Indlæg og artikler om en fri læreruddannelse

Der pågår i disse uger en intens debat om etableringen af nyt privat seminarium, som muligvis skal ligge i Herning. Det vil i så fald være det andet frie seminarium i landet og dermed supplere Den Frie Læreskole i Ollerup. Går vi længere tilbage, har landet en rig tradition for frie seminarier med rødder i forskellige folkelige og filosofiske sammenhænge og lag.

Ligesom Ollerup-uddannelsen er Herning-initiativet grundtvigsk-koldsk funderet. Forskellen mellem de to skoler er, at det nye seminarium er mere kundskabsorienteret. F.eks. skal der være eksaminer, og uddannelsen skal kvalificere til at arbejde i folkeskolen. Men der er naturligvis også en stor fællesmængde. Derudover er dannelsesbegrebet mere fremtrædende, selvom det bestemt ikke er fraværende i Ollerup. Endelig lægges der vægt på samspillet mellem national og verdensborgerlig dannelse.

Dødsstødet for frie tradition var Globaliseringsrådets såkaldte strategi i 2006. hvor man i stedet for seminarierne indførte nogle få centralt definerede professionshøjskoler, de såkaldte University Colleges/professionshøjskoler, som på den måde blev født ind i en meget teknisk og centralistisk dagsorden. UC’erne bidrog i høj grad selv til at  forstærke disse uheldige processer i de efterfølgende år. Det skete ikke mindst med deres eksplicitte opbakning til en historisk instrumentalisering af dansk pædagogik, hvis højdepunkt var skole- og læreruddannelsesreformen i 2013. Denne tilstand blev sidst bekræftet af et stort UC-baseret udviklingsprojekt i 2018, som var direkte funderet i 2013-loven og i nogle af landets mest dannelsesglemsomme kredse. I den forstand er professionshøjskolerne etableret i et regelret opgør med seminarietanken og dennes dannelsestraditioner.

Det aktuelle initiativ har rødder i kredse, som er præget af højskoletraditionen og af folk med filosofisk og historisk interesse. Det nye seminarium er udtryk for national rod og verdensborgerligt udsyn med fuld sans for både kundskaber og børns livsudtryk. Den oprindelige kreds, som har arbejdet med grundlaget, bestod af følgende:

Valgmenighedspræst og tidligere forstander for Askov Højskole, Morten Kvist.

Højskoleforstanderparret Thue og Nina Kjærhus, Rønshoved Højskole

Afdøde filosof og teolog Peter Kemp

Historiker Michael Böss

Mig selv

Hertil kommer en stor politisk og vist nok også økonomisk opbakning i lokale kredse, hvor ikke mindst venstre-politikeren Kristian Jensen yder en stor indsats for at fremme de nye gamle ideer.

Professionshøjskolerne, især UC-VIA, er i sagens natur kritiske. De er bange for deres egne afdelinger i Vest- og midtjylland. Men der har ikke været fremført nogen faglige eller pædagogiske modargumenter imod det nye seminariums relevans. Af debatten skulle man indimellem ligefrem tro, at UC’erne selv var et slags seminiarie-initiativ, men det er ren strategi, for det omvendte er tilfældet, hvilket jeg kort har begrundet ovenfor.

For at seminariet i Herning – eller evt et andet sted – kan realiseres, kræves imidlertid en lovændring, så den juridiske ”undtagelse”, som Ollerup udgør, kan suppleres af endnu en undtagelse, f.eks. i Herning. Tænk jer: I gamle dage var seminarierne ”reglen”, som var underlagt lov og pædagogisk formål. Nu må de kæmpe for at blive ”undtagelser” i en anti-pædagogisk lov.

For at fremme denne kamp har en bred kreds af partier – V, RV, K og DF – derfor stillet beslutningsforslag om, at regeringen går i gang med at etablere et nyt seminarium. Siden har Alternativet, LA og vist nok også Ny Borgerlige tilsluttet sig initiativet, så det nu har et flertal bag sig. SF burde også støtte sagen efter min mening, hvis partiet ønsker at følge dets folkesocialistiske gener, men partiet er imod. Det samme er Socialdemokratiet, som mistede kontakten til dets dannelsestradition omkring 1998 efter min mening. Enhedslisten er også imod. Jeg tror, de er nervøse for, at det nye seminarium er et neoliberalistisk initiativ, selvom det modsatte er tilfældet. Faktisk er det UC’erne, der er funderet på neoliberale tanker via ideologien om den såkaldte ”konkurrencestat”, der prægede sindene fra 2005-2015.

