Smittede tanker 21, d. 4. april

1.

Præmissen:

Bruger man ordet “en gradvis åbning”, har man allerede accepteret udtrykket “nedlukning”. Man har anerkendt en konstant og fortsat “nedlukning”. “Den gradvise åbning” er derfor ikke en egentlig åbning, men en bekræftelse af “nedlukningen” og dennes logik.

Endnu mere sandt: Når man først har “nedlukket”, så er nedlukningen u-endelig. En “gradvis åbning” kan altid gradueres. Den er altid delvis og kan altid trækkes tilbage. Undtagelsestilstanden er konstant nærværende i den “nedlukkende åbning”, som varieres efter statistiske opgørelser af smittetal fra time til time eller fra minut til minut.

Derfor er en “nedlukning” af samfundet og nedlukningens ledsagende “gradvise åbning” slet ikke en ”nedlukning” eller en “åbning”.  “Den gradvise åbning” er snarere udtryk for en konstant gendannelse og bekræftelse af nedlukningen af samfundet. Dvs, at åbning=nedlukning. Dermed mister man sansen for den egentlige tilstand, nemlig “øde-læggelsen”.

Fra en “ødelæggelse” kan man ikke “åbne”, men kun bygge op igen. Ødelæggelsen er derfor mere fri end ”nedlukningen”.

Fra en “nedlukning” kan man kun “åbne” gradueret og foreløbigt, mens smittetallene tiltager og aftager, og indtil den næste “krise”, som globale og lokale interesser kan drage fordel af, kommer forbi. Man vil forever sige: Tak til zaren for kun at være 70% nedlukket eller 15% nedlukket!

Den “gradvise åbning” kan styres over en app, som måler fingertemperatur og registrerer afstand til smittefarlige medborgere, så overlevelsesstatistikken optimeres pr. sekund. Du blev smittet af ”ham der”!

En nedlukning er derfor konstant og detaljeret. Det er en ødelæggelse derimod ikke. Den er pludselig og overstået. Her er ingen apps. Efter ødelæggelsen hjælper og rører man ved hinanden i det øde lagte landskab, som er lagt øde. Her kan man dø sammen med andre uden ”gradvise åbninger”.

Men døden er lille, svarende til ca. en influenza. Smadremanden kom forbi for en lille grav. Han påstod, at han “nedlukkede” og forsøgte at gøre os taknemmelige for “den gradvise åbnings” konstante nedlukning. I virkeligheden ødelagde han det hele. Han forsøgte at gøre ødelæggelse=åbning, så vi ikke kunne bygge op.

Jeg foreslår derfor, at vi bruger ordet “ødelæggelse” i stedet for “nedlukning”. Det giver større frihed til at mødes og bygge og røre, til at leve og dø.

 

2.

Weekendavisens Klaus Wivel mener d. 3. april, at “WHO er i lommen på Kina”. Det udmønter sig i “en grad af overvågning og kontrol, der vanskeligt lader sig gøre i lande, som trods de nuværende foranstaltninger stadig værner om den personlige frihed”.

Forbindelsen mellem coronaen, kinesiske interesser og internationale organisationer som OECD-education og WHO bliver mere og mere tydelig. Og denne forbindelse producerer overvågningslogikker, både på sundheds- og læringsområderne.

I samme avis har Søren Villemoes og Niklas Hessel en tankevækkende forsideartikel “Fagre nye verden”, hvor netop de teknologiske aktioner udfoldes. Det er så kraftfulde processer, at de i høj grad også påvirker Danmark og Europa. Processerne var der i forvejen, men coronaen har en kraftforstærkende effekt.

Søren Riis Paludan fra Aarhus Universitet siger: “Man må bare erkende, at jo mere man tracker folk, jo bedre styr har man på, hvor de er henne (…). Det er en skræmmende vej at gå, men i forhold til at inddæmme virussen er jeg ikke i tvivl om, at det er et effektivt værktøj”.

