Isolerede tanker 16, d. 15.-30. december

1. d. 15. december: Biostaten på juleferie

Der er nye testsystemer i folkeskolen for tiden. Det seneste indslag er, at lærerne nu skal udlevere corona-testkit til eleverne. Mor og far skal teste store og små i familiens skød i juledagene. Så kan alle gå og kontrollere hinanden over julegåsen. På den måde glemmer ingen det nye samfunds herskende orden. Døden skal helst blafre over fejringen af fødslen.

Og i dagens Politiken har jeg lært, at man skam bør testes, også selvom man er vaccineret. Det skyldes – ifølge en form for fordoblet smittisk logik – at vacciner ikke hjælper mod at blive smittet! Derfor skal man OGSÅ testes. Det siger lederen af det biopolitiske forskningscenter HOPE. Det er lige før, at det er okkult.

Så folk skal både vaccineres OG testes OG bære maske og rumdragt OG undgå hinandens selskab OG kontrollere hinanden. Det er bare for at “undgå nedlukning”, som det hedder på biostatens sprog ”smittisk”.

I øvrigt: Lidt pudsigt navn, dette “hope”, for Barbara Berthelsen har jo ellers lært os, at “hope is not a strategy”. Dette slogan blev et slags motto for Nedlukningen i marts 2020. Og Jens Lundgren henviser faktisk direkte til dette motto i dagens avis, i forbindelse med at han og flere andre “eksperter” går amok i drakoniske forslag til mere “effektiv” Nedlukning, der skal undgå nedlukning.

Konklusion:

Velkommen til håbløshed, kejsertælleri, familiekontrol og permanent dødsangst omkring juletræet, så der ikke kan fødes noget barn i Betlehem.

Ja, selv i kirken skal man vise pas. Måske både vaccinations- og testbevis? Måske skal der laves to pas? Et skamferet romerrige har invaderet selve stalden og jaget hyrderne på flugt.

Vær velkommen herrens år.

Link til Undervisningsministeriets regler om hjemmetests: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/dec/211214-elever-kan-faa-mulighed-for-at-teste-sig-selv-henover-julen

Eksperterne i Politiken: https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art8528280/Indf%C3%B8r-tiltag-i-kampen-mod-omikron-s%C3%A5-f%C3%A6rre-mennesker-ses

Hope-direktøren i Politiken: https://politiken.dk/indland/art8527321/Danskernes-helbred-er-den-mindste-bekymring

Flere retningslinjer og reaktioner fra DLF: https://www.folkeskolen.dk/…/dlf-om-nye-retningslinjer…

 

2. d. 16. december: Hvad foregår der?

Sidste år peakede antallet af smittede faktisk på dags dato, dvs. d. 16/12. Tallet var på ca. 4400, hvilket i sig selv var sølle.

I dag, altså på samme dato men i 2021, er tallet så 10.000.

Altså ca. en fordobling.

Men i dag tester man hele fem gange så mange som dengang, vanvittige 3 mio. om ugen? Men i så fald er 10.000 jo nærmest ingenting? Altså endnu mere sølle end sølle?

Hvad foregår der?

Og dødstallet er ca. det samme begge år. Kun lave 12 døde her i dag, hvoraf flere formentlig er døde af almindelige dårligdomme.

Der er heller ingen nogen stor almen dødelighed i landet, hvis man kigger på Euromomo.

Antallet af indlagte ligger på ca. 500. Herfra skal man fratrække ca. 40% ved vi. Så havner vi omkring 300. Det er en tredjedel af antal indlagte i en influenzasæson.

Hvad foregår der? Ingenting?

Men alligevel er der noget, der hedder ”en strategi”. Den går ud på at ødelægge alle ting, dvs. omdanne frihed til tilladelser, og på at vaccinere mere, selvom disse vacciner tilsyneladende nærmest ikke virker?

Hvad foregår der?

 

3. d. 16. december: Mærkelig forskel: Sundhedssystemet i 2019 og i 2021

Før nedlukningen i marts 2020 anslog sundhedsmyndighederne, at der ville dø op til 5600 af corona pr. sæson, samt at der i den forbindelse ville komme rigtig mange indlæggelser osv. Altså et langt værre scenarie end det, der rent faktisk skete.

Men selv dette worst case-scenarium skulle man nok klare, sagde myndighederne; og det vel at mærke uden nedlukninger, grænselukninger, skolelukninger, masker, massetests osv, som mange sundhedsfaglige dengang personer gik stik imod. Ak ja, det var i demokratiets og poportionalitets-princippets glade tid.

Og i dag kan man ikke engang klare 1000 døde og en blindtarm, før man tuder som en tøsedreng. Hele læsset vælter, blot en borger får diarré, lader det til. Og hele dette selvretfærdige mismod udnyttes og forstærkes nu politisk. Ja, denne mismodspakke er nærmest blevet den centrale begrundelse for nye nedlukninger, må man forstå.

