Isolerede tanker 1, d. 20-26. januar

Siden d. 11. marts har jeg udgivet 82 smittede tanker. Nu er tankerne ikke mere smittede, men isolerede. Alle er alene. Vi går fra smittede tanker til isolerede tanker, selvom ingen kan tænke i en “silo-isol”-ation. Nok alene, men ikke i en silo. Så overskriften på den nye serie er en modsætning, en umulighed. Dermed ønsker jeg at pege på et tragisk moment, nemlig det endegyldige tab af samfund, der er forårsaget af Nedlukningens magt, som i sin effekt er ensbetydende med Nedlukningen af tanken og dermed af Europa.

 

1. Tallenes kamp, leder i BT, d. 20. januar

BTs chefredaktør, Michael Dyrby, gør i dagens leder op med den altopslugende biopolitiske ekstremisme, og han retter en hård kritik mod mediernes rolle i ødelæggelsen af samfundets sæder og skikke. Især kritiserer Dyrby han tallenes og statistikkernes tyranni og hegemoni, og han har fin sans for, at tallene er en form for ”aktører”. Han skriver: ”Tallene gør testede, smittede, indlagte og døde til synlige aktører i kampen mod det nuværende unaturlige samfund.” Dermed undertrykkes imidlertid en række andre tal, som er ligeså vigtige. Det er denne tallenes kamp, der på en måde er Dyrbys bidrag til forståelsen af de biopolitiske logik.

Dyrbys leder er mig bekendt den første markante markering fra kredsen af chefredaktører. Tom Jensen fra Berlingske var også kritisk engang, men han er siden faldet ned som et lam fra Information eller Politiken, hvor man nærmest opfattes som en trumpistisk kongresstormer, hvis man kritiserer det nye biodiktatur.

https://www.bt.dk/debat/bt-mener-de-daglige-smittetal-snyder-os

 

2. Cluster 5, d. 20. januar

PH.d. i mikrobiologi, Allan Holm Nielsen, fortæller i dette indlæg, at nogle forskere har undersøgt Cluster5 og konkluderet, at denne berømte mutation hverken er vaccineresistent eller mere smittefarlig end den gammeldags corona.

Dermed forstærkes en af Nedlukningens store skandaler, minkskandalen, der dog overgås uendeligt af Nedlukningen selv, som nu er evig, og hvis uendelighed nu forstærkes for hver dag, Folketingets partier støtter den biopolitiske ekstremisme.

Allan Holm Nielsen lægger hver dag fine iagttagelser af biostatistikkernes fluktuationer ud på sin facebook-side. I går kunne han f.eks. demonstrere, at SSI har nedjusteret en række politisk afgørende kontakttal, uden at nogen efterfølgende fortalte befolkningen om det.

https://indblik.net/mink-panikken-var-en-storm-i-et-glas-vand/

 

3. Ekstremismens logik, to eksempler på Nedlukningens logik, d. 21. januar

D.11. januar havde BT en interessant artikel, som viser to eksempler på den ekstreme forsigtigheds logik.

Begge eksempler tager udgangspunkt i følgende udtalelse fra Mette Frederiksen, som stammer fra starten af januar, hvor første del handler om den engelske variant og den anden om Cluster5:

”Lige nu kæmper vi i Danmark mod uret på grund af en engelsk mutation, som er meget mere smitsom end den oprindelige danske (….). Og det var lige præcis sådan et scenarie, vi også frygtede med minkmutationen. Altså ud over at den måske kunne underminere en vaccine, at du så ville få en mutation, som ville gøre, at vi ville miste epidemikontrollen i Danmark”.

A. Eksempel nr. 1: Cluster 5

BT godtgør, at Frederiksens aktion mod minkerhvervet kun var baseret på et meget smalt og vildt overdrevent SSI-skøn. Centrale organisationer og personer, som endda normalt er regeringsaffirmative, var uenige med statsministeren, herunder:

Lægemiddelstyrelsen

WHO

EU-agenturet for sygdomsforebyggelse (ECDC)

Professor Jens Lungreen

Professor Niels Højby

Senere har det vist sig, at kritikerne havde helt ret. Cluster 5 var både fraværende og ufarlig og ligegyldig, og den var heller ikke vaccineresistent. Men regeringen tog sig ikke tid til at undersøge sagen, og derfor gik statsministerens vanvittige aktion ud over borgere med et almindeligt frit og lovligt erhverv.

