Keld Skovmand-sagen

I 2016 udgav Keld Skovmand bogen ”Uden mål og med – forenklede fælles mål?”, som afstedkom en del politisk og faglig tumult. Skovmand kritiserede både den allestedsnærværende læringsmålstyring, den nye fagstruktur for folkeskolens fag samt skole- og læreruddannelsesreformens grundlag som sådan. Kritikken gav anledning til en politisk ”justering” af folkeskoleloven og et ryk i skoledebattens præmisser.

I januar 2018 forsvarede Skovmand sin Ph.d.-afhandling “I bund og grund” ved DPU, Aarhus Universitet. Forsvaret var særdeles velbesøgt og blev dækket på Folkeskolen.dk under overskriften ”Bøllebank på DPU”. Også Jyllands-Posten dækkede begivenheden.

Skovmands kritik var især rettet mod Jens Rasmussen og Lars Qvortrup, som er professorer ved DPU, samt forskningschef ved VIA-UC, Andreas Rasch-Christensen. De tre herrer svarede kun yderst sparsomt – om overhovedet – på kritikken. Rasmussen og Rasch-Christensen skrev dog i 2016 et semi-hemmeligt notat, som de sendte rundt til en række centralt placerede politikere og organisationsfolk for at forsvare sig (se afsnit 11).

Den 1. februar 2019 udkom så to deciderede udgivelser fra Skovmands hånd, begge på Hans Reitzels Forlag. Den ene bog var en redigeret version af selve ph.d.-afhandlingen “I bund og grund”. Den anden bog var ”Folkeskolereformen efter læringsmålstyringen?”, som er en slags overbygning på afhandlingen (se afsnit 7 og 8).

Disse udgivelser og deres kritiske anslag blev den 26. januar 2019 dækket på forsiden af Weekendavisen i artiklen ”Skoleret”. Her kunne man også læse, at Skovmand nu havde suppleret sin faglige kritik med en række anmeldelser af de pågældende forskeres arbejde til Aarhus Universitets praksisudvalg, som efter to måneders “screening” havde videresendt materialet til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

Den 15. marts 2019 frifandt Nævnet forskerne for videnskabelig uredelighed og sendte sagen tilbage til Praksisudvalget, som skulle undersøge, om der var tale om “tvivlsom forskningspraksis”. Den 7. maj endte denne proces i endnu en frifindelse.

Mange aspekter løber sammen i denne dybt interessante sag: Det videnskabelige og skolepolitiske indhold i Skovmands kritik, fortolkningen af et næsten nyt lovkompleks om videnskabelig uredelighed, DPU/AU’s rolle i sagen og reaktionerne fra de indklagede forskere.

DPU/Aarhus Universitet, hvis professorer jo især var under kritisk behandling, etablerede en efter min opfattelse stærkt kritisabel og institutionel sanktioneret ”dokumentations”-side om sagen. Siden var et rent partsindlæg og ikke et offentligt universitet værdigt (se afsnit 4). Årsagen til aktionen var formodentlig, at DPU’s ledelse igennem mange år havde været en dybt integreret del af det læringshegemoni, som nu var under kritik, og at Aarhus Universitets dekanat har understøttet hegemoniet hele vejen igennem. På den måde er dekanatet og universitetet selv – nu med denne helt særlige opfattelse af “dokumentation” – blevet spist op af DPU’s stærke opgør med dannelsens tradition.

I ren og skær akademisk og pædagogisk indignation har jeg derfor udformet denne mere fyldestgørende dokumentations-side om sagen. Jeg supplerer løbende med artikler og links, efterhånden som sagen udvikler sig, og jeg retter også lidt i denne indledningstekst en gang imellem.

Under de forskellige afsnit står de ældste indlæg nederst, så man skal læse nedefra, hvis man er interesseret i kronologi, men ovenfra, hvis man vil have det nyeste indlæg. Jeg håber, det fungerer nogenlunde.

PS: I marts 2020 har Lars Qvortrup og Jens Rasmussen, som jo var to af de professorer, hvis arbejde Skovmand især kritiserede, udgivet en bog, “Skoleret – et lærestykke til forskere, myndigheder og medier”, hvor de fremlægger deres opfattelse af forløbet. Jeg har samlet referencer og links til denne genopblussen af diskussionen i et afsnit 13.

