Indlæg og artikler om afskedigelser på DPU

(senest revideret den 19. juli 2024)

Den 29. november 2022 fik jeg et afskedigelsesvarsel af DPU’s institutleder Claus Holm. Det skete i forbindelse med en fyringsrunde på DPU, hvor man til sidst kun manglede 5 mio. kroner.

Som jeg ser det, er afskedigelserne generelt set dårligt begrundet, og i mit specifikke tilfælde er der tale om en usaglig og ideologisk betinget fyring. Som det fremgår af de mange indlæg i sagen, står jeg ikke alene med dette synspunkt.

Efter nogle ugers høringsproces blev fyringen trods store protester effektueret den 16. december.

Nedenfor kan man tilgå alle sagens dokumenter, artikler, indlæg, kommentarer mv. Skriv endelig, hvis jeg mangler noget eller har misforstået en titel eller andet. Jeg opdaterer listen løbende.

Jeg har opdelt teksterne under otte emner:

  1. Sagens dokumenter
  2. Underskriftsindsamlinger og andre handlingsinitiativer
  3. Artikler og omtaler i medier og rapporter
  4. Indlæg i aviser, magasiner og tidsskrifter
  5. Indlæg på Facebook og LinkedIn.
  6. Mine egne indlæg om sagen
  7. Kommentarer på diverse debat-tråde.
  8. Reaktioner fra skolelærere og tidligere studerende
  9. Links til generel omtale af fyringsrunden på DPU

 

1. Sagens dokumenter

Her er sagens dokumenter:

Afskedigelsesvarslet fra d. 29/11 – 2022: http://www.thomasaastruproemer.dk/dpus-afskedigelsesvarsel.html

Min indsigelse mod varslingen, d. 12/12 – 2022: http://www.thomasaastruproemer.dk/indsigelse-vedroerende-varslet-afskedigelse.html

Selve fyringsbrevet, d. 16/12 – 2022: http://www.thomasaastruproemer.dk/claus-holms-fyringsbrev.html

Dekan Johnny Laursen: “Blæst over uddannelsesforskningen”, folkeskolen.dk, d. 24/1 – 2023. Mit svar med link til Laursens indlæg. http://www.thomasaastruproemer.dk/johnny-laursen-forsvarer-fyringerne-paa-dpu.html

Dansk Magisterforenings advokatvurdering, d. 8/5 – 2023. http://www.thomasaastruproemer.dk/advokatundersoegelse-dpu-har-brudt-forvaltningsloven-dm-accepterer-det.html

Klage til Folketingets Ombudsmand og Ombudsmandens afgørelse, d. 24/5-2023. http://www.thomasaastruproemer.dk/wp-content/uploads/2023/05/Klage-til-Ombudsmand-og-Ombudsmandens-afgoerelse.pdf

Aarhus Universitet skjuler relevant information for universitetets bestyrelse, d. 4/4-2024. http://www.thomasaastruproemer.dk/aarhus-universitet-skjuler-relevant-information-for-universitetets-bestyrelse.html

Stor ansættelsesrunde på DPU, d. 10/4-2024. http://www.thomasaastruproemer.dk/stor-ansaettelsesrunde-paa-dpu.html

 

2. Underskriftsindsamlinger og andre handlingsinitiativer

d. 5/12 – 2022: Elleve fremtrædende danske forskere har oprettet en underskriftsindsamling, hvor der protesteres imod fyringerne på DPU, og hvor min egen sag omtales udførligt: http://www.thomasaastruproemer.dk/underskriftindsamling-imod-fyringer-paa-dpu.html

d. 5/12: Formanden for Nordic Society of Philosophy of Education, Birgit Schaffar-Kronqvist  har foranstaltet en underskriftsindsamling, hvis resultat er omtalt i dette blog-indlæg: http://www.thomasaastruproemer.dk/nordisk-underskriftsindsamling-imod-dpus-fyringsvarsel.html

d. 12/12: 40 forskere og fagpersoner skriver til universitetets ledelse. Brevet offentliggøres på folkeskolen.dk. https://www.folkeskolen.dk/dpu/debat-protest-mod-dpus-varsel-om-fyring-af-lektor-thomas-aastrup-romer/4690136

d. 4/12: Lærke Grandjean opfordrer til, at man skriver til universitetets ledelse: https://blog.folkeskolen.dk/blog-laerke-grandjeans-blog-paedagogik/claus-holm-brian-beck-nielsen-og-johnny-laursen-bor-ophaeve-fyringsvarslet-imod-thomas-romer/4689002

d. 28/12: Lærke Grandjean skriver direkte til de 30 DPU-forskere, som har støttet Claus Holm. https://blog.folkeskolen.dk/blog-laerke-grandjeans-blog-paedagogik/pa-rejse-efter-paedagogik-18/4692045

 

3. Artikler og omtaler i medier og rapporter:

Sagen omtales i Europaparlamentets rapport om forskningsfrihedens tilstand i 2023, februar 2024, s. 137-147: http://www.thomasaastruproemer.dk/europa-parlamentet-skriver-om-forskningsfriheden-i-danmark.html

Folkeskolen.dk, d.29/11 – 2022: ”Afskedigelse på DPU: Otte varslet fyret”. https://www.folkeskolen.dk/afskedigelse-dpu/otte-varslet-fyret-pa-dpu/4688420

Folkeskolen.dk, d. 1/12: ”Skoleforsker i oprør over fyringsvarsel: Der er åbenbart ikke plads til kritik”. https://www.folkeskolen.dk/afskedigelse-dpu/skoleforsker-i-opror-over-fyringsvarsel-der-er-abenbart-ikke-plads-til-kritik/4688687

Politiken Skolemonitor, d. 1/12: ”Jeg synes, det er et angreb på den pædagogiske forskning og forskningsfriheden”. https://skolemonitor.dk/nyheder/art9103342/%C2%BBJeg-synes-det-er-et-angreb-p%C3%A5-b%C3%A5de-den-p%C3%A6dagogiske-forskning-og-forskningsfriheden%C2%AB

Berlingske, d. 2/12: ”Opgør i pædagogisk institut deler vandene” (overskrift i papiravis). https://www.berlingske.dk/samfund/forsker-kritiserede-sin-chef-og-kalder-instituttet-propaganda-agtigt-men

