Hun ser bange ud, som om hun er kommet til at slå nogen. Hun er rød som blod. Men hun er ikke hvid som sne, snarere sort som kul. Kun det lille og stakkels dannebrog på den skrå og sorte bioburka, signalerer den lyse oprindelse til landets nye blod-sorte realitet.

Samtidig bærer hele opstillingen påmindelser om portrætter af det 20. århundredes totalitære ledere og om en uendelig nedlukket skæbne

Det er dette svage, anholdte, blodrøde, kulsorte, nedlukkede og næsten fascistiske udtryk, som vil ødelægge min nattesøvn.

1989 varslede “sommer i Europa”. Dette billede af Frederiksen varsler “vinter i Europa”.

Tak til fotografen for et uudsletteligt sanseindtryk.

Links:

Link til kort omtale af fotoserien, hvor man også kan se det omtalte billede: https://www.avisen.dk/ny-trend-mette-frederiksen-i-corona…

 

10. D. 14. september: Effekten af effekt

Den biopolitiske logik fortsætter ufortrødent. Nu taler avisernes fast indkaldte bioforskere om mundbind både på restauranter og i supermarkeder, og måske også nogle flere steder.

Der vil ganske vist – lyder det – ikke være nogen særlig effekt, men det ene med det andet, som man siger, og så får man jo pludselig en stor effekt. Og når man så har effektueret effekten i al nedlukket effektiv uendelighed, så ligner vi allesammen et fotografi af statsministeren, hvor hun ligner en “jeg ved ikke hvad”.

“Det ekstreme forsigtighedsprincip” er effekternes nidkære eksperimentarium.

I Italien er der obligatorisk mundbind i skoler, også for de små børn og også i undervisningen. Der er man blot endnu mere effektiv end i den danske biostat.

Links:

Om effekter i Danmark: https://www.dr.dk/…/krav-om-mundbind-i-supermarkeder-og…

Om de italienske skoler: https://www.folkeskolen.dk/…/italienske-skoler…

 

11. D. 16. september: Ændrede navne på kategorier om antal tests

Jeg har kommunikeret lidt med en flink læge fra SSI om nogle vigtige tal, som jeg ikke forstod. Det handler om antallet af coronatests i samfundet. Der har nemlig hele tiden været to tal, dels ”antal prøver” og dels ”antal testede personer”. Det første tal har altid været højere end det sidste, og jeg kunne ikke rigtig forstå det. SSIs og SSTs korte note til tallene gav ingen forklaring, jeg kunne forstå.

Men nu har SSI-lægen forklaret mig det. Hun har også bekræftet, at SSI har ændret i nogle af kategoriernes navne på instituttets såkaldte ”dashboard”. Ændringen er dog ikke nået til Sundhedsstyrelsen, kan jeg se.

Lad mig forklare dette problem med ”antal prøver” og ”antal testede personer”:

Jeg har hele tiden forstået det sådan, at det var det lave tal, altså ”antal testede personer”, man skulle kigge på. Og dagbladet Politiken lader til at have forstået det på samme måde. I deres daglige statistikker under begrebet ”testede”, står også det lave tal, altså tallet for ”testede personer”.

Men er det ikke ligegyldigt? Nej, det er det ikke, for efterhånden er forskellen mellem de to tal vokset. I går var ”antallet af tests” hele 48.689, mens ”antal testede personer” kun var på 24.407.

Og nu viser det sig, at både mig, Politiken og mange andre helt har misforstået disse tal. Det lille tal, altså ”antal testede personer” henviser nemlig kun til ”antal førstegangs-testede”. Hvis man f.eks. har været testet i april eller i juli, så tæller en ny test derfor ikke med i dette tal.

Men efterhånden som 1/3 af landets indbyggere har været testet på et eller andet tidspunkt, så vil ”antallet af førstegangstestede” jo nærme sig nul, mens ”antallet af tests” går mod himlen.

Det betyder, at et af de mest centrale biopolitiske tal i disse uger, nemlig forholdet mellem smittede og testede, ændres markant.

Med de gamle kategorier var denne ratio med gårsdagens tal 334/24407 = 0,14%. I det nye regnestykke er det kun 334/48689=0,07%, dvs. kun halvt så højt. Og denne forskel vil jo stige efterhånden som en større del af befolkningen testes.

SSI har som sagt netop ændret i navnet på disse kategorier, men i betragtning af, hvor mange, der har misforstået dette i nu flere måneder, så er jeg faktisk meget kritisk over for, at man ikke tidligere har gjort sagens sammenhæng klart.

Efterfølgende kan jeg se, at også læge Vibeke Manniche har hæftet sig ved denne ændring. Jeg vedhæfter derfor hendes kommentar til emnet.

https://vibekemanniche.dk/breaking-breaking-breaking-vi-er-blevet-foert-bag-lyset/

 

12. D. 17. september: Fra elektronisk app til realapp

Der er noget, jeg har tænkt over. Det vedrører sammenhængen mellem den smartphone-baserede corona-app og det omfattende system af tests og opsporing og dag-statistisk tyranni, som har udviklet sig siden i sommers.

Tilbage i april havde regeringen planer om det helt store overvågningssystem med udgangspunkt i en smitteapp. Her er et par citater fra planerne.

– Appen vil “indebære, at der sker en geografisk placering af samtlige de borgere – dvs. smittede såvel som ikke-smittede – der har downloadet appen baseret på GPS”.

– Appen vil give “mulighed for at monitorere kontaktmønstre i Danmark med henblik på at understøtte genåbningen af samfundet”.

Man ville lave et ”corona-landkort”, stod der i papirerne.

Jeg har vedhæftet en artikel fra Altinget fra d. 29. maj, der beskriver sagen. Det siger alt om den biopolitiske situation, at man overhovedet har overvejet det.

Der var da også modstand mod disse planer, så den endelige app blev mindre indgribende. Til gengæld kunne den ikke bruges til at lave et ”landkort”, dvs. til centralstyret smitteadfærdskontrol. Der var der nok nogen, der ærgrede sig over på de sprittede gulve.

Hvad gør en biopolitiker, som er optændt af ekstremistisk forsigtighed ved det? Jo, hun udvikler et andet system. En slags app til virkelighedens verden.

Denne real-app handler om at få borgerne til at lade sig teste rigtigt meget, og lave smitteopsporings-kontorer med biokonsulenter som ringer rundt i ”smittekæderne”. Dette ledsages af daglige statistikker – nu ikke kun for døde og indlæggelser –, men også for dagligt smittede helt ned for små geografiske områder, med tiden måske endda på institutionsniveau. Herfra kan man centraldirigere maskebrug, besøgsregistrering, politimæssige udskamninger mm.., som yderligere kan gestalte biopolitiske data og lave yderligere kontrol.

På den måde ender regeringens ufrivillige nederlag om appen til at være en sejr for appens udvidelse.

https://www.altinget.dk/artikel/194979-notat-afsloerer-regeringen-ville-overvaage-borgeres-bevaegelsesmoenstre-med-corona-app

 

13. D. 17. september: Lege og bobler

At lege og at boble er normalt positive ord, men det er slut. Legen er allerede bureaukratiseret og profylakseret. Og bobleriet er nu blevet til “en boble”. Når boblen overgår fra udsagnsord til navneord, så går det galt. Så får vi boblens pædagogik, dvs. luk dig inde i din varme, mørke og profylaktiske livmoder og tal ikke med folk fra andre bobler.

1.

I marts ville Kåre Mølbak forbyde børn at lege sammen. Det var nok årets sørgeligste sætninger. Sundhedsstyrelsen greb ind, men det hele endte faktisk med en ret kraftig bureaukratisering af børns leg, så på en eller anden måde fik Mølbak sin skrækkelige halve vilje. Så små børn måtte spritte og opdele og creme dagen lang, mens forældrene administrerede det biopolitiske smittekontakt-regnskab i den nye coronaficerede opdragelsesstruktur.

2.

Og nu taler Mølbak sammen med andre fra SSI-segmentet om små udvalgte ”sociale bobler”. Det er sådan noget, vi skal gå rundt i en hel sæson, så dødssmittens bogholderi kan gå i et evigt nul. Børnene skal også have “bobler”. Man ser det for sig i skolen: “God morgen børn, I dag skal vi lave legebobler!” og lille Peter: “Frøken, jeg vil gerne i boble med Ole og Marianne!”

Igen er Sundhedsstyrelsen ude med en korrektion. Man er imod udtrykket ”bobler”, som man afviser at bruge. Tak for det. Den form for poesi er jeg helst foruden. Men ud fra indholdet i Politikens artikel om emnet, er jeg nu lidt i tvivl om, hvor meget SST egentlig går “i rette”, som avisen skriver.

Og mon ikke det går som det plejer? Dvs. at SSI og ekstremismen har fat i den lange ende. Sådan gik det også med nedlukningen, grænserne og maskerne?

Men forskellen mellem SSI og SST skal helt klart noteres som endnu et eksempel på forholdet mellem ekstremisme og proportionalitet.

Links:

SSI’s “bobler”:https://politiken.dk/…/Virusekspert-nuancerer-begrebet…

SST’s afvisning af ”bobler”: https://politiken.dk/…/Sundhedsstyrelsen-g%C3%A5r-i…

SST uddyber: https://www.dr.dk/…/detektor-sundhedsstyrelsen-afviser…

Smittede tanker 58: d. 7. september

1. De ligegyldige mundbind

Ifølge DR’s læge, Peter Giesling, skal hele 1.000.000 mennesker gå med mundbind perfekt i en hel uge, for at undgå at blot ét menneske kommer på hospitalet; ikke på intensiv, men bare på hospitalet. Og det er endda i en “venlig” udregning, siger Giesling. Man kan høre hans udregning i nedenstående video fra d. 21. august.

Giesling baserer sine tal på et notat fra så sent som d. 30. juli fra Sundhedsstyrelsen til Sundhedsministeriet. Her skriver Sundhedsstyrelsen, at mundbind har “meget lille effekt”.

Men nu er Sundhedsstyrelsen vent på en tallerken.

Giesling mener, at der først og fremmest er tale om et “politisk pres”.

I Politikens artikel om sagen er to eksperter stærkt kritiske. Søren Riis Paludan kalder effekten for “meget begrænset” og Thomas Benfield spørger, om “det er besværet værd”.

Men den bioficerede statsminister har fanget sin nye biostat ind i det ekstreme forsigtighedsprincip. Her vil man gøre alt for at undgå en smittet søstjerne i en skotsk fjord, selvom sundhedsmyndighederne siger det modsatte. Den logik har kørt siden d. 11. marts, hvor statsministeren desavouerede Sundhedsstyrelsens risikovurdering fra dagen før og dermed gik imod myndighedernes anbefaling.

Links:

Interview med Peter Giesling: https://www.youtube.com/watch?v=N6zuwWVw4Ck&feature=youtu.be

Artikel i Politiken: https://politiken.dk/indland/politik/art7887764/Tusinder-skal-b%C3%A6re-mundbind-for-at-forhindre-%C3%A9t-smittetilf%C3%A6lde

 

2. Så farlig som i marts?

Ifølge overlæge i Skejby, Christian Wejse, er coronaen i dag ligeså farlig som i marts. Den rammer blot ikke de gamle, som det er lykkes at skærme for smitteudbredelse. Og de unge bliver ikke syge, selvom de altså må lide med mundbind og vagtværn osv.. (Aarhus Stiftstidende d. 27. august)

Men eftersom alle tallene længe har været i Marianergraven, så var coronaen altså heller ikke særlig farlig i marts. Det er jo logik. Dermed havde Sundhedsstyrelsen helt ret i dens milde farlighedsklassifikation af sygdommen.

