Smittede tanker 19, d. 31. marts

1.

D.30 marts var der pressemøde. Til stede var disse personer som talte i følgende rækkefølge og hierarki:

Statsminister Mette Frederiksen

Sundhedsminister Magnus Heunicke

Kåre Mølbak (Seruminstituttet)

Søren Brostrøm (Sundhedsstyrelsen)

Politidirektøren

 

Efterfølgende noterede jeg følgende:

Regeringen er efter min opfattelse på totalitær kurs med et amputeret folketings ukritiske billigelse. Den varsler nu en mulig ”gradvis og nænsom åbning”. Men denne “åbning” er i realiteten en u-endelig nedlukning, som kan køre på ubestemt tid og varieres ud fra biostatens statistik og befolkningens evne til adfærdsoptimering. Det kan meget vel tage mange måneder, måske endda længere, og pludselig kommer coronaen forbi i både anden og tredje bølge. Og måske kommer der også en ny sygdom eller noget helt tredje, som kan reguleres med biostatslige tiltag. I disse processer kan de biostatslige foranstaltninger lettes og forstærkes efter behov, hvorved selve logikken for alvor rodfæster sig.

I en vis forstand er vi fra nu af altid lukkede, fordi lukningen altid vil være til stede som en aktiv mulighed, hvis bio-statens statistik tilsiger det. bio-staten opsluger samfundet.

På pressemødet lukkede sproget om sig selv, så hver eneste sætning bliver en krampe. Der var ingen inddragelse af kritikken, kun en kort omtale af den økonomiske kritik, som affærdigedes med ulidelig lethed. Ellers var der ingen sans for den demokratiske og samfundsmæssige helhed. Kun sundhedsstatistik og en postuleret tvangsenhed.

Den tvangsenhedslige kampe viste sig som ‘det store vi’. Først det politiske ‘store vi’ hos de to ministres misbrug af velfærdsstatens vokabular, og dernæst det faglige ‘store vi’ hos de to sundhedsdirektører, som ellers flere gange har været imod de “politiske beslutninger” undervejs. Nu makker embedsmændene endegyldig ret og forstærker endda bio-statens forklaringspres, mens justitsministeren og politiet truer med endnu stærkere retlige foranstaltninger end dem, som Dommerforeningen ellers allerede har kritiseret kvaliteten af.

Pressekonferencen var et eksempel på det, som den franske filosof Jacques Ranciére kalder for “hadet til demokrati”.

Mette Frederiksens første stolte markering på pressemødet var, at hendes lukning af samfundet havde nedbragt antallet af influenza-tilfælde.

Link til video fra pressemødet: https://www.altinget.dk/artikel/live-statsministeren-holder-pressemoede-med-nyt-om-coronavirus-i-danmark

 

2.

Den helt overordnede sammenhæng mellem biostat og dataficering, som betyder, at de isolerede kroppe kan dyppes i maskinel overvågningspolitik, reproduceres på mange niveauer, ikke mindst i pædagogikken. Jeg har i en tidligere “Smittede tanker” nævnt dels et karakteristisk reklameagtigt opslag fra en direktør i konsulenthuset Damvad og dels Skolelederforeningens formands begejstrede forventninger til nye og kreative brug af datalæring.

I Jyllandsposten d. 26. marts havde tre forskere ved Center for IT-ledelse ved Aalborg Universitet endnu et forventningsfuldt indlæg. Her hedder det, i samme ånd, at coronaen ”baner vej for nytænkning” i forhold til brug af databaserede metoder og  systemer i pædagogikken.

Disse indlæg peger frem mod en øget symbiose af learning analytics, læringsmålstyring og dataformidlet “samvær”, hvor ordet “skole” bliver lidt til besvær.

Denne tendens understreges af  OECD’s magtfulde uddannelsesdirektør, statistikeren Andreas Schleicher, hvis arbejde jeg tidligere har analyseret grundigt for dets radikale antipædagogiske indhold. I net-magasinet ”Quartz” fortæller Schleicher, at de corona-forårsagede skolelukninger og den tilhørende it-kreativitet er ”a great moment for learning”. Han taler også begejstret om, at ”real change takes place in deep crisis”.

Denne værdimæssige forbindelse mellem OECD’s ideologi, læringsideologi og coronaen er meget vigtig. Det fortæller os, at coronaen ikke primært materialiserer sig som nationalisme og anti-globalisme, hvilket nogen tror. Den underminerer snarere nationalismen og omformer den til datakommunikation, som er globalt ejet og formidlet. På den måde bruger coronaen nationalstaten til at fremme det nationales opløsning i en radikal data-globalisme. Herfra kan “det nationale” kun genopstå som konstrukeret etnicitet, dvs. som populisme.

Dermed forbinder biostat og datastat sig på det pædagogiske niveau. Her kan forbindelsen supplere selvsamme forbindelse på de statslige og overstatslige niveauer, hvor forbindelsen handler om biostatistik og overvågning

De tre forskere fra AU i JP: https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE12030751/covid19-baner-vejen-for-digital-transformation-af-uddannelsessektoren/

Andreas Schleicher i Qvartz, d. 29, narts: https://qz.com/1826369/how-coronavirus-is-changing-education/?fbclid=IwAR25pYyipVlv1aN_EqoA__rF660DxXeI3Xy4DNwcFS96Ri8m4gpG84Eq5i0

 

3.

I Berlingske d. 30. marts mærker Mads Brügger diktaturets rislen. Han forestiller sig blandt andet, hvordan næste opstramning vil gå ud over ytringsfriheden.Han skriver blandt andet:

“Tilbage er så ytringsfriheden, og hvad med den? Jeg kan tage fejl, men det aner mig, at tiden snart vil komme, hvor det vil blive besluttet at sætte det frie ord på pause for en stund – selvfølgelig med en solnedgangsklausul, så ingen aner uråd.”

