Indlæg og artikler om en fri læreruddannelse

Der pågår i disse måneder en intens debat om etableringen af nyt frit seminarium, som muligvis skal ligge i Herning. Det vil i så fald være det andet frie seminarium i landet, som dermed supplerer Den Frie Læreskole i Ollerup. Går vi længere tilbage i historien, har landet en rig tradition for frie seminarier med rødder i forskellige folkelige og filosofiske sammenhænge og lag.

Ligesom Ollerup-uddannelsen er Herning-initiativet grundtvig-koldsk funderet. Forskellen mellem de to skoler er, at det nye seminarium er mere kundskabsorienteret. F.eks. skal der være eksaminer, og uddannelsen skal kvalificere direkte til at arbejde i folkeskolen. Men der er naturligvis også en stor fællesmængde. Derudover er dannelsesbegrebet mere fremtrædende, selvom det bestemt ikke er fraværende i Ollerup. Endelig lægges der vægt på samspillet mellem national og verdensborgerlig dannelse, ligesom der er henvisninger til den kristne kulturkreds og til en mere dannelsesorienteret reformpædagogik.

Dødsstødet for den frie tradition var Globaliseringsrådets såkaldte strategi i 2006, hvor man nedlagde seminarierne og i stedet indførte nogle få centralt og økonomisk definerede professionshøjskoler, de såkaldte University Colleges, som på den måde blev født ind i en meget teknisk og centralistisk dagsorden. UC’erne bidrog i høj grad selv til at forstærke disse uheldige processer i de efterfølgende år. Det skete ikke mindst med deres eksplicitte opbakning til en historisk stærk instrumentalisering af dansk pædagogik, hvis højdepunkt var skole- og læreruddannelsesreformerne i 2013. Denne tilstand blev senest bekræftet af et stort UC-baseret udviklingsprojekt i 2018, som var direkte funderet i 2013-loven og i nogle af landets mest dannelsesglemsomme kredse. I den forstand er professionshøjskolerne etableret i et regelret opgør med seminarietanken og dennes dannelsestraditioner.

Herning-initiativet har rødder i kredse, som er præget af højskoletraditionen og af folk med filosofisk og historisk interesse. Det nye seminarium er udtryk for national rod og verdensborgerligt udsyn med fuld sans for både kundskaber og børns selvvirksomhed. Den oprindelige kreds, som har arbejdet med grundlaget, bestod af følgende personer:

Valgmenighedspræst og tidligere forstander for Askov Højskole, Morten Kvist.

Højskoleforstanderparret Thue og Nina Kjærhus, Rønshoved Højskole

Filosof og teolog Peter Kemp

Historiker Michael Böss

Mig selv

Hertil kommer politisk og vist nok også økonomisk opbakning i lokale kredse, hvor ikke mindst venstre-politikeren Kristian Jensen har ydet en stor indsats for at fremme de nye gamle ideer.

Professionshøjskolerne, især UC-VIA, er i sagens natur kritiske. De er bange for deres egne afdelinger og “stationer” – som de kalder det – i Vest- og Midtjylland. Men der har ikke været fremført nogle faglige eller pædagogiske modargumenter imod det nye seminariums relevans. Af debatten skulle man indimellem ligefrem tro, at UC’erne selv var et slags seminarium-initiativ, men det er ren strategi, for det omvendte er tilfældet, hvilket jeg kort har begrundet ovenfor.

For at seminariet i Herning – eller evt. et andet sted – kan realiseres, krævedes en lovændring, så den juridiske ”undtagelse”, som har muliggjort Ollerup-seminariet, kan suppleres af endnu en undtagelse, f.eks. i Herning.

Tænk jer: I gamle dage var seminarierne ”reglen”, som var underlagt lov og pædagogisk formål. Nu må de kæmpe for at blive ”undtagelser” i en anti-pædagogisk lov.

For at fremme denne kamp stillede en bred kreds af partier – V, RV, K og DF – derfor i december 2020 et beslutningsforslag om, at man kan gå i gang med at etablere et nyt seminarium et sted i landet. Siden har Alternativet, LA og Ny Borgerlige tilsluttet sig initiativet, så det nu har et flertal bag sig. SF burde også støtte sagen efter min mening, hvis partiet ønsker at følge dets folkesocialistiske gener, men partiet er imod. Det samme er De Frie Grønne og Socialdemokratiet, som mistede kontakten til dets dannelsestradition omkring 1998. Enhedslisten er også imod. Jeg tror, de er nervøse for, at det nye seminarium er et neoliberalistisk initiativ, selvom det modsatte er tilfældet. Faktisk er det UC’erne, der er funderet på neoliberale tanker, ikke mindst via ideologien om den såkaldte ”konkurrencestat”, der prægede sindene fra 2005-2015.

Få måneder senere indsendte Herning-kredsen sin ansøgning til ministeriet. Efter en stor debat i flere omgange blev ansøgningen afvist d. 22. december 2021. Vist nok med den begrundelse, at et frit seminarium ville true UC VIA’s uddannelse i Nr. Nissum. Det var de radikale, der sprang fra. Det er stadig usikkert, om man forsøger at etablere et frit seminarium i en anden by, men det sker nok ikke.

