Smittede tanker 15, d. 27. marts

1.

Sundhedsstyrelsen har nu flere gange været i strid med regeringen. Jeg omtalte nogle af sagerne i smittede tanker 11, men her er de igen:

Første gang var, da Sundhedsstyrelsen i en høringsmail erklærede sin modstand mod den samfundsnedlukning, som fandt sted d. 11. marts, dvs. dagen efter udgivelsen af Sundhedsstyrelsens langt mere afbalancerede strategirapport. Rapporten lægger ikke op til at lukke samfundet ned. Der tales overhovedet ikke om skolelukninger mv.. Rapporten arbejder med moderate risikoscenarier og med gode råd fra bedstemors hylde.

Anden gang var, da Sundhedsstyrelsen i en høringsmail erklærede sin utilfredshed med regeringens grænselukninger, som fandt sted d. 14. september. Strategirapporten lægger heller ikke op til den form for initiativer. Sundhedsministeren forsøgte endda at skjule mailen for Folketinget. Hvordan kunne han dog slippe afsted med det?

Tredje gang var, da Sundhedsstyrelsen fortalte, at WHO’s anbefalinger om udbredt testning ikke var rettet mod Danmark, og at styrelsen derfor – i overensstemmelse med sin strategi – kun testede alvorligt syge. Få dage efter overrulede sundhedsministeren dette synspunkt. Det skete efter et videomøde, hvor statsminister Mette Frederiksen selv havde overrulet sundhedsministeren foran alle de politiske partiers ordførere. Det var drama. Alle overrulede alle.

 

2.

Søren Brostrøm måtte derfor makke ret, og på det efterfølgende pressemøde lignede han nærmest en influenza-ramt krage. Hvem der dog bare kunne have givet ham en krammer! Det var synd for Brostrøm, som – jf. ovenstående punkter –, som faktisk helt tilbage fra januar havde kørt en moderat og siden også en modig linje. Denne linje minder om forgængeren Else Smiths indsats tilbage under svineinfluenzaen i 2009. Danmark løb dengang – i modsætning til mange andre lande – ikke med på WHO’s urealistiske vurderinger og anbefalinger, som efterfølgende endda viste sig at hænge sammen med kommercielle interesser i medicinalindustrien. Man kunne læse om det i Politiken. Det var noget snavs.

I 2009 fulgte den daværende konservative sundhedsminister Jakob Nielsen altså rådet fra Else Smith om ikke at gøre som de andre lande, som i stort tal overreagerede på WHO’s overreaktion. Det er Jakob Nielsen meget glad for, fortæller han til Altinget i en artikel om sagen på Altinget fra i går.

Else Smith har da også under corona-krisen været særdeles kritisk over for regeringen. Brostrøm er en del af denne faglige strømning, så vidt jeg kan vurdere det. En strømning, som altså blev sat til vægs af statsministeren og sundhedsministeren i hierarkisk fællesskab. Det amputerede Folketings svar på den utrolige behandling af Brostrøm og hans høringsmail har været ukritisk at overføre endnu mere magt til sundheds- og statsministeriet.

Lone Frank interviewede d. 17. marts Else Smith på en pod cast til weekendavisen.

 

3.

Dertil kommer en strid, som er intern i ministeriet. Direktøren for Serum-instituttet, Kåre Mølbak, er på linje med sine Brostrøm, når det kommer til en kritisk holdning til WHO’s krav om tests. Mølbak kalder WHO’s tilgang for “total passé”. Det understreger han faktisk så sent som i dag, fredag d. 27. marts, lige op i ansigtet på ministrene, som ellers var gået helt amok i test-begejstring, så selv den ellers så gode men noget forpjuskede Brostrøm nu overbyder sig selv i test-tilpasningsiver. Det er friskt gjort af Mølbak og helt i ånden fra Brostrøms og Smiths tidligere oprørske, men hjælpsomme tendenser. Mølbak vil opbygge “folkeimmunitet” i stedet for at “stoppe smitten” og teste ustandseligt. Det er utrolige ord, synes jeg, efter i ugevis at have hørt om smittekæder og smittebærere over det hele, også fra ministeriets fagfolk.

