Smittede tanker 28, d. 15. april

1.

I år 2000 etableredes det såkaldte ”kompetenceregnskab” på baggrund af et radikalt opgør med dannelse. Her er vores nuværende regerings mange 40-årige ministre formet. Det var starten på Konkurrencestaten, som senere, i 2013, blev til skolereformens ”læringsregnskab”. Eleven blev til ”læringsenhed”. Den ledsagende psykologiske tilstand er ”opportunisten”.

Omkring 2015 kom disruptionsrådet. Det var Data-staten, som – inspireret af Silicon Valleys Singularity-filosofi – gik i symbiose med Konkurrencestatens ”læringsregnskab” under navnet ”learning analytics”. Eleven blev til datalæringsenhed. Den ledsagende psykologiske tilstand er ”overvåget afhængighed”.

Fra år 2015 lagde man op til Co2-regnskabet. Det var gjort klar til Klima-staten. Eleven blev til en klimabelastning. Den ledsagende psykologiske tilstand er ”eksistentiel skam”.

Fra år 2020 arbejder man hen imod smitteregnskabet, understøttet af en helt ny politisk konfiguration, som består af Bio-statens u-endelige matematiske regulering af ”en gradvis åbning”. Eleven bliver til en potentiel smittebærer, en konstant ”afstand”. Eleven bliver til ”social skam”.

Staten som sådan, altså dens ide og praksis, som består af forholdet mellem folk og politik, mellem frihed og tradition, som er dannelsens formel, ligger brak i alle fire ovenstående forfaldsformer.

Spørgsmålet er nu, hvordan biostaten opsluger de tre andre statslige forfaldsformer i et firfoldigt angreb på dannelse.

 

2.

Nyt nysprog:

Hvad kalder coronaen almindeligt menneskeligt samkvem af enhver art? Den kalder det for “at klumpe sig sammen”. Statsministeren bruger udtrykket ustandseligt.

Sansning og berøring er klumpning. Liv er klump. Alt under 2 meter er “en klump”.

Derfor får man også “klumpe-læring” i de nye “smitteskoler”.

Det hele kaldes også for “gradvis åbning”, som egentlig bare betyder “udvidet nedlukning”, som er u-endelig.

“At klumpe sig sammen” er en del af biostatens nysprog. Hver dag kommer der nye ord til det nye nysprog.

Den skamfulde klump er det, som før hed dannelse, dvs. tingenes, hændernes og det fælles livs praksis.

 

3.

Biostatens “åbning” af skoler og børnehaver består i, at en u-endelig nedlukning kan fosse ud i skolerne gennem en “åbning” og ødelægge pædagogisk praksis.

Det er, hvad en “åbning” er. Åbning er at gøre alle børn til bærere af smitte. Åbning er lig med etablering af corona-skoler og corona-børnehaver.

Den “gradvise” del af denne “åbning” er ovenstående proces, som så suppleres med nogle evidensbaserede smittekurvekorrektioner, som i årevis og konstant vil kontrollere smitteudviklingen på skole-, klasse- og individniveau.

Kort sagt: Der har ikke fundet nogen “åbning” sted af børnehaver og skoler. Der har derimod fundet en u-endelig og forstærket “nedlukning” sted. Nedlukningen fossede ud gennem nedlukningens “åbning”.

 

4.

I dagens Politiken er der to artikler om biostatens forsøg på at implementere dens pædagogik-dræbende ”gradvise åbning” i danske børnehaver og vuggestuer.

Lektor i børnepsykologi ved Aarhus Universitet, Grethe Kragh-Müller, er yderst kritisk. Hun mener decideret, at biostatens børnehavepraksis skaber angst. Hun vil heller ikke vise en “børnevenlig” video, som Sundhedsstyrelsen har lavet om emnet, til børnene. Endelig opfordrer hun forældre til vuggestuebørn til at vente med indkøringen, som hun under de nuværende omstændigheder kalder for ”et dødfødt projekt”.

Grethe Kragh-Müller bakkes op af Tanja Krabbe fra Daginstitutionernes Landsorganisation. Krabbe siger:

”Sundhedsstyrelsens retningslinjer om indretningen af daginstitutioner er fuldstændig løsrevet fra pædagogfaglighed og hverdagen ude i dagtilbuddene”.

