Smittede tanker 25, d. 10 . april

1.

Biostatslige logikker:

For at undgå et kortvarigt pressundheds-væsenet udsættes hele samfundet for et u-endeligt presalle samfundets ”væsener”  helt ned i den sociale detalje. Dette uendelige pres skal nu anvendes direkte nede i skoler og børnehaver, hvor det via smittestatistikker og overvågningsstrukturer virker som en opløsning af landets pædagogik. Dette u-endelige og nedlukkende pres kalde man for ”en åbning”.

Først annoncerede man to ugers nedlukning. Så sent som d. 20. marts forudsagde man et epidemi-peak omkring d. 15. april. Dernæst forlængede man nedlukningen i mindst fire uger, og peaket er nu udskudt til omkring juni. Det vil fortsætte og fortsætte. Nedlukningen sænker sig over praksis.

Statsministeren taler om en endegyldig ændring i livsformerne, en slags evig corona-tilstand, og Seruminstituttet taler om ”meget langstrakt forløb”. Hele tiden kører optimerede statistikker og overvågningsstrukturer, der udvider og forlænger logikken. Sådan fortsætter nedlukningen i u-endelighed, indtil biostaten har implementeret sig selv som en ny social og psykologisk effekt.

SSI’s prognose: https://files.ssi.dk/Prognose%20for%20epidemiens%20fremtidige%20udvikling%2030032020

 

2.

Panik og tunnelsyn i midnatssolen

I denne uges Weekendavisen har Laura Hattens i Ideer-tillægget en grundig artikel om de nye hasteloves såkaldte ”solnedgangsklausuler” og disse klausulers juridiske og samfundsmæssige kvalitet og konsekvenser.

Der er tale om syv nye love og ni ændringer til eksisterende love, dvs. i alt hele 16 love. Ingen af disse love opfylder almindelige tids- og behandlingskrav til lovprocesser, men er gennemført i al hast, ledsaget af en “uset magt samlet hos én person” og en “markant skærpelse af strafferammen”.

To af de centrale love er endda fremsat og vedtaget på en og samme dag. Det er – skriver Laura Hattens – processer, som ”under normale omstændigheder ville være uacceptable i en retsstat”.

Hattens har interviewet tre professorer, som alle er kritiske:

Professor i offentlig forvaltning Jørgen Grønnegaard Christensen mener, at det kan ”knibe lidt med at respektere udløbsdatoen”, og han selv og professor i strafferet Jørn Vestergaard kommer med eksempler fra social- og terrorlovgivningen. Vestergaard siger, at love med solnedgangsklausuler kan ”forlænges i det uendelige”.

En anden professor i strafferet, Trine Baunbach, er på samme linje: ”Det er mere sandsynligt, at indgribende lovgivning bliver permanent, når den først har været vedtaget midlertidigt”, og hun tilføjer, at ”når man først går et skridt frem i en retning, træder man sjældent tilbage igen”. Baunbach siger endda, at klausulerne har det med at ”trække andre områder med sig”.

Trine Baunbach kritiserer også, at man ”lovgiver med tunnelsyn” og uddyber dette synspunkt med henvisning til corona-politikken:

”Når man handler i panik, har man en tendens til at fokusere snævert og glemme det brede samfundsperspektiv”.

Endelig kritiserer Jørn Vestergaard, at Folketingen detailstyrer domstolene. Dermed lægger han sig i forlængelse af Dommerforeningen og Advokatrådet, som har været fremme med en lignende kritik.

Det er ikke så sært, at artiklen hedder ”Midnatssol i Folketinget”. Bioistaten har lavet 16 ”midnatssolsklausuler”.

https://www.weekendavisen.dk/2020-15/ideer/midnatssol-i-folketinget

 

3.

“Ansvaret” under den forstærkede og u-endelige nedlukning:

Regeringen har med dens såkaldte ”gradvise åbning”, som ikke er andet end en dybt bureaukratiseret og u-endelig nedlukning, forsøgt at frigøre sig for ansvar. Det sker i to faser. Først ved at give ansvaret videre til en ansvarsfri Sundhedsstyrelse og dernæst ved at sende dette “ansvarsfri ansvar” videre til landets lærere og pædagoger.

Her er de to faser:

Fase 1:
Da nedlukningerne blev gennemført d. 11. og d. 20. marts, henviste regeringen til Sundhedsmyndighederne. Man gjorde bare, som ekspertisen sagde, lød det. Men det passede ikke. Både nedlukning og grænselukning og flere andre beslutninger blev vedtaget direkte imod Sundhedsstyrelsens anbefaling. Striden mellem regering og myndighed var faktisk allerede tydelig i februar, hvilket fremgik af et lækket dokument fra d.27. februar. Her så vi de første brydninger mellem retsstat og biostat.

