Fødevarestyrelsens to breve til minkavlerne

Nedenfor har jeg gengivet de to breve, som Fødevarestyrelsen har sendt til landets minkavlere hhv. d. 6. og d. 10 november. Brevene handler om, at alle landets mink skal aflives. Begrundelsen for den drastiske beslutning er, at der er fundet en ny corona-mutation, den såkaldte Cluster5, som ifølge SSI vil nedsætte effekten af en evt. fremtidig vaccine mod coronaen. SSI var desuden også generelt nervøs for fremtidige og ikke eksisterende mutationer.

Brevene har rod i et pressemøde, som blev holdt om sagen onsdag d. 4. november. Orden om aflivning af minkene blev ledsaget af en generel Nedlukning af hele det nordjyske område, undtagen Aalborg.

Brev nr. 1:

Det første brev blev sendt fredag d. 6. november. Her er den udtrykkelige ordrer, at alle mink skal aflives i hele landet, og der er endda bonus for hurtig og effektiv aflivning. Ordet ”skal” optræder 30 gange, og der er angivelser af barske tidsfrister helt nede på minuttet.

Brevet havde imidlertid ingen lovhjemmel. Fødevareminister Mogens Jensen sagde, at dette brud på almindelige retsprincipper – og ifølge ledende jurister endda på Grundloven –  skyldes hastværk af hensyn til folkesundheden. I en skriftlig kommentar til Ekstrabladet sagde han følgende:

“Regeringen har besluttet, at det hastede, situationens alvor taget i betragtning. Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud” (Ekstrabladet, d. 8. november)

Mogens Jensen sagde også, at Fødevarestyrelsen ved en fejl ikke havde gjort minkejerne opmærksom på, at der kun var tale om en ”opfordring”. Men der er absolut intet i formen, der tyder på, at brevet kun skulle være en ”opfordring”, tværtimod.

Regeringens beslutning har været stærkt kritiseret af følgende jurister:
Jurist, dr. jur., Jonas Christoffersen (Deadline)
Professor fra Syddansk Universitet, Frederik Waage (Information)
Lektor i sundhedsjura ved SDU, Kent Kristensen (Berlingske)
Professor i statsret ved Aarhus Universitet, Jørgen Albæk Jensen (Berlingske)

 

Brev nr. 2:

Af disse grunde fremsendte fødevarestyrelsen tirsdag d. 10. november en anden version af brevet til de stakkels minkejere, som jo nu i huj og hast var gået i fuld gang med aflivningen. I den nye version indleder styrelsen kort med at sige, at der nu kun er tale om en ”opfordring”, og at man arbejder på at skaffe ”hjemmel”.

Der tales også organisatorisk/strategisk om ”regeringens ambition” i stedet for de mere direkte krav. Det lyder som om, at det er ministeriets HR-afdeling, der har taget over, og at “ambition” nu skal dække over den manglende hjemmel. Men ellers er brevene nærmest enslydende. Der står stadig ”skal” 30 gange, og der er stadig minutfrister og bonusordninger, som kun gælder ved effektiv eksekvering af ”opfordringen”.

På Fødevarestyrelsens hjemmeside står der stadig følgende over linket til brevet:

“Regeringen har meldt ud, at alle mink i landet skal aflives af hensyn til folkesundheden”.

Her er der ingen forbehold.

Minkejerne er derfor tvunget til at fortsætte med aflivningen, hvis de skal holdes blot nogenlunde skadesløse.

Det første brev har jeg fundet på Rasmus Jarlovs twitterprofil. Det andet har jeg fundet på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Der er links i bunden.Skriv gerne til mig, hvis I finder fejl.

Jeg har selv givet overskrifterne numre for at lette læsningen.

 

A. Første brev: Fra Fødevarestyrelsen til landets minkavlere, fredag d. 6. november

Kære minkavler

Regeringen har meldt ud, at alle mink i landet skal aflives af hensyn til folkesundheden. Det er vigtigt, at aflivningen foregår hurtigst muligt.

