Smittede tanker 10, d. 22. marts

1.

I Politiken har Jes Stein Pedersen interviewet den israelske historiker, Yuval Noah Hariri om coranakrisens konsekvenser. Hairi er sådan set på linje med regeringernes beskrivelse af situationen som sådan, men han er bekymret for to af krisens mulige politiske konsekvenser.

For det første mener han, at vi måske vil se en ny form for nationalisme, som har en ekskluderende effekt, dvs. en slags xenofobi. Denne xenofobi vil ”under dække af coronakrisen” kunne tilrane sig næsten diktatorisk magt. Harari nævner her Israel som eksempel. Israel, som jo ellers er et demokratisk land, har ifølge Nithanyahu ”både lukket parlamentet og domstolene, sagt til borgerne, at de ikke må forlade deres boliger, og hersker nu ved hjælp af dekreter”, fortæller Harari.

Denne kombination af nationalistisk xenofobi og ekstrem autoritær politik ser vi også tendenser til herhjemme. Det blev f.eks. påpeget af lektor ved SDU, Michael Nebeling, i dagens Politiken. Nebeling har især fokus på flygtninge og indvandrere, men tænker også på den mere generelle politik.

Den anden konsekvens, som Harari nævner, er, at coronakrisen kan føre til omfattende biopolitisk data-overvågning. Her er et par citater:

”Det, vi skal være mest bange for, er den her krybende totalitarisme, som lister sig ind i demokratierne under dække af coronakrisen”.

”Den overvågningsteknologi, som indføres i forbindelse med coronakrisen, forsvinder ikke af sig selv bagefter. Den her epidemi vil retfærdiggøre biometrisk overvågning. Vi står over for et kæmpe problem i forhold til folks ret til privatliv. (…) Hvis vi ikke passer meget på, kan den nuværende epidemi blive brugt til at retfærdiggøre totalitære samfund”.

Og videre fortæller Hariri:

”Epidemien slutter om nogle måneder. Den økonomiske krise vil også på et tidspunkt være slut. Men verden vil være en anden, og vi er nødt til at forberede os. Regeringerne vil henvise til, at de vil beskytte folks helbred for at undgå lignende epidemier. Og det er ikke forkert, men det er farligt for friheden. Man kan overvåge hele befolkninger og for eksempel opdage en ny sygdoms udbrud, når den bryder ud, og det stadig er nemt at inddæmme den og opspore alle de smittede. Man kan også overvåge, hvad folk tænker og føler”.

Samlet set risikerer verden altså, ifølge Hariri, at ende med xenofobiske lukkede og autoritære stater, som nidkært overvåger deres borgere helt ned i tanken og følelsen.

Hariri er ikke politolog, så hans løsningsforslag består mest af nogle idealistiske markeringer om global hjælpsomhed. Det er udmærket, men det løser ikke problemet. Tværtimod måske endda. Med dette “tværtimod” tænker jeg på, at coronalukningen er en slags øvelse i de næste lukninger. Det vil være et konstant værktøj for regeringer i knibe, og disse regeringer vil få velvillig hjælp fra de globale niveauer, især på overvågningsdelen, hvilket formodentlig vil styrke de nationalistiske strømninger.

Nogle klimaideologer drømmer allerede nu om den store klimalukning, godt støttet af de store tech-firmaer og globale organisationer som OECD. Vi kan derfor ende med en særlig autoritær form for “global hjælpsomhed”.

 

2.

Sammenhængen mellem coronakrise, klima og en ny teknisk opfattelse af politik kan man se eksemplificeret i et debatindlæg af overvågningsprofessor, Peter Lauritsen, som er tæt på det Radikale Venstre. I debatindlægget nævner Lauritsen ganske vist ikke ”data”, men han har ved tidligere lejligheder forsvaret en ret udstrakt brug af data og overvågning, så det emne indgår også helt klart i ligningen. Der er en hel flok af twitter-aktive medie-data-tegn-eksperter omkring disse synspunkter, har jeg bemærket.

Lauritsen mener, at politik handler om ”fuldt fokus på at løse opgaver”. Med denne eklatante misforståelse har Lauritsen sat fra til et opgør med åndsfrihed og politisk frihed. Lauritsen var da også varm fortaler for SDU’s videnskabelige nedsmeltning, da universitetet underlagde sig Verdensmålsstyring med ”fuldt fokus”. Jeg kan ikke advare nok imod disse begrebsmæssige konstellationer. Dengang var det LA’s Henrik Dahl, der ene mand på tinge stod for at forsvare videnskaben mod Lauritsen og SDU, men Dahl har desværre helt tabt sin liberale kasket i corunakrisens logikker. Mig bekendt er der ingen kritiske røster i det amputerede Folketing i forhold til coronakrisen. Det er et meget dårligt tegn.

