Liste over Iben Benedikte Valentin Jensens produktion

En af landets mest selvstændige og reflekterede pædagoger, Iben Benedikte Valentin Jensen, er død. Hun var blandt de første, der så, hvilken problematisk vej de pædagogiske vinde blæste i starten af 2010’erne. Hun fik også egenhændigt drejet DLF og måske også pædagogikken i en mere kritisk retning med en stærkt inspirerende tale ved et optog foran Christiansborg, der vækkede mange mennesker. Hun havde selv arrangeret optoget, som fandt sted i august 2015.

Iben var uddannet folkeskolelærer i 1991 og cand. pæd. fra Danmarks Lærerhøjskole, hvor hun skrev speciale hos Per Fibæk Laursen. Senere tog hun en Master i professionsvejledning. I 2002 blev hun underviser på læreruddannelsen i Haderslev, der i 2008 blev omdannet til en del af en professionshøjskole, som i dag hedder UC-Syd. Hun var også med i en kreds, der med udgangspunkt i Askov Højskole, udgav tidsskriftet Nyt Dansk Udsyn.

I 2016 blev hun opsagt under ret dramatiske omstændigheder. De nye professionshøjskolers nidkære dokumentationskrav og deres underdanige optagethed af det allestedsnærværende læringsbegreb endte med at ødelægge både karriere og arbejdsglæde for en af landets vigtigste pædagoger. Derudover manglede hun ledelsesmæssig støtte til sin faglige kamp for pædagogik og pædagogisk praksis.

Ibens seneste skriftlige arbejde var et bidrag til bogen “Sidste Chance – Nye perspektiver på dannelse” fra efteråret 2021. Hendes artikel hed: “Da Pippi-generationen blev stum”. Så sent som i januar 2022 deltog hun også i ”Brinkmanns briks”.

Men disse begivenheder og tekster er blot dråber i et kæmpehav af pædagogisk engagement, som vi – både af faglige og moralske årsager – bør holde i erindring.

Nedenfor har jeg derfor lavet en liste med hele hendes produktion af tekster mm., som strækker sig fra 2009 til 2022. Skriv gerne, hvis I har kendskab til yderligere materiale.

Referencerne er opdelt i følgende ni afsnit:

 1. Bøger
 2. Bidrag til antologier
 3. Redaktør af bøger og tidsskriftet Nyt Dansk Udsyn
 4. Kronikker, blogindlæg og artikler
 5. Hjemmesider og Nyt Askov
 6. Youtube-foredrag
 7. Facebook-artikler
 8. Mindeord/kommentarer ifm dødsfald
 9. Diverse

 

1. Bøger:

Jensen, I.B.V. (2009). Lektiehjælp i SFO’en, Et samarbejde mellem pædagoger, lærere og forældre, Unge Pædagoger.

Jensen, I. B.V. (2014). Hvor gik Pippi hen?, Nyt Askov.

Jensen, I.B.V. (2014) Den didaktiske fantasi – historien om Ea, Nyt Askov.

Jensen, I.B.V. (2015). Find din faglige stolthed – en (op-)sang til lærere og pædagoger, Nyt Askov.

Jensen, I.B.V. (2015). 100 veje til forståelse og nuancering af Livsoplysning og Folkelig oplysning, Nyt Askov.

Jensen, I.B.V. (2016). Tag ansvar – opgør med læringstyranniet, Fjordager. Jens Raahauge anmelder på folkeskolen.dk: “En kulde har bredt sig” https://www.folkeskolen.dk/586528/en-kulde-har-bredt-sig. Mikael Busch anmelder i Jyllands-Posten, d. 19. marts: https://www.facebook.com/mikael.busch.73/posts/10229415563080482

Jensen, I.B.V. (2020). Bliv et folk, Folkehøjskolernes Forening.

 

2. Bidrag til antologier:

Jensen, I.B.V. (2010). ”Skolens undervisning – for livet og folkeligheden”, i Komischke-Konnerup, L. & Buur, N. (red.): Specialundervisning på hovedet – almene pædagogiske synspunkter, KLIM.

Jensen, I.B.V. (2021). ”Da Pippigenerationen blev stum”, i Brinkmann, S. & Rømer, T.A. & Tanggaard, L. (red.): Sidste Chance – nye perspektiver på dannelse, KLIM.

 

3. Redaktør for bøger og tidsskrifter:

a) Redaktion af bøger:

Jensen, I.B.V. & Komischke-Konnerup, L. (red.) (2013). Pædagogisk protest, Askov Højskole.

