Smittede tanker 2, d. 13. marts

1.

Martin Krasnik fortæller i dagens leder i Weekendavisen, at den danske regerings forsøg på at undgå spredning af Corona er præget af en særlig socialdemokratisk tradition for stærk statsstyring og omsorg for de svageste. Det har han på sin vis ret i, og han skal have tak for at give diskussionerne noget politisk substans, men man må dog også – og det synes jeg han glemmer – betænke, hvilken form for socialdemokratisme, der er på spil i disse år. Her er nogle headlines:

 • De lærde udgør ”et tyranni”, siger en minister. Vi ender dermed i en form for social rindalisme, hvor “de lærde” udgøres af “eksperter” med “evidens” for afgrænsede sagområder. Dermed går helheden tabt.
 • Overvågning er lig med frihed, siger en anden minister i en barsk markering. Overvågning og social rindalisme – de to første punkter – udgør en ubehagelig cocktail.
 • Politik omdannes til politisk styring, som opgøres efter statistisk invarians på afgrænsede indikatorer, dvs. lighed som mål, i stedet for det pædagogiske ”lighed som forudsætning”, som pædagoger også kalder for ”ligeværd”. Den statistiske invarians begrunder ethvert tiltag, som kan bringe en statistisk forskel i 0,00. Corono-aktionen er et eksempel på logikkens kraft på den store klinge. En slags hyperforebyggelse, som alle samfundets praksisser må indordne sig efter.
 • Dataovervågning og registersammenkøringer af adfærd etableres først i udsatte områder med henblik på statistisk invarians og uden ”lærde”. Og med corona-krisen testes Ghetto-metoderne i hele samfundet som sådan.
 • Danmark opfattes som en konkurrencestat, dvs. en svag stat, som kræver opportunisme og sammenhold om økonomisk optimering på globale markeder, og som står i modsætning til demokrati og dannelse. Dette grundsyn overtog man fra Corydon/Antorini/Thorning-Schmidt. Og denne særlige form for antidemokratisk økonomisk nationalisme, som nu forbindes med forebyggelse af smittevarians, er nu i gang med at lukke landet helt af og ned.
 • Stærk centralstyring af parti og kommunikation. Landet ledes af en slags polit-bureau, bestående af håndplukkede ung-socialdemokrater, hvis karrierer udviklede sig under 00’ernes nedsmeltning af partiet.

Vi taler altså ikke om 1950-60’ernes Socialdemokrati, som byggede på forskellige åndssynteser, men om en helt anden politisk og pædagogisk konstruktion, som er i besiddelse af de karakteristika, jeg lige har ridset op. Det er dette nye Socialdemokrati, som nu træder i karakter. Det er et rindaliseret, centraliseret og dataficeret parti, som tiltvinger sig magt over et svagt statsapparatet, som partiet omdanner til en altomfattende bio-statistik-stat.

Så Krasnik har ret i, at smittepolitikken er socialdemokratisk. Han overser blot, hvilket slags Socialdemokrati, hvilken stat og hvilken forståelse af “de svage”, vi taler om.

 

2.

Politiken havde i dag to interessante artikler, som især forbinder sig med ovenstående systematik via ”overvågning=frihed”-pinden.

Journalisten Jens Bostrup beretter om, at Kina har bremset Corona ved at anvende stærkt indgribende overvågnings-applikationer. Og det virker skam. Antallet af smittede i Kina stagnerer kraftigt. En dansk statsborger, som bor i Kina, siger, at overvågningen får folk ”til at føle sig trygge”. Hvilken skole har hun gået på?!

I Danmark opfattes, som nævnt, hele landet som et middel til den statistiske nulstilling. Skal landet og kontrollen nu digitaliseres og centraliseres?, spørger Bostrup. En fornuftig forsker, lektor Hanne Marie Motzfelt fra Københavns Universitet, forstår godt, at modellen ”er fristende”, som der står, men siger følgende:

”Folketinget behandler lige nu den mest vidtgående lovgivning siden Anden Verdenskrig, der griber ind i stort set alle grundlæggende borgerrettigheder. Hvis vi lægger en vidtgående statslig – og måske endda tvungen – overvågning oveni, kan det blive meget vanskeligt at komme tilbage til det frie danske samfund”.

Motzfelt taler som en sand demokrat, som en socialdemokrat fra fjerne tider. For en moderne socialdemokrat mener skam, at overvågning=frihed, og han vil være stærkt tilbøjelig til at synes om de kinesiske løsninger, supperet med grænselukninger og tests af Grundlovens centrale paragraffer og alt det andet.

