Isolerede tanker 4, d. 20-24. februar

1. D. 20/2: Nedlukningens forstærkning: Hastelovens forlængelse og permanens

Efter nogle måneder, hvor Politiken har været totalt underlagt Nedlukningens ideologiske kommando, er avisen ved at vågne lidt op. Her er to eksempler fra dagens avis:

A.

De mest interessante artikler om coronaen er hele vejen igennem kommet fra den internationale redaktør Michael Jarlner.

I dagens avis skriver han om, hvordan centrale lovkomplekser kan få deres eget strukturelle liv og præge eftertiden med undertrykkende og udemokratiske effekter. I den forbindelse fremhæver Jarlner den amerikanske sociolog Shoshana Zuboffs undersøgelse af sammenhængen mellem 9-11 og teknologiinnovation og nye overvågningssystemer; en sammenhæng, der fra 2001 og fremefter satte sig i de nye teknologier som en ny og kraftfuld magt.

Denne mekanisme virker stadig i dag som social kontrol, f.eks. i de såkaldte ”ghettoer”, og som kommerciel udnyttelse langt uden for terrorpolitikkens rammer, og mekanismen forstærkes aktuelt yderligere i biopolitisk hyper-effekt. De nye mekanismer kan måske få et tilbageslag eller to undervejs, men straks derefter stormer de frem igen på nye områder.

Jarlner nævner også, at den aktuelle lovgivning, herunder f.eks. den nye og stærkt indgribende epidemilov, som jo er undfanget i ly af Nedlukningens ”læring”, kan få omfattende og faretruende konsekvenser. Jarlner henviser her til den amerikanske menneskerettighedsorganisation Freedom House, som skriver følgende i en aktuel rapport:

”Historien har vist, at de nye beføjelser, som en stat opnår i en nødsituation, har det med at leve længere end den originale trussel”.

Et tredje eksempel er de digitaliserede vaccinepas. Jarlner skriver følgende, igen med indbygget reference til Freedom House:

””Fremtiden for vores privatliv og andre fundamentale rettigheder afhænger af vores næste skridt”, pointerer Freedom House og peger på, hvordan vi igen – ligesom ved bekæmpelsen af terrorismen – har det med at ty til teknologiske løsninger som digitale coronapas, der i vores nedlukkede tilværelser kunne ligne en dør på klem til en genåbning af verden. Men, påpeger borgerretsorganisationen, det kommer med en mulig pris á la den, der fulgte med terrorlovene”.

Så det, der ”ligner en genåbning”, er i virkeligheden en forstærket nedlukning.

Jarlner topper sine fine analyser med det prosaiske:

”Folk, der er grebet af dødsangst, tænker ikke nødvendigvis så langt.”

Hermed meddelt til hele det danske ½olketing.

B.

Et andet sted i avisen har Politiken også en fin reportage fra Cairo, hvor en ellers corona-angst Puk Damsgaard nærmest nødtvunget nyder friheden på byens åbne cafeer og pladser og butikker. Her går folk rundt uden mundbind og ikke er omgivet af tyrannisk realtids-smittestatistik døgnet rundt.

Man må dog ikke ryge af samme vandpibe, fremgår det.

Damsgaard siger følgende bevingede ord:

”Her er der ikke samme forventning om, at du kan kontrollere alt i livet, som der er i Danmark. Og jeg kan godt lide den tilgang, at vi gør, hvad vi kan, og lader livet fortsætte. At der er ting, der ikke er op til os. Det er sådan lidt inshallah”.

Links:

Michael Jarlners klumme: https://politiken.dk/…/Vi-har-f%C3%B8r-ladet-os-vildf…

Om Puk Damgaards tilværelse i Cairo: https://politiken.dk/…/Danmark-er-%C2%BBlidt-en…

 

2. D. 20/2: D. 12. marts: Grund og Lov splittes ad

D. 12. marts skete der følgende: Et Folketing halverer sig selv i ydmyg underdanighed over for en regering, som går imod myndighedernes anbefaling, selvom selvsamme regering bruger netop myndighederne til at begrunde sin totale og samfundsudslettende aktion. Dette nysprog omsættes i ordet ”samfundssind”.

Det halverede Folketing afleverer al magt overalt til en banal regering, hvis filosofi er defineret ved antipædagogik og total profylakse.

Folketinget bliver dermed til et ½olketing. ½olketinget bliver en rød stue i Frederiksens dagtilbud. Til et samarbejdsudvalg i en kommerciel koncern.

