Isolerede tanker 10, d. 9.-20. maj

1. d. 9. maj: Statsministerens manglende ”fantasi”

D. 4. november 2020 brød regeringen Grundlovens §73, da den over natten og uden hjemmel beordrede nedlæggelse af et lovligt erhverv.

Bagefter hed det sig først, at overgrebet var nødvendigt pga. hastværk. Efterfølgende sagde statsministeren i Folketingets spørgetime, at hun ikke havde ”fantasi til at forestille sig, at der ikke var lovhjemmel”.

Denne manglende forestillingsevne er det desværre ikke muligt at have tillid til. Dels fordi, at sagen rent faktisk blev drøftet på regeringens koordinationsudvalgsmøde så sent som dagen før, altså d. 3. november, og dels pga. følgende faglige baggrund for sagens centrale aktører:

  • Statsminister Mette Frederiksen: Justitsminister 2014-15.
  • Justitsminister Nick Hækkerup: Cand. jur., ph.d. i folkeret, og ekstern lektor ved Københavns Universitet.
  • Departementschef i Statsministeriet, Barbara Bertelsen: Cand. jur., ansat i Justitsministeriet som fuldmægtig, chefkonsulent og kontorchef fra 2003-2012. Desuden departementschef i Justitsministeriet fra 2015-20.
  • Rigspolitichef Thorkild Fogde: Cand. jur., tidl. dommerfuldmægtig, afdelingschef i Justitsministeriet, direktør for Kriminalforsorgen.

Skulle folk med så vægtige juridiske baggrunde være intetanende om, at nedlæggelse af et erhverv over en nat kræver en helt særlig hjemmel?

Den samme flok politikere og højt uddannede jurister var desuden ansvarlige/medansvarlige for at bryde Grundlovens §79, om retten til ”at samle sig”, med højst anløbne begrundelser. Det skete d. 12. marts 2020. På det tidspunkt var både Bertelsen og Fogde helt nyansatte i deres chefstillinger.

Hele flokken sidder stadigvæk på deres poster, hvorfra de fortsætter ødelæggelsen af samfundet.

 

2. d. 11. maj: Noter fra pressemødet d. 10. maj: Heunickes indledning

Magnus Heunicke indleder med at gøre rede for sit totalitære treleddede system med smittemaskineri, automatisk nedlukning og coronapas, som endda bygger på en indledende manipulerende løgn. Lad mig forklare

 

A. Løgnen: Genåbning fører til flere indlagte.

Heunicke indleder mødet med at gøre status på ”den helt aktuelle dagstatus”. Han ridser dagens tal op, dvs.

932 smittede

153 indlagte

27 på intensiv

Så siger han det utrolige:

”Det er jo en stigning, men det skal jo ses i forhold til, at vi tilbage i april måned genåbnede restauranter og cafeer og værtshuse. Forsamlingsforbuddet blev hævet, indkøbscentre blev genåbnet sammen med en række andre aktiviteter. Og derfor er det altså forventet, at smitten vil stige en vis portion, men det er ikke nogen alarmerende udvikling, vi ser her, og det er vigtigt at understrege. Det er helt som forventet, at der er en vis stigning.”

Heunicke får altså dagens lille stigning pumpet op til at være “en vis stigning” og til at være forårsaget af genåbningen i april. Men siden april er tallene faldet, og der testes også langt flere. Derfor kan han ikke postulere den årsagssammenhæng, som han gør.

Heunicke nævner ikke antal døde. Det skyldes muligvis, at dagens tal er nul, så her det lidt svært at postulere en ”vis stigning”. Det hele er så plat.

Sagen er, at alle tal er faldet konstant på trods af diverse genåbninger. Heunicke er ude i ren manipulation efter min mening.

 

B.Det treleddede system

Lad os se på det treleddede system, som Heunicke lægger oven på sin løgn:

B1. Massiv testning

Heunicke knytter direkte sin falsk postulerede ”stigning”, som altså er et fald, an til testsystemet:

”Og det (altså at vi kun har en ”vis stigning”, TAR) kan vi takke massiv testning – selvfølgelig også vaccination – men også lokale nedlukninger for. Det har vist sig at være ekstremt potente våben i vores indsats i denne her tid”.

Så ”massiv testning” og ”lokale nedlukninger” er altså årsag til, at der kun er en ”vis stigning” (som altså ikke er nogen realstigning, tværtimod). Det er fuldstændigt udokumenteret.

B2. Lokale nedlukninger og deres “præventive effekt”

Regeringen hylder det paradoksale princip: Genåbning skal reddes af automatisk nedlukning. Her et par citater:

”Det er de lokale nedlukninger, der gør, at den brede nationale genåbning er mulig”

”Det er et ekstremt vigtigt værktøj for os”

Heunicke er endda fræk nok til at takke de handlende i Hørsholm, som han lige har ”automatisk nedlukket”. Det er så nedladende, for ikke at sige ondt.

