Smittede tanker 32, d. 25. april

1.

I Politiken d. 25. april er der en artikel, hvor Sundhedsstyrelsens corona-slingrekurs på både det børne- og ældrepædagogiske område omtales. I forhold til børneområdet har BUPLs formand Elisa Rimpler følgende fine betragtning, hvor hun kritiserer sundhedsmyndighedernes upædagogiske ageren:

“Skal vi opdrage børn til at have mistillid til andre? Skal vi flå et fordybet barn ud af en leg for at overholde en håndvaskeregel? Og hvorfor er det så vigtigt med to meter mellem vuggestuebørn, når de sidder ved et bord. Når vi nu ved, at de alligevel ender i en stor bunke nede på gulvet lige om lidt?”

Det er den slags sætninger fra pædagogikkens kerneområder, som den såkaldte ”sundhedsfaglighed” ikke har sans for, hvilket giver sig klart udtryk i sundhedsmyndighedernes håndtering af den pædagogiske ”åbning”, som Rimpler kritiserer. Sundhedsstyrelsens chef for forebyggelse, Niels Sandø, taler i kommunikationsfloskler a la ”børn er børn” eller ”man må gerne give kram”. Undervisningsministeren, som selv er totalt uden pædagogisk forståelse, stemmer bare i. Det kunne man høre om i Deadline i forgårs (se ST 31). Og Statsministeren bruger samme centralkoordinerede forfaldssprog. Man kan roligt sige at Elise Rimplers kritik er berettiget, og de små praktiske korrektioner, som kritikken har tvunget frem, ændrer intet på den generelle ideologiske tilstand (se også ST 28).

Politikens artikel slutter med følgende: ”Sundhedsstyrelsen ønskede ikke at kommentere”. Styrelsen aner ikke, hvad den har ”åbnet”, og derfor er der i realiteten tale om en ”forstærket nedlukning”. Derfor har den ingen svar andet end centralkoordinerede floskler.

BUPL skal naturligvis have ros for at holde pædagogikkens fane højt. Mig bekendt har vi ikke hørt noget lignende fra lærernes fagforening, men jeg kan jo have overset noget?

Artikel i Politiken, d. 25. marts: https://politiken.dk/indland/art7761604/B%C3%B8rn-og-gamle-rammes-af-uklare-coronaregler

 

2.

Det er vel nok dejligt at se, at unge mennesker nyder det gode vejr i små grupper på 10 personer, der hygger sig og holder 1-2 meter imellem grupperne, og at har lyst til at mingle med nogle venner i et sommerhus med hvad der hører sig til af brætspil og sjusser, så længe det hele foregår inden for LOVENS rammer. Sommerhuseksemplet har jeg fra overlæge Christian Wamberg, som arbejder med corona på en intensiv afdeling. Han anbefalede også, at de unge bare skulle klø på. Det fremgik af Lægens Bord fra d. 23. april. En anden overlæge, Ulrik Stenz Justesen, var i samme program mere forbeholden, for ikke at sige nidkær. Han mente grundlæggende set, at de unge skulle blev hjemme, og hvis man endelig tog afsted, så var det med så mange forholdsregler, at det hele kunne være lige meget. Kort sagt: Intensiv-lægen så sit arbejde som en del af en bredere social sammenhæng, mens den anden læge var koopteret af biostatens smittekurvepolitik.

Politiet taler om ”en alvorlig situation”, når unge mødes under åben himmel i byens parker eller går tur på stierne i København. Men politiet skal kun gribe ind, hvis loven brydes, og vi vil gerne slippe for almen moralisering fra diverse politichefer. Politiet er ikke sundhedsmyndighed. Og gode råd er, som jeg lige har nævnt, meget forskellige, så man skal efter min mening bare holde loven og ellers leve et normalt liv, hvor ”smittepædagogikken” har mindst mulig indflydelse. Lidt grov humor er heller ikke af vejen. Så må smittekurverne gå sin skæve gang, op og ned mens tiden går.

Lægens bord, d. 25. april: https://www.dr.dk/drtv/episode/laegens-bord-_-corona_181781

 

3.

I Politiken er der en grafik, som påtaler overdødeligheden i nogle af de europæiske lande med udgangspunkt i statistik fra euromomo.eu. Avisen har inviteret fire eksperter til at omtale grafikken. Det er påfaldende, at man kun har interviewet sundhedsfolk. Der er ingen jurister eller pædagoger osv. Der er med andre ord ingen bredde i dækningen. Andre medier, herunder dr.dk og Berlingske, har den samme nyhed og med samme tendens. Det er den nye version af “de økonomiske vismænd”.

