Oversigt over tvangsvaccinationens stemmer

I dag taler alle om Ukraine. Men for få måneder siden, i november/december 2021, gik bølgerne højt vedrørende et emne, som påvirkede store dele af befolkningen dybt. Der blev diskuteret vaccination.

En række meningsdannere gik ind for, at man burde indføre vaccinationstvang på samme måde, som det skete i Østrig, og andre foreslog, at der skulle lægges et massivt socialt og moralsk pres på de såkaldte ”antiwaxere”, en form for de facto-tvang.

Det var nedlukningens logik, der producerede tvang, socialt pres og diskriminations-praksisser til den store guldmedalje.

(Diskussionen bølgede faktisk også et år tidligere, hvilket man kan læse om her: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-80-tvangsvaccinationer-og-vaccinepas.html)

Herhjemme blev en af konsekvenserne, at deltagelsen i helt almindelige sociale aktiviteter blev betinget af, at man kunne fremvise et digitalt pas, der beviste, at man var vaccineret eller testet indenfor 24 timer.

Nogle forsøgte at kalde tvangen for ”vaccinepligt”, men udtrykket ”pligt” forudsætter en selvstændig og fri refleksion, så det begreb duer ikke. Derfor bruger jeg udtrykket ”vaccinetvang” i det følgende.

Nedenfor har jeg med udgangspunkt i en definition af ”vaccinetvang” forsøgt at danne mig et overblik over indlæg i den offentlige og politiske debat, der falder under definitionens område. Hvis jeg har overset noget, som evt. kan falde inden for min definition, må læseren meget gerne skrive en mail til mig, så listen over indlæg kan være så komplet som muligt.

Listen er sidst opdateret den 31. maj 2023.

 

A. Definition af vaccinetvang

Min definition har tre dele og er som følger:

1. Selve definitionen:

Vaccinetvang er et juridisk, socialt, politisk eller moralsk pres på en borger, som får ham eller hende til at vælge en vaccinehandling, som vedkommende ikke ville have valgt ud fra en fri og selvstændig vurdering.

 

2. Definitionens niveauer:

Følgende fem former for pres hører under begrebet ”vaccinetvang”:

a) Direkte lovgivning med ledsagende bøde/fængsel.

b) Social tvang som vanskeliggør et almindeligt liv, herunder.

– vaccinekrav eller hyppige testkrav ved almindelige aktiviteter (arbejde, indkøb, teater, dagtilbud mm.).

– test/vaccinekrav ved rejser, indenrigs og/eller udenrigs.

– betaling for diverse test.

c) Politisk tvang, herunder overdrevne risikovurderinger fra myndigheder om farlighed af sygdommen, hvis man ikke bliver vaccineret.

d) Moralsk tvang, herunder påberåbelse af et politisk determineret ”samfundssind” ledsaget af nedgørende formuleringer a la ”uansvarlig vaccinetosse”, “anitvaxer” osv.. (den såkaldte ”udskamning”).

e) Fysisk tvang.

 

3. Forstærkning af definition:

Tvangsmæssigheden forstærkes, hvis vaccinen ikke er effektiv, hvis den pågældende borger ikke selv er i risiko for at blive syg, eller hvis vaccinen bygger på mere eller mindre uprøvet teknologi.

Denne forstærkningsfaktor rammer f.eks. vaccinetvang over for børn. Det har også vist sig, at risikoen for at blive smittet muligvis er højere efter vaccination. Desuden er risikoen for indlæggelser næsten ens. Vaccinen er altså ineffektiv for de fleste grupper, hvilket forstærker tvangselementet i min definition.

Efter min mening flugter denne definition med ånden i både Sundhedsloven og diverse menneskerettighedsformater, hvilket kan man kan læse mere om i ovenstående link fra sidste års diskussioner.

Nedenfor følger de indlæg, jeg har registreret:

 

B. Politikere, embedsmænd og eksperter

i.

I 2021 blev det politiske og moralske pres effektueret og forstærket ved nogle bemærkninger, som Mette Frederiksen og Søren Brostrøm kom med på et pressemøde den 8. november. Det skete i forbindelse med, at sygdommen blev klassificeret som ”samfundskritisk”.

