Smittede tanker 18, d. 30. marts

1.

Altingets Erik Holstein reflekterer i en artikel fra d. 30. marts over retspolitikkens almene udvikling og dens aktuelle forstærkning i bio-statens overlevelsesoptimeringsaktion, den såkaldte “nedlukning”. Holstein fortæller om justitsministerens “overvågning fører til frihed” og om samme ministers primitive “usle gerninger”-retorik med ledsagende nærmest enevældige bemyndigelser, drakoniske straffe og dunkle “solnedgange” langt ude i fremtiden.

Holstein kalder det for “en stærk stat”. Det er jeg ikke enig i. Det er en svag stat. Svag, men aktivistisk og statistisk. Og det er den værste slags.

De tre ministerier, som skal bære den svage biostats aktivisme igennem, er statsministeriet, sundhedsministeriet og justitsministeriet. Resten makker ret.

Finansministeriet er reduceret til et implementeringskontor i Ballerup. Undervisnings- og forskningsministeriet har – med de pågældende ministres begejstring for økonomen James Heckman – biostatens logik på plads i forvejen. Og kulturministeriet nedlægger sig selv, lader det til.

Der er tale om Bio-statens forstærkning af den konkurrencestats-ideologi, som i sig selv stod for afvikling og instrumentalisering af demokrati og dannelse. Det var derfor blev staten svag, en svaghed, som nu slår over i sundhedsstatistikkens enevælde.

Eventuel modstand kan derfor kun komme fra nogle gamle folk, der kan huske noget fra deres højskole- eller friskoletid, hvilket de desværre glemte at fortælle videre til deres børn, eller fra selvstændige jurister, journalister og videnskabsfolk som erindrer oplysningens virkelige “samfundssind”. Alt sammen rester fra før den konkurrencestatslige hærgen.

Den sidste mulige modstandslomme udgøres af fortidsfrie og frisatte unge, der vil holde Weimar-republikanske dance-makabre fester under biostatens hyperfaktum. Desværre kan de ikke klæde sig ud som nogen af hensyn til den almene krænkelse. De må være sig selv.

Erik Holsteins artikel om retspolitikken, d. 30. marts: https://www.altinget.dk/christiansborg/artikel/retspolitisk-strammerkurs-bliver-mejslet-i-sten-efter-corona-krisen?SNSubscribed=true

 

2.

Vi er nu ca. tre uger inde i coronaen. Antallet af døde nærmer sig så småt 5% af influenzadøde i Danmark i 2018.

I Sverige er der både færre døde og færre smittede end i Danmark, hvis man korrigerer for befolkningstallet.

Først forbød man befolkningens sociale liv, børns frie leg og skolegang. Derpå dyppede man folk i datamater. Dernæst lukkede man grænsen hermetisk for indbyggere fra andre lande, også fra de lande som har mindre eller samme sygdomsubredelse som i Danmark. Til sidst smadrede man økonomien, gældsatte næste generation og skabte skræk og rædsel hos både høj og lav, som har et virke i samfundet. Dertil forbereder man øget overvågning kombineret med et alment og autoritært tryk på frihedsrettighederne.

Det kaldes alt sammen for “handlekraft”.

Men i Danmark går det skam fremad, får vi at vide. Nu er der kommet noget, som statsministeren kalder for “optimisme”. Derfor åbner hun nu lossepladserne. Der lugter lidt af småt brændbart.

De åbne og optimistiske lossepladser er en del af noget, som i bedste George Orwell-stil kaldes for en “klog åbning”. Dvs. en uendelig nedlukning med små og store udsving, som varierer afhængigt af bio-statens daglige smittestatistik.

Det kaldes også “samfundssind”, selvom det er et opgør med samfundet.

 

3.

Ekstrabladets chefredaktør, Poul Madsen, er kommet “i tvivl”:

“Man har altid foretaget en prioritering i sundhedsvæsenet. Det nye med coronavirussen er, at denne ene sygdom har fortrinsret frem for alt andet. Ikke kun i sundhedsvæsenet, men i hele samfundet. Alt andet må vige. Grundlovens frihedsrettigheder, økonomien, arbejdspladser, vores sociale liv.

For at bruge Le Gammeltofts ord: ’Hold kæft jeg håber regeringen ved, hvad den laver’.

Jeg er i tvivl.”

Samme forbehold udtrykkes af Weekendavisens Anna Libak, som i et facebook-opslag reflekterer over krisehåndteringens proportionalitet med udgangspunkt i tallet for antallet af døde af influenza i 2018.

Poul Madsens indlæg: https://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/hold-kaeft-jeg-haaber-regeringen-ved-hvad-den-goer/8070064

Anna Libaks facebook-opslag: https://www.facebook.com/anna.libak.1/posts/10158707162743094

 

4.

