Smittede tanker 30, d. 22. april

1.

Kåre Mølbak, som for tiden har magten i dansk politik, har opgivet alle tanker om den såkaldte ”flokimmunitet”, som han tidligere gik ind for. Han har nu fundet en ny metode, som træder i stedet for.

Denne nye metode hedder ”social afstand”. “Metoden” var før blot et forebyggende råd, som især var rettet mod risikogrupperne. Nu er “metoden” vokset til at udgøre den centrale karantænemetode som sådan. Især Berlingske.dk dækkede sagen d. 19. april.

Social afstand-metoden skal arbejde ”mindst et år”, siger Mølbak, eller muligvis to, dvs. til der findes en vaccine. Da mange blev – f.eks. Svend Brinkmann, men også mange andre – blev forskrækkede, forsøgte Mølbak, understøttet af Mette Frederiksen, efterfølgende at trække i land. Der var bare tale om en af flere muligheder, hed det sig nu. Men det passer ikke, for dagene forinden havde Mølbak i høj grad promoveret sin dystopi, f.eks. i bladet Ingienøren (jf Smittede tanker 29). Små og store børn kan se frem til årevis i smitteskolen, og voksne til et samfundsliv i u-endelig baglås.

Det startede med 14 dages nedlukning for at flade en kurve ud. Nu er der op til hele to års social afstand over hele linjen med kurver overalt. Dette gennemføres vel at mærke for en sygdom, hvis dødelighed ifølge Sundhedsstyrelsen selv svarer til mellem en halv og en dobbelt influenza. I BT sammenligner de to sundhedsøkonomer Jakob Kjellberg og Jes Søberg coronaen med influenzaen i 17/18, som forårsagede 2822 døde, herunder også små børn. De to forskere virker mere langt mere forskrækkede over reaktionen end over selve coronaen. Jes Søberg, som ellers tidligere har været positiv over for nedlukningen, siger om billederne fra Italien, som han mener var forårsaget i særlige italienske forhold: ”Det skaber selvfølgelig frygt i befolkningen og hos politikerne. Den efterfølgende reaktion er derfor ikke nødvendigvis rationel i forhold til, hvad vi i øvrigt gør, når der er influenzaepidemier”.

Men Mølbak – som tidligere var ude med, at børn ikke bør lege sammen – virker egentlig slet ikke bekymret over noget. Han er en biopolitisk “ekspert”, som har fundet sin metode. Han siger optimistisk til JP.dk:

”Til gengæld kan man jo mødes på andre måder. Eksempelvis via Skype eller på Zoom, som mange gør i dag”.

Og nu vi er ved de ”smarte løsninger”: Ifølge DR.dk forberedes en app, som hedder ”smittestop”, hvor borgere kan slå sin egen rekord i at undgå kontakt med smittede. Vi ender med et helt IT-system, som sænker sig ned i de ”sociale afstande”. I radioen kunne en journalist fortælle, hvor smart det hele var.

I Berlingske undersøttes Mølbaks dystre modeller af nogle af de allermest radikaliserede forskere, herunder den indflydelsesrige Niel Ferguson, som påvirkede både Trumps, Johnsons og Macrons reaktioner, og som er kendt for overdrevne skrækscenarier fra tidligere epidemier, og den amerikanske epidemichef Anthony Fauci, som ligefrem ser frem til, at man helt opgiver håndtrykket. Mølbaks synspunkter understøttes også af den danske virus-professor Allan Randrup Thomsen, som i højere og højere grad understøtter biopolitikkens altomfattende effekter som en af DR’s foretrukne eksperter.

JP’s dækning af Mølbaks udtalelser, d. 19. april: https://jyllands-posten.dk/…/kaare-moelbak-danskerne-skal-…/

Berlingskes dækning af Mølbaks og andre eksperters udtalelser, d. 19. april: https://www.berlingske.dk/…/kaare-moelbak-med-tung-besked-t…

Dr.dk om ”smittestop”-appen, d. 21. april: https://www.dr.dk/nyheder/penge/danmarks-corona-app-har-faaet-et-navn-her-er-detaljerne

Sundhedsøkonomers sammenligning med influenzaepidemien, BT, d. 22. april: https://www.bt.dk/samfund/i-2018-doede-29-boern-i-dansk-epidemi-intet-blev-lukket-ned

Kritiske indlæg om Niel Fergusons tidligere fejlestimater, d. 20. april: Kritik af Ferguson: Dels på voltaierenet.org: https://www.voltairenet.org/article209749.html, og dels på spectator.co.dk: https://www.spectator.co.uk/article/six-questions-that-neil-ferguson-should-be-asked

 

2.

Noa Redington har nogle virkelig interessante betragtninger i sin ugentlige klumme i Politiken.

Redington taler om, at der “bag” åbningen gemmer sig en “dybt aparte politisk virkelighed”. Denne nye virkelighed har en ny “møntfod”, en ny “hård valuta”, som hedder “smittetrykspromiller”.

Dermed har Redington identificeret en central del af biostatens grundlæggende diskurs.

Og han fortsætter med sine fine iagttagelser. Han fortæller, at vi er gået fra et “finanspolitisk råderum” til et “smittetryksråderum”, og at denne nye magtfulde semantik nu tvinger både de politiske partier og de tidligere magtfulde ministerier til at rekonstruere deres gamle mærkesager under det nye herretegn.

