DPU’s angreb på pædagogik og forskning, indlæg d. 1.-2. december

Nedenfor kan man læse syv indlæg om den aktuelle fyringssag. Teksterne, som er skrevet d. 1-2. december, står også på min facebookvæg, hvor de kan tilgås med ledsagende kommentarer.

De syv indlæg er følgende:

 1. Kritik af varslingens begrundelser
 2. Artikel i Politiken Skolemonitor
 3. Artikel på Folkeskolen.dk
 4. Artikel i Khrono (norske videnskabsmagasin)
 5. Carolina Magdalene Maier kritiserer DPU
 6. Jan Jaap Rothuizen kritiserer DPU Niels Jakob Pasgaard kritiserer DPU

Tidligere indlæg om sagen kan tilgås i dette link: http://www.thomasaastruproemer.dk/institutleder-claus-holms-angreb-paa-paedagogik-indlaeg-fra-d-29-30-november.html

 

1. Kritik af varslingens begrundelser

Jeg sidder og pusler lidt med min partshøringstekst, som jo skal indleveres til universitetet senest d. 14/12. Her er en kladde, hvor man kan læse om mit syn på varslingsskrivelsens begrundelser:

Jeg er pr. d. 29/11-2022 varslet opsagt. Denne opsigelse er uden saglig grund, og derfor vil jeg hermed gøre indsigelse imod den.

I varslingsbrevet og ved en efterfølgende varslingssamtale har institutleder Claus Holm gennemgået fyringsrundens fire materielle afskedigelseskriterier, som vedrører hhv. forskning, undervisning, kollegiale forhold samt mangelfuld opgavevaretagelse.

Varslingen skulle angiveligt bero på en ”samlet vurdering” med baggrund i disse kriterier.

Men denne konklusion kan ikke have sin rigtighed, eftersom jeg præsterer i top på alle fire kriterier:

– Jeg har en omfattende publikationsvirksomhed og formidler og debatterer min forskning bredt i samfundet. F.eks. har jeg i 2022 udgivet en 576-siders lang fagfællebedømt og fondsfinansieret monografi om ”skolens formål”.

– Jeg har pletfri evalueringer af undervisning- og modulkoordination, og jeg underviser også i det omfang, som er påkrævet i det almindelige aftalesystem.

– Jeg har gode kollegiale forhold til alle, som jeg arbejder sammen med, og jeg deltager i både min afdelings og mit campus’ aktiviteter til folks og lokale lederes almindelige tilfredshed.

– Jeg har en god kvalitet i udførelsen af alle mine opgaver.

Disse forhold understreges af, at de tre sidste MUS-referater er entydigt positive. Jeg har heller aldrig – i mine 14 år som ansat ved DPU – modtaget påtaler af nogen art, f.eks. i forbindelse med forskningstilsyn eller andet.

Afskedigelsen kan altså ikke på nogen måde knyttes til problemer på et eneste af de fire kriterier. Der kan derfor heller ikke være tale om ”en samlet vurdering”.

Denne ubestridelige kendsgerning gør i sig selv, at varslingen må trækkes tilbage.

Sagens kerne er snarere ideologisk. Den ”samlede vurdering” er knyttet til noget helt andet end de fire kriterier, nemlig til institutlederens helt subjektive og ideologiske opfattelse af, hvad pædagogik og forskning går ud på, og hvad dens “fremtid” er.

Varslingen er med andre ord effektueret ud fra et ”helt femte kriterium”, som består af institutlederens egen pædagogiske ideologi.

Dette fremgik f.eks. af varslingssamtalen, hvor Holm sagde, at afskedigelserne hviler på en ”samlet vurdering” af, hvad ”jeg mener, at DPU i fremtiden har brug for”. Et ”jeg mener”, som sætter Holm i stand til at behandle de fire kriterier efter forgodtbefindende, dvs. efter netop den faglige linje, som jeg har kritiseret i et omfattende kritisk virke. Et arbejde som jeg vel at mærke har høstet stor anerkendelse for blandt forskere i både ind- og udland.