Her er der links til beslutningsforslaget og til Folketingets behandlinger af sagen: Selve beslutningsforslaget, fremsat d. 21. december af RV, K, V og DF kan læses her: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/beslutningsforslag/b111/20201_b111_som_fremsat.pdf, og her er der link til hele lovgivningsarbejdet: https://www.ft.dk/samling/20201/beslutningsforslag/B111/som_fremsat.htm

(PS: Jeg opdaterer ovenstående tekst engang imellem, så den kan fremstå som en aktuel og kort og nogenlunde fyldestgørende introduktion til sagen)

Nedenfor har jeg noteret alle de forskellige indlæg om sagen med den seneste måned øverst, og kronologisk inden for månederne. Skriv gerne til mig, hvis jeg mangler et indlæg eller en artikel. Listen opdateres løbende. Til sidst har jeg lagt nogle andre og lidt ældre links, som måske kan have interesse:

 

Februar 2021:

D. 1. februar: Ole P. Kristensen skriver leder i Berlingske om sagen: https://www.berlingske.dk/ledere/socialdemokratisk-nej-til-privat-uddannelse-er-ren-betontaenkning

D. 2. februar: Indlæg af Morten Kvist i Kr. Dagblad, hvor han svarer på ministerens kritik fra d. 30. januar: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/nej-der-er-ikke-tale-om-laegge-et-kristent-snit-ned-over-ny-fri-laereruddannelse-eller

D. 2. februar: Indlæg på folkeskolen.dk af uddannelseschef ved UCN, Henrik Larsen: https://www.folkeskolen.dk/1864574/giv-mere-frihed-til-laereruddannelsen

D. 3. februar: Seks lærere fra UC-Syd taler for mere “seminarium” i læreruddannelsen: https://skoleliv.dk/debat/art8073743/S%C3%A6t-l%C3%A6reruddannelsen-fri

D. 3. februar: Bertel Haarder taler for et frit seminarium på Sjælland: https://sn.dk/Sjaelland/Ny-laereruddannelse-paa-vej-Boer-oprettes-paa-Vestsjaelland/artikel/1407572

D. 3. februar: Indlæg af Jes Fabricius Møller i Kr. Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kommentar/laereruddannelsen-har-i-over-200-aar-vaeret-en-kampplads

D. 3. februar: Interview med rektor for UC-Absalon, Camilla Wang: https://sn.dk/Sjaelland/Absalon-rektor-om-privat-laereruddannelse-Letkoebt-loesning/artikel/1407571

D. 3. februar: Leder af redaktør Morten Rasmussen i Kr. Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/leder/laereruddannelse-fortjener-chance

D. 4. februar: Interview med Lærerforeningens formand i Herning, Helen Sørensen:  https://www.herningfolkeblad.dk/artikel/40f6bd62-a4ab-47c6-b023-fda2c5cd8392/

D. 5. februar: Interview med Bertel Haarder i Skoleliv: https://skoleliv.dk/nyheder/art8089987/Der-skal-ogs%C3%A5-v%C3%A6re-en-i-Vestsj%C3%A6lland

D. 5. februar: Kronik af Lærke Grandjean i Kr. Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/undskyld-men-snorksover-laereruddannelsen

D. 6. februar: Indlæg af Jens Raahauge på Dansklærerforeningens hjemmeside: https://dansklf.dk/nyheder/f%C3%B8rst_pisser_de_p%C3%A5_os_s%C3%A5_%E2%80%93_jens_raahauge_blogger_p%C3%A5_folkeskolendk

D. 7. februar: Indlæg af MF Birgitte Vind (A) i Fredericia Dagblad: https://frdb.dk/artikel/privat-l%C3%A6reruddannelse-i-herning-kan-skade-optaget-p%C3%A5-l%C3%A6reruddannelsen-i-jelling