Jensen, I.B.V. & Komischke-Konnerup, L. (red.) (2013). Er oplysningens tid forbi? – 27 artikler fra højskolen af Hans Henningsen, Nyt Askov

Henningsen, H. (2015). Det abstrakte samfund, Nyt Askov (red. Jensen, I.B.V. & Komischke-Konnerup, L.)

 

b) Redaktion af og bidrag til tidsskriftet Nyt Dansk Udsyn:

Iben var sammen med Leo Komischke-Konnerup redaktør af online-tidsskriftet Nyt Dansk Udsyn med undertitlen ”Tidsskrift for folkelige, etiske, politiske og pædagogiske emner”. Tidsskriftet udkom med 11 numre mellem 2012 og 2016 og lå på www.nytaskov.dk. I dag ser domænet ud til at være overtaget af et eller andet obskurt casino-site, men jeg har fundet de fleste af numrene rundt omkring på diverse hjemmesider. Jeg mangler dog stadig at finde nr. 4, 5. og 10. Der er også lidt bøvl med nummer 7 og 8, som lader til at være ens i de versioner, jeg har støvet op? Iben har – som jeg har noteret det nedenfor – bidraget til flere af numrene, både med redaktionelle introduktioner og med selvstændige artikler:

Nr. 1, november 2012: https://www.yumpu.com/da/document/view/17625483/nyt-dansk-udsyn-velkommen-til-nyt-askov (intro sammen med Leo Komisckhe-Konnerup samt artiklen ”Skolelærere skal ikke være eksperter”, s. 51-53).

Nr. 2, februar 2013: https://www.yumpu.com/da/document/view/17669667/nyt-dansk-udsyn-velkommen-til-nyt-askov (intro sammen med Leo).

Nr. 3, maj 2013: https://www.yumpu.com/da/document/read/17715117/nyt-dansk-udsyn-velkommen-til-nyt-askov (intro sammen med Leo samt artiklen ”Hvorfor snorksover læreruddannelsen?”, s. 30-32).

Nr. 4 og 5: Mangler

Nr. 6, maj 2014: https://issuu.com/halfdanharring/docs/dansk_nyt_udsyn_nr_6 (intro med Leo).

Nr. 7 (selvom der står nr. 6 på selve bladet), september 2014: Iben skriver intro sammen med Leo samt artiklen ”En cirkel i form af en firkant – om styringsprincipperne i den offentlige sektor”, s. 54-62. https://aarhusuniversitet-my.sharepoint.com/personal/au2400_uni_au_dk/_layouts/15/onedrive.aspx?q=nyt%20dansk%20udsyn&searchScope=folder&id=%2Fpersonal%2Fau2400%5Funi%5Fau%5Fdk%2FDocuments%2FDokumenter%2FNyt%20Dansk%20Udsyn%20nr%206%20september%202014%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fau2400%5Funi%5Fau%5Fdk%2FDocuments%2FDokumenter&parentview=7

Nr. 8. december 2014: https://issuu.com/halfdanharring/docs/nyt_dansk_udsyn_nr_8 (intro samt artiklen ”Samfundet har fået hukommelsestab!”, s. 23-26). Det nummer og link lader til at være en gentagelse af nr. 7?)

Nr. 9, april 2015: https://www.yumpu.com/da/document/view/43953621/nyt-dansk-udsyn-nr-9-od-ver-2 (introduktion samt artiklen ”Hvad samfundet glemte”, s. 34-37).

Nr. 10: mangler

Nr. 11, september 2015: https://docplayer.dk/3164459-Nyt-dansk-udsyn-nr-11-september-2015-onlinetidsskrift-for-nyt-askov.html (introduktion samt artikel ”De er jo lige her!”, s. 44-50).

 

4. Kronikker, blogindlæg og artikler:

2009-2012:

”Livsoplysning og pædagogisk redelighed”, Askov Højskoles Årbog 2009.

”Livsoplysning som en del af en ny professionsdidaktik”, Askov Højskoles Årbog 2010.

”Professionshøjskoler mangler en professionsdidaktik”, Folkeskolen.dk, d. 24. oktober 2012. https://www.folkeskolen.dk/518039/professionshoejskoler-mangler-en-professionsdidaktik

”På vej mod en professionsdidaktik – for mennesker”, skrevet sammen med Leo Komischke-Konnerup, Magisterbladet, nr. 2, 2012.