Men Mølbak og Brostrøm er ikke enige om alt. Mølbak lader faktisk til at gå ind for regeringens nedlukninger, hvilket Brostrøm jo ikke gør. Det skinner igennem i det samme interview, som jeg lige refererede til. Men måske overfortolker jeg?

Desuden har Mølbak tidligere været ude med rabiate holdninger om, at børn ikke må lege sammen, hvilket Brostrøm-fløjen måtte korrigere, så man havnede på et eller andet børnefjendsk kompromis.

Det var også Mølbak, som den anden dag tog initiativ til at forøge dataovervågningen i samfundet a la de metoder, vi har set så effektivt udført i Asien. Mølbak har et kontrol-gen, som findes hos visse sundhedsfolk, og som aldrig må komme ud i samfundets andre systemer. Men Brostrøm og Else Smith har så vidt jeg kan se ikke noget kontrol-gen. Sidstnævnte har endda har talt om ”demokratiet” som en faktor, der bør begrænse radikaliserede forebyggelsesaktioner a la Mølbaks. Så Brostrøm og Mølbak er fælles om WHO-kritikken, men uenige om holdningen til nedlukning og radikale tiltag vedrørende leg og data-overvågning, forudsat at jeg har fortolket Mølbaks markeringer korrekt naturligvis.

Imens myldrer det ind med eksperter, som nærmest enstemmigt fortæller om, at coronaens dødelighed svarer til en influenzaepidemi. Det kan man f.eks. læse om i dagens Weekendavis i en artikel af Søren Villemoes, som ellers har været en ivrig støtte af regeringens drakoniske tiltag. Og professor i folkesundhed, Lone Simonsen, har en lignende vurdering  af dødeligheden i et interview med Weekendavisens Lone Frank fra i går.

En sidste strid, jeg vil omtale, handler om en kronik fra Politiken i går. Her gennemgik overlæge Kenneth Jensen alle Sundhedsstyrelsens adfærdsråd i forhold til deres evidens. Langt de fleste af rådene dumper, ikke mindst det onde råd med ”legeaftalen”. Kenneth Jensen har ikke meget til overs for Sundhedsstyrelsen. Han er mere på WHO-fløjen, og han slutter derfor også af med at støtte Maghus Heunicke, som jo har gennemtrumfet WHO-linjen imod Sundhedsstyrelsens ønske.

Tilbage ved d. 10. marts – altså før nedlukningen – skrev Kenneth Jensen en anden kronik, som formodentlig overvurderede dødeligheden og behovet for respiratorer mm., og som derfor var med til at øge den panik, som nu er ved at gøre sundhedsministeren til en form for konge under dronningen, mens ingen efterhånden må være sammen med andre mennesker. Vi er hospitaliserede. Det værste der kan overgå et frit folk.

Kenneth Jensen slutter sin aktuelle kronik af med en rosende reference til sin ”kollega” Torben Mogensen, som er vice-direktør for Hvidovre Hospital. Mogensen skrev for få dage siden en kritisk artikel i Sundhedsvidenskabelig Tidsskrift. Mogensen mener, at corona ikke er mere dødelig en influenza, hvilket bestemt ikke lader til at være Kenneth Jensens holdning, hvis man kigger på hans første kronik. Den nyeste kronik springer let og elegant hen over spørgsmålet om dødelighed.

Kenneth Jensens kronik fra d. 26. marts starter med: ”Regeringen har efter råd fra Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og unavngivne eksperter valgt at gennemføre en række tiltag, som begrænser danskernes frihedsrettigheder, aktiviteter og adfærdsformer, for at begrænse covid-19-smitten i det danske samfund”. ​​​​

Men det passer jo ikke, for Brostrøm gik imod disse tiltag?

Kort sagt: Staten er i opløsning, både i dens dele og i dens evidens. Det er en svag, men aktivistisk stat. Det kan kun gå galt fra nu af.