Vi har stor forståelse for jeres situation, som er forfærdelig for erhvervet, både besætningsejere, medarbejdere, familier og følgeerhverv.

I denne mail kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du har

  • En minkfarm i syv nordjyske kommuner
  • En smittet minkfarm
  • En rask minkfarm inden for zonerne
  • En rask minkfarm uden for zonerne

 

1. Aflivningen af mink i syv nordjyske kommuner

Aflivningen af alle mink skal være overstået mandag d. 9. november 2020, kl. 23.59 i kommunerne Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn, Thisted, Jammerbugt, Vesthimmerland og Læsø. Du skal derfor begynde på aflivningen af besætningen hurtigst muligt. Du må gerne gå i gang uden en aftale med Fødevarestyrelsen.

Når du selv afliver dine mink, kan du gå i gang, uden at der er en myndighedsperson tilstede. Du skal være særlig opmærksom på, at der ikke er mink, der undslipper og løber ud i naturen.

Myndighederne sørger for at bestille containere til de døde mink. Du skal ringe på de nedenstående telefonnumre, når containeren er fyldt halvt op, da den ikke må være mere end 2/3 fyldt ved afhentning.

Hvis der ikke er container kapacitet, skal du lægge dine mink på burene, på fast underlag eller på presenning. Døde dyr på fast underlag eller presenning skal så vidt muligt overdækkes, hvis de ikke afhentes samme dag, så der ikke kan komme rovdyr til. Det er vigtigt, at du sikrer, at alle mink er døde, inden de kommes i containere.

1.1. Ekstra bonus for hurtig aflivning

Er du færdig med aflivningerne mandag d. 9. november kl. 23.59, opnår du en ekstraordinær bonus på 10 kr/mink. De 10 kr/mink ligger ud over den allerede aftalte tempobonus på 20 kr/mink. Denne forhøjede bonus gives for den ekstra hastighed i forhold til aflivning. Når du er færdig med at aflive din besætning, skal du melde det ind til myndighederne på nedenstående telefonnumre.

Hvis du ikke selv afliver dine mink, vil myndighederne stå for aflivningen. Når myndighederne afliver dine mink, vil du ikke modtage tempobonus på 20 kr/mink. Men de farme, der er aflivet af myndighederne inden mandag d. 9. november kl. 23.59, vil modtage den ekstraordinære bonus på 10 kr/mink.

 

2. Smittede minkfarme uden for Nordjylland

Du skal hurtigst muligt indgå en aftale om aflivning af dine egne mink med Fødevarestyrelsen. Vi kontakter dig for at lave en aftale om optælling. Så snart optællingen er på plads, kan du aflive dine egne mink. Myndighederne skaffer containere til de døde mink. Du skal ringe på de nedenstående telefonnumre, når containeren er fyldt halvt op, da den ikke må være mere end 2/3 fyldt ved afhentning.

MEN hvis du har container kapacitet eller selv kan skaffe container kapacitet kan du aflive dine mink også selvom besætningen ikke er talt op, eller aftale er indgået. Dette har vi gjort for ikke at forsinke aflivningen. Du skal ringe på de nedenstående telefonnumre, når containeren er fyldt halvt op, da den ikke må være mere end 2/3 fyldt ved afhentning. Når vi kontakter dig, bedes du oplyse, at du har påbegyndt aflivning.

(Dette afsnit opdateres: Der er i øjeblikket udfordringer med container kapacitet, og myndighederne arbejder på højtryk for at skaffe kapaciteten. Hvis du ikke har containeropbevaring selv, kan du først begynde aflivning efter aftale med Fødevarestyrelsen)

Du skal være særlig opmærksom på, at der ikke er mink, der undslipper og løber i naturen.

Aflivning af alle mink (også avlsdyr) skal være overstået den 16. november 2020.

Det er vigtigt, at du sikrer, at alle mink er døde, inden de kommes i containeren.

2.1. Bonus for hurtig aflivning

Du får 20 kr. i tempo-bonus pr. mink, ved at minkene i farmen er aflivet seneste d. 16. november (10 dage efter startdatoen, som tæller fra d. 6. november 2020). Hvis besætningen er smittet efter den 6. november 2020, afhænger de 10 dage af, hvornår du har lavet en aftale med Fødevarestyrelsen.