 

2013:

“Skolelærere skal ikke være eksperter” (artikel om Nyt Askov-initiativet), Folkeskolen.dk, d. 9. januar 2013. https://www.folkeskolen.dk/521087/skolelaerere-skal-ikke-vaere-eksperter

“Så kom da i gang”, Akademikerbladet, d. 14. juni 2013. https://www.akademikerbladet.dk/magasinet/2013/magisterbladet-nr-8-2013/saa-kom-dog-i-gang

“Man gjorde en profession fortræd”, Steinerbladet, nr. 3, 2013. https://steinerbladet.dk/article/man-gjorde-en-profession-fortraed/

 

2014:

“God latin”, Højskolebladet, d. 27. februar 2014. https://hojskolebladet.dk/nyhedsarkiv/2014/feb/god-latin/

 

2015:

”Højskolepædagogik er ikke raketvidenskab, Højskolebladet, d. 22. juni 2015. https://hojskolebladet.dk/nyhedsarkiv/2015/jun/hoejskolepaedagogik-er-ikke-raketvidenskab

“Folkeskolen mellem dannelse og uddannelse”, d. 27. august 2015. https://www.folkeskolen.dk/569208/folkeskolen-mellem-dannelse-og-uddannelse

Information, d. 14. oktober: “Knas i skolens maskinrum”, Information, d. 14. oktober 2015. https://www.information.dk/debat/2015/10/knas-skolens-maskinrum

 

2016:

”Professionshøjskolerne bør profileres pædagogisk”, Folkeskolen.dk, d. 6. april 2016. https://www.folkeskolen.dk/584951/professionshoejskolerne-boer-profileres-paedagogisk

”2. logbog fra en lektor”, Folkeskolen.dk, d. 23. april 2016. https://www.folkeskolen.dk/586232/2-logbog-fra-en-lektor

”Hvad mener vi, når vi bruger begrebet ”pædagogik”?, Folkeskolen.dk, d. 16. juni 2016. https://www.folkeskolen.dk/589629/hvad-mener-vi-naar-vi-bruger-begrebet-paedagogik

“Folkeskolelærer: Mit liv ligger i ruiner”, Kr. Dagblad, d. 10. august 2016. https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/folkeskolelaerer-mit-laererliv-ligger-i-ruiner

”The Dragør-team”, Folkeskolen.dk, d. 16. september 2016. https://www.folkeskolen.dk/594170/the-dragoer-dream

”Jeg – en tyskertøs!”, Information, d. 20. september. https://www.information.dk/debat/2016/09/tyskertoes?lst_cntrb

 

2017:

”Den instrumentelle fejlslutning som statsautoriseret metode”, Folkeskolen.dk, d. 3. januar 2017. https://www.folkeskolen.dk/600163/den-instrumentelle-fejlslutning-som-statsautoriseret-metode

”Det herrens år 2010”, Folkeskolen.dk, d. 22. februar 2017. https://www.folkeskolen.dk/603170/det-herrens-aar-2010

”Tag ansvar”, Folkeskolen.dk, d. 27. februar 2017. https://www.folkeskolen.dk/603390/tag-ansvar

”Penge fosser ud af folkeskolen. Det offentlige skolesystem har et dårligt ry. Det har lærerne ikke”, Folkeskolen.dk, d. 4. marts 2017. https://www.folkeskolen.dk/603713/pengene-fosser-ud-af-folkeskolen-det-offentlige-skolesystem-har-et-daarligt-ry-det-har-laerere-ikke

“Videnskab er ikke den eneste vej til viden”, Højskolebladet, d. 20. marts 2017. https://hojskolebladet.dk/nyhedsarkiv/2017/mar/videnskaben-ikke-er-den-eneste-vej-til-viden/

”Politik og pædagogik”, Folkeskolen.dk, d. 28. marts 2017. https://www.folkeskolen.dk/605472/politik-og-paedagogik

”Påske-opstandelse”, Folkeskolen.dk, d. 13. april 2017. https://www.folkeskolen.dk/606397/paaske-opstandelse

”Hvad der forskolelærerens ansvar og opgave – that’s the question”, Folkeskolen.dk, d. 20. april 2017. https://www.folkeskolen.dk/606628/hvad-er-folkeskolelaererens-ansvar-og-opgave—thats-the-question

”Fra en mundtlig til en skriftlig kultur”, Folkeskolen.dk, d. 28. april 2017. https://www.folkeskolen.dk/607175/fra-en-mundtlig-til-en-skriftlig-kultur

”DPU-vrøvl i elastikmeter”, Folkeskolen.dk, d. 8. maj 2017. https://www.folkeskolen.dk/607633/dpu-vroevl-i-elastikmeter

”Folkeskolereformen bør også være de frie skolers kamp, Folkeskolen.dk, d. 22. maj 2017. https://www.folkeskolen.dk/608479/folkeskolereformen-boer-ogsaa-vaere-de-frie-skoles-kamp

”En katastrofal reform-implementering”, Folkeskolen.dk, d. 2. juni 2017. https://www.folkeskolen.dk/608976/en-katastrofal-reform-implementering

