Smittede tanker 33a, d. 26. april: Smitteskolen vasker hænder

At vaske hænder nogle gange om dagen har altid været et godt hygiejneråd. Den berømte italienske reformpædagog, lægen Maria Montessori, kunne slet ikke få nok af håndvasken, men hendes udgangspunkt var også den gryende socialmedicins møde med slumkvartererne i Rom omkring år 1900. Siden har alle gode pædagoger haft en vis disciplin om håndvask, især i forbindelse med måltider. Men lidt snavs og fedt er jo også godt.

Coronaen nøjes ikke med at pleje hånden, den angriber hånden. Coronaen koopterer hånden.

I Sundhedsstyrelsens ”instrukser” fra d.17. april til hhv. skoler og dagtilbud, står der, at børn ”skal” vaske hænder ”som minimum hver anden time” og i ”faste intervaller”. Dertil kommer vask, når hænderne er snavsede, når man har hostet osv., som jo ikke er i ”faste intervaller”. En håndvask efter sundhedsstyrelsens regler tager mellem 45 sekunder og et minut. Det må være noget af et arbejde at få 15 elever igennem sådan en mølle ”i faste intervaller”. Dertil kan man lægge alle mulige andre smittebureaukratiske krav, som ødelægger børnenes forhold til deres hånd og dermed til håndens værk og dens ting.

Instruksen henviser til ”Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning”, som først udkom d. 7. april, og som siden er ændret 5 gange, senest d. 20. april. Vejledningen henviser selv til ”bekendtgørelse nr. 405” fra d. 9. april. Der er som sagt tale om en ”instruks”, og der står ”skal”, så vi snakker ikke om almene hygiejneråd. Det er derfor indlysende, at kommuner, skolelederne og lærere vil være meget påpasselige med at følge reglerne til punkt og prikke. Faktisk er der to instrukser, en for ”personale” og en for ”ledelsen”, men ordlyden er den samme.

At sådanne ”instrukser” ødelægger pædagogisk praksis, det er klart som blæk. Ikke mindst når de kombineres med afstandskrav og meget andet. Især pædagogernes formand, Elise Rimpler, har været meget kritisk.Jeg har ikke hørt fra lærerforeningen.

Nu viser det sig derudover, at op til 20% af børnene får håndeksem af for meget håndvask. Sundhedsstyrelsens svar på det problem er et brev fra d. 23. april til landets skoleledere. Brevet står på samme hjemmeside som hele den juridiske falbelade. I brevet der står følgende:

”Børn skal bruge fugtighedscreme efter hver håndvask, hvis muligt. Ellers så hyppigt det kan lade sig gøre fx i frikvarterene eller ved dagens afslutning. Dette indarbejdes som en del af skolens håndhygiejnerutine.”

Derefter følger en konkret retningslinje for, hvordan man vasker hænder i fire trin, samt igen en understregning af, at en håndvask bør vare omkring et minut. Så altså: både håndvask og nu også håndcreme, dvs. samlet håndvask i ca.1½ minut. Det er smittebarnets liv. Der er ingen opblødninger i brevet, så det er stadig ”minimum hver anden time” og i ”faste intervaller”. Jeg vil kalde det ’forstærkede retningslinjer’. Det er et eksempel på, at den ”gradvise kontrollerede åbning” er en ”forstærket nedlukning”.

I en artikel på dr.dk, som handler om kritikken, fortæller Sundhedsstyrelsens forebyggelseschef Niels Sandø, at man ikke skal forstå ”som minimum hver anden time” så rigidt. Han siger følgende:

”Vi har fået nogle tilbagemeldinger på, at håndvaskningen blev skemalagt, så det var præcis hver anden time, og oveni det kom der så håndvask, når børnene skulle spise eller havde været på toilettet eller pudset næse. Så bliver det lige pludselig til rigtig mange gange. Ambitionen var sådan set bare, at det skulle ske, når børnene mødte ind og så løbende hen over dagen, siger han.”

Her lægges an til en mere løs praksis. Men hvorfor står der så ”faste intervaller” i alle instrukser? og “minimum hver anden time”, som jo er endnu mere indgribende end “præcis hver anden time”. Og hvorfor skriver Sandø ikke om denne opblødning i det efterfølgende brev til skolelederne, som jo snarere er en forstærkning af håndvaskereglerne? Sandø lægger heller ikke op til at ændre i vejledning eller instruks.

