Isolerede tanker 12, d. 18. juni – d. 3. august

1. d. 18. juni: Biostaten venter og eksperimenterer, A

Biostaten er i et ventende og eksperimenterende stadie, ligesom den var sidste sommer/efterår: Alle de statistiske lag, som faktisk aldrig var alarmerende, styrter nu – på trods af ”eksperternes” advarsler og prognoser – mod Marianergravens dybeste vande.

Hvad blev der af det annoncerede smitteinfernoet efter Brøndbys fodboldfest? Og alt det andet? Det er latterligt, er hvad det er!

Alligevel må samfundet nøjes med nogle foreløbige og matematisk definerede ”åbninger”, som sætter befolkningen i en ventende tilstand, hvor de kan drikke lidt bajere og se hinandens munde i sommervarmen i den nye parallelvirkelighed.

Det kaldes en ”næsten normal hverdag”, hvilket er det modsatte af en ”hverdag”: Begrebet “hverdag”, som har rod i Grundlovens ånd, har været omkring Nedlukningens filosofiske proces og er nu forskudt og omdannet til en ventende ”normal hverdag”.

Imens eksperimenteres der med nye begreber om ”flokimmunitet”, som nu defineres af den ekstreme forsigtigheds filosofi, dvs. som en vaccinal og teknologisk totallukning fremfor som naturlige processer og tilpasninger, som var udtrykkets oprindelige betydning.

Nye immunitetsgrænser pumpes op med reference til hvirvlende ”varianter”, og børn uden sygdomsrisiko tvinges nu de facto til vaccine for det totalitære samfundssinds skyld.

Denne helt særlige forståelse af ”flokimmunitet som vaccinal lukning” er et nyt statistisk lag, som skal overtage depechen, efter at alle de andre tal er røget endnu mere i nul, end de var før.

Der eksperimenteres også med spildevands- og afføringsanalyser, der vil give statistikken den endelige magt over sognene, og som kan effektuere uhyre præcise Nedlukninger helt nede på institutions- og måske endda på adresse-niveau.

Og flere ”eksperter” regner helt bestemt med, at mundbind og alt det andet vender tilbage i forskellige konstellationer, når eksperimenterne for alvor skal realiseres i løbet af de næste måneder eller år.

”Eksperterne” høster fine priser. RUC har givet en pris til Viggo Andreasen og Lone Simonsen for forskningsformidling, og Viggo Andreasen har også fået Magisterbladets forskningspris.

 

2. d. 19. juni: Lærerens dyder

Hvad er en lærers ene dyd? Det er at have sine øjne limet til fortiden og dens ting.

Hvad er en lærers anden dyd? Det er, at interessere sig for, hvad hendes elev gør med fortiden.

Lærerens laster:

Hvad er en lærers ene last? Det er at bestemme fremtiden, før eleven kommer til syne.

Hvad er en lærers anden last? Det er et låse fortiden til bestemte fortolkninger, så eleven ikke kan gøre noget med de gamle dage.

 

3. d. 3. juli: Biostaten venter og eksperimenterer, B

Der er DELTA i UK. Flere er smittede, men både antallet af indlæggelser og dødstal ligger stabilt på noget nær nul. Intet sker. Rygterne siger, at delta giver snottede næser. Alt er kørt op. Et eller andet lag i den statistiske uendelighed slår ud, og det ekstreme forsigtighedsprincip – dvs. Nedlukningens filosofi – går i gang.

Det britiske biodiktatur fastholdes. Først ville man ud af EU, hvilket var et friskt initiativ, men nu har man underlagt sig noget, som er langt værre end EU, nemlig et biopolitisk diktatur, hvilket ikke er friskt, men snarere råddent. Mange af de britiske “eksperter” er dybt radikaliserede og har været det hele vejen. Storbritannien er nu en forskudt realitet, som snart kan overtages af helt andre kræfter, en form for hyper-EU.

Vores hjemlige biopolitiske segment arbejder også med at fastholde dets statistisk-matematiske magt over samfundets forsamlinger og praksisser. Der ser man af udtalelser fra SSI og fra store dele af det faglige segment af ”eksperter”, som forsøger at fastholde samfundet i epidemilovens totalitære system, og som endda får fine og hæderfulde priser. De er “eksperter” i ordets værste forstand, helt uden sans for den samfundsmæssige helhed. Det er biostatens håndlangere, som misbruger videnskabens ånd og metode.

Pt styres de snottede næser med et system af massetests, Coranapas, lokale nedlukninger og treleddede isolationssystemer. Dette samlede maskineri dirigerer de matematisk og statistisk definerede “åbninger”. Om lidt skal de løbende næser i stedet dirigeres af afføringsanalyser i spildevandet, hvis afledte statistikker vil sætte hele samfundet bag en konstant realstatistisk og Nedlukningspsykologisk lås og slå. DELTAen bruges nu til at fastholde det førstnævnte system, indtil afføringssystemet er på plads.

Alt liv vil være en foreløbig ”åbning”. Livet vil være en mærkelig form for ”tilladt liv”, som så kaldes for en ”normal hverdag”, hvilket er det modsatte af Grundlovens “hverdag”. Disse to ”hverdage” er et udtryk for Nedlukningens forskydning af samfundets sprog. Og hvem ved, hvilke andre ting og sager og tal og sammenhænge, som kan findes i afføringen, og som kan gøres til genstand for nye kontrolformer via apps og andre teknologiske systemer?