På den måde – via dette ”jeg mener” og Holms “fremtid” – kan en bog om ”Skolens formål” pludselig irrelevant.

Afskedigelsen er derfor ideologisk og ikke saglig, og den bør derfor trækkes tilbage.

Link til selve varslingsskrivelsen: http://www.thomasaastruproemer.dk/dpus-afskedigelsesvarsel.html

 

2. Artikel i Politiken Skolemonitor

Politikens Skolemonitor dækker i dag sagen om min fyring.

Jeg udtaler selv, at jeg mener, at afskedigelsen er usaglig, og at den er en trussel imod pædagogik og forskningsfrihed.

Dernæst omtales analyser fra professor Svend Brinkmann, lektor Michael Böss og lektor Niels Jakob Pasgaard, som alle sammen støtter mit synspunkt, dvs. kritikkens og forskningens sag imod DPUs ideologiske aktion. Her med nogle udvalgte citater, som er bragt i artiklen:

Brinkmann på FB:

”Når den mest originale pædagogiske forsker i Danmark, Thomas Aastrup Rømer, nu er varslet fyret fra sin stilling som lektor på DPU, så er det intet mindre end en skamplet på den institution”

Böss på FB:

”Det er dybt pinligt for DPU, og jeg opfordrer AU’s ledelse til at gribe ind i en sag, som giver universitetet et dårligt renommé.”

Pasgaard i interview:

”Og hvis der på nogen måde er hold i, at han bliver fyret for at kritisere ledelsen, så er det i mine øjne et angreb på hele universitetets grundlæggende ide om altid at søge sandhed, uanset om den er populær eller upopulær”

Det er kraftfulde kritikker fra tre fremtrædende fagfolk.

Til sidst udtaler institutleder Claus Holm sig, og her falder niveauet. Han siger, at alle de fyrede er ”dygtige”. Mange tak. Det har jeg aldrig hørt ham sige før. Heller ikke til varslingssamtalen.

Dernæst nævner han de fire fyringskriterier, som er godkendt i DPU’s samarbejdsudvalg. De fire kriterier handler om forskning, undervisning, kollegiale relationer og kvalitet i opgaveløsning.

Men sagen er, at jeg gør det udmærket på alle disse kriterier, hvilket den udbredte og offentlige støtte fra både forskere, praktikere og tidligere studerende også vidner om.

Så jeg er altså både ”dygtig”, og udfører mit arbejde godt.

Men i så fald er der kun en eneste fyringsårsag tilbage, og det er den begrundelse, som Holm har fremført mundtligt; nemlig at der er tale om en ”samlet vurdering af, hvad jeg (altså Holm, TAR) mener, at DPU i fremtiden har brug for”.

Fyringen er et stort “jeg mener”.

Men så passer det jo ikke, når han siger, at de fire kriterier er begrundelsen? De har intet betydet. Det hele er et korthus. Et majestætisk, ensomt og læringsideologisk ”jeg mener”. Et kollaps for DPU og universitetet.

Det er den rene pædagogiks primitive angreb på kritikken af skolereformens filosofi.

Link til artikel: https://skolemonitor.dk/nyheder/art9103342/%C2%BBJeg-synes-det-er-et-angreb-p%C3%A5-b%C3%A5de-den-p%C3%A6dagogiske-forskning-og-forskningsfriheden%C2%AB

 

3. Artikel på folkeskolen.dk

Folkeskolen.dk har i dag dækket sagen om Claus Holms aktioner imod videnskab og pædagogik. Jeg siger selv lidt, og derefter er der et interview med en DM-jurist, som efter min mening slet ikke har sans for sagens politiske og juridiske substans. Til sidst siger Holm noget.

Efter artiklen har lærer Niels Christian Sauer lagt følgende smukke kommentar ind:

”Thomas Rømer er formentlig den mest udadvendt-produktive ansatte på hele DPU. Hans skrifter er bredt anerkendt, også uden for Danmarks grænser, for deres høje niveau, originalitet og læseværdighed, og hans kompromisløse mod til at fastholde en række for DPU-ledelsen ubekvemme dagsordener er respektindgydende.