”Kære Marianne Jelved”, Folkeskolen.dk, d. 23. juni 2017. https://www.folkeskolen.dk/611690/kaere-marianne-jelved

”Lærermødet i Ryslinge”, Folkeskolen.dk, d. 3. juli 2017. https://www.folkeskolen.dk/612271/laerermoedet-i-ryslinge

”Erik Schmidt-sagen”, Folkeskolen.dk, d. 2. november 2017. https://www.folkeskolen.dk/618610/erik-schmidt-sagen

 

2018:

“Folkeskolen er blevet en virksomhed, der producerer synlige elevpræstationer”, Kr. Dagblad, d. 3. februar 2018. https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/folkeskolen-nu-med-vold

 

2019:

”Professionshøjskolen har også en højskoletradition”, Folkeskolen.dk, d. 20. juni 2019.  https://www.folkeskolen.dk/697627/professionshoejskolen-har-ogsaa-en-hoejskoletradition

“Evnen til at se eleverne både faligt, personligt og socialt forsvinder ud af Folkeskolen”, Information, d. 19. august 2019. https://www.information.dk/debat/2019/08/evnen-se-eleverne-baade-fagligt-personligt-socialt-forsvinder-folkeskolen

“Jeg er meldt ud af arbejdslivet. Intet kan få mig tilbage”, Kr. Dagblad, d. 14. november 2019. https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/jeg-er-meldt-ud-af-arbejdslivet-intet-kan-faa-mig-tilbage

 

2020:

”Det overdrevne fokus på at fikse individet har slået pædagogikken og fællesskabet ihjel”, Information, d. 4. januar 2020. https://www.information.dk/debat/2020/12/overdrevne-fokus-paa-fikse-individet-slaaet-paedagogikken-faellesskabet-ihjel?lst_cntrb

”Kære folkevogns-nej undskyld, jeg mener folkeskoleforhandlere”, Folkeskolen.dk, d. 4. februar 2020. https://www.folkeskolen.dk/1587834/kaere-folkevogns-nej-undskyld-jeg-mener-folkeskoleforhandlere

”Ministerens personlige erkendelser er en stor omvej”, Folkeskolen.dk, d. 16. juni 2020. https://www.folkeskolen.dk/1846185/ministerens-personlige-erkendelser-er-en-stor-omvej

”Lærere er hverken terapeuter eller dataindsamlere. Deres arbejde er pædagogisk”, Information, d. 31. august 2020. https://www.information.dk/debat/2020/08/laerere-hverken-terapeuter-dataindsamlere-opgave-paedagogisk

”Det går galt, når man tror, at teori er praksis”, Grundtvigs Tidende, september 2020.

 

2021:

“Læreruddannelsen er en bureaukratisk dødsspiral”, Kr. Dagblad, d. 27. januar 2021. https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/laereruddannelsen-er-en-bureaukratisk-datafikseret-doedsspiral-en-ny-fri

”Pædagogisk rækkevidde”, Weekendavisen, d. 31. marts 2021. https://www.weekendavisen.dk/2021-12/samfund/paedagogisk-raekkevidde

“Mange lærere har nærmest følt sig kriminelle”, Jyllands-posten, d. 25. marts 2021. https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE12858376/mange-laerere-har-naermest-foelt-sig-kriminelle-naar-de-har-forsoegt-at-komme-uden-om-folkeskolens-teknokrati-for-at-kunne-undervise/

”DLF svigter lærernes faglige stolthed med sit ensidige fokus på løn”, Skolemonitor, d. 25. maj 2021. https://skolemonitor.dk/debat/art8199361/DLF-svigter-l%C3%A6rernes-faglige-stolthed-med-sit-ensidige-fokus-p%C3%A5-l%C3%B8n

”Vestagersk sniksnak lever videre i Radikales misforståede skolepolitik”, Altinget, d. 7. maj 2021. https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/folkeskolelaerer-vestagersk-snik-snak-lever-videre-i-radikales-misforstaaede-skolepolitik

”Lærerne skal ikke have et terapeutisk forhold til eleverne”, Skolemonitor, d. 8. juni 2021. https://skolemonitor.dk/debat/art8233100/L%C3%A6rerne-skal-ikke-have-et-terapeutisk-forhold-til-eleverne

”Vi er ikke i Amerika, Lars Qvortrup. Vi har ikke pensum, og elever kan ikke dumpe folkeskolen”, Skolemonitor, d. 16. september 2021. https://skolemonitor.dk/debat/art8377641/Vi-er-ikke-i-Amerika-Lars-Qvortrup.-Vi-har-ikke-pensum-og-elever-kan-ikke-dumpe-folkeskolen

