Interviews og foredrag/Tænketanken Prospekt

Nedenfor kan man se en liste med interviews (afsnit A), foredrag/taler (B) og debatter (C), som jeg har holdt og deltaget i rundt omkring i årenes løb.

Desuden har jeg samlet de indlæg, som er skrevet i regi eller formidlet af Tænketanken Prospekt i et afsnit D. Jeg blev tilknyttet Prospekt i september 2023.

 

A. Interviews:

“Thomas Aastrup Rømer i Bogaktuel: Vi har brug for en akademisk republik”, Ræson, d. 1. marts 2024. https://www.raeson.dk/2024/thomas-aastrup-roemer-i-bogaktuel-vi-har-brug-for-en-akademisk-republik/

“Hvem er universiteternes fjende?”, Radio 24syv, d. 27. februar 2024, podcast “Alis fædreland”. https://24syv.dk/episode/hvem-er-universiteternes-fjende

“De borgerlige er blevet fjender af universitetet”, Berlingske, d. 2. februar 2024. https://www.berlingske.dk/debatinterview/forfatter-i-haard-anklage-de-borgerlige-er-blevet-fjender-af

“Beskyt fortiden, sæt fremtiden fri”, Sophia – tænketank for pædagogik og dannelse, d. 24. januar 2024, podcast. https://www.sophia.nu/podcast/35-beskyt-fortiden-saet-fremtiden-fri/

“Universitetets fjender”, Radio 24syv, d. 9. januar 2024, podcast “Det blå bælte”. https://24syv.dk/episode/det-er-en-pligt-at-bryde-koranloven-og-universitets-fjender

“Regeringens siger, at den sætter folkeskolen fri, men det er stadig konkurrencestatens skole”, Kristeligt dagblad, d. 30. november 2023. https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/regeringen-siger-den-saetter-folkeskolen-fri-men-det-er-stadig-konkurrencestatens-skole

“Forsker vil redde formålsparagraf i ny bog”, interview til Folkeskolen.dk, d. 23. maj 2022. https://www.folkeskolen.dk/formalsparagraffen-forskning-malstyring/forsker-vil-redde-formalsparagraffen-i-ny-bog/4634962

”Dansk filosof i ny bog: Vi lever nu i en biostat, hvor nedlukning er normaltilstanden”, interview på Indblik.dk, d. 30. oktober 2021. https://indblik.dk/dansk-filosof-i-ny-bog-vi-lever-nu-i-en-biostat-hvor-nedlukning-er-normaltilstanden/

“Førte nedlukningen til biostaten og en uoprettelig svækkelse af retsstat og demokrati?”, Samtale med Martin Ågerup, d. 22. september 2021. https://samfundstanker.captivate.fm/episode/thomas-aastrup-romer

Vi er på vej mod biostaten, hvor alt underordnes sundhedens logik“, interview om coronapolitikken i Kristeligt Dagblad, d. 19. maj 2020:

Pædagogikkens eksistenskamp i dataficeringens tidsalder“, interview til Lærke Grandjean på folkeskolen.dk, d. 27. november 2019.

Der er virkelig brug for uro“, interview til LærerBladet, nr. 2, maj, 2017, s. 11-13.

Alle taler om karakterer. Men det er dannelsen, der er truet i den nye gymnasiereform“, Zetland, d. 26. maj 2016.

Slut med 150 års almendannelse?“, Information, d. 2. maj, 2016.

Der er ingen pædagogisk videnskab uden følelser, fantasi og forestillingsevne“, interview d. 16. juni 2015 af Lærke Grandjean på folkeskolen.dk.

Læring og dannelse“, Apropos, Danmarks Radios P1, d. 8. oktober 2014. Opsamlingsprogram d. 10. oktober 2014.

Dannelseskampen“, Børn og Unge, nr. 17, d. 2. oktober 2014, s. 11-23.

Båldebat – dannelse i ungdomsuddannelserne“, debat med Stina Vrang Elias i Deadline, d. 24. juni 2014.

Fremtidens skole handler om dannelse – ikke konkurrencehysteri”, interview til Asterisk nr. 70, juni 2014.

Tal og flueben dræber pædagogikken“, interview til Børn og Unge, nr. 1, 2014, s. 5.