At Claus Holm vælger at slå ned på ham, kommer desværre ikke bag på mig, ihukommende Holms egne skriverier, senest i Politiken, hvor han ikke taler om lærerne, men de ‘velfærdsprofessionelle’, der i hans øjne skal have noget mere efteruddannelse – i Holms butik, forstås.

Holm er ikke så dum, at han ikke ved, hvilke ubehagelige tanker hans behandling af Rømer sætter igang. Men han er åbenbart ligeglad. Er der nogen, der skal fyres på DPU, er det Claus Holm.”

Mange tak til folkeskolen.dk for at interessere sig for sagen og til Sauer for kommentar.

Link til artikel: https://www.folkeskolen.dk/afskedigelse-dpu/skoleforsker-i-opror-over-fyringsvarsel-der-er-abenbart-ikke-plads-til-kritik/4688687

 

4. Artikel i Khrono (norsk videnskabsmagasin)

Claus Holms ideologisk betingede afskedigelsesaktion er i dag omtalt i det norske forskermagasin Khrono:

Jeg udtaler mig selv lidt. Derudover nævnes en række kritiske markeringer fra hhv. Svend Brinkmann, Michael Böss og Rune Selsing.

Holm siger, at han ikke vil sige noget, fordi sagen er en “personalesag”, men det passer ikke.

Holms “personalesag” er nemlig intet andet end et ideologisk konstrueret begreb, hvis funktion er at virke som en passage for Holms og læringsideologiens forøgede magt over dansk pædagogik og pædagogisk forskning.

Link til artikel: https://khrono.no/fikk-varsel-om-oppsigelse-etter-14-ar-mener-det-er-ideologisk-motivert/738707

 

5. Carolina Magdalene Maier kritiserer DPU

Carolina Magdalene Maier har skrevet en god kritik af DPU’s aktion og et dejligt forsvar for min ansættelse.

Hun konkluderer følgende i et indlæg på facebook:

”Netop derfor er Thomas Rømer en helt nødvendig stemme i den danske pædagogiske debat. Netop derfor burde DPU værne om en forsker som Thomas. Og præcis derfor er den varslede fyring intet mindre end en katastrofe. Og en politisk en af slagsen, anderledes kan det ikke fortolkes.”

Maier spillede som skolepolitisk ordfører for Alternativet en stor og positiv rolle omkring 2018 i forbindelse med Alternativets spændende skoleudspil, og hun var også aktiv omkring Keld Skovmand-sagen i 2019. Endelig var hun en kritisk-konstruktiv stemme i forbindelse med Riisagers virke. Efterfølgende blev hun Radikal, hvilket Riisager jo også oprindelig var.

I min optik står netop Riisager og Maier for de radikales baggrundsfilosofi, som ellers har været totalt underdrejet siden 2013.

Jeg skriver en del om dette emne i min næste bog “I skolereformens kølvand”, som nok bliver forbudt læsning på det nye DPU.

Maier har også bidraget til antologien “Sidste chance – nye perspektiver på dannelse”.

Mange tak til Maier.

Link til Maiers opslag: https://www.facebook.com/carolinamagdalene/posts/pfbid0Pnq2p4ZkFASuc6ig9NpBEd3rf61Yb5gjPZGiccRMGGEG1MD2kAHXQQQKexRgBZPKl

 

6. Jan Jaap Rothuizen kritiserer DPU

Jan Jaap Rothuizen er docent ved UC VIA, hvor han bestyrer forskningsprogrammet ”Etik og dannelse”. Han er en af landets mest interessante forskere inden for både daginstitutions- og den almene pædagogiks felt.