Endelig påpeger Redington, at denne diskurs er etableret under “en opdateret udgave af oplyst enevælde”, som har tilsidesat “Folketingets normale procedurer”.

Redington er selv en del af det konkurrencestats-centrum/venstre, som understøttede 00’ernes skole- og uddannelsespolitiske reformer. Derfor bør man forstå hans klumme som et eksempel på den mikrodiversitet, der opstår, når konkurrencestat og biostat, som jo er en del af samme opgør med pædagogik og politik, mødes i en kritisk konfrontation.

Men i pædagogisk forstand er der ingen forskel, bortset fra at konkurrencestaten vil have “læringspromiller”, mens biostaten vil have “smittetrykspromiller”, hvilket dog også er langt værre en der, som ellers var det værste.

Noa Redington: “Sigtekornet”, Politiken, d. 19. april, findes endnu ikke på www.

 

3.

Skoleleder Peter Ulriksen beretter i en artikel fra Ringkøbing-Skjerns Dagblad om den nye smitteskoles psykologiske konsekvenser, hvor børnene lærer “smittebærerens” adfærd.

Han mener, at det er et “overgreb”, hvis reglerne varer resten af skoleåret.

Kåre Mølbak mener, som nævnt ovenfor, at reglerne skal vare i op til to år.

Der er en dyb konflikt mellem pædagogik og det nye smalle smittefikserede sundhedsbegreb. Derfor skal Ulriksen have tak for så klart at formulere pædagogikkens synspunkt.

Ulriksen kommer faktisk også til at stå i modsætning til et indlæg i Politiken d. 21. april fra en selverklæret ”ekspert i trivsel”, Anette Boye Koch, som mener, at coronaindgrebet i børnehaverne udgør et ”gavnligt benspænd”, som får ”pædagogerne ud af deres komfortzone”. Boye Koch er en særligt kvalificeret corona-forsker-trivselsekspert. Hun er nemlig cand. scient. i humanbiolog og leder af et børneforskningsprogram ved UC-VIA.

Interview med Peter Ulriksen, d. 16. april: https://dbrs.dk/artikel/skoleleder-bekymret-for-de-mange-corona-restriktioner-et-overgreb-hvis-det-forts%C3%A6tter-hele-skole%C3%A5ret

Anette Boye Kochs indlæg i Politiken, d. 21. april. https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7755247/Covid-19-er-faktisk-et-gavnligt-bensp%C3%A6nd-for-daginstitutioner

 

4.

Hammer og dans:

Der tales om “hammer og dans”. Hammeren var nedlukningen, og nu er det meningen man skal ”danse med coronaen”. Men det er nysprog, for der er ingen dans. Der er kun hammer og derpå den udvidede hammer. Hammeren var nedlukningen. Og den udvidede hammer tvinger alt to meter fra hinanden. Den sætter coronahegn alle steder og aflyser alt liv. Der er ingen “dans” i den omegn. Der er kun en hammer dér og dér og dér og dér, indtil der er hegn overalt, også inden i de hamrende sind.

Dansen er den tilstand, som man forlod med nedlukningen og dennes overgang til den biostatslige logik. Faktisk havde man til dels forladt dansen allerede via den såkaldte “konkurrencestat”, men dette exit, som dog måtte kæmpe med en vis grad af pædagogisk erindring og social praksis, blev forstærket med smittepædagogikkens monopol og dettes vedblivende hamren.

 

5.

Aldrig har der været mindre brug for internetpræster, livsfilosofi, coronahegn og den danske sangskat i biostatens tjeneste.

Aldrig har der været mere brug for kritik, skole, strid, kirke, postmodernisme og handling, dvs. virkeligt samfundssind.

 

Tidligere smittede tanker:

Smittede tanker 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

Smittede tanker 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-2-d-13-marts.html

Smittede tanker 3: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-3-d-15-marts.html

Smittede tanker 4: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-4-d-16-marts.html

Smittede tanker 5: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-5-d-17-marts.html

Smittede tanker 6: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-6-d-18-marts.html

Smittede tanker 7: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-7-d-19-marts.html

Smittede tanker 8: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-8-d-20-marts.html

Smittede tanker 9: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-9-d-21-marts.html

Smittede tanker 10: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-10-d-22-marts.html

Smittede tanker 11: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-11-d-23-marts.html

Smittede tanker 12: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-12-d-24-marts.html

Smittede tanker 13: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-13-d-25-marts.html

Smittede tanker 14: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-14-d-26-marts.html

Smittede tanker 15: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-15-d-27-marts.html

Smittede tanker 16: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-16-d-28-marts.html

Smittede tanker 17: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-17-d-29-marts.html

Smittede tanker 18: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-18-d-30-marts.html

Smittede tanker 19: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-19-d-31-marts.html

Smittede tanker 20: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-20-d-2-april.html

Smittede tanker 21: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-21-d-4-april.html

Smittede tanker 22: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-22-d-5-april.html

Smittede tanker 23: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanke-23-d-6-april.html

Smittede tanker 24: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-24-d-8-april.html

Smittede tanker 25: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-25-d-10-april.html

Smittede tanker 26: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-26-d-12-april.html

Smittede tanker 27: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-27-d-13-april-med-fuld-udskrift-af-kaare-quists-interview-med-mette-frederiksen-i-21-soendag-d-5-april.html

Smittede tanker 28: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-28-d-15-april.html

Smittede tanker 29: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-29-d-19-april.html

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.