————————

Indholdsfortegnelse:

 1. Diskussion i Weekendavisen
 2. Diskussion i Berlingske
 3. Diskussion i Politiken Skoleliv
 4. Diskussion på DPU’s hjemmeside
 5. Indlæg på Folkeskolen.dk
 6. Anmeldelser af Skovmands bog ”Folkeskolen efter læringsmålstyringen?”
 7. Indlæg på www.thomasaastruproemer.dk
 8. Øvrige indlæg og omtaler
 9. Links til regelsæt om videnskabelig uredelighed mm.
 10. Links i forbindelse med Nævnets afgørelse af spørgsmålet om “videnskabelig uredelighed”
 11. Links i forbindelse med Aarhus Universitets praksisudvalgs afgørelse af spørgsmålet om “tvivlsom forskningspraksis”
 12. Historisk materiale
 13. Materiale fra 2021

 

1. Diskussion i Weekendavisen fra d. 1/2 – 17/5 – 2019:

L. Rasch-Christensen, A. : ”Politik vs. forskning”, Weekendavisen, d. 17. maj. https://www.weekendavisen.dk/2019-20/samfund/politik-vs.-forskning.

K. Markus Bernsen: “Konspiration 2”, Weekendavisen, d. 10. maj.

J. Markus Bernsen: ”Konspirationer og syndebukke, Weekendavisen, d. 22. marts. https://www.weekendavisen.dk/2019-12/samfund/konspirationer-og-syndebukke

I. Keld Skovmand: “Respekt?”, Weekendavisen, d. 15. marts. https://www.weekendavisen.dk/2019-11/samfund/debat

H. Jens Rasmussen og Andreas Rasch-Christensen: “Pædagogiske syn”, Weekendavisen, d. 8. marts. https://www.weekendavisen.dk/2019-10/samfund/paedagogiske-syn

G. Keld Skovmand: ”Skolereform”, Weekendavisen, d. 23. februar. https://www.weekendavisen.dk/2019-8/samfund/debat (rul ned i bunden)

F. Jens Rasmussen & Andreas Rasch-Christensen: ”Skolereform 1”, Weekendavisen, d. 15. februar. http://www.thomasaastruproemer.dk/wp-content/uploads/2019/02/skolereform-1a.pdf

E. Lars Qvortrup: ”Skolereform 2”, Weekendavisen, d. 15. februar., inklusiv journalist Markus Bernsens svar: http://www.thomasaastruproemer.dk/wp-content/uploads/2019/02/Skolereform-2a.pdf

D.Keld Skovmand: ”Genmæle til genmæle”, Weekendavisen, d. 8. februar. https://www.weekendavisen.dk/2019-6/samfund/genmaele-til-genmaele                         (min kommentar på FB: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10156957599634481&id=837549480)

C. Jens Rasmussen & Andreas Rasch-Christensen: ”Rettelser til artiklen ”Skoleret””, d. 1. februar, DPU, Aarhus Universitet. http://edu.au.dk/aktuelt/dokumentation-til-artikel-om-skoleforskning-i-weekendavisen/?fbclid=IwAR0PIO396p7ALOkFIkmDFGjDbZaLbP1j8ap8vtGExU8bBZxAxZ1bvyEQIe0. (mine kommentarer på FB: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10156942948014481&id=837549480 og https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10156940096464481&id=837549480))

B. Jens Rasmussen & Lars Qvortrup: ”Skoleret 1”, Weekendavisen, d. 1. februar. Indlægget er også publiceret på DPU, Aarhus Universitet. http://edu.au.dk/aktuelt/dokumentation-til-artikel-om-skoleforskning-i-weekendavisen/?fbclid=IwAR0PIO396p7ALOkFIkmDFGjDbZaLbP1j8ap8vtGExU8bBZxAxZ1bvyEQIe0.

Journalist Markus Bernsens har følgende kommentar i avisen umiddelbart efter indlægget:

”Markus Bernsen svarer:  De fire anmeldte forskere har haft rig lejlighed til at forholde sig til Keld Skovmands kritik. Både i spalterne i Weekendavisen (vi har sendt dem afsnit af Skovmands kommende bog”), samt i den øvrige offentlighed, hvor Skovmand siden 2016 har luftet den samme kritik i artikler, interviews og ph.d.-afhandling. At være anmeldt til Nævnet for Videnskabelig uredelighed forhindrer ikke én i at forsvare sin forskning i offentligheden. Nævnet er ikke en ”retssal”, som Lars Qvortrup skriver, og Weekendavisen dækker sagen som alt andet, der har offentlighedens interesse”.