Så coronaen var altså ifølge Wejses logik ligeså ufarlig i marts, som den er i dag. Derfor kunne man også dengang have nøjedes med at lave de foranstaltninger på plejehjemmene mm., som Sundhedsstyrelsen foreslog d. 10. marts, men som blev overtrumfet af nedlukningen dagen efter.

Journalistens vinkel er selvfølgelig det omvendte, nemlig at sygdommen stadig er farlig. Men artiklens indhold er altså, at den aldrig var farlig. Wejse kan ikke selv se det, fordi hans i almindelighed udmærkede sundhedslogik har spredt sig til hele samfundet via et statsligt tunnelnet, som kaldes for det “ekstreme forsigtighedsprincip”.

Link til interview med Wejse: https://stiften.dk/artikel/indl%C3%A6ggelsestal-snyder-coronaen-er-lige-s%C3%A5-farlig-som-i-marts

 

3. Kritik i Kristeligt Dagblad

Psykologen Anne Knudsen og journalisten Steen Valgreen-Voigt har d. 27. august denne yderst kritiske men alligevel stille og rolige kommentar i Kr. Dagblad, hvor de fastholder rimeligheden af Sundhedsstyrelsens oprindelige indstillinger imod den biopolitiske ekstremisme.

De to skribenter udgav sidste år en samtalebog på Gyldendal med Jens Rosendal, som jo skrev “Du kom med alt det, det var dig”, en sang der handler om vitalisme og åndelighed, dvs. det stik modsatte af den puritanske, nidkære profylakse, som en række svage, men aktive stater har indført her i 2020.

Dejligt at se, at ubehaget ved ekstremismen også eksisterer i den kreds.

Link til debatindlæg: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/mundbind-er-symbol-paa-politisk-handlekraft-men-er-det-proportionelt-naeppe

 

4. Biostatens næste træk?

Imens vi lige puster ud i en uge eller to, så samler skyerne sig om biostatens næste træk. Her er et par sandsynlige muligheder af mange mulige:

A.

I Tyskland har skolebørn nu mundbind på i undervisningen. Det samme sker nu i Frankrig ifølge vedhæftede artikel fra TV2. I Tyskland forsøger man at forbyde politiske forsamlinger, og i Frankrig skal man nu have mundbind på, når man går på arbejde.

Sygdommen er ikke dødelig i nogle af de to lande. Tværtimod er statistikken helt i bund. Situationen er derfor helt sammenlignelig med Danmark, og vi taler om EU’s to helt centrale lande. I UK varsles der faktisk også krav om mundbind i skolerne.

Desværre lægges der hermed et stærkt pres på den danske biostat, som stadig er funderet på den “ekstreme forsigtighed” frem for på “proportionalitet”.

Ifølge artiklen er logikken, at man hvis man indfører mundbind, så kan man undgå nedlukning, men det forholder sig snarere omvendt. En så udbredt brug af mundbind er skam udtryk for en forstærket og radikaliseret nedlukning.

B.

Jeg vil også nævne et andet tiltag, som måske kan blive det næste biopolitiske træk. Der satses mange steder på at iværksætte vaccine-programmer, som ikke er ordentligt gennemprøvet. Det er vi nok en del, som overhovedet ikke er interesseret i at deltage i. Det gælder blandt andet vaccineforskeren Christine Stabel Benn, kunne man høre i Deadline d. 27. august.

Men måske bliver det slet ikke frivilligt at lade sig vaccinere med de usikre vacciner? Hasteloven tillader nemlig sundhedsministeren at lave regler for “tvangsmæssig vaccination”. Og selv hvis han ikke gør det, så tillader staten måske, at butikker, foreninger og transportselskaber mm. kan kræve vaccinedokumentation.

Der står totalitarisme i hele astrologien.

Links:

Om Frankrig: https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-08-31-danske-myndigheder-klar-til-at-tyvstarte-paa-brug-af-coronavaccine

Om vaccineplanerne: https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-08-31-danske-myndigheder-klar-til-at-tyvstarte-paa-brug-af-coronavaccine

Smittede tanker 57, d. 27. august

1. Smittede pr testede

Jeg har i længere tid ledt efter nogle tal, hvor antallet af smittede i Aarhus og andre kommuner sættes i relation til antallet af testede. Altså ikke kun antallet af smittedei absolutte tal, som pressen hele tiden refererer til, men som jo ikke giver mening uden antal af testede. Jeg har kun kendskab til de nationale tal, hvor udsvingene er ret små.

Men jeg kan altså ikke finde noget, som undersøger den lokale udvikling på dags-, uge- og månedsbasis.

Men her pr d. 11. august har jeg har fundet en statistik med kommunespecifikke tal på Jyske-Vestkystens hjemmeside, som selv refererer til SSI. Denne statistik dækker dog hele perioden fra marts til i dag, og er altså ikke følsom i kronologien.

Her kan man læse, at selvom der muligvis er lidt dagsudsving, så er der samlet set ikke er særlige problemer i Aarhus, som ligger langt nede i rækkerne med blot 11 smittede pr 1000 testede.

Her er tallene for landets kommuner. Ikke for døde, respiratorer eller indlæggelser, blot for ”smittede” store og små mennesker, hvoraf mange slet ikke udvikler symptomer.

Antal smittede pr. 1000 testede for hele epidemien, opgjort pr. d. 11. august, efterfulgt af et kolon og navnet på de pågældende kommuner:

31: Glostrup

30: Ishøj

29: Vallensbæk

26: Slagelse, Brøndby

25: Albertslund

23: Holstebro, Hvidovre, Egedal

22: Herlev

21: Høje Taastrup

18: Gladsaxe

17: Ringsted, Frederiksberg, Helsingør, Rødovre

16: København, Herning, Ballerup, Køge, Gentofte

15: Solrød, Rudersdal

14: Holbæk, Lyngby, Frederikssund, Sorø

13: Tårnby, Hørsholm, Hillerød, Lolland, Fredensborg

12: Faxe, Greve, Lejre

11: AARHUS, Kalundborg, Næstved, Roskilde, Gribskov, Furesø

10: Gulborgsund, Ringkøbing, Halsnæs

9: Nyborg, Dragør, Stevns, Silkeborg, Svendborg, Vordingborg, Vesthimmerland

8: Bornholm, Ikast

7: Odense, Skive

6: Esbjerg, Kolding, Skanderborg, Fredericia, Mariager, Allerød, Middelfart

5: Aalborg, Morsø, Billund, Viborg, Aabenraa, Favrskov, Thisted, Jammerbugten

4: Vejle, Horsens, Frederikshavn, Fåborg, Kerteminde, Rebild, Vejen

3: Randers, Varde, Syddjurs, Assens, Tønder

2: Norddjurs, Hedensted, Haderslev

For disse minital vil man nu indføre det helt store biopolitiske maskebal.

Kigger vi på døde og indlæggelser og respiratorer er der heller ingen udvikling. Alt ligger stille som en sygdomsramt sygdom.

Skriv gerne hvis i har disse tal fordelt på dage, uger og måneder.

https://jv.dk/artikel/se-corona-tallene-for-testede-og-smittede-i-din-kommune

 

2. Nulstilling

D. 11. august er der kun 16 indlagte med corona. Der er 1 på intensiv og 0 i respirator. Kurven er grønnere en grøn. Alle betingelser for at opretholde den nedlukning, som blev gennemført imod “myndighedernes anbefaling”, er ophørt.

Der sker ingenting i tallene, udover at der bliver smittet nogen en gang imellem, som altså ikke kommer på sygehuset.

Dagens opløftende nyhed er, at Aarhus Festuge gennemføres. Tak for det. Det bliver dejligt at høre Fede 80’ere i teltet på Pustervig og trykke sine medborgere i hånden, mens de nye studerende summer rundt i rus-stemning.

Jeg cykler naturligvis ind til byen, for busserne er fuld af maskerede og frygtsomme neutraler.

Verden er fuld af smøger og baciller, store og små.

PS: Kort tid efter jeg skrev denne note, blev festugen aflyst, og faktisk var – fandt jeg ud af – Pustervig-aktiviteterne, som jeg omtaler – allerede forinden aflyst af de cafeer, som stod for dem.

 

3. Anti-pædagogik

Ifølge DR.dk indføres nu mundbind på de tyske skoler, også i undervisningen.

Drakoniske begrænsninger pga. små statistiske udsving i dødens bogholderi.

I Danmark, hvor de overordnede tal minder om de tyske, har der ikke været et eneste corona-dødsfald for børn og unge, dvs. for personer op til 30 år.

Men nu må børnene lide, og der er ingen udvej.

https://www.dr.dk/nyheder/udland/smitten-stiger-i-tyskland-nu-er-ikke-tidspunktet-opfoere-sig-egoistisk

 

4. Den farligste statsminister i mands og kvindes minde

Jeg frygter der værste, når den farligste statsminister i mands og kvindes minde holder pressemøde i morgen. Det må jeg indrømme.

Men jeg har da forstået på et indlæg i Politiken, som har interviewet en række af de ellers affirmative biopolitiske “eksperter”, som i dette tilfælde for en gangs skyld er hyperkritiske, at der er tale om følgende logik:

Hvis nu alle verdens 8 mia. indbyggere + alle hunde, flagermus, mink og stegte ål bruger mundbind, så vil vi kunne forhindre, at en søstjerne i de skotske farvande bliver smittet.

Dertil kommer, at vi har lukket munden på alle og fjernet ansigtet fra verden. Desuden har vi indført det helt store udskamningskontrolsystem i samfundet, hvor DDR vil ende som det rene mønsterdemokrati.

Hvorfor? For en profylaksisk totalitarisme.

Længe leve Frederiksens totale afsked!

Mundbindslogikken: https://politiken.dk/indland/politik/art7887764/Tusinder-skal-b%C3%A6re-mundbind-for-at-forhindre-%C3%A9t-smittetilf%C3%A6lde

Kontrolsystemet: https://www.berlingske.dk/samfund/danskerne-angiver-og-overvaager-hinanden-under-coronakrisen-vores-tillid

 

5. Sker der noget?

Sker der egentlig noget? Ikke med sygdommen, men heldigvis med de unge, som nu går i gang med at protestere og dermed endelig viser noget samfundssind:

a) Sker der noget?

Fra slut-juni til midt-juli steg antallet af positivt testede fra omkring 15 til 40 om dagen.

Fra midt-juli og til start/midt-august steg samme tal fra omkring 40 til 120 om dagen. Tallet er nu faldende. Vi taler hele Danmark! Altså lave absolutte tal.

I samme periode er antallet af testede ca. firedoblet ifølge SSI’s dashboard, hvis jeg ellers forstår graferne rigtigt. Her i runde tal:

Uge 23: 26.000

Uge 28: 44.000

Uge 33: 108.000

Så denne stigning forklarer en del.

Tidligere fik vi at vide, at man efter 14 dage vil kunne mærke en smittestigning på antallet af nyindlæggelser. Nu er der gået en måned siden stigningen startede, men antallet er nyindlæggelser ligger stadig helt stabilt på omkring 4 om dagen. Alle de andre hovedtal er også stabilt lave, for nu at sige det mildt.

Så der er lidt flere smittede, men ingen syge.

Der sker jo intet? Men alligevel går politikere og medier amok?

 

b) Gymnasieeleverne protesterer:

Under hele epidemien er der kun 1 død person under 50 år. I denne aldersgruppe er der altså ingen risiko. Man får jo helt ondt i maven ved at tænke på det overgreb, som landets børn og unge har været udsat for siden marts. De må ikke gå i skole, de må ikke rejse, de må ikke mødes osv..