Hvis du ikke selv afliver dine mink, vil myndighederne stå for aflivningen. Når myndighederne afliver dine mink, vil du ikke modtage tempobonus på 20 kr./mink.

2.2. Rengøring og desinfektion

Du skal foretage aflivning af dyr samt rengøring og desinfektion efter Fødevarestyrelsens anvisninger. Det fremgår af den indgåede aftale. Du forpligter dig samtidig til at overholde alle forholdsregler vedr. værnemidler.

Læs mere på https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyr-og-Covid-19/Mink-og-COVID-19/Aflivning_af_smittede_minkbesaetninger/Sider/default.aspx

 

3. Raske minkfarme i zonerne uden for Nordjylland

Aflivningen af alle mink (også avlsdyr) skal være overstået den 16. november 2020. Du skal derfor begynde på aflivning af besætningen hurtigst muligt. Myndighederne skal ikke være tilstede ved opstart. Vi kontakter dig for at indgå en aftale om optælling af dine mink.

Du skal være særlig opmærksom på, at der ikke er mink, der undslipper og løber ud i naturen.

Myndighederne sørger for at bestille containere til de døde mink. Du skal ringe på de nedenstående telefonnumre, når containeren er fyldt halvt op, da den ikke må være mere end 2/3 fyldt ved afhentning.

Hvis vi ikke kan skaffe container, må du lægge døde mink oven på burene, på fast underlag eller på presenninger. Døde dyr på fast underlag eller presenning skal så vidt muligt overdækkes, hvis de ikke afhentes samme dag, så der ikke kan komme rovdyr til. Det er vigtigt, at du sikrer, at alle mink er døde, inden de kommes i containeren.

3.1. Bonus for hurtig aflivning

Du får 20 kr. i tempo-bonus pr. mink ved, at minkene i farmen er aflivet senest den 16 november (10 dage efter startdatoen, som tæller fra den 6. november 2020).

3.2. Rengøring og desinfektion

Du skal selv rengøre minkfarmen efter aflivningen, på samme måde som normalt efter pelsning.

 

4. Minkfarme uden for zonerne

Aflivningen af alle mink (også avlsdyr) skal være overstået den 16. november 2020. Du skal derfor begynde på aflivningen og pelsning af besætningen hurtigst muligt. Du skal være særlig opmærksom på, at der ikke er mink, der undslipper og løber ud i naturen.

4.1. Optælling – du må gerne gå i gang

Besætningen skal tælles op, men aflivning må gerne gå i gang før optælling. Myndighederne skal ikke være tilstede ved opstart. Det skal være muligt at tælle levende mink. For de kroppe der er sendt til pelsning, skal en følgeseddel kunne oplyse, hvor mange mink, der er sendt. Myndighederne ringer til dig i løbet af de kommende dage for at lave en aftale om optælling.

Du skal selv bestille container. Det er vigtigt, at du sikrer, at alle mink er døde, inden de kommes i containere.

4.2. Bonus for hurtig aflivning

Du får 20 kr. i tempo-bonus pr. mink ved, at minkene i farmen er aflivet senest den 16. november (10 dage efter startdatoen, som tæller fra d. 6. november 2020).

Læs mere i ”FAQ for aflivning af mink uden for zonerne”.

4.3. Rengøring og desinfektion

Du skal selv rengøre minkfarmen efter aflivningen, på samme måde som normalt efter pelsning.

4.4. Erstatning for aflivning uden for zonerne

Når du afliver uden for zonerne, får du driftstabserstatning, men du får ikke erstatning for dyrenes værdi, da skindene afsættes på markedsvilkår. Beregningen af erstatning er under udarbejdelse, men modsvarer den erstatning, som findes for driftstabet på avlsdyr i ikke-smittede besætninger inden for zonerne.