Mette Frederiksen lagde ud: ”For alle os, der er vaccineret – ja, der er det nemt. Der er ikke noget bøvl. Vi har prøvet det før, og det fungerer. For alle jer, der ikke er vaccineret, så bliver det selvfølgelig mere besværligt, og sådan mener jeg faktisk også, at det skal være.”

og videre:

“Og jeg kan jo ikke understrege nok urimeligheden i, at en lille gruppe potentielt ødelægger det for de fleste af os. Så der er i mine øjne ikke nogen undskyldning – heller ikke af moralsk karakter, for at man ikke går hen og bliver vaccineret, når vi står igen i en pandemi, som er i opblomstring herhjemme”.

Søren Brostrøm supplerede: ”Og jeg har sagt det før, jeg vil gerne gentage det her – det er ikke for at skræmme nogen, men man lever livet farligt i Danmark denne her vinter, hvis man er uvaccineret voksen – så tag vaccinen! Også, hvis du er i 20’erne og føler dig usårlig – du lever livet farligt!”

Udskrift fra pressemødet d. 8. november kan tilgås på dette link: https://www.stm.dk/presse/pressemoedearkiv/pressemoede-den-8-november-2021/

ii.

Dagen efter supplerede statsministeren ifølge DR med følgende svarskrivelse i et interview:

Interviewer: “Du lægger ikke fingrene imellem. Er det ikke en slags vaccinetvang?” Mette Frederiksens svar: “Selvfølgelig lægger jeg ikke fingrene imellem. Det er ikke rimeligt, at vores ældre og sårbare medborgere og andre, som har gjort alt det, som samfundet har bedt dem om, skal udsættes for en forøget risiko på grund af de få, som ikke ønsker at lade sig vaccinere”. Link til DR’s interview: https://www.dr.dk/nyheder/indland/mette-frederiksen-efter-pressemoede-om-coronasituationen-det-maa-godt-vaere-mere

iii.

En måned senere – dvs. efter at den ufarlige omikronvariant var kommet til landet – blev klassifikationen “samfundskritisk” udvidet i hele to måneder, dvs. frem til d. 5. februar. Det skete på anbefaling af regeringens lydige klakører i epidemikommissionen og med bifald fra et stort flertal i folketinget.

iv.

Udover Mette Frederiksens og Brostrøms bemærkninger ovenfor har jeg noteret følgende indlæg fra politikere, der taler for vaccinetvang:

– Jens Rohde fra Kristendemokraterne ville udelukke uvaccinerede borgere fra almindelige samfundsfunktioner. Det fremgik af et opslag den 2. december på FB og i nogle udtalelser til BT: https://www.bt.dk/politik/jens-rohde-danskerne-kommer-ikke-udenom-vaccinepligt. Sagen blev også omtalt på Indblik.dk, hvor man også kunne læse om partiformanden Isabella Arendts mærkelige lunkne reaktion, som gik stik imod hendes tidligere ellers meget kritiske holdninger til coronapolitikken: https://indblik.dk/jens-rohde-vil-have-vaccinetvang-det-staar-for-hans-egen-regning-lyder-det-fra-partiformand.

– Per Larsen fra de Konservative på FB, den 1. december:  https://www.facebook.com/stemperlarsen/posts/322866506332647. Per Larsen havde allerede i august 2021 talt for, at man skulle opdele skoleklasser efter elevernes vaccinationsstatus:  https://www.berlingske.dk/samfund/regeringen-kritiseres-for-manglende-strategi-for-smitteudbrud-paa-skoler

– Bertel Haarder på FB, den 22. oktober 2021: Han skriver, at der ikke er vaccinetvang, selvom både skolegang og arbejde betinges af vaccination: https://www.facebook.com/BertelHaarder/posts/423865139095228

– Regionspolitikeren Søren Bucharth (RV) havde også et barskt indlæg på FB den 8. november. Overskriften var: ”Ikke´-vaccinerede er den største trussel mod vores samfund”. https://www.facebook.com/soerenburcharth/posts/3125730444329344

