Isolerede tanker 2, d. 26. januar – d. 8. februar

1. Filosofisk-etisk kritik af vaccinepas (d. 26/1)

Dr. phil. Per Betzonich-Wilken argumenterer d. 19. januar i Sundhedspolitisk Tidsskrift imod vaccinepas. Han mener, at vi i stedet i højere grad bør satse på vores naturlige systemer.

Han er dermed enig med landets førende vaccineekspert, professor Christine Stabell Benn, i, at man bør slå koldt vand i blodet, frem for at “belaste den i forvejen tyndslidte angstnerve i befolkningen”, som han udtrykker det.

Betzonich-Wilken er filosof, ekspert i medicinsk etik og censor ved lægeuddannelsen fremgår det. Han har udtrykt lignende fornuftige synspunkter i Dagens Medicin, d. 12. januar og i Altinget, d. 8. december.

Links til artikler af Betzonich:

Sundhedspolitisk Tidsskrift: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/…/4287-problemet…

Altinget: https://www.altinget.dk/…/filosof-der-venter-vaccine…

Dagens Medicin: https://dagensmedicin.dk/da-tvangen-kom-ind-ad-bagdoeren/

 

2. Dødens bogholderi (d. 27/1)

Jeg har fundet en række statistikker over udviklingen i dødeligheden i fire forskellige lande, korrigeret for befolkningens størrelse. Det drejer sig om Tyskland, 2016-20, Storbritannien fra 2000-2020, Danmark 2010-20 og Sverige fra hhv. 2010-20 og 1851-2020: De er formidlet på twitter af overlæge dr. med. Søren Schifter, svenskeren Johan Hellström og på facebook af en Joe Quinn.

Tallene afspejler en høj grad af normalitet.

Hvis tallene står til troende, viser de, at selv en betydelig højere dødelighed vil falde under en almindeligvis accepteret varians. I England ville der f.eks. være plads til over 200.000 ekstra døde før man ramte niveauet fra år 2000, hvor der var åbne pubs, og Sverige ligger også lavt, selvom der er åbne butikker og ingen mundbind. I Tyskland og Danmark hersker der også udsøgt normalitet, selvom statistikkerne her ikke går så langt tilbage:

Link til statistikker: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10158919789139481&id=837549480

 

3. Lone Simonsen om vacciner (d. 30/1)

Den indflydelsesrige pandemiforsker Lone Simonsen siger i denne artikel i Politiken, at man kun bør vaccinere risikogrupperne og i højere grad satse på naturlig immunitet. Dermed ligger hun på linje med vaccineforskeren Christine Stabell Benn og med flere andre.

Simonsen, som faktisk i foråret kritiserede kinaficeringen af WHO, har ellers udviklet sig negativt i en mere og mere biopolitisk retning.

Men nu slår hun altså lidt bak, så tak for det. Så kan vi måske slippe for vaccinepas og andre biopolitiske tvangsremedier.

Jeg vil dog tilføje, at Simonsens synspunkt, som jeg forstår det, ikke kun er principielt, men også knyttet til ønsket om en mere retfærdig fordeling af vacciner globalt.

https://politiken.dk/indland/art8080977/%C2%BBHvorfor-skal-vi-vaccinere-unge-mennesker-som-er-sunde-og-raske%C2%AB?shareToken=5lHvFSAAZXLQ

 

4. Europarådet går imod vaccinepas (d. 1/2)

Europarådet lægger sig med en helt frisk vedtagelse i direkte forlængelse af UNESCOs og FN’s bioetiske erklæring. Dermed går Europarådet direkte imod både tvangsvaccinationer og vaccinepas.

Det understreges, endda med med store flotte versaler, at der IKKE må forekomme socialt, politisk eller økonomisk pres for at tvinge folk til at blive vaccineret. Dermed bør regeringen forlade sine vilde planer om at indføre et vaccinepas i stedet for den direkte vaccinetvang, som var den oprindelige plan. Vi må forvente en meget direkte udmelding fra regeringen, men den har nok ikke andet i hovedet en matematiske modeller og smittekurver.

