Nordisk underskriftsindsamling imod DPU’s fyringsvarsel

Med udgangspunkt i miljøet omkring ”The Nordic Society of Philosophy of Education” har der været iværksat en underskriftsindsamling imod DPU’s afskedigelsesvarsel af undertegnede og af varslingerne generelt. Indsamlingens udgangspunkt var nedenstående tekst fra selskabets formand:

“Med bestörtning har vi tagit del av nyheten att vår uppskattade kollega inom den nordiska pedagogiska diskussionen, Thomas Aastrup Rømer, är varslad om uppsägning från sitt lärar- och forskningsuppdrag vid DPU.

Rømer är en lysande och stark forskare inom pedagogikens filosofi. Hans engagemang och insats för våra nordiska och internationella nätverk har under många decennier varit enorm.

Vi, hans nordiska och internationella kollegor, har under en längre tid behövt följa diskussionerna inom den danska universitetsvärlden och de utbildningspolitiska reformerna. Universitetens roll som samhällets främsta institution för sanning och kritik står på spel när ekonomiska kriterier står i föregrund för reformer. När de ekonomiska argumenten därutöver verkar utgöra svepskäl för att avskeda kritiska röster är den fria akademiska kunskapsutvecklingen dvs. en av de främsta garantierna för demokratins fortbestånd, hotat.

Med eftertryck appellerar vi att Århus Universitets ledning omvärderar sina beslut ang. DPU’s anställdas arbetssituation.

Birgit Schaffar-Kronqvist, docent, Helsingfors Universitet (som känner Thomas via hans långvariga medverkan i The Nordic Society for Philosophy of Education)”

Underskriftsindsamlingen resulterede i 322 underskrifter fra brede kredse i det intellektuelle og praktisk pædagogiske liv rundt omkring i Norden, og jeg er meget taknemmelig for hver og en. I det følgende har jeg dog fremhævet nogle af de mest fremtrædende forskere og fagpersoner, som har skrevet under. De er samlet under følgende overskrifter:

  1. Nordiske forsker med særlige tillidshverv
  2. Forskere ved nordiske universiteter
  3. Forskere ved danske universiteter
  4. Forskere og undervisere fra professionshøjskolerne
  5. Redaktører og forfattere

Hvis nogle af de nævnte personer ikke ønsker at optræde på denne liste, eller hvis jeg har fået galt fat i et navn eller en titel, så skriv endelig til mig. Så skal jeg nok få det ordnet med det samme.

(Indsamlingen supplerer en anden indsamling med ca. 1670 underskrifter, som blev initieret af danske forskere, http://www.thomasaastruproemer.dk/underskriftsindsamling-imod-fyringer-paa-dpu.html, og et fælles brev til fra 40 forskere og fagpersoner til universitetets ledelse: https://www.folkeskolen.dk/dpu/debat-protest-mod-dpus-varsel-om-fyring-af-lektor-thomas-aastrup-romer/4690136)

 

1. Nordiske forskere med særlige tillidshverv

Nogle af de forskere, som har skrevet under, har eller har haft forskellige hverv og tillidsposter. De har dog alene skrevet under som enkeltpersoner og altså ikke på vegne af deres organisation:

Marit Honerød Hoveid, professor, Generalsekretær for European Educational Research Association (EERA), NTNU Trondheim

Michael Dal, præsident for Nordic Educational Research Association (NERA), University of Iceland.

Christian Ydesen, professor, bestyrelsesmedlem i NERA, Aalborg Universitet

Carl Anders Säfström, professor, tidl. præsident for NERA, Maynooth University (Irland).

Birgit Schaffar-Kronqvist, formand for “The Nordic Society of Philosophy of Education”, University of Helsinki.

Herner Sæverot, redaktør for Nordic Studies in Education, Western Norway University.

 

2. Forskere ved nordiske universiteter

Michael Uljens, professor, Åbo Akademi

Torill Strand, professor, University of Oslo

Kirsten Sivesind, lektor, University of Oslo

Ole Andreas Kvamme, University of Oslo

Harald Jarning, emeritus, University of Oslo

Inga Bostad, professor, University of Oslo

Bjørn Schiermer, professor, University of Oslo

 

Solveig Østrem, professor, Oslo Metropolitan University

Per Anders Aas, professor, Oslo Metropolitan University

Kim Gunnar Helsvig, professor, Oslo Metropolitan University

Anders Breidlid, professor, Oslo Metropolitan University

Steinar Stjernø, Professor emeritus, Oslo Metropolitan University

Knut Ove Æsøy, Oslo Metropolitan University

Erik Ryen, Oslo Metropolitan University

Eivind Karlsson, Oslo Metropolitan University

Marlen Ferrer, Oslo Metropolitan University

Anders G. Kjøstvedt, Oslo Metropolitan University

Guro Vanebo, Oslo Metropolitan University

Torgeir Haugen, Oslo Metropolitan University

Ingrid Løken, Oslo Metropolitan University

Eva Kosberg, Oslo Metropolitan University

 