”At være ked af det er ikke en sygdom” Jyllands-Posten, d. 15. oktober. https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE13345255/at-vaere-ked-af-det-er-ikke-en-sygdom/

”Vi skal stole på sygeplejerskernes og lærernes evner, hvis vi vil beholde dem”. Information, d. 14. december https://www.information.dk/debat/2021/12/stole-paa-sygeplejersker-laereres-evner-faglighed-beholde

 

2022:

Deltager i Brinkmanns Briks, d. 9. februar, under temaet ”Psykologernes hemmelige konspiration”. https://www.dr.dk/lyd/p1/brinkmanns-briks/brinkmanns-briks-2022-02-09

 

5. Hjemmesider og Nyt Askov:

a)

Aktuel hjemmeside: https://ibenvalentinjensen.wordpress.com/

b)

Iben var i 2012 medstifter af initiativet Nyt Askov. I den stiftende kreds sad følgende personer:

 • Iben Valentin Jensen (dengang lektor ved læreruddannelsen, UC-syd)
 • Holger Henriksen (fremtrædende seminarielærer, forfatter og tilknyttet undervisningsministeriet)
 • Hans Henningsen (tidl. forstander for Askov Højskole)
 • Leo Komischke-Konnerup (dengang lærer på UC-syd)
 • Jørgen Gleerup (lektor i pædagogik, SDU)
 • Jens Birk Thomsen (dav. inspektør for Dybbøl-skolen)
 • Willy Aastrup (ansat ved Aarhus Universitet, arbejdede tæt samme med, og var også gift med, filosoffen Dorthe Jørgensen, som er med i dannelsestænketanken Sophia)
 • Frank Bylov (forsker)
 • Helle Barnhøj (dav. forstander for Askov Efterskole)
 • Bent Valentin Jensen

Det var denne kreds, der etablerede tidsskriftet ”Nyt Askov”, se også nedenstående billede.

Kredsen havde følgende erklærede formål:

”Nyt Askov skal, gennem bøger, onlinetidsskriftet Nyt Dansk Udsyn, indlæg og online-debatter, give mulighed for:

– at udfolde den almene pædagogik og livsoplysningstraditionen via bøger, onlinetidsskriftet Nyt Dansk Udsyn, foredrag, kurser etc.

– at bidrage til udviklingen af pædagogiske institutioner i et humanistisk og demokratisk samfund

– at fastholde begreber som almen dannelse, personligt ansvar, forpligtende fællesskaber og myndighed

– at erindre om pædagogiske oplysningsfilosoffer, der stadig har afgørende bidrag til vores samtid

– at sætte dannelses- og oplysningsperspektivet på dagsordenen i den nationale og internationale offentlige debat”.

Hjemmesiden for nyt Askov var www.nytaskov.dk. Dette site var aktivt fra 2012-2016. Det kan gendannes fra web.archive.org, men desværre ikke i fuld funktionsdygtig tilstand. F.eks. er der ikke adgang til tidsskriftet.

Initiativet er omtalt journalistisk i artiklen “Skolelærere skal ikke være eksperter”, Folkeskolen.dk, d. 9. januar 2013. https://www.folkeskolen.dk/521087/skolelaerere-skal-ikke-vaere-eksperter

c)

Profil og indlæg på folkeskolen.dk (se også afsnit D): https://www.folkeskolen.dk/brugere/583185/iben-benedikte-valentin-jensen

d)

Youtube-kanal (se også afsnit F). https://www.youtube.com/channel/UCyx6iGyk1XeomuAy3hBHi5g

e)

Facebook-profil (se også afsnit G): https://www.facebook.com/ibenvjensen

 

6. Youtube-foredrag:

Fra januar-maj 2017, altså mens skolereformens læringsfilosofi kulminerede, oprettede Iben en videokanal. Her lavede hun fire små foredrag på ca. 3 minutter stykket.

Foredragene er energiske forsvar for pædagogikkens betydning i udviklingen af humanistiske og demokratiske institutioner og livsformer.

”Lærere og pædagoger kan da tænke selv”, d. 29. januar. https://www.youtube.com/watch?v=mIcQn9I-2lQ

”Lærere og pædagoger skal tvivle”, d. 24. februar 2017. https://www.youtube.com/watch?v=1gctouAM0GA

”Skolen er hverken teori eller konkurrence”, d. 16. marts 2017. https://www.youtube.com/watch?v=xNZogN4SLfY

”Om pædagogik og myndighed”, d. 22. maj 2017. https://www.youtube.com/watch?v=ijNiFZdWu00

De fire videoer er samlet på Ibens egen youtube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UCyx6iGyk1XeomuAy3hBHi5g?app=desktop&cbrd=1

 

7. Facebook-opslag

Iben var også aktiv på facebook, mest i 2015 og i 2021. Her lavede hun følgende opslag (noter: 1. Jeg har kun taget dem med en vis længde. Derudover sorterer Facebook selv, så skriv, hvis jeg har overset noget. 2. Hvis titlerne står i flueben, er de Ibens egne. Hvis ikke, så har jeg selv fundet på en overskrift).