Her er teksten fra punkt 7.3.1. i vedtagelsen, versalerne er som nævnt fra originalteksten:

“ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not wish to do so themselves”.

Sagen er omtalt i vedhæftede artikel fra netmagasinet Indblik, hvorfra man også kan klikke videre til selve vedtagelsen.

Links:

Link til Indblik med videre link til EU-vedtagelse: https://indblik.dk/eu-slaar-fast-ingen-skal-tvinges-eller-presses-til-at-tage-coronavaccine/

Link til Europarådets informationer om vedtagelsen: Covid-19 vaccines must be a ‘global public good, available to everyone, everywhere’ (coe.int)

Link til omtale af UNESCO’s bioetiske erklæring: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-80…

 

5. Færdigvaccinering (d. 3/2)

I dagens Politiken står der, at 93.746 personer nu er færdigvaccineret. Det må jo være stort set alle plejehjemsbeboere plus nogle flere?

I så fald er en stor del af risikogruppen nu immun. Herefter kan man roligt lade alle andre gå på indkøb, gå i skole, give håndtryk, drikke shots osv., for de vil jo kun udvikle almindelige influenzalignende symptomer.

Nogle få vil komme på hospitalet, som får lidt travlt i et par uger, men de vil ikke udvikle livstruende sygdomme, udover hvad man i almindelighed må regne med i en kold vinter.

Hvis nogle er nervøse, så kan de jo bare blive hjemme. Det er bedre end at tvinge alle hjem, som ikke er i risiko for noget udover det almindelige.

Jeg deler i den anledning lige et læserbrev af en klog læge, Mia Grandahl, som taler de unges sag imod biopolitikkens dødskult.

I indlæggets kommentartråd får Grandahl tæsk. Så svarer hun så fint:

“Dette provokerende indlæg, har jeg skrevet, da jeg mener, at vi ved at fastholde nedlukningen svigter rigtigt mange mennesker. De mennesker, der virkelig er de svageste.

Vi er kommet til at blive alt for fikserede på et dødstal.

Et tal, der ikke fortæller, hvem der egentlig er tale om.

I lægeløftet ligger også hensynet til samfundet som helhed.”

Derefter bliver kommentarerne faktisk noget mere venlige, sådan generelt set.

Mie Grandahls indlæg i Information: https://www.information.dk/debat/2021/02/laege-aabn-danmark-saette-samfundet-styr-svageste-samfundet

 

6. Nedlukningens permanens (d. 6/2)

Landet fastholdes nu i risikoniveau 5, dvs. i omfattende nedlukning og med risiko for udgangsforbud og yderligere restriktioner. Det fremgår af en aktuel rapport fra den såkaldte ”Indsatsgruppe”.

Indsatsgruppen er en integreret del af et lagdelt og komplekst system af biopolitiske grupperinger, som udgør nogle af Biostatens inderste rum.

Indsatsgruppen består af en række statslige myndigheder, herunder en del af de myndigheder, som i sin tid direkte frarådede Nedlukning, men som nu helt har købt den biopolitiske præmis. Dermed er de ansvarlige for den løbende og permanente omdannelse af samfundet til isolerede og statistisk definerede og kontrollerede lunser skærmkød.

Indsatsgruppen består konkret af repræsentanter fra Sundheds-og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Statens Serum Institut, Justitsministeriet og Rigspolitiet. Finansministeriet og Erhvervsministeriet deltager som observatører.

Det er en magtfuld struktur, som vel at mærke supporteres af en såkaldt “referencegruppe”, der består af en række biopolitiske og helt teknificerede “eksperter”, hvis faglighed i mine øjne er dybt kompromitteret.

Alle de biopolitiske tal er på vej i nul, og kontakttallet har været lavt siden november og decideret under nul siden d. 6. december, men ubestemte mutationer mulige og fremtidige fluktationer anvendes nu i stedet som begrundelse. Dermed gøres undtagelsestilstanden permanent.