Og nu er den gal igen. I Aarhus må de unge ikke komme i gymnasiet.

I nedenstående link er der et fint læserbrev fra to kommende 1.g’er i Aarhus. De trænger til at komme i skole, skriver de, og de er trætte af computerlæring.

Problemet er så, at prisen for at komme i biostatens skole måske bliver, at eleverne og lærerne skal tage mundbind på. Sådan foregår det i Roskilde og Nyborg. Og i Nyborg har de også ansat et vagtkorps til at kontrollere sagerne. Det er skam meget alment biopolitisk dannende og studieforberedende det hele.

Så hvis de unge kommer i skole, kan de sidde der i deres forstærkede og udvidede nedlukning og ligne neutralier, selvom det ikke vil udgøre nogen som helst seriøs risiko at ligne unge mennesker med mund og smil osv.. Hvor er det synd og ondt.

I Aarhus er der decideret elev-aktioner. Gymnasieeleverne hænger bannere på ved rådhuset. Det kan vi lide!

Professor Søren Riis Paludan mener ligesom de unge, at lukningen af gymnasierne i Aarhus er ”ude af proportioner”, og det har han jo helt ret i.

Men ærligt talt: ”proportionerne” forsvandt d. 11. marts, da regeringen forlod ”proportionalitetsprincippet” til fordel for et ”ekstremt forsigtighedsprincip” og dermed overgik til at være en biostat.

Links:

Læserbrev i Politiken:

https://politiken.dk/debat/art7886239/Lad-os-da-komme-i-skole

Interview med Søren Riis Paludan: https://www.tv2ostjylland.dk/tv2dk/forsker-giver-elever-ret-ude-af-proportioner

Elev-aktion i Aarhus imod lukningen af byens gymnasier: https://stiften.dk/artikel/politiet-stoppede-gymnasieelevers-natlige-aktion

 

6. Modsætningsfuld journalistik

I dagens Politiken undersøger den corona-affirmative journalist Anders Legarth Schmidt i en helsidesartikel bevægelserne i de forskellige tal, som skulle angive, at sygdommen har udviklet sig negativt. Han kommer frem til følgende:

 1. Smittetallene har i det seneste uger været aftagende, selv i absolutte tal.
 2. Sætter man antallet af smittede i forhold til antallet af testede, som han mener vil være det mest korrekte, så forsvinder det seneste ”udbrud”. Hans tal for dagene i uge 33 er følgende: 0,5% – 0,4 – 0,5 – 0,3 – 0,3 – 0,5 – 0,2. Jeg kan supplere med, at tallene i uge 32 svingede mellem 0,2% og 0,4%, og i uge 31 mellem 0,2% og 0,3%. Dette tal har ligget stabilt lavt siden starten af juni. Kun i uge 28 og 29 var tallet helt ekstraordinært lavt mellem 0,1 og 0,2. Til sammenligning svingede disse tal i uge 11 fra 2,6% til 16,1%, men dengang testede man heller ikke ret mange.
 3. Det almene smittetryk er ifølge SSI-tal fra i går faldet til omkring mellem 0,5 og 1, afhængig af opgørelsesmetode.
 4. De smittede er unge, som ikke bliver syge, og de gamle bliver ikke smittet videre.
 5. Næsten ingen er indlagte.

Med disse konklusioner, så tror man jo, at journalisten fortsætter i et lidt kritisk spor, men det gør han ikke:

Anders Legarth Schmidt synes, at vi skal ”danse med coronaen”. Denne dans finder sted i noget han kalder for ”vores opførsel”, f.eks. i ”kantiner”, i Netto, ved universitetets introduktionskurser, ved knus og kram, og vi skal leve med ”indtørrede hænder” osv..

Hvis “vi” ikke “opfører os”, så “springer coronaen videre” hedder det faretruende fra smittebærerens dagblad.

Denne ”vores opførsel” er en ”stor coronajoker”, siger han. Han fortæller, at vi skal ”holde paraderne oppe” ellers får det ligefrem ”gigantisk betydning”.

Men siden ”genåbningerne”, som er biopolitisk kode for ”forstærket nedlukning”, er der ikke sket en pind, på trods af drakoniske risikomodeller som angiveligt var baseret på såkaldte ”matematiske modeller”.

Alligevel er der nu mundbind og vagtværn og diskursiv lukning over hele linjen, og alligevel skal vi ”danse”, og endda ”længe endnu”, står der. Det er ”Mette Frederiksens nye yndlingsudtryk”, lyder det lidt underdanigt.

Så Anders Legart Jensen dokumenterer, at der ingen sygdomsudvikling er, men alligevel taler han for adfærdsregulering på den mest nidkære klinge?

Link: Artiklen ligger ikke online.

 

7. Biostatens nye regnskab: Smitteregnskabet.

Man ville undgå en rød kurve, den kom aldrig. Man ville ligefrem forbyde børn at lege sammen.

Man var bange for, om man havde respiratorer nok. Det havde man. I skrivende stund er der én person i respirator.

Man var også bange for, at folk døde. Det gjorde de ikke. Næsten ingen dør. I Sverige dør folk cirka som under en hård influenza.

Så fokuserede man på indlæggelser, men næsten ingen blev indlagt. I skrivende stund er der 16 indlagte. Det er barokt.

Så genåbnede man med vilde prognoser, men der skete ingenting.

Så panikkede man, fordi der var en demonstration i hovestaden og en ved Randers fjord og en minkfarm. Der skete intet. Og så videre.

Man var ved at miste magten.

Men nu pr. 14. august har regeringen pludselig droppet alle disse tal, som altså er lave som Marianergraven. I stedet vil man nu implementere sit ”ekstreme forsigtighedsprincip” på “smitten” som sådan. Pyt med at folk ikke bliver syge og ingen dør. Nu må ingen blive smittet. Alle er potentielle smittebærere. Stiger et smittetal med ganske få tilfælde, går politikere og medier amok.

Folk skal bære en app og skal kontrolleres af vagtværn. Der testes 100.000-vis og det koster milliarder, har jeg ladet mig fortælle. Man finder næsten ingen smittede, men altså selvfølgelig nogle få.

Derfor lukker man gymnasier i hele Aarhus, selvom ingen børn eller unge er døde af sygdommen i hele landet. Faktisk er der kun død en eneste person under 50. Og studerende introduceres til deres studier over mobilen.

Professor Søren Riis Paludan er kritisk:

”I begyndelsen havde vi en målsætning om, at vi ikke måtte løbe tør for respiratorer og så videre. Det kom vi aldrig i nærheden af. Siden har det aldrig været udtalt, hvad målsætningen er. Vi har næsten ingen hospitalsindlagte, så hvad er målet nu? Nul smittede? Her skal man bare huske, at den totale inddæmning af virus ikke er foreneligt med et åbent samfund.”

Paludan har mere ret, end jeg tror, han ved. Regeringens nye ekstreme forsigtighedsstrategi, som går direkte på smitten, er ”ikke foreneligt med et åbent samfund”. Strategien er en totalitær profylakse, som omdanner menneskets eksistentiale til at være smittebærer. Og imellem disse ensomme eksistenser befinder sig to objekter, nemlig masken og skærmen. Mennesket er et digitalt neutrum.

Hvorfor finder nogen – især de unge – sig i det? Jeg forstår det ikke.

https://www.berlingske.dk/politik/nyt-dokument-forklarer-regeringen-har-skiftet-strategi-i-kampen-mod-corona

 

8. Gymnasierne

A

D. 21. august har rektorer og bestyrelser fra alle gymnasier i Aarhus på vegne af deres elever fået nok, de har skrevet et fælles brev til regeringen, hvor de protesterer mod lukningen af byens ungdomsuddannelser.

https://www.facebook.com/aarhuskatedralskole/posts/3244322432301239

Og dagen efter skrev samme kreds af gymnasierektorer direkte til byens borgmestre og relevante rådmænd.

https://www.facebook.com/aarhuskatedralskole/posts/3247002308699918

Tak for dette mønstereksempel på politisk dannelse og samfundssind.

 

B.

TV2-øst fortalte samme dag om rektor Martin Ingemann fra Egå Gymnasiums kritik af nedlukningen af de aarhusianske gymnasier og om gymnasielevernes protester.

I hele Midtjylland er der indlagt 5 personer med Corona og ingen på intensiv. Der er døde 0,0000 mennesker under 30 i hele landet.

Men de unge skal holde for. Heldigvis er der nu kritik.

Martin Ingemann og hans bestyrelsesformand Niels Petersen er også medunderskriver på alle aarhusianske gymnasiers brev til regeringen, som jeg omtalte under pkt. A.

Links:

Artikel på TV2-øst: https://www.tv2ostjylland.dk/aarhus/rektor-i-aarhus-vi-er-ved-smide-tre-aargange-paa-gulvet

Sagen blev dækket i flere af de nationale medier, herunder Danmarks Radio:

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/ledere-af-uddannelser-i-opraab-til-ministre-absurd-eleverne-ikke-maa

 

C.

Ifølge professor Søren Riis Paludan er der ikke grundlag for at opretholde de biopolitiske restriktioner på de aarhusianske gymnasier og heller ikke mere generelt.. Det kan man læse om her:

https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7895694/Professor-om-dagens-coronatal-

 

D.

På en stor uddannelsesinstitution i Esbjerg, “Rybners”, som huser stort set alle de ungdomsuddannelser, man kan komme i tanke om, skal elever og lærere nu gå med mundbind overalt undtagen i klasseværelset.

Det har rektor bare sådan lige bestemt. Mærkeligt at have en sådan enevældig magt. Lærerne skal endda have “visir” på.

Selv en af de helt store forsigtigheds-ideologer, virologen Allan Randrup Thomsen, er kritisk. Jeg var lige ved at falde ned af stolen, må jeg indrømme, af glæde of course.

På UC-syd er prorektor, Alexander von Oettingen, også klar til at indføre mundbind, hvis de unge ikke kan “overholde afstandskravet”, som han udtrykker det. Det er biopolitisk opdragelse, så det klodser. Meget skuffende udmelding fra den ellers gode von Oettingen.

På EUC-Syd er der mere proportionalitet. Her siger direktøren, at mundbind er “for langt at gå”, men dog kun “lige nu”, som det truende hedder.

DR har intervievet tre elever, som lyder meget tilfredse. Jeg fælder en tårer. Men de slipper for hjemmedatalæring, fremgår det, og de vil gerne følge “skolens forsigtighedsprincip”, som det kaldes i det biopolitiske nysprog. I stedet får de mundbind på.

Ingen ved hvorfor, for ingen unge lader til at blive syge af coronaen. Men måske skal alle børn og unge bare gøres gamle? Er hele samfundet en slags plejehjem?

Den omvendte logik lader til at være følgende: Jo bedre biostatistikken udvikler sig, desto stærkere profylaksiske foranstaltninger sætter lokale og opskræmte ledere i værk.

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/3300-elever-skal-nu-baere-mundbind-og-visir-det-minder-om-en-banegaard-nogle

 

E.

Visir-læreren:

På den københavnske handelsskolekoncern Niels Brock gennemtvinges nu, at lærerne skal bære visir i undervisningen.

Det er ikke noget sundhedsmyndighederne anbefaler, men noget rektoren sådan lige synes. Han siger: “Vi vil hellere gå et skridt længere end et skridt for lidt”, og så gentager han det lige, så vi har forestået, selvom alle de biopolitiske tal nærmest er i nul.