Krabbes og Kragh-Müllers kritik vedrører vel at mærke ikke smitterisikoen, men udelukkende ”den gradvise åbnings” psykologiske og pædagogiske konsekvenser.

Kritikken bakkes op på debatsiderne af Politikens debatredaktør, Susan Knorrenborg, som i et længere indlæg skriver:

”Den stramme adfærdsregulering, som venter vores børn i institutionerne fra i dag, risikerer at smitte vores børn med angst og tvangshandlinger”.

Sundhedsstyrelsens direktør, Niels Sandø, svarer på kritikken i en artikel, som ikke er i papiravisen. Han forstår tydeligvis ikke sagens psykologiske og pædagogiske elementer:

”Jeg har ikke hørt det nævnt før, at det her kunne få alvorlige konsekvenser for børnene. Det er jo den samme institution, som de har kendt, de kommer til. Det er de samme pædagoger. Nu skal der så være lidt mindre legetøj, og der kan være lidt mere rent. Og så skal børnene vaske hænder, men det med at vaske hænder, har der jo også været fokus på før – det er et ganske almindeligt hygiejneråd”.

Sandøs uvidenhed har måske noget at gøre med, at Sundhedsstyrelsen ifølge Politiken har afvist at modtage råd fra BUPL.

Derudover skyder Søndø ansvaret ned i kommunerne. Politiken rapporterer i øvrigt fra København Kommune, hvis praksis Kragh-Müller også er meget kritisk over for.

Sådan ser pædagogik ud, når den anskues fra biostatens synspunkt.

Links:
Artikel i Politiken, hvor Kragh-Müller fremfører sin kritik af Sundhedsstyrelsens video og København kommune, d. 15. april: https://politiken.dk/indland/art7748734/Sm%C3%A5-b%C3%B8rns-psykiske-helbred-er-i-fare-i-daginstitutioner-med-corona-regler

Artikel i Politiken, hvor Kragh-Müller kritiserer indkøring af nye børn i vuggestuen, d. 15. april: https://politiken.dk/…/B%C3%B8rnepsykolog-st%C3%B8tter-beky…

Sundhedsstyrelsens svar på www.politiken.dk, d. 15. april: https://politiken.dk/…/%C2%BBJeg-har-alts%C3%A5-ikke-h%C3%B…

Susan Knorrenborg: ”Næste epidemi: Angst hos børn”, endnu ikke på nettet.

 

5.

Professor og overlæge, Jens Otto Lunde Jørgensen, fra Aarhus Universitetshospital kritiserer i denne kronik fra dagens JP ”nedlukningen”. Han mener, at de samlede omkostninger er alt for store. Indlægget hedder: ”Vi skulle aldrig have trykket på stopknappen”. Lunde Jørgensen forklarer, at han var skeptisk fra starten, og han slutter sit indlæg med nogle forslag til, hvad man skulle have gjort i stedet for. Han siger, at ”det er aldrig for sent at komme til fornuft”. (mine kursiveringer)

Med disse 2x ”aldrig”, som egentlig ligger på linje med Sundhedsstyrelsens oprindelige anbefalinger fra d. 10 marts, stiller professoren sig i konflikt med Mette Frederiksens ”måske altid”-ideologi, som i sidste måned overrulede den nationale ekspertise i flere omgange og knæsatte den biopolitiske realitet.

Efter omkring d. 25. marts makkede den vingeskudte ”ekspertise” ret og indrettede sig efter ”måske altid”-ideologien, som i sig selv er et udtryk for en ny statsform, nemlig bio-statens smittestatistiske enevælde, som indsætter den tilrettede ”ekspertise” i en ny og magtfuld rolle.

Denne nye magt omdanner alle samfundets politikområder til en kombination af ”matematiske modeller” og ”smittekurver”, også kaldet ”den gradvise åbning”.

Med denne rekonfiguration af den politiske magt må Folketingets partier nu arbejde i en ligeledes rekonfigureret rolle, nemlig via det dags-politiske spil om størrelsen og stedet for ”den gradvise og kontrollerede åbning”. Ved overhovedet at indgå i den diskussion, accepterer man den rekonfigurerede politik/ekspertise-struktur, som jeg også har kaldt bio-staten.

Link til indlæg:

https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE12074246/vi-skulle-aldrig-have-trykket-paa-stopknappen

 

6.

