SIRI-kommissionens opgør med demokrati og pædagogik

Den nystiftede SIRI-kommission, som ønsker at fremme disruption og robotificering af samfundet, ledes af den radikale Ida Auken, som virkelig har slået sig ned som teknologi-ideolog.

Ordet ”SIRI” stammer fra Apples robotteknologi. I kommissionen sidder også en Anders Hvid, som ejer firmaet Dare Disrupt, der står bag KL’s kontroversielle teknologiudspil. Hvid er ”ambassadør” for det såkaldte Singularity University, som arbejder for en sammensmeltning af menneske og teknik til en ny slags Guddom, der kan løse alle menneskets problemer. Det er en fornærmelse mod ordet ”universitet”. Lederen af den danske afdeling af Singularity, Laila Pawlak, er også kommet med i kommissionen.

Nu har SIRI udarbejdet rapporten ”Digitalisering, job og kompetencer – hovedrapport”. Rapporten forsvares på twitter af Ida Auken og af hendes intellektuelle væbner, professor MSO Peter Lauritsen, som bevæger sig i post-humanistiske kredse, og som de radikale ledere “liker” ustandseligt. Auken og Lauritsen mener, at rapporten taler for demokrati. Rapporten er udarbejdet af firmaet ”Hanne Shapiro-futures”, som også er på den stærkt radikaliserede vogn.

Efter min opfattelse markerer rapporten et frontalt opgør med både demokrati og pædagogik. Lad os se på sagen:

Rapporten er bygget op om fire lange og opbyggelige eksempler på, at en medarbejder ”ses som en udviklingsressource og ikke en omkostning”. Det må være denne formulering, som kaldes for ”demokrati”? Selvom det intet har med ”demokrati” at gøre. Jeg må gætte lidt her, for det kører på et meget lavt niveau lige heromkring.

Et af de fire eksempler er fra pædagogikkens verden. Det handler om Mørkhøj Skole i Gladsaxe Kommune. Her kører den pædagogiske tænkning i den absolut yderste lærings-stratosfære til SIRI’s slet skjulte begejstring.

I Mørkhøj har man ændret skolebiblioteket til at være et ”innovationscenter”. Eleverne skal her tilegne sig ”det 21. århundredes kompetencer”. Det sker ved at ”opdele centret i forskellige læringszoner: præstationszone, feedback-zone, kodnings- og innovationszone, samt kreazone og forskellige produktionszoner”. På den måde bliver ”eleverne medskabere af deres egen læring”, og lærerene får ”ændret deres professionsidentitet”, så de i ”højere grad bliver facilitatorer”.

Dette skrækkelige vokabular er vel at mærke ikke kun knyttet til ”innovationscentret”. Læringsideologien er skam også koblet på en centralt formuleret almen ”vision” for hele Gladsaxe kommune. Og denne vision er tilfældigvis helt i SIRI-rapportens ånd. Den er funderet i et europæisk ”Future Classroom-koncept”, der ”er svar på”, hvordan man kan ”udvikle en pædagogisk praksis og skabe de fysiske rammer for læring, der kan fremme det 21. århundredes kompetencer”.

Der er ingen åndehuller i det pågående og selvrefererende sprog.

SIRI taler også om en ”bottom-up tilgang”, og her spidser man jo øre pga. det med “demokratiet”.  Bottom-up handler om, at en række læringsagenter, som er uddannet i Synlig Læring-konceptet på professionshøjskolen UCC, skal ”motivere og understøtte” resten af skolens lærere. Læringsagenterne, der kaldes ”Local Impact Coaches”, har en ”særlig rolle” med at ”sprede konceptet”. Der tales direkte om ”et nøgleredskab”, som hedder ”Visible Learning Impact Cycle”. Dette “redskab” følger John Hatties principper til mindste detalje. Det er totalt udemokratisk det hele.

Nogle læsere husker måske, at Lyngby Kommune forlod det nordkøbenhavnske samarbejde om Hatties koncept, som Gladsaxe stadig er en del af? Det var socialdemokraten Simon Pihl Sørensen, der svingede pisken i byrådet. Han kaldte Hattie-konceptet for “nærmest fascistoidt”, hvilket jo er det modsatte af “demokratisk”.

