Smittede tanker 24, d. 8. april

1.

D. 6. april forlængede statsministeren sin biopolitiske nedlukningsnæve i u-endelighed helt ned i den private detalje. Mindst frem til en evt. vaccine om 1½ år eller mere.

I et interview aftnenen før i TV-avisen tonede statsministeren sit u-endelighedsflag:

“Vi kommer heller ikke til at klumpe os sammen i tog, bus og metro, som vi har været vant til, eller stå rigtig mange mennesker meget tæt eller holde en god fest sammen. Verden er forandret, vores hverdag kommer til at være forandret”.

Den “grønne kurve” er en metafor for “uendelighedens” opløsning af socialt liv. Det er nedlukningens implementering i afstandens u-endelige tyranni.

Desuden individualiseres moralen, som måles på smitteeffektiv adfærd. Det kaldes for “samfundssind”. Det svarer til skolereformens lærings-regnskab.

Endelig indføres en biopolitisk app til afstandskontrol.

De små børn må komme i børnehave og skole, men også børn og voksne skal holde “afstand”, så de kan optimere smittekurven. I u-endelighed går de isolerede læringskroppe rundt om sig selv og vasker hænder, hver gang de har klippet i karton.

Statsministeren kaldes det for “en åbning”, men det er det ikke. Det er snarere en bekræftelse af nedlukningens u-endelighed.

I gamle dage hed statsministerens parti “social-demokratiet”.
I dag bør det retteligt hedde “afstands-tyranniet”.

 

2.

A.

D. 20. marts sagde Kåre Mølbak – i et radikalt biostatsligt opgør med pædagogisk liv, – at børn ikke burde lege sammen overhovedet. Det blev efterfølgende afvist af Sundhedsstyrelsen, som havde sagt det modsatte. Derfor kom der lidt indre strid i statskasketten. Det hele endte med et kompromis – ja, ligefrem en vejledning – hvorefter børn alligevel gerne måtte lege sammen. Desværre var denne tilladelse omgærdet af så mange biopolitiske restriktioner, at man ikke mere kunne kalde det leg. Så det var ikke en happy end.

 

B.

Nu er dette overgreb fra d. 20. marts forstærket ned i børnehaver og skoler, som jo skal stå for at gennemføre den af d. 6. april erklærede biostatslige nedlukning i den nidkære detalje. D. 7. april udkom to nye vejledninger, som er så fjendtlige over for børn og pædagoger og lærer, og alt det som landets pædagogik hviler på, at jeg foreslår at Sundhedsstyrelsen formenes adgang til at udtale sig om pædagogiske emner. Og nu taler vi altså ikke ”kun” om leg, men om pædagogik i det hele taget. Vejledningerne er et perfekt eksempel på den dybe modsætning mellem pædagogikkens og smittestatistikkens hele begreb og ånd.

 

C.

Jeg synes, at det er godt at åbne skoler og børnehaver. De skal blot åbnes helt og aldeles uden den mindste restriktion ud over banaliteter. Ellers er der nemlig slet ikke tale om en åbning, men blot om en udvidet og intensiveret nedlukning, hvilket er det, som sker nu.

Børn bliver ikke syge af coronaen. Det er en helt ufarlig sygdom for børn og unge. Der er ingen grund til at passe på. Og det er jo kun godt, at der kommer flere smittede i samfundet, har jeg forstået på Sundhedsministeren, for ellers skubber vi noget, han kalder en ”rød kurve”, foran os. Men hvorfor så overhovedet nogle regler? Hvorfor ikke bare en fuldstændig normalisering? Og den ”røde kurve” er jo u-endelig. En uendelig nedlukning, som skal implementeres ned i landets pædagogiske indre.

Med den nedværdigende tale om ”gradvis åbning” får vi en udvidet, u-endelig, forstærket og nidkær nedlukning, som sætter sig som psykologiske og sociale strukturer i skolernes og børnehavernes praksis.

Sundhedsstyrelsens side om de nye vejledninger, d. 7. april: https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Daginstitutioner-de-smaa-skoletrin-og-afgangsklasser-forventes-at-aabne-efter-paaske

Diskussion mellem Mølbak og Brostrøm, Ekstrabladet, d. 20. marts: https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/banket-paa-plads-efter-coronaraad-paa-tv-boern-maa-lege-sammen-i-smaa-grupper/8057156

Sundhedsstyrelsens legeregler, d. 20. marts: https://www.sst.dk/da/nyheder/2020/hvordan-skal-man-som-foraeldre-forholde-sig-til-boern-og-legeaftaler_

 

3.

I Sundhedsstyrelsens corona-rapport fra d. 7. april, står der en interessant ting, hvis jeg ellers har forstået det ret.