Nu står sygehusene nærmest tomme for coronapatienter, og da andre operationer er aflyst, går læger og sygeplejersker mere eller mindre hvileløse rundt på gangene.

A.
Så sent som d. 23. marts – altså hele 11 dage efter nedlukningen – hørte vi ellers, at netop uge 16 var epidemiens højdepunkt. Vi fik at vide, at der ville komme et pres i uge 16 og 17. Det var meldingen i en rapport fra Statens Seruminstitut (især s.10-11). I ministeriets opsummering af rapporten tales om højdepunkt ”i ugerne efter påske”. Og Videnskab.dk taler med samme reference om et peak ”midt i april”.

Var prognosen korrekt, ville vi altså være på toppen af kurven nu. Lægerne ville have travlt, men de ville ifølge prognosen kunne håndtere selv en ”italiensk” belastning, og fra og med uge 18 ville kurven flade kraftigt ud.

Efter den rapport gik jeg ud fra, at nedlukningen blev ophævet, men det skete som bekendt ikke, tværtimod.

B.
Serumsinstituttets prognose fra d. 23. marts var lavet uden kendskab til evt. effekt af nedlukningen, hvilket også pointeres i rapporten.

Måske virkede nedlukningen for effektivt? I hvert fald faldt antallet af indlæggelser, så lægerne nu er gået på afspadsering, og alle skal bruge en masse bureaukratisk tid på noget, de kalder for en ”gradvis åbning” af sundhedsvæsenet. Vi har fået en helt ny politik-kategori med dette udtryk, som de politiske partier nu kan boltre sig i.

Problemet med denne udvikling er, at vi nu er overgået til et ”langstrakt forløb”, som det hedder, dvs. vi er på den ”grønne kurve”. Det er denne kurve, som u-endeliggør nedlukningen. Vi skulle være blevet på oprindelige kurve, som sundhedsvæsenet ifølge den første rapport altså godt kunne håndtere, og som almindelige forebyggende tiltag – dvs. uden nedlukning – i sig selv ville kunne dæmpe. I så fald ville vi i dag have fyldte hospitaler, men man vil kunne klare det, og om få uger ville det hele være stort set overstået.

C.
I Sundhedsstyrelsens seneste rapport fra d. 7. april er man endnu mere systematisk slået ind på den ”grønne kurves” u-endelighedsvej:

“Det forventes, at regeringens tiltag og den gradvis kontrollerede genåbning af samfundet betyder, at der ikke som hidtil antaget vil optræde en stor første bølge, men nærmere en mere langstrakt bølge med varierende intensitet, afhængig af befolkningens kontaktmønstre, der vil strække sig langt ind i efteråret, måske endda året ud.”

Og tendensen forstærkedes af Mette Frederiksen, som med sin tale om ”altid” gik fra ”u-endelighed”, altså ”uden ende”, til ”uendelighed” som sådan.

Men ville der så ikke dø flere? Nej, det er netop pointen, endda i nedlukningspolitikkens egen selvforståelse. Det ”langstrakte” og u-endelige forløb giver ikke flere døde. De dør bare på et senere tidspunkt. Og det er dette ”senere tidspunkt”, som gør nedlukningen u-endelig, og som nu skal gå ud over landets pædagoger, lærere og børn, som skal gå i corona-skole, i ”smitteskole”, hvor de udsættes for den “gradvise åbnings” pædagogik.

Rapport fra et halvtomt Odense Sygehus: https://www.tv2fyn.dk/coronavirus-paa-fyn/videodagbog-det-er-som-vaere-palle-alene-i-verden

Rapport fra et halvtomt Skejby Sygehus: https://jv.dk/artikel/l%C3%A6ge-forventede-at-coronaen-ville-toppe-nu-jeg-har-aldrig-set-s%C3%A5-patienttomt-et-sygehus

SSI’s rapport fra d. 23. marts: https://www.sst.dk/-/media/Nyheder/2020/ITA_COVID_19_220320.ashx?la=da&hash=633349284353F4D8559B231CDA64169D327F1227

Sundhedsstyrelsen, d. 23. marts. https://www.sst.dk/-/media/Nyheder/2020/Status-p-COVID19-ved-indgangen-til-den-tredje-uge-af-epidemiens-frste-blge-i-Danmark-med-srligt-foku.ashx?la=da&hash=1069D4E11552B76484FA56EAD1D20A7DF8E79BC7

Videnskab.dk’s reference til SSI-rapporten, se under ”smittede i Danmark”. https://videnskab.dk/coronavirus

SSI’s korrektion d. 1. april: https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2020/status-og-prognose-for-coronavirus-epidemiens-fremtidige-udvikling

Sundhedsstyrelsens seneste rapport, d. 7. april: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Status-paa-epidemien-uge-6

 

7.