Og de europæiske regeringer, inklusiv den danske, vil jo “gå hele vejen”, dvs. et de mest ”effektive værktøjer”. Begreberne malker politikken.

Logikken fortsætter, så nedlukningen absolutiseres, så ”den gradsvise åbning” ender som en forstærket og detaljeret nedlukning:

Den britiske epidemolog, Nick M. Ferguson siger. “Den eneste exit-strategi på lang sigt er en vaccination eller en eller anden form for innovativ teknologi”.

Det vil sige, at den “gradvise åbning” (“den eneste exit”) kalder på “innovativ teknologi”. Det har vi allerede set eksempler her i landet.

Der er også en udtalelse fra sydkoreaneren Jung Won Sonn. Han fortæller om Sydkorea og fortæller, at “sammen med de udbredte tests er overvågningsteknologien grunden til, at vi har undgået en nedlukning”.

Så igen: Desto mere overvågning jo mindre nedlukning. Men her kommer paradokset. For “overvågningsteknologien” er jo selv en radikaliseret nedlukning, nu ligger den blot i folks lommer som adfærdregulering. På den måde bliver “den gradvise åbning” en radikaliseret “nedlukning”. Jo mere åbning, desto mere nedlukning.

Denne konsekvens bliver endnu mere effektfuld, når man tager epidemiens anden og tredje bølge i betragtning, for ikke at tale om andre sygdomme mm..

Og flytter vi opmærksomheden tilbage til Europa, så siger en italiensk forsker og tænketanksleder, Jean-Pierre Darnis:

“Det er en voksende konsensus blandt beslutningstagere om, at kombinationen af masse-tests og brugen af personlige data, der kan overvåge folks bevægelser, opspore deres kontakter og individuelt isolere de smittede, er et bedre alternativ end at lægge hele byer under karantæne”. (min kursivering)

Darnis siger om denne “voksende konsensus blandt beslutningstagere”: “Et samfund, hvor hver persons færden er overvåget og kontrolleret af staten, er nærmest totalitært”.

Darnis’ skrækeksempel er situationen i Israel, hvor landets sikkerhedstjeneste har direkte adgang til personlige mobildata. Darnis kalder det for et “datadiktatur”.

Et andet sted i samme avis har Kathrine Tschemerinsky en reportage fra Jerusalem, hvor der er indført en særlig nidkær og teknologisk overvågningsapp. Hun slutter sin artikel med følgende: “Det bemærkelsesværdige ved den nye corona-app er derfor heller ikke, hvad den kan, men alt det man pludselig aner er muligt”.

Til sidste vil jeg nævne, at Henrik Føhns i en artikel, som i papiravisen hedder ”Farvel til corona bliver et farvel til privatliv”, har en række lignende betragtninger, hvilket jo også fremgår af artiklens overskrift.

Links:
Klaus Wivels leder:
https://www.weekendavisen.dk/2020-14/samfund/kinesisk-utopi

Villemoes’ og Hessels artikel: https://www.weekendavisen.dk/2020…/samfund/fagre-nye-faerden

Kathrine Tschemerinskys reportage: https://www.weekendavisen.dk/…/samfu…/en-100-meter-reportage

Henrik Føhns artikel, Politiken, d. 4. april: https://politiken.dk/udland/art7739341/Skjul-dine-data-og-d%C3%B8

 

3.

Samfundsfagsstuderende Søren Kjær Den Haan skriver i fredagens Weekendavisen, at han gerne vil støtte sin stats aktioner, men det er svært, så han må “vælge” det. Han “holder vejret”, siger han:

“For selvom ekstraordinære situationer kræver ekstraordinære handlinger, så er det også præcis samme retorik, der bruges, når totalitære typer overtaler befolkningen til at bytte deres friheder væk for tryghed”.