Forleden kommenterede Rothuizen DPU-sagen på sin Linkedin-profil. Han kalder Holms beslutning for ”uhyggelig”:

”Jeg kender Thomas som en skarp akademiker, en der med afsæt i pædagogik som selvstændig disciplin både er kritisk og opbyggelig, og også som en nysgerrig og rummelig kollega, som dernæst har fået publiceret enestående værker – og så mener institutlederen åbenbart, at netop han og “den slags” ikke bør være en del af fremtidens DPU. Det er sgu uhyggeligt du.”

Rothuizen har også bidraget til antologien ”Uren pædagogik 3” med kapitlet ”Pædagogikkens fortællinger”.

Mange tak til Rothuizen.

Link til Rothuizens indlæg: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7003813613316505600/

 

7. Niels Jakob Pasgaards kritiserer DPU

Niels Jakob Pasgaard er blandt landets fremmeste repræsentanter for den pædagogiske kritik, som har udviklet sig siden omkring 2013. Han har skrevet en vigtig kritisk monografi om læringsmål og har i nogle år også været meget aktiv i diskussionen af pædagoguddannelsen.

Pasgaard har også bidraget til antologien “Sidste chance – nye perspektiver på dannelse” med den dybt tankevækkende pædagogisk-filosofiske refleksion “Kunsten ikke at lære verden at kende”.

Forleden skrev han følgende om fyringssagen på FB:

“Thomas Aastrup Rømer er, efter min mening, Danmarks skarpeste pædagogiske tænker.

Senest har han udgivet et mesterværk af en bog om skolens formål, hvor han udfolder de fine traditioner, der bærer den danske skoles formål, og hvor han hudfletter det forfald, der har præget skolepolitikken gennem de seneste årtier.

Rømer har været en skarp kritiker af konkurrencestatspædagogik, læringsmålstyring og konceptpædagogik i mange år, og han har altid talt dannelsens og skolens sag, når økonomistiske tanker om effektivitet og output har truet med at instrumentalisere den.

Gennem en lang række bøger og artikler har Rømer desuden opbygget sin egen originale tings-orienterede pædagogiske filosofi, der trækker på nogle af de helt nye strømninger indenfor filosofien, og kombinerer dem med klassiske tanker om skolen som institution.

På trods af alt dette og meget mere, er Thomas Rømer i dag blevet varslet fyring fra sin stilling som lektor på DPU, Aarhus Universitet.

Det er i sandhed en trist dag for skolen.”

Mange tak til Pasgaard.

Link til Pasgaards indlæg: https://www.facebook.com/nj.pasgaard/posts/pfbid024mociBvYmCg5AWDLkK6BnZQC6V8pMu1WPMcywpD3hnsogSDjLCJ7efzjSipfTRjKl

2 tanker om “DPU’s angreb på pædagogik og forskning, indlæg d. 1.-2. december

 1. Man begynder uundgåeligt at tænke at der ligger andre og mere odiøse motiver bag dette fyringsvarsel.
  Det unævnelige fænomen, som er tabu og ikke må/skal omtales ude i samfundet fordi vi alle skal mene det samme og hvor dem, der i to et halvt år har råbt op om nødvendigheden af politistatsagtige forhold i samfundet ikke må kritiseres.
  Det er de dog alligevel blevet- og det synes de og deres tilhængere nok ikke om. Rent faktisk synes mange af disse mennesker utroligt nok, efter flere år med hjernevask-agtig regeringspropaganda på området, at det ville være helt i orden at fjerne mennesker, der mener noget andet, fra samfundet og sætte dem i en form for “karantæne”-lejr.
  Men det har selvfølgelig intet at sige i denne sag..
  (Ironi kan forekomme).

 2. Som med meget andet i vort samfund pt. Tåles kritikken ikke.
  Eller lad os nøjes med at kalde det “andre meninger” end det narrativ der fremlægges af medierne og staten (- og hvem de er betalt og styret af).
  Det gør mig ondt for skolen i Danmark.
  Men når det så er sagt, lad så muligheden opstå for at få alle disse andre nye tanker frem i et nyt samfund der bygger på andre værdier end penge og magt.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.