Profitraten i Næstved Kommunes ”løfte om læring”

I Næstved Kommune er man nu gået All In på synlig læring. Man kalder det for ”læringsløftet – et løfte om læring”, og det er en ideologi, der inkluderer alle i alle sammenhænge[1].

Kommunen har selv lagt 14 mio. kr. i sagen, så man må have penge nok. Derudover har man fået 10 mio. kr. fra AP Møller-fonden, hvor en række læringsideologer sidder i det såkaldte vurderingsudvalg. I udvalget sidder også en Per B. Christensen, som spiller en pæn rolle i den kommunale del af Danmarks Pædagogiske Oligarki (DPO). Christensen var også formand for det ligeså læringsideologiske udvalg, som stod bag læreruddannelsesreformen i 2012. Udvalgets rapport var et frontalt opgør med dansk pædagogisk tradition. Christensen er også næstformand i Kommunernes center for kompetenceudvikling (COK), der kører på de helt store læringsmuskler i samarbejde med landets mest indflydelsesrige DPO-kræfter [2].

Den driftige Per B. Christensen er tilfældigvis også direktør for børne- og kulturområdet i Næstved Kommune, som altså har fået 10 mio. af det udvalg, som han selv sidder i. Jeg formoder, han var på toilettet, mens hans egen ansøgning blev behandlet? Christensen har også foranstaltet, at alle lederne i Næstved skal på studietur i Hattie-land på den anden side af kloden og studere læringsoptimering [3].

Så det er ikke så godt. Men ok, men hvad står der mon så i ”Læringsløftet – et løfte om læring”? Det står Intet! Ok, men hvad står der inde i intet? Ja, her er nogle af ordene fra udspillet. Jeg bliver desværre nødt til bare at stable dem oven på hinanden – sådan hulter til bulter – fordi de jo er omgivet af Intet:

Strategi, evidens, træning, synlig merværdi, aktionslæring som metode, målstyret undervisning, opskalering, læringseffekt, styring, synlig læring, sammenhæng i læringen, synlig merværdi, praksisnær træning, læring (x100), at lede lærernes læring, læringsagenter, alle niveauer, alle skal blive mere bevidste og synligt lærende og have viden om egne fremskridt, styringsværktøjer, Mærk Næstved-visionen, målhierarkier, fælles læringssyn, forskningen viser, vision, vi er reelt udfordret!, læring, transfer og implementering, underpræstering, læringsledelse, dataanalyse, læringsplatform, læringsagenter, implementeringseffekt, træning med feedback, lederne får feedback på deres læringsledelse af pædagogiske møder, videokameraer, lærernes læring, kerneopgaven, læringseffekter, delmål, indsamler og analyserer data, merværdi i praksis, nationale resultatmål, lærings- og målorienterede spørgsmål.

Er det ikke et “intet”? Jo, det er. Vælt det omkuld!

Det er lidt sjovt, at ordet ”merværdi” går igen og igen i teksten. Det er et ord, der stammer fra marxistisk økonomi. Men “merværdien” er nu sivet ned til Næstved. Det næste bliver nok, at Næstved laver en profitrate, ja, en læringsprofitrate. Marx mente ganske vist, at profitraten havde en tendens til at falde, men det fik han jo ikke ret i. Så det skal nok gå godt i Næstved med den nye kommunale læringsprofitrate. Nå, men nu løber jeg ud af en realpædagogisk tangent, sorry.

Står der andet i læringsvisionen? Altså noget om pædagogik og den slags? Nej, der er kun uddybninger af ovenstående intethed. Der er absolut ingen omtale af noget som helst, der har med skole og pædagogik at gøre.

Men hvad med udspillets referencer? Måske bygger det på et eller andet? Men nej, referencerne er følgende:

  • En vision der hedder ”Mærk Næstved” og ”direktionens strategiplan”.
  • Folkeskolereformen, som selv ikke er andet en læringstomhed og OECD.
  • Et såkaldt “fælles læringssyn”, som er udarbejdet af Næstved kommune selv, men som ligner alle de andre kommuners.
  • Vi får at vide, at forskningen viser…. Men vi får ikke nærmere at vide, hvilken forskning, det drejer sig om. Der står blot, at ”læringsløftet” er baseret på ”forskningen bag folkeskolereformen og selve reformteksten”, og det lyder jo ikke godt.

Hvem skal leve under dette regime af intethed? Det skal alle i hele Næstved Kommune. Det vil sige alle skoler, alle elever, alle lærere osv..

Hvordan skal det foregå? Jo, alle kommer på stort anlagte kurser i det hele, der skal uddannes særlige ”læringsagenter”, der skal skabe ”merværdi”, og UC-Sjælland knyttes til foretagendet, hvilket er dybt pinligt for både UC-Sjælland, som jo burde kritisere dette makværk sønder og sammen. Faktisk er det pinligt for hele UC-sektoren, der hele tiden bekræfter alle mine fordomme om UC-sektoren.

Der er også video- og manualbaseret implementeringsforklaring, hvor alle kan lære ideologien i detaljen, indtil de tømt for spørgsmål og kritik, dvs. hjernevasket. Det kalder man for ”praksislæring”. Der står også, at hele denne proces ”udvikler bevidstheden”. Hvilken skrækkelig tanke.

 

Noter:

[1] Læringsløftet – et løfte om læring: http://www.naestved.dk/Borger/SkoleUddannelse/Laeringsloeftet.aspx

[2] AP Møllerfondens vurderingsudvalg: http://www.apmollerfonde.dk/folkeskolen/vurderingsudvalg.aspx. Link til rapport om læreruddannelse fra 2012: Link til COK’s bestyrelse.

[3] Næstveds skolelederes tur til New Zealand: http://sn.dk/Naestved/Skoleledelse-planlaegger-dyr-studietur-til-New-Zealand/artikel/593802

 

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.