Fra seminarier til professionshøjskoler – forsøg på en oversigt

Nedenfor kan man se, hvordan den institutionelle udvikling har været på seminarie- og professionshøjskoleområdet i perioden 1981 til 2024.

Oversigten vedrører primært lærer- og pædagoguddannelser, dvs. ikke sundhedsuddannelser og tekniske professionsuddannelser, som kun er nævnt sporadisk. Man er meget velkommen til at skrive til mig, hvis oplysningerne er mangelfulde.

Mig bekendt findes der ikke sådanne oversigter andetsteds. Heller ikke på professionshøjskolernes hjemmesider, som generelt er påfaldende historieløse.

Her er en indholdsfortegnelse

 1. 1981: 30 lærerseminarier
 2. 1982 og 1989: Bertel Haarder nedlægger 10 lærerseminarier
 3. 1999: 24 Pædagogseminarier
 4. 2002: Tretten centre for videregående uddannelser (CVU)
 5. 2008: Otte professionshøjskoler
 6. 2008-24: Efterfølgende korrektioner
 7. Rester af seminarietraditionen

 

1. 1981: 30 lærerseminarier

I 1981 eksisterede der 30 lærerseminarier, som her er listet efter geografi:

Århus Seminarium

Marselisborg Seminarium

 

Hjørring Seminarium

Aalborg Seminarium

Ranum Seminarium (stat)

Nr. Nissum Seminarium

 

Herning Seminarium

Silkeborg Seminarium

Skive Seminarium

Jelling Statsseminarium (stat)

Gedved Statsseminarium (stat)

Th. Langs Seminarium, Silkeborg

 

Esbjerg Seminarium

Ribe Seminarium (stat)

Tønder Seminarium (stat)

Haderslev Seminarium (stat)

Kolding Seminarium

 

Odense Seminarium

Skårup Seminarium (stat)

 

Holbæk Seminarium

Haslev Seminarium

Vordingborg Seminarium (stat)

Hellerup Seminarium

 

Jonstrup Seminarium (stat)

Blaagaard Seminarium

Københavns Dag- og Aftenseminarium

Zahles Seminarium

Statsseminariet på Emdrupborg (stat)

Frederiksberg Seminarium

 

2. 1982 og 1989: Bertel Haarder nedlægger 10 lærerseminarier

I 1982 blev Bertel Haarder minister for området. Efter blot én måned på kontoret fremsatte han forslag om at nedlægge fem seminarier, dels med henvisning til faldende elevtal frem mod 1990 og dels begrundet i Schlütter-regeringens besparelser efter den økonomiske krise under Anker Jørgensen.

Følgende seminarier endte med at blive nedlagt:

Th. Langs Seminarium (Silkeborg)

Ranum Seminarium

Gedved Seminarium

Emdrupborg statsseminarium

Hellerup Seminarium

 

I 1989 var der en ny nedlægningsrunde, igen med Haarder som bøddel:

Marselisborg Seminarium

Esbjerg Seminarium

Herning Seminarium

Kolding Seminarium

Jonstrup Seminarium

Tønder Seminarium blev lagt sammen med Haderslev og dermed også de facto nedlagt.

Dermed var vi nede på 20 lærerseminarier. Se også afsnit 12 i dette indlæg: http://www.thomasaastruproemer.dk/paedagogiske-noter-fra-efteraaret-2020.html

 

3. Pædagogseminarier

Det er lidt mere kompliceret med pædagogseminarierne, fordi de frem til 1992 var opdelt i tre discipliner (børnehave-, fritids- og socialpædagogik). Nedenfor har jeg lavet en liste over landskabet, som det så ud i 1999. Mange af uddannelsesstederne har et dybt kulturhistorisk rodnet. I parentesen har jeg efter bedste evne angivet seminariets faglighed, som den så ud før 1992. Skriv meget gerne til mig, hvis der er fejl og mangler.

Peter Sabroe Seminariet (tidl. socialpædagogisk)

Jysk Pædagogseminarium (tidl. børnehave/fritidspædagogisk)

 

Ikast Seminarium (?)

Viborg Seminarium (?)

Holstebro Pædagogseminarium (tidl. børnehave)

Esbjerg socialpædagogiske seminarium

Jelling Pædagogseminarium (?)

Haderslev Pædagogseminarium (?)