D. 8. februar: Indlæg af MF Bjørn Brandenborg (A) i Berlingske: https://www.berlingske.dk/kommentarer/afvisning-af-privat-laereruddannelse-er-sund-fornuft

D. 9. februar: Indlæg af Søren Rønhede i Herning Folkeblad: https://www.herningfolkeblad.dk/artikel/d328a52e-5a48-4003-a695-2a5f5569bf6b/

D. 9. februar: Indlæg af MF Anders Kronborg (A) og MF Jesper Petersen (A) i Jyske Vestkysten:  https://jv.dk/artikel/nej-tak-til-privatisering-af-l%C3%A6reruddannelsen

D. 9. februar: Indlæg i Altinget af dekan ved KP, Jacob Harder, og formand for Lærerstuderendes Landskreds, Caroline Holdflod Nørgaard: https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/dekan-og-laerestuderende-giv-mere-frihed-til-laereruddannelser-i-hele-landet

D. 9. februar: TV-Midtvest dækker sagen, bla. med interview med Jakob Sølvhøj (EL): https://www.tvmidtvest.dk/midt-og-vestjylland/enhedslisten-privat-laereruddannelse-er-paa-maanen

D.9. februar: Debatprogram på TV-midtvest med deltagelse af Kristian Jensen (V), Jakob Sølvhøj (EL), Thomas Jensen (A): Krydsfelt – En ny privat læreruddannelse – Krydsfelt | TV MIDTVEST

D. 10. februar: Indlæg af Anders Bondo Christensen i Kr. Dagblad: Anders Bondo: Vi skal ikke privatisere læreruddannelsen. Men der plads til forbedring – Kristeligt Dagblad (kristeligt-dagblad.dk). Også bragt d. 11/2 på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1865305/vi-skal-ikke-have-en-privat-laereruddannelse

D. 11. februar: Kronik af Morten Kvist og Michael Böss i Berlingske: Forsvar for den fri læreruddannelse: I dag bliver folkeskolen betragtet som en offentlig serviceydelse, ikke en dannelsesinstitution (berlingske.dk)

D. 11. februar: Skolemonitor har en artikel om sagen: https://skoleliv.dk/nyheder/art8098906/Misforst%C3%A5else-at-uddannelse-skal-have-en-religi%C3%B8s-toning

D. 11. februar: Interview med Bertel Haarder i Kr. Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/bertel-haarder-det-paedagogiske-felt-traenger-til-nye-ideer

D. 12.. februar: Indlæg i Skolemonitor af 12 personer fra DMs professionshøjskolesektion: https://skoleliv.dk/debat/art8099090/Ny-l%C3%A6reruddannelse-er-politisk-hykleri-i-h%C3%B8j-potens-fra-is%C3%A6r-Venstre-og-De-Radikale.

D. 12. februar: Indlæg af Lærke Granjean på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1865415/kaere-anders-bondo-og-per-fibaek#1865891

D. 12. februar: Interview med Uffe Elbæk i Skolemonitor: https://skoleliv.dk/nyheder/art8097673/%C2%BBDet-er-besk%C3%A6mmende-at-man-kan-tr%C3%A6ffe-s%C3%A5-vidtg%C3%A5ende-en-beslutning-p%C3%A5-s%C3%A5-tyndt-et-grundlag%C2%AB. Interviewet blev også bragt i Politiken, d. 13/2.

D. 12. februar: Interview med Morten Kvist i Weekendavisen: https://www.weekendavisen.dk/2021-6/samfund/den-myndige-laerer

D. 12. februar: Indlæg i Kr. Dagblad af efterskoleforstander Rasmus Bro Henriksen: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/forstander-en-ny-fri-laereruddannelse-moeder-stor-modstand-men-det-er-svaert-forstaa

D. 13. februar: Indlæg af Brian Duus Nørgaard i Herning Folkeblad: https://www.herningfolkeblad.dk/artikel/598dbd42-e0de-4e1d-9865-6f43af2572a3/

D. 13. februar: Kronik af Stefan Hermann i Kr. Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/laereruddannelser-er-haemmet-af-et-stalinorgel-af-styring