 

2015:

(Mange af disse 2015-opslag er gengivet i bogen “Tag ansvar – opgør med læringstyranniet”. Hvor det er tilfældet har jeg noteret et “TA”)

d. 22. april 2015: En slags brev til Antorini om Hal Koch. https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/1685734844987511

d. 3. juni 2015: Annoncering af Nyt Dansk Udsyn, nr. 10. https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/1701834496710879

d. 15. juni 2015: Reportage fra Folkemødet på Bornholm. https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/1705798162981179

d. 12. august 2015: ”Oprop” (TA)(opfordring/invitation til møde ved Christiansbog). https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/1727792484115080. Indlægget er gengivet af Brian Degn Mårtensson i blogindlægget “I Grundtvigs navn” på Folkeskolen.dk, d. 21. august: https://www.folkeskolen.dk/568700/i-grundtvigs-navn. Invitationen er også omtalt i Lærke Grandjeans blog på Folkeskolen.dk d. 21. august: https://www.folkeskolen.dk/568695/skal-oekonomiske-vismaend-og-et-globaliseringsraad-bestemme-at-folkets-skole-skal-vaere-en-konkurrencestatsskole-saadan-som-lederen-af-dpu-claus-holm-giver-udtryk-for-

d. 15. august 2015: ”Kan I mærke det?…” (TA). https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/1728771444017184

d. 17. august 2015: Brev til undervisningsminister Ellen Trane Nørby (TA). https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/1729602050600790

d. 18. august 2015: ”Holger Danske” (TA). https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/1729834623910866

d. 19. august 2015: “Brev fra ministeren”. https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/1730138363880492

d. 20. august 2015: ”Brev til alle journalister”. https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/1730454927182169

d. 21. august 2015: ”Nyt Askov og Askov Højskole indbyder alle til fælles weekend” (om folkeskolekonference). https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/1730788223815506

d. 22. august 2015: ”Kan du se komikken Henrik C?”. (TA) (jeg kan ikke finde linket)

d. 24. august: “Et ultrafarligt fag”. (TA) (jeg kan ikke finde linket)

d. 25. august 2015: Kritik af fagbladet Folkeskolen. https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/1732357110325284

d. 26. august 2015: “Hvor er de frie skoler, mens folkeskolen dør?”. (TA) (jeg kan ikke finde linket)

d. 27. august 2015: ”Cirklen sluttede i dag” (TA) (mediekritisk indlæg), https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/1733304793563849

d. 29. august 2015: Tanker mens vi venter på demonstrationen (TA). https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/1734063346821327

d. 31. august 2015: ”Lys i mørket”. (TA) (jeg kan ikke finde linket)

d. 1. september 2015: Almenpædagogiske tanker mens vi venter på demonstrationen (TA). https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/1735067723387556

d. 2. september 2015: “Lavt niveau på Politiken” (TA). https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/1735375420023453

d. 3. september 2015: ”Vi må stå sammen d. 11/9 2015 kl. 20 foran Christiansborg”. (TA). https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/1735706139990381

d. 4. september 2015: ”Så er der en uge til, at vi skal mødes foran Christiansborg d. 11/9 2015, kl. 20”. https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/1736035493290779

d. 5. september 2015: “Hvor vover du at parkere mit indlæg i privatssfæren?”. (TA). (jeg kan ikke finde linket)

d. 7. september 2015: ”Har I talt om elever og skolen her i weekenden” (Om demonstration, skolereform, Antorini mm..). (TA) https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/1737247163169612

d. 11. september 2015: ”Så er det i aften” (om demonstrationen på Christiansborg Slotsplads). https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/1738646779696317

d. 11. september 2015: “Tale foran Christiansborg”. (TA) https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/1738846133009715. Talen er også gengivet i et blogindlæg fra Brian Degn Mårtensson på folkeskolen.dk, d. 15. september: “Således talte Iben”. https://www.folkeskolen.dk/570500/saaledes-talte-iben.

d. 12. december 2015: En tak til deltagerne i demonstrationen. https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/1738846133009715

d. 14. september 2015: ”The end” (tanker om den overståede demonstration) (TA). https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/1740032406224421

d. 29. september 2015: Om en folkeskolepolitisk konference på Askov Højskole. https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/1744721749088820. (Programmet fremgår også her i et opslag fra d. 21. august 2015. https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/1730788223815506)