I en anden artikel beretter journalisten Morten Søndergaard Larsen om lignende løsninger, nu blot i Sydkorea. Her prioriterer man ”folkesundheden højst”, som det hedder, underforstået at frihedstradition og social praksis må vige for digital overvågning og sundhedsstatistikker. Korea har i skrivende stund en Corona-dødsrate på blot 1% af de registrerede smittede, dvs. i realiteten langt mindre, hvis man inddrager de reelt smittede. Også her ser smittekurven ud til at flade ud. Kun 71 mennesker er døde af Corona i et land, som har ca. 50 mio. indbyggere.

Lars Trier Mogensen er i sit www-magasin “Føljeton” inde på nogle af de samme ting i et særdeles kritisk indlæg, som hedder  “Danmark som lille Kina”.

Vi kan altså forudsige, at det nye socialdemokrati vil tilføje elektroniske overvågningsstrukturer til indsatsen, så ”friheden” kan øges. Vi får en ny bio-data-magt, som defineres af statistisk nulstilling i ”frihedens” navn.

Og når krisen er forbi, om 1, 3 eller 12 måneder, så vil denne logiske struktur være cementeret og forstærket i samfundet mere bredt. Den nye lovgivning, som blev vedtaget i går, gælder i et helt år. Måske fjerner man herefter nogle af tingene, men strukturen vil stå forstærket tilbage, og den virkelige frihed vil have lidt et nærmest uopretteligt knæk.

 

3.

Forfatteren Carsten Jensen skriver i et indlæg på Facebook, at indsatsen mod Corona-virus er en praktisk øvelse til det, han opfatter som det næste store hug, at standse klimaproblemerne. Jensen mener, at der er en slags symbolsk årsag til, at virussen især rammer de gamle, som jo især er skyld i klimakrisen. Det er sådan en slags naturens ’ok boomer’-aktion, må man forstå. Den nuværende nationale isolation, som ledsages af omfattende statslig kontrol, er bare en forberedelse til kommende aktioner, til ”drastisk handling og store forandringer”, får vi nærmest truende at vide. Jensen skriver:

”De kommende ugers og måneders selvisolation er et bevis på, hvor meget vi kan, når blot vi indser nødvendigheden af drastisk handlen og store forandringer. Lad os betragte vores respons på virussen som en praktisk øvelse, der forbereder os at stoppe klimaforandringerne”.

Jensen ser altså hele Corona-aktionen som en øvelse, der peger hen mod det endelige opgør med national dannelse, som han tror har noget med DF at gøre. Det er 00’er-ånd af værste skuffe. Lidt som da Mikael Jalving den anden dag i et indlæg om emnet på Jyllands-Posten pludselig begyndte at snakke om Islam. Hvorfor går de to ikke bare i sauna sammen?

Svend Brinkmann er også meget affirmativ over for regeringen i sine Facebook-opdateringer. Han kritiserer Jalving, men vist ikke Jensen? Brinkmann mener eller håber, at Corona betyder, at en stoisk og filosofisk aktivitet vil brede sig i samfundet. Brinkmann er stoiker og aristoteliker på samme tid. Det er ok, men det kan godt ende lidt i positiv psykologi, hvis jeg må drille lidt. Jalving har faktisk sans for, at Corona har politiske aspekter. Han har blot ikke sans for det politiske som sådan, som han i karakteristisk stil blander sammen med sin kæphest.

Brinkmann er dog i sit seneste indlæg blevet mere opmærksom på nødvendigheden af kritisk arbejde, selvom han altså generelt roser regeringen. F.eks. skriver han:

“Selv om vi kan være glade for myndighedernes beslutninger, har vi alle en borgerpligt til at kigge dem kritisk efter i sømmene. For der er virkelig tale om vidtgående indgreb i borgernes rettigheder i hastelovgivningen (vedr. forsamlingsfrihed, tvangsbehandling, adgang til offentlige institutioner osv.). Det skal på ingen måde blive en ny normaltilstand.”

Så måske er Brinkmann ved at finde sin kritiske åre frem?

 

4.

I går halverede folkestyret sig selv, hvilket nok er den mest forstemmende aktion overhovedet. Jeg er rasende over dette initiativ. Og i dag har DR nedlagt P1 og Deadline. Hermed understreges den nye centralistiske rindalismes fremmarch.

Det hele kaldes for “samfundssind”. Det er et skrækkeligt samfund.

Men skal man ikke gøre noget? Jo, men man skal ikke gøre alt!