Statsministeren gennemførte sit Grundlovsbrud over natten. Og på trods af al evidens mener Frederiksen altså stadig, jf. citatet, at Cluster5 var en potentiel Wuhan.

BT har på denne baggrund stillet følgende tre spørgsmål til Frederiksen:

”Hvorfor bliver statsministeren ved med at gentage påstanden om, at minkmutationen kunne underminere en vaccine, når danske og internationale myndigheder samt uafhængige eksperter har en anden vurdering?

Hvorfor siger statsministeren, at det havde været farligt for Danmark og potentielt verden at fortsætte den danske minkproduktion, når EU siger, at risikoen er lav, og WHO siger, at risikoen er meget lav?

Mener statsministeren stadig, at SSI’s risikovurdering var tilstrækkeligt grundlag at lukke hele minkerhvervet på?”

Men selvom det er Frederiksen selv, der har både talt og handlet, så vil hun ikke svare.

B. Eksempel nr. 2: Den britiske virus

Det er også interessant, at statsministeren i ovennævnte citat, der jo er fra omkring d. 7. januar, omtaler ”den britiske virus”, som ifølge citatet skulle være ”meget mere smitsom end den danske”, og som jo har forårsaget en total Nedlukning af samfundets økonomiske, pædagogiske og kulturelle kredsløb. Men ligesom med minkene viser det sig nu, at der slet ikke er fare på færde. I stedet for at den stakkels brite skulle være op til 70% mere smitsom, som var det tal, man baserede sin onde aktion på, så er der nu blot tale om 30%, og alle smittetal går mod Marianergraven.

C. Generelt

Der er helt samme grundlæggende struktur i både disse to og i alle andre begivenheder, som har virket i stort og småt siden den biopolitiske ekstremisme overtog proportionalitetsprincippet d. 11. marts.

Nedlukningens policy-logik materialiseres konstant i tre faser:

  1. Skab frygt ved overdrevne prognoser, som ingen kan kontrollere gyldigheden af.
  2. Under frygtens kappe gennemføres dybe overgreb mod demokratiets og samfundslivets mest grundlæggende principper. Overgrebene ledsages af juridiske og organisatoriske, dvs. vedvarende, initiativer.
  3. Når det hele viser sig at være en storm i et glas vand, så fasthold organisation/jura og dermed overgrebenes strukturer.
  4. Man kan herefter lempe og stamme, men hele tiden under Nedlukningens nu veletablerede statistiske og biopolitiske struktur. I dette regi udvikles begrebet ”genåbning”.

På den måde er Nedlukningen evig. Al tale om ”genåbning” forstærker nedlukningens filosofi.

https://www.bt.dk/politik/mette-frederiksen-beskyldes-for-at-fremmane-falsk-trussel

 

4. Regeringen vil have mundbind og tvang overalt, d. 21. januar

BT kan berette, at regeringen nu lægger pres på folketinget om at kunne indføre krav om mundbind overalt i det offentlige rum og om yderligere dybt indgribende tvangsforanstaltninger ved den mindste smittemistanke ved helt almindelige forsamlinger.

Ideerne, som skulle indskrives i en i forvejen ekstremt problematisk hastelov, føres konkret frem af justitsministeren og af sundhedsministeren.

Det Radikale Venstre er skeptiske, men partiets stærkt biopolitiserede ordfører har kun tekniske indvendinger. Han vil snart komme med på vognen.

Her er den kontroversielle paragraf i hasteloven, som Hækkerup og Heunicke vil udvide med maskeforbud og yderligere tvangsforanstaltninger:

”§ 28. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om, at personer, som har befundet sig et bestemt sted, deltaget i en forsamling, ved et arrangement, en begivenhed eller lignende, hvor der er konstateret smitte med en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, skal lade sig undersøge af en sundhedsperson eller isolere i en egnet facilitet.”