Links:

Aktuel risikoklassifikation, d. 3. februar: https://sum.dk/…/Publikation-Nationalt-varslingssystem…

Man kan læse mere om biostatens system her: https://sum.dk/…/Publikation-Nationalt-varslingssystem…

 

7. Fra Konkurrencestat til Biostat (d. 7/2)

Frem til 2020 var Statsministeriet defineret af Konkurrencestatens ideologi, hvor især Finansministeriet stod stærkt. Herfra flød den økonomiske logik ud over samfundets praksisser. Som eksempel mistede pædagogikken mistede sin tradition og erindring og blev omdannet til et grænseløst og statistisk konciperet ”læring”, der skulle optimere konkurrenceevnen.

Fra februar 2020 sker der en forstærket korrektion af denne tilstand:

Statsministeriet dropper alle økonomiske hensyn, og Finansministeriet kastes i grøften. Men Statsministeriet overtager vel at mærke hele den statistisk-organisatoriske logik fra Konkurrencestaten, og denne logik overføres nu på ”sundheden”. Dermed reduceres sundheden til en totalitær og grænseløs ”smittestatistik”. Sundhed bliver dermed reduceret på samme måde, som pædagogik og læring blev det. Vi går fra ”sundhedsloven” til en ekstremistisk ”epidemilov”. Det svarer til at gå ”fra indhold til læring”, og hvad det ellers hed i 2013.

Derved etableres en gældsat biostat uden pædagogik og sundhed.

Mølbak og især Brostrøm forsøgte i februar 2020 at undgå, at Statsministeriet omdannede sundheden i sit statistisk-organisatoriske billede. Derved beskyttede de faktisk Statsministeriet. De opdragede staten til at være en stat i stedet for at degenerere til forfaldsformen ”biostat”. Men biostaten kan ikke tage imod opdragelse, for pædagogikken var allerede fjernet, dengang konkurrencestaten herskede.

Og de to sundhedsfolk kunne ikke holde stand. Til sidst blev først Mølbak og siden Brostrøm opslugt i det nye biopolitiske system.

Smittelogikken udryddede sundheden på samme måde, som dengang læringslogikken fjernede pædagogikken.

Fra dette øjeblik breder usundheden sig med læringen som underdanig ledsager.

 

8. Allan Randrup Thomsens vaccinepas (d. 8/2)

En af regeringens førende rådgivere, Allan Randrup Thomsen, har virkelig været med til at sætte dagsordenen både politisk og i medierne. Han melder nu følgende ud vedrørende det såkaldte ”vaccinepas”, hvorefter man skal vise et digitaliseret vaccinebevis for at gå i Netto og meget andet:

”Vi kan bruge et vaccinepas til de dagligdags ting som indkøb, restaurantbesøg, biografture og den slags. Hvis folk er vaccinerede, kan de komme ud i samfundet igen.”

Thomsen bakkes op af en kollega fra Aalborg, Henrik Nielsen.

Også V og LA er positive, fremgår det. Enhedslisten er egentlig også positiv, når blot ”alle” er vaccineret, selvom jeg ikke aner, hvem ham der ”alle” skulle være?

Der er ingen second thoughts overhovedet, hverken hos de interviewede eller i den journalistiske bearbejdning, selvom der har været stærk kritik af vaccinepas-ideologien fra både filosoffer, vaccineeksperter og andre.

Men Thomsen har tydeligvis ikke fuldt med i debatten om det emne, han udtaler sig om. Han sidder fast i en slags enøjet virologisk ekspertboble, som spreder sig til både befolkning og politik som en virologisk ”virus”.

Så coronavirussens vigtigste smitteeffekt er, at den har omdannet samfundets politiske og sociale liv til sit eget billede. Fra dette billede, hvor Allan Randrup Thomsen hænger som et af æres-portrætterne, kan man kun bekæmpe samfundet, mens virus’ indflydelse forstærkes uendeligt.

Dette paradoks kaldes også for “Nedlukning”.

Link til BT’s artikel: https://www.bt.dk/politik/et-vaccinepas-kan-give-danskerne-livet-tilbage

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.