– Søren Pind (V) havde også et ramsaltet indlæg på FB, d. 13. december 2020, hvor han talte for at udelukke uvaccinerede fra at bruge børnepasning, offentlig vej og private arbejdspladser, med mindre de makkede ret. Pind mente selv, at han talte for vaccinepligt og ikke vaccinetvang: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3324485217681104&id=627013744094945

– Tilbage i november 2020 havde også Henrik Dahl fra Liberal Alliance talt for de facto vaccinetvang via et passystem. Det er omtalt i mit gamle blogindlæg, som jeg nævnte i indledningen. Dahls indlæg fra dengang kan også tilgås her: https://www.berlingske.dk/kommentarer/henrik-dahl-der-er-ingen-tvivl-om-at-et-effektivt-vaccinepas-er-vejen

– Professor Allan Randrup Thomsen udtalte den 4. februar 2021 til BT følgende: “Vi kan bruge et vaccinepas til de dagligdags ting som indkøb, restaurantbesøg, biografture og den slags. Hvis folk er vaccinerede, kan de komme ud i samfundet igen”. https://www.bt.dk/politik/et-vaccinepas-kan-give-danskerne-livet-tilbage

– Endelig bør man nævne Socialdemokratiets oprindelige forslag til epidemilov fra november 2020, hvor man foreslog direkte vaccinationstvang, jvf. §14 i følgende: https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/3fb27712-0916-41e7-8be6-bdebe101994e/Forel%C3%B8bigt%20udkast%20-%20h%C3%B8ring.pdf

– I TV2’s kandidattest fra oktober 2022 stilles følgende spørgsmål: “Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal regelmæssige tests være et krav for de uvaccinerede personer i Danmark”?

Svarmulighederne var “helt enig”, “enig”, “neutral”, “uenig”, “helt uenig”. Jeg har ikke undersøgt alle kandidater, men har registreret følgende, som har svaret enig eller helt enig på spørgsmålet, og som dermed går ind for vaccinationstvang, som jeg har defineret det ovenfor. Jeg har også noteret enkelte, som har svaret “neutral”, hvis de har ledsaget svaret med en kommentar, der er kritisabel:

Leif Lahn Jensen (SD)
Niko Grünfeld (Frie grønne)
Inger Støjberg (DD)
Pernille Rosenkrants-Theil (SD)
Mai Villadsen (Enhedslisten)
Kirsten Normann Andersen (SF) (neutral, men med problematisk kommentar)
Anders Primdahl Vistesen (DF)
Kim Christiansen (DF)
Andreas Stenberg (RV)
Klaus Bondam (RV)
Nikoline Prehn (SD)
Joachim Hoffmann-Petersen (konservative) (fremtrædende læge)
Karsten Hønge (SF) (svarer “neutral”, men med problematisk kommentar)
Jens Henrik Thulesen-Dahl (DD)
Jeg er også stødt på nogle få, der er ”helt uenige” i udsagnet. Det drejer sig f.eks. om Torsten Geil (Alternativet), Alex Vanopslagh (LA) og Lars Boje Matthiesen (NB). Lars Boje har endda lagt en kritik af TV2’s spørgsmål ind. Theresa Scavenius (Alt) er også “helt uenig”.

C. Debattører

– Journalisten Peter Mogensen skrev følgende på twitter, den 7. december 2021: “Covid – igen igen: Mette F siger nu hun gør alt for at undgå nedlukning. Hvis det er sandt, så bør tvangsvacinering tages i brug øjeblikkeligt. At de klovne, som ikke er vaccineret, nu har bragt os et sted hen, der ligner nedlukning, er ubærligt – det her er ikke svært”.