Khrono (norsk medie om forskningspolitik), d. 2/12: ”Fikk varsen om oppsigelse etter 14 år: Mener det er ideologisk motivert”. https://khrono.no/fikk-varsel-om-oppsigelse-etter-14-ar-mener-det-er-ideologisk-motivert/738707

Berlingske, d. 3/12: ”Kritiske forskere beskylder ledelse for at hemmeligholde årsagen til deres fyring”. https://www.berlingske.dk/samfund/kritiske-forskere-beskylder-ledelse-for-at-hemmeligholde-aarsagen-til

Omnibus, d. 5/12: “19 medarbejdere forlader DPU i stor sparerunde”. https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/19-medarbejdere-forlader-dpu-i-stor-sparerunde-11-gaar-frivilligt-8-er-varslet-fyret

Khrono (norsk forskningsmedie), d. 6/12: “Akademiker­opprop mot oppsigelser: — Forsterker et fryktregime”. https://khrono.no/akademikeropprop-mot-oppsigelser-forsterker-et-fryktregime/740382

Politiken Skolemonitor, d. 6/12: “Endnu en DPU-forsker står frem efter fyringsvarsel”. https://skolemonitor.dk/nyheder/art9110609/Endnu-en-DPU-forsker-st%C3%A5r-frem-efter-fyringsvarsel. Samme indlæg bringes på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/dpu/debat-kollega-modsvar-i-debatten-om-afskedigelser-pa-dpu/4689601

Politiken Skolemonitor, d. 6/12: “Lars Qvortrup indgår aftale om frivillig fratrædelse midt i DPU-storm”. https://skolemonitor.dk/nyheder/art9110870/%C2%BBDet-ville-g%C3%B8re-ondt-i-min-sj%C3%A6l-hvis-jeg-blev-h%C3%A6ngende-mens-en-yngre-kollega-skulle-fyres%C2%AB

Politiken Skolemonitor, d. 8/12: “31 DPU-forskere i modsvar: Genkender ikke billedet af angreb på forskningsfriheden”. https://skolemonitor.dk/nyheder/art9113757/Genkender-ikke-billede-af-angreb-p%C3%A5-forskningsfriheden

Omnibus, d. 13/12: “Fyringsvarslede medarbejdere på DPU får ikke indsigt i, hvorfor det lige er dem, der bliver fyret”. https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/fyringsvarslede-medarbejdere-paa-dpu-faar-ikke-indsigt-i-hvorfor-det-lige-er-dem-der-bliver-fyret

Politiken Skolemonitor, d. 19/12: “DPU fastholder fyring”. https://skolemonitor.dk/nyheder/art9131764/DPU-fastholder-fyring

Folkeskolen.dk, d. 19/12: “DPU fastholder fyring af kendt skoleforsker”. https://www.folkeskolen.dk/afskedigelse-dpu/dpu-fastholder-fyring-af-kendt-skoleforsker/4691421

Folkeskolen.dk, d. 10/5-2023: “Skoleforsker går til ombudsmanden efter fyring”. https://www.folkeskolen.dk/dpu/skoleforsker-gar-til-ombudsmanden-efter-fyring/4715131

Folkeskolen.dk, d. 1/5-2023: “Ombudsmanden går ikke ind i Thomas Rømers fyringssag”. https://www.folkeskolen.dk/afskedigelse-citat-dpu/ombudsmanden-gar-ikke-ind-i-thomas-romers-fyringssag/4718133

Omnibus, d. 22/6-2023: “DPU lægger afdelinger sammen og sætter uddannelser på pause efter fyringer sidste år: rammer de mindste uddannelser”. https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/dpu-laegger-afdelinger-sammen-og-pauserer-uddannelser-efter-fyringer-sidste-aar

 

4. Indlæg i aviser, magasiner og tidsskrifter:

Forfatter Rune Toftegaard Selsing: ”Når forskere bliver fyret for deres holdninger, tier resten stille”, Jyllands-Posten, d. 30/11 – 2022: https://jyllands-posten.dk/debat/kommentar/ECE14640559/naar-forskere-bliver-fyret-for-deres-holdninger-tier-resten-stille/

Lektor Mikael Busch: ”Til rektor for Aarhus Universitet: Find nu de fem millioner”, avisen.dk, d. 3/12: https://avisendanmark.dk/artikel/til-rektor-for-aarhus-universitet-find-nu-de-fem-millioner-kroner

Lærke Grandjean: ”Claus Holm, Brian Bech Nielsen og Johnny Lausen bør ophæve fyringsvarslet imod Thomas Rømer”, folkeskolen.dk, d. 4/12. https://blog.folkeskolen.dk/blog-laerke-grandjeans-blog-paedagogik/claus-holm-brian-beck-nielsen-og-johnny-laursen-bor-ophaeve-fyringsvarslet-imod-thomas-romer/4689002

“Professorer og lektorer: Ledelsen af DPU vil fyre sine kritikere”, Politiken, d. 5/12. Indlægget er skrevet af følgende ti personer: Heine Andersen. Svend Brinkmann, Stig Broström, Mikael Busch, Jakob Egholm Feldt, Hans Siggaard Jensen, Niels Jakob Pasgaard, Jan Jaap Rothuizen, Asger Sørensen, Bent Meier Sørensen. https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art9109703/Ledelsen-af-DPU-vil-fyre-sine-kritikere

Lone Nørgaard: “Forskere med integritet jagtes”, Jyllands-Posten, d. 5/12. https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE14646478/forskere-med-integritet-jagtes/

Ph.d. Christian Egander Skov: “På DPU må en god krise ikke gå til spilde”. Berlingske, d. 6/12. https://www.berlingske.dk/kommentatorer/paa-dpu-maa-en-god-krise-ikke-gaa-til-spilde?referrer=RSS

Lektor Lone Nørgaard: “Jagten på forskere”, Nordjyske Stiftstidende, d. 7/12.

31 lektorer ved DPU: “Kollega-modsvar i debatten om afskedigelser på DPU”, folkeskolen.dk, d. 8/12, (se også papirudgaven, nr. 22). https://www.folkeskolen.dk/dpu/debat-kollega-modsvar-i-debatten-om-afskedigelser-pa-dpu/4689601. Indlægget blev også bragt på folkeskolen.dk. https://www.folkeskolen.dk/dpu/debat-kollega-modsvar-i-debatten-om-afskedigelser-pa-dpu/4689601.

