DPU’s angreb på pædagogik, indlæg fra d. 9.-14. december

Nedenfor kan man læse fire indlæg om den aktuelle fyringssag. Teksterne, som er skrevet d. 9.-14. december, står også på min facebook-væg, hvor de kan tilgås med ledsagende kommentarer.

De fire indlæg er følgende:

  1. Fælles protestbrev til Aarhus Universitets ledelse
  2. Kritik af fyring i Khrono.no
  3. Nordisk underskriftsindsamling
  4. Indsigselsestekst

 

1. Fælles protestbrev til Aarhus Universitets ledelse

40 fremtrædende forskere, skolelærere, organisationsfolk og intellektuelle har underskrevet en protest mod min varsling.

Protesten er sendt til universitetets ledelse og bestyrelse og lagt på folkeskolen.dk.

Brevet afsluttes med følgende passus:

”Aarhus Universitet og DPU bør værne om en i særklasse dygtig, arbejdsom og original forsker, tænker, forfatter, debattør og underviser som Thomas Rømer. Ikke kun for Rømers skyld, ikke kun for instituttets og universitetets skyld, men for alles skyld.

Vi håber, I vil tage opsigelsen op til grundig genovervejelse.”

Det flotte brev kommer oveni de to store underskriftsindsamlinger.

1000 tak for denne støtte!

https://www.folkeskolen.dk/dpu/debat-protest-mod-dpus-varsel-om-fyring-af-lektor-thomas-aastrup-romer/4690136

 

2. Kritik af fyring i Khrono.no (norsk forskningsmagasin)

Fire fremtrædende forskere fra Oslo Metropolitan University går nu ind i sagen om DPU’s fyringer med et kraftfuldt forsvar for både pædagogisk filosofi og for mig selv.

De fire personer er:

  • Professor Kim Gunnar Helsvig
  • Professor Per Anders Aas
  • Lektor Erik Ryen
  • Førsteaman. Knut Ove Æsøy

Indlæggets forfattere har to pointer:

A. Pædagogisk filosofi

For det første mener de, at mit fyringsvarsel handler om at ”svekke pedagogisk filosofi som fagfelt”, og at en sådan svækkelse vil være fatal:

”Pedagogisk filosofi er et viktig element for universitets kvalitet, og det er nødvendig å ivareta dyktige og kritiske stemmer for å sikre den intellektuelle debatt som er akademias styrke og vesentlige legitimeringsgrunnlag.”

Dermed kan man ”ødelegge et helt fagmiljø med stor betydning for skolen for tiår framover”.

Dette tema har faktisk været underbelyst i den danske debat. Er fyringen et angreb på pædagogisk filosofi som sådan? Ligesom da Holms lærermester, Lars Qvortrup, forsøgte at komme af med faget i 2010? Altså en form for læringspolitisk strømlining af pædagogikken med rødder i situationen i slutningen af 00’erne. Jeg tror, at de fire fagfolk har en pointe.

B. Den konkrete fyring

For det andet mener skribenterne, at instituttets ledelse har benyttet sig af lejligheden til at komme af med en fremtrædende kritiker:

”Ved å avskjedige Thomas Aastrup Rømer, settes hele universitetspedagogikken på spill. Oppsigelsen er et prinsipielt spørsmål som berører universitetets fremtid. Det er tydelig en vilje til å sette øknomi og utdannelsesideologi over faglig kvalitet og mangfold.

Ekstra bekymringsfullt er det når vi vet at Rømer nettopp har levert en omfattende og veldokumentert kritisk analyse av de siste 20 års reformer i dansk skole og utdanning, der DPUs nåværende ledelse fremdeles spiller en aktiv rolle.

I et nordisk perspektiv er Rømer et kjent navn, både fagpedagogisk og universitetspolitisk. Vi kjenner ham som en aktiv, selvstendig forsker med evne til å problematisere og belyse pedagogiske spørsmål fra perspektiver som ikke er selvklare eller synlige for mange av oss andre.

Røhmers tenking har påvirket flere av oss. Han berører den pedagogiske grunnlagspedagogikken, og dermed berører også hans faglighet universitetspolitikken.”

Mange tak for de smukke ord.

https://khrono.no/pedagogisk-mangfold-i-fare/742063

 

3. Nordisk underskriftsindsamling

I sidste uge skrev jeg om den store danske underskriftsindsamling mod fyringerne på DPU, som nu har indsamlet 1700 underskrifter.

Og i mandags offentliggjorde 40 danske fagpersoner et flotte protekst-brev, som de havde sendt til universitetets ledelse.

Og for få dage siden fik ledelsen så endnu et brev. Denne gang fra formanden for “The Nordic Society for Philosophy of Education”, som allerede d. 4/12 initierede en underskriftsindsamling i de nordiske miljøer.

I dette blogindlæg kan man læse mere om denne seneste indsamling.

1000 tak for alle de flotte underskrifter, både for dem, der er nævnt i indlægget, og for alle de øvrige.

http://www.thomasaastruproemer.dk/nordisk-underskriftsindsamling-imod-dpus-fyringsvarsel.html

 

4. Indsigelsestekst

I forbindelse med en større fyringsrunde på DPU modtog jeg d. 29. november 2022 et afskedigelsesvarsel af instituttets leder.

Sagen har siden været diskuteret i mange medier.

Nedenfor kan man læse min indsigelse, som blev sendt til universitetets ledelse d. 12/12-2022.

Jeg offentliggør indsigelsen, fordi jeg mener, at den har relevans for mere principielle diskussioner vedrørende forskningsfrihed og pædagogik.

HR-afdelingen har oplyst, at der falder afgørelse i sagen senest fredag.

http://www.thomasaastruproemer.dk/indsigelse-vedroerende-varslet-afskedigelse.html

 

 

 

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.