DPU’s angreb på pædagogik, indlæg fra d. 29.-30. november

Indholdsfortegnelse:

  1. Fyringsvarslet
  2. Svend Brinkmann kritiserer DPU
  3. Michael Böss kritiserer DPU
  4. Erik Schmidt kritiserer DPU
  5. Rune Selsing kritiserer Aarhus Universitet

 

1. d. 29. november: Fyringsvarslet

Jeg har i dag kl. 9:03 modtaget et opsigelsesvarsel. Og kl. 14:30 var jeg til TEAMS-møde med Holm om sagen. Holm var ledsaget af HR-partner, Henrik Jensen, og jeg selv af min TR.

Holm, hvis arbejde jeg løbende har kritiseret, ville ikke pege på nogle konkrete begrundelser, hverken skriftligt eller mundtligt, selvom jeg spurgte ham direkte flere gange. Jeg henviste til, at jeg trods alt har haft 14 års virke på DPU i pædagogikkens og universitetets tjeneste, men det hjalp ikke noget. Der var ingen begrundelser.

Holm henviste blot til fyringsrundens fire almene kriterier, der handler om forskning, undervisning, kollegialt samarbejde og evt. ”svingende eller mindre god kvalitet i opgaveløsningen”.

Men i mit tilfælde er der ingen problemer på nogle af disse kriterier, tværtimod.

Derudover henviste Holm flere gange til en ”samlet vurdering”, så ”instituttet til enhver tid kan gennemføre sine opgaver inden for forskning, undervisning, formidling og administration”.

Det handler om, sagde han, hvad ”jeg (altså Holm) mener, at DPU i fremtiden har brug for”.

Men så er fyringen jo helt privatiseret? DPU lader til at være en slags privat koncern i Holms læringsvision, helt uden forbindelse til de kriterier, som man selv har opstillet.

Efter min opfattelse er der tale om en ideologisk baseret afskedigelse. Det må jeg indrømme. Det fortalte jeg også til mødet, men det var der ingen reaktion på.

Der er partshøringsfrist til d. 14. december.

I alt er der varslet 6 fyringer blandt det videnskabelige personale ud af ca. 120 ansatte.

Interesserede kan tilgå selve varslingsskrivelsen i dette opslag: http://www.thomasaastruproemer.dk/dpus-afskedigelsesvarsel.html

 

2. d. 30. november: Svend Brinkmanns kritiserer DPU

Professor Svend Brinkmann har reageret skarpt på Holms beslutning. Det sker i et FB-indlæg, der både forsvarer universitetet som institution og som støtter min ansættelse.

Brinkmann indleder med følgende flotte formuleringer:

“Et universitet er et både mærkeligt og vidunderligt sted, fordi samfundet betaler forskere for at søge sandheden og ytre den, også når det er ubekvemt. Når den mest originale pædagogiske forsker i Danmark, Thomas Aastrup Rømer, nu er varslet fyret fra sin stilling som lektor på DPU, så er det intet mindre end en skamplet på den institution.

Rømer er en afholdt underviser og en særdeles flittig forsker, der gennem mange år på universitetet har udgivet såvel tykke bøger om dansk pædagogik og skoleliv som videnskabelige artikler i anerkendte internationale tidsskrifter. Det er således svært – hvis ikke umuligt – at finde saglige grunde til afskedigelsen, og det er nærliggende at tolke fyringen som ideologisk betinget.”

Mange tak til Brinkmann.

Link til Brinkmanns opslag: https://www.facebook.com/svendbrinkmann/posts/pfbid0kuBZzwFzMoxDoeYcGDPUCtTHr1U4kPmbK3evEfbrwCgXgXqMKDumsyS248V6wph4l

 

3. d. 30. november: Michael Böss’ kritiserer DPU

Historiker og dr.phil. Michael Böss kritiserer i et FB-indlæg DPU’s afskedigelsesvarse og opfordrer universitetets ledelse til at gribe ind..

Böss konkluderer følgende:

“Jeg er dybt skuffet over, at man på DPU befinder sig på et så lavt menneskeligt og kollegialt niveau, at man afskediger medarbejdere, der ikke er følgagtige, men tør være kritiske over for, hvad ledelsen mener.