Lærke Grandjean: “Det brænder under DPU. Træk fyringsvarsler tilbage”, folkeskolen.dk, d. 9/12. https://blog.folkeskolen.dk/blog-laerke-grandjeans-blog-paedagogik/det-braender-under-dpu-traek-fyringsvarsler-tilbage/4689830

Prof. Kim Gunnar Helsvig, prof. Per Anders Aas, lektor Erik Ryen og amuniensis Knut Ove Æsøy, ”Pedagogisk mangfold i fare”, Khrono.no, d. 11/12. https://khrono.no/pedagogisk-mangfold-i-fare/742063

40 lærere, forsker og intellektuelle: ”Protest mod DPU’s varsel om fyring af lektor Thomas Aastrup Rømer”, folkeskolen.dk, d. 12/12. https://www.folkeskolen.dk/dpu/debat-protest-mod-dpus-varsel-om-fyring-af-lektor-thomas-aastrup-romer/4690136

Lærke Grandjean: “Claus Holm, dette er i dyb forstand ved at skade pædagogik”, folkeskolen.dk, d. 13/12. https://blog.folkeskolen.dk/blog-laerke-grandjeans-blog-paedagogik/claus-holm-dette-er-ved-i-dyb-forstand-at-skade-paedagogik/4690341

Diverse indlæg i folkeskolen.dk, nr. 22 (d. 16/12), s. 28-29: https://issuu.com/folkeskolen/docs/folkeskolen_nr._21-22_2022

Lærer Jens Raahauge: “Målløs”, folkeskolen.dk, d. 19/12. https://blog.folkeskolen.dk/blog-dansk-dansk-indskoling/mallos/4691437

“Julequiz 2022”, Weekendavisen, d. 22/12.  https://www.weekendavisen.dk/2022-51/samfund/julequizzen-2022 (spørgsmål 183)

Den2radio: “Ronkedorerne”, december 2022. https://den2radio.dk/udsendelser/ronkedorerne-december-2022/

Lærer Lærke Grandjean: “På rejse efter pædagogik 1(8)”, folkeskolen.dk, d. 28/12. https://blog.folkeskolen.dk/blog-laerke-grandjeans-blog-paedagogik/pa-rejse-efter-paedagogik-18/4692045

Dekan Johnny Laursen: “Blæst over uddannelsesforskningen”, folkeskolen.dk, d. 24/1-2023. https://www.folkeskolen.dk/dpu/debat-blaest-over-uddannelsesforskningen/4696459 (mit svar kan tilgås her: http://www.thomasaastruproemer.dk/johnny-laursen-forsvarer-fyringerne-paa-dpu.html)

Professor Jacob Rendtorff og EU-parlamentariker Pernille Weiss: “Den akademiske frihed er truet, og det kræver fælles europæisk handling”, Ræson, d. 9/2- 2023. https://www.raeson.dk/2023/weiss-og-rendtorff-den-akademiske-frihed-er-truet-og-det-kraever-faelleseuropaeisk-handling/

Professor Peter Balling kommenterer fyringsrunden, Omnibus, d. 7/6-2023. https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/kommentar-fyringer-blandt-fastansatte-ingen-kan-laengere-vide-sig-sikre-heller-ikke-au-i-konkurrencen-om-internationale-topforskere

Professor Peter Balling kommenterer fyringsrunden for anden gang, Omnibus, d. 28/9-2023. https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/klumme-hvad-der-tabes-paa-aktierne-skal-vindes-paa-driften-eller-hvad

Erik Schmidt omtaler sagen i Lærerbladet, nr, 23, 2023, s.17: https://odenselaererforening.dk/media/16259606/laererbladet3-sep2023-til-skaerm-0323_low12616.pdf

Rømer, T.A. (2023). “Danmarks Pædagogiske Universitet er ikke et sted for mennesker med kærlighed til videnskab og pædagogik”, JP-Aarhus, d. 30. maj. https://jyllands-posten.dk/jpaarhus/debat/breve/ECE15907884/danmarks-paedagogiske-universitet-er-ikke-et-sted-for-mennesker-med-kaerlighed-til-videnskab-og-paedagogik/

d.14/11-2023: Lektor Asger Sørensen omtaler sagen i det filosofiske netmedie Paradoks ifm gengivelsen af en tale, som han holdt til INPE’s kongres tidligere på året. https://paradoks.nu/2023/11/14/uden-uddannelse-ingen-frigoerelse-velkommen-til-paedagogisk-filosofi/

Anmeldelse af “Universitetet og dets fjender” i POV-International ved Freja Cæcilie Petri Bondgaard, d. 3. marts 2024. https://pov.international/et-opraab-om-mere-rum-for-sandhedssoegen-og-dannelse-paa-landets-universiteter/

Lektor Anders Klostergaard Petersen: “Den humanistiske elendighed: En anmeldelse af “Universitetet og dets fjender – om livet på Aarhus Universitet og DPU”, Science Report, d. 9. marts 2024. https://sciencereport.dk/kultur/den-humanistiske-elendighed-en-anmeldelse-af-universitetet-og-dets-fjender-om-livet-paa-aarhus-universitet-og-dpu/

Asger Sørensen: “Akademisk borgerskab er afgørende for videnskab og uddannelse”, Paradoks.dk, d. 10. april 2024. https://paradoks.nu/2024/04/11/akademisk-borgerskab-er-afgoerende-for-videnskab-og-uddannelse/

Rune Selsing: “I klarer jer dårligt, drenge”, Jyllands-Posten, d. 20. april 2024. https://jyllands-posten.dk/debat/kommentar/ECE17034765/i-klarer-jer-daarligt-drenge-hvad-man-skal-goere-ved-det-hold-op-med-at-vaere-drenge/

 

5. Indlæg på Facebook og Linkedin

5A. Indlæg på Facebook

Professor Svend Brinkmann, d. 29/11 – 2022: https://www.facebook.com/svendbrinkmann/posts/pfbid02pvnHUkTZ2fyPsU3TFU3B2TbPXH3Mmmi36yDvFUuMWaZgQk4L5W6HTyLWHT7yKbXYl