Der er få men vigtige undtagelser blandt eksperterne, som taler imod især vacciner til almindelige borgere og imod treleddede isolationssystemer, og som dermed fastholder en forskel mellem sundhedssystem og samfundet som sådan: To forskere fra Aarhus universitet, professor Søren Riis Paludan og lektor Christian Kanstrup Holm, kritiserer det aktuelle biopolitiske vanvid. Det samme gælder den gode Stabell Benn.

Især Holm og Benn har været stabile kritikere. Tak for dem. Desværre er de helt uden for statsapparatets og mediernes magtfulde mainstream, og de vil slet ikke kunne klare skærene selv, med mindre de understøttes af andre former for refleksion, handling og videnskab.

 

4. d. 3. juli: Lars Qvortrup og forskningsfriheden

Lars Qvortrup, som er en af hovedideologerne bag landets pædagogiske forfald, har nu to gange blandet sig i den debat om forskningsfrihed, som er rejst af Henrik Dahl og Morten Messerschmidt. Tilbage i maj skrev han i Berlingske, og i sidste uge fik han en af sine utallige kronikker i Politiken.

Qvortrup er ligesom Dahl imod ’aktivisme’, men er ikke så meget for et af Dahls eksempler. Derfor sammenligner han i begge kronikker Dahl og hans fæller med Stalin. For nogle år siden var det Peter Kemp, der var en ”plattenslager”. Og i 2010 sammenlignede han Lars Løkke med Martin Luther King, fordi Løkke gik ind for Pisalisten. Han mener også, at Grundtvigs begreb om ”folk” er ”dødsensfarligt”. Qvortrup er en frisk fyr, som ikke er spor aktivistisk, må man forstå. Det er altid ”de andre”, der er aktivistiske og konspiratoriske og alt det andet.

I stedet trækker Qvortrup to sager frem, som han selv har været involveret i, og som for så vidt intet har med identitetspolitik at gøre. Den første sag var en diskussion om børnehaveforskningen, som har et par år på bagen. Her fremturede Qvortrup med sit forsimplede syn på forskning og pædagogik imod en række af landets fineste forsvarere af børnehaven og dens videnskab. Lektor ved KU, Jan Thorhauge Frederiksen, gjorde i et fint indlæg i POV-International i går rede for en del af sagens aspekter i et direkte svar til Qvortrup.

Den anden sag er den såkaldte Skovmand-sag. Qvortrup og hans kollega og åndsfælle, Jens Rasmussen, skrev i vinters bogen ”Skoleret”, som jeg selv analyserede grundigt, hvilket man kan tilgå nedenfor. At inddrage både denne sag – og faktisk også den forrige i spørgsmålet om identitetspolitisk forskning – er virkelig langt ude, og i videnskabelig forstand har både Skovmand og børnehaveforskerne helt klart fat i den lange ende. Endelig bør man nævne, at Qvortrup i både Politiken og Berlingske gik direkte efter Aarhus Universitets godkendelse af Skovmands afhandling. Jeg forstår ikke, at universitetet ikke tager til genmæle og beskytter bedømmelsesudvalgets, herunder Lene Tanggaards og Per Fibæk Laursens, arbejde. I stedet har Tanggaard og Fibæk selv talt deres sag på en debattråd på Folkeskolen.dk, og Skovmand må føle sig helt forladt.

Endelig er det værd at bemærke, at Qvortrup selv spiller en problematisk rolle i hele tre eksempler på brud på forskningsfriheden i Heine Andersens bog om Forskningsfrihed.

Links:

Lars Qvortrup i Politiken, d. 26. juni: https://politiken.dk/debat/kroniken/art8246958/God-forskning-m%C3%A5-ikke-forveksles-med-holdninger.-Dem-kan-vi-alle-have.-Det-beh%C3%B8ver-vi-ikke-universiteter-eller-forskere-til

Lars Qvortrup i Berlingske, d. 24. maj: https://www.berlingske.dk/kommentarer/rune-selsings-oenske-er-ren-stalinisme-og-ikke-et-frit-samfund

Jan Thorhauge Frederiksen i POV-International, d. 3. juli: https://pov.international/identitetspolitiske-stramaend/

Analyse af Qvortrups nye bog om Skovmand-sagen, d. 17. marts: http://www.thomasaastruproemer.dk/kommentar-til-lars-qvortrups-og-jens-rasmussens-bog-skoleret-et-laerestykke-til-forskere-myndigheder-og-medier.html

 

5. d. 4. juli: Hvad er “alment farlig”?

Før Nedlukningen nægtede Sundhedsstyrelsen at anerkende corona som en ”alment farlig sygdom”. Konsekvensen heraf var, at regeringen gennemtrumfede en dramatisk hastelov d. 12. marts 2020, som gav al magt til Sundhedsministeren i et helt år, uanset klassifikation vel at mærke. Sundhedsstyrelsen fastholdt dog sin nu ineffektive klassifikation helt frem til marts 2021, altså et helt år.

Da den nye epidemilov trådte i kraft d. 1. marts 2021, så ændredes klassifikationen pludselig. Fra nu af var corona skam åhh så ”alment farlig”, og landet kunne fastholdes i epidemilovens undtagelsestilstand. Den gamle hastelov var gjort permanent.