Skriv som de bedste og mest produktive skribenter“, omtale i forbindelse med interview med Helen Sword i Omnibus, nr. 2, 2013. s.18.

Eksperter om reformen: Den nye skole bliver en anden verden“, kommentar i forbindelse med artikel i Folkeskolen, d. 6. november 2013.

Den målstyrede skole“, kommentar i forbindelse med artikel i Folkeskolen, d. 19. juni 2013.

Den gode lærer“, interview til P1-Eksistens, d. 22. april 2013.

Skole uden folk“, interview til Jyllandsposten, d. 22. februar 2013.

Ny pædagogisk ideologi vil fjerne værdier i folkeskolen – Folkekirken træder til i stedet“, interview til Folkekirkeinfo, Aarhus Stift, d. 18. februar 2013.

En herlig kraftfuld og blød sag…”, Interview til Folkeskolen, september 2012

Kys den urene pædagogik farvel“, interview til Uddannelsesbladet, januar 2012.

Fokus på mål tømmer skolen for det vigtigste“, interview til Folkeskolen, maj, 2011.

Læreren spiller en vigtigere rolle end politiet“, interview til Folkeskolen, september 2009.

 

B. Foredrag og taler:

Foredragsrække “Hvorfor har vi skoler?”, Vartov, d. 25/9, 7/10 og 9/10 2024. https://www.taenketankenprospekt.dk/2024/05/06/foredragsraekke-med-thomas-aastrup-roemer-hvorfor-har-vi-skoler/

Samtalesalon om universiteter, Borchs kollegium i København, d. 31. maj 2024. https://www.facebook.com/events/787767093270303/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D

Foredragsrække “Hvorfor har vi skoler?”, FOF-Aarhus, d. 22/4, 29/4 og 6/5, 2024

Foredrag om “Universitetet og dets fjender”, Filosofisk Forum, d. 15. april, 2024. https://www.filosofisk-forum.dk/aktuelt-program/

Foredrag om “Socialpædagogik og uddannelsespolitik” for Karisefonden, d. 19. marts 2024.

Oplæg om “visdom” ved FOF-samtalearrangement på Godsbanen i Aarhus, d. 11. marts 2024. https://www.fof.dk/da/aarhus/foredrag/samfund-og-historie/visdom-samtale-sang-og-faellesspisning/377030

Oplæg om “Universitetet og dets fjender”, Critiques Årskonference, d. 24. februar 2024. https://aarsskriftet-critique.dk/2024/01/aarskonference-2024-den-frie-aands-krise-paa-universitetet/. Billeder fra konferencen: https://aarsskriftet-critique.dk/2024/02/den-frie-aands-krise-paa-universitetet-billeder-fra-aarskonferencen-2024/. Arrangementet omtales i Weekendavisen, d. 27. februar 2024: https://www.weekendavisen.dk/2024-9/ideer/fjendens-daarlige-manerer. Endnu et referat i Critique, d. 5. marts: https://aarsskriftet-critique.dk/2024/03/frihed-universitet/.

Oplæg om Inger Merete Nordentofts skoletanker til studiekreds ved forskningsenheden “Etik og dannelse” på UC VIA, januar 2024.

Foredrag om “Åndelighed, åndsfrihed og pædagogik ” ved præsternes videnscenter i Løgumkloster, september 2023.

Oplæg om Fr. Schleiermachers pædagogiske filosofi til studiekreds ved forskningsenheden “Etik og dannelse” på UC VIA, august 2023.

Tale i forbindelse med overrækkelse af Sappho-prisen, marts 2023. http://www.thomasaastruproemer.dk/trykkefrihedsselskabets-ytringsfrihedspris-sappho-prisen.html

“På vej til en ny pædagoguddannelse”, seminar d. 13. januar 2023 i DM’s hus på Frederiksberg. Arrangeret af “Selskabet til pædagoguddannelsens fremme”.

Foredrag om “Dannelsens genkomst” for Folkeuniversitetet på Læsø, d. 31. august 2022. https://www.facebook.com/events/1453500421790273

Foredrag om “tryghed eller frihed” for Tour de Frihed, Aarhus, d. 28. oktober 2021. 2021.https://www.facebook.com/events/724888012215659?post_id=724888022215658&view=permalink

Foredrag for VUC-Holstebro om dannelse, Holstebro, november 2020

Foredrag for seminariernes engelsklærerforening om om dannelse og faget engelsk i læreruddannelsen, Odense, november 2020

DPU-debat, Aarhus Universitet, november 2019.

