Pissedårlig undervisning 2: Ansvar og fremtid

Jeg kan se, at undervisningsministeriet har fjernet alle henvisninger til læringsmålstyret undervisning fra folkeskolens fagbeskrivelser. Det må man nok sige. Det er noget af en bedrift af den pædagogiske kritik.

 

1. Ansvaret

Den metode, som for ganske få år siden havde enevældig status overalt, er nu væk. Ja, den defineres nu ligefrem som ”pissedårlig undervisning” af selvsamme politiske kredse, som i sin tid promoverede metoden med fuld honnør.

Flere årgange af lærerstuderende og en hel generation af børn har modtaget ”pissedårlig undervisning” dagen lang på lange skoledage. I mange andre kommuner kører det hele stadig for mere eller mindre fuld skrue. Og de elektroniske læringsportaler er helt ned i deres grundlagstænkning opbygget efter de pisssedårlige undervisnings principper. Og professionshøjskolerne har naturligvis et enormt ansvar for miseren. Det hele har i følge ministeren kostet milliarder.

Læringsmålsstyringen ligger nu – hvad det statslige niveau angår – flyder som nogle rester på de overordnede dele af undervisningsministeriets hjemmeside og lidt flossede links til det ene og det andet. Alt det bør naturligvis også fjernes Jeg vil dog kraftigt opfordrer til, at ministeriet vil lave en samlet mappe til alle disse nu antikvariske dokumenter, så de kan tilgås af borgere og forskere. Man skal værne om og huske på sine fejltagelser. Desværre lader det til, at ministeriet sletter det hele?

Ministeriet og KL bør også tage mere officielt og udførligt stilling til fortidens processer. Ellers kan offentligheden jo ikke vurdere den nærmere karakter af den annoncerede holdningsændring. En ny undervisningsminister vil stadig kunne stoppe processen. Det samme gælder embedsmændene, selvom man i en anden folkemødedebat om ”fælles mål” mærkede et vist selvopgør hos Lotte Groth-Andersen, som er direktør i ministeriet. Og for KL’s vedkommende er det hele endnu mere løst, for her har vi jo kun Arne Eggerts ord fra Folkemødet. Og Eggert var selv storpromovør af læringsmålstænkning i sin tid. Og længere nede myldrer det med små og store organisationer, som har været helt ekset i den pissedårlige undervisning, ofte med store konsekvenser i baghalen.

Fremskridtet skal fastholdes, og derfor er der brug for mere håndfaste og argumenterende markeringer fra de ansvarlige aktører samt en dyb beklagelse til alle skolens aktører.

 

2. Hvad nu?

Og så må man ikke glemme det helt store spørgsmål: Hvad sker der, hvis det virkelig er sandt? Altså hvis læringen ikke mere skal ”målstyres”? Ja, så melder problemerne sig faktisk først for alvor. Hvorfor? Jo, fordi ”læring” – som i sig selv jo er helt indholds- og formålsfrit – nu får frit spil. Læringen er nu fri og må søge nye herrer. Hvem er det? Det er data og generiske OECD-kompetencer. Både KL og staten er allerede i fuld gang. Nu skal vi have datastyring. Det kaldes også learning analytics. Stat, kommuner og konsulentbureauer tripper allerede ved startsnoren. Det nye udspil om læreruddannelsen bygger også på datalæringsfilosofi.

I så fald går vi ikke fra læring til pædagogik og dannelse, men fra læring til en form for hyper-læring, som faktisk er endnu længere væk fra pædagogik og dannelse end læringsmålstyring var. Det er læringsstyring uden formål, dvs, uden lærere.

Vi skal huske på, at en pædagogisk kritik ikke kun er en kritik af læringsmåls-styring, men også en kritik af læringen som sådan, i al fald i den aktuelle og konstruktivistiske form, hvor læring arbejder i modsætning til pædagogik og formål. Det var Knud Illeris, som allerede omkring 1980 fjernede læring fra den pædagogiske tradition, som han derfor uden videre kunne rekonstruere som noget reaktionært og kapitalistisk. I stedet ville han have socialisme-styret læring. Men efter 1989 var det jo slut med ”socialismen”. I 90’erne sejlede læringen lidt og Europa holdt fri. Men i 00’erne og især fra 2008 overtog økonomien taktstokken. Vi fik finansstyret læring, også kaldet læringsmålsstyret undervisning.

Denne adskillelse mellem læring og pædagogik arbejder stadig. Det er den, der skal heles, før vi kan deltage i verden uden at blive væk i tekno-finans.

 

Diverse links:

A. Bye bye læringsmål:

Ministeriets erklæring, som dukker op, hvis man trykker på ”kom godt i gang med arbejdet med læringsmål” under de enkelte fagbeskrivelser: https://www.emu.dk/modul/kom-godt-i-gang-med-arbejdet-med-l%C3%A6ringsm%C3%A5l

 

B. Resterne ligger der dog stadig andre steder på uvm.dk:

Den oprindelige (men ikke den helt oprindelige) beskrivelse af læringsmålstyret undervisning, som nu altså er ”pissedårlig”, ligger stadig på uvm.dk: https://uvm.dk/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/laeringsmaalstyret-undervisning

På den oprindelige hjemmeside, som var gældnende helt frem til august 2015 stor “læringsmålsstyring” endnu mere centralt placeret

Længere nede i systemerne flyder det overalt. Her er et lille eksempel fra UC-VIA på ”pissedårlig undervisning”: https://cfu.via.dk/fag-og-vejledning/fremmedsprog/laerningsmaalstyret-undervisning

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.