Det pudsige er, at Lauritsen inddrager dansk kulturradikalisme som belæg for sine synspunkter. Lauritsen mener, med henvisning til Viggo Hørup, at ‘politik’ – som han altså definerer som “fuld fokus på at løse opgaver” – handler om ”nytte”, men det er en stor fejl. Lauritsen glemmer, at ”nytte” altid er ”nogens nytte”, og det er lige præcis ved denne pluralisering, at det politiske kommer til syne. ”Nytten” er ikke politik, men mere et ”virke” under givne mål. ”Nogens” nytte er derimod politik, for så er der også altid ”nogen andre”, og så kan man ikke tale om “fuldt fokus”. Med dette skift fra singularitet til pluralis går man fra mål til formål, fra policy til politik.

Den aktuelle situation minder mig faktisk mere om Jacob Estrups styre, må jeg indrømme, både ved decimeringen af Folketingets frie og fulde arbejde og ved politikkens generelt autoritære tendens, jf. Hariri og mange andre.

Og det virkelig farlige ved at overføre corona-logikken til klimaet er, at hvor epidemier kommer og går, så er klimaindsatsen nærmest endeløs. Man vil jo skulle lave undtagelsestilstand i årtier! Med denne logik bliver coronapolitikken en øvelse i et nyt biopolitisk diktatur. Politikerne har fået tilladelse til at bruge et meget uheldigt værktøj. Man skulle have bevaret og insisteret på det frie samfund som grundvilkår og indrettet de sundhedspolitiske indsatser herefter. Især eftersom der ifølge statens egne retningslinjer ikke engang er tale om en “alment farlig sygdom” som f.eks. Ebola.

 

3.

Endelig er det værd at nævne et par mindre indlæg om sagen. For det første har Politiken et interview med den liberale debattør og CEPOS-medarbejder, Mia Amalie Holstein, som ved forskellige lejligheder har vist, at hun tager de liberale frihedsrettigheder alvorligt langt udover CEPOS’ enerverende neoliberale diskurs. Holsten har det især svært med grænselukningen og butikslukningerne, som hun mener har ”politiske undertoner”. Hun er også bekymret for, om en ny form for ensomhed vil brede sig, og for at folk vil se deres livsværk blive ruineret. Hun foreslår derfor mindre indgribende tiltag, som evt. rettes mere mod konkrete risikogrupper.

For det andet har sognepræst Jens Ole Christensen et indlæg i Kristeligt Dagblad, ”Regeringen udgør et problem for åndsfriheden”, hvor han sætter regeringens aktuelle tiltag i sammenhæng med en række andre socialdemokratiske tiltag, som i det sidste års tid løbende har nednormeret den pædagogiske og politiske frihed i landet. Jeg har selv ved flere lejligheder været inde på noget lignende.

Det hele, stort og småt, løber sammen. Kilderne samler sig rislende til en brusende, men frossen flod. Og floden, som løber under isen, kan ikke løbe ud i havet. Den er dæmmet op, og derfor vil den vende tilbage i landskabet som en kold oversvømmelse. De åbne oceaners storme og blikstille reduceres til drømmenes vand.

Man skal gøre noget, men ikke alt!

 

Links:

Interview med Yuval Noah Harari: ””Grundstenene til tiden efter coronaen lægges nu””, Politiken, d. 22. marts: https://politiken.dk/kultur/art7708632/Det-vi-skal-v%C3%A6re-mest-bange-for-er-den-her-krybende-totalitarisme-som-lister-sig-ind-i-demokratierne-under-d%C3%A6kke-af-coronakrisen

Peter Lauritsen: ”Gøgleriet holder pause fra dansk politik – Hørup og nytten er tilbage”, Politiken, d.21. marts. https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7710988/G%C3%B8gleriet-og-de-tomme-symboler-er-v%C3%A6k-%E2%80%93-H%C3%B8rup-og-nytten-er-tilbage

Michael Nebeling: ”Mange er ikke velkomne i det sammenhold, som regeringen kræver”, Politiken, d. 22. marts. https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7707743/Mange-er-ikke-velkomne-i-det-sammenhold-regeringen-kr%C3%A6ver

Interview med Mia Amalie Holstein: ”Mens vi venter på, at det bliver alvor”, Politiken, d. 21. marts. https://politiken.dk/indland/art7718625/%C2%BBHvor-vil-jeg-h%C3%A5be-at-jeg-tager-fejl-og-at-eksperterne-har-ret%C2%AB

 

Tidligere smittede tanker:

Smittede tanker 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

Smittede tanker 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-2-d-13-marts.html

Smittede tanker 3: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-3-d-15-marts.html

Smittede tanker 4: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-4-d-16-marts.html

Smittede tanker 5: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-5-d-17-marts.html

Smittede tanker 6: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-6-d-18-marts.html

Smittede tanker 7: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-7-d-19-marts.html

Smittede tanker 8: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-8-d-20-marts.html

Smittede tanker 9: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-9-d-21-marts.html

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.