Historiker Michael Böss, d. 29/11: https://www.facebook.com/michael.boss.37/posts/pfbid02s9Kd3HnHikpfz7d3Jwofa6CkHnAv1brzaZY3Nqkr4Bsx2xLH9EnXZdpMCM8znphUl

Professor emeritus Heine Andersen, d. 29/11: https://www.facebook.com/groups/166751200038468/posts/5668730599840473/

Skolelærer Erik Schmidt, d. 29/11: https://www.facebook.com/erik.schmidt.758/posts/pfbid02xF4bg7bykC8C7K4VWUGSKFArZPLfiRr8HeiWRcUv5jFSWmQgh9srSdwRWuWh4U6El

Højskoleforstander Thue Kjærhus, d. 29/11: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02m1dBFCcL2CcnahkZXagJmsU8yCseLyXfSz8ijGeZssrUubMcw17wtSBy6EToXSXrl&id=100006325087335

Rektor Lene Tanggaard, d. 29/11: https://www.facebook.com/lene.tanggaard.5/posts/pfbid02tnZ2r1umFwSH9xeJVMcgB7GeF3wakr5kPGauoChcySYzJFnkbKTxo24opNAG1V7Jl

Lektor ved VIA UC, Niels Jakob Pasgaard, d. 29/11: https://www.facebook.com/nj.pasgaard/posts/pfbid024mociBvYmCg5AWDLkK6BnZQC6V8pMu1WPMcywpD3hnsogSDjLCJ7efzjSipfTRjKl

Folketingskandidat Carolina Magdalene Maier, d. 29/11: https://www.facebook.com/carolinamagdalene/posts/pfbid0Pxz37CqV4h5A9NBN7cQ4HHQZ5YBrBPg74sNgEezywHuqNQwSi33UUzBFT5evcA52l

Forstander, cand.pæd., Brian Degn Mårtensson, d.29/11: https://www.facebook.com/briandegn.martensson/posts/pfbid02uX32krW6PtuXK17XYnvDJivvfCtrYaRHHk366dkAnZpw23cKG2NYtmMSUBAazV6Dl

Psykolog, ph.d., Rasmus Alenkær, d. 29/11: https://www.facebook.com/rasmus.alenkaer/posts/pfbid023MTe5NrUmsEr91uaHk1dLkLqBdV6hPNPdrS1QDFYQaXz7PMUXGkgwypdpRUnTmi4l

Cand pæd. Merete Holm Dalsgaard, d. 29/11: https://www.facebook.com/merete.h.dalsgaard/posts/pfbid02rck3rYTPn4H3tfHryLy3qPrYtJgcEpHnRzhGgnaytEB61NetT8jvW4dw9fds48njl

Skolelærer og bibliotekar Lonnie Østergaard, d. 29/11: https://www.facebook.com/Oskanna3012/posts/pfbid02f3D8zLbDEZRTyg6ZpyV2M6t26kQ6QT1ftRMAPQDHxRf4bXuReGgU213FTrE7vB1Zl

Folketingskandidat (LA) og cand.pæd. Marianne Damgaard Porsgaard d. 29/11: https://www.facebook.com/marianne.porsborg/posts/pfbid0KbBPUCqFY5LjgaEQL15xbTbqBUmfaY3K2E9MzaVqyTDVaGQTwriEhiR8TMuiF7GRl

Folketingskandidat (V) Sarah Brandt-Kofoed, d. 29/11: https://www.facebook.com/stemsarahbrandtkofoed/posts/pfbid0FpKgL4Lu5q7s5RrAJCT3a5NvzC1Rrw2rggH8WzpgcwZLv3s8TKezSZLqLF8uCXW1l

Forfatter, ph.d., Uffe Jonas, d. 30/11: https://www.facebook.com/uffe.jonas/posts/pfbid0sKUnYbWbLBLogcWJUFCXzCiLwa3BDtinvMyUvq4c6AmwNyMnT3Cyzc1zfzn82hYTl

Forskningsmedarbejder, ph.d.-stud, Sandra Frost, d. 30/11: https://www.facebook.com/SandraFrostg/posts/pfbid02xR7PmEKSqScu4suhe647BgFjFKEUAdpKVcCbGk2SNfrQa23btfKNa72FbLXF9qufl

Forfatter, Cand. pæd., Karen Vinther Ringsmose, d.30/11: https://www.facebook.com/karen.ringsmose/posts/pfbid0ca3736fwQoUcNLHEzo6kiUZp5oCs2oAd5k7LWgTmPbK15Ea4y7dBc3smCCeWCL4tl

Skoleleder Peter Ulriksen, d. 30/11: https://www.facebook.com/peter.ulriksen.7/posts/pfbid027pwiVPPCFuvneJDksyYkwsYg2kuMbef8N1V1xiF1GFEC1S81n5QNnPETQJ9Niaudl

Forfatter, cand.pæd., Christian Lund Pedersen, d. 30/11: https://www.facebook.com/clpedersen2/posts/pfbid0jaBy84AsrgXXuoNkeXd1TZnLvSCDn2ZUipMNSfzv7VzmzEsHtrbt6HVrwLYq9Se7l?notif_id=1669840107571821&notif_t=feedback_reaction_generic_tagged&ref=notif

Lektor Hans Krab Koed, d. 1/12: https://www.facebook.com/hanskrabkoed/posts/pfbid02tSTciRxXxQY421nP2EKan1cFTWVN1WThp84RQDPNuefkNncBp8GHZgv9cCxxjLjrl

Skolelærer Charlotte Birk, d. 1/12: https://www.facebook.com/charlotte.birk.58/posts/pfbid02P6xzcsBqxXeUhFHMMbyxHJMVEeiA8dZEE3Nnftfxen21DujsMextopfXvwVLjkY4l

Lektor i pædagogisk psykologi, Henrik Skovlund, d. 2/12: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02GSgye2gzKGXRpWDzKwZPTLuxU7rqsvfRskfHoenEuz5FwxpPocqMQKKN2r9Xovwsl&id=100069290021146