Mogensen blev efterfølgende interviewet til Kr. Dagblad om sine synspunkter: https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/peter-mogensen-det-er-direkte-asocialt-ikke-lade-sig-vaccinere-mod-corona

– Alexander Kølpin, balletdanser, den 14. november: https://tv.frihedensstemme.dk/2021/11/14/alexander-koelpin-kun-folk-med-gyldigt-coronapas-maa-koebe-ind-i-dagligvarebutikker/

– Anne Sophia Hermansen, den 6. november: https://www.berlingske.dk/aok/anne-sophia-hermansen-bliv-vaccineret-eller-bliv-vaek-jeg-er-traet-af-at-hoere

– Forfatter Carsten Jensen i Politiken, den 10. december: https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art8516025/Vaccinemodstanderne-er-frihedens-gratister

– Journalist Georg Metz: http://den2radio.dk/udsendelser/intermetzo-den-skamredne-frihed

– Præst Sørine Gotfredsen, den 4. november: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/soerine-gotfredsen-det-har-konsekvenser-naar-nogle-kun-foelger-egen-vaccinelyst

– Radiovært Dan Rachlin på FB i november: https://www.facebook.com/danrachlin/posts/10159972246114235, også omtalt i BT: https://www.bt.dk/det-vi-taler-om/dan-rachlin-udsat-for-doedstrusler-det-eneste-jeg-ikke-har-faaet-at-vide

– Journalist Monica Krog-Meyer på FB i november, f.eks. her: https://www.facebook.com/monica.krogmeyer/posts/10227176891428093

– Kommentator Anders Heide Mortensen i JP-Finans, den 9. november: https://finans.dk/debat/ECE13427487/nu-tager-far-med-dig-hen-for-at-blive-vaccineret-punktum/, kommentar fra en liberal blogger: https://liberaletanker.dk/skal-far-vaccinere-dig

– Direktør Gitte Seeberg i JP, den 5. november: https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/gitteseeberg/ECE13438632/tak-til-maersk-der-tager-ansvar-naar-fagforeninger-og-regering-toever

– Politisk kommentator, Kristian Madsen, skriver følgende på twitter, d. 8. november: “Jeg er i udgangspunktet tilhænger af alt, der begrænser sandsynligheden for at stå klods op af en anti-vaxx’er på et proppet værtshus eller i metroen”. Jvf. også hans indlæg på A4-medier fra d. 8. november: https://www.a4medier.dk/aktuelt/artikel/madsen-anti-vaxx-ere-maa-blive-hjemme-og-se-youtube-videoer

– Præst Henrik Gade Jensen i Information, d. 25. november: https://www.information.dk/debat/2021/11/ingen-ret-smitte-andre-derfor-tvangsvaccination-helt-legitimt

– Redaktør Magnus Barsøe, twitter, den 4. november: ”Corona: Hvad gør vi? Åbent modus. Jeg starter. Hvad nu, hvis vi placerer alle antivaxere og vaccineskeptikere på en ø – fx Fyn. Vi skænker dem 100% selvstyre henover vinteren, og vi andre vaccineres og kører uden nedlukning. Vi kan evt. betale skeptikerne for at gøre E20 færdig.”

– Redaktør Lisbeth Knudsen på Altinget.dk, den 26. november 2021: https://www.altinget.dk/artikel/paa-vej-mod-et-dem-og-os-de-uvaccinerede-udfordrer-corona-solidariteten

– Redaktør Poul Madsen i Ekstrabladet, den 2. december 2021: https://ekstrabladet.dk/opinionen/poulmadsen/saet-muhammed-og-karen-bagerst-i-koeen/9022254

– Redaktør Mads Kastrup i Ekstrabladet, den 18. december 2021 (overskrift: “Sæt Muhammed og Karen bagerst i køen”): https://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/tag-stikket-eller-bliv-hjemme/9049540?ilc=c

– Politisk kommentator Jarl Cordua i Berlingske, den 23. december 2021: https://www.berlingske.dk/kommentatorer/ikkevaccinerede-paa-intensiv-har-ikke-krav-paa-den-store-sympati

– Psykiater, Henrik Day Poulsen i JP, den 21, juli 2021:  https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE13136583/skal-vi-bruge-pisk-eller-gulerod-for-at-faa-unge-vaccinetosser-og-etniske-minoriteter-vaccineret/

– Journalist David Trads og filosof Anders Fogh Jensen, december 2020: https://politiken.dk/debat/art8022000/%C2%BBDen-enkeltes-ret-til-at-bestemme-over-sin-egen-krop-er-for-mig-at-se-ukr%C3%A6nkelig%C2%AB?shareToken=0HLs7WAAXAFw