Du kan også læse indholdet af denne mail på https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyr-og-Covid-19/Mink-og-COVID-19/Aflivning-for-alle-minkavlere/Sider/default.aspx

 

Kontakt til myndighederne:

Nordjylland: 96301448

Midt- og Vestjylland: 29334427

Sønderjylland og Fyn: 86561440

Sjælland og øerne: 55723518 + 55775533, lok. 7010

 

Med venlig hilsen

Hanne Larsen

Veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen

 

 

B. Andet brev, Version 2: Fra Fødevarestyrelsen til minkavlerne, d. 10. november

Brev til alle minkavlere i Danmark II

Kære minkavler                      Version 2, 10. november 2020

Situationen ændrer sig meget hurtigt lige nu, derfor har det været nødvendigt at præcisere og ændre i det brev vi sendte ud fredag den 6. november.

Fødevarestyrelsen beklager meget, at det i brevet ikke fremgik, at der for raske minkfarme, der befinder sig længere væk end 7,8 km fra en smittet besætning, var tale om en opfordring til aflivning hurtigst muligt af hensyn til folkesundheden.

Regeringen har meldt ud, at alle mink i landet skal aflives af hensyn til folkesundheden. Det er vigtigt, at aflivningen foregår hurtigst muligt. Regeringen er derfor i fuld gang med at etablere de nødvendige hjemler til at påbyde aflivning uden for zonerne, til at udbetale de besluttede tempobonusser samt yde erstatning og kompensation til de berørte minkavlere.

Vi har stor forståelse for jeres situation, som er forfærdelig for erhvervet, både besætningsejere, medarbejdere, familier og følgeerhverv. I denne mail kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du har:

– en minkfarm i syv nordjyske kommuner

– en smittet minkfarm

– en rask minkfarm inden for zonerne

– en minkfarm uden for zonerne

 

1. Aflivning af mink i syv nordjyske kommuner

Det er regeringens ambition, at aflivningen af alle mink skal være overstået mandag den 9. november 2020 kl. 23.59 i kommunerne Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn, Thisted, Jammerbugt, Vesthimmerland og Læsø. Du må gerne gå i gang uden en aftale med Fødevarestyrelsen.

Når du selv afliver dine mink, kan du gå i gang uden, at der er en myndighedsperson tilstede. Du skal være særlig opmærksom på, at der ikke er mink, der undslipper og løber ud i naturen.

Myndighederne sørger for at bestille containere til de døde mink. Du skal ringe på telefon 3044 5003, hvis du har spørgsmål om containerne eller når containeren er fyldt halvt op, da den ikke må være mere end 2/3 fyldt ved afhentning.

Hvis der ikke er containerkapacitet, skal du lægge dine mink på burene, fast underlag eller på presenning. Døde dyr på fast underlag eller presenning skal så vidt muligt overdækkes, hvis de ikke afhentes samme dag, så der ikke kan komme rovdyr til. Det er vigtigt, at du sikrer, at alle mink er døde, inden de kommes i containere.

1.1. Ekstra bonus for hurtig aflivning

Er du færdig med aflivningerne mandag den 9. november kl. 23.59 opnår du en ekstraordinær bonus på 10 kr./mink. De 10 kr./mink ligger ud over den allerede aftalte tempobonus på 20 kr./mink (se længere nede). Denne forhøjede bonus gives for den ekstra hastighed i forhold til aflivning. Hvis du ikke selv afliver dine mink, vil myndighederne stå for aflivningen (det gælder ikke hvis din besætning ligger uden for 7,8 km zonerne). Når myndighederne afliver dine mink, vil du ikke modtage tempobonus på 20 kr./mink. Men de farme, der er aflivet af myndighederne inden mandag den 9. november kl. 23.59, vil modtage den ekstraordinære bonus på 10 kr./mink.

Når du er færdig med at aflive, skal du ringe på telefon 7227 6985 (fra kl 9). Det er afgørende, at du ringer ind, da det skal bruges i forhold til bonus beregningerne. Vi kommer på kontrol efterfølgende.