SIRI’s rapport fortæller også, at skolelederen skal ”købe tankerne bag fremtidens skole”, og at han skal have en ”dyb forståelse af de enkelte teknologiers muligheder”. For ellers kan skolelederne jo ikke selv ”skabe motivation”. Det samme gælder i øvrigt også for tillidsrepræsentanten. Alle skal motiveres til at knuselske SIRI’s  og John Hatties lærings-ragnarok.

Når alle skolerne har forstået de nye idealer helt efter forskrifterne til sturt sturt 12-tal, så tales der om, at ”virksomheden” er ”moden”. Har skolen derimod ikke forstået, så er den ”umoden”. Niveauet er under al kritik.

I rapporten er der i øvrigt en ’interessant’ betragtning. Der står nemlig, at Mørkhøj skole har en form for ”rolleskizofreni”. Denne diagnose består af følgende:

”På den ene side lægger de nye digitaliseringsteknologier op til en induktiv, helhedsorienteret og mere eksperimenterende tilgang til læring. På den anden side afspejler det sig hverken i de nationale tests eller i de afsluttende prøver”.

Ok, og hvordan løser man så det problem? Det gør man på følgende måde:

På den ene side indgår alle lærerne i ”læringsmakkerskaber to og to med en lokal læringsagent, hvor de sammen undersøger og diskutere elevfeedback og tilrettelæggelse af feedback som redskab”. Dertil kommer, at man ”på den anden side gennem synlig læring får adresseret og diskuteret målkrav”.

Så devisen er: Læringsindoktrinering af læringsagenter suppleret med synlig læring fra top til bund, indtil alle har forstået.

Hermed er al “skizofreni” da udryddet. Det er helt klart.

Hvis SIRI-kommissionens ideologi mødes med kritik, opfattes det i rapporten som ”individuel modstand eller skepsis”, som skal “imødekommes”, som det truende hedder (s.6). Andet står der ikke. Vi er virkelig langt fra en demokratisk praksis. Det er nok det de kalder for “negative holdninger” i Odense Kommune, hvis skoleforvaltning også regeres af en radikal.

Men SIRI, Ida Auken og Peter Lauritsen, mener altså, at dette er eksempler på ”demokrati” og ”medbestemmelse” og pædagogisk kvalitetsudvikling.

Det er værd at nævne, at der har været en omfattende kritik fra både forskere og praktikere af synlig læring og af læringsbegrebet, både herhjemme og internationalt. Men det hører vi intet til, hverken i rapporten eller i på Gladsaxe Kommunes hjemmeside. Tværtimod, for nu at sige det mildt.

Demokrati-spørgsmålet har sin egen lange historie, men den nævnes heller ikke.

Det hele fører direkte til tilpasning og underkastelse for både børn og lærere, og det understøttes altså af indflydelsesrige forskningsmiljøer, af folk fra det radikale venstre og Singularity-religionen.

Jeg foreslog iøvrigt Ida Auken – for nu at være lidt hjælpsom -, at hun viste beskrivelsen af Mørkhøj Skole til Marianne Jelved, som jo har været meget kritisk over for nogle af disse lærings-koncepter, men Auken svarede blot med fem ord og et udråbstegn: ”Marianne Jelved er ikke maskinstormer!”. Auken minder mig om lidt Donald Trump i sit twitter-frådende opgør med humanisme, demokrati og pædagogik.

 

PS:

A.

Anders Hvid er som sagt dybt integreret i Singularity University-ideologien, som spreder sig overalt i landet. Han sidder med i SIRI, han ejer firmaet “Dare Disrupt”, som står bag vilde KL’s teknologiudspil. Hvid har også holdt oplæg for regeringen i forbindelse med etableringen af Disruptionsrådet, som nærmest definerer denne regerings ånd. Han var også inviteret med på undervisningsministerens SORØ-møde og til professionshøjskolernes arbejde med udvikling af læreruddannelsen. Singularity-filosofien er i det hele taget dybt integreret i ledende policy-kredse. Det er dokumenteret en stor artikel “Fremtid til salg” i Weekendavisen fredag d. 2. marts 2018.