– Direktør i Netcompany, André Rogaczewskis syn på vaccinepas, Berlingske, den 22. december 2020: https://www.berlingske.dk/kommentatorer/andre-rogaczewski-er-du-vaccineret-maa-du-faa-er-du-ikke-maa-du-gaa

– Den fremtrædende sociolog, Kjeld Schmidt, talte på twitter.com for tvangsvaccination af børn imod influenza. Det skete den 30. maj 2023 på politikeren Stinus Lindgreens profil. Schmidt sagde: “Gør det til et krav”, og adspurgt “hvorfor? svarede han: “Fordi man skal kunne gå på arbejde eller i dagpleje uden at blive syg af det. Hvis man ikke vil lade sig eller sit barn vaccinere, må man finde andre muligheder. Friheden holder op, hvor man skader andre eller påfører dem en unødig risiko.”

– Allerede i 2017 var der forslag om vaccinediskrimination, her fra Altinget d. 19/9-2017. https://www.altinget.dk/artikel/s-vil-lade-boernehaver-afvise-uvaccinerede-boern

 

D. Organisationer og virksomheder

Jan Hoby, LFS (Socialpædagogernes fagforening), den 17. november 2021: https://www.lfs.dk/15115

Dennis Kristensen, FOA, den 3. december: https://www.facebook.com/dennis.kristensen.526/posts/10162202257062580

HKs position, den 10. november: https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2021/11/10/krav-om-vaccine-uhyggelig-tvang-eller-fuldstaendig-ok

Mærsk stiller krav om vaccinepas, den 4. november, 2021: https://www.djoefbladet.dk/artikler/2021/11/dj-oe-f-maersk-bryder-loven-med-vaccinekrav.aspx

Horesta om vaccinepas i fødevarewatch.dk, den 1. december 2020: https://fodevarewatch.dk/Fodevarer/article12596065.ece

 

E. Internationalt

Frankrig. Macron vil ”plage røven ud af bukserne på modstandere af vaccination”, Politiken, den 5. januar 2022: https://politiken.dk/udland/art8554771/Han-vil-%C2%BBplage-r%C3%B8ven-ud-af-bukserne-p%C3%A5-modstandere-af-vaccination%C2%AB-og-g%C3%B8re-livet-umuligt-for-dem

Norsk regeringsnotat, den 11.2.2022: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat-forlengelse-av-reglene-om-koronasertifikat/id2900763/?expand=horingsnotater

EU’s formand går ind for tvangsvaccination, den 1. december 2021: https://www.theguardian.com/world/video/2021/dec/01/time-to-think-about-mandatory-covid-vaccination-says-eu-chief-video

Tvangsvaccination i Canada, oktober 2021: https://www.berlingske.dk/internationalt/canada-goer-vaccination-obligatorisk-for-alle-statsansatte

Tvangsvaccination i Østrig, januar 2022: https://www.dr.dk/nyheder/udland/oestrig-vedtager-vaccinepligt-under-store-protester-uvaccinerede-risikerer-boede-paa

WHO-ledelse taler også for tvangsvaccination i en artikel fra november 2021. I samme artikel er der en gennemgang af situationen i de europæiske lande. Det fremgår, at der også er tvangsforanstaltninger i Italien, jvf. The Telegraph, den 25. november 2021. https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/consider-making-covid-19-jabs-mandatory-fight-surge-says-europe/

 

F. Andre analyser

Etisk Råd, den 22. december 2020. Her trædes lidt i vande, men det ender som en defacto tilslutning til tvangsstrukturer, som jeg læser det.: https://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/covid-19/covid-19-og-vaccination

Juridisk og kritisk analyse fra Danmarks Digitale advokater: https://www.wikifreedom.org/_files/ugd/b74967_ad7f55be851d4ca78ca2a24b12941949.pdf 

Steen Lynge Pedersen: https://freelysite.dk/naerer-totalitaere-tendenser/

38 tanker om “Oversigt over tvangsvaccinationens stemmer

 1. Man får nærmest kvalme af at læse om de mange offentlige personer, der har slået til lyd for dette tvangsvanvid.
  Jeg skal dog lige tilføje at jeg ikke læste afsnittet om Sørine Gotfredsen, for jeg ved at hun i en af sine prædikener i vinter direkte har givet udtryk for at hun ikke gik ind for tvangsvaccinationer, så jeg tror (heldigvis) at vi kan regne hende fra i denne forbindelse.