Dette automatiske nedlukningssystem kan kun effektueres, hvis testsystemet er totalt.

Men hvorfor har vi disse automatiserede overgreb, udover altså at undgå en postuleret stigning, som altså reelt er et fald? Jo, det handler om ”en præventiv effekt”. Heunicke siger følgende:

”De automatiske nedlukninger har også en præventiv effekt. Fordi setuppet gør jo også, at vores kommuner kan være i stand til at holde øje med, om man er ved at nærme sig noget, der kan være en nedlukning, så man kan intensivere sin oplysningsindsats og selvfølgelig også testindsatsen og alt det andet.”

Kort sagt: Systemet med de automatiske nedlukninger og deres præventive effekt gør, at kommuner og diverse ledelser kan blive helt forskruede og angste. Systemet har med andre ord en ideologisk effekt, som vil materialisere sig overalt, som en konstant og knugende opmærksomhed. Det er denne særlige “opmærksomhed”, som Heunicke kalder for “præventiv effekt”.

Det er totalt samfundsnedbrydende.

B3. Coronapasset

Sidste led i systemet er coronapasset. Dette pas har til opgave at tvinge folk over i testsystemet, så man kan fastholde det automatiske nedlukningssystem, jeg lige har beskrevet. Her i citat:

”Det (coronapasset, TAR) er en vigtig nøgle i vores strategi om at have et åbent samfund. Det minimerer risikoen for smitte (…). Men det betyder også, at rigtig mange lader sig teste. Regelmæssig testning, det er noget, hvor vi så tidligt som muligt får brudt smittekæderne, og det er imponerende, så flittige er, befolkningen er til at lade sig teste.”

Så coronapasset skal tvinge folk til tests, så nedlukningssystemet kan fungere, både realt og præventivt.

 

C. Overvågning af varianter.

Til sidst sagde Heunicke noget nærmest uforståeligt om varianter og mutanter, som er på vej. Lige nu, siger han, er der en mexikansk variant, som så alligevel ikke er farlig, men snart vil der komme flere og pludselig vil der komme en, som er farlig osv..

Formålet med udtalelserne er at sprede rædsel, så det totalitære ”samfundssind”, nu også kaldt “den præventive effekt” kan opretholdes i uendelighed.

Endelig fremgik det, at forestillingen om disse varianter var en medvirkende årsag til at opretholde test- og overvågnings systemet. Hermed er vi tilbage i den treleddede logik, som jeg netop har omtalt.

PS: Man kan også læse om pressemødet i Politiken, hvis ideologiske og biopolitiske journalist, Lars Igum Rasmussen, lader til at være ude af stand til at stille et kritisk spørgsmål.

Links:

Video fra pressemødet, Altinget: https://www.facebook.com/Altingetdk/videos/154930719912834

Politikens reportage: https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art8203988/Her-er-vejen-tilbage-til-det-gen%C3%A5bne-samfund-if%C3%B8lge-Heunicke

 

2. d. 12. maj: Den værste regering nogensinde

Mette Frederiksen bliver spurgt, hvorfor hun fastholder sit totale brud med Grundlovens ånd, når nu alle tal går i Marianer graven?

Hendes svar er dels en udskamning af Alex Vansopslaghs fornuftige og kritiske spørgsmål for at være ”fake news” og dels – i forbindelse med en diskussion med BT’s Henrik Qvortup – i en tilflugt i de såkaldte ”senfølger”.

Så først var der døde, og så var de væk.

Så var der indlagte, og så var de væk.

Og nu fastholdes landet – og ikke mindst ungdommen – i et biopolitisk og totalitært jerngreb pga. noget så banalt som senfølger, som endda ifølge en nyere undersøgelse ikke er særligt permanente eller alvorlige; og de er da helt sikkert under 0,0% alvorlige nok til at gennemføre en ”nedlukning”.

Ethvert parti, der støtter eller indgår aftaler med Frederiksen og hendes partis dybe fald fra videnskaben og humanitetens principper, er nu medskyldig i en fuldstændig opløsning af samfundet basale filosofiske og moralske principper.

Den værste regering siden……. I don’t know.