D. 16. februar: Indlæg af Majbritt Breum Nielsen og Tina Bjerre fra VIA- UC i Holstebro Dagblad: Læreruddannelsen er langt bedre end sit rygte | dagbladet-holstebro-struer.dk (dagbladet-holstebro-struer.dk)

D. 16. februar: Indlæg af Michael Böss i Kr. Dagblad: Michael Böss: Læringsmålstyranniet hersker i folkeskolen – Kristeligt Dagblad (kristeligt-dagblad.dk)

D. 17. februar: indlæg af Per B. Christensen i Kr. Dagblad: Vi mangler ikke en ny læreruddannelse. Men større frihed og ambition i den nuværende – Kristeligt Dagblad (kristeligt-dagblad.dk)

D. 17. februar: Indlæg af Carsten Hjort Pedersen i Kr. Dagblad: Daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut: Ny fri læreruddannelse er en god idé – Kristeligt Dagblad (kristeligt-dagblad.dk)

D. 18. februar: Interview med Uffe Elbæk på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1865874/elbaek-privat-laereruddannelse-vil-vaere-politisk-skandale-paa-nuvaerende-grundlag-

D. 18. februar: Indlæg af Jørgen Grønnegaard Christensen i Weekendavisen: https://www.weekendavisen.dk/2021-7/samfund/laerestreg-paa-heden

D. 19. februar: Indlæg af tidl. censorformand for Læreruddannelsen, Hans Krab Koed, i Kr. Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/stop-klynkeriet-og-red-vores-faelles-super-gode-laereruddannelse-og-opgiv-kontrollen

D. 22. februar: Indlæg af formand for UC’ernes religionslærere, Michael Riis i Kr. Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/jeg-hverken-tror-eller-haaber-en-ny-fri-laereruddannelse-bliver-til-noget-lav-i-stedet

D. 24. februar: interview med Uffe Elbæk på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1866409/svar-goer-elbaek-sikker-i-sin-sag-privat-laereruddannelse-en-full-blown-skandalesag

 

Januar 2021:

D. 4. januar: Politiken Skoleliv fortæller, at LA støtter initiativet: https://skoleliv.dk/nyheder/art8052211/Flertal-vil-have-ny-l%C3%A6reruddannelse

D. 5. januar: Indlæg af Elsebeth Jensen og prorektor Gitte Sommer Harrits (begge fra UC-VIA) i JP, også bragt på UC-VIA’s hjemmeside: https://www.via.dk/om-via/presse/debatindlaeg/privat-laereruddannelse-kan-tvinge-via-til-at-lukke-laereruddannelser-i-vestjylland

D. 23. december: Kr. Dagblad omtaler initiativet: https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/politisk-flertal-bag-ny-fri-laereruddannelse

D. 12. januar: interview med Morten Kvist på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1862712/i-spidsen-for-ny-fri-laereruddannelse-man-kan-uddanne-laerere-paa-en-ny-maade

D. 14. januar: Kronik af Morten Kvist i Kr. Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/derfor-er-der-brug-en-ny-fri-laereruddannelse

D. 7. januar: Interview med Kristian Jensen (V) på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1862316/laereruddannelsen-mangler-noget-holdning-til-hvordan-man-skal-vaere-laerer

D. 7. januar: Interview med prorektor ved UC-syd, Alexander von Oettingen, på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1862368/von-oettingen-politikere-skyder-helt-ved-siden-af-med-privat-laereruddannelse

D. 8. januar: Artikel på Politiken Skoleliv om emnet: https://skoleliv.dk/nyheder/art8056776/Fri-l%C3%A6reruddannelse-i-Herning-vil-lukke-tre-andre-frygter-prorektor

D. 12. januar: Indlæg af Monica Lendal Jørgensen, Næstformand i Frie Skolers Lærerforening, i Politiken Skoleliv: https://skoleliv.dk/debat/art8060238/Det-er-ubegribeligt-at-flertal-vil-oprette-alternativ-konkurrent-til-l%C3%A6reruddannelsen

D. 13. januar: Indlæg i JP af Kristian Jensen (V): https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE12679425/en-ny-laereruddannelse-styrker-skolen/