Tankerne rumsterer i den del af ungdommen, som ikke lader sig spise af med alsang på DR. Jeg har nævnt unge fra både højre- og venstrefløj i nogle af de tidligere Smittede Tanker. Godt at de får mæle og stemme i offentligheden, så de ikke skal plages af det skrækkelige og ensrettende “samfundssind”.

Den Haans indlæg er udformet som et åbent brev til staten.

Søren Kjær Den Haans indlæg:  https://www.weekendavisen.dk/2020-14/samfund/kun-til-laans

 

4.

Hvis jeg har forstået nedenstående tal rigtigt, så er der noget, jeg ikke forstår:

A. 2018: En notits

I slutningen af en officiel afrapportering fra seruminstituttet fremgår det, at antallet af influenzarelaterede dødsfald i Danmark i 2017/18-sæsonen var på 2822 personer. Det giver – står der – en dødelighed på ca 500 døde pr. million indbyggere.

24 af de døde var børn mellem 0-4 år. Langt de fleste, nemlig 2488 personer, var over 65.

Dengang var det bare en notits i avisen.

B. 2020: Nedlukning

Aktuelt er 161 døde af corona i Danmark. Det giver 26 døde pr. million. Det er ca. 5% af influenzaen i 17-18. Det tal vokser naturligvis, men alligevel.

Sundhedsstyrelsens corona-worst case, som er uden nogen tiltag overhovedet, er på 5600 døde, dvs. ca. 1000 døde pr. million. Det er det dobbelte af en hård influenza. Best case er 1680, hvilket er langt under influenzaen i 17/18.

Selv med almindeligt forebyggende tiltag – altså uden ”lukninger” – vil vi ifølge Sundhedsstyrelsen havne i dette intervals (1680-5600) ”lave ende”, som der står i styrelsens strategirapport fra d. 10. marts. Dvs. i nærheden af influenza-tallet.

C. Sverige og Italien og Tyskland

Sverige har pt. 373 døde. Det giver 37 døde pr. million, altså cirka det samme som i Danmark, hvor samme tal som sagt var på 26. Men stadig meget langt fra de 500, som var det tilsvarende influenza-tal fra 2017/18 i Danmark. I Sverige ville influenzatallet være. 1000, hvis man korrigere for befokningstallet.

Italien, som er det hårdest ramte land, har pt. ca. 15000 døde. Det giver 254 døde pr. million. Under influenzaen i Italien i 2016 døde der 25.000 personer, hvilket så må være ca. 450 døde pr. million, altså omtrent som i Danmark i 2017-18.

I Tyskland er der pt 1330 døde. Det svarer til 16 døde pr. million indbyggere. Som sagt lå det danske influenza-tal på ca. 500 døde pr. million.

Notits eller Nedlukning? Det lyder vildt, synes jeg. Men måske har jeg misforstået noget?

Rapport fra Statens Seruminstitut: https://www.ssi.dk/…/influenzasaesonen—opgoerelse-over-sy…

De globale tal er fra worldometer: https://www.worldometers.info/coronavirus/

 

5.

Berlingske har en fyldig artikel om en ny forskningsrapport, der handler om forholdet mellem Folketing og regering/centraladministration.

Vi var i forvejen inde i en proces, hvor Folketinget havde mistet magt. Denne proces er kraftigt forstærket under coronakrisen. Professor Jørgen Grønnegaard Christensen, som har været med til at udarbejde rapporten, siger følgende om coronapolitikken:

»Vi ser lige nu en ekstrem udgave af den udvikling, vi beskriver. Alle de indgreb, som er lavet indtil nu under den aktuelle krisesituation, er baseret på to ting: Nemlig at regeringen får nogle bemyndigelser, som er meget, meget vidtgående, og at man først efterfølgende får dem ratificeret af partierne for eksempel i kredsen af partiledere,«

Og man kan ikke bare “åbne”. Her er Grønnegaard Christensens betragtning.