Links:

Indbliks omtale af diskussion med LAs Alex Vanopslagh: https://indblik.dk/barnligt-mette-frederiksen-vil-ikke-svare-paa-kritiske-spoergsmaal-i-folketingssalen/

Henrik Qvortrups kommentar og oplevelse i BT: https://www.bt.dk/politik/mette-frederiksen-konfronteret-hvorfor-skal-vi-fortsat-begraense-friheden

Omtale af ny undersøgelse af senfølgeproblemet: https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-05-11-meget-faa-danskere-rammes-af-alvorlige-corona-senfoelger

 

3. d. 14. maj: De radikales biopolitiske ordfører

Politiken har interviewet de radikales indflydelsesrige biopolitiske ordfører, Stinus Lindgren. Han bliver spurgt til, om Nedlukningen snart ophører? Med sine undvigende svar sender Lindgren endnu engang sit parti langt væk fra Grundlovens ånd og direkte ind i Nedlukningens parallelle uendelighed, som han selv har været med til at indstifte. Han kender ikke til nogen verden uden for Nedlukningens filosofiske rum. Han tror, at “det normale” bare handler om at få lov til at gå til festival.

Det radikale venstre er et farligt parti med ham ved roret efter min mening.

https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art8205341/%C2%BBVi-skal-have-hverdagen-tilbage.-Den-kommer.-Og-den-kommer-f%C3%B8r-folk-tror-det%C2%AB

 

4. d. 17. maj: Nick Hækkerup og Institut for Menneskerettigheder

Institut for Menneskerettigheder kritiserer regeringen for at være på kant med frihedsrettighederne. Stort ser alle landets jurister støtter dette synspunkt.

Men Nick Hækkerup, som ellers også er jurist, mener, at instituttet politiserer. Så ved man da det. Men ok, han mener jo også, at overvågning fører til frihed. Hvilken handy man.

Og hvem er så enig med Hækkerup? Det er Morten Messerschmidt, som virkelig har talt den etnificerede biopolitik op. Det ender jo med en blanding af Israel og Østrig. Nå ja, det er jo dem, vi er i klike med.

Så det er forfatningen og menneskerettighederne mod Hækkerup og Messerschmidt.

Det er 1849 og 1989 mod rosset. Et skrækkeligt ros, som fører direkte til automatisk nedlukning.

Tak til menneskerettigheds-organisationerne for at forsøge at opretholde lidt objektivitet.

https://politiken.dk/indland/art8201096/Justitsministeren-anklager-direkt%C3%B8r-for-Institut-for-Menneskerettighederne-for-at-agere-politisk

 

6. d. 18. maj: Genåbningsplan

Lad os se på den nye genåbningsplan, som blev vedtaget i nat:

A.

Først og fremmest er der tale om en bekræftelse af den almene ideologiske Nedlukningshorisont, som blev indstiftet d. 12. marts 2020. Det kan man se ved følgende to forhold:

For det første er aftalen rammesat som en ”genåbning”, der sker ”gradvist og fleksibelt”. Disse tre ord, ”genåbning, gradvis og fleksibel” understreger, at Nedlukningen udgør det ideologiske herretegn, og at der nu søges efter matematiske åbninger, som jo kan lukkes med det samme, hvis et af de uendelige lag i realtidsstatistikken svinger lidt.

Dette indtryk understreges ved indledningens anden rammesætning, nemlig at man ”noterer sig”, at åbningen fra d. 21. april ”nu afspejler sig i stigende smittetal”. Derimod bemærker man ikke, at både dødstal og indlæggelsestal siden d. 21. april har været for nedadgående, og ja, at dødstallet endda er helt nede i Marianergraven. Sygdommen er altså ikke farlig. Men det ”noteres” altså ikke.

Her er det belejligt, at SSI netop i forgårs supplerede med et vist nok hemmeligt notat, der virkelig forsvarede regeringens totalitære system.

Så fokus er alene på de ufarlige smittetal. Dermed bliver ”kontrol” egentlig ikke en sundhedsmæssig kontrol, der angår hospitaler, men snarere en dyb adfærdskontrol af og i samfundet som sådan. Denne konsekvens er et direkte resultat af det ekstreme forsigtighedsprincip, som blev indstiftet d. 12. marts 2020, og som alle partier stemte for.

Der er heller ikke et ord om, hvornår vi forlader hele epidemilovens område og vender tilbage til en form for Grundlovstilstand. Nattens aftale og Nedlukningen mere bredt har – ved dette emnes fravær – antaget form af knugende nødvendighed og permanens.

Dermed fastholdes hele den grundlæggende filosofi. De angivne ”åbninger” er derfor helt foreløbige og betingede. Det er usle ”gaver”, som skal binde befolkningens kærlighed til den nye ideologi og til dennes organisatorisk-politiske system. Det er valget mellem Nedlukning eller Forstærket Nedlukning, hvor folket skal elske sidstnævnte.

B.

Hele den omfattende biopolitiske organisation fastholdes også, både som den er etableret via epidemiloven, men også i dens mange lag af ekspertgrupper, partnerskaber samt ikke mindst ved den tætte sammenknytning af coronapas, tests og automatiske nedlukninger, som blev indstiftet i den første ”genåbnings”-aftale.

Ja, i den nye aftale understreges det endda, at de automatiske nedlukninger fortsætter.

C.