Desuden: Weekendavisen skriver, pr. d. 1. februar følgende berigtigelse i forbindelse med ”Skoleret”-artiklen fra. d. 25. januar:

”I sidste uge fremtik det af artiklen ”Skoleret”, at professor Jens Rasmussen og forsknings- og udviklingschef Andreas Rasch-Christensen er blevet anmeldt til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed for artikler, der blev publiceret før vedtagelsen af folkeskolereformen i 2013. Det er ikke korrekt. De anmeldte artikler blev godt nok publiceret efter folkeskolereformen, men indeholder passager fra ministerielle dokumenter, som de to forskere bidrog til før vedtagelsen af reformen. Af artiklen fremgår det også, at Andreas Rasch-Christensen har bidraget til rapporter fra Danmarks Evalueringsinstitut og Skolerådet. Det har han ikke, men derimod Jens Rasmussen og professor Niels Egelund”

(Min kommentar på FB: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10156940096464481&id=837549480)

A. Markus Bernsen: ”Skoleret”, Weekendavisen, d. 25. januar. https://www.weekendavisen.dk/2019-4/samfund/skoleret                                                 (min kommentar på FB: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10156928764469481&id=837549480)

 

2. Diskussion i Berlingske fra d. 1/2 – 15/2 -2019:

C. Keld Skovmand: ”Skoleforsker svarer professor igen: Du gør din egen mening til en kendsgerning”, Berlingske, d. 15. februar. https://www.berlingske.dk/kommentarer/skoleforsker-svarer-professor-igen-du-goer-din-egen-mening-til-en?fbclid=IwAR1OsvnqY_GHHn09zL_sRut7edwYTclQZPfIB7JE-a8E5T2Q-m3oV_jZUpE

(min kommentar på FB: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10156973924924481&id=837549480)

B. Lars Qvortrup: ”Videnskabelig uredelighed? Nej, højst uenighed. Konspiration? Nej, kun i fantasien”, Berlingske, d. 10 februar. https://www.berlingske.dk/kommentarer/professor-videnskabelig-uredelighed-nej-hoejst-uenighed.-konspiration

(min kommentar på FB: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10156965817174481&id=837549480)

A. Artikel i Berlingske: ”Forsker angriber folkeskolereformens fundament: »Jeg havde sgu ikke fået en ph.d.-grad for at se spøgelser«”, d. 1. februar. https://www.berlingske.dk/danmark/forsker-angriber-folkeskolereformens-fundament-jeg-havde-sgu-ikke-faaet-en

 

3. Diskussion mellem Alexander von Oettingen og Keld Skovmand, februar/marts 2019:

C. Interview med Alexander von Oettingen: ”Dr. pæd. til lærerne: Tro nu ikke, at al forskning i læringsmål er forkert”, folkeskolen.dk, d. 8. marts. (Skovmand svarer i tråden): https://www.folkeskolen.dk/654703/dr-paed-til-laererne-tro-nu-ikke-at-al-forskning-i-laeringsmaal-er-forkert

B. Keld Skovmand: ”Tavshedens principelle pinlighed”, Politiken Skoleliv, d. 18. februar. https://skoleliv.dk/debat/art7041005/Tavshedens-principielle-pinlighed

A. Alexander von Oettingen: ”Vi bliver alle dummere, hvis forskerne er tavse”, Politiken Skoleliv, d. 7. februar. https://skoleliv.dk/debat/art7023220/Vi-bliver-alle-dummere-hvis-forskerne-er-tavse

 

4. Diskussion på DPU/AU’s hjemmeside fra d. 1/2 – 20/2-2019:

DPU/AU’s ”Dokumentation til artikel om skoleforskning i Weekendavisen”, blev etableret den 1. februar. Den 19. februar er der tilføjet to links til Skovmands dokumentation, og den 20. februar har man tilføjet et generaliseret link til folkeskolen.dk. Senere er dele af den oprindelige tekst blevet ændret, så vidt jeg kan se.

Disse mangelfulde tilføjelser er først kommet til efter hårdt pres. Universitetets kritisable forståelse af ”dokumentation” er en af årsagerne til, at jeg har lavet nærværende dokumentationsside.