Rektoren udtrykker dermed den Mette Frederiksen-filosofi, som har hærget samfundet siden d. 11. marts exact, og som har udryddet proportionalitet og politisk dømmekraft.

Dengang hed det radikaliserede og biototalitære princip “en død er en død for meget”. Nu er denne radikalitet på en måde blevet radikaliseret. Nu hedder det snarere “en smittet er en smittet for meget”. Dermed er den totale profylakse radikaliseret til en total behandling. Adfærden tager udgangspunkt i: “Du er allerede smittet”. Gymnasiet er dermed et slags hospital. Opdragelsen er hospitaliseret. Biostaten agerer pædagogisk.

I nogle klasseværelser har rektor også hængt plexiglasplader op.

På andre gymnasier er der mundbind og vagtværn, dog ikke i klasserne. Det kommer også på Niels Brock lige om lidt, fornemmer man (jvf. udtrykket “endnu”). I Aarhus ligger undervisningen underdrejet på sjette måned. Ungdom er vist sådan en slags biopolitisk forbrydelse.

Lærerne støtter deres antipædagogiske rektor. De er bange. Hvorfor er de lærere? Jesus og Sokrates var ikke bange, og de havde endda grund til at være det.

Direktøren for koncernen efterspørger mere “fleksibilitet”.

https://gymnasieskolen.dk/laerere-skal-undervise-med-visir

 

F.

I anledningen af at stort set ingen dør, indlægges, er på intensiv eller er i respirator – og at denne tilstand nu har varet i månedsvis — så er det da bare så dejligt “ekstremt forsigtigt”, at man sådan lige oven i købet ødelægger den kollektive transport og udsletter både ansigtet og ungdommens skoleliv.

Hvor kommer denne totalitære skolefjendtige profylakse fra?

 

9. Jonas Herby om svenske dødstal

Cepos’ Jonas Herby reflekterer over de ganske normale svenske dødstal, som endda er korrigerede.

http://punditokraterne.dk/2020/08/23/here-comes-metteeee

 

10. Nye mundbindsregler i skolerne

Biostaten lægger nu for alvor sin klamme smittehånd over landets pædagogiske liv. Dermed omdannes elever til “smittebærere”. Selv når eleverne demonstrer, er de “smittebærere”, iført bind og afstand så de kun kan kommunikere via apps og lange øjne.

Først lukkede man gymnasieleverne ude af deres skoler, iførte dem masker og ledsagede det hele af adfærdsregulerende vagtværn.

Og nu orkestreres en smitteopsporingssystematik for folkeskolens børn, som også selektivt kan iføres masker mere eller mindre efter panikramte skolelederes forgodtbefindende, og hele klasser skal lukkes ned, hvis en enkelt er smittet osv..

Imens går alle statistikker i bund. Men biostaten stopper ikke, før alting er helt i 0,00000. Det vil sige, før alt liv er parkeret bag lås og slå i et teknologisk og ansigtsløs profylaktisk jerngreb.

Om børns brug af masker: https://www.folkeskolen.dk/1851258/ministeriet-svarer-paa-spoergsmaal-om-mundbind-i-skolen

Om smittekontrol på skolerne: https://www.folkeskolen.dk/1851498/sundhedsmyndighederne-vil-nu-overvaage-smitte-paa-skoler

Undervisningsministeriets nye retningslinjer: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen

 

11. Bill Gates og frihedsbegrebets problemer

I dag, pr. d. 26. august, har man fundet 57 smittede i hele DK. Der er kun 19 indlagte og ingen dør. Og ifølge ourworldindata er smittede/testede-forholdet helt nede i 0,2%. Det jo absurd lavt.

Men alligevel strammer staten den biopolitiske skrue overalt, ikke mindst over for børn og unge og rejsende, men også mere bredt. Det myldrer med datalæring, bureaukratiske mellemrestriktioner, visirer, masker og vagtværn.

Så jo bedre det går, desto flere restriktioner. Nedlukningens filosofi breder sig ned i detaljen. Samfundet som sådan skal hospitaliseres.

Og allerværst, Frihedsbegrebet gøres nu til et problem, som sættes i modsætning til asiatiske styres effektivitet. Det sker f.eks. for Bill Gates i dette interview. På den måde bekræfter han den uddannelsespolitiske tendens i OECD, hvor direktør Andreas Schleicher har brugt PISA-placeringer i samme kinesiske logik.

Dermed svækker man mulighederne for politisk handling i f.eks. Hongkong og i Hviderusland, men også herhjemme. Og i dag har politikerne i Berlin ligefrem forbudt en coronakritisk demonstration. Begreber som pædagogisk og videnskabelig “frihed” vil også tage skade ligesom det folkelige liv generelt.

Links

Interview med Bill Gates: https://www.marketwatch.com/story/bill-gates-the-worst-of-the-pandemic-is-yet-to-come-and-freedom-played-a-part-in-the-disappointing-us-response-2020-08-20?

Om situationen i Berlin: https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE12370683/berlin-forbyder-coronademonstration/?st=1&

 

12. IMHE’s maskeberegninger og finansiering

I Danmark er der døde svarende til 25% af en influenza, dvs. 623 personer. Det er sket uden brug af masker, og tallet er stagneret kraftigt siden genåbningen.

Men det amerikanske forskningscenter IMHE forudsiger alligevel, at hvis vi ikke implementerer såkaldte “universal masks”, så vil dødstallet i Danmark allerede pr d. 1. december 2020 stige med over 500%, nemlig til 3829, dvs. svarende til 1½xinfluenza, hvilket jo ikke engang i sig selv ville kunne begrunde en nærmest uendelig nedlukning.

Men uanset, så er IMHEs tal absurde. Usikkerheden er da også uden sidestykke, nemlig mellem 796 til 19327 døde. Det minder om Kåre Mølbaks “matematiske modeller” ifm. genåbningscenarierne i april, som skulle forskrække de biopolitiske kadrer, hvilket også skete. Mølbaks forudsigelser viste sig at være helt hen i vejret. Det var dengang, Mølbak også ville forbyde børn at lege sammen.

Jeg har noteret mig, at IMHE har modtaget en donation fra Bill Gates på hele 279 mio. dollars, dvs. ca. 1,8 mia. kr., til at lave de vilde prognoser.

Og Bill Gates ser “frihed” som et problem. Det ved vi fra det interview, jeg omtalte i afsnit 11. Til gengæld er han et slags medium for den syntese mellem tech-kapitalisme og global kommunisme, som nu kan udfylde mellemrummet mellem de skræmte maske- og visirbårne afstande, så al “leg” forsvinder.

Links:

IMHE’s forudsigelser for Danmark: https://covid19.healthdata.org/denmark?view=total-deaths&tab=trend

Direktørens erklæring: http://www.healthdata.org/about/director-statement

Smittede tanker 56, d. 11. august

1. Myndighedernes manglende anbefalinger

Der forelå pr. d. 11. marts tilsyneladende ingen “anbefalinger” om nedlukning fra landets centrale “myndigheder”. Det har længe været klart, for så vidt angår Sundhedsstyrelsen og den tværministerielle kriseberedsskabsgruppe NOST. Dermed er både statsministeren, sundhedsministeren og måske også nogle flere kommet på kant med ministeransvarlighedsloven.

Derimod har SSI, som er en mindre central “myndighed” end Sundhedsstyrelsen, haft en mere usikker position, fordi Kåre Mølbak har sagt lidt forskelligt i tidens løb.

Men nu kan BT d. 1. august dokumentere, at SSI i et notat pr. d. 9. marts på ingen måde havde nedlukningslignende tiltag i tankerne. SSI’s anbefalinger ligger tværtimod helt på linje med synspunkterne hos Sundhedsstyrelsen og NOST, dvs. at man især bør fokusere på forebyggende tiltag for risikogrupperne, ledsaget af nogle få almene adfærdsråd til befolkningen.

Professor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet udtaler sig meget kritisk i artiklen.

Vi har derfor følgende “anbefalinger” helt op til nedlukningen:

d. 9. marts: SSI
d. 10. marts: NOST
d. 11. marts: Sundhedsstyrelsen

Ingen af disse tre centrale “myndigheder” anbefaler nedlukning. Dermed er befolkning og folketing ført bag lyset, for enhver kan huske, hvordan nedlukningen netop blev lanceret som ekspertice og evidens langt ud i befolkningens blodomløb.

PS: Mølbak taler i sit notat for afbødnings- frem for inddæmningsstrategi. Det var dette skifte fra kontrol til forsinkelse, som egentlig lå til grund for skiftet fra den “røde kurve” til den “grønne kurve”, og som man officielt set aldrig har forladt, så vidt jeg ved.

Derimod kan man roligt sige, at man u-officielt i høj grad har lagt “afbødningen” og den “grønne kurve” i graven. I stedet arbejdes med nidkær kontrol, opsporing, apps og decentrale nedlukningsmanøvrer i en tiltagende inddæmningsproces, dvs. i en biostat, hvor der ikke må være nogen som helst kurve af nogen art. Dvs. man fortsætter sin inddæmnings-kontrol – senest med mundbind – indtil enhver tænkelig kvantitativ indikator er gået i 0,00, dvs. indtil al frit liv er skjult og digitaliseret og kontrolleret af biomyndigheder i fri dressur.

https://www.bt.dk/…/kaare-moelbaks-anbefalinger-laa-langt-f…

 

2. To modsætninger

A.
Sundhedsministeren siger til DR d. 4. august i forbindelse med den aktuelle corona-panik, at han ikke vil gøre noget, som er imod “myndighedernes anbefaling”. Han henviser i den forbindelse til en kommentar fra Mølbak, som åbenbart er blevet til en “myndighed” på linje med Sundhedsstyrelsen.

Det er sandelig både gamle og nye toner, Heunicke synger med, for på pressemøderne d. 11. marts og d. 15. marts gik både han og statsministerinden direkte imod “myndighedernes anbefaling”. Dengang var man blot ligeglad med, at man gjorde det modsatte af anbefalingerne. Man løste så problemet ved at sige, at man lukkede ned på “myndighedernes anbefaling”, selvom “myndighederne” altså havde anbefalet det modsatte.

Man tager de “anbefalinger”, man lige kan finde i udhuset.

B.
D. 28. juli fortalte Søren Brostrøm til DR, at mundbind “giver ikke mening”? Men blot tre dage efter anbefaler han alligevel mundbind i både offentlig transport, ved politiske demonstrationer og i sociale erhverv!

Så det tager blot tre dage at vende på en tallerken? Hvad sker der mon i næste uge? Et eller andet australsk? Nogle bøder? Det, som er meningsløst nu, er måske en retningslinje om tre dage.

Skulle det være “ekspertise”?

Brostrøm lader til at være presset af en eller anden meget mystisk folkestemning, som er opstået, hvor kritikken af mundbind nu forbindes med noget “højreradikalt” og noget “Trump-agtigt” osv.. Det er som om, det er folket, der beder om mundbindene. Det er fagligt set dybt fascinerende at iagttage. Men sørgeligt alligevel, naturligvis.

Mundbind er, som jeg ser det, snarere et tegn på socialismens underdanighed overfor global kommunisme og amerikansk hyper-kapitalisme. Og først og fremmest er de et tegn på svage staters – og i DKs tilfælde svage socialdemokratiers – tab af humanitet og stedslighed. Og det ændrer sig ikke på tre dage!