1.2. Rengøring og desinfektion på smittede farme

Du skal foretage aflivning af dyr samt rengøring og desinfektion efter Fødevarestyrelsens anvisninger. Det fremgår af den indgåede aftale. Du forpligter dig samtidig til, at overholde alle forholdsregler vedr. værnemidler.

 

2. Smittede minkfarme uden for Nordjylland

Du skal hurtigst muligt indgå en aftale om aflivning med Fødevarestyrelsen om aflivning af dine mink. Vi kontakter dig eller du kan ringe til os (telefon 7227 5251) for hurtigst muligt at lave en aftale om optælling. Myndighederne skaffer containere til de døde mink.

Hvis du har containerkapacitet eller selv kan skaffe containerkapacitet kan du aflive dine mink, også selv om besætningen ikke er talt op, eller aftale er indgået. Dette har vi gjort for ikke at forsinke aflivningen.  Myndighederne skal ikke være tilstede ved opstart. Når vi kontakter dig bedes du oplyse, at du har påbegyndt aflivning.

Der er i øjeblikket udfordringer med container kapacitet, og myndighederne arbejder på højtryk for at skaffe kapaciteten. Hvis du ikke har containeropbevaring selv, kan du begynde aflivning, når du har fået lovning på, at der er container på vej. Du skal ringe på telefon 3044 5003, hvis du har spørgsmål om containerne eller når containeren er fyldt halvt op, da den ikke må være mere end 2/3 fyldt ved afhentning.

Du skal være særlig opmærksom på, at der ikke er mink, der undslipper og løber ud i naturen.

Det er vigtigt, at du sikrer, at alle mink er døde, inden de kommes i containere.

2.1. Bonus for hurtig aflivning

Du får 20 kr. i tempo-bonus pr. mink ved, at minkene i farmen er aflivet senest den 16. november (10 dage efter startdatoen, som tæller fra den 6. november 2020). Hvis besætningen er smittet efter den 6. november 2020, afhænger de 10 dage af, hvornår du har lavet en aftale med Fødevarestyrelsen. Hvis du ikke selv afliver dine mink, vil myndighederne stå for aflivningen. Når myndighederne afliver dine mink, vil du ikke modtage tempobonus på 20 kr./mink.

2.2. Rengøring og desinfektion

Du skal foretage aflivning af dyr samt rengøring og desinfektion efter Fødevarestyrelsens anvisninger. Det fremgår af den indgåede aftale. Du forpligter dig samtidig til, at overholde alle forholdsregler vedr. værnemidler.

 

3. Raske minkfarme i zonerne uden for Nordjylland

Det er regeringens ambition, at aflivningen af alle mink (også avlsdyr) skal være overstået den 16. november 2020. Myndighederne skal ikke være tilstede ved opstart. Vi kontakter dig for at indgå en aftale om optælling af dine mink.

Du skal være særlig opmærksom på, at der ikke er mink, der undslipper og løber ud i naturen.

Myndighederne sørger for at bestille containere til de døde mink. Du skal ringe på telefon 3044 5003, hvis du har spørgsmål om containerne eller når containeren er fyldt halvt op, da den ikke må være mere end 2/3 fyldt ved afhentning.

Hvis du ikke har containere, må du lægge døde mink oven på burene, på fast underlag eller på presenninger. Døde dyr på fast underlag eller presenning skal så vidt muligt overdækkes, hvis de ikke afhentes samme dag, så der ikke kan komme rovdyr til. Det er vigtigt, at du sikrer, at alle mink er døde, inden de kommes i containere.

3.1. Bonus for hurtig aflivning

Du får 20 kr. i tempo-bonus pr. mink ved, at minkene i farmen er aflivet senest den 16. november (10 dage efter startdatoen, som tæller fra den 6. november 2020). Hvis du ikke selv afliver dine mink, vil myndighederne stå for aflivningen. Når myndighederne afliver dine mink, vil du ikke modtage tempobonus på 20 kr./mink.

3.2. Rengøring og desinfektion

Du skal selv rengøre minkfarmen efter aflivningen, på samme måde som normalt efter pelsning.