Herning-folkene nåede dog at lave en hjemmeside, som kan tilgås her: https://www.frilaereruddannelse.com/

Og her er der links til beslutningsforslaget og til Folketingets behandlinger af sagen:

Selve beslutningsforslaget, fremsat d. 21. december af RV, K, V og DF kan læses her: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/beslutningsforslag/b111/20201_b111_som_fremsat.pdf,

Link til hele lovgivningsarbejdet: https://www.ft.dk/samling/20201/beslutningsforslag/b111/20201_b111_som_fremsat.htmhttps://www.ft.dk/samling/20201/beslutningsforslag/b111/20201_b111_som_fremsat.htm

D. 26. februar har Folketingets Forsknings- og Uddannelsesudvalg afgivet en betænkning om forslaget: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/beslutningsforslag/b111/20201_b111_betaenkning.pdf

——————————–

Nedenfor har jeg noteret alle de forskellige indlæg om sagen med den seneste måned øverst, og kronologisk inden for månederne. Skriv gerne til mig, hvis jeg mangler et indlæg eller en artikel. Listen opdateres løbende. Til sidst har jeg lagt nogle andre og lidt ældre links, som måske kan have interesse:

(PS: Jeg opdaterer ovenstående tekst engang imellem, så den kan fremstå som en aktuel og kort og nogenlunde fyldestgørende introduktion til sagen)

 

Januar 2022:

d. 11. januar: Lektor Johannes Adamsen fra UC-VIA drøfter dannelsesbegrebet ift ideerne hos Herning og UC’erne: https://skolemonitor.dk/debat/art8553312/Uddannelseschefer-t%C3%A6nker-dannelse-p%C3%A6dagogisk-og-institutionelt-isolerende

d. 11. januar: Journalistisk omtale af en evt. revitaliseret politisk proces: https://skolemonitor.dk/nyheder/art8558816/Men-hvis-ikke-Herning-hvor-s%C3%A5

d. 6. januar: Interview med Morten Kvist i Skolemonitor om de videre muligheder: https://skolemonitor.dk/nyheder/art8555240/Planen-er-blevet-erkl%C3%A6ret-d%C3%B8d-men-pr%C3%A6sten-fra-Herning-har-ikke-opgivet-ideen-om-en-ny-l%C3%A6reruddannelse

 

December 2021:

d. 27. december: Kristeligt Dagblad dækker Folketingets afslag: https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/trods-tidligere-politisk-flertal-ny-fri-laereruddannelse-i-herning-bliver-droppet

d. 22. december: Skolemonitor dækker Folketingets afslag til ansøgningen: https://skolemonitor.dk/nyheder/art8540610/Politisk-flertal-giver-d%C3%B8dsst%C3%B8d-til-ny-og-fri-l%C3%A6reruddannelse-i-Herning

d. 17. december: Marianne Jelved og de radikale springer endegyldigt fra en evt. støtte til Herning-projektet: https://skolemonitor.dk/nyheder/art8533506/Ny-l%C3%A6reruddannelse-skal-ikke-ligge-i-Herning

d. 14. december: Elsebeth Jensen og Lis Madsen kritiserer Morten Kvists indlæg fra d. 7. december i Skolemonitor: “Morten Kvist abonnerer på et snævert dannelsesbegreb”. https://skolemonitor.dk/debat/art8525651/Morten-Kvist-abonnerer-p%C3%A5-et-sn%C3%A6vert-dannelsesbegreb

d. 13. december: Artikel i Folkeskolen.dk om seminariekredsens møde med Folketinget. https://www.folkeskolen.dk/1884234/privat-laereruddannelse-i-herning-er-igen-paa-politikernes-bord-i-morgen

d. 9. december: Diskussion af alternativt forslag til læreruddannelse fra en gruppe organisationer (KL, DLF mm.): http://www.thomasaastruproemer.dk/analyse-af-udviklingsgruppens-notater-om-laereruddannelsen-december-2021.html

d. 7. december: Morten Kvist: “Professionshøjskolerne instrumentaliserer dannelsen i udspillet til en ny læreruddannelse”, Skolemonitor. https://skolemonitor.dk/debat/art8507046/Professionsh%C3%B8jskolerne-instrumentaliserer-dannelsen-i-udspillet-til-en-ny-l%C3%A6reruddannelse

 

August 2021:

D. 16. august: Seminariets hjemmeside går i luften: https://www.frilaereruddannelse.com/

 

Juni 2023:

D. 3. juni: Lærer Helen Sørensen: “Læreruddannelse i Herning – ja tak”, Herning Folkeblad. https://www.herningfolkeblad.dk/artikel/cd7aa004-4f6e-4d5d-b210-2fe5616acd43/

 

Maj 2021:

D. 3. maj: “Debatten om læreruddannelse har vist, at der er brug for en ny og fri udgave”, indlæg i Skolemonitor af  formand for efterskolerne, Torben Vind Rasmussen, og formand for friskolerne, Peter Bendix Pedersen. https://skoleliv.dk/debat/art8188134/Debatten-om-l%C3%A6reruddannelsen-har-vist-at-der-er-brug-for-en-ny-og-fri-udgave