D. 13. januar: Interview med underviser ved UCL, Lise Sandahl Matthisson, på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1862856/underviser-i-jelling-vi-kan-meget-af-det-samme-som-en-fri-laereruddannelse

D. 16. januar: Interview med Elsebeth Jensen, leder i UC-VIA og formand for læreruddannelsens ledernetværk, på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1863137/talsperson-for-laereruddannelsen-vi-har-brug-for-flere-studerende—ikke-flere-uddannelser

D. 18. januar: Indlæg af Kristian Jensen (V) i Politiken Skoleliv: https://skoleliv.dk/debat/art8064578/Derfor-er-en-ny-fri-l%C3%A6reruddannelse-i-Herning-en-god-ide

D. 19. januar: TV-midtvest dækker sagen: https://www.tvmidtvest.dk/herning/mulig-ny-laereruddannelse-i-herning-moeder-kritik

D. 20. januar: Indlæg af Else Skibsted og Mette Molbak fra UC-VIA på Politiken Skoleliv: https://skoleliv.dk/debat/art8070065/%C3%98nsket-om-en-privat-l%C3%A6reruddannelse-bygger-p%C3%A5-en-falsk-pr%C3%A6mis

D. 20. januar: Indlæg af lærer ved UC-VIA, Dorete Kallesøe, i Dagbladet Holstebro-Struer: https://dagbladet-holstebro-struer.dk/artikel/en-fri-l%C3%A6reruddannelse-eller-l%C3%A6reruddannelsens-frihed

D. 21. januar: Interview med afgående censorformand for læreruddannelsen, Hans Krab Koed, på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1863552/censorformand-siger-farvel-fri-laereruddannelse-kan-bryde-skadende-monopol

D. 23. januar: Indlæg af Jan Klim Hansen på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1863802/to-laereruddannelser

D. 23. januar: Indlæg af René Nord Hansen (K) fra Herning Byråd i Herning Folkeblad: https://www.herningfolkeblad.dk/artikel/d8b05aa9-deb8-4d33-a441-54b6814f49a8/

D. 25. januar: indlæg af Peter Villadsen (løsgænger) fra Herning Byråd i Herning Folkeblad: https://www.herningfolkeblad.dk/artikel/7e62e79f-baa0-411a-b50e-92e4183a0cdf/

D. 26. januar: Midtjyllands Avis dækker sagen: https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/78376e81-72a4-481b-b220-dc978c7bc792/

D. 27. januar: Annette Lind (S) kritiserer initiativet i Folkebladet Lemvig: https://folkebladetlemvig.dk/artikel/privat-l%C3%A6reruddannelse-i-herning-truer-eksisterende-tilbud-i-mindre-byer

D. 27. januar: Interview med forsknings- og uddannelsesministeren i Folkebladet Lemvig: https://folkebladetlemvig.dk/artikel/minister-nej-til-privat-l%C3%A6reruddannelse-i-herning-da-det-vil-f%C3%A5-alvorlige-konsekvenser

D. 27. januar: Iben Benedikte Valentin Jensen diskutere sagen i Kr. Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/laereruddannelsen-er-en-bureaukratisk-datafikseret-doedsspiral-en-ny-fri

D. 28. januar: Stefan Hermann interviewes i Folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1864059/stefan-hermann-dramatisk-hvis-folketinget-siger-ja-til-fri-laereruddannelse-i-herning

D. 28. januar: Berlingske dække sagen, markeringer fra forsknings- og uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen, Kristian Jensen (V) og Henrik Dahl (LA): Minister advarer om alternativ læreruddannelse: »Vil få alvorlige konsekvenser« (berlingske.dk)

D. 28. januar: Interview med uddannelsesministeren og med lederen af læreruddannelsen på UCL-Jelling, Annette Falk: https://jv.dk/artikel/minister-frygter-ny-konkurrent-i-herning-jellings-l%C3%A6reruddannelse-kan-risikere-lukning

D. 28. januar: Interview med ministeren i Politiken Skoleliv: https://skoleliv.dk/nyheder/art8082039/Minister-afviser-privat-l%C3%A6reruddannelse-i-Herning