Så først kunne man klare alt. Og så kunne man pludselig ikke klare noget.

Mærkelig ændring.

Og hvordan ser det egentlig ud med sundhedsvæsenet, sådan tal-agtigt? Jo, det kan man såmænd læse om i en rapport fra 2019 fra Danmarks Statistik. I rapporten står der, at det danske sundhedssystem er blandt de dyreste og mest udbyggede i Europa. Det er vokset med ca. 46% siden 2000, og det er også vokset, hvis man sammenligner med andre brancher eller sætter det i relation til befolkningsudviklingen. Der er også kommet 18.000 ekstra ansatte i perioden, og vi ligger helt i den europæiske top med det hele. Og vores fagpersonale er højt uddannet, ved vi.

Ikke så sært at myndighederne var så rolige d. 10. marts 2020.

D. 12. marts kom så opgøret med myndighederne, altså Nedlukningens omdannelse af faglig og social dømmekraft til et ekstremt forsigtighedsprincip. Siden da gik det hele ad helvede til, for fra den dag blev hele samfundet til et hospital, og endda til et hospital hvor faglighed var omdannet til statistik i biostatens tjeneste.

Først herfra blev det rigtigt dyrt. 100vis af milliarder til tests og diverse pakker, selvom de nu afpillede sundhedsfabrikker, som før var samfundets stolthed, pludselig ikke kunne nå noget som helst.

Sådan ødelægger man landets hospitaler.

Link til rapport fra Danmarks Statistik, 2019: https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetAnalyse.aspx?cid=31651

 

4. d. 17. december: Smittiske reaktioner på nedlukning

I dagens Politiken refereres der fra gårsdagens pressemøde. Man har interviewet politikere fra både RV, SF og EL. De er klar til alt, inklusive radikale forsamlingsregler og lukninger af det ene og det andet.

Jeg har noteret følgende markeringer og begrundelser og sat en lille kommentar i parentes. Især Enhedslistens begrundelse er festlig:

RV: Er klar til alt, så man kan ”lukke op igen for skolerne efter nytår”. (det er smittisk byttesprog, som vil sætte sig dybt i “skolernes” praksis).

SF: Ingen begrundelser, bare klar til alt. Ordføreren siger, at der skal være regler, så vi ikke mødes med “mennesker vi ikke kender”. (det er socialisme uden folk, også kaldet stalinisme. Det er faktisk ikke smittisk, bare …..).

Til Berlingske siger SF’s ordfører, at “danskerne måske er blevet vaccineret for tidligt” (det er til gengæld særdeles smittisk, for nu at sige det mildt).

EL: Er klar til alt, for ellers går testsystemet ned. (Men det er da kun godt, hvis dette biopolitiske kontrolsystem går i graven? Men åbenbart ikke. EL vil, som sit centrale nedluknings-argument, øge nedlukningen for at beskytte nedlukningen. Der angives ikke andre argumenter. Det er virkelig smittisk)

 

5. d. 21. december: Brostrøms ekstremisme

Jeg så aftenshowet fra i går, hvor Søren Brostrøm havde fået hele sendefladen. Udover at sejle rundt i de mange detaljerede og nidkære nedlukningsdetaljer, registrerede jeg følgende tre, nærmest ubevidste, men alligevel larmende trusler:

– man skal ikke komme for tæt på børn

– man skal handle som om, at alting smitter alle steder

– Brostrøm opfatter mundbind og coronapas som blot lette restriktioner, der tilhører Brostrøms fremtidige normalitetsforestilling.

Hvis andre skulle få ret i noget, så er de noget, som Brostrøm kalder for “mandagstrænere”.

Hvorfor er han stadig i sin stilling? Jeg forstår det ikke. Det er jo dybt uansvarlige og ekstremistiske synspunkter.

Engang var Brostrøm fornuftens stemme. Hans fald fra moralens tinde ned til disse overgreb på samfund og pædagogik er dyb som Marianergraven. Han er en tragisk skikkelse i dansk politisk historie efter min mening.

 

6. d. 22. december: Afslag på ansøgning om frit lærerseminarium

Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg har afvist ansøgningen om en fri læreruddannelse i Herning.

I afslaget er der ikke angivet nogen særlig begrundelse. Der konkluderes blot følgende:

”Jeres ansøgning har været drøftet på møder i udvalget den 23. november og den 14. og 21. december. På baggrund af udvalgets drøftelser blev det konkluderet, at der ikke er politisk flertal for at etablere Den Frie Læreruddannelse i Herning. Udvalget vil derfor ikke på baggrund af jeres ansøgning bede ministeren om at skabe lovhjemmel til etablering af uddannelsen.”

Det er på en måde lidt paradoksalt, at man på den ene side tvinger universiteter til at flytte uddannelser til provinsen, men når provinsen så selv foreslår en ny, selvstændig og gennemarbejdet institution, så bliver det afvist ved kasse 1. Det tyder på, at vi er i ideologisk terræn.