Og ved samme lejlighed, altså d. 1. marts 2021, skete der, så vidt jeg kan bedømme det, en ændring af kriterierne for ”alment farlig”:

Hvor der før skulle virkelig meget til – jeg er ikke bekendt med mere præcise definitioner –, så vedtog alle Folketingets partier undtagen NB og DF den nye epidemilov, som indeholdt nedenstående bestemmelse af ”alment farlig”, som var ny. Og få dage efter skiftede coronaen pludselig klassifikation til ”alment farlig”. Det samme gjorde influenza:

”Ved en alment farlig sygdom forstås en smitsomsygdom, der er særlig smitsom, har høj dødelighed eller kan give alvorlige eller varige skader, og som kan

1) medføre behandling, sygefravær eller rehabiliterings‐forløb af langvarig karakter,

2) få så stor udbredelse, at sygdommen bliver en væsentlig trussel mod folkesundheden, eller

3) give en særlig stor sygdomsbyrde, fordi der ikke findes effektiv forebyggelse eller behandling.”

Hvad sker der her? Jo, der opregnes to sæt af kriterier, og kun et kriterium pr. sæt skal være opfyldt. De to sæt er følgende:

 

Sæt 1: sygdommen skal være

– Særlig smitsom,

– Høj dødelighed eller

– Give alvorlige eller

– Give varige skader

 

Sæt 2: Sygdommen kan:

– Medfører langvarig behandling, rehabilitering eller sygefravær

– Få så stor udbredelse, at det er en væsentlig trussel mod folkesundheden eller

– Give en særlig stor byrde uden effektiv forebyggelse eller

– Uden en effektiv behandling

 

Men det betyder jo, at en sygdom i princippet kan være ”alment farlig”, blot den giver “alvorlige skader” og ikke har en “effektiv forebyggelse”. Sygdommen behøver ikke at være smitsom eller dødelig mm.. Man kan altså kombinere de to sæt, som man vil. Man kan undvige alt.

Banale influenzaer og andet kan nu gøres ”alment farlig”, hvorefter Sundhedsministeren har fri magt over alt.

Det er også derfor, vil jeg tro, at Sundhedsstyrelsen fastholder sin nye ”almen farlig” -klassifikation på trods af, at meget få dør, og at der kun er ganske få indlagte osv.., endda langt færre end dengang, hvor sygdommen var ”alment farlig”, dvs. marts 2020-marts 2021.

Men det er faktisk kun Sundhedsstyrelsen, som kan trække samfundet tilbage til Grundlovens land. Derudover må Folketinget stramme klassifikationskravene i Epidemiloven kraftigt, så Nedlukningen aldrig kan finde sted igen. Hvis ikke det sker, er Nedlukningen i princippet permanent.

 

6. d. 4. juli: Verdens bedste Robotskole

På Lærermødet på Testrup Højskole i sidste uge talte jeg en aften med tre gode fynboer. De kunne fortælle de mest utrolige ting.

I Vollsmose i Odense har man lavet en ny folkeskole, som kaldes for ”Verdens bedste Robotskole”. Her vil man uddanne små roboteksperteelever og have fokus på ”alle relevante faktorer, som gavner Odense som by” og ”sikre at der er kvalificeret arbejdskraft til stede”. Det fremgår af en byrådsindstilling, som jeg fandt på nettet.

Men hvad er så ”Odense som by”? Jo, fremgår det, det er en ”robotby”. Odense omtaler sig selv som en ”robotby” med ”robotklynger”, og derfor skal der også være en ”robotskole”, og den skal være ”verdens bedste”. Sig mig er Odense sådan en slags stat i staten? En form for politisk robotkoncern? Er det overhovedet lovligt?

Der er også en etnisk komponent i Vollsmoseskolen. Det fremgår her:

”Verdens bedste Robotskole indgår også naturligt i det samlede arbejde med at omdanne området til en bydel, der tiltrækker langt flere forskellige mennesker.”

Ak ja, først skulle det stakkels sogn tvangstestes af biostaten, og nu skal sognets børn robotificeres af Odense-staten.

Om der er andre hensyn, fremgår ikke. Forhåbentlig løber både god gammeldags dansk middelklasse og kundskabsinteresserede indvandrere skrigende bort.

Skolerådmanden, Susanne Crawley Larsen, skrev allerede i februar 2021 om sagen i avisen. Her kunne man læse følgende:

”Og ret endelig de store ører mod Odense, hvor vi også har foreløbig fire års erfaring med fokus på børns digitale dannelse og uddannelse i den bevægelse, som hele byen kender som “verdens bedste robotby i børnehøjde””.

Robotskolen er en del af en ”bevægelse”, en kommunal robotbevægelse.

Den nye skole hedder Odinskolen. Det er en fusion af to tidligere skoler, heriblandt H.C. Andersen-skolen. Det er lidt ironisk, at Odinskolens logo er en mekanisk ravn.

Burde Kurt Westergaard ikke tegne en smilende nattergal og en flot levende ravn til hån, spot og latterliggørelse? Westergaard kan så svinge sin Thor-blyanthammer til forsvar for Vollsmoses børn.

Hele sagen hænger dybt sammen med kommunens såkaldte dannelsesstrategi, som jeg analyserede i 2018. Her erstattede man skolens formål med en form for teknologisk psykologi, som har direkte kontakt til den daværende regerings disruptionsideologi.