  • I sin klumme i Kr. Dagblad skriver Gotfredesen følgende:

   “Det er aldrig ønskværdigt at presse frie mennesker i retning af en bestemt handling, men næste skridt må være at indføre det vaccinepas, der afskærer de ikke-vaccinerede (medmindre man er særligt undtaget) fra at være med der, hvor mange mennesker samles.”

   Det er dette citat, som gør, at hendes indlæg falder under min definition.

   • Tak for præciseringen, Rømer. Underligt at hun kommer med så selvmodsigende udtalelser indenfor så kort tid. Og ret problematisk, efter min mening. Det er lidt ærgerligt at konstatere at hun åbenbart prøver at ride på begge heste i denne sag- det er nemlig efter min bedste vurdering ikke en mulighed. I denne sag er man enten på den rette eller forkerte side af historien.
    Det er derfor, jeg har været særdeles glad for din blog igennem et godt stykke tid nu- der er ingen tvivl om, hvor du står!
    Tak for det.
    Jeg er ovenikøbet begyndt at gennemlæse dine pædagogik-blogs, det er altsammen blevet en meget spændende verden at få indblik i.
    God weekend herfra.

 2. Tak for at tage tid til at formulere/opsummere, hvad der ligner en fair skamstøtte for fremtiden.
  Canada/Trudeau er ikke nævnt under internationalt.
  Listen kan selvfølgelig ikke være udtømmende, men ordensmagtens opløsning af vaccineprotest forekommer væsentlig på global plan.
  Hvad er dine tanker herom?

  • Allan Randrup udtalte i TV for få måneder siden:” At de hele tiden vidste, at dem der er vaccineret smitter lige så meget som de uvaccinerede, men de nænnede ikke at fortælle det, for folk forventede jo så meget af vaccinen”.
   Det er så chokerende, at man bliver helt mundlam og sorgfuld – Hvad sker der dog – så virker det jo som et krav med direkte ondskab til følge og ikke uvidenhed på grund af politikers/ journalisters hjernevask.

 3. En stor del af disse er direkte overtrædelse af:
  Straffeloven
  § 150. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, misbruger sin stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, straffes han med fængsel indtil 3 år.

  Og
  § 266. Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

  Det gælder også for det meste af Sundhedsvæsnet.
  Som også overtrædeler:

  Sundhedslovens:
  § 7. Personer, der har bopæl her i landet, har ret til lovens ydelser,

  § 15. Ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke

  Altså man SKAL behandles, men KUN den behandling man ønsker.

  “Behandling” er defineret i:
  § 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient.

  Altså kan INGEN behandling, hverken “vaccine”, test, mundbind og faktisk heller ikke afspritning kræves på steder som udfører sundhedsfaglig behandling.

 4. Der er aldrig noget der er så skidt (hvilket det er: Det er alvorligt skidt) at det ikke er godt for noget.
  Pandemien har forhåbentligt afdækket at fårene, borgerne, der er uden våben/tænder, gennes rundt efter magthavernes ønsker, som er stik imod borgernes ønsker om fred, fremdrift, velstand og familie liv.
  Dette kalder på at borgerne bevæbnes med stemmeret, direkte demokrati. Ellers ender det i oprør.

 5. Jeg har ikke haft tid til at gennemlæse det hele, men tak alligevel for din indsamling af beviser imod coronaforbryderne.

  Jeg synes nu at Allan Randrup er vigtigt at få med. I december 2021 udtalte han. Vi vidste godt at vaccinerne ikke ville give immunitet, men vi kunne ikke så godt sige det, fordi at folk glædede sig til vaccinerne.

  Myndighederne og deres eksperter har altså i et helt år, løjet om immunitet. Vel vidende at der ingen immunitet var med de påståede vacciner. De brugte sågar denne løgn til at snyde forældre til at stikke deres børn også.