Her er dokumentationssiden, som den aktuelt ser ud: http://edu.au.dk/aktuelt/dokumentation-til-artikel-om-skoleforskning-i-weekendavisen/

(min FB-kommentar pr. d. 19. februar: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10156985172329481&id=837549480)

 

5. Indlæg på Folkeskolen.dk, januar-februar 2019:

C. “Dannelsesret”, blogindlæg af formand for Dansklærerforeningen Marie Elmegaard, d. 28. februar. https://www.folkeskolen.dk/654252/dannelsesret

B. Satirisk klumme om sagen på folkeskolen.dk, d. 15. februar. https://www.folkeskolen.dk/653147/laeringsmaalstyring-okay-ministeriet-forskere-eva-og-skoleraadet-faar-kritik–men-er-det-virkelig-en-nulfejlskultur-vi-oensker?

A. Artikel : ”Skovmand: Læringsmålstyrig var ikke baseret på forskning”, folkeskolen.dk, d. 25. januar. https://www.folkeskolen.dk/651460/skovmand-laeringsmaalstyring-var-ikke-baseret-paa-forskning (Min kommentar på FB: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10156928738119481&id=837549480)

 

6. Anmeldelser af Skovmands nye bog ”Folkeskolen efter læringmålstyringen?”:

Steen Nepper Larsen anmelder i Information, d. 16. februar. https://www.information.dk/moti/anmeldelse/2019/02/bog-anklager-folkeskolens-reformgrundlag-loese-paastande-misinformation

Thorkild Thejsen anmelder på Folkeskolen.dk, d.1. februar. https://www.folkeskolen.dk/652157/da-laeringsmaalstyringen-opstod-af-ingenting

Mikael Bush anmelder i Jyllandsposten, d. 1. februar. https://jyllands-posten.dk/premium/kultur/anmeldelser/litteratur/ECE11155185/skoleforskeren-keld-skovmands-nye-bog-er-obligatorisk-laesning/

 

7. Indlæg på www.thomasaastruproemer.dk:

F.: “UC-VIA’s “rystede demokrati”. http://www.thomasaastruproemer.dk/uc-vias-rystede-demokrati.html (d. 5. april)

E. Note 4 til Keld Skovmands bog “Folkeskolen efter læringsmålstyringen?”: Opgør med demokratiet (d. 16. februar)

D. Note 3 til Keld Skovmands bog “Folkeskolen efter læringsmålstyringen?”: Selvreferencens system (d. 14. februar)

C. Note 2 til Keld Skovmands bog ”Folkeskolen efter læringsmålstyringen?”: Paradigmeskiftet (d. 12. februar)

B. Note 1 til Keld Skovmands bog ”Folkeskolen efter læringsmålstyringen?” (d. 11. februar)

A. Jens Rasmussen, Andreas Rasch-Christensen og Lars Qvortrup svarer Weekendavisen/Keld Skovmand på DPU’s officielle hjemmeside (d. 3. februar)

 

8. Øvrige indlæg og omtaler:

L. Lars Qvortrup: “Medierne bringer udokumenterede mistanker”, kronik i Politiken, d. 23. marts 2020. https://politiken.dk/debat/kroniken/art7669575/Politiken-skulle-skamme-sig-over-de-grundl%C3%B8se-beskyldninger-mod-Jakob-Fuglsang.-Jeg-ved-p%C3%A5-egen-krop-hvor-r%C3%A6dsomt-den-slags-er

K1. ”Fem dage med Keld Skovmand”, Politiken Skoleliv, d. 25. marts. https://skolemonitor.dk/nyheder/art7097076/%C2%BBJeg-fortryder-ikke-noget-af-det-jeg-har-skrevet%C2%AB

K2. ”Fem dage med Lars Qvortrup”, Politiken Skoleliv, d. 25. marts. https://skolemonitor.dk/nyheder/art7098599/%C2%BBDet-er-ultimativt-det-mest-ubehagelige-og-%C3%A6rekr%C3%A6nkende-jeg-har-pr%C3%B8vet%C2%AB

J. Keld Skovmand: “Folkeskolereformen hviler på invalid viden”, Altinget, d. 12. marts 2018. https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/ny-afhandling-folkeskolereformen-hviler-paa-invalid-viden?ref=newsletter&refid=26934&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=uddannelse