Links:

Byrådets indstilling fra april 2021: https://www.odense.dk/politik/dagsordner-og-referater/born-og-ungeudvalget?agendauid=259205f5-424b-44d8-8a84-043b9fea66be&presentationuid=512a767c-bc7f-47d8-8788-7cfdcd1bf7bf

Rådmandens indlæg fra februar 2021: https://avisendanmark.dk/artikel/debat-teknologiforst%C3%A5else-i-verdens-bedste-robotby

Analyse af Odenses dannelsesstrategi: http://www.thomasaastruproemer.dk/analyse-af-odense-kommunes-dannelsesstrategi.html

 

7. d. 5. juli: Deltavarianten i Ekstrabladet

I en kort oplysningsvideo på Ekstrabladets hjemmeside står der, at undersøgelser peger på, at Deltavarianten er 20x mindre dødelig end den britiske variant.

Så hvis der før døde 2000 personer i løbet af en sæson, hvilket i sig selv er ubetydeligt, så dør der nu 100!

Og endda uden vacciner, må man formode? Inkluderes vaccineeffekten må det nærmest gå i nul.

Men det er jo absurd, hvis det passer!

At Delta angiveligt også er halvanden gange så smitsom, forslår i givet fald som en skrædder i himmelen.

I Storbritannien, hvor Delta i særlig grad har huseret, er der pt færre på intensiv og ligeså få døde som i DK, hvis man korrigerer for befolkningstal. Det fremgår af Worldometers opgørelser. Indlæggelsestallet er også stabilt lavt og følger slet ikke med smitteudviklingen. Det sker på en måde ingenting. Det er meget mystisk det hele, synes jeg.

(Alle burde være glade og lettede, og Sundhedsstyrelsen må prompte indstille vaccination af raske mennesker, indtil der er mere sikkerhed om dette emne. Sundhedsstyrelsen bør også ophæve Liste A-klassifikationen og dermed Nedlukningen. Vanskeligheden med at gøre det er imidlertid, at man kan opretholde klassifikationen alene med udgangspunkt smittetal, dvs. uafhængigt af dødelighed. Dermed bliver Nedlukningen nærmest permanent)

Men passer det? Og ved nogen, hvilke studier, Ekstrabladet refererer til?

(På SSI’s hjemmeside har jeg ikke kunne finde data om dette emne. Her tales blot i karakteristisk stil løst om en mulig ”øget indlæggelsesrisiko”. Om kort tid skrues bissen yderligere på. Det lærte vi af skredet i SSI’s vurderinger af B117 i vinters. Henrik Ullum har allerede været ude med forblommede biopolitiske advarsler for efteråret.)

Links:

Ekstrabladets video: https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/naerkontakter-i-tredje-led-til-delta-smittede-kan-droppe-isolation/8669234

SSI om emnet: https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2021/deltavarianten-forventes-at-blive-dominerende-variant-i-danmark

 

8. d. 8. juli: LinkedIns angreb på ytringsfriheden

Her er et opslag om et totalitært indgreb mod ytringsfriheden. Det drejer sig om LinkedIns censur mod Henrik Qvortrups kritik af regeringens corona-politik.

http://www.thomasaastruproemer.dk/linkedin-angriber-ytringsfrihed-og-demokrati.html

 

9. d. 10. juli: Spærretid

På Bornholm vil den socialdemokratiske borgmester indføre en såkaldt ”spærretid” for alle kommunalt ansatte, herunder for fagprofessionelt personale, fx lærere og pædagoger, som ofte har dyb praktisk og for så vidt også teoretisk indsigt i deres arbejdes politiske og sociale sammenhæng. Medarbejderne må simpelthen ikke udtale sig til pressen, med mindre de får lov af en eller anden banal direktør.

Borgmesteren hævder, at han gør det for medarbejderens egen skyld. Der er en slags ansættelsesretlig profylakse, som meget tankevækkende følger biostatens logiske struktur. Profylaksen vil beskytte mod friheden. Forvekslingen af omsorg og frihed vil ødelægge begge disse begreber.

Pressen skal simpelthen have lov af den kommunale ledelse til at kontakte og tale med lærere og pædagoger, og de fagprofessionelle og alle andre ansatte må endda kun må udtale sig under dække af det undertrykkende og nedladende begreb ”privatpersoner”, som snarest muligt bør sendes på møddingen.

Spærretiden skal gælde i tre måneder op til kommunalvalget. Efter lidt kritik blev der rettet på nogle kommaer, men ånden er fuldstændig kontakt. Det hele er uden tvivl ulovligt, som jeg ser det, og borgmesteren bør prompte væltes.

Det næste bliver nok, at staten giver universitetsfolk mundkurv på op til folketingsvalget! Det kan de godt droppe. Men hvis Bornholms borgmester ikke bliver stoppet, så ender det jo som en mulighed.

Og hvad med alle andre?

Mon Bornholms borgmester har aktier i Microsofts medie “LinkedIn”, hvor man direkte fjerner kritiske indlæg, der er imod regeringens corona-politik?

Man bør prompte tage al støtte til Folkemødet væk, så længe Bornholms Kommune er engageret i denne udemokratiske praksis, der reducerer borgere og specialiseret personale til kommunale soldater.

 

10. d. 12. juli: En “mildere influenza-epidemi”

Tre ledende “eksperter” fortæller, at corona ikke mere er farlig, og at man bør droppe restriktionerne og de mange daglige statistikker.

Professor Niels Høiby mener, at corona blot er en “mildere influenza-epidemi”.

Søren Riis Paludan er enig. Han mener, at der er alt for stort fokus på “smitte”.

Og selv- ja hold nu fast – Allan Randrup Thomsen lader til at have samme synspunkt.