 

2016:

d. 12. april 2016: ”Dansk Magisterforening kan ikke tackle arbejdsrelateret stress”. https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/1819176981643296

d. 31. marts 2016: ”Tak til friskolebladet” (om Christen Kold). https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/1813314685562859

d. 25. marts 2016: ”Det er påske og en tid for håb”. https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/1809605512600443

April-maj 2016: ”Fire logbøger fra en lektor” (jeg har ikke kunnet finde en ”1. logbog”, men her er de tre andre. Den en af bøgerne er, som det fremgår, på folkeskolen.dk):

– ”2. logbog fra en lektor”, Folkeskolen.dk, d. 23. april 2016. https://www.folkeskolen.dk/586232/2-logbog-fra-en-lektor

– d. 25. april 2016: Tredje logbog fra en lektor. https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/1824441971116797

– d. 21. maj 2016: Fjerde logbog fra en lektor. https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/1835794856648175

 

2017:

d. 31. januar 2017: Fyringsprocessen efter demonstrationen i 2015. https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/1964142053813454

 

2020:

d. 22. februar 2020: ”Kan man anmelde bøger uden forudsætninger?” (mui. Mikael Buschs bog om Bjarne Corydon). https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/2720180294876289

d. 23. marts 2020: Kritik af Lars Qvortrups og Jens Rasmussens pædagogik. https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/2746017405625911

d. 8. maj 2020: Kritik af Lars Qvortrups syn på coronapolitik. https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/2786423464918638

d. 13. juni 2020: ”Det faglige frie fællesskab”. https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/2817749458452705

d. 21. december 2020: ”Borgerlig revolution nu”. https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/2986254074935575

d. 27. december 2020: ”Folkeskolereformen er et borgerligt forfald”. https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/2990674217826894

 

2021:

d. 4. januar 2021: ”Psykologiske diagnoser erstatter den pædagogiske praksis”. https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/2996751707219145

d. 24. januar 2021: ”En ny læreruddannelse”. https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/3011447182416264

d. 1. februar 2021: Om læreruddannelsens lovmæssige formål. https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/3017112408516408

d. 15. februar 2021: ”Professionshøjskolerne ligner Jeppe i baronens seng” (om læreruddannelsens historie). https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/3027310120829970

d. 22. februar 2021: ”Fri mig fra historieløsheden i læreruddannelsesdebatten” (kritik af et indlæg af Per B. Christensen). https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/3032301973664118

d. 24. februar 2021: ”Historieløsheden i skoledebatten” (citater med Henningsen og Dewey). https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/3033709103523405

d. 9. marts 2021: ”Skoleret på menuen”. https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/3043139782580337

d. 15. marts 2021: ”Den akademiske-abstrakte tsunami fortsætter” (kritik af Radikale Venstres skoleudspil): https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/3047727785454870

d. 24. marts 2021: ”Den danske linje i folkeskolen” (Vagn Skovgaard og Bugge): https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/3054558721438443

d. 5. april 2021: ”Fra pædagogik til patologi”: https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/3063434730550842

d. 26. april 2021: ”Fællessang er ikke bare et kor” (Iíndlæg om livsoplysning og fællessang): https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/3078667515694230

d. 12. maj 2021: ”Der sker spændende ting i skoledebatten i øjeblikket” (diskussion af et skolepolitisk indlæg af Per Fibæk Laursen”: https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/3090347167859598

d. 13. juni 2021: ”Hvad skal vi så gøre med folkeskolen?”. Stor almenpædagogisk refleksion i 10 punkter: https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/3114126592148322

d. 19. juni og d. 17. august 2021: Iben støtter forslaget om et frit seminarium i Herning med to indlæg:

– d. 19. juni: ”Hvorfor skal vi have en ny fri læreruddannelse?”. https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/3118478295046485

– d. 17. august: ”Den frie læreruddannelse er nu nødvendig”. https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/3162953067265674

d. 5. oktober 2021: ”Skolepædagogik?”. https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/3199425583618422

d. 19. november 2021: ”Pædagogik er ikke psykologi”. https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/3234315593462754

 

8. Mindeord/kommentarer ifm. dødsfald:

Ibens familie fortæller om dødsfaldet på Facebook, d. 1. marts 2022: https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/3308983445995968

Lene Tanggaards ord på Facebook, d. 1. marts 2022: https://www.facebook.com/lene.tanggaard.5/posts/10159821671112277

Brian Degn Mårtenssons ord på Facebook, d. 2. marts 2022: https://www.facebook.com/briandegn.martensson/posts/5126653654060438

Erik Schmidts ord på Facebook, d. 2. marts. 2022: https://www.facebook.com/erik.schmidt.758/posts/4602138536582043

 

9. Diverse:

A. Diverse omtaler/interviews:

– “Opråb til lærerne: Kom til folkemøde foran Christiansborg”, interview og omtale af den betydningsfulde demonstration i Folkeskolen.dk, d. 31. august 2015. https://www.folkeskolen.dk/569382/opraab-til-laererne-kom-til-folkemoede-foran-christiansborg. Anders Bondo skriver i tråden til to andre debattører:

“Ses vi?