Denne tilstand består så længe ½artierne støtter Nedlukningen, hvilket de alle sammen stadigvæk gør.

Herfra er enhver ”genåbning” blot en forstærket nedlukning. Et altid foreløbig lokkemiddel, der skal få befolkningen til at elske overgrebet mod befolkningen.

Herfra gennemføres dyt indgribende hastelove i stride strømme, primært baseret på ”orienteringer” i lukkede udvalg, som består af sundheds½olitiske ordførere, som har købt og stemt for hele præmissen.

Befolkningen nægtes at ”samle sig” og at drive erhverv. Og al socialt liv omdannes til smittestatistiske overgreb.

Dermed har staten og dens ”Love” isoleret sig selv og ekskluderet dens ”Grund”.

Grund og Lov er splittet ad.

Dermed får vi en ½undlov.

Kan politikerne ændre det? Kan de fortryde? Nej, for de er bundet af den halverende ødelæggelse. Fortryder de, bliver ansvaret overvældende og uendeligt. De må fortsætte og fortsætte…….

 

3. D. 21/2: Forholdet mellem samfund og samfundssind

Ordet ”samfund” er gammelt nordisk. Det betyder sammen-komst og ”at finde sammen i et møde” (fund=møde).

Man finder sammen og gør et fund, man mødes. Så bliver man til et samfund. Denne tilstand svarer til Grundlovens §79, der handler om at ”samle sig” i fund med hinanden om de ting, man nu finder.

Det er nordisk dyd. Det er sam-fund. Det er at mødes og tinge, i et folke-ting, i et al-ting, i et stor-ting, iblandt ting.

Ordet ”samfund” har altså dybe rødder i forholdet mellem kultur, natur og frihed. Samfundet er menneskets fineste gave, som mennesket selv har fået af skaberens hænder. Det er Grundlovens rod.

Derfor er forsamlingsfriheden – friheden til at samle sig i sam-fund – også en central del af menneskerettighederne, ja, dén centrale del efter min mening, selvom det danske ”samfund” og Grundlovens ”at samle sig” er dybere og tættere end FN’s menneskerettigheder.

Det skyldes, at samfundet kommer før rettigheden. Rettigheder opstår og udvikles, når mennesker finder sammen i fund frem for det omvendte, hvorefter samfundet er defineret ved retten.

Hvordan så med ordet ”samfundssind” i dette udtryks aktuelle iklædning? Ja, det er det stik modsatte. Det er ikke “at samle sig”. Det er et forbud mod at samle sig. Enhver samling er i samfundssindets optik en smittefare, som er umoralsk og ond. Samfundssindet er en slags had til mennesket.

”Samfundssind” er altså udtryk for et opgør med ”samfund”.

 

4. D. 22/2: To kritiske læger

To læger har skrevet to særdeles kritiske indlæg om coronapolitikken. Det drejer sig om følgende:

A..

Ledende overlæge ved Bispebjerg Hospital, Inger Ros, har skrevet en kronik i Berlingske. Hun konkluderer:

”Vi står i en situation, hvor den såkaldte kur godt og grundigt er ved at slå patienten ihjel. Politikere, pressen og totalt verdensfjerne epidemiologer kan slet ikke se ud af deres privilegerede boble og forstå, at det her ikke bare er en statistik, hvor alt er godt, hvis vi lige går den rigtige vej om søerne.”

B.

Læge Mia Dall Grandahl har her i februar 2021 skrevet kritiske indlæg i både Information og i netmagasinet Indblik. Især i sidstnævnte udfolder hun sine kritiske spørgsmål, som ligger meget på linje med Inger Ros’ synspunkter.

Jeg har desværre ikke tid til at kommentere de to indlæg yderligere, men deler her af ’borgerpligt’ for at gå imod ’samfundssindets’ angreb på ’samfundet’.

Links:

Inger Ros’ kronik i Berlingske, d. 22/2: https://www.berlingske.dk/…/overlaege-i-mit-arbejde-paa…

Mia Dall Grandahls indlæg i Indblik, d. 21/2: https://indblik.net/laege-der-er-brug-for-at-regeringen…/

 

5. D. 23/2: Forstærket Nedlukning

Der lægges nu op til en forstærkning af Nedlukningen. Der foretages en yderligere organisatorisk-administrativ konsolidering af den regionaliserede Biostat. Landets regioner og byer omdannes til statistiske enheder og spilles ud mod hinanden, og der indføres testbeviser, når man krydser kommunegrænser.