Men hvis sygdommen ikke er farlig, hvorfor er den så stadig klassificeret som “almen farlig”, hvorved samfundet kommer under epidemiloven frem for under Grundloven? Det er da en skandale!

Artikel i Berlingske: https://www.berlingske.dk/danmark/eksperter-paa-stribe-drop-landsdaekkende-coronarestriktioner-covid-er-ikke

 

11. d. 12. juli: Borgerlige kritikere

Den afgående generation af liberale-konservative politikere har noget at sige til deres efterkommere, som jo alle til hobe har stemt for stort set det hele, herunder Nedlukning og Epidemilov og alle mulige skrækkelige ”genåbnings”-pakker. Her er to eksempler:

Den tidligere Venstre-minister, Birthe Rønn Hornbech, kritiserer, i et blogindlæg fra d. 2/7, justitsministerens og regeringens overvågning=frihed ideologi. Hun mener, at regeringen vil ”spærre befolkningen inde i magtens jernhandske”, og hun siger, at Socialdemokratiet ”hylder det totalitære”. Rønn Hornbech minder os også om, hvordan regeringen og dens eksperter forsøgte at dirigere, hvem man skulle holde i hånden juleaften. Vi ”suser ned af slisken”, hedder det faretruende.

Den konservative Per Stig Møller er inde på noget af det samme i et indlæg i Berlingske fra d. 3. maj. Han fokuserer især på embedsmænds og organisationers tendens til følgagtighed overfor den til enhver tid dominerende politik. Han henviser til oplysningsfilosoffen Immanuel Kants diktum om, at oplysning er defineret ved at have mod til at bruge sin egen forstand, også hvis det går imod den herskende mening eller magt.

Stig Møller omtaler, hvordan både Nedlukning og minkskandale var et overgreb på Grundloven. Dermed blev ”samfundssindet” til en form for totalitært dække, som skulle lukke munden på fornuftens udvikling.

Per Stig Møller sammenligner situationen med den danske regerings eftergivenhed overfor Tyskland under besættelsen. Det er ikke uden grund, at Stig Møller har skrevet to store bøger om den store handlingshelt Kaj Munk, som blev dræbt af nazisterne på grund af sine frie ord og som dermed inspirerede til national modstand imod besættelsen.

Tak til de gamle for at minde de yngre og alle os andre om den ideologiske struktur, som har hersket siden d. 11. marts 2020.

Links:

Birthe Rønn Hornbechs indlæg: https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/birtheroennhornbech/ECE13103637/tag-skyklapperne-af-vi-er-ved-at-vaenne-os-til-ufriheden/

Per Stig Møllers indlæg: https://www.berlingske.dk/kommentatorer/frihed-bestaar-i-at-turde-taenke-selv

 

12. D. 13. juli: Dødsfald siden murens fald

Den dødeligste måned siden marts 2020 var januar 2021, hvor der døde 5452 personer alt i alt af alle mulige årsager. De fleste af de andre coronamåneder lå helt normalt på omkring 4500 døde personer.

Men selv de 5452 er helt klart inden for en normal varians. Ser vi på tiden efter murens fald, er der mange måneder, hvor der er døde flere personer. Og jo mere vi nærmer os 1989, desto mere skal man medregne, at befolkningen siden da er øget med ca. 15%.

Den dødeligste måned var december 1993, hvor der døde 7192 personer. Korrigeret for befolkningsudvikling svarer det til ca. 8000 personer i dag, dvs. ca. 60% over den hårdeste corona-måned. Det var et par notitser i avisen og nothing else.

Her er de mange måneder, hvor dødstallet oversteg januar 2021, endda i absolutte tal fra Dansk Statistik:

1990-12 (december): 5631

1991-12: 5472

1993-2: 5683

1993-12: 7192

1994-1: 5862

1995-1: 5680

1995-12: 7020

1996-1: 6434

1996-3: 5483

1997-1: 5903

1998-1: 5511

1999-1: 5657

1999-2: 5785

1999-3: 5771

2002-1: 5478

2003-1: 5492

2004-1: 5613

2009-1: 5741

2018-3: 5683

 

13. d. 15. juli: Smitte og død i Danmark og Europa: Deltavariantens særlige bio-eksperimentelle funktion

I vinters gik man fra dødelighed/alvorlighed og til ”smitte” som grundlæggende kriterium for opretholdelse af Nedlukningen. Dermed har den nye smitsomme, men ufarlige, Delta-variant fået sin helt egen funktion i at opretholde og vedligeholde biostatens eksistens hen over sommeren.

Lad os se på nogle eksempler:

A. Danmark

Hvor mange under 30 år er døde med corona? Svar: 1 person (som endda havde ledsagende sygdom). En!!!

(i 2017 døde der 37 personer under 15 år af influenza).

Ok så. Men hvor mange er så døde under 50 år? Svar: 19 personer (hvoraf 11 havde ledsagende sygdom). 19!!!

Ok, men hvor mange er så døde under 70 år uden ledsagende sygdomme? 71 personer!!!

Og vi taler altså om døde over hele 16 måneder; en periode, hvor der normalt vil dø ca. 75000 personer, nogle år endda flere.

Det er jo det rene galimatias.

Men på trods af den ekstremt lave risiko, så trues børn og unge og virksomheder konstant med totalitære Nedlukninger, aktuelt i Aarhus, hvor der er lidt røre i de statistiske smitte-lag. Truslen mod Aarhus skyldes hele det ”automatiske nedlukningssystem”, som alene kører på ”smitten”, og ikke på indlæggelser eller dødsfald.