Ifølge Sundhedsstyrelsen og en række eksperter er der ingen kapacitetsproblemer i det danske sundhedsvæsen.

Selv sundhedsøkonomen Jes Sjøberg, som i Politiken den anden dag forsvarede regeringens politik, er enig i det synspunkt.

En anden sundhedsøkonom, Jakob Kjellberg, siger følgende:

“Som økonom mener jeg selvfølgelig, at vi også skal tage hensyn til økonomien. For ét er at satse hele butikken på overlevelse her og nu, men der er også et sundhedsvæsen, der skal finansieres efter epidemien. Og nogle skoler og et kulturliv. Hvis vi vitterlig går all in og absolut ikke vil løbe nogen risici, så bliver det meget, meget dyrt,”

Imens mener Enhedslistens Pelle Dragsted mener med, at corona-ideologien er en sejr for noget, han kalder for “velfærdsstaten”, selvom det er en opløsning af samme.

Altingets journalist, Tyson W. Lyall, er inde på lignende emner i en anden artikel fra d. 27. marts.

Også her står der, at en række centrale sundhedseksperter mener, at sundhedsvæsenet bestemt ikke står foran et “kollaps”.

Lyall har også talt med en professor i økonomi, Mogens Fosgerau, som mener, at der ingen sammenhæng er mellem Sundhedsstyrelsens seneste risikovurdering og regeringens nedlukning. Han virker rystet.

Lyall kan også berette, at arbejdsløsheden er steget med 42.000 personer siden d. 9. marts (frem til Lyalls deadline).

Det er derfor ikke så sært, at mange økonomer er dybt bekymrede. Denne bekymring deler de så med mange politologer, jurister, filosoffer og journalister.

Artikel om kapacitet, d. 27. marts: https://www.altinget.dk/artikel/sundhedseksperter-om-overset-prognose-intet-tyder-paa-store-kapacitetsproblemer-under-epidemien?

Lyalls artikel i Altinget, d. 27. marts: https://www.altinget.dk/…/manglende-svar-fra-regeringen-for…

 

5.

Sundhedsforsker ved AU, Christian Wejse, stiller i en artikel fra Sundhedspolitisk Tidsskrift spørgsmålstegn ved nedlukningen på en lidt omvendt måde.

Weise mener, at nedlukningen betyder, at kun 10% bliver smittede. Det betyder, at hvis man ophæver nedlukningen, så vil epidemien blusse op.

Journalisten spørger så:
“Hvordan undgår man så, at epidemien blusser op igen, når restriktionerne fjernes?”

Og Wejse svarer:

“Ved ikke at fjerne dem”

Wejse mener, at sygdommen meget vel kan brede sig i tre bølger over et helt år. Så vi skal have nedlukning i et år? Statsministeren siger, at hun ikke “håber eller tror”, at der går “måneder”, fremgik det i dag i en melding, som var tænkt som beroligende, men som var det modsatte, eftersom det jo bekræfter Wejses logik.

Logikken har ingen ende.

I Hongkong er sygdommen faktisk blusset op igen. Her har myndighederne, ifølge en radioavis jeg hørte, svaret med en omfattende digital overvågning af borgernes mindste bevægelser.

https://www.altinget.dk/artikel/manglende-svar-fra-regeringen-forstaerker-presset-paa-dansk-oekonomi

 

6.

Dommerforeningen sendte d. 26. marts et brev til justitsministeren, hvori foreningen kritiserer ministerens seneste hastelov, som jeg omtalte under punkt 1.

De bekymringer, som brevet i meget høflige vendinger udtrykker, er en slags mini-materialisering af nedlukningens juridisk-politiske problemer, som også flere andre jurister og politologer har peget på.

https://dommerforeningen.dk/meddelelser/2020/brev-til-justitsministeren-i-forbindelse-med-coronarelateret-hastelov

 

 

Tidligere smittede tanker:

Smittede tanker 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

Smittede tanker 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-2-d-13-marts.html

Smittede tanker 3: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-3-d-15-marts.html

Smittede tanker 4: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-4-d-16-marts.html

Smittede tanker 5: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-5-d-17-marts.html

Smittede tanker 6: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-6-d-18-marts.html

Smittede tanker 7: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-7-d-19-marts.html

Smittede tanker 8: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-8-d-20-marts.html

Smittede tanker 9: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-9-d-21-marts.html

Smittede tanker 10: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-10-d-22-marts.html

Smittede tanker 11: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-11-d-23-marts.html

Smittede tanker 12: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-12-d-24-marts.html

Smittede tanker 13: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-13-d-25-marts.html

Smittede tanker 14: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-14-d-26-marts.html

Smittede tanker 15: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-15-d-27-marts.html

Smittede tanker 16: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-16-d-28-marts.html

Smittede tanker 17: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-17-d-29-marts.html

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.