(Jeg er ikke helt klar over, om jeg forveksler hastelov og ny og gammel epidemilov og et underliggende bekendtgørelseslag. Det hele kører i så høj hastighed og i så mange lag, at en almindelig scient.pol. som jeg, der også skal nå at rette eksamensopgaver, ikke kan følge med)

https://www.bt.dk/politik/vild-drejning-pludselig-smed-ministrene-to-nye-coronatiltag-paa-bordet

 

5. SSI’s overforsimplinger, d. 21. januar

Ifølge en forsker, Theis Lange, der samarbejder med SSI, er der i SSI’s arbejde med den britiske mutant “nok sket en overforsimpling af virkeligheden”.

Altså endnu en “overforsimpling” i dette onde biopolitiske imperium, som i foråret 2020 endda forsøgte at forbyde børn at lege sammen og som skalter og valter med borgernes data.

Flere forskere er stærkt kritiske over for de konstante “overforsimplinger”, fremgår det af Berlingskes fine artikel.

Tro aldrig mere dette ekstremistiske “institut” over en dørtærskel.

https://www.berlingske.dk/danmark/ssi-direktoer-paastod-at-britisk-mutation-smitter-op-til-74-procent-mere

 

6. Isolerede tanker, d. 24. januar

A.

Ifølge Københavns sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling, er alle plejehjemsbeboere i København nu vaccineret. Det står i dagens Politiken.

Men så kan man da sagtens lukke 100% ned for Nedlukningen i hele København? Resten af københavnerne er jo nu uden anden risiko end ved almindelige virusser. Og hvis man er nervøs alligevel, kan man jo bare blive hjemme, mens alle dem, som ikke er nervøse, så kan gå til skomageren eller på værtshus eller på gymnasiet, eller hvad de nu har for; uden biopolitiske og totalitære symboler for munden vel at mærke, det er klart.

B.

Hvorfor er folk sure over, at man rejser til andre lande? Der er jo lidt smitteri over det hele, så om man tager til Køge eller til Dubai, Bagsværd eller til Frankrig kan vel være det samme. Ja, det er endda vigtigt at mødes med andre verdensborgere i denne tid, synes jeg. Men den platte udskamning har ingen grænser.

Den danske regering er blevet så bionationalistisk, at den har ødelagt al international udveksling, dvs. at den har dræbt ånden fra 1945 og 1989. Det er ondt på alle måder.

C.

Medierne er pludselig fyldt med brændende dukker og sortklædte mænd. Det er skrækkeligt. Men der er også fredelige demonstrationer og seriøse kritikker, som medierne fortier. Og den journalistiske kvalitet er så affirmativ og normativ, at det må gøre ondt i journalistikkens sjæl.

Den selverklærede “ekstreme” Biopolitik har gjort flere centrale medier til underdanige eftersnakkere til biopolitikken, og den har gjort landet tavst og ensomt og fattigt. Det er også skrækkeligt. Og det er under alle omstændigheder virkelig godt, at folk går på gaden og protesterer.

Det er helt banal social kausalitet. Al skyld ligger alene på politikken. Spørgsmålet er derfor, hvordan politikken er funderet? Heri ligger forklaringen på det hele.

 

7. Forholdet mellem normalitet og restriktion, d. 25. januar

Folketingsmedlem Lars Boje Mathiesen (NB) har en meget interessant refleksion over forholdet mellem normalitet og bevisbyrde. Hans pointe er, at dette forhold er blevet vendt på hovedet, så man efter Nedlukningen skal føre bevis for at gøre det normale i stedet for omvendt.

Nedluknings-virologerne har altså ikke mere pligt til at føre evidens for, at f.eks. fodbold er smittefarligt, hvilket jo vil være det normale ved så kraftige indgreb som f.eks. at forbyde organiseret idræt. I stedet er det fodboldspilleren, som skal føre evidens for, at han ikke smitter. På den måde er det fodboldspilleren, der bliver den “unormale”, til en “smittebærer”, der skal gestalte en eller anden form for “bevis”.

Denne omvending er et udslag af Nedlukningens altomfattende struktur og permanens.

Jeg tror, at Boje Mathiesen her har identificeret et væsentlig træk ved den nye biopolitiske realitet. Dette træk bør noteres i den kommende politologi om emnet, når den samlede analyse skal laves.

Teksten ligger på hans FB-side.

