Smittede tanker 26, d. 12. april

1.

Biostatens smitte-skole:

Hvad er en “gradvis åbning”? Det er en intensiveret og udvidet nedlukning. Så jo mere åbning desto mere nedlukning,

Når denne modsætning rammer skoler og børnehaver, går pædagogisk praksis i opløsning. Pædagogikken omdannes til reorganiseret biostatslig organisation, som sætter sig i næste generations psykologiske og sociale struktur.

Dermed finder vi pludselig to modsætningsfyldte udtryk i et og samme ord: Smitte-skole.

 

2.

Jeg har ved flere lejligheder været kritisk over for Niklas Luhmanns systemteori. Det skyldes dels Luhmanns skrækkelige opgør med ontologi og dannelse og dels hans danske fans brug af systemteorien til at understøtte skolereformens totale affirmativitet i forhold til konkurrencestatsideologi og verdensmester-retorik.

Men Luhmann havde en pointe, som er værd at huske på, nemlig at samfundet består af mange forskellige systemer, som hele tiden iagttager og korrigerer sig selv i et kompekst meta-system. Der er altså en form for helhedsbetragtning i hans teori.

Dermed kan hans teori bruges til at kritisere den aktuelle biopolitik. Det skyldes, at biopolitikken er sundhedspolitikkens forsøg på at dominere alle andre områder, f.eks. det pædagogiske system, retssystemet og faktisk også det økonomiske system. sundhedssystemet iagttager ikke sig selv, men determinerer de andre systemer som sådan, som dermed også fratages selviagttagelse.

Under konkurrencestatsideologien dominerede det økonomiske system, hvilket de mere avancerede systemteoretikere var imod, men altså ikke de pædagogiske af slagsen. De underlagde sig blot og forstærkede dermed de værste sider af Luhmann.

Nu er det som sagt sundhedssystemet, som har sat sig på alle samfundets systemer. De to systemer – det økonomiske og det biologiske system – hænger faktisk sammen, men det er ikke noget, som man kan indse ved hjælp af Luhmann, som har 0,00 sans for synteser. Her må man have fat i andre folk.

Luhmann var både embedsmand og sociolog og havde med denne kombination en vis sans for orden og helhed.

Så systemteorien vil faktisk kunne bidrage med at brække biopolitikken op. Med mindre man altså bruger den til at udvide det sundhedssystemet. I så fald får vi en pendant til situationen under skolereformen.

Vi ender med, at skolereformens socialdemokrati bliver til bio-statens socialdemokrati, dvs. at opgøret med dannelse går fra at overophede det økonomiske system, til at det nu er det biologiske og sundhedspolitiske system, som svinger taktstokken. Og Luhmann vil, som god post-holocaust-sociolog, være imod begge dele, som jeg vurderer det.

 

3.

Under influenzaen i DK i 2017/18 døde 500 personer pr. million indbyggere. Det afstedkom en notits i avisen.

Pt. er det tilsvarende tal for coronaen bare 45, altså kun 10%. Ifølge en myndighedsrapport fra d. 20. marts skulle epidemien toppe i næste uge. Men ok, peaket udsættes helt tiden, lader det til? Det er en del af biostatens nye magt.

I Sverige er tallet også en brøkdel af de 500, nemlig 88 døde pr. million

Sundhedsstyrelsen selv vurderede d. 10. og d. 20. marts, at tallet for coronadøde vil vær mellem ca. 250-1000 døde pr. million, selv uden nedlukning vel at mærke.

Og ved almindelige forebyggende tiltag, altså uden nedlukning, ville man havne i “den lave ende”, dvs. omkring de 250-600, vurderede Sundhedsstyrelsen.

I en helt aktuel rapport fra SSI mener man, at dødeligheden er endnu lavere.

Hvad mon det koster at komme helt ned på “nul”? Den nye biostats klingende 0?

Hvert år dør 55.000 personer her i landet. Coronatallene er en krusning.

Så man lukker altså samfundet ned for en sygdom, hvis farlighed svarer til en hård influenza.

Der er pt ikke noget pres af betydning på sundhedssystemet, og selv hvis det skulle komme i nogle få uger, så er det ikke en god begrundelse for at lægge et omfattende pres på hele samfundet i u-endelighed.

Et pres på sundhedsvæsenet kan kun begrunde en styrkelse af dettes kapacitet og gode råd i almindelighed. Især når sygdommens farlighed er begrænset, og når den stort set ikke rammer børn og unge.  Man kan nok købe en del udstyr mm. for de foreløbigt ca. 300 mia, som staten nu bruger på “u-endeligheden”, et beløb som vil stige til endnu mere u-endelige beløb, efterhånden som logikken breder sig.

I et indlæg i Berlingske fra d. 9. april reflekterer overlæge Søren Schifter over nogle af disse modsætninger. Han undrer sig især over den meget postyr over de få corona-dødsfald, når nu der hvert år dør 14.000 af ryge-relaterede sygdomme, dvs. 54 gange antallet af corona-døde.