Hvad bør staten gøre med den ret ufarlige sygdom? Ja, jeg skal ikke gøre mig klog på det lægefaglige, men fra et pædagogisk filosofisk synspunkt bør den opbygge kapacitet og ekspertise inde i sundhedssystemet – man kan gøre en masse for en brøkdel af de penge, man nu har brugt og kommer til at bruge, efter man har smadret økonomien uden grund og ødelagt folks sociale liv. Man skal heller ikke teste en hel masse, kun primært inde i sundhedssystemet. Derudover skal man lade livet gå sin gang uden sundhedsvæsenets indblanding, ligesom når der er influenzaepidemier. Gerne med en række gode råd som f.eks. at hoste i ærmet mv. og at vaske mere hænder. Når der så kommer en syg person hen til hospitalet, så hjælper man vedkommende, så godt man kan. Ligesom i gamle dage. Nogle gange er der en person, der dør. Det sker ca. 55000 gange om året i Danmark.

 

Links:

Se ”smittede tanker 11” for links til de ældre sager som omtales i starten.

Interview med tidligere sundhedsminister, Jakob Nielsen, i Altinget, d. 26. marts: https://www.altinget.dk/christiansborg/artikel/tidligere-sundhedsminister-om-pandemi-panik-i-2009-jeg-er-glad-for-jeg-lyttede-til-fagfolkene

Mette Frederiksens magtdemonstration over for sundhedsministeren, Berlingske: https://www.berlingske.dk/politisk-morgenpost/midt-under-et-telefonmoede-tog-mette-frederiksen-pludselig. Og her på BT: https://www.bt.dk/samfund/bag-kulissen-mette-frederiksen-gav-embedsmaend-en-roeffel

Artikel om WHO og svineinfluenza, 2010: https://politiken.dk/udland/art4962657/WHO-vil-ikke-afbl%C3%A6se-influenza-alarmen og endnu en artikel, 2010: https://politiken.dk/debat/signatur/art5465051/%C3%98f-%C3%B8f-s%C3%A5dan-tjener-man-42-milliarder

Kåre Mølbaks oprør mod test-politikken i Politiken, d. 27. marts: https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7727704/K%C3%A5re-M%C3%B8lbak-er-uenig-med-WHO-Det-er-%C2%BBtotalt-pass%C3%A9%C2%AB-at-indd%C3%A6mme-smitten

Sundhedsstyrelsens kompromis om legeaftaler: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Informationsmateriale_Retningslinjer-om-boern-og-legeaftaler

Søren Villemoes i WA om coronaens dødelighed, d. 27. marts: https://www.weekendavisen.dk/2020-13/samfund/den-store-ubekendte

Lone Franks pod cast-interview med Else Smith, d. 17. marts: https://www.weekendavisen.dk/2020-11/24spoergsmaal/det-er-ikke-menneskehedens-udryddelse

Lone Franks interview med Lone Simonsen, Weekendavisen, d. 26. marts: https://www.weekendavisen.dk/2020-12/24spoergsmaal/spreder-selv-who-unoedig-panik

Kenneth Jensens kronik, d. 26. marts, Politiken: https://politiken.dk/debat/kroniken/art7725852/Flere-af-Sundhedsstyrelsens-coronar%C3%A5d-b%C3%B8r-droppes

Kenneth Jensens kronik, d. 10. marts, Politiken: https://politiken.dk/debat/kroniken/art7696404/Danmark-har-alt-alt-for-f%C3%A5-intensivpladser-til-kommende-coronaviruspatienter

 

Tidligere smittede tanker:

Smittede tanker 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

Smittede tanker 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-2-d-13-marts.html

Smittede tanker 3: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-3-d-15-marts.html

Smittede tanker 4: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-4-d-16-marts.html

Smittede tanker 5: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-5-d-17-marts.html

Smittede tanker 6: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-6-d-18-marts.html

Smittede tanker 7: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-7-d-19-marts.html

Smittede tanker 8: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-8-d-20-marts.html

Smittede tanker 9: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-9-d-21-marts.html

Smittede tanker 10: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-10-d-22-marts.html

Smittede tanker 11: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-11-d-23-marts.html

Smittede tanker 12: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-12-d-24-marts.html

Smittede tanker 13: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-13-d-25-marts.html

Smittede tanker 14: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-14-d-26-marts.html

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.