Sundhedsstyrelsen troede nok, at den var en del af et almindeligt liberalt demokrati, hvor der var grænser for sundhedspolitikkens monopolisering af samfundet. Men i løbet af marts fandt styrelsen ud af, at regeringen var ligeglad med almindelige retspolitiske standarder. Fra d. 11. marts var styrelsen pludselig blevet en del af en fremstormende biostat, hvilket den lige så langsomt har lært siden. Så regeringen lyttede overhovedet ikke til ekspertisen. Tværtimod determinerede og omkalfatrede regeringen hele embedsværket i den nye biostats uniformerende billede.

Og nu sker det igen. ”Genåbningen” var nemlig slet ikke sundhedsmyndighedernes anbefaling. Tværtimod havde finansministeriet bedt Sundhedsstyrelsen om at regne på hele tre forskellige åbningsscenarier. Det gjorde Sundhedsstyrelsen via en særlig nedsat “ekspertgruppe”, og alle tre scenarier faldt, så vidt jeg har forstået det, inden for sundhedsvæsenets kapacitet. Så Sundhedsstyrelsen anbefalede egentlig ikke noget, den regnede bare sådan rigtigt embedsmandsagtigt på de tre modeller efter anmodning et helt tredje ministerium og videregav derpå udregningerne regeringen.

Og hvad besluttede regeringen så? Jo, den besluttede sig for at implementere og endda formindske den allermindste ”åbning” af de tre scenarier. Ingen af Folketingets partier, som helt har pantsat deres vilje under Mette Frederiksens nye ideologi, havde haft lejlighed til at se de tre scenarier.

Summa summarum: Mandagens ”gradvise åbning” skete ikke på anbefaling af sundhedsmyndighederne, som regeringens påstår. Dermed har regeringen fraskrevet sig ansvaret for noget, som de har ansvaret for. Der er klar til næste runde af ”blame the civil servant”, som vi allerede har set flere eksempler på.

Fase 2:
Men det stopper ikke her. For det, som vil ske nu, er, at dette ansvarsfraskrivende ansvar nu vil sætte sig ned gennem systemerne, til kommunerne, til skolelederne og til de enkelte pædagoger og lærere, som nu skal implementere de dybt antipædagogiske forskrifter, som regeringen og sundhedsstyrelsen har etableret i en gensidig ansvarsfri vekselvirkning under biostatens samlede logik.

For at sige det firkantet: Hvis en bedstemor bliver syg, og smittekæderne peger tilbage til en skoleklasse, hvor lærerne ikke har holdt den korrekte afstand på en skovtur, så vil ansvarsfraskrivelseslogikken arbejde ubønhørligt.

Skolelærer Niels Christian Sauer har beskrevet denne del af logikken i et dybt interessant blogindlæg på folkeskolen.dk, som jeg har linket til nedenfor.

Så regeringen siger, at den blot gør, som myndighedernes siger, mens myndighederne selv bare regner på andre myndigheders forespørgsler. Imens siver ansvaret for biostatens smitteregnskab ned til pædagogen og læreren, som i forvejen skal agere under den forstærkede u-endelige nedlukning af deres fag.

Links:

Niels Christian Sauers indlæg på Folkeskolen.dk, d. 9. april: https://www.folkeskolen.dk/1839839/hvem-faar-ansvaret-naar-sundhedsstyrelsens-regler-bliver-brudt

De tre scenarier for ”den gradvise åbning”: https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-04-07-regeringen-havde-tre-scenarier-for-genaabning-af-danmark-viser-dokumenter

Selve rapporten fra Statens Seruminstitut, d.2. april:https://www.ssi.dk/…/ekspertrapport–matematisk-modellering…

 

4.

Poul Madsen og Søren Villemoes om influenza:

Søren Villemoes har skrevet en række virkelig gode artikler i Weekendavisen om coronaens dødelighed og om dens teknologiske konsekvenser. Den journalistiske kvalitet har generelt været helt i top, selvom han virkelig er på den smitteideologiske strammerfløj, som jeg jo selv er imod. I den forstand kan man godt sige, at han er avisens coronaekspert, ikke mindst på dødelighedsspørgsmålet.

Villemoes redigerer også en form for doku-satirisk rubrik, en slags intellektuel ekstrabladsrubrik, som står på debatsiderne. Rubrikken hedder ”Kontekst”. Her kan han gøre grin med den ene og den anden, som han synes har sagt noget, som han mener er moro.

Jeg har i den forbindelse en lille iagttagelse. Baggrunden er, at Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen, d. 29 marts havde skrevet kritisk leder om coronaen, hvor han nævnte antallet af influenza-døde i 2917/18-sæsonen. Villemoes mente, at Madsens tal var galt afmarcherede, og han gjorde i en ledsagertekst til et citat fra lederen grin med Madsen.

Her er både citat og Villemoes’ ledsagertekst som det stod i Kontekst-rubrikken i Weekendavisen d. 3. april:

——-
””2822 danskere døde i den sidste store influenzaepidemi i 2017/18. Dengang talte ingen om at lukke samfundet ned og risikere hundredtusindvis af arbejdspladser. Dengang talte man slet ikke om det, for det var jo primært ældre og svagelige, der bukkede under. Det er det også nu. Godt 50 indtil videre.” Poul Madsen, Chefredaktør for Ekstra Bladet i en leder d. 29. marts.

Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen mener, at det er nogle dyre menneskeliv, man redder ved at lukke hele samfundet. At alles sundhed risikerer at komme i fare, hvis sundhedssystemet overbelastes og kollapser under vægten af indlagte coronasmittede, bliver dog ikke nævnt som en mulighed i lederen. Hvor Madsen har sine influenzatal fra er uvist. Ifølge Statens Serum Institut døde 1.644 af influenza i vinterhalvåret 2017/18.”
——-

Men det var faktisk Madsens tal, som var korrekt, viste det sig. Derfor bragte Villemoes ugen efter, altså i går, en berigtigelse. Han skrev følgende:

”I sidste uges Kontekst skrev vi, at 1644 danskere døde under influenzaepidemien i 2017/18. Det var imidlertid forældede tal. Det nyeste tal fra SSI er 2822. Vi beklager fejlen, red.”

Nu er det nok ikke supersjovt for Villemoes, der som sagt er en slags WA-ekspert på området, at blive udmanøvreret faktuelt af Poul Madsen, men ok, enhver kan jo tage fejl.

Derfor synes jeg så heller ikke, at det er i orden, at Villemoes ikke lader berigtigelsen ledsage af en beklagelse til Madsen, som han jo havde hånet lidt med sin tekst til citatet. Og som sagt var det jo ”eksperten” der tog fejl. Men Madsen nævnes slet ikke i berigtigelsen.

Nå, men for nu at gnide salt i såret, så har Villemoes i gårdagens avis endnu en ledsagende tekst om Poul Madsen, som han jo strengt taget skylder en undskyldning. Men den får Madsen ikke for nu at sige det mildt, tværtimod. Gårsdagens tekst – igen med et Madsen-citat og en ledsager tekst – lød sådan her:

——
””Vi vil hellere gå et skridt for langt, end et for kort,’ siger Mette Frederiksen. Det her er absolut alt for langt! Vi smadrer de små erhvervsdrivende. Konkurserne vil stå i kø. Og virkeligheden er, at hver dag dør der flere af kræft i Danmark end af corona. Derfor!« # Corona # dkpol«”. Poul Madsen, Chefredaktør på Ekstra Bladet på Facebook, mandag d. 6. april.

Poul Madsen synes, at regeringens nedlukningspolitik smadrer de små, selvstændige erhvervsdrivende, og stiller sig uforstående over de markante tiltag, når nu kræft dræber flere i Danmark end corona. At de lave coronadødstal her i landet alene skyldes regeringens nedlukning, virker dog ikke til at have strejfet sundhedsøkonomen på Rådhuspladsen.”
—–

Så i stedet for en beklagelse får Madsen allerede ugen efter – og lige ovenover den omtalte berigtigelse – endnu en hånende bemærkning. Jeg blev meget skuffet over min avis lige der, det må jeg indrømme. Og hvorfor interviewer Villemoes egentlig ikke Madsen eller SSI om tallet, hvor han omtaler sin egen fejl, som han faktisk deler med mange, fordi tallet 1644 faktisk står mange steder?

Men summa summarum: Der døde 2822 af influenza i Danmark i 17/18. Det svarer til ca. 500 døde pr million. I DK er det tilsvarende corona-tal under 1/10-del, nemlig 41. Italien er pt oppe på 326.

 

Her er linket til Poul Madsens fine leder fra d. 29. marts: https://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/hold-kaeft-jeg-haaber-regeringen-ved-hvad-den-goer/8070064

Link til Kontekst, d. 3. april: https://www.weekendavisen.dk/2020-14/samfund/kontekst

Link til Kontekst, d. 8. april: https://www.weekendavisen.dk/2020-15/samfund/kontekst

 

Tidligere smittede tanker:

Smittede tanker 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

Smittede tanker 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-2-d-13-marts.html

Smittede tanker 3: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-3-d-15-marts.html

Smittede tanker 4: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-4-d-16-marts.html

Smittede tanker 5: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-5-d-17-marts.html

Smittede tanker 6: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-6-d-18-marts.html

Smittede tanker 7: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-7-d-19-marts.html

Smittede tanker 8: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-8-d-20-marts.html

Smittede tanker 9: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-9-d-21-marts.html

Smittede tanker 10: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-10-d-22-marts.html

Smittede tanker 11: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-11-d-23-marts.html

Smittede tanker 12: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-12-d-24-marts.html

Smittede tanker 13: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-13-d-25-marts.html

Smittede tanker 14: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-14-d-26-marts.html

Smittede tanker 15: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-15-d-27-marts.html

Smittede tanker 16: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-16-d-28-marts.html

Smittede tanker 17: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-17-d-29-marts.html

Smittede tanker 18: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-18-d-30-marts.html

Smittede tanker 19: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-19-d-31-marts.html

Smittede tanker 20: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-20-d-2-april.html

Smittede tanker 21: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-21-d-4-april.html

Smittede tanker 22: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-22-d-5-april.html

Smittede tanker 23: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanke-23-d-6-april.html

Smittede tanker 24: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-24-d-8-april.html

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.