Desuden nærmest tvinges børn og unge ind i vaccinesystemer, hvis effekt og virkninger, førende lægelige organisationer tvivler på. Det hele dirigeres alene med henvisning til ”smitten”, ikke til alvorlig sygdom.

Dette smittefokus bekræftes af et andet forhold: Corona blev jo klassificeret som en ”almen farlig” sygdom pr. d. 1. marts 2021, hvilket den ellers ikke havde været. Og den måde, som det korrigerede klassifikationssystem blev bygget op på, betyder, at biostaten kan fastholde denne klassifikation helt uden hensyn til dødelighed, men alene se på ”smitten”.

B. Europa

Også nede i Europa huserer den ufarlige Delta-variant med dens ”smitte”.

I Frankrig vil Macron nu tvangsvaccinere hele befolkningen. For at tvinge det igennem, laver han et endnu mere omfattende coronapassystem end herhjemme, og han vil tage betaling for tests. Jeg har hørt rygter om, at der er store demonstrationer i Paris, men har ikke set det bekræftet i danske medier.

Boris Johnson forsøger nu igen at få England tilbage til normalen, men han skifter hele tiden mening, fordi han har købt Nedlukningens logik, der i England dirigeres af nogle biopolitiske fanatikere i de britiske ekspertsystemer. Og selv hvis Johnson skulle få sin vilje i nogle måneder, så vil ”smitten” igen kunne sætte sig igennem til vinter, fordi logikken er købt.

Og Holland har iværksat en ny Nedlukning, så vidt jeg har forstået.

I disse lande ser man, ligesom i Danmark, primært på ”smitte”, og ikke på alvorlige sygdomme. Og systemet understøttes af WHO og af USAs forskrækkelige Fauci, som vil vaccinere små børn. Med dette fokus er alt desværre muligt.

De negative konsekvenser vil blive forstærket, når man om få måneder kan registrere ”smitte” i spildevandet. Det er nemlig tal fra spildevandsanalyserne, som skal erstatte coronapasset, og som i fremtiden skal dirigere Nedlukningerne. Og igen: Disse afførings-analyser måler udelukkende ”smitte” og ikke sygdom.

 

14. d. 15. juli: Hvad er en nedlukning?

I samme ØJEBLIK, hvor en nedlukning deklareres, omdannes samfundets forsamlinger, ytringer samt dets åndelige og økonomiske liv til en provins for biostatens kontrol.

Fra dette ØJEBLIK er al social praksis kun matematisk definerede åbninger af foreløbig og statistisk defineret karakter. Det, som før var grundlovssikrede praksisser, er nu noget, man “får lov til” i en periode.

Med denne filosofiske tilstand som forudsætning, dannes en forskudt verden, som kaldes “en normal hverdag”, hvor kritik kaldes for “misinformation”, politisk analyse for “konspiration” og så videre. Alt politisk og socialt liv gendefineres som smitteadfærd.

I denne “forskudte tilstand” forstærker biostaten sin magt via biopolitiske rytmer, der eksperimenterer og venter, trækker sig lidt, for derefter at forstærke sine dybe aktioner. Logikken kan udvides til andre “katastrofescenarier” og indgå i forstærkende symbioser med teknologiske og globale interesser.

En Nedlukning består af dette ØJEBLIK, dets samlede system og dets pumpende processuelle muskulatur.

 

15. d. 15. juli: Forskydninger

Siden marts 2020 har jeg lært følgende, sagt i al ironisk underdrivelse:

– Medicinalindustrien har slet ingen økonomiske eller politiske interesser. Her kæmper man kun for videnskaben og almenvellet. Før marts 2020 var det et absurd synspunkt, men det er det ikke mere.

– WHO, World Economic Forum og Verdensbanken har heller ingen særlige interesser. Her ønsker man blot at udrydde ”misinformation” og at lave en såkaldt transhumanistisk “great reset” i alles demokratiske interesse. Før marts 2020 vidste enhver ellers, at disse organisationer var aktører med stærke økonomiske eller politiske interesser.

– IT-industrien har heller ingen særinteresser. Her bidrager man kun med nyttige løsninger. Før marts 2020 var det et absurd synspunkt, men ikke mere.

– Virologer og matematikere er samfundets vigtigste videnskabsmænd. De definerer samfundet og videnskabens hierarki og relevans. Før marts 2020 hjalp de lidt til i afgrænsede sektorer, men ikke mere. Nu definerer de samfundsvidenskaben som sådan.

Denne systematik vil langsomt ødelægge enhver kritisk socialvidenskabelig analyse af hele situationen.

Moderne journalistik understøtter den nye lærdom. Kritisk journalistik, som nu er ”misinformation” og ”konspiration”, og som f.eks. tror, at medicinalindustrien har interesser i forøget vaccineproduktion, må søge nye græsgange. Det svarer til dækningen af skolereformen i 2013. Dengang var man også langt ude, hvis man skrev kritikker af læringsmålstyring. Ja, man var ligefrem ”reaktionær” og “konspiratorisk” og “aktivistisk” og så videre ud ad tangenterne.

Men hvad kaldes de ”gamle” videnskaber fra før Nedlukningen, når de flyttes over i denne forskudte virkelighed?

Politologi = konspirationsteorier

Sociologi = smitteoptimerende adfærdsanalyser

Psykologi = at trives med biostatens praksisser

Filosofi = smittebærerens etik. Selv Løgstrup og John Stuart Mill kan bruges her.

