Profitraten i Næstved Kommunes ”løfte om læring”

I Næstved Kommune er man nu gået All In på synlig læring. Man kalder det for ”læringsløftet – et løfte om læring”, og det er en ideologi, der inkluderer alle i alle sammenhænge[1].

Kommunen har selv lagt 14 mio. kr. i sagen, så man må have penge nok på syd-sjælland. Derudover har man fået 10 mio. kr. fra AP Møller-fonden, hvor en række læringsideologer sidder i det såkaldte vurderingsudvalg. I udvalget sidder også en Per B. Christensen, som spiller en pæn rolle i den kommunale del af DPO, og som faktisk også var formand for det udvalg, der stod bag læreruddannelsesreformen i 2012, hvor man ville afskaffe seminariernes dannelsesdimension[2].

Den driftige Per B. Christensen er tilfældigvis også direktør for børne- og kulturområdet i Næstved Kommune, som altså har fået 10 mio. af det udvalg, som han selv sidder i. Jeg formoder, han var på toilettet, mens hans egen ansøgning blev behandlet, men selv hvis han var, kører den slags jo ikke altid efter juridisk teknik. Christensen har også foranstaltet, at alle lederne i Næstved skal på studietur i Hattie-land på den anden side af kloden[3].

Ok, men hvad står der så i ”Læringsløftet – et løfte om læring”? Det står Intet! Ok, men hvad står der inde i intet? Ja, her er ordene, som alle er i citationstegn. Jeg bliver desværre nødt til bare at stable dem oven på hinanden – sådan hulter til bulter – fordi de jo er omgivet af Intet:

Strategi, evidens, træning, synlig merværdi, aktionslæring som metode, målstyret undervisning, opskalering, læringseffekt, styring, synlig læring, sammenhæng i læringen, synlig merværdi, praksisnær træning, læring (x100), at lede lærernes læring, læringsagenter, alle niveauer, alle skal blive mere bevidste og synligt lærende og have viden om egne fremskridt, styringsværktøjer, Mærk Næstved-visionen, målhierarkier, fælles læringssyn, forskningen viser, vision, vi er reelt udfordret!, læring, transfer og implementering, underpræstering, læringsledelse, dataanalyse, læringsplatform, læringsagenter, implementeringseffekt, træning med feedback, lederne får feedback på deres læringsledelse af pædagogiske møder, videokameraer, lærernes læring, kerneopgaven, læringseffekter, delmål, indsamler og analyserer data, merværdi i praksis, nationale resultatmål, lærings- og målorienterede spørgsmål.

Det er lidt sjovt, at ordet ”merværdi” går igen og igen i teksten. Det er et ord, der stammer fra marxistisk økonomi, som jo blandt andet Ove Kaj Pedersen og mange af læringsfortalerne jo er opdraget med fra deres ungdomstid under 70’er-marxismens herredømme. Men “merværdien” er nu sivet ned til Næstved. Det næste bliver nok, at Næstved laver en profitrate, ja, en læringsprofitrate. Marx mente ganske vist, at profitraten havde en tendens til at falde, men det fik han jo ikke ret i. Så det skal nok gå godt i Næstved med den nye kommunale læringsprofitrate. Nå, men nu løber jeg ud af en realpædagogisk tangent, sorry.

Står der andet i læringsvisionen? Nej, der er kun uddybninger af ovenstående intethed. Der er absolut ingen omtale af noget som helst, der har med skole og pædagogik at gøre. Referencerne er følgende:

  • En vision der hedder ”Mærk Næstved” og ”direktionens strategiplan”.
  • Folkeskolereformen (ovre hos Radikale Venstre siger de ellers, at læringsmålstyring ikke har noget at gøre med folkeskolereformen? Det siger både landsformanden, Svend Thorhauge, og Marianne Jelved. Måske skal de læse lidt med her? Eller mange mange andre steder?).
  • Et “fælles læringssyn”, som er udarbejdet af Næstved kommune selv, men som ligner alle de andre kommuners.
  • Forskningen viser…. Men vi får ikke nærmere at vide, hvilken forskning det drejer sig om. Der står blot, at ”læringsløftet” er baseret på ”forskningen bag folkeskolereformen og selve reformteksten”, og det lyder jo ikke godt.

Hvem skal leve under dette regime af intethed? Det skal alle i hele Næstved Kommune. Det vil sige alle skoler, alle elever, alle lærere osv..

Hvordan skal det foregå? Jo, alle kommer på stort anlagte kurser i det hele, der uddannes særlige ”læringsagenter”, der skal skabe ”merværdi”, og UC-Sjælland knyttes til foretagendet, hvilket er dybt pinligt for både UC-Sjælland, som jo burde kritisere dette makværk sønder og sammen, og faktisk også for hele UC-sektoren, der hele tiden bekræfter alle mine fordomme om UC-sektoren.

Der er også video- og manualbaseret implementering, hvor alle kan lære ideologien i detaljen, indtil de tømt for spørgsmål og kritik, dvs. hjernevasket. Det kalder man for ”praksislæring”. Der står også, at hele denne proces ”udvikler bevidstheden”. Hvilken skrækkelig tanke.

 

Noter:

[1] Læringsløftet – et løfte om læring: http://www.naestved.dk/Borger/SkoleUddannelse/Laeringsloeftet.aspx

[2] AP Møllerfondens vurderingsudvalg: http://www.apmollerfonde.dk/folkeskolen/vurderingsudvalg.aspx

[3] Næstveds skolelederes tur til New Zealand: http://sn.dk/Naestved/Skoleledelse-planlaegger-dyr-studietur-til-New-Zealand/artikel/593802

 

Skriv en kommentar