Dertil kommer krav om omfattende tvangstest og vaccinepas, for at deltage i almindelige aktiviteter, selv for børn. Det gælder på forskellige måder over hele den forstærkede linje, dvs. både i skolerne og i butikkerne.

Dele af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser holdes stadig lukket. Det samme gør kulturen og cafelivet. Her venter nye regionale åbninger med store biopolitiske kontrolsystemer, når disse institutioner engang i en uvis fremtid får lov at deltage i den forstærkede Nedlukning, som altid er foreløbig.

Grænserne er lukket. 1989 er helt slut. Berlinmuren er genetableret som en allestedsnærværende realitet, selvom europæere har brug for at “samle sig” og lade munden løbe som aldrig før.

Der er stadig grimme masker og overgreb på Grundlovens forsamlingsfrihed overalt, og enhver “frihed” er nu ekstra kontrolleret af forstærkede biopolitiske strukturer.

Dermed vil der udvikle sig en ny moralsk objektivitet baseret på socialt pres og ledsaget af nidkære kontrolstrukturer. Den mindste smitteudvikling i en børnehave, i en skole eller i en region kan hypes og angribes og formateres af de nye systemer, og forholdet mellem erhvervsdrivende, kunder og myndigheder forpestes.

Alt bærer præg af smittens tal og dødens bogholderi, mens mutationerne kommer rullende som fjerne fremtidsdystopier, der virker som passager for teknologificering af menneskets isolerede kroppe.

Den forstærkede Nedlukning begrundes i notater fra en dybt ideologiseret og teknificeret ekspertgruppe, som består af folk, der tror, at de kan omsætte og reducere samfundets liv til matematiske modeller og som efter sigende ikke engang tager hensyn til sæsonudsving.

Dertil kommer en referencegruppe af virologer med videnskabelig og kulturel horisont på størrelse med en knappenål samt en såkaldt indsatsgruppe af ledende embedsmænd fra den ekstreme forsigtigheds totalitære univers.

Men det er matematikerne, der har overtaget magten fra virologien, der nu er anden violin. Enhver samfundsmæssig aktivitet er nu matematisk defineret.

Hele dette nye myndighedssystem og dets politiske og diskursive magt er nu behæftet og forstærket.

Så først gik regeringen direkte imod myndighederne og fik ½olketinget til at halvere sig selv. Det var Nedlukningen som sådan.

Derpå dannede regeringen sin egen smalle og enøjede ”myndighed”, som er overtaget af matematikere, og som regeringen nu henviser til som papegøjer, mens et lydigt ½olketing løber rundt efter de små detaljer som ansatte i Mette Frederiksens konsortium.

Tilbage i marts 2020 var horisonten stadig Nedlukning eller ikke-Nedlukning. Sådan er det ikke mere. Nu er det Nedlukning eller Forstærket Nedlukning.

Derfor:

Genåbning = Forstærket Nedlukning.

https://sum.dk/nyheder/2021/februar/fagligt-grundlag-for-genaabning

 

6. D. 23/2: Kombination af Lovbrud. Dobbelt juridisk kollaps

Den danske undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, befinder sig i det dybeste filosofiske mørke. Hun vil tvinge skoleelever og uddannelsessøgende, som er helt uden sygdomsrisiko, til – i en lang og ubestemt periode – at tage tests to gange om ugen SOM BETINGELSE for at komme i skole, og hun fremstiller det som en objektiv og tvingende struktur. Lærerne skal også tvinges, som jeg har forstået det.

Men det er efter min mening et totalt brud med både menneskerettigheder og Grundlovens skoleparagraf, og bruddet forstærkes ved, at de to brud kombineres. Lad mig forklare det:

 

A. Bruddet på menneskerettigheder:

I Europarådets såkaldte Oviedo-Konvention fra 1997 står der følgende, her i uddrag:

”MENNESKETS FORRANG:

Menneskets interesser og velfærd skal have forrang frem for interesser, der alene vedrører samfundet og videnskaben.

SAMTYKKE: Artikel 5, Generel regel

Ingen intervention må foretages på sundhedsområdet uden den berørte persons frie og informerede samtykke.

Denne person skal forud for enhver intervention have modtaget relevante oplysninger med hensyn til formålet og arten af interventionen samt med hensyn til de deraf følgende konsekvenser og risici.

Den pågældende person kan til enhver tid frit trække sit samtykke tilbage.”