Skoleudvalgsformand i Lyngby-Taarbæk kommune, Simon Pihl Sørensen (A), d. 2/12: https://www.facebook.com/SimonPihlSorensen/posts/pfbid0219Mjnb7F9papyTHidSbDGaP1vKouWFRMj2KuxCQG2gkVTTyXTgkibsdNCukQ1UZml?notif_id=1669965169078845&notif_t=feedback_reaction_generic_tagged&ref=notif

Lektor ved UC-Lillebælt, Mikala Hansbøl, d. 2/12: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02nsxnjBsAKZVio9JCJwgtibyQ85kuUntY6zAKcgLQSqg2uyuh7b6Bi8yvnEWahXCSl&id=691538482

HB-medlem i GL, Mikael Busch, d. 3/12: https://www.facebook.com/mikael.busch.73/posts/pfbid024JBC36B55u43Fef6t2Lrf1ywdMdQESU9HyFvtfHz3md3muNTYdfkBMkCcqbUPUFDl

Professor emeritus, Niels Ole Finnemann, d. 4/12: https://www.facebook.com/niels.finnemann/posts/pfbid025LMNqEK6HztFBqnu1w24JNHdkr7UXTBer4rAP3gR3fSYKVuDWLYMj41fTFiPv1hNl

Lektor emiritus, Hans Hauge, d. 4/12: https://www.facebook.com/hans.hauge.47/posts/pfbid025uzJjemgESGDL2e7LqVpQBBWE36Uen5q9ubZzzAy8kYcmweq7fTcbMNSqK1PS6dBl

Lektor Stig Børsen Hansen, d. 4/12: https://www.facebook.com/stigborsen/posts/pfbid0VYgjnZMBdUr1XHoLaMpPTBd9xTjCKpjFywJs8nPNW1fRM2HaDiEksTxpWTBVfGbnl

Lektor Dion Rüsselbæk Hansen, d. 6/12: https://www.facebook.com/dnrh.hansen/posts/pfbid02EXqvhjUM4QdaDe1WFr8nSetEgwJ7tQKXiqvNmkxBsYCPtb76TkZGUbNj8wtaM3vxl

Professor Eva Bendix Petersen, d. 6/12: https://www.facebook.com/eva.b.petersen.7/posts/pfbid0XDmsyCb2dbXRaQ3kC4s2qALxQNBhBDNjHG1Dx5MGmyDsqyrZsVWuaWfkGe7v1WGHl

Uddannelsesrådgiver Louise Pedersen, d. 6/12: https://www.facebook.com/louise.pedersen.58/posts/pfbid02DqDas755s6hfE3wW3keu3d8HfgmXM6q9S4yQUGfnRAhh36Yr9Apfyny8vQCjVHiJl?notif_id=1670328892819649&notif_t=feedback_reaction_generic_tagged&ref=notif

Højskoleforstander Thue Kjærhus, d. 6/12: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02wRT986wFNZSRvtzetMMM423R9P2GUdMSSJLYjGaxVQQFvb42bcHovCtpfsv7towRl&id=100006325087335

Professor Heine Andersen, d. 4/2-2024: https://www.facebook.com/groups/166751200038468/posts/7126880394025479

 

5B. Indlæg på Linkedin:

Docent ved UC VIA, Jan Jaap Rothuizen, Linkedin, d. 1/12 – 2022:

”Jeg kender Thomas som en skarp akademiker, en der med afsæt i pædagogik som selvstændig disciplin både er kritisk og opbyggelig, og også som en nysgerrig og rummelig kollega, som dernæst har fået publiceret enestående værker -og så mener institutlederen åbenbart at netop han og “den slags” ikke bør være en del af fremtidens DPU. Det er sgu uhyggeligt du.”

Gymnasielærer Sigrid Jørgensen, Linkedin, d. 3/12 (to indlæg):

Indlæg nr. 1: ”En varslet fyring, der hverken kan forstås eller forklares, er en skandale.
En højere læreanstalt kan ikke varsle en højt estimeret, flittig og fagligt velfunderet lektor afskediget uden en saglig begrundelse. De ansvarlige sætter spørgsmålstegn ved det ellers velrenommerede “Aarhus Universitet”, men det må bero på en regnefejl.”

Indlæg nr. 2: ”Når den frie forskning er truet på livet, holder alting op.
Når tolerancen erstattes af intolerance, holder alting op.
Når en varslet afskedigelse hverken kan forklares eller forstås, holder alting op.
Enhver med forstand opfordrer jeg hermed til at sende en offentlig støtteerklæring til Thomas Aastrup Rømer.”

 

6. Mine egne indlæg om sagen

DPU’s afskedigelsesvarsel, d. 29/11 – 2022 (kort intro og selve varslingsteksten): http://www.thomasaastruproemer.dk/dpus-afskedigelsesvarsel.html

Indsigelse mod varsling d. 12/12 – 2022: http://www.thomasaastruproemer.dk/indsigelse-vedroerende-varslet-afskedigelse.html

Selve fyringsbrevet, d. 16/12 – 2022 med kortindledende analyse: http://www.thomasaastruproemer.dk/claus-holms-fyringsbrev.html

Alle indlæg og artikler om afskedigelsesvarsel: http://www.thomasaastruproemer.dk/indlaeg-og-artikler-om-institutleder-claus-holms-afskedigelsesvarsel.html

Om dansk underskriftsindsamling imod fyringer på DPU: http://www.thomasaastruproemer.dk/underskriftindsamling-imod-fyringer-paa-dpu.html

Om nordisk underskriftsindsamling imod fyringer på DPU: http://www.thomasaastruproemer.dk/nordisk-underskriftsindsamling-imod-dpus-fyringsvarsel.html

Facebook-indlæg, d. 29.-30.november 2022: http://www.thomasaastruproemer.dk/institutleder-claus-holms-angreb-paa-paedagogik-og-videnskab-indlaeg-fra-d-29-30-november.html

Facebook-indlæg, d. 1.-2. december: http://www.thomasaastruproemer.dk/institutleder-claus-holms-angreb-paa-paedagogik-indlaeg-d-1-2-december.html

Facebook-indlæg, d. 3.-6. december. http://www.thomasaastruproemer.dk/institutleder-claus-holms-angreb-paa-paedagogik-og-forskning-indlaeg-d-3-5-december.html

Facebook-indlæg, d. 7-8. december. http://www.thomasaastruproemer.dk/dpus-angreb-paa-paedagogik-indlaeg-fra-d-7-8-december.html