Kære Robin og Jeppe

Ses vi den 11.9.?
Jeg kan i øvrigt oplyse, at det er klokken 20.

Jeg er meget enig i Robins overvejelser. Til gengæld har jeg meget svært ved at forstå Jeppes spørgsmål om, hvorvidt DLF marcherer i takt til DPU’s læringsmarch. Hvor har du fået den oplevelse fra? Det kan da ikke være fra noget, jeg har udtalt og mig bekendt heller ikke fra udtalelser fra andre hovedstyrelsesmedlemmer.

Og jeg kan love Iben Valentin, at DLF ikke er ligeglade med pædagogikken som faglighed. Folkeskolens kerneydelse er undervisning, og den forestås af pædagogisk dygtige lærere.

De politisk korrekte er efterhånden blevet så skræmte for at bruge ordet undervisning, at de nu ikke taler om læringsmålstyret undervisning men om læringsmålstyret læring!!!”

– “Lektor: Det er meget positivt, at man ikke har kunnet styre skolen”, interview med Iben i Folkeskolen.dk, d. 13. marts 2017. https://www.folkeskolen.dk/604105/lektor-det-er-meget-positivt-at-man-ikke-har-kunnet-styre-skolen

– “Tidligere kursusleder til lærerne: Hold fast i jer selv og råb DLF op”, interview med Iben i Folkeskolen.dk, d. 21. juni 2017. https://www.folkeskolen.dk/610285/tidligere-kursusleder-til-laererne-hold-fast-i-jer-selv-og-raab-dlf-op

– “Man smider guld på gaden”, blogindlæg af Helge Christiansen på Folkeskolen.dk, d. 21. oktober 2019. https://www.folkeskolen.dk/901490/man-smider-guld-paa-gaden

b) Mine egne indlæg om Ibens sager:

– d. 3. februar 2017:  Nyt motto: Vi fedter for politikere og fyrer kritikere. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10154984132274481&id=837549480

– d. 6. februar 2017: ”Synlig læring, Askov og Iben Valentin”. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10154994326969481&id=837549480

– d. 1. marts 2022: Om kommunale klager over Ibens kursus i Kolding. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10159721528794481&id=837549480

c) andet:

Iben er medunderskriver på protesten mod den tjenstlige advarsel til lærer Erik Schmidt. Protesten bringes i Fyens Stiftstiende, d. 21. august 2014: http://www.thomasaastruproemer.dk/wp-content/uploads/2014/08/L%C3%A6serbrev-til-Fyens-Stiftstidende.pdf

Iben deltager i radiospillet “Søborggruppen – psykologerne kommer” i regi af Betty Nansen teatret, foråret 2021. https://www.bettynansen.dk/da/forestillinger/soeborggruppen/

 

2 tanker om “Liste over Iben Benedikte Valentin Jensens produktion

 1. Hej – Iben deltog også i høre-dramaet ‘søborggruppen’ af Line Knutzon umiddelbart før sin død. Vh Ditte

 2. Støder på Iben første gang i dag d. 26/5-22 via podcasten fra d. 9/2-22 “Brinkmanns Briks” og tænker: Tænk, at Danmark har en så fantastisk fortaler for børn og unges mentale liv – og bare liv. Jeg googler hende, sulten på mere fra hendes hånd, og erfarer, at hun døde 1 måned efter podcasten blev optaget. Nu sidder jeg så her og er dybt frustreret over, at vi har mistet en så vigtig person og frygter, at hun er blevet slået ned af mRNA teknologiens fremtog. Jeg er uddannet lærer, men trak mig efter 3 års praksis, fordi jeg kunne mærke, at jeg blev syg af at være i den branche – og det var endog før 2014 (skolereformen). Iben nævner netop i podcasten, at man “bliver syg af at være i skolemiljøet”. Min mand og jeg trak vores yngste datter på 12 ud af skolen december 2020, en postgang inden en ødelæggende angstdiagnose. Hun er imidlertid blomstret op og er blevet sig selv igen. Vi har desuden en datter på 20, der pt. kæmper med en snigende angst- og depressionsdiagnose, mens hun færdiggør 3.g efter 2 år i helvede og 14 år i skolemaskinen.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.