D. 28. januar: Interview med ministeren i Berlingske: Derfor vil regeringen forhindre privat læreruddannelse: »Frygter konsekvensen« (berlingske.dk)

D. 28. januar: Interview med socialdemokratisk lokalpolitiker i Esbjerg og med rektor for UC-Syd Birthe Friis og med Ulla Tørnæs (V): https://jv.dk/artikel/rektor-og-politiker-tordner-mod-privat-l%C3%A6reruddannelse-vil-v%C3%A6re-en-katastrofe-for-esbjerg

D. 28. januar: Indlæg af tillidsmanden for lærerne i Lemvig, Steen Madsen: Det er alt sammen fine skåltale-ord | dagbladet-holstebro-struer.dk (dagbladet-holstebro-struer.dk)

D. 28. januar: Reportage fra Folketingets behandling af beslutningsforslaget på folkeskolen.dk: Fri læreruddannelse tæt på en realitet: Men den skal måske ikke ligge i Herning – Folkeskolen.dk

D. 29. januar: Berlingske interviewer Morten Kvist: Udskældt præst bag ny læreruddannelse: »En dansklærer skal kunne sætte kommaer« (berlingske.dk)

D.29. januar: Indlæg af lærer Ove Christensen fra UC-Absalon på folkeskolen.dk: Fri eller kristen læreruddannelse? – Folkeskolen.dk

D. 29. januar: reaktion fra Danmarks Lærerforening på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1864220/dlf-paradoksalt-at-der-er-flertal-for-alternativ-laereruddannelse

D. 29. januar: Politikens uddannelsesredaktør, Jacob Fuglsang, diskutere sagen: https://politiken.dk/indland/uddannelse/art8083218/Der-er-gr%C3%A6nser-for-friheden-undtagen-n%C3%A5r-det-g%C3%A6lder-l%C3%A6reruddannelsen?shareToken=39d6atAAZWvg

D. 30. januar: Leder i Information af Lise Richter: https://www.information.dk/indland/leder/2021/01/offentlige-laereruddannelser-boer-samme-frihed-ny-privat

D. 30. januar: Indlæg af lærer Brian Duus Nørgaard i Herning Folkeblad: Ja tak til en ny læreruddannelse i Herning | Herning Folkeblad

D. 30. januar: Interview med ministeren i Kr. Dagblad: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/minister-bekymrende-man-vil-laegge-kristent-snit-ned-over-laereruddannelse

 

December 2020:

D. 21. december: Selve beslutningsforslaget, fremsat d. 21. december af RV, K, V og DF: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/beslutningsforslag/b111/20201_b111_som_fremsat.pdf, Link til hele lovgivningsprocesssen: https://www.ft.dk/samling/20201/beslutningsforslag/B111/som_fremsat.htm

D. 21. december: TV-midtvest omtaler initiativet, interview med Morten Kvist: https://www.tvmidtvest.dk/herning/laereruddannelse-paa-vej-til-herning-skal-fokus-paa-dannelse-og-frihed

 

Links til de seneste evalueringer/kommissioner om læreruddannelsen:

Evaluering af læreruddannelsen, januar 2019: https://www.folkeskolen.dk/650647/evaluering-af-laereruddannelsen-kravene-til-studerende-boer-skaerpes

Forsknings- og uddannelsesminister Tommy Ahlers (V) nedsætter en kommission i marts 2019 med følgende medlemmer: Kommission om fremtidens læreruddannelse — Uddannelses- og Forskningsministeriet (ufm.dk),

2019-kommissionens kommissorium: Kommissorium for Kommission om fremtidens læreruddannelse — Uddannelses- og Forskningsministeriet (ufm.dk)

2019-kommissionen nedlægges allerede i 2020 af den nye minister Ane Halsboe-Jørgensen (A): Nedlægger kommission om fremtidens læreruddannelse: ”Nu kan vi for alvor komme i gang” | DM Akademikerbladet, august 2020

Ministeren nedsætter i november 2020 en ny udviklingsgruppe: https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2020/minister-saetter-gang-i-arbejdet-med-at-udvikle-laereruddannelsen. Gruppen kritiseres for at glemme underviserne: https://www.folkeskolen.dk/1860069/underviserne-paa-laereruddannelsen-foeler-sig-glemt-af-ministeren