I. Erik Schmidt: ”Fynsk lektor i opgør med læringsmål”, Lærerbladet, februar, s. 6-7. http://www.odenselaererforening.dk/media/12141348/154302_laererbladet-1-19_web.pdf

H. Skovmand har offentliggjort dele af det materiale, som ligger til grund for hans anmeldelse:

– Del 1: ”Ontario: Frem eller tilbage i PISA”, d. 7. februar, folkeskolen.dk, https://www.folkeskolen.dk/652672/ontario-frem-eller-tilbage-i-pisa-dokumentation-1

– Del 2:  ”Tegnene på læring i udlandet”, d. 13. februar, folkeskolen.dk, https://www.folkeskolen.dk/653093/tegnene-paa-laering-i-udlandet-dokumentation-2

– Del 3: “Den uforbederlige optimisme”, d.3. marts, folkeskolen.dkhttps://www.folkeskolen.dk/654386/den-uforbederlige-optimisme-dokumentation-3

G. Ingrid Ank: “Underlæg dig aldrig mål, som andre har sat”, Dansk Kirketidende, d. 28. februar.

F. Lasse Højsgaard: “Fusk eller fortolkninger”, Forskerforum, februar 2019, nr. 322., s.26-28. https://www.forskerforum.dk/magasinet/2019/322/fusk-eller-fortolkninger

E. Hans Reitzel Forlags omtale af Skovmands tre bøger om læringsmålstyring:

– Folkeskolen efter læringsmålstyringen? (2019), https://hansreitzel.dk/products/folkeskolen-efter-laringsmalstyringen-bog-49922-9788741274751

– I bund og grund (2019), https://hansreitzel.dk/products/i-bund-og-grund-bog-49921-9788741274744

– Uden mål og med (2016) https://hansreitzel.dk/products/uden-mal-og-med-(i-bog)-i-bog-41479-9788741265339

D. Skovmands og forlagets videoer om den aktuelle udgivelse:

– Keld Skovmand om anklagen om videnskabelig uredelighed, d. 22. februar. https://www.facebook.com/HansReitzelsForlag/videos/vb.1618418858427757/273000860261817/?type=2&theater

– ”Lærerne fortjener en kæmpeundskyldning”, d. 4. februar. https://www.youtube.com/watch?v=-qn53C_8JeI&fbclid=IwAR0OmEG1JFxPC-5Vhofs5N89j3X3ZTMFBhmAdKQhtFYaYjsS2UljQP8OLk0

C. Interview i Kristeligt Dagblad: ”Ti bud til lærerne: Svigt aldrig formålet, eleverne eller kollegerne”, d. 2. februar. https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/10-bud-til-laererne-svigt-aldrig-formaalet-kollegerne-eller-boernene

B. Omtale fra bogreception på Hans Reitzels Forlag, d. 1. februar. https://www.facebook.com/profile.php?id=837549480

A. Interview med Keld Skovmand på Radio24syv, d. 28. januar: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10156932162814481&id=837549480

 

9. Relevante links vedrørende sagens juridiske aspekter (anmeldelsen til AU’s praksisudvalg):

– Hjemmeside om ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet, herunder om universitetets praksisudvalg: https://medarbejdere.au.dk/administration/forskning-talent/ansvarligforskningspraksis/

– Aarhus Universitets retningslinjer for behandling af sager om uredelighed og tvivlsom forskningspraksis: https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.au.dk/forskning/Ansvarlig_forskningspraksis/AU_regelsaet_ansvarlig_forskningspraksis_2017_DK.pdf.. (se også mere ufomelt:  https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.au.dk/forskning/Ansvarlig_forskningspraksis/8._ENDELIG_VERSION_-_Procesbeskrivelse_for_Aarhus_Universitets_Udvalg_for_Ansvarlig_Forskningspraksis_inkl._flowchart__juni_2017_.pdf)

– Her er et andet eksempel på lokale retningslinjer for sagsbehandling nemlig UCN. https://www.ucn.dk/Files/Billeder/ucn/Forskning/Retningslinjer-for-behandling-af-tvivlsom-forskningspraksis-UCN.pdf

– Nævnet for Videnskabelig Uredelighed: https://ufm.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/Naevnet-for-Videnskabelig-Uredelighedelighed

– Den aktuelle lovtekst: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=188780