Ranum Pædagogseminarium (?)

Aalborg socialpædagogiske seminarium

Skipper Clement seminarium (tidl. børnehave/fritidspædagogisk)

 

Fyns pædagogseminarium (tidl. børnehave)

Odense socialpædagogiske seminarium

 

Gladsaxeseminariet (tidl. fritidspædagogisk)

Jægerspris socialpædagogiske seminarium (senere kaldet “Dannerseminariet”)

Gentofte seminarium (tidl. socialpædagogisk)

Hillerød pædagogseminarium (?)

Hovedstadens pædagogseminarium (?)

Københavns pædagogseminarium (?)

Frøbelseminariet (tidl. børnehave)

 

Skovtofte socialpædagogiske seminarium

Roskilde pædagogseminarium (tidl frøbelhøjskolen/børnehave)

Hindholm socialpædagogiske seminarium

Slagelse pædagogseminarium (?)

Storstrømsseminariet (?)

Der er også nogle informationer i dette link, som jeg mangler at integrere i ovenstående: https://www.retsinformation.dk/eli/ft/198812K00124

 

4. 2002: Tretten Centre for Videregående Uddannelse (CVU)

I 2000-02 iværksatte Undervisningsministeriet en række mere eller mindre frivillige sammenlægnings- og fusionsprocesser, hvor pædagog- og lærer seminarierne samt andre professionsuddannelser slog sig sammen i de såkaldte ”Centre for Videregående Uddannelse” (også kaldet CVU).

Her er listen:

JCVU
Rektor: Per Frimer Larsen
Dannet af Peter Sabroe Seminariet, Ergoterapeut- og Fysioterapeutskolen i Århus, Bioanalytikeruddannelsen i Århus, Jydsk Pædagog-Seminarium, Århus Dag- og Aftenseminarium.

CVU Alpha (dannet i 2005?)

Rektor: ?

Peter Sabroe Seminariet, Jydsk pædagogseminarium, Silkeborg Seminarium + nogle flere?

CVU Midt-Vest
Rektor: Harald Mikkelsen
Dannet af Ikast-Seminariet, Nørre Nissum Seminarium og HF, Silkeborg Seminarium, Skals Fagseminarium (håndværk og tekstil), Skive Seminarium, Viborg-Seminariet og DPU’s afdeling i Skive.

CVU VITA
Rektor: Else Cederdorff
Dannet af Holstebro Pædagogseminarium, Sygeplejeskolen i Holstebro, Ergoterapeut- og Fysioterapeutskolen.

CVU-Jelling
Rektor: Ole Breinholt, dannet af Jelling Lærer- og Pædagogseminarium.

CVU-Sønderjylland
Rektor: Søren Vang Rasmussen
Dannet af Haderslev Seminarium (lærer og pædagog), Den Sønderjyske Sygeplejeskole, DPU’s tidligere Haderslevafdeling, Design Seminariet i Højer og Kursusrådet i Sønderjyllands Amt.

CVU-Vest
Rektor: Tyge Skovgaard Christensen
Dannet af Ribe Seminarium, Seminariet i Esbjerg.

CVU-Nordjylland
Rektor: Poul Rask Nielsen
Dannet af Aalborg Seminarium, Hjørring Seminarium, Ranum Seminariet, Aalborg Socialpædagogiske Seminarium, Skipper Clement Seminariet samt DPU’s afdeling i Aalborg.

CVU Fyn
Rektor: Lars Lynge (kortvarigt konst.), derefter Erik Knudsen.
Dannet af Odense Lærerseminarium, Fyns Pædagogseminarium og DPU-afdelingen i Odense.

CVU Storkøbenhavn
Rektor: Laust Joen Jakobsen
Dannet af Blaagaard Seminarium, Gladsaxeseminariet, Københavns Dag- og Aftensseminarium i samarbejde med Sygepleje- og Radiografskolen i Københavns Amt.

CVU København og Nordsjælland
Rektor: Chresten Kruchov
Dannet af Dannerseminariet, Gentofte Seminarium, Hillerød Pædagogseminarium, Hovedstadens Pædagogseminarium, Københavns Pædagogseminarium, Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium og N. Zahles Seminarium.

CVU Øst
Rektor: John Storm Pedersen
Dannet af Ballerup-Seminariet, Haslev Seminarium, Højvangseminariet, Københavns Socialpædagogiske Seminarium samt Roskilde Pædagogseminarium (Fröbelhøjskolen).