Lunchtalk for CHEF, Aarhus Universitet, oktober 2019. http://edu.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/what-is-dannelse-bildung/

Foredrag for vestjyske efterskoleledere på Rydhave slots efterskole, oktober 2019.

Oplæg for Friluftsrådet om dannelse og naturdannelse, september 2019. https://www.friluftsraadet.dk/nyheder/nyhed/naturdannelse-skal-begejstre-vaekke-sanserne

Foredrag om dannelse på Rønshoved Højskole ifm højskolemødet “dannelse til tiden”, september 2019. https://www.ronshoved.dk/dannelse-til-tiden

Oplæg for medarbejderseminar for Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet: “The purpose of Education”, september 2019.’

Foredrag i Ringe for efterskoleledere på Fyn, maj 2019.

Foredrag i Helsingør Domkirke om Hannah Arendts autoritets- og uddannelsesbegreber, februar 2019.

Asterisk Live-arrangement på DPU, januar 2019: “En dag i selskab med Grundtvig“.

Foredrag i Valby for lilleskoleledere, oktober 2018.

Foredrag i Viborg ved konference for Animated Learning, september 2018.

Foredrag på Testrup Højskole om dannelse og skolepolitik, juni 2018.

Indlæg om empirisk dannelsesforskning, Vingsted, marts 2018

Foredrag om gymnasiets dannelsessyn på Odense Katedralskole, d. 15. januar 2018.

Workshop for Forældre og Skole i København, d. 4. november 2017.

Foredrag ved Efterskolernes Lederkonference, d. 9. november, 2016.

Foredrag på Kolding Gymnasium, d. 27. april, 2016.

Foredrag for pædagogiklærere ved læreruddannelsen på UC-sjælland, d. 10. december 2015.

Fra formål til teknokrati“, tale ved Rønshovedgruppens uddannelsespolitiske konference, d. 28. november, 2015.

Foredrag for Rønde Privatskole, d. 9. november, 2015.

Foredrag om “kampen om dannelse”, for Konservative Studenter, Stakladen, d. 28. oktober, 2015.

Foredrag om skolens formål og synlig læring for Aarhus Lærerforening, d. 21. oktober ,2015.

Foredrag om “Usynlig læring” på Horsens Gymnasium, d. 25. september.

Foredrag ved konferencen “Kreativitet og dannelse”, Friskoleforeningen, på Rødding Højskole, d. 24. september 2015.

Foredrag for Roskilde Lærerforening, Nyborg, d. 26. august 2015.

Foredrag ved skolelederkonference på Axelborg, d. 27. februar 2015.

Foredrag på Glud Skole i Hedensted, d. 26. februar 2015.

Foredrag i Ellevang Kirke, d. 22. januar 2015.

Fordrag på Enghaveskolen ved Faaborg, d. 7. november 2014.

Foredrag for Grundtvigs Forening – Struer og Omegn, d. 30. oktober 2014.

Foredrag for Pædagogisk Filosofisk Forening i Århus, d. 27. oktober 2014

Foredrag for Silkeborg/Skanderborg Lærerforening, d. 1. oktober 2014.

Foredrag om skolesyn og dannelse for læreruddannelsen på UCN, d. 28. september 2014.

Foredrag ved Snoghøjmødet på Liselund, september 2014.

Foredrag “Krisen i dansk pædagogik”, d. 25. marts 2014 for Landsforeningen for Socialpædagoger i København.

Foredrag “Skolen, kirken og dannelsen”, d.4. februar 2014 for Ribe Domprovsti.

Foredrag “Dannelse, formål og skoleudvikling”, d. 5. november 2013 i Filosofisk Forum.

Foredrag “Modernitet og dannelse“, d. 5. oktober 2013 på Rønshoved Højskole.

Foredrag “Evidensens problemer, socialt arbejde og uren pædagogik” ved landsmødet i netværket for familieplejekonsulenter, d. 7. juni 2013  i Svendborg.