Det betyder, at de konsekvenser, som udledes, alene kobles op på biostatens logik, hvor alle tiltag måles i forhold til smittekurver og dødstal. Alle eksperterne har altså købt den biopolitiske præmis, hvor sundhedspolitikken omdanner hele samfundet i dens egen logiske form.

I artiklen er der dog to interessante bemærkninger, som jeg vil nævne. Professor Allan Randrup Thomsen – som er kendt for sit “jeg bliver så irriteret”, som har købt helt ind på biostatens logik og som er en hyppigt brugt ekspert i medierne, siger følgende:

”Da statsministeren lukkede Danmark d. 11. marts, var det helt urealistisk, at man kunne gøre noget så dramatisk i lille Danmark, som aldrig rammes af noget som helst (….). Det kom som et lyn fra en klar himmel”.

Dette ”lyn” markederede overgangseksperimentet fra en klassisk liberal stat til en biostat. Pludselig fik den biopolitiske logik – som før var udmærket og nødvendig på ”Inistitut for immonologi og mikrobiologi”, hvor Thomsen arbejder –  omdannet til en almenpædagogisk og politisk effekt. Det var ”lynet fra en klar himmel”. Et system blandt andre blev pludselig til systemet som sådan. En ny magt trådtre frem. Det nye “lyn” er nu en af DR’s mest brugte ekspert og har ligefrem fået en brevkasse, hvor biopolitikken kan arbejde. I brevkassen skriver Thomsen, nærmest i en bibemærkning, at politikerne “også må inddrage de økonomiske aspekter”. Jo tak, men findes der så ikke flere “aspekter” i ekspertens “aspekt”?

Jeg hæfter mig også ved en udtalelse af en anden professor, pandemiforsker Lone Simonsen, som også har været igennem ”lynet”. Hendes udgangspunkt var dog mere bredt fra start – f.eks. har hun nedtonet coronaens dødlighed og kritiseret WHO tæthed til kinesiske interesser – så hun er, i modsætning til Thomsen, hele tiden optaget af, hvordan man kan mindske kravet om ”social afstand”.

Simonsen siger også: ”Jeg troede faktisk ikke, at vestlige lande og demokratier ville benytte sådanne redskaber”. Men hun anerkender, at redskaberne har været ”yderst effektive”. Så Simonsen er også ramt af ”lynet”, men dog i meget mindre omfang end hos den radikaliserede Allan Randrup Thomsen, ellers havde hun ikke “anerkendt” truslen mod “demokratier”.

Simonsen siger, at coronaens dødelighed er ”mindst ti gange mindre” end de ”2,3%, som vi hørte i starten”. Det vil jo så sige 0,2%, hvilket svarer til en hård influenzasæson. Senest har Simonsen talt for en omfattende testning, som hun mener vil overflødiggøre ”social afstand”. Vi er altså stadig i den biopolitiske logik – også Simonsen er ramt af ”lynet” – men hendes mere pragmatiske udgangspunkt giver hende nogle fordele i den mere brede forståelse af tingene.

I Deadline d. 24. april blev Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm spurgt til Simonsens nye ide om sammenhængen mellem testning og mindre social afstand. Brostrøm var sådan set enig i den første del, der handlede om flere tests, men han forsøgte at snakke uden om den anden del, der handler om mindre ”social afstand”. Dermed ligger han stadig på linje med Seruminstituttets Kåre Mølbak, som endda mener, at samfundet bør leve med ”social afstand” som central metode i ”mindst et år”. Mølbak var tidligere ude med et forslag om, at børn slet ikke skulle lege sammen, hvilket Brostrøm dog var imod, som jeg forstod det.

Overlæge og regionsrådspolitiker Niels Højby (LA) er på samme linje som Lone Simonsen. Højby siger i et læserbrev i WA, at smitterisikoen på sigt er ret lille, og at man bør satse på mere test og individuel karantæne. Højby har også sans for den samfundsmæssige helhed, og har dermed en god resistens i forhold til biopolitikken, f.eks. i følgende: “At tro, at så gennemgribende indgreb i menneskers normale sociale omgang vil blive accepteret i et demokratisk samfund, må være ønsketænkning hos skrivebordsgeneralerne”.