Det er ikke i orden, men sådan går det, når en svag regering giver magten til en bestemt sektor, i dette tilfælde sundhedssystemet, som har 0,00% sans for pædagogik. Og så har vi slet ikke snakket om ”afstand” og de andre ting, som også står i ”instrukserne”. Det vender jeg tilbage til i næste ST.

Professor i mikrobiologi, Hans Jørn Kolmos og professor i klinisk medicin, Jens Christian Djurhuus, fortæller til Berlingske, at de ikke kendskab til evidens for, at så hyppig håndvask skulle have smitteminimerende effekt. I spørgsmålet om evidens, henviser Sundhedsstyrelsen til Statens Seruminstitut, som journalisten fra Berlingske desværre ikke kunne få fat i. Der vaskes hænder.

Man skal gøre noget, men man skal ikke gøre alt!

 

Links:

Sundhedsstyrelsens vejledninger, instruks til skoleledelse og brev skoleledelser: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/genaabning-af-skoler

Sundhedsstyrelsens vejledning og instrukser til dagtilbuddene: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-dagtilbud

Sundhedsstyrelsens instruks til personale på skoler og SFO’er: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Skoler/Instruks-til-personale-paa-skoler-og-i-fritidsordninger.ashx?la=da&hash=307C5EE8A144B25C204E25E628EDFC9A6B5E6F2B&fbclid=IwAR0nEF-y3mEQYFOr2Xf5vbSYviyJYweXCSMNvVAL6PlBmodEO0pJgi3mkDU

DR’s ene omtale af sagen, dr.dk, d. 24. april: https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/caroline-har-roed-hud-og-ondt-i-haenderne-sundhedsstyrelsen-aendrer

DR’s anden omtale af sagen, dr.dk, d. 23. april: https://www.dr.dk/nyheder/indland/sundhedsstyrelsen-erkender-vejledning-til-institutioner-var-ikke-klar-nok

Berlingskes artikel om emnet, d. 25. april: https://www.berlingske.dk/samfund/syvaarige-noah-kom-graedende-hjem-fra-skole-paa-grund-af-sviende-haender

Bekendtgørelse nr. 405 om ”gradvis kontrolleret genåbning”, d. 9. april: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/405

 

Tidligere smittede tanker:

Smittede tanker 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

Smittede tanker 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-2-d-13-marts.html

Smittede tanker 3: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-3-d-15-marts.html

Smittede tanker 4: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-4-d-16-marts.html

Smittede tanker 5: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-5-d-17-marts.html

Smittede tanker 6: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-6-d-18-marts.html

Smittede tanker 7: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-7-d-19-marts.html

Smittede tanker 8: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-8-d-20-marts.html

Smittede tanker 9: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-9-d-21-marts.html

Smittede tanker 10: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-10-d-22-marts.html

Smittede tanker 11: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-11-d-23-marts.html

Smittede tanker 12: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-12-d-24-marts.html

Smittede tanker 13: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-13-d-25-marts.html

Smittede tanker 14: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-14-d-26-marts.html

Smittede tanker 15: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-15-d-27-marts.html

Smittede tanker 16: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-16-d-28-marts.html

Smittede tanker 17: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-17-d-29-marts.html

Smittede tanker 18: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-18-d-30-marts.html

Smittede tanker 19: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-19-d-31-marts.html

Smittede tanker 20: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-20-d-2-april.html

Smittede tanker 21: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-21-d-4-april.html

Smittede tanker 22: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-22-d-5-april.html

Smittede tanker 23: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanke-23-d-6-april.html

Smittede tanker 24: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-24-d-8-april.html

Smittede tanker 25: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-25-d-10-april.html

Smittede tanker 26: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-26-d-12-april.html

Smittede tanker 27: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-27-d-13-april-med-fuld-udskrift-af-kaare-quists-interview-med-mette-frederiksen-i-21-soendag-d-5-april.html

Smittede tanker 28: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-28-d-15-april.html

Smittede tanker 29: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-29-d-19-april.html

Smittede tanker 30: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-30-d-22-april.html

Smittede tanker 31: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-31-d-24-april.html

Smittede tanker 32: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-32-d-25-april.html

Smittede tanker 33a: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33-d-26-april.html

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.