Jeg har en halv teori, som jeg lige kan lufte, og som kan være en del af forklaringen på afvisningen: Det er jo nok de radikale, der har været tungen på vægtskålen. Her har man sådan set været for et frit lærerseminarium, men man har været skeptisk over for at lægge uddannelsen i Herning. Denne skepsis har åbenbart vundet. Hvorfor mon? Jo, måske fordi den tidligere landsformand for de radikale, Svend Thorhauge, her i efteråret forlod sin stilling i partiet for, pr. d. 1/12- 2021, at tiltræde som chef for læreruddannelsen i UC-VIA, som jo har ansvar for læreruddannelserne i Silkeborg og Nr. Nissum, som jo ligger tæt på Herning. Mon ikke Thorhauge har snakket med sine gamle venner i partiet? Dermed er ”skepsis” blevet til ”vished”.

VIA har stor magt i det midtjyske og har været stærkt imod etablering af klassiske seminariestrukturer og imod hele den dannelsessammenhæng, som det frie seminarium er et udtryk for. Og faktisk forsøgte VIA for få år siden decideret at nedlægge Nr. Nissum-uddannelsen.

Så det er denne organisationsinteresse, som Thorhauge nu er blevet en del af, og som han kan forstærke via sine forbindelser til de radikales ledelse. Men som sagt: Det er blot en hypotese.

Nu må man så finde et andet sted til den frie læreruddannelse. Måske Sønderjylland? Eller måske Vestsjælland? Bare som eksempler. Men så bliver de vel sure i f.eks. UC-syd, som jo har en station i Haderslev? Hvad vil von Oettingen, som er rektor for UC-Syd, sige til det? Måske giver det lidt splid inde i UC-maskineriet? Det må man håbe. De farlige højskolefolk svæver som kinesiske flagermus og spreder dannelsesskræk.

I Skolemonitors dækning er især Uffe Elbæk begejstret for afslaget. Elbæk sad jo i Mandag Morgens Kompetenceråd i 1998 og tilhører derfor den konkurrencestatsinspirerede del af det, som senere blev til partiet Alternativet, hvis øvrige rester ellers har støttet seminarieinitiativet, hvis jeg har forstået det ret.

Elbæk siger også, at hele emnet nu er dødt, altså ikke blot det konkrete initiativ i Herning, men alle former for private læreruddannelsesinitiativer. Men folketingsudvalgets formuleringer ovenfor giver ikke grundlag for en sådan fortolkning, synes jeg? Nu må vi se i de kommende dage, hvem der har misforstået hvad. Men vi skal nok på den anden side af et valg, og hvem ved så, hvem der har kræfter til et nyt initiativ?

Uffe Elbæk vil have mere frie tøjler for professionshøjskolerne, som jo er etableret med udgangspunkt i konkurrencestatsideologien, som Elbæk selv har været med til at fremme. Dvs. at han vil have mere centraliseret konkurrencestatsdecentralisering. Det står i stik modsætning til den egentlige alternative sjæl, dvs. en syntese mellem natur og kultur.

PS: Tilføjet nogle dage senere: Svend Thorhauge lagde dagen efter et indlæg på FB, hvor han forsøgte at tale Herning-sprog, selvom hans egen institution har gjort alt for at kritiserer tankerne bag Herning-initiativet. Dette paradoks bestyrker min hypotese, som jeg ser det.

https://skolemonitor.dk/nyheder/art8540610/Politisk-flertal-giver-d%C3%B8dsst%C3%B8d-til-ny-og-fri-l%C3%A6reruddannelse-i-Herning

Link til Svend Thorhauges fb-opslag fra d. 23. december: https://www.facebook.com/SvendThorhauge/posts/341532787797274

 

7. d. 23. december: Jeg forstår det ikke

Vaccinerne blev lanceret som et velafprøvet supervåben, der skulle normalisere samfundet og dræbe smitte i befolkningen.

Men det viste sig ikke at passe. Vaccinerne er udviklet og betinget godkendt i al hast, og de viser sig nu endda at være helt ineffektive. Og i starten skiftede man vaccineanbefalinger som vinden blæser. Der er ikke seriøst.

Ifølge SSI’s egne tal fremgår det, at – selvom man tager højde for de bagvedliggende populationer – så er der stort set lige så mange vaccinerede som uvaccinerede blandt de smittede. Det er hip som hap. Det er lige før, man græder.

Og alt tyder på, at den såkaldte omikron-variant også er ligeglad med vaccinerne. Det hele er luft.

Ordet ”vaccine” er i dag blevet en del af sproget smittisk, et særligt lukket og selvproducerende ordmaskineri, som er dirigeret af det ekstreme forsigtighedsprincip. Det hele var løgn og latin.

Kort sagt: Vaccinerne virker ikke. Der var altså ingen grund til at stole på myndighedernes opgør med myndighederne.