 

April 2021:

D. 26. april: “En udspaltning af læreruddannelsen fra professionshøjskolerne er en uholdbar ide”, indlæg i Skolemonitor af Stefan Hermann, som svarer på Nørgaards indlæg d. 19. april. Stefan Hermann: En udspaltning af læreruddannelsen fra professionshøjskolerne er en uholdbar idé – skoleliv.dk

D. 21. april: Indlæg af Elsebeth Jensen og Lis Madsen, ledere af Læreruddannelsen på VIA og KP, i Skolemonitor, hvor de svarer på Gordon Madsens markeringer fra d. 18. april. https://skoleliv.dk/debat/art8178515/Alt-var-ikke-bedre-i-gamle-dage-heller-ikke-l%C3%A6reruddannelsen

D. 19. april: “Uddannelsen skulle aldrig have været en del af professionshøjskoelrne”, indlæg af Caroline Holdflod Nørgaard i Skolemonitor: Lærerstuderendes forperson: Uddannelsen skulle aldrig have været en del af professionshøjskolerne – skoleliv.dk

D. 16. april: “DLF-formand: Læreruddannelsen skal være sin egen institution”, Skolemonitor, Interview med Gordon Ørskov Madsen og Stefan Hermann. DLF-formand: Læreruddannelsen skal være sin egen institution – skoleliv.dk

D. 2. april: “Uddannelse til lærer skal gentænkes og opgraderes“, indlæg af Mette Thiesen (NB), i Jyllandsposten.

“Tiltrængt rusketur eller uddannelsespolitisk skandale”, DM Professionshøjskoler, nr. 1, s. 2-5. https://dm.dk/media/39076/dmprofessionshoejskolernr12021.pdf

“Vi skal kæmpe om studerende, der ikke er der”, DM Professionshøjskoler, nr. 1, s. 6. https://dm.dk/media/39076/dmprofessionshoejskolernr12021.pdf

(indlæggene fra d. 16., d. 21. og d. 26. april er kommenteret i kapitel 27 i følgende link: http://www.thomasaastruproemer.dk/paedagogiske-rester-fra-sommeren-2020-til-april-2022.html)

 

Marts 2021:

D. 30. marts: “Nye lærere skal tilbage på skolebænken”, interview med formand for de lærerstuderendes organisation, Caroline Holdflod Nørgaard på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1868645/nye-laerere-skal-tilbage-paa-skolebaenken

D. 26. marts: “Nye og gamle lærere”, indlæg af Stefan Hermann i Weekendavisen: https://www.weekendavisen.dk/2021-12/samfund/nye-og-gamle-laerere

D.25. marts: “Mange lærere har nærmest følt sig kriminelle, når de har forsøgt at komme uden om folkeskolens teknokrati for at undervise”, kronik af Iben Benedikte Valentin Jensen i Jyllandsposten: https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE12858376/mange-laerere-har-naermest-foelt-sig-kriminelle-naar-de-har-forsoegt-at-komme-uden-om-folkeskolens-teknokrati-for-at-kunne-undervise/

D. 16. marts: Akademikerbladet (det gamle Magisterbladet) dækker sagen: https://www.akademikerbladet.dk/aktuelt/2021/marts/privat-laereruddannelse-vil-udfordre-professionshoejskoler

D. 13. marts: Mette Bock har et indlæg i JP om placeringen af den nye uddannelse: https://jyllands-posten.dk/debat/kommentar/menneskerogmagt/ECE12816648/foerst-var-det-politiskolen-nu-er-det-en-ny-laereruddannelse-herning-er-aabenbart-et-fyord-paa-borgen/

D. 10. marts: Generel artikel i Information om sagen: https://www.information.dk/indland/2021/03/foerst-grundskolen-blevet-privatiseret-laereruddannelsens-tur

D. 8. marts: Indlæg af lærer Erik Vedstesen i Lemvig Folkeblad: https://folkebladetlemvig.dk/artikel/ny-l%C3%A6reruddannelse-er-et-af-de-bedste-initiativer-i-lang-tid

D. 7. marts: Indlæg af mig selv om Hermanns kritik, på www.thomasaastruproemer.dk: http://www.thomasaastruproemer.dk/det-nye-seminarium-og-professionshoejskolernes-faglige-deroute.html

D. 5. marts: Interview med Stefan Hermann i Skolemonitor: https://skoleliv.dk/nyheder/art8121855/Det-er-t%C3%A5gesnak-og-vr%C3%B8vl-at-der-ikke-er-dannelse-og-autonomi-p%C3%A5-l%C3%A6reruddannelsen

D. 4. marts: Folkeskolen.dk om, hvorvidt lærere fra det nye seminarium må undervise i folkeskolen: https://www.folkeskolen.dk/1867092/privat-laereruddannelse-minister-beskyldes-for-chikane

D. 3. marts: Leder i magasinet Arbejderen: https://arbejderen.dk/leder/ny-privat-l%C3%A6reruddannelse-er-et-skr%C3%A5plan