– Baggrundsrapporten fra 2015, der lå til grund for lovændringen. https://ufm.dk/publikationer/2015/rapport-om-det-danske-uredelighedssystem-anbefalinger-til-handtering-af-videnskabelig-uredelighed-i-danmark

 

10. Links i forbindelse med Nævnets endelige afgørelse af sagen om “videnskabelig uredelighed”

“Uredelighedsnævn halter efter tidsfrister”, Artikel i Forskerforum om sagsbehandlingen, d. 2. maj. http://www.forskerforum.dk/downloads/ff-324.pdf

“Skal klager have mundkurv på”, artikel i Forskerforum, d. 2. maj: http://www.forskerforum.dk/downloads/ff-324.pdf

Jens Rasmussen og Andreas Rasch-Christensen reagerer på dommen og svarer på dele af den almene kritikkens indhold: ”Forskere: Godt at målstyring rulles baglæns”, Folkeskolen.dk, d. 11. april. https://www.folkeskolen.dk/657750/forskere-godt-at-maalstyringen-rulles-baglaens. Min kommentar til artiklen på facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10157101843024481&id=837549480

Rasmussen og Rasch-Christensen svarer specifikt på en række af Skovmands anmeldelser: ”Rasch og Rasmussen: Der er intet at komme efter i Skovmands kritikpunkter”, folkeskolen.dk, d. 12. april. https://www.folkeskolen.dk/657263/rasch-og-rasmussen-der-er-intet-at-komme-efter-i-skovmands-kritikpunkter

“Forskere frifundet for fusk”, i Frie Skoler, nr. 4, d. 8. april,  s.36.

UC VIA reagerer på afgørelsen i et indlæg af rektor Harald Mikkelsen og prorektor Louise Gade, d. 5. april. https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/via-university-college-sag-om-anklager-for-videnskabelig-uredelig-har-rystet-os. Min egen kommentar til indlægget fra samme dag kan man læse her: http://www.thomasaastruproemer.dk/uc-vias-rystede-demokrati.html

Artikel i Weekendavisen ”Konspirationer og syndebukke”, d. 22. marts.

Artikel i Folkeskolen.dk om nævnets afgørelse, d. 20. marts: https://www.folkeskolen.dk/…/derfor-blev-forskerne-frikendt…

Skovmands kommentar til forløbet, folkeskolen.dk, d. 19. marts. https://www.folkeskolen.dk/655905/frifindelse-og-tvivlsom-forskningspraksis

Keld Skovmands analyse af Nævnets afgørelse, d. 19. marts. https://www.folkeskolen.dk/655905/frifindelse-og-tvivlsom-forskningspraksis

Altinget dækker Nævnets afgørelse d. 18. marts. https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/forskere-bag-folkeskolereformen-er-frikendt-for-videnskabelig-uredelighed?ref=newsletter&refid=30713&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=uddannelse

Politiken Skoleliv dækker Nævnets afgørelse d. 18. marts. https://skoleliv.dk/nyheder/art7091218/Skoleforskere-frikendt-for-uredelighed?utm_campaign=skoleliv&utm_content=18-03-2019&utm_medium=newsletter&utm_source=skoleliv

Berlingske.dk dækker Nævnets afgørelse, d. 18. marts. https://www.berlingske.dk/samfund/ti-forskere-frikendt-for-videnskabelig-uredelighed?referrer=RSS

Videnskab.dk omtaler Nævnets afgørelse, d. 18. marts. https://videnskab.dk/kultur-samfund/skoleforskere-frikendt-for-videnskabelig-uredelighed-det-er-en-enorm-lettelse

Folkeskolen.dk dækker Nævnets afgørelse, d. 15. marts:. https://www.folkeskolen.dk/655661/alle-forskerne-er-frikendt-for-videnskabelig-uredelighed (min facebook-kommentar)

Folkeskolen.dk interviewer Keld Skovmand om Nævnets afgørelse, d. 15. marts. https://www.folkeskolen.dk/655679/skovmand-jeg-fortryder-ikke-anmeldelsen-om-videnskabelig-uredelighed (min facebook-kommentar)

 

11. Links i forbindelse med Aarhus Universitets praksisudvalgs afgørelse af spørgsmålet om “tvivlsom forskningspraksis”.

”Efter sagen: Skovmand trak anmeldelser om tvivlsom forskningspraksis tilbage i 11. time”, d. 11. juni 2019. https://www.folkeskolen.dk/688492/efter-sagen-skovmand-trak-anmeldelser-om-tvivlsom-forskningspraksis-tilbage-i-11-time