Der indlægges ganske vist flere uvaccinerede, men der er tale om meget små tal, og ca. 40% af indlæggelserne er for andre ting end corona, eller også er de ekstremt korte, så der er ingen grund til at tage hensyn til det. Og kun gamle mennesker kan have glæde af en eventuel marginal effekt. Det er ganske enkelt for lidt i den aktuelle sammenhæng, hvor vaccinen er blevet en samfundsideologi som sådan. Sygdommen rammer som nævnt stort set kun gamle og folk, der er meget syge i forvejen. Det må sundhedsvæsenet ordne. Det er ikke et spørgsmål af samfundsrelevans.

Så alle smitter alle, helt uanset vacciner.

Og nu tyder alt desuden på, at Omikron er helt ufarlig, altså endnu mere ufarlig end de andre coronaer, som også var ufarlige. Der er op til 80% færre indlagte, siger diverse undersøgelser. Og i Sydafrika, hvor kun 40% er vaccineret, dør ingen, og smitten er allerede på vej ned.

Man siger endda, at Omikrons hurtige deroute i Afrika er pga. naturlig immunitet. Så er det overstået. Det er nærmest rørende. I Danmark er man gået i biobur for evigt. Der låses af nærmest dagligt med et pressemøde, hvor nogen siger et eller andet.

Dengang Delta blev lanceret, skete det med skrækbilleder fra Indien. Efter få uger skete der ikke mere i Indien. Sådan er det hver gang. Skrik og skræk og skruk.

Men hvis alle smitter lige meget, hvorfor så have coronapas, der jo netop skelner mellem vaccinerede og ikke-vaccinerede? Det forstår jeg ikke. Det kan kun være for at tvinge folk til at lade sig vaccinere. Men hvorfor det? Vaccinerne virker jo ikke? Men så er det jo bare slet og ret diskrimination? Og denne diskriminerende teknologi kan let udvides til noget meget kinesisk.

Og hvorfor overhovedet vaccinere så bredt, altså også børn og unge og folk totalt uden risiko, når nu vaccinerne ikke virker? Det forstår jeg heller ikke. Og de ”sårbare”, dvs. gamle og meget syge, er jo selv vaccineret? Men virker det så heller ikke? Ingenting virker, men alle skal gøre det alligevel.

Og hvorfor udstyrer man skolerne med visirer og testmaskiner, når smitten løber alligevel, og ingen skade gør? Det forstår jeg heller ikke.

Ja, smitten er nærmest god for børn, så den næste generations kroppe kan klare tingene selv.

I pytkassen med det hele. Lad os vende tilbage til december 2019.

 

8. d. 23. december: Forsvar for barndommen

Professor i økonomi Christian Bjørnskov havde d. 19. november en kronik i JP, ”Er børn ligegyldige i dansk politik”, hvor han argumenterer for, at restriktioner og lukning af skoler har en stærkt negativ effekt for børns skolegang.

Kronikken er faktisk også omtalt i dagens Kr. Dagblad under ”ugens debat”.

Kr. Dagblads journalist, Kristian Østergaard, fremhæver følgende fine citat fra kronikken:

”Selv om nogle af restriktionerne virkede – hvilket halvandet års empirisk forskning modsiger – må man spørge sig selv, om det nogensinde kan være moralsk rigtigt at ofre børns velbefindende og fremtid i et forsøg på at redde nogle mennesker, der helt typisk allerede er over deres forventede levealder.

Min personlige holdning er klart, at voksne menneskers allerførste prioritet må være børnenes velfærd. Danske politikere er åbenbart ikke voksne.”

Bjørnskov taler også kraftigt imod, at børn omgives med voksne, der bærer mundbind, hvilket Danmarks Lærerforening ellers går ind for. Og DLF støttes skam af mange af dens medlemmer, fremgår det i debattrådene rundt omkring. Mange lærere ønsker simpelthen at bære mundbind i skolen.

Endvidere kritiserer Bjørnskov brugen af virtuel undervisning, hvilket DLF heller ikke er ukritiske overfor.

Det er meget tankevækkende for en pædagog som mig at se, at børnene her forsvares af liberale økonomer imod lærerne selv.

Jeg kan i øvrigt anbefale Bjørnskovs fine blog på punditokraterne.dk, hvor han siden foråret 2020 har haft virkelig mange fine analyser af Nedlukningen og dens konsekvenser.

https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE13564537/er-boern-ligegyldige-i-dansk-politik/

 

9. d. 26. december: Tre noter

A. SSI-prognoser:

D. 18. december 2021 fremskrev en SSI-rapport antallet af smittede og indlagte frem til juledagene. Prognoserne lød ifølge rapporten sådan her for d. 24. december, altså en virkelig kort prognose for blot en uges tid; a piece of cake skulle man tro?:

Antal smittede: 9.000-45.000 (enormt spænd for blot en uges prognose)

Antal nyindlagte pr. dag: 130-250

Og hvis omicron kun skulle være halvt så farlig som delta, så er estimatet på nyindlagte pr dag: 120-190.