Foredrag “Dannelse i uddannelsessystemet” ved seminaret “uddannelses for livet” d. 25. maj 2013 i Herlev, arrangeret af de konservatives tænketank

Foredrag “Dannelse i uddannelsessystemet” ved biskoppernes dannelseskonference, d. 16-17. maj 2013 i Nyborg.

Oplæg ved Folkemødet ved seminar arrangeret af Grundtvigs Forum med forlægget: ”Den gode skole – sanseløs eller ved sine fulde fem?” Hvad er kravene til en ny folkeskolelov med udgangspunkt i begrebet Ny Nordisk Skole (NNS)?, Sandvig-Allinge, juni 2012.

Oplæg ved pædagoguddannelsens pædagogiklærerforenings årsmøde om kritisk teori: Kritik af kritikken, Tavlov d. 22. marts 2012.

Oplæg på konference om “Grundtvig og undervisningsteknologi“, Vartov, d. 10. oktober 2011.

Oplæg ved Pædagogisk Filosofisk Forenings seminar med forlægget: Hvorfor pædagogisk filosofi i velfærdsprofessionerne?, Aarhus, maj 2011.

Oplæg ved Det Alternative Sorømøde med forlægget: Er forskningen om pædagogik og skole ved at størkne i effektivitetsdiskurs og evidenskrav? Er der stadig dynamisk udviklingskraft i den frie tanke og det kritiske potentiale?, Askov 2010

 

C. Debatter og lignende

Debat om identitetspolitik på Den Frie Lærerskoles seminar: “Er der plads til pædagogik i skolen?”, d. 21/11-2023.

Debat om skolens formål i de radikales telt på folkemødet i 2023.

Debat med Lene Tanggaard, Keld Skovmand og Alexander von Oettingen på bogforum i København, november 2019 (arrangeret af Hans Reitzel).

Debat i Grundtvigs telt om pædagogik på Folkemødet, juni 2019.

Interview med Keld Skovmand om hans nye bøger på Skolemessen i Aarhus, april 2019.

Folkemødet i Allinge, BUPL’s telt, diskussion om chancelighed i dagtilbud, 2018.

Folkemødet i Allinge 2017, skolepolitisk diskussion i Alternativets telt.

Debatarrangement i forbindelse med udgivelse af antologi om Gert Biestas filosofi, UC-VIA, Aarhus, d. 5. maj, 2017.

Samtale med Keld Skovmand om bogen “Hattie på dansk” ved Skolemessen, Aarhus, d. 27. april, 2017.

Interview med Lene Tanggaard ved Skolemessen, Aarhus, d. 27. april, 2017.

Deltagelse ved Uddannelsesdebatten, Nr. Nissum 2014.

Folkemødet i Allinge 2013, De frie skolers telt.

Folkemødet i Allinge 2012, Grundtvigs Forums telt.

 

D. Tænketanken Prospekt

Nedenfor kan man tilgå de analyser, kommentarer og indlæg, som er skrevet i regi af eller formidlet af Tænketanken Prospekt. Jeg blev tilknyttet Prospekt i september 2023.

Tænketankens hjemmeside: https://www.taenketankenprospekt.dk/


“Tavse universitetsledelser er en skandale af dimensioner”, Akademikerbladet.dk, d. 24/6-2024. https://www.taenketankenprospekt.dk/2024/06/24/tavse-universitetsledelser-er-en-skandale-af-dimensioner/ 


“Ribe i børnehøjde – vi måtte bare lege og bruge fores fantasi”, Aarsskriftet Critique, d. 21/6-2024. https://www.taenketankenprospekt.dk/2024/06/21/ribe-i-boernehoejde-vi-maatte-bare-lege-og-bruge-vores-fantasi/

—–

“Ny EU-lov er et overgreb mod arbejdets filosofi”, Akademikerbladet.dk, d. 31/5-2024. https://www.taenketankenprospekt.dk/2024/05/31/ny-eu-lov-er-et-overgreb-mod-arbejdets-filosofi/

—–

“Grundloven taler om undervisning, ikke om læring”, Kontrast.dk, d. 22/5-2024. https://www.taenketankenprospekt.dk/2024/05/22/grundloven-taler-om-undervisning-ikke-om-laering/

