Er der en strid mellem Uren og Ren pædagogik?

Danmarks erklærede Urene Pædagoger, dvs. folk der har bidraget til bøgerne Uren Pædagogik 1+2, er:

Svend Brinkmann, David Bugge, Nina Bonderup Dohn, Hans Hauge, Steen Nepper Larsen, Thomas Aastrup Rømer, Lene Tanggaard, Gert Biesta, Søren Bengtsen, Leo Komischke-Konnerup, Peter Kemp, Karsten Tuft og Jørgen Carlsen.

Her er røde og blå, og her er psykologer, teologer, politologer, didaktikere, idehistorikere, filosoffer og litterater. I omegnen strømmer alle landets dannelseskredse, f.eks. Sophia, Rønshoved og Nyt Askov, samt mange andre grupper der er lige så politisk og mindst ligeså fagligt blandede som bidragsyderne til de to antologier. Her er kort sagt alt godt fra havet.

 

1. Den Rene Pædagogik

Gå vi ind på den rene pædagogiks hjemmesider, f.eks. uvm.dk, emu.dk, skoleportalen.dk, skolelederforeningen.org, dcum.dk, skole-foraeldre.dk, kl.dk og mange andre, er der derimod kun referencer til den rene pædagogiks ja-hatte, som alle kommer fra snævre smådidaktiske og kommunikations- og mellemlederorganisatoriske cirkler. I bedste/værste fald finder vi nogle dannelsesfjendske luhmannianere, der hylder konkurrencestatsideologen Ove K. Pedersen, der siger ”hvad ellers?”, hvis nogen drister sig til at foreslå, at verden er mere og andet end ”arbejdsmarkedet”.

Selvom de urene pædagoger ivrigt og livligt diskuterer den rene pædagogik, er den urene pædagogik stort set udelukket fra den rene pædagogiks cirkler. Jeg tror faktisk ikke, at der er nogle undtagelser fra den regel, hvis man ser på ovenstående hjemmesider, selvom jeg jo godt kan have overset en ene-og-alene-stork et sted. Den rene pædagogik har simpelthen taget nej-hatten på. Der er en mur mellem den urene pædagogiks brede humanistiske og socialvidenskabelige remtræk og mellemlederlæringspædagogikken.

 

2. En Ren behandling af Uren Pædagogik

Derfor må vi holde fast i undtagelserne: Altså de få situationer, hvor den Urene Pædagogik behandles af en ren pædagog.

En af landets reneste ideologer Lars Qvotrup sagde på en forelæsning han holdt i sidste uge for alle masterstuderende på DPU-Aarhus, at modsætningen mellem ren og uren pædagogik er falsk. Han mener, som jeg forstod det, at modsætningen er en konstruktion, som repræsentanter for den urene pædagogik har lavet. Dette retoriske kneb tillader Qvortrup at fortsætte med en form for radikaliseret ren pædagogik, der sænker landets skoler i kviksand, fordi han jo på denne meget simple måde mener at have afskaffet sin diskussionspartner.

Og så er det tilmed heller ikke korrekt på hans egne præmisser: I andre sammenhænge kalder Qvortrup den urene pædagogik – som for ham er en pædagogik, der bygger på ideer fra Løgstrup, Heidegger, Merlou-Ponty og Grundtvig (en herlig gruppe) – for ”fundamentalistisk fænomenologi”, og dette ’skrækscenarium’ sættes i direkte og radikal modsætning til hans egne begreber, som f.eks.”sociologiske (poly)funktionskonstruktivisme”, “sociologisk operativ konstruktivisme” og ”supervisionsstat”; begreber, der er triste som en bedemandsstruktur. Men samtidig siger han, at der ingen modsætning er? Der er altså både ingen modsætning og en kæmpemodsætning? Det hænger ikke sammen. Pas på med systemteoriens nye sirenesang. Bliv ved den filosofiske realitet.

 

3. Konklusion

Der er en mur i dansk pædagogik mellem Uren Pædagogik, altså pædagogik som sådan, og de mellemrums-potentialiserings-lærings-mellemledermetoder, som vi kalder for Ren Pædagogik. Den urene pædagogik leger frit og reflekteret med det hele. Den rene pædagogik har derimod iført sig en nej-hat på et usympatisk bagtæppe af postuleret og konstrueret konsensus, der smager af tilbagetog, hvis den, altså den rene pædagogik, da ikke blot ignorerer det hele, hvilket er det mest almindelige.

Så striden findes – både i det praktiske og i det teoretiske liv. Hvad den består i, kan man læse forskellige bud på i Uren Pædagogik 1+2.

 

Referencer:

Læs også en Facebook-opdatering, hvor jeg også kommenterer Qvortrups forelæsning. Opdateringen forårsagede en henvendelse fra Qvortrup til Aarhus Universitet, som beklagede den “nedladende tone”. Efterfølgende greb Danmarks Magisterforening ind med fuldt principielt honnør, hvorefter universitetet trak beklagelsen tilbage. 

http://klim.dk/bog/uren_paedagogik_2.htm

http://klim.dk/bog/Uren_paedagogik.htm

For Qvortrups modstillinger af ren og uren pædagogik, se hans bog “Den myndige lærer” samt slides fra hans videoforelæsninger fra www.lp-modellen.dk:http://www.lp-modellen.dk/LP-modellen/Litteratur_og_formidling/3_Luhmann_forel%C3%A6sninger_video.aspx (rul ned, vælg “præsentation fra tredje forelæsning” og rul ned i bunden).

 

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.