 

4. Minkfarme uden for zonerne

Det er regeringens ambition, at aflivningen af alle mink (også avlsdyr) skal være overstået den 16. november 2020, og det er således en betingelse for at du bliver berettiget til at modtage bonus for hurtig aflivning, at du er færdig senest denne dato. Du skal være særlig opmærksom på, at der ikke er mink, der undslipper og løber ud i naturen.

4.1. Optælling – du må gerne gå i gang 

Besætningen skal tælles op, men aflivning må gerne gå i gang før optælling. Myndighederne skal ikke være tilstede ved opstart. Myndighederne ringer til dig i løbet af de kommende dage, hvis du ikke allerede er kontaktet.

Det skal være muligt at tælle levende og aflivede mink. For de kroppe, der er sendt til pelseri, skal en følgeseddel kunne oplyse, hvor mange mink, der er sendt.

Hvis du vælger at aflive til destruktion og ikke kan skaffe containere, må du lægge døde mink oven på burene, på fast underlag eller på presenninger. Døde dyr på fast underlag eller presenning skal så vidt muligt overdækkes, hvis de ikke afhentes samme dag, så der ikke kan komme rovdyr til. Det er vigtigt, at du sikrer, at alle mink er døde, inden de kommes i containere.

Myndighederne sørger for at bestille containere til de døde mink. Du skal ringe på telefon 3044 5003, hvis du har spørgsmål om containerne eller når containeren er fyldt halvt op, da den ikke må være mere end 2/3 fyldt ved afhentning.

Det er vigtigt, at du sikrer, at alle mink er døde, inden de kommes i containere.

4.2. Bonus for hurtig aflivning

Du får 20 kr. i tempo-bonus pr. mink ved, at minkene i farmen er aflivet senest den 16. november (10 dage efter startdatoen, som tæller fra den 6. november 2020). Hvis du ikke selv afliver dine mink, vil myndighederne, når hjemmel hertil er tilvejebragt, stå for aflivningen. Når myndighederne afliver dine mink, vil du ikke modtage tempobonus på 20 kr./mink.

4.3. Rengøring og desinfektion

Du skal selv rengøre minkfarmen efter aflivningen, på samme måde som normalt efter pelsning.

4.4. Erstatning for aflivning af mink uden for zonerne

Når du afliver uden for zonerne, får du driftstabserstatning, men du får ikke erstatning for dyrenes værdi, hvis skindene afsættes på markedsvilkår. Beregningen af erstatning er under udarbejdelse, men modsvarer den erstatning som findes for driftstabet knyttet til aflivning af avlsdyr i ikke-smittede besætninger inden for zonerne.

 

Med venlig hilsen Hanne Larsen

Veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen

 

Links:

Første version af brevet til minkavlerne, fredag d. 6. november: https://twitter.com/RasmusJarlov/status/1325710759234564096/photo/1

Anden version af brevet til minkavlerne, tirsdag d. 10 november: https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/Mink%20og%20coronavirus/Udsendt%20brev%20til%20minkavlere%20II%20101120.pdf

Fødevarestyrelsens hjemmeside om sagen: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyr-og-Covid-19/Mink-og-COVID-19/Aflivning-for-alle-minkavlere/Sider/default.aspx

Se pressemødet d. 4. november her: https://coronasmitte.dk/pressemoeder

Juristernes vurderinger : To jurister i Berlingske: https://www.berlingske.dk/…/foedevarestyrelsen-har…,to jurister i Information: https://www.information.dk/…/minkavlere-endt-juridisk…,Deadline med Jonas Christoffersen: https://www.dr.dk/…/deadline_-minken-er-blevet-en…

 

Tilføjet efterfølgende:

Fødevarestyrelsens redegørelse fra d. 18. november om sagsforløb og hjemmelsspørgsmålet: https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/MOF/bilag/130/2284038.pdf

Justitsministeriets notits fra d. 18. november: https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/MOF/bilag/130/2284039.pdf

Kodeks VII, embedsmandens pligter: https://www.medst.dk/arbejdsomraader/hr/retningslinjer-for-embedsmaend/kodex-vii-de-syv-centrale-pligter/

 

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.