Links:
!nterview med Heunicke, d. 4. august: https://www.dr.dk/…/sundhedsministeren-genaabning-af-nattel…

Brostrøms udtalelser om mundbind, d. 28. juli: https://www.dr.dk/…/soeren-brostroem-mundbind-giver-ikke-me…

 

3. Antallet smittede og antal testede

Ifølge Worldindata.org er forholdet mellem antallet tests og nyregistrerede smittede pr. dag nu helt nede på 0,4%. Da det var lavest var det 0,2%. Sidst, det var 0,4%, var d. 7. juni. Tallet peakede d. 14. marts med 17,5%.

Det vil sige, at tallet ligger stabilt og langt under foråret, hvor antal testede i absolutte tal til gengæld var langt lavere end nu. Vi befinder os på den totale mikrodiversitets mark.

Tallet er desuden blandt de laveste i både Europa og i hele verden.

Antallet af indlagte og døde er stabilt og også ekstremt lavt.

Det hele er ekstremt lavt. Intet sker.

Men nu bruges disse ekstremt lave tal til at rejse krav om universelle mundbind, man udskammer medborgere af fremmed herkomst, hvis de har lidt mere smitte end de andre, som stort set ingen smitte har, og folk er nærmest dødsangste og vil gøre alt i profylaksens tegn.

Det hele stammer fra denne nidkære realtidsstatistik og dens ledsagende “hvad-virker-ideologi”, som er biostatens mest nedrige våben mod menneskelige værdier og samfundssind.

https://ourworldindata.org/coronavirus

 

4. SSI’s estimater og frihed

Da SSI skulle estimere effekten af genåbningsfaserne tilbage i maj, skød deres forsigtighedsprincip 100vis af procent over målet. Men der var skam tale om “matematiske modeller” og ikke mavefornemmelser, fik vi at vide, mens den totalt ubegrundede frygt bredte sig ind i sjælene.

Nu foreslår Mølbak så, at genåbningens fase fire stilles i bero. Han kan ikke “anbefale det sundhedsfagligt”, siger han i en sådan lidt løs sætning. Ingen ved rigtigt om det er en “myndighed”, matematiske modeller eller mavefornemmelser, der taler.

Professor Kjeld Møller Pedersen, som hele tiden har været en slags proportionalitets- og bæredygtighedens stemme, siger, at han “ikke kan få øje på” det “sundhedsfaglige”, som Mølbak refererer til. Møller Pedersen mener, at der er tale om en “overreaktion”.

Overreaktionens logik, som nedlukningsideologien nærmest er defineret ved, har sat sig overalt. I Aarhus har universitetet forbudt fredagsbarer og alkohol på rusugerne, fordi man har fundet sølle 6 statskundskabsstuderende med corona. Og det sociale og faglige liv på uni er stort set dødt. Ingen er kommet noget til.

Og den almindelige befolkning lægger nu nærmest pres på systemerne for at iføre sig selv mundbind alle mulige steder, så man ikke mere kan se, hvilke følelser, mennesker knytter til deres ord. “Det virker”, hedder det i overreaktionens diskurs. Som om det havde noget med sagen at gøre? Denne profylakse-totalitarisme er virkelig farlig. Mundbind uden for sygehusene er et no go, om det så udryddede alle sygdomme i verden. Men de er nyttige for de biostatslige optimeringsprocesser. F.eks. bruges coronaen til at true demokratiet i Hongkong og i USA. Østen bliver til biokommnisme, og USA ender som et bio-casino.

Og folk må nu ikke mere rejse til Spanien, hvor der i går døde 1 person af corona. Der er ellers brug for, at europæere besøger hinanden, uden mundbind vel at mærke.

Men genåbningsestimaterne fra SSI var altså skudt langt over målet, og der er nærmest mindre dødelighed i 2020 end normalt, og langt mindre end de store influenzaår. Ikke engang Sverige rammer influanzamax. fra 1993 og 2000, hvor det hele bare var en notits i avisen.

Endelig har jeg noteret mig, at “frihed” nu er blevet noget populistisk Trump-noget. Det er sådan noget, de “højreradikale” på Berlins pladser råber om. Denne destruktion af frihedsbegrebet er nok det farligste af alt, eftersom de vigtigste af samfundets institutioner er defineret ved frihed, f.eks. både folkeskole og universiteter. Men de vil nu langsomt vil få kappet deres iltforsyning og iføre sig mundbind, både fysisk og i overført forstand.

https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7877126/Selv-om-smitten-stiger-er-langt-f%C3%A6rre-end-frygtet-blevet-ramt-af-corona-efter-gen%C3%A5bningen

 

5. Sundhedsministerens rettigheder

Sundhedsministeren har åbenbart ret til at lave bekendtgørelser, som uden videre lukker gymnasierne, aflyser introaktiviteter på de videregående uddannelser, og som tvinger folk til at tage bioburkaer på i halvtomme busser for øjnene af uskyldige børn og måbende passagerer.

Maskereglen vil næppe forsvinde, og kravet vil formodentligt snart udvides til andre områder, f.eks. skoler og uddannelsesinstitutioner. Byens lærerforening er allerede på banen med en skrækkelig opdatering, hvor en skoleelev iføres en bioburka, mens den lokale formand underdanigt taler om “forsigtighedsprincip”. Og Søren Brostrøm er på banen i TV2, som skriver, at “han udelukker ikke, at krav om mundbind kan blive nationalt”, selvom han i sidste uge sagde, at et sådan krav var meningsløst.

Heunicke og hans kreds af bio-soldater kender ikke til moderation eller proportionalitet. Hele tiden testes og udvides maske-grænsen i den nye statsræsons navn.

I hele Midtjylland er der indlagt 8 patienter med corona. Der ligger 1 på intensiv. Der er 0 i respirator. Kurven er hypergrøn. Og selv hvis den var mørkerød, bør mundkurve forbydes udenfor hospitalerne.

Heunicke skriver også i sin orientering, at vi her i byen skal udsættes for “Massiv informationsindsats målrettet borgerne i Aarhus”. Kort sagt: propaganda fra ende til anden, som ødelægger samfundet.

Links:
BT’s artikel: https://www.bt.dk/samfu…/indfoerer-krav-om-mundbind-i-aarhus#

Lærerforeningens opdatering: http://www.aalf.dk/…/ekstra-orientering-om-covid-19-situati…

Kommunens egen pressemeddelelse om sagen: https://www.aarhus.dk/…/covid-19-yderligere-tiltag-ivaerks…/

 

6. Citater fra en svunden tid

I JP d. 27. februar – det var dengang det første coronatilfælde ramte landet på en TV2-redaktion – var der stadig dømmekraft og proportionolitet, hvad angår corona-eksperternes gøren og laden. Her kan man læse Kåre Mølbaks, Jens Lundgrens og Jan Pravgaard Christensens vurderinger fra dengang, som er meget afdramatiserende, selvom de fik ret i substansen, dvs. forholdsvis lav dødelighed, tendens til panik og et robust sundhedssystem.

Nogle lande fik efterfølgende en overdødelighed omkring uge 13-16, omtrent svarende til en kraftig influenza. Danmark har slet ikke haft overdødelighed overhovedet. Sverige har haft lidt, men ikke noget, som overstiger de store influenzamåneder i 1993 og 2000, som kun gav notitser i avisen. Det var før biostatens tid. Nu er hver eneste smittede buschauffør en ny overskrift i avisen.

Fra omkring uge 18 var det helt slut med overdødeligheden blandt euromomo-landene. Så de tre eksperter havde helt ret dengang i februar. Men det har de ikke mere, for nu er de samme data indkapslet i biopolitikkens logik.

Her er artiklens citater fra de tre eksperter:

A. Kåre Mølbak

“Professor og faglig direktør på Statens Serum Institut Kåre Mølbak, der i øvrigt sidder med som ekspert i det internationale smitteagentur, erkender, at det kan være svært at vurdere faren helt eksakt. Han tager udgangspunkt i Kina, hvor smitten har sit udgangspunkt:

»Vi kender ikke mørketallene fra Kina, men noget tyder på, at dødeligheden falder uden for Kina, så den skal tælles i promiller. Det er min mavefornemmelse, at det ikke vil udvikle sig slemt i Danmark,« siger han, selv om det også er hans vurdering, at der kan komme flere smittede.

Kåre Mølbaks prognose er, at coronasygdommen i værste fald bliver på niveau med tidligere influenzaepidemier som f.eks. den asiatiske influenza, der ramte Danmark i 1957, og Hongkong-influenzaen fra 1968.”

B. Jan Pravsgaard Christensen

”Ifølge professor Jan Pravsgaard Christensen, Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet, har håndteringen af det første coronatilfælde i Danmark været helt fornuftig og rigtig, og han er også enig i myndighedernes vurdering af, at TV 2 stadig fik lov at arbejde og ikke blev lukket ned.

»Coronavirus er ikke mere farlig end en almindelig influenzavirus. De tilgængelige tal viser, at ca. 2 pct. af de coronasmittede dør af deres sygdom, at det primært er ældre og mennesker, som har underliggende sygdomme og et svækket immunsystem,« siger han og tilføjer:

»Men dødsraten er sandsynligvis langt lavere i virkeligheden, for dødelighedstallet beregnes jo ud fra det samlede antal smittede. Vi ved nu, at coronasygdom ofte har et meget mildt forløb, og at mange smittede slet ikke bliver testet og dermed registreret. Det ser ikke ud til, at dødeligheden for corona er højere end ved en almindelig influenzaepidemi, som er i nærheden af 0,5 pct., og her dør 1.000-2.000 danskere om året.«”

(PS WHO har lige fortalt, at dødeligheden er 0,6 i snit, TAR)

Jan Pravsgaard Christensen forudser dog, at det kan give problemer, hvis antallet af smittede stiger voldsomt.

»Problemet opstår, hvis der bliver italienske tilstande, hvor vi nærmest fra den ene dag til den anden pludselig ser 100 smittede. Så skal myndighederne have fat i rigtig mange mennesker på rigtig mange arbejdspladser, og inden man når at finde alle potentielt smittede, er der nogle, der har smittet de næste,« siger han, der ikke helt vil udelukke den situation på dansk jord i løbet af den kommende tid. Han minder dog om, at vores sundhedsvæsen herhjemme er gearet til at opspore og inddæmme smitten hurtigt.”

C. Jens Lundgren

”Også Jens Lundgren, professor i infektionssygdomme ved Københavns Universitet og Rigshospitalet, vurderer dødeligheden som relativt lav.

»Min forventning er, at når vi får kortlagt, hvor mange der i realiteten når at blive smittet med virussen, så kommer vi ned på en dødelighed i størrelsesordenen 0,5-0,1 pct.,« siger han, der sammenligner smitten med den almindelige influenza.

»Befolkningen skal ikke reagere anderledes, end var det et influenzaudbrud. Det har vi hvert år, og det er der også mange mennesker, der dør under. Men folk skal sætte det i perspektiv til, hvad vi har af udbrud, som rammer hvert år,« siger han, der ikke vil afvise, at der vil opstå mere utryghed og måske ligefrem panik, hvis corona bliver karakteriseret som en pandemi.

»Der er nogle psykologiske mekanismer, der går i gang, og det er ikke et nyt fænomen. Infektioner har alle dage været noget, som folk er hunderædde for. De kan ryge 40 cigaretter om dagen eller drikke store mængder vin, men det gør dem ikke på samme måde bange for deres helbred,« siger Jens Lundgren.”

Man må sige, at Lundgren har undergået en slags metamorfose. I dag er han hardliner.

Links:
Artikel fra JP, d. 27 februar:
https://finans.dk/…/professor-det-er-min-mavefornemmelse-…/…

Europæiske dødstal fra euromomo:
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps

 

7. Kritik af Mølbak i Sundhedspolitisk Tidsskrift

Chefredaktøren for Sundhedspolitisk Tidsskrift, Kristian Lund, har i dagens leder en fortrinlig analyse af “myndighedernes anbefaling”, som ikke falder ud til Kåre Mølbaks fordel.