—–

“Ingen pædagog skal nogensinde skænke økonomi en tanke”, Berlingske, d.15/5-2024. https://www.taenketankenprospekt.dk/2024/05/15/taenketank-angriber-cepos-direktoer-ingen-paedagog-skal-nogensinde-skaenke-penge-en-tanke-det-er-1-000-procent-vigtigere-end-at-saenke-topskatten/

—–

“Den sande akademiker er amatør”, Akademikerbladet.dk, d. 7/5-2024. https://www.taenketankenprospekt.dk/2024/05/07/den-sande-akademiker-er-en-amatoer/

—–

“Gammel strid i Socialdemokratiet spidser til”, Kontrast.dk, d. 23/4. https://www.taenketankenprospekt.dk/2024/04/23/gammel-strid-i-socialdemokratiet-spidser-til/

—–

Nu skal drenge også være 12-talspiger”, Kontrast.dk, d. 19/4-2024. https://www.taenketankenprospekt.dk/2024/04/18/nu-skal-drenge-ogsaa-vaere-12-tals-piger/

—–

“Slagtet i ét hug: Sådan mistede universiteterne en traditionsrig og urdemokratisk styreform”, Akademikerbladet.dk, d. 8/4-2024. https://www.taenketankenprospekt.dk/2024/04/08/slagtet-med-et-hug-saadan-mistede-universiteterne-en-traditionsrig-og-urdemokratisk-styreform/ 

—–

“Da strukturkommunismen sejrede over de folkelige bevægelser”, Grundtvigsk Tidende, d. 20/3-2024. https://www.taenketankenprospekt.dk/2024/03/20/da-strukturkommunismen-sejrede-over-de-folkelige-bevaegelser/ 

“Magtens organisme”, Akademikerbladet.dk, d. 11/3-2024. https://www.taenketankenprospekt.dk/2024/03/11/magtens-organisme/

—–

“Universiteterne har mistet deres kerneværdier”, Jyllands-Posten, d. 7/3-2024. https://www.taenketankenprospekt.dk/2024/03/07/universiteter-har-mistet-deres-kernevaerdier-til-fordel-for-strategier-og-teknokrati/


Interview i Alis Fædreland: “Hvem er universitetets fjende?”, Radio 24syv, d. 27/2-2024. https://www.taenketankenprospekt.dk/2024/02/27/hvem-er-universitetets-fjende/https://www.taenketankenprospekt.dk/2024/04/18/nu-skal-drenge-ogsaa-vaere-12-tals-piger

—–

Pressemeddelelse på Ritzau ifm. udgivelse af bogen “Universitetet og dets fjender”, d. 23/2-2024. https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/13785120/andsfriheden-er-i-krise-pa-de-danske-universiteter?publisherId=13561549&lang=da

Reception i forbindelse med udgivelse af bogen “Universitetet og dets fjender”, d. 20/2-2024: https://www.taenketankenprospekt.dk/2023/12/04/20-2-bogreception-universitetet-og-dets-fjender/

—–

Kronik i Kr. Dagblad om arbejdet med de nye læreplaner, d. 13/2-2024. https://www.taenketankenprospekt.dk/2024/02/13/der-er-potentiale-for-et-skolepolitisk-brud/

—–

Indlæg i Kontrast.dk. “Ånden fra Haderslev”, d. 4/2-2024. https://www.taenketankenprospekt.dk/2024/02/04/aanden-fra-haderslev/

—–

Indlæg i Akademikerbladet om norske universiteter, d. 22/1-2024. https://www.taenketankenprospekt.dk/2024/01/22/norsk-rektor-kritiserede-forskere-og-mistede-jobbet-faa-dage-senere-det-ville-aldrig-ske-i-danmark/

—–

Indlæg i Kontrast.dk. “De borgerlige dræbte det danske”, d. 16/1-2024. https://www.taenketankenprospekt.dk/2024/01/16/de-borgerlige-draebte-det-danske/

—-

Kommentar til skolepolitisk klumme af chefredaktør .Tom Jensen, d. 11/12-2023. https://www.taenketankenprospekt.dk/2023/12/11/det-er-som-om-isaer-det-borgerlige-danmark-er-i-et-nyt-paedagogisk-morgengry/