Ingen af disse tal legitimerer i sig noget som helst, der kan ligne nedlukninger, men lad os alligevel sammenligne med, hvordan det gik:

Så hvordan ser det så ud her i dag d. 25. december:

Antal smittede: 10.027

Antal nyindlagte pr dag: 86

Altså bitte små tal, som enten er helt i bunden af det ekstremt brede spænd eller ligefrem langt under. Alle andre tal er også små som muse-numser.

Og d. 7. december, altså før de nye nedlukninger, var tallene også små, og faktisk næsten de samme:

Antal smittede: 7146

Antal indlagte pr dag: 93

Så rapporten er endnu et eklatant fejlskud i den lange række, som siden foråret 2020 har bidraget til at holde det ekstreme forsigtighedsprincip ved lige; et princip som i sig selv konstant opheder tallene og sindene og skaber splid og ballade og undertrykkelse.

SSI kalder sin rapport for en ”ekspertrapport”. Den har enorm indflydelse. Det siger noget om, at man ikke skal lytte til disse biopolitiske eksperter eller deres “myndigheder”, som jo bygger på et opgør med myndighederne.

B. Frankrig

En anden nyhed, som jeg læste i Politiken, er, at Frankrig nu indfører ”booster-stik” (beklager smitttisk) blot tre måneder efter den anden vaccination.

Tre måneder!?!

Engang troede jeg på, at disse vacciner var i orden, men det gør jeg ikke mere. Jeg føler mig nærmest forrådt. Det hele blafrer som vinden blæser. Alting ændrer sig konstant. Ingen ved noget. Det er dybt useriøst. Men det er big money og magt for de globale partnerskaber.

C. Nordkorea

På forsiden af Politiken står der, at pga. coronaen er “Nordkorea mere lukket end nogensinde”.

Men det samme gælder jo Danmark og Europa. Aldrig har landene været så lukkede.

Det er den samme mekanisme.

https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2021/9000-45000-smittede-og-120-250-indlaggelser-pr-dag

 

10. d. 26. december: God kommentar af Martin Ågerup

Martin Ågerup har skrevet en fremragende kommentar i Berlingske (d. 24/12). Han hæfter sig især ved to forhold, hvor det første forhold efter min mening er en følge af det andet:

1. Det ene forhold:

For det første mener Ågerup, at det nye epidemilovssystem udelukker seriøse faglige input i ”et hastværk, der ligner panik”, eftersom epidemikommissionen de facto er underlagt regeringen:

”Epidemikommissionen var tænkt som den instans, der skulle tilføre beslutningsprocessen et tiltrængt element af uafhængig faglig rådgivning. Men blandt andre professor Jørgen Grønnegård Christensen har kritiseret kommissionens sammensætning og påpeget, at eftersom kommissionen er totalt domineret af regeringens egne embedsmænd og har sundhedsministerens højre hånd, departementschef Svend Særkjær, som formand, kan dens indstillinger ikke betegnes som baseret på uvildige faglige vurderinger.”

2. Det andet forhold

For det andet kritiserer Ågerup, at man har vendt bevisbyrden om. Før marts 2020 skulle man bevise nytten af statslig indgriben, og en evt. indgriben skulle igennem en lang og flot høringsproces. Men i dag skal man ikke bevise noget, og der er ingen egentlig proces, blot panisk hastværk. I stedet skal borgeren kæmpe for at bevise, at han ikke smitter. Her med Ågerups egne ord:

”I coronahåndteringen har vi fået vendt bevisbyrden, så kritikere skal bevise, at restriktioner ikke har effekt. Det er stærkt problematisk i et demokrati og i en retsstat, især fordi restriktionerne griber dybt ind i grundlovssikrede frihedsrettigheder.”

3. Min konklusion

Som jeg ser det, er det andet punkt faktisk definitionen på overgangen fra en demokratisk stat til en biostat. Det første punkt er en af de mange følgevirkninger heraf.

https://www.berlingske.dk/kommentatorer/hastvaerk-og-manglende-evidens-praeger-fortsat-coronahaandteringen

 

11. d. 26. december: Christian Bjørnskov om det ekstreme forsigtighedsprincip

Her er et meget interessant blogindlæg af professor ved Aarhus Universitet, Christian Bjørnskov. Indlægget blev udgivet her til formiddag på bloggen punditokraterne.dk.

Bjørnskov filosoferer over det såkaldte ekstreme forsigtighedsprincip, der jo blev indstiftet i dansk statslogik d. 11. marts 2020 som et direkte opgør med det demokratiske proportionalitetsprincip.

Bjørnskovs pointe er, at den ekstreme forsigtighed faktisk er det modsatte af virkelig forsigtighed.

Det skyldes, at den ekstreme forsigtighed kun angår risikobedømmelsen, dvs. at man overestimerer risici, mens man i de politiske indgreb implementerer en form for ekstrem risiko, dvs. underestimerer risici.

Så ekstrem forsigtighed ledsages af ekstrem aktivisme.

Det er det modsatte af forsigtighed og proportionalitet.

Bjørnskov slutter med følgende fine konklusion:

“Det, Mette Frederiksens regering har gjort i snart to år, er at applikere et princip, hvor man italesætter et overdrevet problem og bruger et pseudoprincip, der overdriver både problemer og regeringens løsning. Det er ikke at ’følge videnskaben’ eller noget andet, men blot uinformeret, nøgen magtpolitik.”

Det er godt sagt og godt tænkt.

https://punditokraterne.dk/2021/12/26/det-perverterede-forsigtighedsprincip/

 

12. d. 27. november: Vaccinecensur: Tre skandaler

Politiken bringer i dag – gemt lidt af vejen i et hjørne på s. 16 i 1. del – en rystende historie under overskriften “Facebook censurerer anerkendt lægetidsskrift”.

Sagen drejer sig om, at en regionaldirektør i Pfizer-USA, Brook Jackson, i forbindelse med vaccinegodkendelserne gjorde sin ledelse opmærksom på forfalskede data, af-anonymiserede patienter, dårligt uddannet personale og dårlig kvalitetskontrol. Tak for det.

Men Jacksons henvendelse havde ingen effekt. Radiotavshed hos Pfizer.

Det var skandale nummer 1.

Derfor klagede Jackson til de amerikanske sundhedsmyndigheder. Tak for det.

Derpå blev hun fyret af Pfizer, som åbenbart foretrak total tavshed.

Det var skandale nummer 2.

Derpå skrev Jackson en artikel til det toneangivende tidsskrift, British Medical Journal, om emnet. Artiklen blev fagfællebedømt og godkendt. Tak for det.

Men nu har Facebook, som har kontrakt med et såkaldt faktatjek-firma, ligefrem censureret artiklen. Begrundelsen er, at artiklens overskrift skulle være ”skræmmende”, at artiklen kan misbruges af ”vaccinemodstandere”, og at den er for generaliserende. Det ved en journalist åbenbart bedre end et videnskabeligt panel fra den frie sektor? Og hvorfor må samfundets borgere ikke bruge videnskabelige artikler i deres kamp for dette eller hint? Det er totalitært for at sige det lige ud.

Det var skandale nummer 3.

Redaktøren for British Medical journal er i sagens natur rasende. Og tak for det. Det bør vi andre også være.

På en slags ufrivillig måde har faktatjek-manden faktisk helt ret. For udover artiklens indhold, så sår hele processen, herunder fakta-mandens egen aktion, jo i høj grad tvivl om kvaliteten af vaccinernes videnskabelige og politiske sammenhæng, dvs. af deres seriøsitet i det hele taget. En tvivl der bekræftes af biostaternes stærkt skiftende meldinger om vaccinernes brug, virkning og konsekvenser.

Endelig vil jeg sige, at disse fakta-sider ofte er under al kritik. Det samme gælder vores hjemlige af slagsen, hvor f.eks. Tjekdet.dk også samarbejder med Facebook. Mange af disse sider er ofte stærkt biased, og de bærer desuden præg af manglende kendskab til videnskabens karakter og problemstillinger. Man skal virkelig tage disse sider med et gran salt. Der er som regel tale om stærkt biopolitiserede ”fakta”.

Politikens artikel ligger endnu ikke på nettet.

 

13. d. 27. december: Biostatens ideologi

D. 12. marts 2020 fik vi en biostat. Hvad betyder det? Det betyder, at folkesundheden kollapsede til et statistisk defineret hyperfaktum, og at alle områder i samfundet i samme øjeblik underordnedes dette hyperfaktums nye enevældige magt.

Dermed gik samfundslivet fra frihed forstået som forudsætning til statistisk definerede og periodiske adfærdstilladelser.

På den måde udvidede man biostatistikken til at omfatte samfundsvidenskab, ret, pædagogik, teologi og filosofi, vel at mærke uden at være ved det. Dermed reduceredes disse områder til smittisk.

Så biostatens diskurs bemægtiger sig alt, hvorved den bliver totalitær og permanent. Men biostaten fremstiller alligevel sig selv som rent sundhedsfaglig. Dermed får vi en ideologisk struktur. Det, som fremstilles som sandhed, bliver ideologi. Det bliver antividenskab. Der er brug for marxistisk inspirerede analyser af disse modsætninger, efter min mening; ideologikritik, kort sagt.

Intet biopolitisk faktum er sundhedsfagligt. Hver eneste tal, hver eneste graf og hvert eneste smittiske ord, der kommer fra biostatens opgør med myndighederne, er ren og skær ideologi, dvs. forklædt og smadret samfundsfilosofi, og disse tal og ord bør alene analyseres som sådan.