D. 3. marts: Folkeskolen.dk skriver om, at undervisningsministeren mener, at det nye seminarium er et brud på folkeskoleloven: https://www.folkeskolen.dk/1867003/folkeskoleforlig-laerere-fra-fri-uddannelse-maa-ikke-undervise-i-folkeskolen

D. 3. marts: Politiken dækker 2. behandlingen af forslaget:https://politiken.dk/indland/uddannelse/art8121444/Flertal-vedtager-forslag-om-ny-privat-l%C3%A6reruddannelse (blev også bragt i Skolemonitor, d. 2. marts)

D. 3. marts: Berlingske dækker 2. behandlingen: Regeringen i mindretal: »Kan ikke huske, det er sket før i så vigtig en sag« (berlingske.dk)

D. 2. marts: Folkeskolen.dk rapporterer fra Folketingets 2. behandling af beslutningsforslaget: https://www.folkeskolen.dk/1866967/forslag-om-fri-laereruddannelse-vedtaget-udvalg-skal-bestemme-hvem-der-skal-staa-bag

D. 2. marts: Interview med Morten Kvist i Skolemonitor/Politiken: https://skoleliv.dk/nyheder/art8100513/%C2%BBProfessionsh%C3%B8jskolerne-har-banket-dannelsen-ned-under-gulvbr%C3%A6dderme%C2%AB

D. 1. marts: Interview med Forsknings- og uddannelsesministeren i Kr. Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/folketingsudvalg-skal-udvaelge-ny-fri-laereruddannelse

 

Februar 2021:

D. 1. februar: Ole P. Kristensen skriver leder i Berlingske om sagen: https://www.berlingske.dk/ledere/socialdemokratisk-nej-til-privat-uddannelse-er-ren-betontaenkning

D. 2. februar: Indlæg af Morten Kvist i Kr. Dagblad, hvor han svarer på ministerens kritik fra d. 30. januar: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/nej-der-er-ikke-tale-om-laegge-et-kristent-snit-ned-over-ny-fri-laereruddannelse-eller

D. 2. februar: Indlæg på folkeskolen.dk af uddannelseschef ved UCN, Henrik Larsen: https://www.folkeskolen.dk/1864574/giv-mere-frihed-til-laereruddannelsen

D. 3. februar: Seks lærere fra UC-Syd taler for mere “seminarium” i læreruddannelsen: https://skoleliv.dk/debat/art8073743/S%C3%A6t-l%C3%A6reruddannelsen-fri

D. 3. februar: Bertel Haarder taler for et frit seminarium på Sjælland: https://sn.dk/Sjaelland/Ny-laereruddannelse-paa-vej-Boer-oprettes-paa-Vestsjaelland/artikel/1407572

D. 3. februar: Indlæg af Jes Fabricius Møller i Kr. Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kommentar/laereruddannelsen-har-i-over-200-aar-vaeret-en-kampplads

D. 3. februar: Interview med rektor for UC-Absalon, Camilla Wang: https://sn.dk/Sjaelland/Absalon-rektor-om-privat-laereruddannelse-Letkoebt-loesning/artikel/1407571

D. 3. februar: Leder af redaktør Morten Rasmussen i Kr. Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/leder/laereruddannelse-fortjener-chance

D. 4. februar: Interview med Lærerforeningens formand i Herning, Helen Sørensen:  https://www.herningfolkeblad.dk/artikel/40f6bd62-a4ab-47c6-b023-fda2c5cd8392/

D. 5. februar: Interview med Bertel Haarder i Skoleliv: https://skoleliv.dk/nyheder/art8089987/Der-skal-ogs%C3%A5-v%C3%A6re-en-i-Vestsj%C3%A6lland

D. 5. februar: Kronik af Lærke Grandjean i Kr. Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/undskyld-men-snorksover-laereruddannelsen

D. 6. februar: Indlæg af Jens Raahauge på Dansklærerforeningens hjemmeside: https://dansklf.dk/nyheder/f%C3%B8rst_pisser_de_p%C3%A5_os_s%C3%A5_%E2%80%93_jens_raahauge_blogger_p%C3%A5_folkeskolendk

D. 7. februar: Indlæg af MF Birgitte Vind (A) i Fredericia Dagblad: https://frdb.dk/artikel/privat-l%C3%A6reruddannelse-i-herning-kan-skade-optaget-p%C3%A5-l%C3%A6reruddannelsen-i-jelling

D. 8. februar: Indlæg af MF Bjørn Brandenborg (A) i Berlingske: https://www.berlingske.dk/kommentarer/afvisning-af-privat-laereruddannelse-er-sund-fornuft

D. 9. februar: Indlæg af Søren Rønhede i Herning Folkeblad: https://www.herningfolkeblad.dk/artikel/d328a52e-5a48-4003-a695-2a5f5569bf6b/

D. 9. februar: Indlæg af MF Anders Kronborg (A) og MF Jesper Petersen (A) i Jyske Vestkysten:  https://jv.dk/artikel/nej-tak-til-privatisering-af-l%C3%A6reruddannelsen

D. 9. februar: Indlæg i Altinget af dekan ved KP, Jacob Harder, og formand for Lærerstuderendes Landskreds, Caroline Holdflod Nørgaard: https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/dekan-og-laerestuderende-giv-mere-frihed-til-laereruddannelser-i-hele-landet