Her er Boje Mathiesens fine indlæg:

“Corona-nyt. Hvor er dokumentationen henne og hvorfor fremlægger regeringen ikke tallene for befolkningen?

Lad mig først lige slå noget fast. Det vi oplever nu er ikke normalen. Den måde vi lever på er ikke normalen, og det må det aldrig blive.

Børn plejer ikke at være hjemme.

Butikken plejer ikke at være lukkede.

Frisører klipper ikke kun sig selv.

Fodboldbanerne står ikke tomme.

Ja, det burde jo faktisk slet ikke være nødvendigt at skrive, men jeg bliver nødt til det. For der er sneget sig en yderst bekymrende begyndende tendens ind i samfundet. Den nye normal.

Når jeg taler med journalister, så spørger de ofte, Lars Boje… hvor er din dokumentation for at fx de små elever kan komme tilbage i skolen?

Men det er ikke mig, som skal komme med en dokumentation for at de kan være i skole. Det er regeringen, der skal komme med en dokumentation for at de ikke kan!!

Hvor er tallene og dokumentationen for at der vil ske en smittespredning ved fx 0-4 klasser, som har et niveau, så sundhedsvæsenet ikke vil kunne følge med?

Jeg har ikke set det. Ingen har!

Tværtimod er der flere fagfolk, som siger det modsatte. Som slet ikke mener skolerne burde være blevet lukket.

Hvornår begynder medierne at kræve flere svar fra statsministeren end bare folkesundhed og forsigtighedsprincip?

Og hvad med de liberale erhverv? En frisør må gerne kører rundt til folk og klippe. Men folk må ikke blive klippet hos frisøren. Hvor er dokumentationen for den beslutning?

Regeringens nedsatte ekspertgruppe siger selv der er meget lidt smitterisiko ved de liberale erhverv. Hvor er dokumentationen for at de reelt udgør en smittestigning, så de fortsat skal være lukkede?

Jeg har nu i flere måneder efterspurgt at regeringen fremlægger tal på hvor meget man vurderer det vil rykke på smitten, ved hver enkelt delelement.

Fx udendørs idræt.

Men jeg kan ikke få tallene. Ja, måske eksisterer de slet ikke. Og nej, det er ikke facitlister jeg beder om. Men prognoser, fremskrivninger og analyser.

De har jo rigeligt af dem, når de vil holde landet lukket ned.

Altså, når regeringens ekspertgruppe går ud med anbefalinger om hvad der skal åbne først, så må det jo bero på data, hvor man har vægtet hvad hver enkelt element vil betyde for smitten….. ellers bliver det da først vildt!

Så hvorfor fremlægger regeringen ikke denne information og viden til befolkningen? Hvorfor må vi ikke vide hvad det vil betyde, hvis vi begynder at vende tilbage til normalen?

Vi burde kunne forvente svar fra de magthavere, som påtvinger os at leve på denne måde…og forhindrer os i at komme tilbage til det normale.

Jeg bliver ihverfald ved med at afkræve magthaverne svar!

/Lars Boje Mathiesen”

Link til Lars Boje Mathiesens fb-opslag: https://www.facebook.com/LBMathiesen/posts/3112606828842444

 

8. Christine Stabell Benn om vacciner, d. 25. januar

Her er nogle fornuftige og helt normale ord om vacciner af landets førende vaccine-ekspert, professor Christine Stabell Benn. Hun foreslår, at man vaccinerer de gamle og syge, der har lyst, og lader resten smitte hinanden i god ro og orden.

Stabell Benns sans for proportion og demokrati er udtryk for en logik, som Magnus Heunicke og regeringen, der lever i ekstremismens verden, slet ikke kan forstå.

Tak til det nye magasin “Indblik” for at bringe dette fine interview.

https://indblik.net/professor-kritiserer-regeringens-plan-om-at-vaccinere-alle-danskere

 

9. Farvel til Europa, d. 25. januar

Politiken kan i en stort anlagt forsideartikel i dagens avis fortælle, at vi godt kan ”glemme alt” om, at vaccinationsprogrammet skulle gøre en ende på coronaen. Vi skal også ”glemme” B117, altså briten, står der. Det hele er nu ligegyldigt.