  Her er et link med erkendelserne.

  https://m.youtube.com/watch?v=nGoiKQoZxX0

  • Ja, pludselig “vidste de”, hvad ingen af dem havde fortalt om tidligere, de glemte det vist – og sådan gik vaccinerne fra at blive markedsført som 95% effektive (RRR) og meget, meget sikre til at være helt impotente, oven i købet med 1.291 offentliggjorte bivirkninger og til blot at præstere de faktuelle 1-3% i Absolut Risiko Reduktion (ARR)

   – og man lukkede 4½ mio. “færdigvaccinerede” ud med coronapas til kvit og frit og med Stat og Myndigheders billigelse at smitte hinanden og alle andre, unge som ældre som belønning for “samfundssindet”.

   Resultatet blev, som enhver kan forvisse sig om, at +80% af AL coronasmitte blev konstateret jan-mar 2022, hvor dødstallet mere end fordobledes – alt sammen på 3 måneder!

   Pludselig var vi “et godt sted”, som Mette Frederiksen proklamerede midt i smittestormen og lukkede det himmelråbende tvangsvaccinationseksperiment ned med!

   Jovist, det er i sandhed ingen kunst at vinde en mængde for sig; dertil behøves blot en smule talent, en dosis usandhed og lidt kendskab til de menneskelige lidenskaber – og så lige den flok nyttige idioter, der listes her.

   Det ved enhver totalitær, hvad enten de bekender til den ene eller den anden utopi!

 6. Tak for dit vigtige indlæg Thomas. Det er som bekendt i nøden, man lærer hvem der går ind for frihed og hvem der har hang til kontrol. Det som slår mig er, at den massive informationkampagne er så velkoordineret. Ovenstående personer siger stort set det samme, som ditto tilhængere af befolkningskontrol i andre lande. Det er skræmmende, hvordan totalitære tendenser slår igennem i de borgerlige liberale demokratier, hvilket stikker dybere end Covid-19. Det beskæftiger jeg mig med i artiklen:https://freelysite.dk/naerer-totalitaere-tendenser/

  • Selv tak, Steen. Jeg har tilføjet din interessante tekst i min egen (under “andre analyser”). Der var også et fint link til en DR-artikel fra dagen efter pressemødet d. 8/11, hvor statsministeren også har nogle sigende udtalelser.

 7. Der var dog under Corona-hysterien en mulighed for at blive fritaget for Coronapas. Og der blev ikke krævet nogen begrundelse for fritagelsen. Men fritagelsen skulle registreres. Det gik aldrig op for mig, HVORFOR denne regel (mulighed for fritagelse) blev indført: noget med menneskerettigheder?, Nürnberg-koden? eller andet?

  • Man kunne kun blive “fritaget” fra coronapasset ved at skrive under på, at man led af en af en række sygdomme eller psykologiske tilstande, myndighederne havde besluttet gav ret til at være undtaget. Man behøvede ikke på tidspunktet, hvor man skrev under, at bevise noget af alt dette. Men man underskrev under strafansvar. Dvs myndighederne kunne efterfølgende komme hvornår det skulle være og kræve bevis på det, man havde skrevet under på. En slags blanco-chek for retsforfølgelse i al fremtid med andre ord.

 8. Jeg kendte slet ikke til din blog. Fantastisk flot arbejde og bevismateriale du har indsamlet.

  Det fine ved den såkaldte pandemi er at nu ved vi hvor politikere, embedsmænd, kendisser og flere andre står når det gælder basale friheder.