D. 9. februar: TV-Midtvest dækker sagen, bla. med interview med Jakob Sølvhøj (EL): https://www.tvmidtvest.dk/midt-og-vestjylland/enhedslisten-privat-laereruddannelse-er-paa-maanen

D.9. februar: Debatprogram på TV-midtvest med deltagelse af Kristian Jensen (V), Jakob Sølvhøj (EL), Thomas Jensen (A): Krydsfelt – En ny privat læreruddannelse – Krydsfelt | TV MIDTVEST

D. 10. februar: Indlæg af Anders Bondo Christensen i Kr. Dagblad: Anders Bondo: Vi skal ikke privatisere læreruddannelsen. Men der plads til forbedring – Kristeligt Dagblad (kristeligt-dagblad.dk). Også bragt d. 11/2 på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1865305/vi-skal-ikke-have-en-privat-laereruddannelse

D. 11. februar: Kronik af Morten Kvist og Michael Böss i Berlingske: Forsvar for den fri læreruddannelse: I dag bliver folkeskolen betragtet som en offentlig serviceydelse, ikke en dannelsesinstitution (berlingske.dk)

D. 11. februar: Skolemonitor har en artikel om sagen: https://skoleliv.dk/nyheder/art8098906/Misforst%C3%A5else-at-uddannelse-skal-have-en-religi%C3%B8s-toning

D. 11. februar: Interview med Bertel Haarder i Kr. Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/bertel-haarder-det-paedagogiske-felt-traenger-til-nye-ideer

D. 12.. februar: Indlæg i Skolemonitor af 12 personer fra DMs professionshøjskolesektion: https://skoleliv.dk/debat/art8099090/Ny-l%C3%A6reruddannelse-er-politisk-hykleri-i-h%C3%B8j-potens-fra-is%C3%A6r-Venstre-og-De-Radikale.

D. 12. februar: Indlæg af Lærke Granjean på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1865415/kaere-anders-bondo-og-per-fibaek#1865891

D. 12. februar: Interview med Uffe Elbæk i Skolemonitor: https://skoleliv.dk/nyheder/art8097673/%C2%BBDet-er-besk%C3%A6mmende-at-man-kan-tr%C3%A6ffe-s%C3%A5-vidtg%C3%A5ende-en-beslutning-p%C3%A5-s%C3%A5-tyndt-et-grundlag%C2%AB. Interviewet blev også bragt i Politiken, d. 13/2.

D. 12. februar: Interview med Morten Kvist i Weekendavisen: https://www.weekendavisen.dk/2021-6/samfund/den-myndige-laerer

D. 12. februar: Indlæg i Kr. Dagblad af efterskoleforstander Rasmus Bro Henriksen: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/forstander-en-ny-fri-laereruddannelse-moeder-stor-modstand-men-det-er-svaert-forstaa

D. 13. februar: Indlæg af Brian Duus Nørgaard i Herning Folkeblad: https://www.herningfolkeblad.dk/artikel/598dbd42-e0de-4e1d-9865-6f43af2572a3/

D. 13. februar: Kronik af Stefan Hermann i Kr. Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/laereruddannelser-er-haemmet-af-et-stalinorgel-af-styring

D. 16. februar: Indlæg af Majbritt Breum Nielsen og Tina Bjerre fra VIA- UC i Holstebro Dagblad: Læreruddannelsen er langt bedre end sit rygte | dagbladet-holstebro-struer.dk (dagbladet-holstebro-struer.dk)

D. 16. februar: Indlæg af Michael Böss i Kr. Dagblad: Michael Böss: Læringsmålstyranniet hersker i folkeskolen – Kristeligt Dagblad (kristeligt-dagblad.dk)

D. 17. februar: indlæg af Per B. Christensen i Kr. Dagblad: Vi mangler ikke en ny læreruddannelse. Men større frihed og ambition i den nuværende – Kristeligt Dagblad (kristeligt-dagblad.dk)

D. 17. februar: Indlæg af Carsten Hjort Pedersen i Kr. Dagblad: Daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut: Ny fri læreruddannelse er en god idé – Kristeligt Dagblad (kristeligt-dagblad.dk)

D. 18. februar: Interview med Uffe Elbæk på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1865874/elbaek-privat-laereruddannelse-vil-vaere-politisk-skandale-paa-nuvaerende-grundlag-

D. 18. februar: Indlæg af Jørgen Grønnegaard Christensen i Weekendavisen: https://www.weekendavisen.dk/2021-7/samfund/laerestreg-paa-heden

D. 19. februar: Indlæg af tidl. censorformand for Læreruddannelsen, Hans Krab Koed, i Kr. Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/stop-klynkeriet-og-red-vores-faelles-super-gode-laereruddannelse-og-opgiv-kontrollen

D. 22. februar: Indlæg af formand for UC’ernes religionslærere, Michael Riis i Kr. Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/jeg-hverken-tror-eller-haaber-en-ny-fri-laereruddannelse-bliver-til-noget-lav-i-stedet