Og i UNESCOs erklæring om bioetik fra 2007 står der følgende i artikel 6:

”Any preventive, diagnostic and therapeutic medical intervention is only to be2carried out with the prior, free and informed consent of the person concerned, based on adequate information. The consent should, where appropriate, be express and may be withdrawn by the person concerned at any time and for any reason without disadvantage or prejudice”.

Her er der ingen slinger i valsen. Enhver form for tvang i disse spørgsmål er imod menneskerettighederne.

 

B. Bruddet på Grundloven

Lad os stille dette krav om eksplicit, fuldt informeret og frit samtykke, som nu altså brydes, op mod Grundlovens skoleparagraf, §76.

I §76 står der, at…

“…alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen…”

Denne ret har man forbrudt sig mod i nu flere måneder, hvor børn er blevet udelukket fra skolen. Og man fortsætter med at udelukke børnene og lærerne i uendelighed og med konstante trusler om yderligere Nedlukninger.

Da §76 hænger sammen med §79, der vedrører retten til “at samle sig”, og eftersom ”fri undervisning” både betyder gratis og pædagogisk frihed, så udgør også de langvarige, omfattende og tvangsmæssige digitaliserede undervisningserstatninger et brud på Grundloven.

 

C. Det dobbelte kollaps

Og nu kobler man så det ene retsbrud sammen med det andet. Man kan ikke “samle sig” på sin skole, med mindre man underlægger sig en ufrivillig og omfattende teststruktur, som er imod menneskerettighederne.

Dermed får vi ikke blot et juridisk kollaps for hhv. testkrav og skole, jvf. afsnit A og B, men et dobbelt kollaps, fordi de to isolerede kollapseringer nu kombineres i en helt særlig og ond struktur. Denne nye struktur kan – hvis den accepteres – vel at mærke overføres til mange andre områder. F.eks. ved krav om vaccinepas ved forsamlinger og også mere bredt inden for andre ressortområder.

Det ene lovbrud gøres afhængig af det andet. Det er en ny biopolitisk formel, hvor alternativet til Nedlukning er Forstærket Nedlukning.

(Mange tak til økonomen Lars Christensen for at gøre mig opmærksom på disse to problemers sammenhæng)

 

Links:

Europarådets convention: https://www.retsinformation.dk/eli/ltc/2000/65

UNESCO’s erklæring: http://portal.unesco.org/…/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO…

Grundlovens §76: https://www.ft.dk/…/min-grundlov/kapitel-8/paragraf-76

Pernille Rosenkrantz-Theils opdatering: https://www.facebook.com/pernillerosenkrantz/posts/10160873128006038

 

7. d. 22/2: Forstærket Nedlukning

Der lægges nu op til en forstærkning af Nedlukningen. Der foretages en yderligere organisatorisk-administrativ konsolidering af en Biostat, som nu endda regionaliseres. Landets regioner og byer omdannes til statistiske enheder og spilles ud mod hinanden.

Dertil kommer krav om omfattende tvangstest og vaccinepas, for at deltage i almindelige aktiviteter, selv for børn. Det gælder på forskellige måder over hele den forstærkede linje, dvs. både i skolen og i butikkerne.

De større skolebørn, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser holdes stadig lukket. Det samme gør kulturen og cafelivet. Her venter nye regionale åbninger med store kontrolsystemer, når disse institutioner engang i en uvis fremtid får lov at deltage i den forstærkede Nedlukning.

Grænserne er lukket. 1989 er helt slut. Berlinmuren er genetableret som en allestedsnærværende realitet, selvom europæere har brug for at “samle sig” og lade munden løbe som aldrig før.

Der er stadig grimme masker og overgreb på Grundlovens forsamlingsfrihed overalt, og enhver “frihed” er nu ekstra kontrolleret af forstærkede biopolitiske strukturer.

Dermed vil der udvikle sig en ny moralske objektivitet, som ledsages af nidkære kontrolstrukturer. Den mindste smitteudvikling i en børnehave, i en skole eller i en region kan hypes og angribes og formateres af de nye systemer, og forholdet mellem erhvervsdrivende, kunder og myndigheder forpestes.

Alt bærer præg af smittens tal og dødens bogholderi, mens mutationerne kommer rullende som fjerne fremtidsdystopier, der virker som passager for teknologificering af menneskets isolerede kroppe.

Den forstærkede Nedlukning begrundes i notater fra en dybt ideologiseret og teknificeret ekspertgruppe, som består af folk, der tror, at de kan omsætte og reducere samfundets liv til matematiske modeller, og som efter sigende ikke engang tager hensyn til sæsonudsving.