 9. Jeg er rejseleder og har de sidste 5 år ( før Corona) haft omkring 240 rejsedage om året for er bestemt firma og var den eneste I firmaet der kunne tage 14 nye destinationer på et år og få topkarakterer i samtlige evalueringer. Havde et fantastisk forhold til gæster ( som savner mig) mine chauffører og hotellerne rundt omkring i verden.
  Min kæreste som var turistchsuffør fir samme firma ( 11 år) og jeg blev nægtet at få ture og derned fyret fordi vi ikke ville ( og vil ) vaccineres. Jeg har selv oplevet vaxxskade og det skrev jeg til direktøren men hun var ligeglad. Uden vaxx ( 3 stik) Ingen job.
  De andre rejsebureauer I Danmark forlanger det ikke og så vidt jeg ved må de ikke engang spørge ind til det.
  Jeg ønsker virkelig at denne kvindelige direktør bliver stillet til ansvar på en eller anden måde og begynder at tænke efter hvordan man behandler andre mennesker. Empati, sund fornuft og medmenneskelighed er hos hende i den grad en mangelvare…

 10. tak for din fine opsummering, så vigtigt at huske på hvad der i virkeligheden skete, så vi kan lære af så fatale udtalelser og frihedsberøvende regeringsindgreb, der ikke havde hold i evidens

 11. Under udenlandske myndigheders tvangsforanstaltninger, synes jeg bestemt at både Australien, New Zealand og Kina (Shanghai) bør indgå med alt hvad de har budt deres befolkninger i forbindelse med restriktioner, udskamninger og vaccinepligt (store begrænsninger for ikke-vaccinerede).
  Bortset fra det er det fantastisk at du har lavet denne side med meget relevante navne og deres tilhørende ækle kommentarer omkring de uvaccinerede danskere.
  Stor tak for dit utrættelige arbejde.

 12. Stort, flot og vigtigt arbejde Thomas.
  Jeg faldt lige over dette mindesmærke igen idag, og er glad for at du har hjulpet os med at huske og dokumentere disse menneskers ønske om overgreb på andre mennesker.
  Det er fandme uhyggeligt!

 13. Det var rigtig dejligt at få en oversigt over alle de fornuftige folk, der udviser omsorg for det danske folk ved at beskytte dem mod alle de superegoister, der mener, at det vigtigste er at medvirke til Coronaens udbredelse. Ære være disse fornuftens riddere! Der er under ingen omstændigheder tale om tvangsvaccination. Det hedder fornuftsvaccination.

  • “Jørgen”; jeg synes, du skal gå rundt med mundble, teste konstant, fremvise dit “coronapas” og isolere dig næsten året rundt. Og husk nu din “booster” hver tredje måned- god fornøjelse.
   PS: Du håner tusindvis af mennesker, der har mistet deres jobs, deres firma og for manges vedkommende deres liv og helbred pga de sindssyge, grundlovsbrydende og diktatoriske tiltag fra totalitære politikere over en sygdom, der aldrig nogensinde var mere end en forholdsvis slem influenza! Og det var til at begynde med- nu er sygdommen langt mildere.
   Jeg håber du en dag indser hvor radikaliseret din holdning er- jeg har dog ingen forhåbninger..
   PS: Masser af vaccineapartheidfortalere er forøvrigt faldet døde om efter at have fået deres nyeste indsprøjtning. “Årsag ukendt” har man besluttet sig til var årsagen. Mennesker, der er i stand til at lægge to og to sammen, har naturligvis en anden konklusion..

 14. Det er dags dato (12.03.23) stadigvæk umuligt at rejse ind i USA, hvis man ikke er vaccineret. Ubegribeligt.

 15. Ganske utroligt at få genopfrisket alle disse meninger, der er aldeles upåvirkede af nogen dybere viden om både “pandemien” , vaccinernes farlighed, og den politiske hensigt med det hele. De KUNNE af dette lære, at man bør reflektere og undersøge, inden man lader mundlæderet flagre vildt i offentligheden,

 16. Flot arbejde, dog:
  Enig i at flere mangler: Allan Randrup, Stine Bosse, Mette Frederiksens udtalelse om, at “der ikke er plads til uvaccinerede i vort samfund”, som hun ikke har deltaget i at opbygge. Svært at få alle med. Hvad med de arbejdsgivere, der krævede job eller jab+
  Erhvervsstyrelsen, Novo Nordisk krævede konkret. (Har som resultat søn m mega blodtryk + 2 hasteinlæggelser m hjerte på ½ år. Novo: svigerdatter m brystkræft (hun er stadig Novo/BigPharma-fsan og fornægter)

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.