De gamle videnskaber vil langsomt miste selvstændighed og betydning.

Jura = Ja, det er det store spørgsmål. Har vi en ret? Findes juraen? Den blev kraftigt intimideret i foråret 2020, men findes den? Der har været visse retskendelser rundt omkring i Europa, som er gået imod Nedlukningsfilosofien. Senest i Spanien, hvis jeg har forstået det ret.

Og hvad med kunsten? Den undersøger det isolerede og ensomme liv som smittebærer i ”the danger zone”. Her er alt farligt. I pædagogikken kaldes det for ”Dark Pedagogy”. Pædagogik bliver til mørkets pædagogik. Et farligt og ensomt sted omgivet af kontrakter, skærme, naturkatastrofer, smitteinferno og uafbrudte krænkelser, hvor den frie forsamling kun er et matematisk defineret lån.

Den 17-årige belgiske sangerinde Blanche, sang allerede i 2017 om sin generations nye eksistensvilkår i sin flotte eurovision-sang ”City Lights”, som blev nr. 4 i årets konkurrence:

All alone in the danger zone

Are you ready to take my hand?

All alone in the flame of doubt

Are we going to lose it all?

 

16. d. 23. juli: Ufarlige eftervirkninger

Ifølge professor i infektionsmedicin, Henrik Nielsen, udgør eftervirkninger fra corona hverken et alvorligt sundhedsproblem eller et “samfundsproblem”, tværtimod. Og de er helt ufarlige for børn og unge.

Disse “senfølger”, som eftervirkningern kaldes i den forskudte verden, kan derfor ikke bruges som argument for at fastholde corona under epidemilovens herredømme.

Henrik Nielsen er desuden kritisk over for de undersøgelser, som har været brugt til at overophede risikoen ved coronaens helt almindelige eftervirkninger.

https://www.berlingske.dk/danmark/udenlandske-undersoegelser-er-alarmerende-men-i-danmark-er-alvorlige

 

17. d. 24. juli: Verdensrekord i tests

Danmark er det land i verden, der tester flest personer pr. indbygger.

Her er nogle af de absurde tal pr. million indbyggere (rundet til halve millioner):

Danmark: 13 mio. tests pr. million indbyggere.

Østrig: 7 mio. tests (nr. 2) (et af regeringens to særlige corona-partnere. Den ande partner er Israel)

De andre europæiske lande ligger langt lavere:

UK: 3,5 mio.

Frankrig: 1,5 mio.

Spanien: 1 mio.

Tyskland: 1 mio.

Sverige: 1 mio.

Norge: 1 mio.

Det mest fornuftige europæiske land er Ukraine. Her er tallet nede på 250.000. Det er ca. det samme som Syd Korea.

At Danmark ligger hele 13 gange over den europæiske mainstream er et udtryk for en helt særlig forstærket profylaktisk filosofi, der sætter sig dybt i samfundets sociale og moralske struktur som en særlig form for ekstremistisk forsigtighed, der opløser Grundlovens §79 (forsamlingsfrihed) indefra. Danmark er europæisk duks i samfundsødelæggelsesfilosofi.

Tilbage i april 2020 var sundhedsfaglige kredse i oprør over, at man overhovedet testede folk, der havde lette symptomer. Få uger efter var en ny ambition om 20.000 tests om dagen en form for vanvidseskalation. Et år senere testede man flere 100.000 om dagen.

 

18. d. 30. august: Farvel til Politiken

Jeg har abonneret på Politiken i ca. 25 år. Men fra næste betalingsdato er det slut.

Den var allerede gal omkring 2013 med avisens corydonistiske og konkurrencestatsbegejstrede dækning af skolereformen og af KLs lockout og opgør med skolens formål.

Og nu støtter avisen så eksplicit Macrons intensiverede biodiktatur.

Dertil kommer, at hele cornadækningen generelt bærer præg af biopolitisk affirmativitet og nedlukningsideologisk ensidighed. Det er en journalistisk nedtur, vi er vidne til efter min mening.

Man kan simpelthen ikke stole på, hvad der står, og rent holdningsmæssigt ville jeg jo heller ikke – hvis vi var i 1930’erne, hvilket vi på en måde er – abonnere på en fascistisk avis, for nu at sige det ligeud. Dette teknisk-totalitære opgør med humanismen lader ikke højrepopulismen noget efter.

En epoke er slut i det lille hjem og forhåbentlig også for mange andre. Så må man støtte og få sine betalte informationer fra mere afbalancerede kilder.

 

19. d. 30. august: Samfundssind

Eftersom Delta er helt ufarlig for både børn og unge og for almindelige voksne er det ekstremt vigtigt, at alle smitter hinanden, så næste generations kroppe kan være klar til kommende sygdomme.

Men med den aktuelle politik bygges en virologisk og statistisk defineret mur, som hele tiden må vedligeholdes i et totalitært biopolitisk greb, og som gør de unge kroppe – og sind, for den sags skyld – ekstremt sårbare. En sårbarhed, som kun kan behandles af flere mure, indtil alle er i fængsel.

Berlinmuren er sødsuppe sammenlignet med biopolitikkens mure.

Ekstremismens sundheds-ideologi er en hån mod ungdommen og faktisk også mod sundheds-filosofi, videnskab og natur.

Vis samfundssind: Tag ikke vaccinen. Lev 100% normalt. Fjern alle skilte. Bliv syg og bliv rask. Ignorer alle anbefalinger. Hav den dybeste mistillid til “myndighederne”. Hjælp en generation til naturlig omgang med verden.