»Det springende punkt er derfor, hvor meget af den lovgivning, der bliver hængende, når vi vender tilbage til dagligdagen. For man har set før i tilsvarende krisesituationer, der har kaldt på særforanstaltninger og særindgreb, at man har haft svært ved at slippe det bagefter, fordi logikken har været vendt om, og magthaverne har tænkt, at de redskaber er egentlig meget gode at have, for vi ved ikke, hvad der kan ske.«

Dejligt med lidt politologisk realisme.

Rapporten er blevet til på bestilling af Folketingets præsidium og udarbejdet af fire professorer: Jørgen Grønnegård Christensen, professor Jørgen Albæk Jensen, professor Peter Bjerre Mortensen og professor Helene Helboe Pedersen. Jeg har ikke kunnet finde et link til selve rapporten.

https://www.berlingske.dk/…/fire-professorer-paapeger-et-al…

 

6.

Professor John Lee stiller i det britiske tidsskrift Spectator, d. 28. marts, kritiske spørgsmål til coronaens farlighed. Han konkluderer: “That puts the Covid-19 mortality rate in the range associated with infections like flu”.

John Lee stiller også en række centrale spørgsmålstegn til statistikkernes måle- og registeringsmetoder og kritiserer en manglende refleksion over nedlukningens sociale, økonomiske og sundhedsmæssige konsekvenser.

En række tilsvarende refleksioner om coronaens dødelighed og registrering og om nedlukningernes konsekvenser finder vi hos den svenske professor Måns Rosén Information d. 2. april. Rosén støtter op om den svenske corona-politik. Journalisten skriver, at Rosén mener, at ”risikoen ved coronavirus er overdramatiseret, og reaktionen er ude af proportioner og ligefrem hysterisk”.

Rosén slutter med følgende: ”Politikere er derfor nødt til at tage beslutninger baseret på et yderst usikkert grundlag. De lukker deres land ned på baggrund af usikre tal, og der vil jeg bare gerne påpege, at det også er vigtigt at tage i betragtning, at det ligeledes kan tage livet af en hel del mennesker, når man på drastisk vis beslutter sig for at lukke samfundet ned”

Endelig har jeg noteret, at den danske læge Peter Gøtzscke i et indlæg i British Medical Journal fra d. 8. marts spørger, om vi er “victims of mass panic?”

 

Indlæg af Professor John Lee i Spectator, d. 28. marts: https://www.spectator.co.uk/article/The-evidence-on-Covid-19-is-not-as-clear-as-we-think

Artikel i Information, d. 2. april: https://www.information.dk/udland/2020/04/svensk-epidemiolog-coronaofre-formentlig-alligevel-vaere-doede-inden-kort-tid

Indlæg af Peter Gøtzscke, d. 8. marts: https://www.bmj.com/content/368/bmj.m800/rr-1

 

Tidligere smittede tanker:

Smittede tanker 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

Smittede tanker 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-2-d-13-marts.html

Smittede tanker 3: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-3-d-15-marts.html

Smittede tanker 4: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-4-d-16-marts.html

Smittede tanker 5: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-5-d-17-marts.html

Smittede tanker 6: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-6-d-18-marts.html

Smittede tanker 7: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-7-d-19-marts.html

Smittede tanker 8: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-8-d-20-marts.html

Smittede tanker 9: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-9-d-21-marts.html

Smittede tanker 10: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-10-d-22-marts.html

Smittede tanker 11: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-11-d-23-marts.html

Smittede tanker 12: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-12-d-24-marts.html

Smittede tanker 13: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-13-d-25-marts.html

Smittede tanker 14: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-14-d-26-marts.html

Smittede tanker 15: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-15-d-27-marts.html

Smittede tanker 16: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-16-d-28-marts.html

Smittede tanker 17: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-17-d-29-marts.html

Smittede tanker 18: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-18-d-30-marts.html

Smittede tanker 19: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-19-d-31-marts.html

Smittede tanker 20: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-20-d-2-april.html

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.