—–

Analyse af skolens formålsparagraf, d. 30/11-2023: https://www.taenketankenprospekt.dk/2023/11/30/skolens-formaalsparagraf-har-tabt-betydning-og-indhold/

Artikel i Denoffentlige.dk om analysen: https://www.denoffentlige.dk/generelle-nyheder/ny-analyse-viser-folkeskolen-har-tabt-sit-formaal-af-syne

Artikel i Sæbyposten om analysen: https://saebyavis.dk/2023/12/05/ny-analyse-folkeskolen-har-tabt-sit-formaal-af-syne/ (samme artikel i Skagens Avis)

Ritzau-artikel om analysen: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/13756644/ny-analyse-folkeskolen-har-tabt-sit-formal-af-syne?publisherId=13561549&lang=da

—–

Debatindæg i Kontrast.dk: “Autoritet er det modsatte af rå magt”, d. 30/11: https://www.taenketankenprospekt.dk/2023/11/30/autoritet-er-det-modsatte-af-raa-magt/

—–

Indlæg om Nationale Test i Critique, d. 23/11. https://www.taenketankenprospekt.dk/2023/11/21/naesten-20-aars-kamp-om-de-nationale-tests-i-folkeskolen/

—–

Notat om regeringens skoleudspil, d. 13/11-2023: https://usercontent.one/wp/www.taenketankenprospekt.dk/wp-content/uploads/2023/11/Roemer-regeringens-skoleudspil-samlet.pdf?media=1683545133.

Pressemeddelelse om notatet: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/13746244/prospekt-regeringens-skoleudspil-fejler?publisherId=13561549&lang=da

Artikel i Politikens Skolemonitor om notatet: https://skolemonitor.dk/nyheder/art9618368/Forts%C3%A6tter-konkurrencestatens-p%C3%A6dagogik

Artikel i Nordsøposten om notatet: https://nordsoeposten.dk/regeringens-skoleudspil-fejler-ifoelge-taenketanken-prospekt-13-11-2023/

Debatindlæg på Folkeskolen.dk om notatet: https://www.folkeskolen.dk/folkeskolereform-skoleudspil-thomas-aastrup-romer/thomas-aastrup-romer-regeringens-skoleudspil-er-skolereform-20/4741049

Debatindlæg på Kontrast.dk (komprimeret version af notatet). https://kontrast.dk/sektioner/debat/artikel/hvor-dybt-kan-en-skole-synke

Interview i Kr. Dagblad om notatet, d. 30. november 2023. https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/regeringen-siger-den-saetter-folkeskolen-fri-men-det-er-stadig-konkurrencestatens-skole

—–

Kommentar, d. 7/11-2023. “Klassisk progressivistisk litteraturliste”. https://www.taenketankenprospekt.dk/2023/11/07/klassisk-progressivistisk-litteraturliste/

—–

Kronik i Kr. Dagblad om kristendomskundskab, d. 17/10-2023: https://www.taenketankenprospekt.dk/2023/10/17/kristendomsfaget-er-aandelig-matematik/. Religionslærerforeningen svarer d. 25/10: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/formand-derfor-oensker-vi-en-revitalisering-af-religionsundervisning.

—–

Annoncering af tilknytning (Prospekt), d. 4/10-2023: https://www.taenketankenprospekt.dk/2023/10/04/anerkendt-dannelsestaenker-ny-seniorraadgiver-i-taenketanken-prospekt/

Pressemeddelelse (Ritzau), d. 4/10: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/13730811/anerkendt-dannelsestaenker-ny-seniorradgiver-i-taenketanken-prospekt?publisherId=13561549&lang=da

Omtale på Folkeskolen.dk, d. 4/10: https://www.folkeskolen.dk/citat-dannelse-dpu/thomas-aastrup-romer-i-ny-taenketank/4735933

Omtale på Politiken Skolemonitor, d. 4/10: https://skolemonitor.dk/navne/art9556113/Thomas-R%C3%B8mer-har-f%C3%A5et-nyt-job-som-seniorr%C3%A5dgiver

Omtale på Altinget Uddannelse, d. 4/10: https://www.altinget.dk/uddannelse/navnenyt/thomas-aastrup-roemer-er-ny-seniorraadgiver-i-taenketanken-prospekt

 

Diverse:

Udlejning af sommerhus: