Reportage fra Erik Schmidts afskedsreception på Agedrup Skole, fredag d. 20. juni 2014.

Jeg har været til afskedsreception for Erik Schmidt i Agedrup fredag d.20. juni. Den kedelige årsag er, at Schmidt, der har været lærer i 37 år, har måttet tage sin afsked, fordi en helt nyansat og fagligt set tynd skoleleder, Mohammed Bibi, og hans ligeså nyansatte børn- og ungedirektør i kommunen, Ina Ahrensberg, har givet ham en advarsel, fordi han på et INTERNT møde har udtrykt kritik af skoleledelsen, som i parentes bemærket nærmest enevældigt ville revolutionere skolen fra inderst til yderst efter de nyeste læringsmaksimerende principper, der er taget lige ud af den nye skolereform. På den måde kan man roligt sige, at Mohammed Bibi har den helt store NEJ-hat på i forhold til, hvad en skole i Danmark er og bør være.

 

En stor oplevelse

Det var en stor oplevelse at være med. Der var så mange indlæg, at tidsrammen blev totalt sprængt. Der var gamle og nye elever, der var den lokale præst, der var alle kollegerne, som i øvrigt havde forfattet en skarp protest til ledelsen, og så var der alle mulige folk fra lokale foreninger og grupper – heriblandt formændene for både menighedsråd og idrætsforening – som Schmidt har arbejdet sammen med i tidens løb. Alle kunne samstemmende fortælle om en lærer og et menneske, der havde lagt langt mere arbejde i skolen og lokalsamfundet og i hele sin professions liv og tilstand, end man næsten tror det muligt; en lærer i den bedste danske demokratiske og folkelige tradition, der tror på diskussion, kundskaber, dannelse, demokrati, initiativ, undervisning, venlighed og kritik.

 

Danmarks Lærerforening

Danmarks Lærerforening var der også. Niels Christian Sauer, der har skrevet et varmt støtteindlæg til Schmidt på sin blog, var mødt op, og det var fagforeningsformanden, Anders Bondo, også. Bondo holdt et fint indlæg. Han sagde tak til Schmidt på ”hele folkeskolens vegne”. Schmidt havde været en ”kæmpegevinst for Danmarks skole”, og havde bidraget med ”tyngde, kundskab og dybde”, hed det smukt. Bondo sagde endda, at Erik Schmidt og Niels Egelund var noget af det mest forskellige, man kunne forstille sig, og det var bestemt ment i Schmidts favør. Derudover benyttede Bondo sig af lejligheden til at kritisere Ny Nordisk Skoles organiske sammenhæng med skolereformen, hvor ”dygtighed” oversættes til testresultater i læsning og regning. Det var en rigtig dejlig tale.

Bondo sagde godt nok også noget, der lød som noget i retning af: ”Jeg vil hellere sige noget til dig her end at skrive om det alle mulige steder”. Forstod jeg det ret? I så fald er det helt sikkert et dårligt bytte, men det er helt i tråd med næstformanden, Dorte Langes, indspark på folkeskolen.dk, hvor hun omtaler sagen uden at omtale den alligevel, for nu at sige det på den måde. Det er nok noget med strategi – hvad ved jeg? – men jeg synes slet ikke, det er rigtigt at skrive på den måde. Her et par dage efter receptionen, hvor jeg sidder og skriver, har Bondo kun skrevet om sagen i nogle små twitter-opdateringer. Jeg synes, at Bondo og Lange og alle andre DLF-ledere burde skrive de samme ting til offentligheden, som Bondo sagde til receptionen – blot endnu skarpere og med navns nævnelse – både med fuld DLF-fanfarer og hver især. Jeg skrev faktisk om dette emne på Facebook, men det fik Dorte Lange helt op i det røde felt, og hun skrev, at jeg kom med en ”skidtspand” og at min ”facon var frastødende”, og at hun ”ikke gad spilde sin tid på at diskutere med mig”. Gad vide om det er kammertonen i DLF? (Jeg har vedhæftet linket til FB-opslaget, så man selv kan vurdere sagen).