I nedenstående video fra 2012 fortæller Hvid om sin “uddannelse” på Singularity University. Han beretter begejstret om, at han blev ”hjernevasket”, bl.a. af en ”meget spændende” person, nemlig grundlæggeren af Singularity, Peter Daimandis. Daimandis vil ”oploade sin person til en kunstig intelligens og på den måde leve for evigt”, som det hedder.

Hvid fortæller, at han er ambassadør for Singularity University i Danmark.

Hvid reflekterer også over, hvad Singularity-begrebet er. Han mener, at Singularity betegner tilstanden i universets sorte huller. I de sorte huller opløses alle naturens love.

Singularity er altså det sted, hvor alle fysiske, biologiske og sociale love går i opløsning. Det sted, hvor alt er ”oploaded”. Der hvor ”teknologien overtager fra mennesket”. Hvid vil have KL og Danmark ned i et sort hul.

 

B.

Rapporten blev særdeles positivt modtaget af Bente Sorgenfrey, som er formand for FTF og med i SIRI. Sorgenfrey er også med i regeringens Disruptionsråd, som er dannet på baggrund af oplæg fra folk fra Singularity-bevægelsen.

Link til FTF’s dækning: https://www.ftf.dk/aktuelt/ftf-nyhed/artikel/uddannelser-boer-have-et-digitalt-fremtidstjek/

 

C.

Medlemmer af SIRI-kommissionen:

Formandsskab:

Ida Auken, erhvervsordfører, MF for Radikale Venstre og Young Global Leader
Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA

Medlemmer:

Bente Sorgenfrey, formand for FTF
Marianne Dahl Steensen, adm. direktør for Microsoft Danmark                                         Jens Klarskov, adm. direktør for Dansk Erhverv                                                                 Mads Rydahl,  Unsilo – og medskaber af SIRI
Christian Bason, adm. direktør for Dansk Design Center
Anders Hvid, Dare Disrupt, Singularity University amb. i Danmark
Thomas Bolander, DTU Compute
Henrik Bodskov, adm. direkør for IBM Danmark
John Finnich Pedersen, Kommunikationsdirektør for Siemens
Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening
Thomas Ploug, Aalborg Universitet og medlem af Etisk Råd
Esben Østergaard,  CTO for Universal Robots
Anders Friis, CPO for Corti
Laila Pawlak, Co-Founder og CEO for SingularityU, Denmark
Kim Simonsen, formand for HK

 

Links mm.:

Link til SIRI-rapport: https://ida.dk/media/2506/siri_rapport_digitalisering_job_kompentencer.pdf

Link til SIRI-kommissionens hjemeside: https://ida.dk/ida-star/publikationer/analyser/teknologi/sirikommissionen

Link til Synlig Læring i Gladsaxe: https://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/familie-_boern_og_unge/skole_og_uddannelse/synlig_laering

Simon Pihl Sørensens opgør med Synlig Læring

Fuld case fra Mørkhøj Skole, udarbejdet af SIRI

Diskussion af blogindlægget på Radikale Debat-facebookside. Ida Auken deltager også. 

Anders Hvid præsenterer sine ideer

En tanke om “SIRI-kommissionens opgør med demokrati og pædagogik

  1. Med hensyn til singularitet og innovationshysteri er Danmark bagud. En kær kollega fik skovlen under det fjolleri i 2013, hvor debatterne havde kørt længe i USA:

    http://virkeligheden.dk/2016/lad-os-sige-mange-tak-disruption-praesterne-komme-arbejdstoejet/
    Selv er jeg ikke bange for singularitet, når det implicerer hjerne implantater, som forebygger epilepsi, parkinsons syge, demens og alzheimer, eller nerveimpulsstyrede exoskeletter til fysisk handicappede. Problemerne opstår, når man ønsker at optimere en hel befolknings arbejdmarkedspræstationer med samme type midler.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.