Dertil kommer en referencegruppe af virologer med videnskabelig og kulturel horisont på størrelse med en knappenål samt en såkaldt indsatsgruppe af ledende embedsmænd fra den ekstreme forsigtigheds totalitære univers.

Hele dette nye parallelle ”myndigheds”-system og dets politiske og diskursive magt er nu behæftet og forstærket.

Så først gik regeringen direkte imod myndighederne og fik ½olketinget til at halvere sig selv. Det var Nedlukningen som sådan.

Derpå dannede regeringen sin egen smalle og enøjede ”myndighed”, som jeg lige har nævnt, og som regeringen nu henviser til som papegøjer, mens et lydigt ½olketing løber rundt efter de små detaljer som ansatte i Mette Frederiksens konsortium.

Tilbage i marts 2020 bestod horisonten stadig af Nedlukning eller ikke-Nedlukning. Sådan er det ikke mere. Nu er det Nedlukning eller Forstærket Nedlukning.

Derfor:

Genåbning = forstærket nedlukning.

Link til SSI: https://www.ssi.dk/…/prognoser-for-smittetal-og…

Link til Sundhedsministeriet: https://sum.dk/nyheder/2021/februar/fagligt-grundlag-for-genaabning

 

8. d. 23/ 2: Har Folketingets formand sviget?

I Folketingets forretningsordens §16, stk. 3, står der, at Folketingets formand skal afvise ethvert forslag, som strider imod Grundloven, og at dette skal ske uden videre forhandling i Folketingssalen:

”§16, Stk. 3. Lovforslag eller ændringsforslag, der strider mod grundloven, skal afvises. Mener formanden efter forhandling med Udvalget for Forretningsordenen, at en sådan modstrid foreligger, indstiller formanden til Tinget, at forslaget afvises. Der finder ingen forhandling sted om en sådan afvisning.”

D. 12. marts både fremsatte og vedtog regeringen en hastelov, som i et helt år gav regeringen bemyndigelse til at bryde Grundlovens helt grundlæggende paragraffer langt nede i detaljen. Det skete i direkte modstrid med myndighedernes anbefaling.

Dette brud blev efterfølgende effektivt implementeret, så folk ikke mere kan “samle sig”, så børn ikke kan gå i skole, og så folk ikke kan passe deres forretning. Desuden har Grundlovsbruddet trukket den ene skandale efter den anden i sit kølvand.

Men Folketingens formand, Henrik Dam Kristensen (S), greb ikke ind, og han inddrog mig bekendt ikke det i §16 nævnte ”Udvalget for forretningsordenen”, som består af 21 folketingsmedlemmer, og som han selv er formand for.

Henrik Dam Kristensen stemte endda selv for den lov, som legaliserede det omfattende Grundlovsbrud. Det samme gjorde hans fire næstformænd, som er følgende:

  1. næstformand Karen Ellemann (V)
  2. næstformand Pia Kjærsgaard (DF)
  3. næstformand Rasmus Helveg Petersen (RV)
  4. næstformand Trine Torp (SF)

Formanden og formandskabet er dermed ansvarlig for reduktionen af Folketinget til et ½olketing.

 

9. d. 24/2: Kraftig kritik af regeringens ”matematiske modeller”

Kristoffer Torbjørn Bæk, som er ph.d. i molekylærbiologi ved DTU, har fremlagt nedenstående fantastiske grafer på twitter, som – hvis de er korrekte – fuldstændigt underminerer regeringens ”matematiske modeller”.

Graferne viser, at selvom B117s andel af smittede stiger, så falder det samlede antal smittede til ligegyldige niveauer.

En anden forsker, Kasper Planeta Kepp, som er professor i biokemi, har i BT ligeledes kritiseret regeringens udregninger. Især er han kritisk over for regeringens estimat over antallet af immune, samt over for det forhold, at der ikke indregnes sæsonudsving, hvilket gør estimaterne alt for høje.

Helt amok gik det her til aften i Deadline, hvor selv Allan Randrum Thomsen, som er ”den ekstreme forsigtighed” selv, gav udtryk for, at regeringens estimater var overvurderede. Også han pegede på sæson-problemet. Så ved man, at der virkelig er noget at komme efter.

Link til Bæks tweet: https://twitter.com/KT_Baek/status/1364181431694589955

Link til Kepps indlæg: https://www.bt.dk/…/professor-kritiserer-ssi…

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.