Facebook-indlæg, d. 9.-14. december. http://www.thomasaastruproemer.dk/dpus-angreb-paa-paedagogik-indlaeg-fra-d-9-14-december.html

Facebook-indlæg, d. 16-21. december. http://www.thomasaastruproemer.dk/dpus-angreb-paa-paedagogik-indlaeg-fra-d-16-21-december.html

Facebook-indlæg, d. 22-27. december. http://www.thomasaastruproemer.dk/dpus-angreb-paa-paedagogik-indlaeg-fra-d-22-27-december.html

Facebook-indlæg, d. 28. december – 2. januar 2023. http://www.thomasaastruproemer.dk/dpus-angreb-paa-paedagogik-indlaeg-fra-d-28-december-2022-d-2-januar-2023.html

“Johnny Laursen forsvarer fyringerne på DPU”, d. 25. januar 2023. http://www.thomasaastruproemer.dk/johnny-laursen-forsvarer-fyringerne-paa-dpu.html

Universitetspolitiske noter, d. 9. januar – d. 15. februar 2023.    http://www.thomasaastruproemer.dk/universitetspolitiske-noter-den-9-januar-den-15-februar-2023.html

Universitetspolitiske noter, den 18. februar – den 5. marts. http://www.thomasaastruproemer.dk/universitetspolitiske-noter-den-18-februar-den-5-marts.html

Uddannelses- og universitetspolitiske noter, den 7. marts – den 4. april. http://www.thomasaastruproemer.dk/uddannelses-og-universitetspolitiske-noter-d-7-marts-d-4-april-2023.html

Trykkefrihedsselskabets ytringsfrihedspris: Sapphoprisen, marts 2023 http://www.thomasaastruproemer.dk/trykkefrihedsselskabets-ytringsfrihedspris-sappho-prisen.html

Uddannelsespolitiske og pædagogiske noter, d. 10. april – d. 8. maj 2023. http://www.thomasaastruproemer.dk/uddannelsespolitiske-og-paedagogiske-noter-d-10-april-d-8-maj-2023.html

Uddannelsespolitiske og pædagogiske noter, d. 10. maj – d. 31. maj 2023. http://www.thomasaastruproemer.dk/uddannelsespolitiske-og-paedagogiske-noter-d-10-maj-d-31-maj-2023.html

Advokatundersøgelse: DPU har brudt forvaltningsloven. DM accepterer det, juni 2023.    http://www.thomasaastruproemer.dk/advokatundersoegelse-dpu-har-brudt-forvaltningsloven-dm-accepterer-det.html

Danmarks Pædagogiske Universitet – opgør og deroute, august 2023. http://www.thomasaastruproemer.dk/historien-om-danmarks-paedagogiske-universitet-opgoer-og-deroute.html

Omtale af Asger Sørensens kritiske tale på Dansk Filosofisk Selskabs årsmøde, november 2023. http://www.thomasaastruproemer.dk/dannelse-paa-dpu-asger-soerensens-tale-ved-dansk-filosofisk-selskabs-aarsmoede.html

Aarhus Universitet skjuler relevant information for universitetets bestyrelse, d. 4/4-2024. http://www.thomasaastruproemer.dk/aarhus-universitet-skjuler-relevant-information-for-universitetets-bestyrelse.html

Stor ansættelsesrunde på DPU, d. 10/4-2024. http://www.thomasaastruproemer.dk/stor-ansaettelsesrunde-paa-dpu.html

Rømer, T.A. (2024). ”Universiteter har mistet deres kerneværdier til fordel for strategier og teknokrati”, Jyllands-Posten, d. 7. marts. https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE16901672/universiteter-har-mistet-deres-kernevaerdier-til-fordel-for-strategier-og-teknokrati/

Rømer, T.A. (2024). Universitetet og dets fjender – om livet på Aarhus Universitet og DPU, Klim (bogudgivelse).

ChatGTP om Claus Holms fyringer på DPU, d. 19. juli 2024. http://www.thomasaastruproemer.dk/chatgtp-om-claus-holms-fyringer-paa-dpu.html

 

7. Kommentarer på diverse debattråde og på twitter:

Professor Gert Biesta, på min fb-profil, d. 29/11 – 2022: “That’s tremendously frustrating to read Thomas, not just for your personally but also because it must feel as a judgement about your scholarship too. For the bookkeepers you’re probably just a salary line in a spreadsheet, but for the field of education you are a unique voice that needs to be heard, also within DPU.”

Medlem af AU’s bestyrelse, Jørgen Carlsen, på min fb-profil, d. 29/11: ”Kære Thomas. Dette her er hinsides enhver rimelighed. Du er en af de mest betydningsfulde røster i den pædagogiske debat. Hvem er det, der vil dig til livs?”

Lektor Asger Sørensen på min fb-profil, d. 29/11: “Kære Thomas Aastrup Rømer, som det allerede er skrevet her på tråden, så bekræfter denne fyringsvarsling din forskning det sidste årti. Det er det nærmeste på en politisk fyring fra et universitet, som man kan komme. Ingen på DPU har så engageret, vedholdende og kritisk som dig kæmpet for pædagogikken, ingen har leveret så vigtig en ideologikritik af DPUs dekonstruktion af dansk pædagogisk tradition og ingen har så solidarisk stået op for udsatte kollegaer. Så hermed indskriver du dig i dansk universitetshistorie som et af de klareste eksempler på skandaløse fyringer ved siden at tidligere prominente eksempler. Uden at kunne se ind i folks hoveder og hjerter, så er der kun et kriterium af de officielt udmeldte, der kan pege på dig, og det er det afgørende gummikriterium, nemlig ledelsens forestilling om, hvem der kan bruges på det fremtidige DPU. Og at de ikke kan se dig på det fremtidige DPU, det er ildevarslende for os tilbageværende. Til gengæld er jeg sikker på, at din fyring giver mere larm og opmærksomhed om ledelse og styring af danske universiteter end alle andres tilsammen. Så på den måde er der måske er en fornuft bag om ryggen, som kommer til at ramme rektor Brian, dekan Johnny og institutleder Claus. Jeg håber de har undervurderet folkesuveræniteten. Tak for mange gode års samarbejde og fælles kamp. Lad os håber på en fortsættelse.”