D. 24. februar: Interview med Uffe Elbæk på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1866409/svar-goer-elbaek-sikker-i-sin-sag-privat-laereruddannelse-en-full-blown-skandalesag

D. 25. februar: Interview med Uffe Elbæk i Skolemonitor: https://skoleliv.dk/nyheder/art8115090/%C2%BBDet-er-en-skandale%C2%AB

D. 26. februar: Interview med Morten Kvist på folkeskolen.dk (svarer på Elbæks kritik): https://www.folkeskolen.dk/1866583/initiativtager-bag-fri-laereruddannelse-elbaeks-kritik-skyder-langt-over-maalet

D. 27. februar: Indlæg af Michael Böss i Politiken: https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art8111756/Derfor-har-vi-brug-for-en-ny-fri-l%C3%A6reruddannelse

 

Januar 2021:

D. 4. januar: Politiken Skoleliv fortæller, at LA støtter initiativet: https://skoleliv.dk/nyheder/art8052211/Flertal-vil-have-ny-l%C3%A6reruddannelse

D. 5. januar: Indlæg af Elsebeth Jensen og prorektor Gitte Sommer Harrits (begge fra UC-VIA) i JP, også bragt på UC-VIA’s hjemmeside: https://www.via.dk/om-via/presse/debatindlaeg/privat-laereruddannelse-kan-tvinge-via-til-at-lukke-laereruddannelser-i-vestjylland

D. 12. januar: interview med Morten Kvist på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1862712/i-spidsen-for-ny-fri-laereruddannelse-man-kan-uddanne-laerere-paa-en-ny-maade

D. 14. januar: Kronik af Morten Kvist i Kr. Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/derfor-er-der-brug-en-ny-fri-laereruddannelse

D. 7. januar: Interview med Kristian Jensen (V) på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1862316/laereruddannelsen-mangler-noget-holdning-til-hvordan-man-skal-vaere-laerer

D. 7. januar: Interview med prorektor ved UC-syd, Alexander von Oettingen, på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1862368/von-oettingen-politikere-skyder-helt-ved-siden-af-med-privat-laereruddannelse

D. 8. januar: Artikel på Politiken Skoleliv om emnet: https://skoleliv.dk/nyheder/art8056776/Fri-l%C3%A6reruddannelse-i-Herning-vil-lukke-tre-andre-frygter-prorektor

D. 12. januar: Indlæg af Monica Lendal Jørgensen, Næstformand i Frie Skolers Lærerforening, i Politiken Skoleliv: https://skoleliv.dk/debat/art8060238/Det-er-ubegribeligt-at-flertal-vil-oprette-alternativ-konkurrent-til-l%C3%A6reruddannelsen

D. 13. januar: Indlæg i JP af Kristian Jensen (V): https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE12679425/en-ny-laereruddannelse-styrker-skolen/

D. 13. januar: Interview med underviser ved UCL, Lise Sandahl Matthisson, på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1862856/underviser-i-jelling-vi-kan-meget-af-det-samme-som-en-fri-laereruddannelse

D. 16. januar: Interview med Elsebeth Jensen, leder i UC-VIA og formand for læreruddannelsens ledernetværk, på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1863137/talsperson-for-laereruddannelsen-vi-har-brug-for-flere-studerende—ikke-flere-uddannelser

D. 18. januar: Indlæg af Kristian Jensen (V) i Politiken Skoleliv: https://skoleliv.dk/debat/art8064578/Derfor-er-en-ny-fri-l%C3%A6reruddannelse-i-Herning-en-god-ide

D. 19. januar: TV-midtvest dækker sagen: https://www.tvmidtvest.dk/herning/mulig-ny-laereruddannelse-i-herning-moeder-kritik

D. 20. januar: Indlæg af Else Skibsted og Mette Molbak fra UC-VIA på Politiken Skoleliv: https://skoleliv.dk/debat/art8070065/%C3%98nsket-om-en-privat-l%C3%A6reruddannelse-bygger-p%C3%A5-en-falsk-pr%C3%A6mis

D. 20. januar: Indlæg af lærer ved UC-VIA, Dorete Kallesøe, i Dagbladet Holstebro-Struer: https://dagbladet-holstebro-struer.dk/artikel/en-fri-l%C3%A6reruddannelse-eller-l%C3%A6reruddannelsens-frihed

D. 21. januar: Interview med afgående censorformand for læreruddannelsen, Hans Krab Koed, på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1863552/censorformand-siger-farvel-fri-laereruddannelse-kan-bryde-skadende-monopol

D. 23. januar: Indlæg af Jan Klim Hansen på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1863802/to-laereruddannelser

D. 23. januar: Indlæg af René Nord Hansen (K) fra Herning Byråd i Herning Folkeblad: https://www.herningfolkeblad.dk/artikel/d8b05aa9-deb8-4d33-a441-54b6814f49a8/

D. 25. januar: indlæg af Peter Villadsen (løsgænger) fra Herning Byråd i Herning Folkeblad: https://www.herningfolkeblad.dk/artikel/7e62e79f-baa0-411a-b50e-92e4183a0cdf/