Coronapasset fastholdes 100%. Der ændres blot kontrolsystem for nogle af stederne. F.eks. tales der nu om, at ”kommunen” skal ud og kontrollere, om passet er i orden. Det kaldes for ”stikprøvekontrol”. Det er skrækkelig tale.

Der tales også løst om en fremtidig ”plan for udfasning” af coronapasset, men den hægtes sammen med ”hyppig testning, hensyn til smitterisici og praktiske og logistiske hensyn”, og det hele er lidt ubestemt.

På et tidspunkt vil man diskutere, ”hvilke konsekvenser, det skal have for coronapasset, at alle borgere, der ønsker det, er færdigvaccineret”. Og ”konsekvenser” kan jo være alt muligt. Der tales også om en ”solnedgangsklausul”, men at det udtryk betyder en forstærkning og forlængelse, det ved enhver.

Man er desuden enig om, at man vil fastholde coronapasset ved turisme og rejser. Det er en vigtig og meget uheldig enighed.

Endelig tales der om, at der skal arbejdes ”hurtigst muligt” med den ”kommende coronapas-app”, som jo laves af det dybt radikaliserede firma Netcompany.

I Justitsministeriets pressemeddelelse understreger Magnus Heunicke da også, at coronapasset er ”en fortsat del” af ”genåbningen”.

Regeringen og Venstrefløjen har vundet dette slag 100%. Højrefløjen har sovet i timen. Hele det biopolitiske system er intakt. Det skyldes at både højre og venstre har stemt 100% for Nedlukningen som sådan.

D.

Der står også noget om mundbind. Også her skal der laves en plan. Her er man dog på en måde lidt mere specifik, fordi man har ”en forudsætning om”, at mundbindskravet vil være ophævet, når alle over 16 år er vaccineret, dvs. om mange måneder.

Mundbindene er ikke helt så centrale for den biopolitiske realitet, som coronapasset er. Coronapasset hænger sammen med automatiske nedlukninger og hele testsystemet. Mundbindene indtager mere en symbolsk, men stadig vigtig, funktion, som en konstant påmindelse om det nye system. Og nu sidder de altså fast ind i efteråret, hvor alt jo kan ske i de mange regnskaber.

E.

Dertil kommer en general bureaukratisering for alle de ”genåbnede” områder. Sundhedsstyrelsen er ved at ”opdatere anbefalinger”, og der vil blive ”udstedt nye anbefalinger” for alt fra lejrskoler, dagtilbud, uddannelser osv..

Kun Ny Borgerlige står udenfor denne aftale om Forstærket Nedlukning, som baserer sig på den helt særlige dansk version af Nedlukningens ideologi, som har udviklet sig siden i vinters, især via ”genåbnings”-aftalerne d. 22. marts, d. 15. april og d. 4. maj.

Links:

Link til pressemeddelelse: https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/aftale-om-genaabning-pr-21-maj-2021/

Link til genåbningsaftale: https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/05/Aftale-om-udmoentning-af-genaabning-pr.-21.-maj-2021.pdf

 

6. d. 18. maj: Genåbning=Nedlukning

Berlingske beretter i vedhæftede artikel om, hvordan genåbning=nedlukning. Denne sammenhæng skyldes det biopolitiske smittesystem, der producerer lokale nedlukninger ved marginale stigninger i realtidssmitten, som formodentlig vil være et resultat af, at børn leger sammen i skolerne, og at mennesker taler sammen i det hele taget.

Det er den forstærkede Nedluknings system.

Enhedslisten og Radikale synes, det er en skøn sammenhæng. Nedlukningen vil sikre genåbningen, siger de, selvom det modsatte altså er tilfældet. Disse to partier er imod liv.

De konservative og Venstre lyder lidt kritiske, men har jo købt hele præmissen. De sælger endda gårsdagens forstærkede Nedlukning som en stor sejr, som om alt er normalt. Det kan ingen tage alvorligt.

De såkaldte eksperter, dvs. skyklappernes regime, som har stor indflydelse på regeringen, er også begejstrede. Det er “nødvendighedens politik” eller sådan noget. En slags biopolitiseret Bjarne Corydon.

Sagen er, at genåbning=forstærket nedlukning, og den logik består, fuldstændig som det fremgår af Berlingskes fine reportage.

https://www.berlingske.dk/politik/eksperter-og-ssi-advarer-folketingets-store-genaabning-vil-foere-til

 

7. d. 20. maj: Statslige karamelregler

Undervisningsministeriet har lavet regler for studenterkørsel og karamelkastning i forbindelse med afslutningsarrangementer på skoler og i gymnasier. Det er biostat über alles.

Link til Undervisningsministeriets side om emnet: Karamelkast, studenterkørsel og dimission: Nye retningslinjer for fejring af uddannelsesafslutning | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.