“Renset for alle anklager”, artikel på www.via.dk, d. 10. maj. https://www.via.dk/om-via/presse/artikler/renset-for-alle-anklager

“Praksisudvalget har talt: Ingen tvivlsom forskningspraksis i Skovmand-sagen”, folkeskolen.dk, d. 8. maj. https://www.folkeskolen.dk/659290/praksisudvalget-har-talt-ingen-tvivlsom-forskningspraksis-i-skovmand-sagen

 

12. Historisk materiale

D. Diskussion på Politiken Skoleliv, januar/februar 2018 (i forlængelse af ph.d.-afhandling):

– Keld Skovmand: ”Nej, der er ikke forskningsmæssigt belæg for den danske version af læringsmål”, Politiken Skoleliv, d. 8. februar. https://skoleliv.dk/debat/art6329691/Nej-der-er-ikke-forskningsm%C3%A6ssigt-bel%C3%A6g-for-den-danske-version-af-l%C3%A6ringsm%C3%A5l

– Artikel i Politiken Skoleliv: ”Forskere svarer igen på kritik: Det er veldokumenteret af mål kan fremme læring”, d. 31. januar 2018. https://skoleliv.dk/nyheder/art6316960/Det-er-veldokumenteret-at-m%C3%A5l-kan-fremme-l%C3%A6ring

 

C. Om Skovmands ph.d.-afhandling

Artikel på Folkeskolen.dk om ph.d-forsvaret: ”Læringsmålstyret undervisning: Bøllebank på DPU”. https://www.folkeskolen.dk/624896/laeringsmaalstyret-undervisning-boellebank-paa-dpu, d. 18. januar.

Artikel i Jyllandsposten: ”Banebrydende dansk skolereform bliver kritiseret i ny forskning”, d. 26. januar 2018. https://jyllands-posten.dk/premium/indblik/Indland/ECE10248742/banebrydende-dansk-skolereform-bliver-kritiseret-i-ny-forskning/

 

B. Notat-sagen

Jens Rasmussen og Andreas Rasch-Christensen: ”Notat” og Keld Skovmands ”Responsum”, juni 2017: http://www.thomasaastruproemer.dk/jens-rasmussens-andreas-rasch-christensens-hemmelige-notat-keld-skovmands-responsum.html

 

A. Diskussion om peer-review i foråret 2016 (i forlængelse af Skovmands første bog):

– Stinus Storm Mikkelsen: ”Uden mål og med. En kildekritisk anmeldelse af et peer review”, folkeskolen.dk, d. 27. april https://www.folkeskolen.dk/586620/uden-maal-og-med-en-kildekritisk-anmeldelse-af-et-peer-review

– Jeppe Bundsgaard og Morten Misfeldt: ””Uden mål og med – et peer review”, folkeskolen.dk, 18. april 2016 https://www.folkeskolen.dk/585830/uden-maal-og-med–et-peer-review

 

13. Materiale fra 2021

I marts 2021 udgav Lars Qvortrup og Jens Rasmussen bogen “Skoleret – et lærestykke til forskere, myndigheder og medier”,  hvor de fortalte om deres oplevelse af sagen. Blandt andet anklages det bedømmelsesudvalg, som bedømte Skovmands afhandling, for inhabilitet og usaglig bedømmelse.

Igen: Start nedefra for kronologi.

November 2021: Ågard, Dorte & Friche, Nanna: “Kommentar: Positioner i dansk pædagogisk forskning”, Paideia, nr. 22. (kort omtale af sagen)

D. 25. juni: Lars Qvortrup omtaler sagen i en kronik i Politiken i forbindelse med en diskussion af Folketingets vedtagelse om “overdreven aktivisme”: https://politiken.dk/debat/kroniken/art8246958/God-forskning-m%C3%A5-ikke-forveksles-med-holdninger.-Dem-kan-vi-alle-have.-Det-beh%C3%B8ver-vi-ikke-universiteter-eller-forskere-til

D. 2. juni: Andreas Rasch-Christensen kommenterer Skovmand-sagen i forbindelse med et fødselsdagsinterview på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1873292/skoleforsker-fylder-50-man-skal-vaere-klar-paa-slag-naar-man-stikker-snotten-frem

D. 10. maj: Pro-dekan for forskning på fakultetet Arts ved Aarhus Universitet, Anne Marie Pahuus, har pr e-mail bekræftet, at Keld Skovmand er blevet tildelt ph.d.-graden af Aarhus Universitet. Hun siger også, at Aarhus Universitet ikke har fundet belæg for at rejse en diskussion om dette faktum, og at Aarhus Universitet, ligesom ved øvrige tildelinger, også står inde for denne grad.