Derfor, på grund af denne ideologiske struktur, må biopolitikken også udsættes for radikal, vedholdende og omfattende samfundsvidenskabelig, juridisk, pædagogisk, teologisk og filosofisk kritik.

Men biostaten må også udsættes for et ligeså vedholdende og kreativt ikke-voldeligt modstandsarbejde og handlingsliv, der hele tiden udfordrer og destabiliserer biostatens grænser og institutionelle og diskursive fundament, der jo har erstattet og smittificeret Grundlovens filosofiske fundament, hvorfra både kritik og modstand alene kan udfolde sig.

 

14. d. 28.december: Biopolitisk logik

I vedhæftede artikel kan man læse, at hvis børnene ikke vaccineres for at begrænse ”smitten”, så kan man ikke åbne skolerne. Logikken fremføres af Heunicke og SSI.

Dermed er der konstrueret et tvingende smittisk udfaldsrum helt uden forbindelse til virkeligheden: vacciner dit barn ellers lukker skolen.

Men vacciner forhindrer jo ikke smitte? Og det er jo kun godt, at børn bliver smittet og dermed får uskadelige sygdomme?

Så man holder skolen lukket uden grund og imod børnenes og samfundets interesser?

Og Sundhedsministeren gør nærmest personlige krav gældende til mor og far. Enhver forælder skal nu holdes ansvarlig for evt. skolelukninger på et falsk grundlag.

Jeg har ikke ord for min væmmelse.

Hvilken ond stat, som udskammer mor og far, som lukker skoler uden årsag, og som tvinger konstruerede og virkelighedsfjerne diskurser ned over dens befolkning.

https://www.berlingske.dk/samfund/heunicke-vil-have-meget-hoejere-tilslutning-blandt-boern-skal-forhindre-at

 

15. d. 28. december: Coronapas

Hvis vaccinerede og uvaccinerede smitter lige meget, så er det pr logik ren diskrimination at opretholde coronapas-politikken, som jo skaber nærmest arpartheid-lignende forskelle i befolkningens handlingsmuligheder.

Coronapasset kan – især når det altså ikke virker overhovedet – kun have en ideologisk funktion. Det skal – ligesom truslen om fortsatte skolelukninger – tvinge folk over i et vaccinesystem, som ikke forhindrer smitte. Målet bliver vaccinesystemet selv.

Den videre konsekvens er, bevidst eller ubevidst, at man herefter kan udvikle endnu mere omfattende sociale og teknologisk funderede kontrolsystemer.

Dette uhumske og nu også ubegrundede kontrolsystem må omgående fjernes. Dets fortsatte ubegrundede eksistens bidrager kun til at opløse levnene fra den demokratiske stats substans.

 

16. 28. december: Interessant klumme af Morten W. Langer om Omicron

Chefredaktøren for Økonomisk Ugebrev, Morten W. Langer, har nogle virkeligt interessante iagttagelser om Omicron i sin leder fra i dag. Her er nogle af pointerne:

A.

Langer fortæller, at der ifølge en rapport fra SSI ligefrem er flere vaccinerede end uvaccinerede, der bliver smittet af Omicron; altså ikke af corona i al almindelighed, men specifikt af Omicron.

Så det er simpelthen mere risikabelt at være vaccineret end uvaccineret, nu hvor Omicron har bredt sig.

Det er fascinerende tal, som Langer fremlægger. Budskabet er på en måde: Vacciner dig ikke!

Men SSI har ifølge Langer ligefrem fjernet nogle af disse Omicron-tal fra instituttets seneste opgørelser. Det er meget mystisk, og ikke mindst er det meget mistænkeligt.

B.

Så er der spørgsmålet om indlæggelser. Her er den generelle indlæggelsesrisiko for uvaccinerede ca. 4 gange større end for vaccinerede. Men det altså gælder kun generelt, altså inklusiv alle varianter.

For hvis vi alene ser på Omicron, så viser det sig, at der kun er sølle 51 Omicron-indlagte ud af ca. 500 i alt. Og det på trods af, at omkring hele 70% af de smittede har Omicron i lungerne.

51! Hvis det passer, så er den seneste nedlukning en skandale af rang.

C.

Og det bliver ikke bedre, hvis vi går til respiratorindlæggelserne, som i forvejen er ganske få. Her er der generelt ca. 60 patienter i respirator. Men af disse 60 patienter har kun 0-4 patienter Omikron fortæller Morten W. Lange. Altså nothing!

Det er rystende læsning. Kan det virkelig passe?

Lange afslutter sin interessante klumme, hvor der i øvrigt er links til fire internationale artikler om emnet, med følgende to spørgsmål:

“Et spørgsmål, vi savner svar på, er, om Omicron varianten blot er en alvorlig forkølelse?

Spørgsmålet er også, om 3. og måske 4. stik gør mere skade end gavn?”

https://ugebrev.dk/flashnews/ssi-fjerner-data-der-viser-at-langt-faerre-u-vaccinerede-end-vaccinerede-faar-omicron/

 

17. d. 29. december: Noter til dagens pressemøde

1.