Martin Ågerup fra CEPOS har i dette indlæg på ræson.dk mange gode og kritiske refleksioner over karakteren og konsekvenserne af det, han kalder for “regeringens overreaktion”. Henrik Dahl fra LA, som virkelig støtter biopolitikken, blev så vred på Ågerups stilfærdige indlæg, at han på facebook skrev, at Ågerup ”forurener den offentlige samtale”. Det var ikke i orden, så jeg skrev følgende på Dahls tråd:

”Jeg håber, at vi kan undgå udtryk som “at forurene den offentlige samtale”, helst helt, men især om indlæg, der hverken bander eller svovler, men blot forsøger at skabe lidt orden i sagerne ud fra det ståsted, som forfatteren – i dette tilfælde Ågerup – nu engang har udviklet. Det er jo det, som alle borgere i Danmark prøver på i disse uger. Det er ikke “forurening”, men det modsatte.”

Med denne strid mellem Ågerup og Dahl tegnes der en konflikt i landets liberale kredse. På den ene side har vi Martin Ågerup, som står for en mere oprindelig version af liberalismen med udgangspunkt i 1980’erne liberalisme, herunder indflydelsen fra en hård markedsfundamentalisme og fra Ayn Rand, hvis filosofi jo prægede LA’s grundlæggelse i sin tid. Faktisk er LA’s ungdomsformand også på denne corona-kritiske linje.

På den anden side har vi Henrik Dahl, som oprindeligt blev dannet af centrum-venstre-ideologien fra start-00’erne, hvor han arbejdede sammen med bl.a. Christine Antorini. Denne indflydelse løber nu sammen med den såkaldte ordo-liberalisme og ender med liberalismens modsætning, nemlig en ekstrem statsstyring.

Martin Ågerup: https://www.raeson.dk/2020/martin-agerup-regeringens-overreaktion-har-pafort-os-unodigt-store-omkostninger-uden-at-det-har-reddet-en-eneste-ekstra-fra-corona-doden

Henrik Dahls tråd: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1142900389383200&id=100009897489935

 

Tidligere smittede tanker:

Smittede tanker 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

Smittede tanker 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-2-d-13-marts.html

Smittede tanker 3: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-3-d-15-marts.html

Smittede tanker 4: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-4-d-16-marts.html

Smittede tanker 5: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-5-d-17-marts.html

Smittede tanker 6: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-6-d-18-marts.html

Smittede tanker 7: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-7-d-19-marts.html

Smittede tanker 8: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-8-d-20-marts.html

Smittede tanker 9: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-9-d-21-marts.html

Smittede tanker 10: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-10-d-22-marts.html

Smittede tanker 11: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-11-d-23-marts.html

Smittede tanker 12: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-12-d-24-marts.html

Smittede tanker 13: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-13-d-25-marts.html

Smittede tanker 14: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-14-d-26-marts.html

Smittede tanker 15: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-15-d-27-marts.html

Smittede tanker 16: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-16-d-28-marts.html

Smittede tanker 17: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-17-d-29-marts.html

Smittede tanker 18: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-18-d-30-marts.html

Smittede tanker 19: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-19-d-31-marts.html

Smittede tanker 20: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-20-d-2-april.html

Smittede tanker 21: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-21-d-4-april.html

Smittede tanker 22: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-22-d-5-april.html

Smittede tanker 23: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanke-23-d-6-april.html

Smittede tanker 24: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-24-d-8-april.html

Smittede tanker 25: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-25-d-10-april.html

Smittede tanker 26: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-26-d-12-april.html

Smittede tanker 27: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-27-d-13-april-med-fuld-udskrift-af-kaare-quists-interview-med-mette-frederiksen-i-21-soendag-d-5-april.html

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.