Det er regeringen og de myndigheder, hvis faglighed blev undertrykt i marts 2020, der ødelægger samfundet,

 

20. d. 3. august: Australien

Australien udgør for tiden frontlinjen i de biopolitiske eksperimenter. Her har man gennemført et reelt socialt diktatur, som løbende udvides og forstærkes. Der er udgangsforbud, soldater på gaden og nedlukning over hele linjen. Får landet lov til at gennemføre dette overgreb, vil eksperimenterne sætte sig i resten af verden.

Det gør ikke sagen bedre, at biodata for Australien nærmest er i nul. Hvor langt kan man gå med et nul?

Danmark og EU bør øjeblikkeligt indstille alt diplomatisk samarbejde med Australien på grund af landets radikale opgør med og foragt for menneskerettigheder og almindeligt liv. Det overstiger jo Ungarn og mellemøstlige regimer mm. med mange 100%.

Vi bør i stedet åbne vores grænser for så mange australske bio-flygtninge som muligt, som ved ankomsten bør undtages alle former for krav om tests, vacciner, bio-statistikker osv. og tildeles et frit rejsepas til mere frie områder som Sverige og Texas, men også til Europa som sådan.

Desværre deler vi biopolitisk filosofi med dette skrækkelige land, som flygtningene kommer fra, så måske skal vi også flygte, men hvortil?

På den måde bliver alle bioflygtninge. Alene i afstand til hinanden og uden steder at være.

https://www.dr.dk/nyheder/udland/vi-bliver-noedt-til-lukke-virkelig-virkelig-haardt-ned-australien-sender-soldater-paa

https://www.bbc.com/news/world-australia-58021718

 

21. d. 3. august: To indlæg om biostaten

A.

Professor i statskundskab, Peder Nedergaard, redegør i dette indlæg fra i forgårs for Biostatens nærmere begreb og sammenhæng. Også han ser Biostaten som en konsolideret politisk og social kendsgerning.

Nedergaard runder sit indlæg af med følgende:

“Coronakrisen har imidlertid givet biopolitikken en slagkraft, som den ingensinde har haft tidligere. Ligesom bistandsloven er den danske velfærdsstats lov par excellence, har epidemiloven fra marts 2020 samme status, for så vidt angår biopolitikken. Under coronakrisen har staten blandt andet med udgangspunkt heri talrige gange udstedt regler og anbefalinger om borgernes aktiviteter, om hvordan og hvor mange man må forsamles, om omgangsformer, hvordan man optræder i butikker, hvem man bør ses med og i hvilket omfang og mange lignende ting. Alt sammen har det naturligvis haft til formål at holde smitten med Covid-19 nede mest muligt.

Selvom optakten har været der i længere tid, er det først med coronakrisen, at en ny Babushka-dukke er blevet sat uden om retsstaten og velfærdsstaten i form af bio-staten. Nu har den demokratiske stat i Danmark for alvor vist, at den også er en fuldt udviklet bio-stat. Naturligvis er mange af forholdsreglerne under coronakrisen blevet trukket tilbage, efterhånden som vaccineringen er rullet ud. Men potentialet til at agere bio-stat er der, og det vil sagtens kunne blive anvendt igen. Den politiske interesse for borgernes bio-sfære er i hvert fald vedvarende stor. Vi lever også i en bio-stat.”

Bemærk både den politologiske klassifikation, som Nedergaard “sætter udenom” de tidligere statsformer samt annonceringen af dens altid lurende permanens.

B.

Forfatterinden Monica Papazu, som har oplevet den rumænske kommunisme, holdt i juni 2021 et foredrag på Vartov om bio-staten. Monica Papazu skrev ifølge Kr. Dagblad, d. 30. maj, om foredraget:

”Reaktionerne på corona-epidemien (restriktioner og panik) har været en øjenåbner. De har afsløret en civilisationsændring, som i lang tid har været undervejs. Alle dimensioner ved menneskelivet blev slettet: den åndelige, religiøse, kulturelle, økonomiske, politiske. Det eneste, der blev tilbage, var det biologiske liv, som staten tager vare på. Massen af menneskekroppe lod sig administrere gennem dekreter udstedt i en form for “undtagelsestilstand” – dekreter, som sætter borgerrettighederne ud af kraft. Tendensen i den moderne og postmoderne stat er at gøre undtagelsestilstanden til en permanent tilstand, fordi undtagelsestilstand er den mest effektive måde at styre befolkningen. Den aktuelle epidemi har bragt biostaten, som hidtil har eksisteret latent, til overfladen.”

Vi lever altså “i en biostat”. Hvad det nærmere betyder er netop, hvad jeg har forsøgt at undersøge siden d. 11. marts 2020.

 

Links:

Peder Nedergaards indlæg: https://www.kristeligt-dagblad.dk/…/velkommen-til-bio…

Monica Papazus foredrag: https://www.youtube.com/watch?v=O04HH_Dlmcg

En tanke om “Isolerede tanker 12, d. 18. juni – d. 3. august

  1. Tak til Thomas Aastrup Rømer for denne fine og detaljerede gennemgang af bio-diktaturstaten Danmark anno 2020-21. Der er ikke mange danskere, der har fattet konsekvenserne af det, der er foregået. Så er det jo godt at de kan få det forklaret her- hvis de ellers kan tage sig sammen til at læse hele indlægget. Det bør de gøre.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.