CVU Sjælland
Rektor: Knud Munksgaard
Dannet af Holbæk Seminarium, Hindholm Socialpædagogiske Seminarium, Slagelse Seminariet, Ankerhus Seminarium (ernæring og sundhed), Sygeplejeskolen i Slagelse.

CVU Syd
Rektor: Hanne Helleshøj
Dannet af Storstrømsseminariet, Seminariet for Formgivning i Nykøbing F., Vordingborg Seminarium, Sygeplejeskolen i Storstrøms Amt, Ergoterapeut- og Fysioterapeutskolen og DPU-afdelingen i Vordingborg.

Følgende fem seminarier indgik ikke i et CVU:

Frøbelseminariet
Rektor: John Gulløv

Frederiksberg seminarium, Rektor: Torben Krogh

Odense Socialpædagogiske Seminarium
Rektor: Niels Vissing Jakobsen

Kolding Pædagogseminarium
Rektor: Ole Sauvr

Gedved Seminarium
Rektor: Karin Lindstrøm

Seminariet i Aabenraa
Rektor: Peder Andersen

Kilde: https://bupl.dk/boern-unge/find-artikler/alle-cvuer-er-dannet

 

5. 2008: Otte professionshøjskoler

I 2008 dannede man – i forlængelse af de store globaliseringsaftaler – otte University Colleges/professionshøjskoler på et helt andet filosofisk grundlag end de folkelige traditioner, som havde skabt seminarierne.

Her er en liste over de otte nye uddannelsessteder, som blev dannet:

VIA University College (VIA) (dannes ud af JCVU, CVU Midt-Vest, CVU Vita og CVU Alpha)

University College Sjælland (UC-sj) (dannes ud af CVU Syd og CVU Sjælland).

University College Capital (UCC) (dannes ud af CVU København og Nordsjælland, CVU Storkøbenhavn og Frøbelseminariet)

Metropolitan University College (Metropol) (dannes ud af Frederiksberg Seminarium, Suhr Seminarium, Den Sociale Højskole i København, Danmarks Forvaltningshøjskole, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, CVU Øresund

University College Lillebælt (dannes ud af CVU Jelling og CVU Fyn)

University College Vest (dannes ud af CVU Vest)

University College Syd (dannes ud af CVU Sønderjylland)

University College Nordjylland (UCN) (dannes ud af CVU Nordjylland og Sundheds-CVU Nordjylland)

 

6. 2008-2024: Efterfølgende korrektioner

Siden 2008 har der været en fire mindre korrektioner i denne nye UC-struktur:

2010: University College Syd og University College Vest bliver slået sammen til UC Syddanmark.

2017: University College Sjælland skifter navn til Professionshøjskolen Absalon.

2018: University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt bliver slået sammen til UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole.

2018: Metropol og UCC bliver slået sammen til Københavns Professionshøjskole (KP)

 

7. Rester af seminarietraditionen

I alle årene har der via en konkret lov eksisteret et lærerseminarium med rod i dansk friskoletradition, nemlig Den Frie Lærerskole i Ollerup.

Omkring 2020 forsøgte en gruppe personer med rod i forsker- og højskolekredse at etablere et nyt lærerseminarium, Den frie læreruddannelse i Herning, som skulle supplere lærerskolen i Ollerup. I sidste øjeblik sprang især Venstre fra. Man kan læse mere om dette initiativ her: http://www.thomasaastruproemer.dk/indlaeg-og-artikler-om-et-frit-laererseminarium-i-herning.html

Pædagoguddannelsen, der også i høj grad har rod i civilsamfundets processer, har i dag ingen seminarier.

5 tanker om “Fra seminarier til professionshøjskoler – forsøg på en oversigt

 1. Hej Thomas.
  Peter Sabroe var ikke i jcvu, men i cvu Alpha sammen med Silkeborg seminarium + nogle andre jeg har glemt…

 2. Et sted mangler nedlæggelse af først Tænder seminarium og senere Ribe Seminarium. Ribe var blevet restaureret for millioner for st kunne rumme Esbjerg Seminarum for blot 10 år (??) senere at blive flyttet tilbage til Esbjerg. Mørtlen i de nye tilbygninger var knapt tørt …

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.