Hidtil har man regnet med, at mørketallet var på 10 gange de registrerede smittede. Der er i dag ca. 5000 registrerede smittede, og derfor har man altså troet, at der er 50.000 smittede som sådan i samfundet. Da vi pt. har ca. 200 døde i alt – hvilket er ca 7% af dødsfaldene under influenzaen i 2017/18 – så får vi en dødelighed, det såkaldte IFR, på 0,45, hvilket er cirka det dobbelt af en kraftig influenza. Så er der noget med noget tidsforskydning, men det lader jeg ligge. Det svarer fint til WHO’s estimat, som er 0,3-1. I denne oprindelige beregning, mente Sundhedsstyrelsen derfor, at vi ville ende med 1.680-5.600 døde, men at en række afgrænsede sundhedsfaglige tiltag –  som ikke inkluderede nedlukning og grænselukning – ville bringe tallet ned i ”den lave ende”.

Men nu lader det til, at selv denne ret lave IFR faktisk er endnu lavere. Sundhedsstyrelsen mener nemlig, at den formentlig har undervurderet mørketallet. Med henvisning til islandske og tyske erfaringer mener man nu, at mørketallet ikke er 10 gange, men hele 30-80 gange højere end de registrerede smittede. Så nu er de 5000 registrerede smittede ikke mere et udtryk for, at der er 50.000 smittede, men hele 150.000-400.000 smittede (jf. s. 32 og s. 27).

Hvis det passer, så får vi en dødelighed, som ligger på under 0,1%, hvilket svarer til en mild influenza.

Hvis jeg har forstået det ret, så er dette tal endda en egenskab ved sygdommen som sådan, som ikke er afhængig af diverse politiske tiltag. Hvis det er rigtigt, så vil en fuld skala epidemi – en slags total worse case – uden nogle indgreb og med hele 3 mio. smittede forårsage 3000 døde. I influenza-sæsonen 2017/18 døde der ifølge Sundhedsstyrelsen 2822 af influenzarelaterede sygdomme.

Men jeg må da have misforstået noget?

Sundhedsstyrelsens aktuelle rapport fra d. 7. april: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Status-paa-epidemien-uge-6

Sundhedsstyrelsens rapport om influenza fra 2018-19: https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/i/influenzasaesonen—opgoerelse-over-sygdomsforekomst-2018-19

analyse af Sundhedsstyrelsens første rapport fra d 10. marts: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-11-d-23-marts.html

 

4.

Fra politisk side er der lidt muren i krogen. Først og fremmest havde Lars Løkke Rasmussen d. 6. april et kritisk indlæg i BT, hvor han især kritiserede regeringens mangel på exitplan og sans for økonomiske konsekvenser. Venstres ledelse har vi dog ikke hørt noget fra. Den har vist fået job hos Martin Rossen?

Og d. 8. april fulgte LAs formand, Alex Vanopslagh, trop med en ret grundig kritik af regeringens ”gradvise åbning” fra d. 6. april. Så nu er LA ved at have fået nok af biostatens totale nedlukkende luknining, som jo også er det stik modsatte af liberalisme, ligesom det også er det modsatte af socialisme og konservatisme. Vanopslag foreslår en langt mere omfattende åbning, som ifølge de beregninger fra seruminstituttet, som han henviser til, ikke engang vil udgøre nogen særlig belastning for hospitalerne.

Dejligt at landets liberalister er ved at vågne op. Det har ellers slået sløjt til. De andre partier holder sig stadig hjemme, helt hjemme.

Blandt dagbladenes chefredaktører har især Ekstrabladets Poul Madsen markeret sig på den kritiske linje, fulgt godt op af Berlingskes Tom Jensen. I netmedierne er finder man kritikken i omegnen af Føljeton, hvor især Lars Trier Mogensen, har været aktiv.

Lars Løkkes indlæg i BT, d. 6. april: https://www.bt.dk/debat/lars-loekke-efterlyser-hvad-er-strategien-mette

Vanopslaghs facebook-opslag: https://www.facebook.com/AlexLiberalAlliance/photos/a.671093669765126/1344704929070660/?type=3&theater

 

Tidligere smittede tanker:

Smittede tanker 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

Smittede tanker 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-2-d-13-marts.html

Smittede tanker 3: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-3-d-15-marts.html

Smittede tanker 4: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-4-d-16-marts.html

Smittede tanker 5: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-5-d-17-marts.html

Smittede tanker 6: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-6-d-18-marts.html

Smittede tanker 7: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-7-d-19-marts.html

Smittede tanker 8: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-8-d-20-marts.html

Smittede tanker 9: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-9-d-21-marts.html

Smittede tanker 10: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-10-d-22-marts.html

Smittede tanker 11: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-11-d-23-marts.html

Smittede tanker 12: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-12-d-24-marts.html

Smittede tanker 13: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-13-d-25-marts.html

Smittede tanker 14: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-14-d-26-marts.html

Smittede tanker 15: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-15-d-27-marts.html

Smittede tanker 16: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-16-d-28-marts.html

Smittede tanker 17: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-17-d-29-marts.html

Smittede tanker 18: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-18-d-30-marts.html

Smittede tanker 19: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-19-d-31-marts.html

Smittede tanker 20: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-20-d-2-april.html

Smittede tanker 21: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-21-d-4-april.html

Smittede tanker 22: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-22-d-5-april.html

Smittede tanke 23: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanke-23-d-6-april.html

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.