 

 

Tidligere indlæg om læreruddannelsen på nærværende blog:

Læreruddannelsens opgør med læreruddannelsen, maj 2018: http://www.thomasaastruproemer.dk/laereruddannelsens-opgoer-med-laereruddannelsen.html

Foreløbige bemærkninger til læreruddannelsens formålsstruktur, april 2017: http://www.thomasaastruproemer.dk/foreloebige-bemaerkninger-laereruddannelsens-formaalsstruktur.html

 

Diverse indlæg om KLM-faget, som blev et slags dannelsessymbol i forbindelse med læreruddannelsesloven fra 2013:

 1. Kronik i Kristeligt Dagblad, d.31. januar 2013 af 22 seminarielærere: www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/496586:Kronik–22-undervisere–Kristendomsfag-er-blevet-sneget-ud-af-laereruddannelse.
 2. Interview med Jens Rasmussen: ”Professor: Dannelse er mere end religion” i Kristeligt Dagblad d. 1. februar 2013. www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/496727:Danmark–Professor–Dannelse-er-mere-end-religion
 3. Thomas Aastrup Rømer: ”Professorens slørede tale – den sidste rest af nordisk dannelsestænkning fra læreruddannelsen skal væk”, i Kristeligt Dagblad d. 5. februar 2013. www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/497160:Debat–Professorens-sloerede-tale–De-sidste-re2ster-af-nordisk-dannelsestaenkning-fra-laereruddannelsen-skal-vaek
 4. Jens Rasmussen: ”Almen dannelse er vigtig, men lad os tale redeligt om sagerne”, d. 7. februar 2013. www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/497432:Debat–Almen-dannelse-er-vigtig–Men-lad-os-tale-redeligt-om-sagerne
 5. Lars Qvortrup: “uanstændig kamp”, i Kristeligt Dagblad, d. 7. februar 2013 www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/497452:Debat–Kort-sagt
 6. Thomas Aastrup Rømer: ”Dannelseskrise i læreruddannelsen – professor Jens Rasmussen og lektor Thomas Aastrup Rømer i Kristeligt Dagblad”, www.folkeskolen.dk.
 7. Peter Kemp: ”Modstandere af KLM-fag spiller ikke med åbne kort”, i Kristeligt Dagblad d. 13. februar 2013. www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/498070:Debat—Modstandere-af-KLM-faget-spiller-ikke-med-aabne-kort
 8. Merete Riisager og Mette Bock: ”Liberal Alliance – hæv baren for dannelsesfagene”, Kristeligt Dagblad, d. 12. februar 2013. www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/498077:Debat–Liberal-Alliance–Haev-barren-for-dannelsesfagene
 9. Michael Böse: ”Utroværdig minister”, i Berlingeren, d. 9. februar 2013, www.b.dk/kommentarer/utrovaerdig-minister
 10. Michael Bach Henriksen: ”Lærerens almene dannelse”, leder i Kristeligt Dagblad d. 2. februar 2013, www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/496844:Leder–Laerernes-almene-dannelse
 11. Birgitte Stoklund Larsens leder i Dansk Kirketidende nr. 4: ”Har skolen brug for dannelse”?
 12. Henrik Sommer: ”nedvurdering af faglighed i KLM er åndelig dovenskab”, i Kristeligt Dagblad d.7. februar, www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/498063:Debat–Nedvurdering-af-faglighed-i-KLM-er-aandelig-dovenskab
 13. Michael Riis: ”Faget KLM – Rasmussens mærkelige forandringer skal frem i lyset”, i Kristeligt Dagblad, d. 13. februar 2013.
 14. ”Almen dannelse står til at tabe værdikamp om læreruddannelse”, artikel i Kristeligt Dagblad, d.31. januar 2013. www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/496588:Danmark–Almen-dannelse-staar-til-at-tabe-vaerdikamp-om-laereruddannelse
 15. Casper Strunge: ”Embedsmændene presser kristendom ud af folkeskolen”, Den Korte Avis, d. 8. januar 2013. http://denkorteavis.dk/2013/embedsmaendene-presser-kristendom-ud-af-folkeskolen/

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.