Kristian Lund mener desuden, at Mølbak i den aktuelle situation bliver brugt som nyttig idiot for regeringens forsøg på at befæste den biopolitiske magt i landet.

Endelig høster Lund ære i min bog for at nævne Mølbaks forsøg på forbyde børn at lege sammen. Det var tilbage i april. Men læs det selv.

https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/…/kan-man-stole-pa-ka…

 

8. Mundbind i Roskilde

Roskilde Katedralskole går nu all ind på mundbind. Ledelsen skriver følgende i et opslag på skolens hjemmeside:

“Der er i høj grad behov for, at vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og tænker os rigtig godt om”.

Og disse “anbefalinger” betyder, har ledelsen besluttet, at der nu – udover ifm den konkrete undervisning – er mundbind over hele linjen fra i morgen.

Men har “sundhedsmyndighederne anbefalet”, at gymnasier skal have misk-mask-maske på? Jeg tjekkede lige anbefalingerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Der står ikke noget om gymnasier eller lignende.

Og må man godt sådan uden videre tvinge lærere og elever til at tage mundbind? Det er jo det rene kineseri.

Hvorfor griber undervisningsministeren ikke ind mod dette barokke overgreb mod både ungdommen, som nu reduceres til banale smittebærere, mod retten til at eksistere som almindeligt menneske i et frit land og mod ansigtet i det hele taget.

Ifølge TV2 har der været 10 smittede i hele Roskilde Kommune i de seneste to uger. Kurverne af flade som pandekager, og man har endda skruet op for testningen. Og på landsplan er antallet af nyindlagte totalt lavt og stabilt, fremgår det af SSI’s tal.

Links:
Link til Roskilde Katedralskoles erklæring: http://www.roskildekatedralskole.dk/…/krav-om-mundbind-ude…/

Link til TV2’s coronatal:
https://nyheder.tv2.dk/…/2020-02-27-nyeste-corona-tal-fra-d…

Link til SSIs data vedrørende antallet af nyindlagte: https://experience.arcgis.com/…/aa41b29149f24e20a4007a0c4e1…

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om mundbind:
https://www.sst.dk/…/Et-mundbind-i-tasken-er-en-god-ide_-na…

Professionshøjskolerne kræver også mundbind: https://www.dr.dk/…/professionshoejskoler-mundbind-bliver-k…

Nyborg Gymnasium indfører også mundbind og tilmed også et “korps”, som “indskærper” den nye ånd: https://nyborg-gym.dk/retninglinjer-corona/

 

9. Et par iagttagelser

A.
Seruminstituttet offentliggør ikke coronatal i weekenden, men Folketinget har åbenbart fået tallene alligevel, så tingene kan skride uden offentlig og fælles sammenhæng.

Ekstrabladet har opsnappet de løsrevne data fra i går:

Smittede: 14.611, + 169 nye tilfælde
Testede: 1.257.118, + 17.783 nytestede

I forgårs var der nye 136 smittede. Dette tal er altså steget med 33 på en dag til 169. Denne stigning, som i sig selv er meget lille, har skabt panik. Men faktisk er stigningen reelt set endnu mindre:

Avisen glemmer nemlig at nævne et meget vigtigt tal, nemlig at antallet af testede også er steget. Og alle andre medier omtaler mig bekendt nyheden endnu mere selektivt, dvs. med et entydigt fokus på de 169 smittede, og endda uden at omtale antallet af testede, som Ekstrabladet trods alt gør. Men ingen aviser refererer altså til selve stigningen i antallet af testede.

Las os derfor se på stigningen i antallet af testede: I forgårs blev der ifølge Sundhedsstyrelsen kun testet 15849. Det vil sige, at der i går blev testet ca. 2000 ekstra personer til i forgårs (17783-15849).

Antallet af testede er altså steget med ca. 15% fra i forgårs til i går. Men det betyder jo, at man skal regne med, at antallet af smittede stiger omtrent tilsvarende. Og det er så præcist det, der er sket, nemlig med ca. 20%. De sidste ca. 5% svarer til sølle 8 smittede, hvilket er for lidt til at tælle.

Der er altså ingen realstigning.

Forholdet mellem antallet af smittede og antallet af tests er blandt de laveste i Europa og langt under f.eks. Sverige. Der er heller ingen overdødelighed, og antallet af indlæggelser er ekstremt lavt. Vi er på den hyper-grønne kurve, som tilbage i marts/april var målet. Vi må derfor bede om en total nedlukning af nedlukningen.

Så hjælper det altså ikke, at der går panik i disse dagsaktuelle lavprocents-udsving, som tages ud af en sammenhæng.

B.
Men disse marginale udsving bruges nu til at forberede befolkningen på drakoniske biopolitiske tiltag. F.eks lægges der op til at iføre hele befolkningen mundbind. Statsministeren fremturer i karakteristisk bio-profylaktisk totalitarisme, mens det ene område efter det andet mundbindtestes for at tjekke reaktionerne.

Hun og andre mener, at vi skal have mundbind for at undgå en ny nedlukning. Men det har hun helt misforstået. Mundbind er overhovedet ikke det modsatte af nedlukning, det er derimod en FORSTÆRKELSE af nedlukningen og hele dens ideologi og tilstand.

Og Søren Brostrøm, som ellers har været rost for sin faglighed og standhaftighed tilbage i marts, er nu vendt på en tallerken. For få dage siden gav mundbind ”ingen mening”, sagde han. Men nu skal vi pludselig regne med udstrakt brug af dette ”værktøj”. Det kunne man høre i Deadline i går. Da journalisten forholdt ham det pludselige skifte, sagde Brostrøm blot, at der er ingen ”evidens”, men derimod ”dokumentation”. Dermed fik vi en ny biostatslig distinktion.

Al Brostrøms gamle fornuft med ”proportionalitetsprincip” og ”bæredygtighed”, som hører til et klassisk demokrati, var pist væk.

Brostrøm kunne også fortælle, at vi skal være bedre forberedt end i marts, hvor han jo ellers dengang mente, at vi var fint forberedt. Det var dengang, at han i en rapport fra d. 10. marts meget realistisk estimerede coronaens farlighed til et sted mellem en halv og en dobbelt influenza, hvilket cirka har holdt stik, hvis man kigger ud i verden. Men selvom fakta er de samme, så er alt forandret. Pludselig lød Brostrøm som Mette Frederiksens embedsmand frem for statens. Det var trist at overvære dette fald fra tinderne.

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/hemmeligt-corona-tal-afsloeret-169-smittet-siden-i-gaar/8241654

 

10 Lægens etik

Redaktør John Miltimore fortæller i denne artikel til “Foundation for Economic Education” om den udbredte politiske og videnskabelige skepsis mod masker rundt omkring, f.eks. i Finland, Sverige og Holland.

Han kommenterer også den danske situation. Han forstår ikke, hvordan man her i landet kan diskutere masker, når coronaens sygdomsdata er så lave. Og så undrer han sig over, at “masken” er blevet et symbol på modstanden mod Trump, hvilket da også er helt barokt.

Han gør også endnu en meget interessant ting. Han sætter mundbindet i relation til lægeprofessionens etik, hvilket resulterer i en kritik af den biopolitiske læge som sådan for at bryde mottoet “do no harm”. Dette motto minder om Søren Brostrøms henvisning til proportionalitetsprincippet, fra dengang han var læge og ikke biopolitisk administrator, hvilket hen endegyldigt blev i Deadline i går.

Lægeprofessionen og sundhedsforvaltningen er i dyb krise. Og de, som både er læger og forvaltere, er derfor presset til det yderste.

https://fee.org/…/europes-top-health-officials-say-masks-a…/

 

11. Lidt biopolitisk hygge fra nær og fjern

A.
“Genåbning” er det samme som forstærket nedlukning. Det ser vi i dag på Roskilde Katedralskole, som jeg fortalte om i afsnit 8, og på Nyborg Gymnasium, hvor man ligefrem har etableret et “korps”, der skal gå rundt og “indskærpe” mundbindsreglerne.

Og den britiske avis, Daily Mirror, beretter i en foto-reportage om en pædagogisk “genåbnings”-praksis i Thailand, hvor Coronaen ellers er stort set fraværende (dødstal på 1/10 af den danske, som er på 1/4 af influenza).

Der er tale om rystende billeder af den dybeste lærings-isolation. Men de små børn fra Thailand vil efterfølgende tip-top-parate til en glad gymnasietid i Roskilde eller Nyborg. De symboliserer biostatens pædagogiske filosofi.

B.
I samme ånd fortæller tidligere direktør for SSI, Niels Strandberg Pedersen, at man bør lave lokale nedlukninger og rejseforbud internt i landet med følgende absurde og Thailand-lignende restriktioner:

– rejseforbud ind og ud af et område
– lukning af restaurationer og barer i området
– lokal indskrænkelse af forsamlingsforbuddet
– forbud mod at mødes med andre end nærmeste familie
– krav om hjemmearbejde for dem, der kan
– maskekrav alle steder i det offentlige rum

Måske kunne vi ansætte Nyborg Gymnasiums “korps” til at patruljere og udskamme ethvert tegn på liv.

Links:

Daily Mirror:
https://www.mirror.co.uk/…/thai-nursery-kids-separated-pods…

Nyborg Gymnasium:
https://nyborg-gym.dk/retninglinjer-corona/

Niels Strandberg på TV2:
https://nyheder.tv2.dk/…/2020-08-11-tidligere-ssi-direktoer…

 

12. Corona, børn og dødstal

Influenza lader til at være meget farligere for børn, end corona er

På Fyens.dk, som refererer til SSI, kan man studere følgende lave corona: dødstal pr aldersgruppe:

0-29 år: 0 døde!
30-39 år: 1 død!
40-49 år: 0 døde!
50-59: 16 døde!

Det er vildt lave tal.

Derfra stiger tallet i sagens natur:

60-69 år: 59 døde
70-79: 180 døde
80-89: 236 døde
90+: 129 døde

Døde i alt af corona: 620,
Konsekvens: Global panik

Her er de aldersopdelte tal for influenzaen i 2017/18 ifølge SSI:

0-4 år:24 døde
5-14 år: 5 døde

Altså langt højere end coronatallene.

Derfra stiger tallet i sagens natur:

15-64 år: 232
65+ år: 2488

Døde i alt: 2822
Konsekvens: En notits i avisen.

Det lader til, at influenzaen er langt farligere for børn end coronaen. Begge sygdomme kan være farlige for gamle mennesker.

Hvert år dør der ca. 55.000 mennesker i Danmark.

Links:
Coronadødstal fra Fyens.dk:
https://fyens.dk/…/her-er-de-nyeste-corona-tal-fra-danmark-…?

SSI-tal for influenzaen 2017/18:
https://www.ssi.dk/…/influenzasaesonen—opgoerelse-over-sy…

 

Andre drys:

1. Erik Schmidt interviewer Stefan Hermann om AP-Møllerkurserne i Oslo

Erik Schmidt beretter om den aktuelle situation i København og Aalborg vedrørende den dybt upædagogiske AP Møller-finansierede efteruddannelse af skoleledere på handelshøjskolen i Oslo. Det er interessant læsning på alle måder.

Schmidt interviewer i den forbindelse Stefan Herman, som får lejlighed til at finde nogle gode sider frem hos sig selv. Herman taler f.eks. om skoletradition, formål, sjæl og virke. Man bliver lidt blød i betrækket.