De to andre eksperter, som er interviewet, er helt på den overophedede biopolitiske linje. Det vil sige, at de ser på coronaen på en måde, som giver mening i en snæver sundhedspolitisk sammenhæng, men som virker ødelæggende, når logikken får effekt og magt på resten af samfundets områder, som nu omdannes til smitteregnskabseffekter.

Artiklens overordnede præmis er biopolitik i den simpleste form. Hypotesen handler om, at jo tidligere et land har foretaget en nedlukning, desto færre døde bliver konsekvensen. Men den logik har jo ingen ende. I så fald vil man kunne forebygge alle sygdomme i verden med vilde og i værste fald diktatoriske tiltag.

Den generelle europæiske dødelighed i uge 16 er på ca. 83.000. I 2017 var den i en vinteruge på 70.000. Næsten hele stigningen bæres af 65+. Det er naturligvis et problem, men det er ikke tilnærmelsesvist nok til at begrunde en nedlukning. Og i mange af de værst ramte lande flader kurverne nu kraftigt ud.

I en artikel – også i dagens Politiken -, om den norske corona-hjælp til Italien, siger den norske læge Guttorm Brattebø, som stod for indsatsen, følgende:

“Dødstallene er faldet voldsomt. Situationen er under kontrol. Så det ser ud til, at vi tager hjem lidt tidligere end planlagt. Der er ikke brug for os længere”.

 

Politikens artikel om dødelighed, d. 25. april: https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7759542/De-coronad%C3%B8de-deler-Europa

Lone Simonsens forslag om ny strategi, videnskab.dk, d. 23. april: https://videnskab.dk/kultur-samfund/alternativ-corona-strategi-vi-kan-banke-smitten-helt-i-bund-med-karantaene-og

Interview med Søren Brostrøm i Deadline, d. 24. april: https://www.dr.dk/drtv/serie/deadline_7111

Europæisk statistik om dødelighed: https://www.euromomo.eu/bulletins/2020-16/ og https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/

Allan Randrup Tomsens brevkasse på dr.dk: https://www.dr.dk/engagement/taet-paa/stil-spoergsmaal-om-genaabning-af-samfundet-gaar-det-for-staerkt

Artikel i Politiken om den norske indsats i Italien, d. 25. april: https://politiken.dk/indland/art7761470/Folk-d%C3%B8de-som-fluer-da-Danmark-tilb%C3%B8d-noget-%C2%BBubrugeligt-juks%C2%AB-Italien-t%C3%B8ver-med-at-svare-p%C3%A5-dansk-tilbud-om-respiratorer

Læserbrev, “Afstand”, af Niels Højby, Weekendavisen, d. 25. april: https://www.weekendavisen.dk/2020-17/samfund/debat

 

Tidligere smittede tanker:

Smittede tanker 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

Smittede tanker 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-2-d-13-marts.html

Smittede tanker 3: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-3-d-15-marts.html

Smittede tanker 4: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-4-d-16-marts.html

Smittede tanker 5: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-5-d-17-marts.html

Smittede tanker 6: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-6-d-18-marts.html

Smittede tanker 7: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-7-d-19-marts.html

Smittede tanker 8: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-8-d-20-marts.html

Smittede tanker 9: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-9-d-21-marts.html

Smittede tanker 10: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-10-d-22-marts.html

Smittede tanker 11: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-11-d-23-marts.html

Smittede tanker 12: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-12-d-24-marts.html

Smittede tanker 13: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-13-d-25-marts.html

Smittede tanker 14: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-14-d-26-marts.html

Smittede tanker 15: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-15-d-27-marts.html

Smittede tanker 16: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-16-d-28-marts.html

Smittede tanker 17: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-17-d-29-marts.html

Smittede tanker 18: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-18-d-30-marts.html

Smittede tanker 19: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-19-d-31-marts.html

Smittede tanker 20: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-20-d-2-april.html

Smittede tanker 21: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-21-d-4-april.html

Smittede tanker 22: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-22-d-5-april.html

Smittede tanker 23: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanke-23-d-6-april.html

Smittede tanker 24: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-24-d-8-april.html

Smittede tanker 25: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-25-d-10-april.html

Smittede tanker 26: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-26-d-12-april.html

Smittede tanker 27: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-27-d-13-april-med-fuld-udskrift-af-kaare-quists-interview-med-mette-frederiksen-i-21-soendag-d-5-april.html

Smittede tanker 28: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-28-d-15-april.html

Smittede tanker 29: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-29-d-19-april.html

Smittede tanker 30: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-30-d-22-april.html

Smittede tanker 31: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-31-d-24-april.html

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.