 

Referencer:

Krasnik i WA med nogle interessante tanker om magt og socialdemokratisk velfærdsstat: https://www.weekendavisen.dk/2020-11/samfund/undtagelsestilstand

To artikler i Politiken om overvågning:

”Kina: Apps til overvågning har bremset virussen”, af Jens Bostrup. https://politiken.dk/viden/Tech/art7701517/Maria-Pilgaard-er-gr%C3%B8n-og-kan-frit-bev%C3%A6ge-sig-rundt-i-Shanghai

”Sydkorea tester balancen mellem virusbekæmpelse og kontrol”, af Morgen Søndergaard Larsen (ikke på www.)

Lars Trier Mogensen i Føljeton, d. 12. marts: https://foljeton.dk/108902/danmark

Carsten Jensens indlæg: https://www.facebook.com/carstenjensendk/posts/2852669741486801?__tn__=K-R

Svend Brinkmanns Facebook-indlæg, d. 13. marts: https://www.facebook.com/svendbrinkmann/posts/10156608024466205

Om nedlæggelsen af P1: https://www.berlingske.dk/kultur/dr-faar-kraftig-kritik-for-at-lukke-p1-ned-det-ligner-naermest-et-selvmord?fbclid=IwAR1jvCDXKv8yN7BovaA5FXtDKnkxGkRsyitDsaGdHA7TwJgiiPwp4HzxP7M

Corona-statistik: https://www.worldometers.info/coronavirus/

Folketingens nye lov, L133: https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L133/index.htm

Smittede tanker 1, d. 12. marts: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

En tanke om “Smittede tanker 2, d. 13. marts

 1. Thomas altså, for din egen skyld, lad det nu fare. Du laver så meget godt og din kritik af f.eks. Bjarne Corydon og den besynderlige udgave af socialdemokratiske tanker med ulykken Helle Thorning Schmidt og – i vore pædagogiske felter – Antorini/målstyringspædagogik minus formål/idiotisk læringsfokus/test/Hattie osv. osv. er jo rigtig gode. Men du kan da ikke, med forstandens kraft, fortsat mene at Corona virus er en bagatel. Og så finde støtte hos Martin Krasnik ? – ærlig talt, hvornår har Martin Krasnik bidraget med noget særligt opfindsomt, klogt eller kritisk ? Vi ved han elsker jøderne/Israel og til hver en tid er parat til at gå i brechen for det zionistiske, uanset om det er retfærdigt eller ej, men det er vel også det.
  Omkring den kinesiske plage, skal du huske jeg gjorde dig opmærksom på risikoen for at det ville udvikle sig til en pandemi for små 3 uger siden. Dengang forherligede du vort nationale/skandinaviske flyselskab SAS´ besynderlige reklamer hvor intet i norden har betydning. Alt skal hentes ind udefra, til os imbicile tåber, der åbenbart ikke kan finde på noget selv og aldrig har bidraget med noget. Det er derude forstås. jamen altså.
  En sådan skiden i egen rede for noget så simpelt som at tjene penge på rejser, er da usmagelig (apropos smagens dannelse).
  Du forherligede i samme omgang Jyllandspostens gøren nar ad Kina med deres dumme tegninger og jeg gik i rette med dig pga. situationens alvor. Det var ikke stort og flot og kritisk – kun dumt.
  Men som sagt, jeg har fulgt dig i mange år og synes du har skrevet dig rigtig godt ind på mange ting. Dine kritiske bidrag har givet mig åndelig ilt og en smule farve i kinderne, mens vi har gennemlevet pædagogikkens kollaps (med Niels Egelund, Jens Rasmussen, Lars Quortrup, Bjarne Corydon, Ove Kaj Pedersen…. og hvem der ellers har været villige til at melde sig under fanerne hos DPO (et godt begreb du fandt på)).
  Så tak for ilten, men find nu tråden igen Thomas.

  Ps. og vil du ikke være sød at afklare en ting for mig. Jeg ser jo de hellige som een af de helt store farer for dansk pædagogik. En anden stor fare er psykologerne med alt deres læringsskidt og senest er det vel økonomerne, it og globaliseringens krav, der vil bemægtige sig tronen.
  Det er jo altid interessant når en mand siger fra overfor mange ting, hvad siger han da “ja” til ?
  Der har jeg noteret mig, at du har danset en del rundt om det der Tidehverv, som du åbenbart dyrker.
  Det forstyrrer i forhold til mine pædagogiske præferencer (og jeg blev jo faktisk fyret af en indremisssionsk rektor/teolog af samme grund), så vil du ikke godt afklare for mig om din sidstereferent er Gud ?

  God søndag
  Morten

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.