Lektor ved UC Syd, Kirsten M. Andersen, på min fb-profil, d. 30/11: “Det er meget alarmerende, at Holm har varslet en fyring af dig og dermed lægger op til at afskære dig fra at undervise og forske på AU. Der er brug for din forskning og stemme i skole, læreruddannelse og universitet.”

Tidl. chefredaktør Thorkild Thejsen, på min fb-profil, d. 30/11: “Thomas Rømer er besværlig, irriterende og original. Af og til rammer han helt udenfor skiven. Men han er først og fremmest analytisk skarp, når han kaster sit idéhistoriske lys på en sag og forsøger at trække paralleller, pege på perspektiver og konsekvenser.

Jeg har ikke helt sjældent været uenig med Thomas, med det er et vilkår, når man undersøger og diskuterer vigtige forhold. Det er i de gode faglige uenigheder, der kan opstå noget spændende.

For den pædagogiske diskussion er det vigtigt med en som Thomas, der kan gnide salt i såret, skælde ud, provokere og være Rasmus Modsat. For DPU er det vigtigt, at det er forskere, der tør råbe op og kritisere ledelsens ensliggørende politik. Den ledelse, der ansatte Alexander von Oettingen som professor i pædagogik, og som tre dage efter trak ansættelsen tilbage. Også han havde åbenbart den forkerte faglighed.”

Professor Carl Anders Säfström, på min fb-profil, d. 30/11: ”It’s a shame! Awful and completely unacceptable. Take care Thomas!”

Professor emeritus ved DPU, Hans Siggaard Jensen, på min fb-profil, d. 1/12: ”Frygtens lammende følger. Netop derved kvæles den frie debat. Ødelæggende for fri forskning. Hans Siggaard”

Forfatter Egon Clausen på min fb-profil, d. 1/12: “Thomas Aastrup Rømer bør ikke indrulleres i en partipolitisk fløjkrig. I hans tilfælde handler det ikke om højre eller venstre, og det skader hans sag, hvis man forsøger at binde den fast til en af fløjene i dansk indenrigspolitik. Som jeg ser positionerne i nutidens skolepædagogik handler det om læring kontra undervisning. Om mekanik kontra ånd. Læring er maskinel tænkning der reducerer sand oplysning til noget der kan måles i et regneark. Undervisning er et møde mellem stof og mennesker. Undervisning er skabelse. I undervisningen kan børn, unge og voksne blive til mennesker. I læringens verden bliver man irriteret på en mand som Thomas, for han passer ikke ind i den fremherskende excelverden. I undervisningens verden er der derimod brug for en fri fugl som Thomas. Han har skrattet uhøjtideligt med sit muntre næb fra sin gren i det pædagogiske træ, og hans videnskabelige værker har tyngde og vil forhåbentlig få betydning fremover. Det vil sige, når læringsmaskinen og dens falske løfter om sikkerhed og fremgang bryder sammen.”

Skolelærer Niels Christian Sauers kommentar til artikel i folkeskolen.dk, d. 1/12:  “Thomas Rømer er formentlig den mest udadvendt-produktive ansatte på hele DPU. Hans skrifter er bredt anerkendt, også uden for Danmarks grænser, for deres høje niveau og originalitet, og hans kompromisløse mod til at fastholde en række for DPU-ledelsen ubekvemme dagsordener er respektindgydende. At Claus Holm vælger at slå ned på ham, kommer desværre ikke bag på mig, ihukommende Holms egne skriverier, senest i Politiken, hvor han ikke taler om lærerne, men de ‘velfærdsprofessionelle’, der i hans øjne skal have noget mere efteruddannelse – i Holms butik, forstås. Holm er ikke så dum, at han ikke ved, hvilke ubehagelige tanker hans behandling af Rømer sætter igang. Men han er åbenbart ligeglad. Er der nogen, der skal fyres på DPU, er det Claus Holm.”

Professor Jeppe Bundsgaard, twitter, d. 6/12: “Er Thomas Rømer så stor en helt som folk fra nær og (langt flest) fjern påstår? Det er han ikke. Det kan ikke forklares hvorfor meget bedre end Eva Bendix Petersen gør her. #skolechat.” (se Eva Bendix’ FB-opslag fra d. 6/12 under afsnit 5).

Professor Michael Uljens, d. 6/12: “Ytterst beklakligt! En aktiv, självständig forskare med förmåga att problematisera och belysa pedagogiska frågor ur perspektiv som inte är självklara eller synliga för många andra av oss.”

 

8. Reaktioner på facebook fra skolelærere og tidligere studerende:

Ditte Petersen: ”Et kæmpe tab… du har været med til at give pædagogikken, særligt den urene, en vigtig stemme og det skræmmer mig at tænke på, hvis stemmerne skal tie… Du var for mig en stor inspiration v DPU både som underviser men lige så meget som vejleder og menneske.”

Mia Elsby: ”Kære Thomas, Det er jeg ked af at høre. Jeg glæder mig over, at jeg nåede igennem min DPU tid med dig som underviser og vejleder. Du har været og er en inspiration – Tak!”

Pia Jakobsen: ”Jeg stemmer med i koret her om netop dig som den underviser der med din kritiske position har haft en kæmpe betydning i studietiden og efter. Tak Thomas”

Iben Hansen: “Kære Thomas, Jeg kender dig ikke personligt, men fra mit studie på DPU, hvor jeg bl.a. var så heldig at have dig som underviser. Dine udgivelser og undervisning har inspireret mig ufatteligt meget. Som nyuddannet og ansat på læreruddannelsen har du kontinuerligt været medvirkende til at styrke min faglighed og kritiske tilgang. Det er simpelthen skandaløst at fyre dig på så tyndt et grundlag. Det er jeg virkelig ked af på dine og vores allesammens vegne! Jeg er målløs og trist…. Mange varme tanker til dig! Vh Iben”

Henrik Fink: “Thomas Aastrup Rømer har været en KÆMPE inspiration i mit virke som lærer. Det er virkelig en åndsfyrste, DPU har tænkt sig at afbryde et ansættelsesforhold til. Thomas især – og med ham selvfølgelig andre gode pædagoger/filosoffer – har inspireret mig til fortsat “at studere” sideløbende med min lærerhverdag. Thomas er et lys i mørket i en pædagogisk universitær verden, der i mange henseender de seneste år har løbet efter populære, kortsigtede agendaer. Det er lige før, jeg vil sige, Thomas har været et nødvendigt “mørke i et falsk lys”. Og som Svend Brinkmann skriver, så er han ubestikkelig og slet ikke servil. Det gode er, at man ved, Thomas fortsat vil være i pædagogikkens tjeneste – han kan ikke lade være. DPU, derimod – tja . . DPU – relevant? . . . burde være, men – næppe!”