Mariann Solberg, professor, UiT – Norges arktiske Universitet

Halvor Hoveid, professor, NTNU Trondheim

Roe Fremstedal, professor, NTNU Trondheim

Pål Anders Opdal, UiT – Norges arktiske universitet

Simon Malkenes, NTNU Trondheim

 

Line Hilt, professor, University of Bergen

Birgitta Haga Gripsrud, professor, University of Stavanger

Svein Tuastad, University of Stavanger

Kari Marie Manum, University of Stavanger

Ingunn Elisabeth Stra, Universitetet i Agder

Greta Marthinussen, Universitetet i Agder

Lotta Strandberg, University of South-Eastern Norway

Lektor Turid Harboe, NLA University College

Brit Marie Hovland, VID university college

 

Carl Cassegård, professor, University of Gothenburg

Ella Johansson, professor, Uppsala Universitet

Mats Deland, Mittuniversitetet, Sverige

Anders Ramsay, Mittuniversitetet, Sverige

Tor Hammer, Mittuniversitetet, Sverige

Lotta Jons, Stockholm University

Anette Olin, University of Gothenburg

Liza Haglund, Södertörns högskola

Anna Engstam, Lund University

Kjell Nilsson, Lund University

Bo Skött, Linnaeus University

Joakim Juhl: TU Munich

 

3. Forskere ved danske universiteter

Professor Klaus Nielsen, Aarhus Universitet

Professor Jacob Dahl Rendtorff, RUC

Professor Svend Brinkmann, Aalborg Universitet

Professor (em) Palle Rasmussen, Aalborg Universitet

Professor Antje Gimmler, Aalborg Universitet

Professor (em) Heine Andersen, Københavns Universitet

Professor Johan Fynbo, Københavns Universitet

 

Lektor Anne-Marie Eggert Olsen, Aarhus Universitet

Lektor Henrik Vase Frandsen, Aarhus Universitet

Lektor Asger Sørensen, Aarhus Universitet

Lektor Henrik Skovlund, Aarhus Universitet

Lektor (em) Hans Hauge, Aarhus Universitet

Lektor Morten Dige, Aarhus Universitet

Ph.d. stud. Jon  Auring Grimm, Aarhus Universitet

Ph.d. stud. William Toke Mathorne, Aarhus Universitet

 

Lektor Henrik Jøker Bjerre, Aalborg Universitet

Lektor Casper Feilberg, Aalborg Universitet

Lektor Janne Bang, Aalborg Universitet

Lektor Arnt louw, Aalborg Universitet

Lektor Anita Naemi Holm, Aalborg Universitet

 

Lektor Dion Rüsselbæk Hansen, SDU

Lektor Stig Børsen Hansen, SDU

Lektor (em) Tone Saugstad, Københavns Universitet

Ekst. lektor, Carsten Fogh Nielsen, SDU

Lektor Morten Korsgaard, Malmø Universitet

Lektor Bo Skøtt, Linnaeus University

 

Forsker Magnus Møller Ziegler, Københavns Universitet

Forsker Søren Engelsen, RUC

Ekst. lektor Adam Hyllested, Københavns Universitet

 

4. Forskere og undervisere ved professionshøjskolerne:

Lektor Kirsten M. Andersen, UC Syd

Lektor Nicki Leding Olesen, UC Syd

Adjunkt Lærke Pallesen, UC Syd

Adjunkt Palle-Emil Stouby, UC Syd

Lektor Kristian Jul Paaske, UCL

Lektor Keld Skovmand, UCL

Lektor Mikala Hansbøl, UCL

Lektor Brian Han Knudsen, UC VIA

Lektor Niels Jakob Pasgaard, UC VIA

Lektor Claus Malling, UC VIA

Lektor Jan Bjerregaard, Københavns Professionshøjskole

Underviser ved den frie lærerskole, Simon Finnerup

 

5. Redaktører og forfattere og andet:

Redaktør Camilla Rohde Søndergaard

Redaktør Michael Nonboe

Redaktør Erik Schmidt

Redaktør Annette Lind

Asbjørn Nielsen, Efterskoleforeningen

Forfatter Lærke Grandjean

Forfatter Anne-Marie Vestergaard

Forfatter Hugo Hørlych Karlsen

Forfatter Kathrine Assels

 

Begrundelse og underskrifter blev sendt til universitetets ledelse mandag den 12. december 2022.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.