Dermed understøtter universitetet, som jeg ser det, bedømmelsen af Skovmands afhandling. For hvis bedømmelsen var partisk og aktivistisk, som Qvortrup og Rasmussen hævder, så ville der jo være både belæg for og pligt til at skride ind. Men jeg havde gerne set en mere officiel og direkte erklæring, det må jeg indrømme.

D. 16. april: “(U)redeligt”, Qvortrup og Rasmussen svarer på Skovmands indlæg fra d. 9/4.

D. 9. april: “(U)videnskabeligt”, Keld Skovmands svar i Weekendavisen til Qvortrups og Rasmussens læserbrev fra d. 31/3: https://www.weekendavisen.dk/2021-14/samfund/uvidenskabeligt

D. 4. april: “De to Con Quijoter af DPU: “Vi beskyldes for nazi-metoder”, Keld Skovmand svarer på folkeskolen.dk (svar nr. 3): https://www.folkeskolen.dk/1869374/de-to-don-quijoter-af-dpu-vi-beskyldes-for-brug-af-nazimetoder

D.31. marts: “Skolereform”, læserbrev i Weekendavisen af Lars Qvortrup og Jens Rasmussen.

D. 31. marts: “Pædagogisk rækkevidde”, indlæg i Weekendavisen af Iben Benedikte Valentin Jensen: https://www.weekendavisen.dk/2021-12/samfund/paedagogisk-raekkevidde

D. 26. marts: “Manipulation og “lære at lære” uden indhold, Keld Skovmand svarer på folkeskolen.dk (svar nr. 2) : https://www.folkeskolen.dk/1868990/manipulation–og-laere-at-laere-uden-indhold

D. 20. marts:”Varsomhed med citater”,Keld Skovmand svarer på folkeskolen.dk(svar nr. 1)  https://www.folkeskolen.dk/1868466/varsomhed-med-citater

D. 17. marts: Min egen kommentar til Qvortrups og Rasmussens nye bog: http://www.thomasaastruproemer.dk/kommentar-til-lars-qvortrups-og-jens-rasmussens-bog-skoleret-et-laerestykke-til-forskere-myndigheder-og-medier.html

D. 15. marts: Thorkild Thejsen uddyber sin kritik fra d. 8. marts. Jens Rasmussen svarer i debattråden: https://www.folkeskolen.dk/1868068/syv–maaske-diskutable–oversaettelser-af-enkeltord#1868099. Her finder man reaktioner fra både Jens Rasmussen og Keld Skovmand selv.

D. 10. marts: Lars Qvortrup og Jens Rasmussen svarer på Thorkild Thejsens anmeldelse på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1867634/der-er-saa-meget-thorkild-ikke-forstaar. I den efterfølgende debattråd finder man også en første reaktion fra Lene Tanggaard og Per Fibæk Larusen på de anklager om inhabilitet, som fremføres i bogen.

D. 8. marts: Thorkild Thejsen omtaler bogen “Skoleret” på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1867444/op-paa-hesten-igen#1867476

D. 8. marts: Lektor Bodil Christensen anmelder “Skoleret” på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/1867409/moerke-og-mismod

D. 6. marts: Folkeskolen.dk reflerer over dens egen dækning af sagen: https://www.folkeskolen.dk/1867210/forskere-vi-blev-doemt-af-mediernes-folkedomstol

D. 5. marts: Folkeskolen.dk omtaler Jens Rasmussen og Lars Qvortrup nye bog om sagen, d. 5. marts 2021:Var anklaget for forskningsfusk: Nu har professorer skrevet en bog om sagen – Folkeskolen.dk

D. 5. marts: Qvortrup, L. & Rasmussen, J. (2021). Skoleret – et lærestykke til forskere, myndigheder og medier. Upress.http://upress.dk/boger/skoleret-et-laerestykke-til-forskere-om-myndigheder-og-medier/