D. 26. januar: Midtjyllands Avis dækker sagen: https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/78376e81-72a4-481b-b220-dc978c7bc792/

D. 27. januar: Annette Lind (S) kritiserer initiativet i Folkebladet Lemvig: https://folkebladetlemvig.dk/artikel/privat-l%C3%A6reruddannelse-i-herning-truer-eksisterende-tilbud-i-mindre-byer

D. 27. januar: Interview med forsknings- og uddannelsesministeren i Folkebladet Lemvig: https://folkebladetlemvig.dk/artikel/minister-nej-til-privat-l%C3%A6reruddannelse-i-herning-da-det-vil-f%C3%A5-alvorlige-konsekvenser

D. 27. januar: Iben Benedikte Valentin Jensen diskutere sagen i Kr. Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/laereruddannelsen-er-en-bureaukratisk-datafikseret-doedsspiral-en-ny-fri

D. 28. januar: Stefan Hermann interviewes i Folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1864059/stefan-hermann-dramatisk-hvis-folketinget-siger-ja-til-fri-laereruddannelse-i-herning

D. 28. januar: Berlingske dække sagen, markeringer fra forsknings- og uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen, Kristian Jensen (V) og Henrik Dahl (LA): Minister advarer om alternativ læreruddannelse: »Vil få alvorlige konsekvenser« (berlingske.dk)

D. 28. januar: Interview med uddannelsesministeren og med lederen af læreruddannelsen på UCL-Jelling, Annette Falk: https://jv.dk/artikel/minister-frygter-ny-konkurrent-i-herning-jellings-l%C3%A6reruddannelse-kan-risikere-lukning

D. 28. januar: Interview med ministeren i Politiken Skoleliv: https://skoleliv.dk/nyheder/art8082039/Minister-afviser-privat-l%C3%A6reruddannelse-i-Herning

D. 28. januar: Interview med ministeren i Berlingske: Derfor vil regeringen forhindre privat læreruddannelse: »Frygter konsekvensen« (berlingske.dk)

D. 28. januar: Interview med socialdemokratisk lokalpolitiker i Esbjerg og med rektor for UC-Syd Birthe Friis og med Ulla Tørnæs (V): https://jv.dk/artikel/rektor-og-politiker-tordner-mod-privat-l%C3%A6reruddannelse-vil-v%C3%A6re-en-katastrofe-for-esbjerg

D. 28. januar: Indlæg af tillidsmanden for lærerne i Lemvig, Steen Madsen: Det er alt sammen fine skåltale-ord | dagbladet-holstebro-struer.dk (dagbladet-holstebro-struer.dk)

D. 28. januar: Reportage fra Folketingets behandling af beslutningsforslaget på folkeskolen.dk: Fri læreruddannelse tæt på en realitet: Men den skal måske ikke ligge i Herning – Folkeskolen.dk

D. 29. januar: Berlingske interviewer Morten Kvist: Udskældt præst bag ny læreruddannelse: »En dansklærer skal kunne sætte kommaer« (berlingske.dk)

D.29. januar: Indlæg af lærer Ove Christensen fra UC-Absalon på folkeskolen.dk: Fri eller kristen læreruddannelse? – Folkeskolen.dk

D. 29. januar: reaktion fra Danmarks Lærerforening på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1864220/dlf-paradoksalt-at-der-er-flertal-for-alternativ-laereruddannelse

D. 29. januar: Politikens uddannelsesredaktør, Jacob Fuglsang, diskutere sagen: https://politiken.dk/indland/uddannelse/art8083218/Der-er-gr%C3%A6nser-for-friheden-undtagen-n%C3%A5r-det-g%C3%A6lder-l%C3%A6reruddannelsen?shareToken=39d6atAAZWvg

D. 30. januar: Leder i Information af Lise Richter: https://www.information.dk/indland/leder/2021/01/offentlige-laereruddannelser-boer-samme-frihed-ny-privat

D. 30. januar: Indlæg af lærer Brian Duus Nørgaard i Herning Folkeblad: Ja tak til en ny læreruddannelse i Herning | Herning Folkeblad

D. 30. januar: Interview med ministeren i Kr. Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/minister-bekymrende-man-vil-laegge-kristent-snit-ned-over-laereruddannelse

 

December 2020:

D. 23. december: Kr. Dagblad omtaler initiativet: https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/politisk-flertal-bag-ny-fri-laereruddannelse

D. 21. december: Selve beslutningsforslaget, fremsat d. 21. december af RV, K, V og DF: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/beslutningsforslag/b111/20201_b111_som_fremsat.pdf, Link til hele lovgivningsprocesssen: https://www.ft.dk/samling/20201/beslutningsforslag/B111/som_fremsat.htm

D. 21. december: TV-midtvest omtaler initiativet, interview med Morten Kvist: https://www.tvmidtvest.dk/herning/laereruddannelse-paa-vej-til-herning-skal-fokus-paa-dannelse-og-frihed

 

Links til de seneste evalueringer/kommissioner om læreruddannelsen:

Evaluering af læreruddannelsen, januar 2019: https://www.folkeskolen.dk/650647/evaluering-af-laereruddannelsen-kravene-til-studerende-boer-skaerpes