Og professor i biologi, Morten Petersen, har i et indlæg i Politiken d. 12. april ingen forståelse for den paniske og ødelæggende nedlukning pga en sygdom, som ikke har meget større, ja måske mindre, dødelighed end en influenza.

Søren Schifters indlæg: https://www.berlingske.dk/kommentatorer/14.000-doedsfald-relateret-til-rygning-har-ikke-en-gang-faaet

Morten Petersens indlæg: https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7746717/Jeg-savner-en-forklaring-på-hvorfor-regeringen-ikke-vælger-den-svenske-tilgang-i-stedet-for-en-åbning-i-sneglefart

 

4.

Teologen Peter Tudvad beretter i en facebook-deling om en forstærket nedlukning i Sachsen. Og i Politiken fortæller Rusland-forskeren, Flemming Splidsboel Hansen, om situationen i Rusland, hvor der forberedes et omfattende dataficeret overvågnings- og kontrolapparatur, som Putin lader sin Moskvaborgmester implemetere, så han selv friholdes fra ansvar.

Denne kombination af overvågning og senden ansvar ned gennem systemerne ser vi også kraftige tendenser til herhjemme.

Artikel i Politiken: https://politiken.dk/…/I-Moskva-er-overv%C3%A5gningen-af-be…

Peter Tudvads indlæg: https://www.facebook.com/peter.tudvad/posts/2735014523213905?__xts__[0]=68.ARBDkfJayGvd54qt7u9ScONf9owYCMLarouiN3Riwoy-IsbeWmJt3Vo77e6BnqOzGwZClTTbqtSrd7BlXLSBMUTr0eckLhqatMlQiUkzyiz0YTZ-_kWXsl4P0-yx6pYOzI8asa7UsalB2aPZWYLpb6ULrmfrjFQ8LapdNwD1-dvjpt0I8wM9FlcbxP8pZnx1DO5W06mG267ae7RcPrcvYVoJJEdOmcbQilcwrS8rz1q9gnOPExcm_k_Cm-DoRh8u6VsOcQ&__tn__=H-R

 

5.

Det radikale hovedbestyrelsesmedlem, Rune Christiansen, spørger i en række facebook-indlæg kritisk til den aktuelle coronapolitiks proportionalitet. Han mener, at forskellen mellem influenza og corona er til at overse, og han taler for løsninger, der minder om de svenske.

De radikale stemte sammen med Enhedslisten imod den seneste hastelovsstramning. Ifølge justitsminister Nick Hækkerup – altså ham som mener, at overvågning fører til frihed – var dissensen dog mest et udtryk for modstand mod nogle stramninger af udlændingereglerne, og altså ikke en del af en mere generel kritik (interview med Hækkerup i Politiken, d. 4. april).

Måske er de radikale det parti, som er tættest på at forlade den stærke politiske opbakning til Frederiksens samfundsrevolution, som vil sende Danmark på nedlukningskurs i u-endelighed?

Det bliver i al fald interessant at se, om Rune Christensens partifæller er enige med ham.

Rune Christensens indlæg, d. 6. april: https://www.facebook.com/unum.sed.leonem/posts/10158020114963608

Og et lignende indlæg fra d. 11. april: https://www.facebook.com/unum.sed.leonem/posts/10158039820213608

Interview med Nick Hækkerup i Politiken, d. 4. marts: https://politiken.dk/indland/politik/art7737733/%C2%BBDer-var-bare-et-hensyn-til-at-f%C3%A5-mulighed-for-at-straffe-hurtigt-her%C2%AB

 

Tidligere smittede tanker:

Smittede tanker 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

Smittede tanker 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-2-d-13-marts.html

Smittede tanker 3: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-3-d-15-marts.html

Smittede tanker 4: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-4-d-16-marts.html

Smittede tanker 5: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-5-d-17-marts.html

Smittede tanker 6: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-6-d-18-marts.html

Smittede tanker 7: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-7-d-19-marts.html

Smittede tanker 8: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-8-d-20-marts.html

Smittede tanker 9: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-9-d-21-marts.html

Smittede tanker 10: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-10-d-22-marts.html

Smittede tanker 11: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-11-d-23-marts.html

Smittede tanker 12: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-12-d-24-marts.html

Smittede tanker 13: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-13-d-25-marts.html

Smittede tanker 14: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-14-d-26-marts.html

Smittede tanker 15: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-15-d-27-marts.html

Smittede tanker 16: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-16-d-28-marts.html

Smittede tanker 17: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-17-d-29-marts.html

Smittede tanker 18: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-18-d-30-marts.html

Smittede tanker 19: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-19-d-31-marts.html

Smittede tanker 20: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-20-d-2-april.html

Smittede tanker 21: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-21-d-4-april.html

Smittede tanker 22: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-22-d-5-april.html

Smittede tanker 23: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanke-23-d-6-april.html

Smittede tanker 24: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-24-d-8-april.html

Smittede tanker 25: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-25-d-10-april.html

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.