Brüggers klumme, Berlingske, d. 30. marts: https://www.berlingske.dk/kultur/mads-brugger-hvordan-jeg-laerte-at-elske-soester-nummer-et

 

4.

Af dagens opsummering på Altinget fremgår det, at de seneste stramninger af forsamlingsfriheden i den såkaldte hastelov ikke har opbakning hos sundhedsmyndighederne. Alle de vigtigste dele af regeringens tiltag – både samfundsnedlukning, grænselukning, den WHO-inspirerede testpolitik og de seneste stramninger – er dermed gennemført på trods af Sundhedsstyrelsens forslag. Sundhedsstyrelsen mente faktisk i sin rapport fra d. 10. marts – dvs. dagen før nedlukningen -, at coronaens dødelighed kunne nedbringes til influenza-lignende niveauer med almindelige forebyggende tiltag.

Den juridiske kvalitet af regeringens ekstreme retspolitiske stramninger blev faktisk for et par dage siden kritiseret af Dommerforeningen. Og nu kritiseres stramningerne yderligere af Advokatrådet. Det fremgår af en artikel i dagens Politiken.

Og nu vi er i det juridiske hjørne: Historiker Anders Johnsen har på Newspeek.dk en analyse af hastelovenes forhold til Grundloven. Han konkluderer følgende:

“Dette er kun enkelte eksempler på at myndighederne har trådt borgerlige frihedsrettigheder for nær og gudskelov har danskerne vist sig trods alt at være kritiske i forhold til disse tiltag. Ikke desto mindre er der tydeligvis behov for, at vi som demokratiske borgere stadig er årvågne og ikke ukritisk lader myndighederne tiltage sig for megen magt af frygt for liv og helbred.”

 

5.

Jeg har en opfølgning på mine overvejelser om biostatens venstrefløj fra i forgårs. I et debatindlæg i Politiken fra d. 31. marts kritiserer Torben Kjær, som sidder i hovedstadens regionsråd for Enhedslisten, nogle af hastelovens elementer. Kjærs indlæg hedder “Udemokratiske tanker vinder frem”. Til sidst spørger han generelt:

“Man bør spørge, om det i et frit demokratisk samfund er i orden, at magthaverne er villige til at benytte totalitære metoder, hvis de finder det nødvendigt. Tyg lige på den engang mere: Er det i et frit demokratisk samfund acceptabelt, at lovgiverne tager totalitære metoder i anvendelse, hvis de ’finder det nødvendigt?’ Hvis demokratiets grænser kan overskrides, kan vi forestille os hvad som helst. Så er det op til enhver tids lovgivere, hvor grænsen skal sættes næste gang, ’de finder det nødvendigt’.”

Med disse fornuftige spørgsmål lægger Torben Kjær sig langt fra sit parti, som er helt opslugt af bio-ideologien.

Som jeg løbende har dokumenteret findes der forskellige positioner på venstrefløjen:

1. Enhedslistens og SF’s entydige biopolitiske accept af regeringens initiativer.

2. Den slovenske filosof, Slavoj Zizek, som ser coronaen som en pipeline for en ny og lykkelig verdenskommunisme.

3. Italieneren Georgio Agamben – og herhjemme blandt andet professor Mikkel Bolt -, som ser coronaen som forårsagende et autoritært samfund.

4. Torben Kjær, der – som mange andre fra hele det politiske spektrum – ser coronaen som en trussel mod demokratiet.

Altingets opdatering: https://www.altinget.dk/artikel/dagens-overblik-regeringens-nye-hastelov-bliver-ikke-anbefalet-af-sundhedsstyrelsen

Politiken, d. 31. marts: “Advokatrådet melder sig i kritikerkor af hastelov”

Anders Johnsens indlæg: https://newspeek.info/magtfuldkommenhed-og-myndighedskritik

 

6.

Endelig vil jeg nævne, at klimaforskeren Bjørn Lomborg har et indlæg i Berlingske d. 21. marts, hvori han forsvarer den mere liberale svenske kurs i corona-politikken. Ser man på tallene for smitte og dødsfald er der pt. ingen nævneværdig forskel mellem de to lande, hvis man korrigerer for befolkningernes størrelse.

Lomborg refererer også nervøst til forskere, som mener, at nedlukningen kan vare i flere år.

Lomborgs indlæg, Berlingske, d. 31. marts: https://www.berlingske.dk/kronikker/bjoern-lomborg-sverige-har-fat-i-den-lange-ende

 

 

Tidligere smittede tanker:

Smittede tanker 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

Smittede tanker 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-2-d-13-marts.html

Smittede tanker 3: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-3-d-15-marts.html

Smittede tanker 4: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-4-d-16-marts.html

Smittede tanker 5: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-5-d-17-marts.html

Smittede tanker 6: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-6-d-18-marts.html

Smittede tanker 7: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-7-d-19-marts.html

Smittede tanker 8: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-8-d-20-marts.html

Smittede tanker 9: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-9-d-21-marts.html

Smittede tanker 10: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-10-d-22-marts.html

Smittede tanker 11: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-11-d-23-marts.html

Smittede tanker 12: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-12-d-24-marts.html

Smittede tanker 13: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-13-d-25-marts.html

Smittede tanker 14: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-14-d-26-marts.html

Smittede tanker 15: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-15-d-27-marts.html

Smittede tanker 16: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-16-d-28-marts.html

Smittede tanker 17: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-17-d-29-marts.html

Smittede tanker 18: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-18-d-30-marts.html

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.