For nu kommer nemlig de næste ”varianter”, nemlig B1351 og P.1 fra hhv. Sydafrika og Brasilien, som endda har deres egne særlige ”mutationer” med de romantisk klingende navne 501Y og 484K. Og snart vil der komme nye. Det er forsidestof.

Det er de to danske virologer, Astrid Iversen fra Oxford og Kristian G. Larsen fra Californien, der denne gang står for at mane den ubestemte og totalt ensporede frygt frem; en frygt, der gør nedlukningens logik uendelig.

Kristian G. Larsen vil ligefrem gå efter nul smittede og foreslår maske i mange år fremover og uafbrudte tests ved sociale aktiviteter. Man skal gøre noget ”ekstraordinært”, siger han.

Astrid Iversen, som bor i samme båd, deltog i sin tid i arbejdet med de indflydelsesrige Imperial College-rapporter, der virkelig satte standarden for indførelsen af frygt og biopolitisk intervention, og som bidrog til at smadre europæiske politikeres dømmekraft. Her arbejdede hun sammen med kollegaen Niel Ferguson, og netop Ferguson er for nylig blevet interviewet til The Times. Her siger han et par interessante ting, som magasinet ”Indblik” har berettet om.

Ferguson henviser til Kina på en måde, så det bliver tydeligt, at Nedlukningen – dvs. Ferguson selv og Imperial College og dermed de europæiske regeringer – hænger dybt sammen med etableringen af et biopolitisk diktatur i fuld radikalitet og øjeblikkelighed.

Men ifølge et interview i The Times, som refereres i “Indblik”, kom det faktisk helt bag på Ferguson selv, at europæiske stater var indstillet på at indføre kinesiske tilstande, dvs. gøre op med Europas demokratiske traditioner. Ferguson siger følgende:

”Det er et kommunistisk etpartistyre. Vi kunne ikke slippe af sted med den slags i Europa, troede vi … og så gjorde Italien det. Og så gik det op for os, at det kunne vi godt”

Så Nedlukningen ændrede ”Europa”. Europa blev kinesisk, på et øjeblik.

Først var EU imod grænselukninger, men siden fulgte de trop, og i dag følger alle trop, mens logikken pumper fra de indre og onde organer.

I Danmark, som i dag ledes af biopolitiske ekstremister, er man derfor gået i gang med at indføre tvangsisolation af indrejsende.

Link til interview med Ferguson: https://indblik.net/professor-da-kina-lukkede-ned-troede-jeg-ikke-at-den-slags-ville-kunne-indfoeres-i-europa/

Link til omtale af regeringens opgør med Europa: https://nyheder.tv2.dk/…/2021-01-26-flertal-for-at…

 

10. D. 26. januar: Nedlukningens rasen over minken

Mette Frederiksens grundlovsbrud over for et helt erhverv blev gennemført som en tyv om natten og med yderst tvivlsom dokumentation og ledsagende ansvarsforflygtigelse.

Denne forbrydelse koster nu de danske borgere 19 mia. kroner. Det er langt over, hvad skandalen i Skat løb op i, og forbryderen – dvs. regeringen – har endda selv bestemt “erstatningen”.

Hvorfor lader Folketinget hende sidde og forhandle konsekvensen af sin egen forbrydelse? Er det overhovedet et Folketing? Det yder jo ingen beskyttelse, og det samarbejder direkte med forbryderne selv. Staten må naturligvis betale ved kasse 1, men først når Frederiksen sidder i kachotten, hvor Sanjay Shah – ham der løb med vores skattekroner – jo også hører hjemme.

Faktisk er der tale om et ret smalt forlig. K, EL DF, Å og NB forlod forhandlingerne, skriver Altinget, men blot det forhold, at de forhandlede med forbryderen, gør, at de accepterede forbrydelsen. Det samme gør naturligvis V, LA, RV og hele venstrefløjen, som har stemt for aftalen.

Så Nedlukningens logik og realitet har dermed sat Folkestyret i en kritisk moralsk tilstand.

Regeringen lander bred aftale om milliarderstatning til minkavlere – Altinget – Alt om politik: altinget.dk

Link til Altingets dækning: Regeringen lander bred aftale om milliarderstatning til minkavlere – Altinget – Alt om politik: altinget.dk

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.