Forsknings- og uddannelsesminister Tommy Ahlers (V) nedsætter en kommission i marts 2019 med følgende medlemmer: Kommission om fremtidens læreruddannelse — Uddannelses- og Forskningsministeriet (ufm.dk),

2019-kommissionens kommissorium: Kommissorium for Kommission om fremtidens læreruddannelse — Uddannelses- og Forskningsministeriet (ufm.dk)

2019-kommissionen nedlægges allerede i 2020 af den nye minister Ane Halsboe-Jørgensen (A): Nedlægger kommission om fremtidens læreruddannelse: ”Nu kan vi for alvor komme i gang” | DM Akademikerbladet, august 2020

Ministeren nedsætter i november 2020 en ny udviklingsgruppe: https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2020/minister-saetter-gang-i-arbejdet-med-at-udvikle-laereruddannelsen. Gruppen kritiseres for at glemme underviserne: https://www.folkeskolen.dk/1860069/underviserne-paa-laereruddannelsen-foeler-sig-glemt-af-ministeren

 

 

Tidligere indlæg om læreruddannelsen på nærværende blog:

Læreruddannelsens opgør med læreruddannelsen, maj 2018: http://www.thomasaastruproemer.dk/laereruddannelsens-opgoer-med-laereruddannelsen.html

Foreløbige bemærkninger til læreruddannelsens formålsstruktur, april 2017: http://www.thomasaastruproemer.dk/foreloebige-bemaerkninger-laereruddannelsens-formaalsstruktur.html

 

Diverse indlæg om KLM-faget, som blev et slags dannelsessymbol i forbindelse med læreruddannelsesloven fra 2013:

 1. Kronik i Kristeligt Dagblad, d.31. januar 2013 af 22 seminarielærere: www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/496586:Kronik–22-undervisere–Kristendomsfag-er-blevet-sneget-ud-af-laereruddannelse.
 2. Interview med Jens Rasmussen: ”Professor: Dannelse er mere end religion” i Kristeligt Dagblad d. 1. februar 2013. www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/496727:Danmark–Professor–Dannelse-er-mere-end-religion
 3. Thomas Aastrup Rømer: ”Professorens slørede tale – den sidste rest af nordisk dannelsestænkning fra læreruddannelsen skal væk”, i Kristeligt Dagblad d. 5. februar 2013. www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/497160:Debat–Professorens-sloerede-tale–De-sidste-re2ster-af-nordisk-dannelsestaenkning-fra-laereruddannelsen-skal-vaek
 4. Jens Rasmussen: ”Almen dannelse er vigtig, men lad os tale redeligt om sagerne”, d. 7. februar 2013. www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/497432:Debat–Almen-dannelse-er-vigtig–Men-lad-os-tale-redeligt-om-sagerne
 5. Lars Qvortrup: “uanstændig kamp”, i Kristeligt Dagblad, d. 7. februar 2013 www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/497452:Debat–Kort-sagt
 6. Thomas Aastrup Rømer: ”Dannelseskrise i læreruddannelsen – professor Jens Rasmussen og lektor Thomas Aastrup Rømer i Kristeligt Dagblad”, www.folkeskolen.dk.
 7. Peter Kemp: ”Modstandere af KLM-fag spiller ikke med åbne kort”, i Kristeligt Dagblad d. 13. februar 2013. www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/498070:Debat—Modstandere-af-KLM-faget-spiller-ikke-med-aabne-kort
 8. Merete Riisager og Mette Bock: ”Liberal Alliance – hæv baren for dannelsesfagene”, Kristeligt Dagblad, d. 12. februar 2013. www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/498077:Debat–Liberal-Alliance–Haev-barren-for-dannelsesfagene
 9. Michael Böse: ”Utroværdig minister”, i Berlingeren, d. 9. februar 2013, www.b.dk/kommentarer/utrovaerdig-minister
 10. Michael Bach Henriksen: ”Lærerens almene dannelse”, leder i Kristeligt Dagblad d. 2. februar 2013, www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/496844:Leder–Laerernes-almene-dannelse
 11. Birgitte Stoklund Larsens leder i Dansk Kirketidende nr. 4: ”Har skolen brug for dannelse”?
 12. Henrik Sommer: ”nedvurdering af faglighed i KLM er åndelig dovenskab”, i Kristeligt Dagblad d.7. februar, www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/498063:Debat–Nedvurdering-af-faglighed-i-KLM-er-aandelig-dovenskab
 13. Michael Riis: ”Faget KLM – Rasmussens mærkelige forandringer skal frem i lyset”, i Kristeligt Dagblad, d. 13. februar 2013.
 14. ”Almen dannelse står til at tabe værdikamp om læreruddannelse”, artikel i Kristeligt Dagblad, d.31. januar 2013. www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/496588:Danmark–Almen-dannelse-staar-til-at-tabe-vaerdikamp-om-laereruddannelse
 15. Casper Strunge: ”Embedsmændene presser kristendom ud af folkeskolen”, Den Korte Avis, d. 8. januar 2013. http://denkorteavis.dk/2013/embedsmaendene-presser-kristendom-ud-af-folkeskolen/

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.