Der var selvfølgelig også besøg af ledelsen fra Odense Lærerforening, blandt andet den dygtige formand, Anne-Mette Kæseler Jensen, der har kæmpet så bravt i mange år mod Odense Kommunes skolepolitiske nedsmeltning. Det seneste nummer af foreningens blad, Lærerbladet, er i øvrigt kompetent og kritisk redigeret af netop Erik Schmidt, og det var nok ikke noget, der huede den nye skolechef og alle de andre kommunalister?

Det eneste, der manglede, var måske en repræsentant for tænketanken Sophia, hvor Schmidt har lagt mange kræfter, men jeg ved, at det har sine naturlige begrundelser. Formanden for Sophia, Per Kjeldsen, har skrevet en fin blog på folkeskolen.dk om sagen, og mange af de andre har skrevet til Schmidt og udtrykt deres ubetingede støtte.

 

Mohammed Bibis og kommunenes fravær

Nå nej, forresten, ved I hvem, der manglede? Det gjorde skoleledelsen fra Agedrup skole, altså Mohammed Bibi og hans viceinspektør. Tænk jer, de var der slet ikke. Alle havde i deres respektive indlæg ellers gjort sig umage med ikke at nævne navne, så vi også kunne have det lidt hyggeligt, men det kunne bare være lige meget, for ledelsen var der simpelthen bare ikke – ikke engang i 10 minutter – selvom Schmidt har været på skolen i årevis, været en rigtig ildsjæl og lagt hele sit virke og kald ind i skolens liv – ja, alt det som jeg allerede har sagt. Men Mohammed Bibi kom ikke forbi. Sikken et mandfolk! Vice-skoleinspektøren kom som sagt heller ikke, og der var heller ingen fra kommunen.

Mohammed Bibi har ellers – få dage efter at Erik Schmidts modtog sin officielle advarsel og samme dag som Schmidt afleverede sin opsigelse – bedt Schmidt om at deltage i afholdelsen af skolens jubilæum i september, for den slags plejer han, altså Erik, jo at tage sig af. Og så var det jo også lige det med, at det var Schmidt, der sammen med nogle kolleger havde skaffet en stor pose penge fra Kulturstyrelsen til blandt andet at lave jubilæet. Schmidt har efter sigende indvilliget i at deltage i arbejdet. Det er vist det, man kalder en ren og skær gave fra det ydre rum. Man kunne også kalde det en ja-hat – og det på den store klinge!

Selv holdt jeg også en tale, som jeg har linket til i bunden.

 

Referencer:

Tale ved Erik Schmidts afskedsreception: http://www.thomasaastruproemer.dk/tale-til-erik-schmidt-i-forbindelse-med-hans-afskedsreception-d-20-juni-ved-agedrup-skole.html

Dorte Langes indlæg på folkeskolen.dk og lidt diskussion i den forbindelse: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10152478404154481&id=837549480

Niels Christian Sauers blogindlæg: http://www.folkeskolen.dk/546563/her-slutter-samtalen

Formanden for tænketanken Sophia, Per Kjeldsens, blogindlæg:  http://www.folkeskolen.dk/546552/en-laerer-stopper–og-saa

Journalistisk dækning af sagen på folkeskolen.dk:  http://www.folkeskolen.dk/546439/med-jobbet-som-indsats-erik-schmidt-fik-en-tjenstlig-advarsel-for-negative-holdninger

Radioindslag fra DR Fyn (programmet indledes med omtale af sagen): http://www.dr.dk/p4fyn/regionale-nyheder-od4/regionale-nyheder-27467

4 tanker om “Reportage fra Erik Schmidts afskedsreception på Agedrup Skole, fredag d. 20. juni 2014.

  1. Sådan er det også i København…desværre bliver vi sendt på museum for tidligt…og vi var enda så glade for vores arbejde.

  2. I dag tabte DLF på Erik Schmidts vegne sagen mod (KL og) Odense Kommune. Den eksplicitte lære at dommen var at en offentligt ansat ikke må hæve stemmen, og at en offentligt ansat ikke må foranledige at en kollega føler sig chokeret. En vældig tyndt grundlag for dommen. Implicit plæderer dommen for en lukket og autoritær ledelsesstil.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.