Men man må ikke glemme, at Herman har en interesse i at få videreuddannelserne hjem til professionshøjskolerne, som selv er etableret i et opgør med både tradition og sjæl og formål under 00’ernes VK-regerings konkurrencestatsregime, et opgør som blev forstærket af skole- og læreruddannelsesreform omkring 2013 og senest ifm professionshøjskolernes centralistiske mål for læreruddannelsen, som var ren skolereformsstof.

Herman, som er formand for rektorkollegiet i Danske Professionshøjskoler, vil derfor gerne have videreuddannelserne flyttet fra én form for skolereforms-antipædagogik til en anden. Jeg er dog enig med ham i, at denne anden antipædagogik er bedre end den første (den norske), men anti-pædagogik er den ligegodt.

Hermann skal derfor i gang med mere selvkritisk aktivitet, hvis hans fine ord skal være andet end ideologisk smør på det stivnede og sjæl-løse brød.

Første del af interviewet: http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/stefan-herman-vi-er-noedt-til-at-genopfinde-faglig-ledelse

Anden del af interviewet: http://www.klfnet.dk/…/der-er-noget-med-de-der-tal-der-be…/…

 

2. KLs tavshed:

Da Erik Schmidt vandt i Landsretten i november 2018, mente Svend Brinkmann, jvf. nedenstående opslag, og alle andre – herunder politikere, fagfolk og jurister – at det var en sejr for ytringsfriheden.

Den eneste undtagelse fra denne regel var Odense Kommune og KL. Her mente man slet ikke, at sagen havde noget med ytringsfriheden at gøre. KL’s juridiske chef, Pernille Christensen, udtalte f.eks. følgende:

“Mange er efter dagens dom ude og sier at dette er en sejr for ytringsfriheden. Men det er altså en misforståelse. Sagen handler slet ikke om, hvorvidt lærere har ytringsfrihed på personalemøder, men derimod om, at det på en arbejdsplads skal være en pæn og ordentlig tone – også på møder.”

Siden har alt været tavst! Schmidt er mig bekendt ikke blevet tilbudt en form for erstatning/godtgørelse/genansættelse, og der har ikke været effektive kommunale initiativer på området.

https://www.facebook.com/svendbrinkmann/posts/10155588143126205

Smittede tanker 55, d. 1. august

1. Sundhedsstyrelsens anbefaler mundbind
Sundhedsstyrelsen har d. 31. juli meldt ud med nye retningslinjer for brug af mundbind. Pressen har fokuseret på, at man anbefales at bruge mundbind i offentlig transport, hvis der ikke kan holdes en meters afstand. I Sundhedsstyrelsens pressemeddelelse står der, at man skal bruge mundbind….

”….hvis du skal med offentlig transport, og det ikke er muligt at holde afstand”.

Det er i sig selv slemt nok. Det vil skabe splid i de mikrosociologiske processer. Men heldigvis har jeg da både cykel og bil, så jeg så vidt muligt kan være helt alene med mit samfundssind i stedet for at påføre mig denne menneskefjendske bioburka. Bye Bye public transport!

Det værste ved de nye retningslinjer er imidlertid en formulering, som helt er gået under pressens radar, men som både vil vanskeliggøre livet på mange arbejdspladser, fremme digitaliseringspresset og umuliggøre pædagogisk aktivitet. Det drejer sig om følgende anbefaling af, at der skal bruge mundbind….

”…i erhvervsmæssig sammenhæng hvor hyppig eller langvarig ansigt-til-ansigt kontakt er uundgåelig”

En lærer har på folkeskolen.dk, Tobias Zimling Kristiansen, har allerede givet udtryk for ubehag ved denne formulering.

Niels Christian Sauer er også kritisk, især ud fra hensynet til disciplin. Han skriver følgende på Zimling Kristiansens tråd:

”Jamen altså! Hvem skal fortælle myndighederne, at man ikke kan undervise i en folkeskoleklasse med mundbind på? Een voksen kan ikke styre 25 børn uden at kunne bruge sin mimik. Det har ingen gang på jord, det her.”

Det har han helt ret i, og jeg vil tilføje, at det skam ikke kun gælder disciplinen men også pædagogikken og det pædagogiske liv som sådan.

Med sin markering lægger Sundhedsstyrelsen sig i forlængelse af dens meget kritisable håndvaskningsregler fra april og af Kåre Mølbaks drømme om at forbyde børn at lege sammen. Det viser biostatens totale modsætning til pædagogik.

Endelig vil Sundhedsstyrelsen have, at man skal bære mundbind ved større forsamlinger og demonstrationer, hvilket vil ødelægge sammenhængen mellem ansigtet og politisk og etisk liv. Der skal bruges bioburka…:

”….ved store forsamlinger som f.eks. optog, hvor hyppig eller langvarig ansigt-til-ansigt kontakt ikke kan undgås, eller ikke kan forebygges med andre tiltag som afstand mv.”

Tilbage i juni var der er en stor politisk demonstration, og der har været flere andre arrangementer og episoder. Ingen af disse har ført til stigninger i biostatens bogholderi.

I første omgang er der blot tale om ”anbefalinger”, men udskamningseffekten vil være enorm, og om få uger er der klart til bio-bøder.

Årsag? Ren og skær biopolitik og intet som helst andet.

For tre dage siden erklærede Søren Brostrøm til DR.dk, at mundbind ”giver ingen mening”. Men nu anbefaler han altså sin egen meningsløshed.

Sundhedsstyrelsens pressemeddelelse, d. 31. juli:
https://www.sst.dk/…/Et-mundbind-i-tasken-er-en-god-ide_-na…

Indlæg på folkeskolen.dk, d. 31. juli:
https://www.folkeskolen.dk/1848200/mundbind-i-7bS

Sundhedsstyrelsens håndvask-regler:

http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33-d-26-april.html

Brostrøms udmelding d. 28. juli: https://www.dr.dk/nyheder/indland/soeren-brostroem-mundbind-giver-ikke-mening-lige-nu

 

2. Bund- eller topplacering?

DR.dk skriver, at Danmark ligger ”dårligst” i Europa, hvad angår mundbind. Vi har ligefrem en ”bundplacering” hedder det. Det forstår jeg ikke, vi ligger da bedst, eftersom vi ikke bruger dem?

Der er så godt som ingen corona-syge, men alligevel presser det biopolitiske segment på med krav om mundbind, nu med henvisning til antallet af coronasmittede. Bio-politikken har hermed produceret et nyt regnskabstal, som allerede har fået sundhedsmyndighederne til at ryste i bukserne.

Biostatens regnskabstal:
Først fokuserede man på døde, men der er stort set ingen, der dør.

Så fokuserede man på respiratormangel, men der er ingen mangel, for der er stort set ingen på intensiv.

Så fokuserede man på smittetrykket, men det var også lavt.

Så fokuserede man på indlæggelser, men der er stort set ingen der bliver indlagt.

Der sker kort sagt intet.

Nu fokuserer man så på antallet af smittede. Det er de sidste uger ca. fordoblet fra et ekstremt lavt niveau, men det samme er antallet af tests, som er gået fra ca. 11000 til 20000 om dagen, ifølge Thyra Grove Krause fra SSI og pandemi-forskeren Lone Simonsen.

Konklusion:
Alt går altså fint, selvom der er genåbnet, og ingen af Mølbaks skrækscenarier, hans såkaldte ”matematiske modeller” fra april og maj har haft den mindste sandhed i sig.

Der er derfor overhovedet ikke nogen konstaterbar negativ udvikling, og al dette mundbindshysteri er derfor samfundsskadeligt på den helt store klinge, selv i biostatens egen logik.

Danmark bør derfor være et europæisk foregangsland og helt fraråde brugen af denne kinesiske bio-burka, så vi kan fastholde vores topplacering.

Links:
DR.dk, d. 31. juli om DKs ”bundplacering”: https://www.dr.dk/…/danskere-har-indtil-nu-haft-bundrekord-…

DR.dk, d. 31. juli om antallet af tests: https://www.dr.dk/…/eksperter-derfor-stiger-antallet-af-smi…

 

3. Else Smith og Søren Brostrøm

Søren Brostrøms forgænger som direktør i Sundhedsstyrelsen, Else Smith, er ifølge BT d. 30. juli helt enig med Brostrøms oprindelige kritik af nedlukningen af skoler og børnehaver og af nedlukningen i det hele taget.

Dermed er både Brostrøm og Smith altså uenige med Mette Frederiksen og Magnus Heunicke, som gennemførte nedlukningen med henvisning til “myndighedernes anbefaling”, mens Brostrøm stod lige ved siden af dem med hele sin anbefaling af det modsatte.

Artikel i BT, d. 30. juli:

https://www.bt.dk/samfund/opbakning-til-brostroem-ingen-grund-til-at-lukke-skoler-og-dagtilbud

 

4. Biostatens domstole

Information har d. 1. august fulgt op på sagen om den unge biostsats forsøg på – muligvis i modstrid med lov og grundlov – at centralstyre retssystemet fra samme dag, som nedlukningen blev effektueret, dvs. d. 11. marts. Avisen samlede allerede solid evidens for sagen omkring d. 6. juli, men nu er der dukket yderligere en mail op fra gemmerne, som bestyrker mistankens relevans, nemlig at Domstolstyrelsens udmeldinger til retssystemet udsprang af en direkte ordre fra regeringen.

Følgende tre juridiske eksperter er særdeles kritiske:

 • Professor i forvaltningsret Jes Elof Rytter.
 • Professor i forfatningsret Frederik Waage.
 • Tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder, Jonas Christoffersen, som også har skrevet rapport for tænketanken Justitia om håndteringen af coronakrisen. Han siger direkte om den biostatslige praksis: ”Det er ikke i overensstemmelse med retsplejeloven og dermed ikke i overensstemmelse med grundloven”.

Ingen juridiske eksperter forsvarer regeringen.

Den centrale embedsmand, direktør for Domstolsstyrelsen, Kristian Hertz, som først sagde, at han skam ikke var centralstyret af regeringen, er pludselig blevet tavs som en østers.

I et af de centrale dokumenter skriver ministeriet i et referat, at visse domstoles egenrådighed ”er direkte i strid med regeringens og sundhedsmyndighedernes meldinger”. Det er galt nok med ”regeringen”, selvom det jo ikke kommer som nogen overraskelse, men har ”sundhedsmyndighederne” også haft retspolitiske udmeldinger? Ikke mig bekendt? Hvis ikke, så er vi i en gentagelse af statsministerens generelle henvisning til ”myndighedernes anbefaling”, som her altså er direkte oversat til ”regeringen og sundhedsmyndighederne”. Justitsministeriet har dermed oversat statsministerens formulering helt perfekt og viser hvilken enorm biopolitisk effekt, statsministerens vildledning havde.

