CV og priser

1. Arbejde:

2023 – : Seniorrådgiver ved Tænketanken Prospekt.

2023/2024: Skribent for Berlingske, Akademikerbladet, Aarsskriftet Critique og Kontrast.dk

2008 – 2023: Lektor i pædagogisk filosofi ved Aarhus Universitet.

1994 – 2008: Seminarielærer/lektor ved Peter Sabroe Seminariet.

2005: Forskningsadjunkt ved Institut for Læring, Aalborg Universitet.

2000 – 2003: Ph.d. studerende ved Videnscenter for Læreprocesser, Aalborg Universitet.

1994: Seminarielærer ved Holstebro Pædagogseminarium.

1984-1986: Pædagogmedhjælper ved Fritidshjemmet Skovvang i Aarhus.

1983: Frivilligt socialt arbejde ved Medway Towns Young Unemployed Project, Gillingham, England.

 

2. Uddannelse:

2000 – 2003: Ph.d. i evaluering og læringsteori ved Institut for Læring, Aalborg Universitet.

1986 – 1993: Kandidat i Statskundskab og sidefag i Filosofi ved Aarhus Universitet.

1982: Efterårskursus på Grundtvigs højskole.

1982: Student fra Risskov Amtsgymnasium.

 

3. Priser og udnævnelser:

a. Trykkefrihedsselskabets ytringsfrihedspris, Sappho-prisen, 2023. https://www.trykkefrihed.dk/thomas-aastrup-roemer-modtager-sapphoprisen-2023.htm

Takketale og flere links: http://www.thomasaastruproemer.dk/trykkefrihedsselskabets-ytringsfrihedspris-sappho-prisen.html

b. Nordic Educational Research Association (NERA)’s Ahlström-pris, 2019, for artiklen “Kritik af John Hatties teori om Visible Learning“, Nordic Studies in Education, nr. 1, 2017, s. 19-35.

Begrundelse for prisen: http://www.thomasaastruproemer.dk/wp-content/uploads/2019/03/Ahlstr%C3%B6m-award.pdf.pdf

Tidligere prismodtagere og begrundelser: http://www.nfpf.net/?page_id=490

c. Holgerprisen, 2010

Holgerprisen, som er opkaldt efter cand. pæd Holger Henriksen og blev uddelt fra 2007 til 2010, blev uddelt på Det Alternative Sorømøde på Askov Højskole.

Prisen blev tildelt med følgende begrundelse. Mit indlæg i Askov kan man læse her.  Min korte takketale kan tilgås her.

Der var en omtale af arrangementet og prisen på folkeskolen.dk Også bladet Frie Skoler, nr. 3, 2010, havde en omtale på s. 11, og det samme havde Helsingør Lærerforenings Kredsbladet, nr. 4, s. 18-19. Endelig var der en omtale på  Aarhus Universitets hjemmeside og en kort notits på DPU’s hjemmeside.

Det Alternative Sorømødes præsidium bestod af følgende personer: Jens Raahauge, Margrethe Vestager, Per Kjeldsen og Holger Henriksen. Statuetten, som blev uddelt, var skabt af billedhuggeren Eiler Madsen.

d. Nominering til Årets sveske

Nominering til prisen “Årets Sveske 2014”.

Nominering til prisen “Årets Sveske 2019”.

 

4. Poster mm.

  • Medlem af bestyrelsen i Nordic Network for Philosophers of Education
  • Med i dannelsesinitiativet “Dannelse til tiden” (tidl. Rønshovedgruppen)
  • Med i Brandbjerg Højskoles repræsentantskab og suppleant i skolens bestyrelse
  • Medlem af bestyrelsen for Grundtvigsk Forum i Aarhus
  • Med i fagligt panel i projektet Center for Karakterdannelse. https://www.karakterdannelse.dk/
  • Med i forskningsgruppen ”NORDBILD: The Future of Nordic Bildung”
  • Med i forskningsgruppen for pædagogisk filosofi ved Universitetet i Tromsø
  • Med i universiteternes censorkorps for pædagogiske uddannelser