Maria Svarre: “Taknemmelig over at have haft ham som lektor og vejleder i min studietid. Hvis der var en som lærte mig om kritisk tænkning var det ham! Han stillede de vildeste (provokerende) spørgsmål i forbindelse med en af mine skriftlige opgaver. på DPU. Thomas er på alle måder en inspiration for frie filosofiske tanker kombineret med den akademiske skarphed for objektiv kritisk stillingtagen.”

Dennis Bonde: “Hej Thomas Aastrup Rømer. Det er yderst bekymrende, at den politiske agenda, hvor ytringsfrihed, demokrati, fællesskab, kritisk tænkning, forskning og sund fornuft (blandt andet under den store nedlukning og minksagen) blev underordnet, noget de kaldte forsigtighedsprincippet (hvad er det i øvrigt for et mærkeligt begreb, hvem er man forsigtig overfor ? – ja ikke mig ihvertfald…) og i forsigtighedsprincippets navn mistede vi vores frihed, demokrati og ytringsfrihed (nogle yderst centrale grundsten i vores selvforståelse og historie) helt uden det havde og stadig har nogle konsekvenser for de ansvarlige (jo der var en fødevareminister der røg i svinget). Den agenda gennemsyrer altså også ledelsen på vores fineste uddannelsesinstitutioner – så ved jeg faktisk ikke hvad vi har tilbage – ud over håbet…..

På den baggrund er det tyndt med opråb fra dine kollegaer, som stilsigende accepterer universitets kollaps – det kræver et opråb, en vækkelse fra alle der kender dig.

Thomas dit store bidrag til en kvalificeret og nuanceret debat om – og forsvar for – pædagogikken kan vi ganske enkelt ikke undvære. Jeg håber virkelig, at du selv får lov til at give tøjlerne videre til kompetente kollegaer, der fortsat vil kæmpe kampen for pædagogikken – det har vi brug for.”

Martin B.-Nielsen: “Thomas, du vil for altid have din integritet og værdighed i behold og nyde stor respekt blandt mange profesionelle i det pædagogiske miljø – i modsætning til Claus Holm. Og du er en kæmpe inspiration for mange af vi skolefolk (lærere, ledere og pædagoger) der til daglig kæmper med og mod dårlige politiske beslutninger. Din litteratur er stærk medvirkende til, at jeg er den lærer, jeg er (lidt rebelsk, vil nogen sikkert mene). Tak for din indsats samt dine bøger og artikler, håber du finder en ny og stærk platform at arbejde ud fra, for der er meget at kæmpe for.”

Mads Egekov: “Kære Thomas. Din afskedigelse er et enormt tab for dansk pædagogisk forskning. Tusinde tak for kyndig undervisning og specialevejledning på kandidatuddannelsen.”

Louise munk: “Det er jeg ked af Thomas. Holdt meget af din undervisning og husker den tydeligt selv om det efterhånden er nogle år siden. Det er et tab for DPU og de studerende især.”

Daniel Nouri: “Kære Thomas, Du skal vide; da jeg i sin tid traf beslutningen om at læse videre efter læreruddannelsen, så blev det netop pædagogisk filosofi i kraft af blandt andre dig og dit kritiske (for mig ganske oplivende) pædagogisk filosofiske perspektiv. Tak.”

Merete Dalsgaard: “Nej nej nej… Der mistede DPU en meget stor del af sin integritet som aktuel kritisk dannelsesinstitution. Thomas var en af DPUs helt store dannelsesprofiler – hvis ikke den største. Jeg er både trist på dine vegne Thomas, men allermest på DPU’s vegne og alle de studerende som nu og fremover får en mere ensrettet og mindre kritisk uddannelse med sig ud i den pædagogiske verden. Præcis hvad der ikke er brug for! Thomas’ undervisning, forfatterskab og ikke mindst specialevejledning har om noget formet mig og min kritiske sans gennem kandidatuddannelsen i generel pædagogik på DPU. Ligesom mange andre bærer jeg det aftryk Thomas har sat, med mig videre – nu som en endnu mere nødvendig stemme og pligt til at holde den kristiske dannelse højt!”

Helle Nielsen: “Kære Thomas. Det er jeg ked af at høre. Tak for den store inspiration du er, og ikke mindst tak for den fantastiske specialevejleder, jeg oplevede, du er. Jeg ønsker dig alt det bedste.”

Nikolaj Grønberg: “Tak for dine fantastiske forelæsninger på DPU! Tak for dine mange gode tekster! Din skarphed og intellekt er en inspiration – Claus Holms beslutning kan umuligt være sagligt begrundet. Spørgsmålet er, om M/F DPU stadig vil være attraktiv, når en leder som Kaptajn Holm tydeligvis har kurs mod isbjerget.”

Helene Urbak: “Kære Thomas, Du har haft stor betydning for mig, da jeg var studerende på DPU, og var heldig at få dig som specialevejleder. Og du inspirerer mig stadig og hjælper mig med at forholde mig kritisk i mit daglige pædagogiske arbejde, tak for det. Et tab for pædagogikken, og for alle de kommende studerende som kunne have haft glæde af din undervisning.”

Laura Isaksen: “Sikke et tab for DPU og særligt de studerende. Altid tankevækkende undervisning. Jeg husker dig som min bedste og værste vejleder. Den værste fordi du gav mig modstand (det kan føles hårdt, og man kommer i tvivl om man er på rette vej) og den bedste fordi du gav modstand (du førte mig dermed på rette vej). Tak.”

 

9. Links til generel omtale af fyringsrunden på DPU

Her er tre links til indlæg og tekstsamlinger om baggrunden for fyringsrunden på DPU. Teksterne er skrevet og samlet i perioden september-november 2022:

 

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.