Links:

Information, d. 1. august: https://www.information.dk/indland/2020/07/referater-modsiger-myndigheders-forklaring-nedlukningen-domstolene?lst_frnt

Information, d. 6. juli: https://www.information.dk/indland/2020/07/mails-saar-tvivl-hvorvidt-nedlukningen-domstolene-overensstemmelse-grundloven

Information, d. 6. juli: https://www.information.dk/indland/2020/07/direktoer-afviser-grundlovsbrud-nedlukningen-domstolene-helt-bogen

Information, d. 7. juli: https://www.information.dk/indland/2020/07/dommerformand-nedlukning-klare-indtryk-regeringen-lukkede

Smittede tanker 54, d. 31. juli

1. Førende læger vil afskaffe hastelovene

Joachim Hoffmann-Petersen, overlæge og formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, siger følgende til Kristeligt Dagblad, her refereret fra Berlingskes dækning d.20. juli:

“Den lovgivning, vi har, gav måske mening de sidste tre uger af marts måned og lidt ind i april. Men den giver ingen mening nu. Og vi er så forberedte til coronaepidemiens bølge to, at jeg simpelthen ikke kan se, hvornår den skulle give mening”

“Jeg kan ikke se argumentet for, at grundloven skal gradbøjes, når vi har så utroligt lavt et smittetal, som vi har, takket være at befolkningen i så høj grad overholder retningslinjerne, siger han til avisen”

Anders Beich, overlæge og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, er enig:

“Der er ikke behov for loven. Jeg har ikke set nogen have behov for at bruge de muligheder, der er i den. Det er jo altid kedeligt at have noget stadfæstet i en lov, som man ikke har behov for. Især når det handler om grundlæggende frihedsrettigheder”.

Berlingske, d. 20. juli: https://www.berlingske.dk/danmark/laeger-vil-afskaffe-corona-saerlovene-med-det-samme

 

2. BT’s dækning af statsministerens vildledning 1

Sundhedsstyrelsen frarådede nedlukning få timer før nedlukningen, skriver BT d. 24. juli, hvilket bekræfter alle andre hidtidige informationer om denne sag.

Mette Frederiksen har dermed brugt statsministeriets talerstol til at føre befolkning og Folketing bag lyset i den største beslutning siden 2. Verdenskrig.

Denne tolkning understøttes af de to professorer, Peter Munk Christiansen og Sten Bønsing.

Hun har derfor brudt loven i et stort og vigtigt spørgsmål og bør retsforfølges.

I modsat fald må alle politikere og offentlige myndigheder nu lyve om hvad som helst.

Brostrøm henviser til i sin indstilling til det demokratiske “proportionalitetsprincip”, som står i modsætning til regeringens biopolitiske “ekstreme forsigtighedsprincip”. Han har udarbejdet sin anbefaling efter samråd med Kåre Mølbak, fremgår det af den mail, som BT har fået adgang til. På den måde er det både SSI og SST, som fraråder nedlukning.

D. 27. juli fulgte BT op med et klip fra pressemødet d. 13. marts, hvor sundhedsministeren på samme måde får det til at lyde som om, at Sundhedsstyrelsen anbefalede nedlukning af skoler, hvilket den ikke gjorde.

BT, d. 24. juli: https://www.bt.dk/samfund/mail-afsloerer-soeren-brostroem-fraraadede-at-lukke-skoler-kort-foer-pressemoede

BT, d. 27. juli: https://www.bt.dk/samfund/professor-sundhedsminister-gav-vildledende-oplysninger

 

3. BTs dækning af statsministerens vildledning 2

Folketingets partier må udtrykke mistillid til statsministeren, som må gå af med det samme. Der skal også indledes en juridisk procedure for brud på ministeransvarlighedsloven, både mod statsministeren selv og for de mange af hendes ministre, som har forsvaret løgnen.

Sker dette ikke prompte, er løgnen indstiftet som princip i dansk politik. Fra nu af kan enhver minister og offentlig leder henvise til hvad som helst, uanset hvad man i øvrigt mener om den pågældende beslutnings substans.

Men højrefløjen er nervøs for opgøret med løgnens princip, fordi det også vil ramme Støjberg, hvis sag har samme substans. Højrefløjen vil derfor nøjes med lidt samråd osv..

Og venstrefløjen beskytter også løgnen. Det skyldes, at man totalt har købt den biopolitiske præmis, som overskygger den procedurale retfærdighed. Man kan derfor fra nu af intet lægge i venstrefløjens kritik af Støjberg, som jo blot gjorde en brøkdel af, hvad Frederiksen har gjort, men i samme usandhedens tegn.

Begge fløje er generelt nervøse, fordi sagen demonstrerer, at de har svigtet deres kritiske og demokratiske pligt.

Alle har derfor nu interesse i løgnens princip. Biopolitikken har sejret over retfærdigheden.

Konsekvenserne her helt uoverskuelige.

 

4. BTs dækning af statsministerens vildledning 3

Mette Frederiksen indførte d. 11. marts løgnen som princip i dansk politik og administration. Fra nu af kan enhver myndighedsperson henvise til ”myndighedernes anbefaling”, uanset hvad disse myndigheder rent faktisk anbefaler.

Efter BT’s dækning i sagen, har det biopolitiske segment haft travlt med bortforklaringerne. Jeg har foreløbigt noteret mig tre strategier:

Strategi nr. 1:
Man skal slet ikke fokusere på d. 11. marts, men derimod på Frederiksens tale d. 15. marts, hvor hun i højere grad understreger det politiske element i nedlukningen.

Men den går ikke, eftersom det jo faktisk er d. 11. marts, som er i fokus. Det var her, statsministerens løgn blev fremsat. Det var også d. 11. marts, at den biopolitiske ideologi blev grundlagt med den centrale efterfølgende hastelov dagen efter, hvor alle almindelige folketingsmedlemmer måtte tro på, at nedlukningen var sket på anbefaling af myndighederne. Det er derfor uden tvivl d. 11. marts, som er fokus. Resten er vedhæng.

Strategi nr. 2:
Frederiksen tænkte med sine udtalelser ikke på nogle specifikke myndigheder, men blot på sig selv som myndighed.

Frederiksen refererede altså til en ”anbefaling” fra sig selv som ”myndighederne”, en slags majestætis pluralis, som angiveligt ikke har noget med hverken NOST, sundhedsmyndigheder mm. at gøre, og som tværtimod går imod de anbefalinger, som kommer derfra. Den slags politisk-organisatorisk kreativitet håber jeg ikke, at en kommende rigsret vil tillade. I så fald kollapser det demokratiske system, og enhver offentlig leder vil kunne sige hvad som helst.

Strategi nr. 3:
I dag er Kåre Mølbak ude i Politiken og sige, at han støttede nedlukningen, hvilket han allerede sagde i et interview med Politiken i juni. Men landets øverste sundhedsmyndighed er Sundhedsstyrelsen, og Mølbak, som blot er ”faglig direktør” og ikke ”direktør” som sådan for SSI, er i den sammenhæng at opfatte som underordnet Sundhedsstyrelsens myndighed. Det er også meget uklart, hvad, hvor meget og i hvilken sammenhæng, han har ytret sig, hvorimod vi har kendskab til adskillige udførlige mails fra Sundhedsstyrelsen, som alle peger i samme retning, og hvor Mølbak både har været orienteret og inddraget i formuleringerne. Det var da også Brostrøm, som repræsenterede Sundhedsmyndighederne på pressemødet d. 11. marts og også senere. Så Mølbaks løse markeringer efterlods kan slet ikke udgøre en ”myndighedernes anbefaling”, især ikke når de centrale myndigheder går imod den pågældende ”anbefaling”.

Derfor er sagens stilling, som den understøttes af ledende juridiske og politologiske sagkundskab, den samme som før, nemlig at statsministeren har vildledt både folketing og befolkning ved at begrunde den vigtigste beslutning siden krigen med ”myndighedernes anbefaling”. Hun må derfor gå af og undergå lovens strengeste proces og eventuelle straf.

Jeg har registreret politikere fra K, RV, DF, som også opfatter statsministerens udtalelser som løgn/vildledende (Rasmus Jarlov, Martin Geertsen og Peter Skaarup).

Link til Mølbaks aktuelle udtalelser i Politiken: https://politiken.dk/…/Delte-ikke-Brostr%C3%B8ms-bekymringe…

 

5. Farvel til læringsmålstyret undervisning

Uddannelses- og forskningsministeriet har i en pressemeddelelse proklameret, at der ikke mere skal undervises i “læringsmålstyret undervisning”.

Tænk hvilken enorm kritisk proces, der ligger som et tavst fundament bag denne lille erklæring. Det er Merete Riisagers, Keld Skovmands og mange andres enorme indsats, som har ført til, at det kun blev én generation af lærere, som skulle udsætte for dette dybt upædagogiske overgreb, selvom det jo er slemt nok.

Det bliver spændende at se, om DPU/AU og UC’erne, som virkelig har understøttet læringsbegrebets dominans i dansk pædagogik og fremmet læringsmålstyringen, nu vil understøtte reformer i dannelsens og pædagogikkens tegn? Eller om alt blot endnu engang skal forties, som om 2010-2017 slet ikke har eksisteret.

Mit bud er desværre, at vi nok ender nok med at skulle skrive en bog med titlen: “Den store glemsel”.

Denne tavsheds-hypotese giver nemlig mening til en særlig formulering i pressemeddelelsen, nemlig der hvor der står følgende:

“Faggrupperne har således medvirket til at sørge for, at revisionen af målene ikke på en utilsigtet måde ændrer på de samlede faglige mål for fagene”.

Konkurrencestaten og dennes affirmative organisationer har dermed sikret sig, at skolereformens kompetencesyn fastholdes i form af det, som EVA i 2011 i en af de store læringsmålstyrings-rapporter kaldte for “langsigtede læringsmål”.

Dertil kommer, at det moderne DPU og professionshøjskolerne er etableret med lærings- og evalueringsbegrebet som den dybt antipædagogiske grund.

Imens den overordnede læringstankegang og dens ledsagende pædagogiske oligarki fortsat har kronede dage, fortrænges den didaktiske formel “læringsmålstyret undervisning” til det kollektivt ubevidste, hvorfra det stadig kan øve indflydelse.

https://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2020/kompetencemal-for-laereruddannelsen-bliver-revideret?fbclid=IwAR0jd5uiZeDmaEdwz37XkG3lr9Szt6x2kPLzfsYgq1Q-ezW9P9lwUtNqcDs

 

6. “Dem øverste sundhedsfaglige myndighed”

På Sundheds- og ældreministeriets hjemmeside står der følgende:

“Sundhedsstyrelsen er den øverste sundhedsfaglige myndighed i Danmark. Sundhedsstyrelsen bistår ministeren med rådgivning på ministerområdet og yder rådgivning til andre statslige, regionale og kommunale myndigheder”.

På pressemødet d. 11. marts stod Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, ved siden af Mette Frederiksen, som lukkede landet ned med henvisning til “myndighedernes anbefaling”, selvom Brostrøm og sundhedsstyrelsen bestemt ikke havde anbefalet nogen nedlukning.

Så “myndighedernes anbefaling” dækker altså slet ikke over “den øverste sundhedsfaglige myndighed” i landet? Den selvsamme myndighed, som ellers blev ført frem i fysisk form på de pressemøder, som understøttende for nedlukningen, og som er “den øverste sundhedsfaglige myndighed” i Danmark?

Det er ikke i orden. Det er løgn.

https://sum.dk/Ministeriet/Organisationsdiagram-ministeromr.aspx?fbclid=IwAR14XWNLqpNu4eoEbWglUOtyjBdzUztax1Yz09gZDcIME7Gw2NAr1SjKs9Y

 

7. Samfundets udenfor

Samfundet kan kun eksisterer ved et område uden for samfundet selv.

Hvad er dette ”udenfor”? Er det ”individet”? Nej, det vil være liberalismens fejl, for individet er en del af samfundets egen struktur. Det er almen sociologisk visdom. Individet er i og ikke uden for samfundet.

Hvad er da samfundets udenfor? Det er åndens bevægelser på stederne. Hvad er ånden? Det er suspension, frihed og myte og tingenes roteren.

Hvad er da åndens tilbagevenden og møde med dets indenfor, med samfundet?

Det er det historisk-poetiskes kæmpesyntese. Tilsynekomstens sted. Pædagogikkens ustandselige rumlen.