Det er dybt pinligt for DPU, og jeg opfordrer AU’s ledelse til at gribe ind i en sag, som giver universitetet et dårligt renommé. Det er ikke et universitet vældigt at have en sådan ansættelsespolitik og arbejdsmiljø.”

Mange tak til Böss, som jeg lærte at kende omkring 2013 i forbindelse med forsvaret for KLM-faget på læreruddannelsen. KLM-diskussionerne var efter min mening en del af samme grundlæggende strid, som den aktuelle sag er et udtryk for.

Mange tak til Böss.

Link til Michael Böss’ opslag: https://www.facebook.com/michael.boss.37/posts/pfbid02JWbs667Kz9wWWz86yovcpQ6SGCuSgFDHEHGeJ8CxNQas8RevVZCxKQdWQmmc1vcWl

 

4. d. 30. november: Erik Schmidts kritiserer DPU

Lærer og redaktør, Erik Schmidt, kalder afskedigelsessagen ved DPU for “en skandale” og DPUs ledelse for “skandaløs”. Han har skrevet følgende på FB:

“SKANDALE PÅ AARHUS UNIVERSITET

På DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet) er instituttets vigtigste stemme varslet fyret.

Thomas Aastrup Rømer er en kæmpekapacitet, når det gælder forskning i pædagogikkens ideer og historie, og han har i mere end 20 år gjort sig den ulejlighed at deltage i den pædagogiske debat med både indsigtsfulde, krast polemiske og skønt poetiske indlæg og kommentarer.

Hans store forfatterskab taler for sig selv.

DPU’s ledelse har med beslutningen vist dårlig dømmekraft og mistet troværdighed.

Den er simpelthen skandaløs!”

Schmidt var selv i kamp mod læringsideologiens tropper, da han i 2014 blev tildelt en tjenstlig advarsel af Odense Kommune for at kritisere det nye læringssprog på et lærermøde.

I 2018 vandt Schmidt sagen big time i Landsretten. Advarslen var ulovlig.

Nu er det blot spændende, hvad der sker i forbindelse med den aktuelle sag, hvis filosofiske substans er fuldstændig den samme som i Schmidts sag.

Mange tak til Schmidt.

Link til Erik Schmidts opslag: https://www.facebook.com/erik.schmidt.758/posts/pfbid0tDTtCJQR5K3oqjesbKhKBS8ahzh33gEKCSK1cMAqThNJGAXyGNwwGJKpJkCBZf4Ql

 

5. d. 1. december: Rune Selsing kritiserer Aarhus Universitet

Forfatter, filosof og debattør, Rune Selsing, har i Jyllands-Posten skrevet et flot forsvar for universitetets ide og praksis og for mit eget arbejde. Selsing retter kritikken imod Aarhus Universitet som sådan, som jeg forstår det.

Her er Selsings flotte konklusion:

”I sig selv er det en tragedie, at Rømer er blevet fyret. Han var en gave til universitetet og en gave til den frie intellektuelle offentlige debat. Endnu værre er, at hans fyring skaber frygt. De langt mindre kritiske og langt mindre modige intellektuelle lærer, at de skal være tavse. Hvis de skal have en fremtid på universitetet, skal de tie stille. Rette ind. Være loyale. Ukritiske.”

Selsing nævner også Lene Tanggaards, Svend Brinkmanns og undertegnedes arbejde med begrebet ”uren pædagogik”. Et emne som virkelig er en torn i øjet på læringsfolkene; ja, som på sin vis er hele kernen i den strid, som nu igen kommer til syne.

Jeg er simpelthen så glad for, at mit arbejde nogle gange samler folk, som normalt ikke er enige med hinanden, fra alle faglige og politiske verdenshjørner for at hylde frihedens og formålenes traditioner. Det er som at sætte gang i og være en del af et demokratisk handlingsfællesskab. Det er pædagogens glæde, tror jeg.

Mange tak til Selsing.

Link til Selsings indlæg: https://jyllands-posten.dk/debat/kommentar/ECE14640559/naar-forskere-bliver-fyret-for-deres-holdninger-tier-resten-stille/

En tanke om “DPU’s angreb på pædagogik, indlæg fra d. 29.-30. november

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.