Brostrøm bruger udtrykket “der er ingen tvivl om” så mange gange, at der ingen tvivl er om, at han er i tvivl.

2.

Man vil nu lave 750.000 tests om dagen! Det er biopolitisk totalitarisme. Det hedder “at booste testsystemet” på det helt særlige biosprog, som jeg kalder for “smittisk”.

3.

Og det er – altså udover de 750.000 – endvidere “en god ide” med flere selvtests, siger de. Det er “et ekstra lag”. Børnene skal også have testkittet med hjem i privaten. Det kaldes for “robust” på smittisk. Brostrøm kalder det for “proaktivt”.

Der er aldrig nogen pause. Trykket er intenst og permanent.

4.

Omikron er, siger Thyra, langt mindre farlig end delta, som jo heller ikke var farlig. Så who cares? Hun henviser til nogle internationale studier, som man ellers ikke ville henvise til i sidste uge.

5.

Brostrøm siger, at vaccinerne skam virker…. i “et par måneder” er vi nu nede på, fremgik det. Og vi ved fra andre pressemøder, at han vil vaccinere uendeligt. Det må jo så blive seks vacciner om året til både små og store.

6.

Begrundelserne for børnevaccinerne sejler. Det virker helt useriøst.

Det er bedst for ungdommen at få corona. Men Brostrøm svarer en journalist, “at det tror han simpelthen ikke på”. Derfra begynder han at tale sort og omskrive journalistens spørgsmål i egen interesse.

Men nu skal børn have tredje stik og så videre, og flere tests og selvtests og så videre, og måske skal de vaccineres seks gange om året og så videre.

7.

Brostrøm siger, at coronapas forebygger smitte. Det forstår jeg ikke. Smitten er jo helt uafhængig af vaccinestatus? Dette apartheid-lignende angreb på det civile samfund må stoppe.

8.

SSI indrømmer, at de indlæggelsesopgørelser, som man har tvunget ned i halsen på befolkningen i månedsvis, er helt ufuldstændige. Det er en skandale efter min mening.

9.

Brostrøm og Thyra vil – hver gang de bliver lidt presset – helst tale om et “samfundsmæssigt niveau”, så undgår de at tale om ”sundhed”. Men de er da ikke samfundsforskere. Hvad bliver det næste? Er de også teologer?

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Invitation-til-pressebriefing-i-Eigtveds-Pakhus

 

18. d. 30. december: Rystende tal om ultralav vaccineeffektivitet

En række folk fra SSI har forfattet et videnskabeligt notat, som er fra d. 23/12. Med i forfattergruppen er bl.a. Tyra Grove Krause og Kåre Mølbak.

Rapporten handler om vaccinernes effektivitet mod smitte. Det er rystende tal, der fremlægges.

Det står ikke for godt til for Delta, kan man læse, men for Omicron, som jo nu er totalt dominerende, går det helt galt.

Lad os se på resultaterne:

Rapporten skelner mellem Pfeizer og Moderna.

Her er resultaterne for Pfeizer:

Dag 1-30 efter andet stik: 55%

Dag 31-60: 16%

Dag 61-90: 10%

Dag 1-30 efter tredje stik: 55%

 

Her er resultaterne for Moderna:

Dag 1-30 efter andet stik: 37%

Dag 31-60: 30%

Dag 61-90: 4%

Dag 1-30 efter tredjestik: ingen data.

 

Og ser vi udover de tre måneder, ja så er effekten direkte negativ:

Pfeizer: Dag 91-150 efter andet stik: -77%

Moderna: Dag 91-150 efter andet stik: – 39%

 

Der er altså ingen real effekt, nærmest tværtimod. Men hvordan kan man så anbefale så omfattende vaccinationer? Dertil kommer at Omicron er totalt ufarlig for almindelige mennesker. Det hele virker som et korthus.

Men SSI konkluderer det stik modsatte. Man ønsker en endnu mere massiv vaccineudrulning:

“In light of the exponential rise in Omicron cases, these findings highlight the need for massive rollout of vaccinations and booster vaccinations.”

Så man vil altså nærmest tvinge hele befolkningen til at tage en ineffektiv vaccine nærmest hver eneste måned for en ufarlig sygdom?

Det er svært et finde ord for dette totale kollaps. Nedlukningens begreb og ideologi producerer en enorm diskrepans mellem data og konklusion.

Jeg må da have misforstået noget.

Martin Ågerup har også skrevet om rapporten på sin væg. Her er der også et link til et interview, han har lavet med epidemiologen Frederik Schaltz-Buchholzer, som også kommer ind på SSI’s notat: https://www.facebook.com/martin.agerup/posts/10224083539988996

Links:

Link til SSI’s rapport, tallene står på s. 6: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v2

Direkte link: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v2.full.pdf

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.